ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည့္ YBS အ႐ႈံးေပၚျခင္းကိစၥ၊ ပန္းျခံမ်ားႏွင့္ ေျမမ်ားငွားရမ္းထားမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က NLD ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုရွင္းလင္း

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္က ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – Kyaw Kyaw Tun Facebook)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည့္ YBS အ႐ႈံးေပၚျခင္းကိစၥ၊ ပန္းျခံမ်ား၊ ေျမမ်ားငွားရမ္းျခင္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ တုိင္းေဒသႀကီး NLD လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္း လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ယခုအစုိးရလက္ထက္၌ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့သျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕က လာေရာက္ေဆြးေႏြး ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕က ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ စာရင္းစစ္ကုိလည္း လြတ္လပ္စြာ စစ္ေဆးခြင့္ ျပဳထားေၾကာင္း၊ အားနည္းခ်က္၊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိလည္း လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းကတစ္ဆင့္ ေျပာၾကားသည္။

“စာရင္းစစ္ရဲ႕ ေတြ႕ရွိခ်က္အတုိင္း ေရးတာေပါ့။ တခ်ိဳ႕ဟာေတြက စာရင္းစစ္က တစ္ႏွစ္စာအတုိင္းပဲ ေရးသြားတဲ့အတြက္ YBS မွာက်ေတာ့ တစ္ႏွစ္နဲ႔မျဖစ္ဘူး။ သူက ကားအသစ္ေတြ ၀ယ္ထားတယ္။ ရင္းထားတာက ဘီလ်ံ ၇၀ ရင္းထားတယ္။ အရင္းေက်ကာလက ငါးႏွစ္သတ္မွတ္ထားတယ္။ အဲဒီလုိ သတ္မွတ္ထားတဲ့အတြက္ တစ္ႏွစ္ခ်င္းစီကေတာ့ ႐ံႈးေနမွာပဲ။ ဒီ၀င္ေငြအားလံုး ေပါင္းလုိက္ရင္ ငါးႏွစ္ေနရင္ အရင္းေက်ၿပီ။ အဲဒါေတြကုိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ရွင္းျပတယ္။ ငါးႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ေငြေတြက အသားတင္ အျမတ္ေတြ ျဖစ္လာမယ္” ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအျပင္ ငွားရမ္းထားသည့္ ပန္းျခံမ်ား၊ ေျမမ်ားသည္ ေဒသေပါက္ေစ်းႏွင့္ ကြာဟေနမႈမ်ားသည္ ယခင္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည့္ ကိစၥမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္အစုိးရ၏ ကတိက၀တ္မ်ားကုိ ေနာက္အစိုးရမွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒါေတြက အရင္အစုိးရက ခ်ဳပ္ထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ေတြ အခုေခတ္မွာေတာ့ ဒါကုိ စာခ်ဳပ္ျပန္စစ္ရမယ္။ အစုိးရဆုိတာက ေျပာင္းသြားတယ္။ အစုိးရတစ္ရပ္ရဲ႕ စာခ်ဳပ္ေတြက မခုိင္မာဘူးဆုိရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူေတြက ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ မခ်ဳပ္ရဲေတာ့ဘူး။ ဒီလုိျဖစ္မယ္ေလ။ အစုိးရျဖစ္တဲ့အတြက္ မူေဘာင္ေတြအရေတာ့ လုပ္ရမယ္။ အျပင္မွာကေတာ့ ေျပာမွာပဲ။ ကန္ေတာ္ႀကီး ငွားထားတာက ဘယ္ေလာက္ ရွိတယ္။ အျပင္နဲ႔တြက္ရင္ နည္းေနမယ္ ဆုိတာကေတာ့ ေျပာမွာပဲ။ စာရင္းစစ္ကေတာ့ ဒီလုိေတြ႕ရွိေပမယ့္  စာခ်ဳပ္ဆုိတာ ကတိက၀တ္ေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရွ႕လူကတိက၀တ္ကုိ ေနာက္လူကလည္း ကတိက၀တ္အတုိင္း လုပ္ရတာပဲ” ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး အစုိးရတစ္ရပ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ျပင္ပလူပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ မတူညီေၾကာင္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အဆင့္ဆင့္ရွိေၾကာင္း၊ ယေန႔ ေတြ႕ဆံုပဲြသည္ အဆုိပါကိစၥမ်ားကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ရွင္းလင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒါမ်ဳိးေလးေတြ လာရွင္းျပေတာ့ မသိရတဲ့ဟာေတြ သိရတယ္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ထိန္းေက်ာင္းမႈလည္း ေကာင္းတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္၌ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ခြင့္တုိင္ၾကားျခင္းႏွင့္ စည္းကမ္းပုိင္း ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေဆာ္ၾသေရးမွဴး ထားရွိရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေဆာ္ၾသေရးမွဴး ဆုိတာက လႊတ္ေတာ္မွာ ခြင့္တုိင္တာကအစ တစ္ခုခု အစည္းအေ၀းေတြ အေၾကာင္းၾကားတာျဖစ္ျဖစ္ ခ႐ုိင္အလုိက္ေတြထားဖို႔ သူကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္တာေပါ့။ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ စည္းကမ္းပုိင္းေတြကုိလည္း သူကပဲ ထိန္းေက်ာင္းမွာေပါ့။ အဲဒါမ်ိဳးထားဖုိ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕က စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၃၄ ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ YBS လုပ္ငန္း၏ ကုမၸဏီႏွစ္ခုတြင္ က်ပ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ အ႐ံႈးေပၚေနေၾကာင္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာအရ သိရ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း သြားလာေနေသာ YBS ယာဥ္လိုင္းမွ ခရီးသည္တင္ယာဥ္တစ္စီးအား ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕က စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၃၄ ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ YBS လုပ္ငန္း၏ ကုမၸဏီႏွစ္ခုတြင္ က်ပ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ အ႐ံႈးေပၚေနေၾကာင္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

