<

အာဖရိကအသင္းတစ္သင္းမွ် ႐ံႈးထြက္အဆင့္မတက္ႏိုင္ျခင္းမွာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးျဖစ္

Photos:AFP

၂၀၁၈ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲ၌ အာဖရိက ဇုန္မွ ငါးသင္း ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရေသာ္လည္း တစ္သင္းမွ် အုပ္စုအဆင့္ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ျခင္း မရိွဘဲ ထြက္ခဲ့ရၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ တစ္သင္းမွ် ႐ံႈးထြက္အဆင့္ မတက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမွာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အာဖရိကဇုန္မွ အီဂ်စ္၊ ေမာ္႐ိုကို၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၊ ဆီနီေဂါ၊ တူနီးရွား စသည့္ ငါးသင္းပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရၿပီး အုပ္စု (A) တြင္ပါ၀င္သည့္ အီဂ်စ္အသင္းသည္ ဥ႐ုေဂြး၊ အိမ္ရွင္႐ုရွားႏွင့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်တို႔ ကို သံုးပြဲစလံုး႐ံႈးနိမ့္ကာ ေအာက္ဆံုးေနရာ သာ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အုပ္စု (B) တြင္ပါ၀င္သည့္ ေမာ္႐ိုကိုအသင္းသည္ စပိန္ တစ္သင္းတည္းႏွင့္သေရက်ၿပီး အီရန္ႏွင့္ ေပၚတူဂီအသင္းကို ႐ံႈးနိမ့္ကာ တစ္မွတ္ျဖင့္ အဆင့္(၄)၊ အုပ္စု (D) တြင္ပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားအသင္းသည္ အိုက္စလန္ကို အႏိုင္ရ ေသာ္လည္း ခ႐ိုေအးရွားႏွင့္ အာဂ်င္တီးနား အသင္းကို႐ံႈးနိမ့္ကာ သံုးမွတ္ျဖင့္ အဆင့္(၃)၊ အုပ္စု (G) တြင္ပါ၀င္သည့္ တူနီးရွားအသင္း သည္ ပနားမားကိုသာအႏိုင္ရၿပီး အဂၤလန္ႏွင့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံအသင္းကို ႐ံႈးနိမ့္ကာ သံုးမွတ္ ျဖင့္ အဆင့္ (၃)၊ အုပ္စု (H) တြင္ပါ၀င္သည့္ ဆီနီေဂါအသင္းသည္ ပိုလန္ကိုအႏိုင္၊ ဂ်ပန္ ႏွင့္သေရ၊ ကိုလံဘီယာအသင္းကို ႐ံႈးနိမ့္ၿပီး ဂ်ပန္အသင္းႏွင့္ ရမွတ္၊ ဂိုးကြားျခားခ်က္၊ သြင္းဂိုးတူညီေသာ္လည္း Fair Play ရမွတ္ အရ အဆင့္ (၃) ေနရာျဖင့္ ထြက္ခဲ့ရသည္။

June 30, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.