<

ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈစတင္ရန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္ခံု႐ံုး (ICC) က ႀကိဳးပမ္း

Photo:AFP

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္ခံု႐ံုး (ICC) ၏ တရားစြဲဆိုေရးအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲက ျမန္မာႏုိင္ငံမွေန၍ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားကို အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ေမာင္းထုတ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎အေနျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ စတင္ႏုိင္ပါမည္လားဟူသည္ကို  ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ တရားသူႀကီးမ်ားအား ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ႏိုင္ငံမဲ့ မြတ္စလင္မ်ားသည္ မၾကာေသးမီလမ်ားအတြင္း ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွေန၍ ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရြာမ်ားမီး႐ိႈ႕ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရၿပီး တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္  ေစတနာ့၀န္ထမ္းတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက လူသတ္မႈမ်ားႏွင့္ မုဒိမ္းမႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈမ်ားလည္း ရိွသည္။

ဧၿပီ ၉ ရက္အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အဆိုျပဳခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ ICC ၏ တရားစြဲဆိုေရးအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲ ဖာတူးဘင္ဆူဒါက “အဆက္မျပတ္ရရိွတဲ့ ယံုၾကည္ရတဲ့ သတင္းေတြအရ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဥပေဒနဲ႔အညီရိွေနတဲ့ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ) ၆၇၀,၀၀၀ ေက်ာ္ဟာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လကစၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ ရိွရိွနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာနယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကို ေမာင္းထုတ္ခံရေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါအမ်ဳိးသမီးက စြပ္စြဲထားသည့္  ေမာင္းထုတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တရား႐ံုးက တရားစီရင္ခြင့္ ရွိႏိုင္သလားဟူသည္ကို တရားသူႀကီးမ်ားက ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား၏ အတိဒုကၡမ်ားကို အႀကိဳစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ခဲ့ရာ၌ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ ICC အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ေသာ္လည္း  ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ICC အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အမႈစစ္ေဆးရန္အတြက္ ဥပေဒအရ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားရိွေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒါဟာ အေကာင္အထည္မဲ့ ေမးခြန္းမဟုတ္ပါဘူး။ ခိုင္မာတဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုပါ” ဟုလည္း ဘင္ဆူဒါက ဧၿပီ ၉ ရက္အေႏွာင္းပိုင္း၌ သူ၏ အဆုိျပဳခ်က္ကို တရားသူႀကီးမ်ားထံ တင္သြင္းရာ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္က သည္ဟိဂ္ၿမိဳ႕၌ ထူေထာင္ထားသည့္ ICC သည္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ ကမၻာေပၚရိွ တစ္ခုတည္းေသာ အျမဲတမ္းတရား႐ံုးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ တရား႐ံုးမ်ားက စစ္ေဆးရန္ မလိုလားေသာ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းမရိွေသာ အမႈမ်ားကို စစ္ေဆးခဲ့ရာ လူမ်ဳိးတံုး သတ္ျဖတ္မႈမ်ားအပါအ၀င္ အဆိုးရြားဆံုး အမႈမ်ားကို တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

ဘင္ဆူဒါက သူ၏ ႐ံုးအေနျဖင့္ ယခုအေျခအေနရပ္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ရပ္မ်ဳိးသည္ ေရာမသေဘာတူညီခ်က္၏ ဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေရာမသေဘာတူညီခ်က္သည္ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရး၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ထားသည့္အျပင္ တရား႐ံုးလုပ္ငန္းကိုလည္း ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳေပးထားသည္။

ဘင္ဆူဒါက အတင္းအဓမၼေမာင္းထုတ္ျခင္းကို နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ပစ္ခတ္ျခင္းတစ္ရပ္ႏွင့္ ခိုင္းႏိႈင္းခဲ့ၿပီး (ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံက ပစ္ခတ္လိုက္ေသာ) က်ည္ဆန္က (အျခားႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ၌ မတ္တတ္ရပ္ေနေသာ လူတစ္ဦးကို ထိမွန္ၿပီး မေသေစမခ်င္း ျပစ္မႈက ၿပီးျပည့္စံုမႈမရိွဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘင္ဆူဒါက သူ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္မႈျပဳလုပ္ရန္ အထူးအဖြဲ႕တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ICC ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ယင္းသည္ ျမန္ဆန္ထိေရာက္ေသာ ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ရမည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ားစု ေနထိုင္ေသာ  ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တပ္မေတာ္က စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး ၎တို႔၏ စစ္ဆင္ေရးသည္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ တစ္ဒါဇင္ခန္႔ကို ေသဆံုးေစခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခုိက္မႈမ်ားကို တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ဥပေဒ အရသာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ႏို၀င္ဘာလက ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံတို႔သည္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအထိ ဒုကၡသည္တစ္ဦးမွ် ျပန္လာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

Ref း AFP

April 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.