နယ္ေျမတည္ျငိမ္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္ က်ံဳေထာ္ေရတံခြန္ခရီးစဥ္သို႔ ရပ္နီးရပ္ေဝး ခရီးသြားဧည့္သည္ေတြအေနနဲ႔ အရဲစြန္႔ လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္း မလုပ္ဖို႔ ေဒသခံေတြက သတိေပး