<

ေတာင္အေမရိကအသင္းမ်ားႏွင့္ ဂ်ာမနီအသင္းတုိ႔ ဆီမီးဖုိင္နယ္ မတက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ ပထမဆုံးကမၻာ႔ဖလားအျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္

 

Photos: AFP

၂၀၁၈ ကမၻာ႔ဖလားၿပိဳင္ပဲြသည္ ေတာင္အေမရိကအသင္းမ်ားႏွင့္ ဂ်ာမနီအသင္းတုိ႔ ဆီမီးဖုိင္နယ္ တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္ ပထမဆုံးကမၻာ႔ဖလားၿပိဳင္ပဲြအျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ စေန ညက ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ ကမၻာ႔ဖလားကြာတား ဖုိင္နယ္ပဲြစဥ္မ်ားအၿပီးတြင္ ဘရာဇီးလ္ႏွင့္ ဥ႐ုေဂြးအသင္းတုိ႔ ၿပိဳင္ပဲြမွ ထြက္ခြာခဲ့ရၿပီးေနာက္ ဆီမီးဖုိင္နယ္သုိ႔ ဥေရာပအသင္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ျပင္သစ္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ အဂၤလန္ ႏွင့္ ခ႐ုိေအးရွားအသင္းတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

က်င္းပၿပီးစီးသည့္ ကမၻာ႔ဖလားၿပိဳင္ပဲြ အႀကိမ္ (၂၀)တြင္ ဂ်ာမနီႏွင့္ ေတာင္အေမရိကအသင္းမ်ားတြင္ အနည္းဆုံး တစ္သင္းသင္းက ဆီးမီးဖုိင္နယ္သုိ႔ တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႐ုရွားႏုိင္ငံ၌ က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ၂၀၁၈ ကမၻာ႔ဖလား ၿပိဳင္ပဲြတြင္ လက္ရွိကမၻာ႔ဖလားခ်န္ပီယံ ဂ်ာမနီအသင္းမွ အုပ္စုအဆင့္မွ ထြက္ခြာရခဲ့သလုိ ေတာင္အေမရိကအသင္းျဖစ္သည့္ ပီ႐ူးအသင္းမွာလည္း အုပ္စုအဆင့္မွ ထြက္ခြာ ခဲ့ရသည္။

ထုိ႔အျပင္ ႐ႈံးထြက္ (၁၆)သင္းအဆင့္တြင္ ေတာင္အေမရိကအသင္းမ်ားျဖစ္သည့္ အာဂ်င္တီးနားႏွင့္ ကုိလံဘီယာအသင္းတုိ႔မွာ ဥေရာပအသင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ျပင္သစ္ႏွင့္ အဂၤလန္အသင္းတုိ႔ကုိ အသီးသီး ႐ႈံးနိမ့္ကာ ၿပိဳင္ပဲြမွ ထြက္ခြာခဲ့ရသည္။ ကြာတားဖုိင္နယ္သုိ႔ တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည့္ ေတာင္အေမရိကအသင္းမ်ားျဖစ္ေသာ က မၻာ႔ဖလား(၅)ႀကိမ္ရ နာမည္ေက်ာ္ ဘရာဇီးလ္ အသင္းႏွင့္ ဥ႐ုေဂြးတုိ႔မွာလည္း ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ႏွင့္ ျပင္သစ္အသင္းတုိ႔ကုိ အသီးသီး႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကမၻာ႔ဖလားၿပိဳင္ပဲြ(၈၈) ႏွစ္တာကာလအတြင္း ကမၻာ႔ဖလားၿပိဳင္ပဲြတစ္ခုတြင္ ေတာင္အေမရိကတုိက္မွ အသင္းမ်ားႏွင့္ ဂ်ာမနီအသင္းတုိ႔ ဆီမီးဖုိင္နယ္ကုိ တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ ပထမဆုံး ကမၻာ႔ဖလားၿပိဳင္ပဲြအျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေတာင္အေမရိတုိက္မွ အသင္းမ်ားအေနျဖင့္ ဆီမီးဖုိင္နယ္ကုိ တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္ (၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ႔ဖလားအျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေတာင္အေမရိကတုိက္မွ အသင္းမ်ားသည္ ၁၉၃၄၊ ၁၉၆၆၊ ၁၉၈၂၊ ၂၀၀၆ႏွင့္ ၂၀၁၈ ကမၻာ႔ဖလား ၿပိဳင္ပဲြမ်ားတြင္ ဆီမီးဖုိင္နယ္ႏွင့္ လဲြေခ်ာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းၿပိဳင္ပဲြမ်ားအားလုံးသည္ ဥေရာပေျမတြင္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

July 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.