<

လွ်ပ္စစ္မီးေကာင္းသည္၊ ဗို႔အားျပည့္သည္ဟု ျပည္သူမ်ား ယံုၾကည္လက္ခံသည္အထိ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ေျပာင္းလဲရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၄၅၂ ဘီလ်ံ စိုက္ထုတ္သံုးစြဲခဲ့ဟု သိရ

လွ်ပ္စစ္မီးေကာင္းသည္၊ ဗို႔အားျပည့္သည္ဟု ျပည္သူမ်ား ယံုၾကည္လက္ခံသည္အထိ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ေျပာင္းလဲရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၄၅၂ ဘီလ်ံ စိုက္ထုတ္သံုးစြဲခဲ့ရေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးတင္ေမာင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေမ ၁၅ ရက္တြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ အစိုးရ၏ ဒုတိယတစ္ႏွစ္သက္တမ္း ကာလအတြင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းစဥ္ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းေထာက္တစ္ဦးက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခတက္မည္ဆိုသည့္ အေျခအေနကေရာ ဘယ္လိုရွိလဲ။ သိခ်င္ပါတယ္ဟု ေမးျမန္းခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေမးျမန္းမႈကို အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္က “လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ တက္မလား ဆိုတာကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ တက္မယ္လို႔ေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ မွာဆိုရင္ က်ပ္ ၄၅၂ ဘီလ်ံ စိုက္ထုတ္သံုးစြဲရပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္မႈ တိုးလာတဲ့အမွ် ပိုပိုၿပီးေတာ့ စိုက္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါကို ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာ စဥ္းစားသံုးသပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္းရဲတဲ့ ျပည္သူကိုလည္း ၀န္မပိေစခ်င္ပါဘူး။ အဲဒီအတြက္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ ဘယ္လိုအလႊာကို ဘယ္လိုႏႈန္းနဲ႔ တိုးရမယ္ ဆိုတာကို သံုးသပ္ေနပါတယ္။ ဒီလိုမလုပ္ခင္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ဘာလဲဆိုေတာ့ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ လွ်ပ္စစ္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ျပည္သူကို ခ်ျပဖို႔အတြက္ ဒီတစ္ႏွစ္တာကာလမွာ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ျပည္သူယံုၾကည္ လက္ခံလာေအာင္ေပါ့။ ျပည္သူကမွ မီးလည္းေကာင္းတယ္၊ ဗို႔အားလည္း ေကာင္းတယ္ဆိုၿပီး ျဖစ္လာမွ ဓာတ္အားခကို ေျပာင္းလဲဖို႔ ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ စဥ္းစားသံုးသပ္ ေနၾကတုန္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား ၿပီးစီးမႈအေနျဖင့္ စက္႐ံုေျခာက္႐ုံမွ ၇၅၀ ဒသမ ၈ မဂၢါ၀ပ္အထိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေရးအပိုင္း အေနျဖင့္ ၂၃၀၊ ၁၃၂၊ ၆၆ ေကဗီြဓာတ္အားလိုင္း ၃၁ လိုင္း (၁၅၉၈) မိုင္၊ ခြဲ႐ံု ၁၂၇ ႐ံု ၂၃၇၈ အမ္ဗီြေအ ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၃၃ ေကဗီြ၊ ၁၁ ေကဗီြဓာတ္အားလိုင္းမ်ား အေနျဖင့္ ၆၄၅၃ မိုင္ႏွင့္ခြဲ႐ံုမ်ား အေနျဖင့္ ၃၄၉၉ အမ္ဗီြေအအထိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေက်းရြာ ၂၇၁၈ ရြာ၊ အိမ္ေထာင္စု ၇၀၆၀၉၇ စု လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလိုင္းမ်ား၏ ဓာတ္အားေပ်ာက္ဆံုးမႈ အေနျဖင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိသည့္အတြက္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အျမဲတမ္း အတြင္း၀န္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္ မဂၢါ၀ပ္ ၄၅၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈသည္ မဂၢါ၀ပ္ ၃၃၀၀ ခန္႔သာရွိေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္ ျပည့္မီရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ စက္တပ္ဆင္အင္အား အေနျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္မွ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မွ ၃၇ ရာ ခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္၊ ေက်ာက္မီးေသြးမွ ၂  ဒသမ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဒီဇယ္စက္မ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ National Electricity Master Plan ေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ Master Plan အရ ၄၅၃၁ မဂၢါ၀ပ္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္  ၁၄၅၃၂ မဂၢါ၀ပ္အထိ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈကို တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေႏြရာသီကာလတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္သည္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီကာလတြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၃၅၀၀ ေက်ာ္အထိ တိုးတက္သံုးစြဲလာသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ႏွစ္အလိုက္ အေနျဖင့္ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္သံုးစြဲလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား ၿပီးစီးရန္အတြက္ စီမံခ်က္ခ် ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၄၄၉ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ၁၅၀ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၅၆၃ မဂၢါ၀ပ္ႏွင့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ၂၇၃၁ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ တြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၇၀၁ ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အျမဲတမ္း အတြင္း၀န္က ေျပာၾကားသည္။

 

May 15, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.