<

အေျခခံပညာက႑ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ (ပထမႏွစ္၀က္) စာေမးပြဲမ်ားစစ္ေဆးရန္ ရက္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ေျဖဆိုခ်ိန္မ်ား ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္ပုိင္း) ရွိ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေက်ာင္းဆင္း၍ ျပန္ထြက္လာၾကစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

အေျခခံပညာက႑ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ (ပထမႏွစ္၀က္) စာေမးပြဲမ်ား စစ္ေဆးရန္ ရက္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ေျဖဆိုခ်ိန္မ်ားကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနမွ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အလိုက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ပထမႏွစ္၀က္ စာေမးပြဲမ်ားကို တိုင္းမွ သတ္မွတ္ေပးသည့္ ရက္အတြင္း အခ်ိန္စာရင္း ထုတ္ျပန္စစ္ေဆးရန္ျဖစ္ၿပီး မိမိေက်ာင္း ေမးခြန္းျဖင့္ စနစ္တက်စစ္ေဆးရန္၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက စာေမးပြဲအဖြဲ႕ျဖင့္ေမးခြန္းႏွင့္ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ပံုစံအ တိုင္းျပဳစုရန္၊ မိမိေက်ာင္း၏ ေမးခြန္းႏွင့္အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းမ်ား အားလံုးကို မွန္ကန္တိက်ရန္ႏွင့္ လံုျခံဳမႈရွိရန္ အဆင့္ဆင့္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။ “စာေမးပြဲက KG တန္းမွာ မရွိဘူး။ Grade 1 လည္း စာေမးပြဲ မရွိပါဘူး။ ဒုတိယ တန္းအတြက္ကိုေတာ့ ၾသဂုတ္လနဲ႔ စက္တင္ဘာလ သင္ခန္းစာေတြကို အေျခခံၿပီး လပတ္ပံုစံနဲ႔ ၂၅ မွတ္ဖိုးကို စာသင္ခ်ိန္ တစ္ခ်ိန္ စာမိနစ္ ၃၀ စစ္ေဆးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးေတြအေနနဲ႔ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း စာေမးပြဲစစ္ေဆးဖို႔ ခ႐ိုင္နဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးေတြကတစ္ဆင့္ ဆက္လက္ အေၾကာင္းၾကားထားပါတယ္” ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ တတိယတန္းအတြက္ တစ္ဘာသာလွ်င္ အမွတ္ ၅၀ ႏွင့္ ေျဖဆိုခ်ိန္ တစ္နာရီ၊ ပဥၥမတန္းအတြက္ တစ္ဘာသာလွ်င္ အမွတ္ ၅၀ ႏွင့္ ေျဖဆိုခ်ိန္တစ္နာရီခြဲ၊ ဆ႒မတန္းအတြက္ တစ္ဘာသာလွ်င္ အမွတ္ ၅၀ ႏွင့္ ေျဖဆိုခ်ိန္ တစ္နာရီခြဲ၊ သတၱမတန္းအတြက္ တစ္ဘာသာလွ်င္ အမွတ္ ၅၀ ႏွင့္ ေျဖဆိုခ်ိန္ တစ္နာရီခြဲ၊  န၀မတန္းအတြက္ တစ္ဘာသာလွ်င္ အမွတ္ ၅၀ ႏွင့္ ေျဖဆိုခ်ိန္ ႏွစ္နာရီ၊ စတုတၳတန္းအတြက္ တစ္ဘာသာလွ်င္ အမွတ္ ၁၀၀ ႏွင့္ ေျဖဆိုခ်ိန္ တစ္နာရီခြဲ၊ အ႒မတန္းအတြက္ တစ္ဘာသာလွ်င္ အမွတ္ ၁၀၀ ႏွင့္ ေျဖဆိုခ်ိန္ ႏွစ္နာရီ၊ ဒသမတန္းအတြက္ တစ္ဘာသာလွ်င္ အမွတ္ ၁၀၀ ႏွင့္ ေျဖဆိုခ်ိန္ သံုးနာရီ စသျဖင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ တစ္ဘာသာ ႏႈန္း စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေျခခံပညာက႑ ပထမႏွစ္၀က္ စာေမးပြဲမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ  ၂၆ ရက္မွ စတင္ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားထံမွ စာေမးပြဲစစ္ေဆးျခင္း မ်ားအတြက္ ေငြေၾကး (လံုး၀) မေကာက္ ခံရန္ ညႊန္ၾကားထားၿပီး လက္ေဆာင္ပစၥည္း/ ေငြေၾကးမ်ား ေတာင္းခံမႈရွိခဲ့ပါက တိုင္ၾကားမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားေၾကာင္း သိရသည္။

 

 


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.