ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေနအိမ္တစ္အိမ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအသတ္ခံရမႈ ျဖစ္ပြား