ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား ျမႇင့္တင္ရန္ YouTube က ေဒၚလာ ၂၅ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္

Photo: AP

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ အားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ သတင္းမွား တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ သတင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ေဒၚလာ ၂၅ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို YouTube က ဇူလိုင္ ၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေသာ ဗီဒီယိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တည္ေဆာက္သည့္အေနျဖင့္ သတင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္ ကမၻာတစ္၀န္းရွိ ေစ်းကြက္ ၂၀ ခန္႔ကို ေငြေၾကးပံ့ပိုးေပးမည္ဟု ကမ္းလွမ္းေၾကာင္း Google က ပိုင္ဆိုင္သည့္ အြန္လိုင္းဗီဒီယို၀န္ေဆာင္မႈ YouTube က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ျခင္းႏွင့္ အြန္လိုင္းတြင္ အလြယ္တကူ ပ်႕ံႏွံ႔ႏိုင္သည့္ သတင္းမွားကို ႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ ကူညီရန္ YouTube ၏ ပင္မကုမၸဏီက ယခုလႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ ေၾကညာခဲ့ေသာ ေဒၚလာသန္း ၃၀၀ သံုးစြဲသည့္ Google News Initiative ၏က႑တစ္ခု ျဖစ္သည္။ သတင္းမွားမ်ား၊ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိမႈကို တားဆီးရန္ပ်က္ကြက္မႈျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေမ ရိကန္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ Google ႏွင့္ Facebook ကုမၸဏီမ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ YouTube က ယင္းအစီအစဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ သတင္းစာပညာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းက အလြန္အေရးပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အြန္လိုင္းမွာ လတ္တေလာျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ ရွာေဖြတဲ့အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု YouTube က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Ref: AFP

YouTube က ေဂ်ာ့ကလူးနီ၊ ခရစ္စတင္းဒတ္စ္တို႔ႏွင့္တြဲၿပီး လွ်ဳိ႕၀ွက္ဇာတ္ျမဴး ဇာတ္လမ္းတြဲ ထုတ္မည္

YouTube Premium သည္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ဇာတ္ျမဴး ဇာတ္လမ္းတြဲတစ္ခုကို ေဂ်ာ့ကလူးနီ၊ ခရစ္စတင္းဒတ္စ္တို႔ႏွင့္ လက္တြဲထုတ္လုပ္မည္ဟု ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ နီးစပ္မႈရွိသည့္ သတင္းရင္းျမစ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းဇာတ္လမ္းတြဲထဲ၌ ခရစ္စတင္းဒတ္စ္လည္း ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

အြန္လိုင္းဗီဒီယို တိုက္႐ိုက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည့္ ေစ်းကြက္တြင္ Netflix၊ Amazon၊ Hulu ႏွင့္ Apple အစရွိသည့္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျပင္းထန္ေနစဥ္ YouTube က ေဟာလိ၀ုဒ္မွ နာမည္ႀကီးႏွစ္ဦးႏွင့္ ပူးေပါင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ Google က ပိုင္ဆိုင္သည့္ YouTube ၏ Premium ၀န္ေဆာင္မႈ၌ တစ္လလွ်င္ ၁၂ ေဒၚလာျဖင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို Original Content မ်ားႏွင့္အတူ ေၾကာ္ျငာမပါဘဲ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အြန္လိုင္းဗီဒီယိုယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ Original Content သည္ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ၿပီး Netflix ႏွင့္ Amazon Prime တို႔သည္ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေဒၚလာဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီ၍ သံုးစြဲေနသည္။

ေဂ်ာ့ကလူးနီ၊ ခရစ္စတင္းဒတ္စ္တို႔ႏွင့္ ပူးတြဲထုတ္လုပ္မည့္ YouTube ၏ ယခုဇာတ္လမ္းတြဲအမည္မွာ On Becoming a God in Central Florida ျဖစ္သည္။ ဇာတ္လမ္းမွာမူ အေမရိကန္တြင္ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား စတင္ရန္ အ႐ူးအမူးျဖစ္ေနၾကပံုမ်ားႏွင့္ အိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျပင္းျပစြာ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအေၾကာင္းကို အေျခတည္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္၀န္းက်င္က ေခတ္အေျခအေနကို အေျခတည္ထားေသာ ထိုစီးရီးကို လာမည့္ႏွစ္တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

တရား၀င္အမည္ YouTube Red ျဖစ္ေသာ YouTube Premium သည္ ၎၏ ပထမဆံုးအႀကီးစား မူရင္းစီးရီးျဖစ္ေသာ Cobra Kai ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ကိုယ္ခံပညာအေၾကာင္းဇာတ္လမ္းတြဲျဖစ္ေသာ Cobra Kai ၏ ပထမဆံုးအပိုင္း (Episode) အား ၾကည့္႐ႈသူသန္း ၄၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး ေမ ၂ ရက္က စတင္ျပသခဲ့သည္။ ႐ုပ္ရွင္အကဲျဖတ္ေရး၀က္ဘ္ဆိုက္ Rotten Tamatoes ၌ ရာႏႈန္းျပည့္ သံုးသပ္ခ်က္ ရရွိထားေသာ Cobra Kai ကို ယခုအခါ Season 2 ထုတ္လုပ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

YouTube က အစိုးရအေထာက္အပံ့ သတင္းမ်ားကို အညႊန္းတပ္ သတိေပးမည္

အြန္လိုင္းတြင္ ဗီဒီယိုမွ်ေ၀သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႀကီး YouTube က ျပသေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား စည္းကမ္းတင္းက်ပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ အစိုးရ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ျပသေသာ သတင္းမ်ားအား အညႊန္းတပ္ သတိေၾကညာေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

အေမရိကန္တြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ေသာ ယင္းအေျပာင္းအလဲ၌ အစိုးရသို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေနေသာ သတင္းမ်ားကို သီးျခားအမွတ္အသားျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း YouTube ၏သတင္းဆုိင္ရာ ထုတ္ကုန္မန္ေနဂ်ာ ဂ်က္ဆာမက္က ဘေလာ့ဂ္တစ္ခုတြင္ ေရးသားခဲ့သည္။ ယင္းအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ႐ုရွားအတြက္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေပးေနသည္ဟု ေ၀ဖန္ခံရေသာ RT ကဲ့သို႔ေသာ ႐ုပ္သံမ်ားအတြက္ သက္ေရာက္မႈရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္အစိုးရက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ထားသည့္ Radio Free Asia ၏ဗီဒီယုိတစ္ခုတြင္ ယင္းအသံလႊင့္ဌာနသည္ အေမရိကန္အစိုးရက တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျပည့္အ၀ေသာ္လည္းေကာင္း အေထာက္အပံ့ေပးထားသည္ဟု YouTube က ေအာက္ေျခတြင္ သတိေပးခ်က္ ေရးထုိးေဖာ္ျပခဲ့သည္။

BBC ႏွင့္ AFP ကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရအေထာက္အပံ့ယူ သတင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အေမရိကန္အေျခစိုက္ အစိုးရ႐ုပ္ျမင္သံၾကား လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း YouTube ၏ အညႊန္းတပ္ေဖာ္ျပမႈကို ခံရဖြယ္ရွိသည္။

YouTube သည္ ၎၏ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတင္းက်ပ္ရန္ ယခုႏွစ္၌ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးေစာင့္ၾကည့္ရန္အတြက္ လူ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္အထိ တုိးျမႇင့္ခန္႔ထားဖြယ္ရွိသည္။

Ref ; AFP