အဆုိပါ အစီရင္ခံစာအား စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စာရင္းခ်ဳပ္ ေဒၚခင္သန္းလွမွ လႊတ္ေတာ္တြင္ လာေရာက္ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးေငြ က်ပ္ ၁၃၄ ဘီလ်ံအား အိမ္ယာစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ Yangon Metropolitan Development Public ကုမၸဏီလီမိတက္မွာ ၅၄ ဘီလ်ံ၊ New Yangon Development Operation မွာ က်ပ္ ၁၀ ဘီလ်ံ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီး ေငြက်ပ္ ၆၄  ဘီလ်ံထည့္၀င္ထားၿပီး၊ ခရီးသည္ယာဥ္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ က်ပ္ ၇၀ ဘီလ်ံ ထည့္၀င္ထားပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား အမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီ (YBPC) )နဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအမ်ားနဲ႔ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ (YUPT) တုိ႔မွာ က်ပ္ ၃၅ ဘီ လ်ံစီ ထည့္၀င္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚခင္သန္းလွက ေျပာၾကားသည္။

Yangon Metropolitan Development Public ကုမၸဏီလီမိတက္အား အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ မဟာရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕မွ ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ကုိယ္စားျပဳ ျမန္မာေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီမွ ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္း Yangon Metropolitan Development Public ကုမၸဏီလီမိတက္ကုိ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ မရမ္းကုန္းဗီလာ အဆင့္ျမင့္အိမ္ယာ၊ ပါရမိအိမ္ယာစီမံကိန္း၊ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္း အငွားအိမ္ယာစီမံကိန္း၊ ေငြပင္လယ္ Dryport စီမံကိန္း၊ လူထုဘ၀ ျမႇင့္တင္ေရးအိမ္ယာ (တြံေတး ပေရာဂ်က္)၊ ဒဂုံအေရွ႕ေခတ္မွီ စက္မႈဇုန္ႏွင့္ စက္မႈဇုန္ အေထာက္အကူျပဳ စီမံကိန္းေျမာက္ပုိင္းတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကုမၸဏီရဲ႕ ၂၀၁၇ မတ္ ၈ ရက္ကေန ၂၀၁၇ မတ္ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ စာရင္းမ်ားကုိ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕က စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိေသးေသာ္လည္း လုပ္ငန္းနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲေရးစရိတ္မ်ားေၾကာင့္ က်ပ္ သန္း ၁၁ ဒသမ ၄၆၀ အ႐ႈံးေပၚေပါက္ခဲ့တာကုိ ေတြ႕ရွိရတယ္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းနဲ႔စာရင္းမ်ားကုိ ျပင္ပစာရင္းစစ္အဖြဲ႕နဲ႔ စစ္ေဆးႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေပမယ့္ ကုမၸဏီက ေရးဆြဲတဲ့ စာရင္းမွတ္တမ္းအရ ဘဏ္တုိးမ်ားရရွိတဲ့အတြက္ အသားတင္အျမတ္ က်ပ္ ၂၂၁၉ ဒသမ ၀၂၈ သန္း ရရွိခဲ့ပါတယ္” ဟု ေဒၚခင္သန္းလွက ေျပာၾကားသည္။

