<

ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား တည္ၿငိမ္ေသာ ပဲကုန္သြယ္မႈ ရရွိေရးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အိႏၵိယသို႔ ပဲတင္ပို႔ရာ၌ လမ္းခုလတ္တြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ကုန္ေသတၱာမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ေရး ျမန္မာ-အိႏၵိယ ေဆြးေႏြး

ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အိႏၵိယ သံအမတ္ႀကီး H.E.Mr.Vikram Misri တို႔ ၾသဂုတ္၂၆ ရက္က ေဆြးေႏြးစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္)

ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား တည္ၿငိမ္ေသာ ပဲကုန္သြယ္မႈ ရရွိႏုိင္ေရးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အိႏၵိယသို႔ ပဲတင္ပို႔ရာ၌ လမ္းခုလတ္တြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ကုန္ေသတၱာမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ေရး ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အိႏၵိယ သံအမတ္ႀကီး H.E.Mr.Vikram Misri တို႔ ၾသဂုတ္၂၆ ရက္က ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံ အစိုးရက ျပည္ပမွ ပဲတင္သြင္းမႈအေပၚ တန္ခ်ိန္ကန္႔သတ္ခဲ့ရာ အိႏၵိယ ေစ်းကြက္ကို ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါးအား ထားေနရသည့္ ျမန္မာပဲလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားအတြက္ အခက္အခဲ ၾကံဳေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ထုတ္လုပ္ၿပီးပဲမ်ားႏွင့္ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၀န္းက်င္တြင္ ထြက္ရွိမည့္ ပဲစင္းငံု တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ ေစ်းကြက္ရရွိေရး အခက္အခဲအျပင္ မတ္ပဲႏွင့္ စားေတာ္ပဲ စိုက္ပ်ဳိးရာသီတြင္ ဆက္လက္စိုက္ပ်ဳိး သင့္မသင့္ ဆံုးျဖတ္ရန္မွာလည္း ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အခက္အခဲမ်ားအား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ အိႏၵိယ-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား တည္ၿငိမ္ေသာ ပဲကုန္သြယ္မႈ ရရွိရန္ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E.Mr.Vikram Misri ႏွင့္ ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္က ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္တြင္ ညႇိႏႈိင္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အစည္းအေ၀းတြင္ သံအမတ္ႀကီးက အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ ယခုႏွစ္ ပဲထြက္ရွိမႈသည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ၀န္းက်င္ ပိုမိုထြက္ရွိရာ ျပည္တြင္းပဲေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းလာၿပီး ပဲစိုက္ေတာင္သူမ်ား ထိခိုက္မည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနသျဖင့္ ျပည္ပမွ ပဲတင္သြင္းမႈကို တန္ခ်ိန္ကန္႔သတ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ပဲမ်ဳိးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ား အသင္းကလည္း ျမန္မာ့ပဲက႑ႏွင့္ ေတာင္သူမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို သံအမတ္ႀကီးအား တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၈၇ ခုနွစ္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာဂ်စ္ဂႏၵီ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္မွ စတင္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၃၀ ၾကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပဲက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ယခုကဲ့သို႔ မေတြ႕ၾကံဳခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ ႀကိဳတင္ အသိေပး ညိႇႏႈိင္းျခင္း မရွိဘဲ ကန္႔သတ္ခ်က္ ႐ုတ္ျခည္းထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေျဖရွင္းရန္ ပိုမိုခက္ခဲေၾကာင္း အသင္းဥကၠ႒ ဦးထြန္းလြင္က ေျပာၾကားသည္။

ေဆြးေႏြးရာတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ပံုမွန္ပဲကုန္သြယ္မႈ ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္ အစိုးရမ်ားအၾကား သေဘာတူညီခ်က္ ေရးထိုးႏိုင္ေရးကို အလ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ညႇိႏႈိင္းၾကေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာမွ အိႏၵိယသို႔ ပဲတင္ပို႔ျခင္း လမ္းခုလတ္တြင္ ေရာက္ေနသည့္ ကုန္ေသတၲာမ်ားအား ေျဖရွင္းစီစဥ္ေပးႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဒီ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စက္တင္ဘာ ခရီးစဥ္အတြင္း ႏွစ္ဖက္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႕ဆံုခ်ိန္ တင္ျပေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ လက္ရွိ အခက္အခဲမ်ားအား ႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္း၍ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေ၀းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း ကုန္စည္ဒိုင္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူ စာခြၽန္လႊာကို အလ်င္အျမန္ ေရးထိုးခ်မွတ္ရန္ လိုၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္း၀င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

နီလာ

August 26, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.