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈအေနျဖင့္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းအိမ္ယာ၊ မရမ္းကုန္းဗီလာ စီမံကိန္းေျမတုိင္းတာျခင္း ႏွင့္ ေငြပင္လယ္စက္မႈဇုန္ေျမႏွင့္ ေရတုိင္းတာျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕မွ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနမွ လႊဲေျပာင္းရယူထားသည့္ ႏုိင္ငံပုိင္ မရမ္းကုန္းဗီလာေျမ ၁၁ ဒသမ ၈၉ ဧကတြင္ရွိသည့္ အေဆာက္အဦး ေျခာက္လုံးအား ကုမၸဏီပုိင္ေျမမ်ားအျဖစ္ ေပးေခ်ထားျခင္းႏွင့္ ဆူးေလဘုရားလမ္းရွိ ႏုိင္ငံပုိင္ အေဆာက္အဦးအား ကုမၸဏီျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ထားသျဖင့္ ေနာင္တြင္ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား႐ႈပ္ေထြးလာႏိုင္ေၾကာင္း ေဒၚခင္သန္းလွက ေျပာၾကားသည္။

“အထက္ပါ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားက စြန္႔စားၿပီး ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ လုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္သည့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာရန္ ပုံေငြေတြ ဆုံး႐ႈံးႏုိင္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘက္မွ အကာအကြယ္အစီအမံမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ထားရန္ လုိအပ္ပါတယ္။ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျပဳထားသင့္ပါတယ္။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ဖုိ႔အတြက္ တာ၀န္ရွိသူအဆင့္ဆင့္က ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္” ဟု ေဒၚခင္သန္းလွက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္တစ္ဖက္ကမ္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ New Yangon Development Operation ကုမၸဏီလီမိတက္အား အစုိးရမွ တစ္ရာ ရာခုိင္ႏႈန္းပုိင္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီအျဖစ္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမွ ရင္းႏွီးေငြ က်ပ္ ၁၀ ဘီလ်ံျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျပင္ပစာရင္းစစ္အဖြဲ႕မ်ား၏ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း၊ တင္ျပသည့္ စာရင္းမ်ားအရ ၀င္ေငြရရွိမႈမရွိေသးဘဲ အသုံးစရိတ္သည္ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၉၂ ဒသမ ၆၁၁ သန္း သုံးစြဲထားေၾကာင္း၊ လက္က်န္ေငြ က်ပ္ ၉၉၀၆ ဒသမ ၅၃၉ သန္းအား ဧရာ၀တီဘဏ္၊ က်ပ္ ၅၉၈၈ ဒသမ ၅၇၄ သန္းအား ကေမၻာဇဘဏ္တြင္ ထည့္၀င္ထားေၾကာင္း၊ က်ပ္ ၃၃၀၆ ဒသမ ၈၄၄ သန္းတုိ႔အား အပ္ႏွံထားရွိၿပီး လက္၀ယ္ကုိင္ေဆာင္ေငြအျဖစ္ ၁၁ ဒသမ ၁၁ သန္း ကုိင္ဆုိင္ထားေၾကာင္း စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကားအမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ (YBPC) ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အမ်ားသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ (YUPT) တုိ႔သည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ စာရင္းမ်ားကုိ ျပင္ပစာရင္းမ်ား စစ္ေဆးအတည္ျပဳေၾကာင္းႏွင့္၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အဘ႑ာေရးႏွစ္တြက္ ျပင္ပစာရင္းစစ္အဖဲြ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးမႈမရိွေသးေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးအတည္ျပဳထားသည့္ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားမွ တင္ျပသည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးအတြက္ အႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းမ်ားအရ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကားအမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ (YBPC) သည္၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္ ၄၉ ဒသမ ၃၄၄ သန္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၀၉၂ ဒသမ ၅၂၀ သန္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၂၉၃၈ ဒသမ ၉၃၉ သန္း အ႐ံႈးျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အမ်ားသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ (YUPT) တုိ႔သည္ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၂၅ ဒသမ ၅၄၁ သန္း အျမတ္ရရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ က်ပ္ ၆၀၃ ဒသမ ၀၇၉ သန္း အ႐ံႈးေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚခင္သန္းလွက ေျပာၾကားသည္။

“ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႕ ထည့္၀င္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြမ်ားနဲ႔ေဆာင္ရြက္ေနေသာ (YBPC) နဲ႔ (YUPT) ကုမၸဏီႏွစ္ခုတုိ႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူသြားလာမႈ အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္တဲ့၀န္ေဆာင္မေတြ ေပးႏုိင္ေရး ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ယာဥ္အသစ္မ်ား အရင္းမေက်မီကာလတြင္ ေငြေခ်း အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ရရွိမႈေသးသျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ အဖဲြ႕ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚ ေငြေခ်းအက်ဳိး အျမတ္မရရွိေသးပါဘူး” ဟု ေဒၚခင္သန္းလွက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ခရီးသြားျပည္သူမ်ား စိတ္ခ်မ္းေျမ့လံုျခံဳစြာ ခရီးသြားႏုိင္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးေကာင္းမ်ား ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ယာဥ္မ်ားကုိပံုမွန္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ကုမၸဏီအသီးသီး၏ ယာဥ္လုိင္းမ်ား ပုိမုိစည္းကမ္းေကာင္းမြန္ေရး၊ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အဆင္ေျပေစေရး၊ လမ္းေၾကာင္းမ်ားတုိးခ်ဲ႕ ေျပးဆဲြႏုိင္ေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚ ဆံုး႐ႈံးနည္းပါး၍ သင့္တင့္တဲ့ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ရရွိေရးအတြက္ကုိ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေဒၚခင္သန္းလွက ေျပာၾကားသည္။

 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕က YBS ယာဥ္အစီး ၁၀၀၀ ၀ယ္ယူရာတြင္ ေငြမလုံေလာက္သျဖင့္ ဧရာ၀တီဘဏ္မွ က်ပ္ရွစ္ဘီလ်ံ ေခ်းယူခဲ့ရ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕က YBS ယာဥ္အစီး ၁၀၀၀ ၀ယ္ယူရာတြင္ ေငြမလံုေလာက္သျဖင့္ ဧရာ၀တီဘဏ္မွ က်ပ္ရွစ္ဘီလံ် ေခ်းယူခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သတၱမ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္အစီရင္ခံစာကုိ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚခင္သန္းလွက ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႕ ကုိယ္စား ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္အမည္ျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထုတ္ ဘတ္စ္ကားအသစ္ ၁၀၀၀ အား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရႏွင့္    တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအစိုးရတုိ႔ အခ်င္းခ်င္းညိႇႏႈိင္းခ်က္အရ တစ္စီးလွ်င္ က်ပ္ ၇၇ သန္းႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရန္ကုန္ုတိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရ ထည့္၀င္ေငြ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၇၀ နဲ႔ လံုေလာက္မႈမရွိပါသျဖင့္ ဧရာ၀တီဘဏ္မွာ က်ပ္ ရွစ္ဘီလ်ံ ထပ္မံေခ်းငွား၀ယ္ယူခဲ့ၿပီး ဘတ္စ္ကားအစီး ၁၀၀၀ အား ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကားအမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာကုမၸဏီလီမိတက္ (YBPC) ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပုိ႔ ေဆာင္ေရးအမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ (YUPT) တုိ႔ အစီး ၅၀၀ စီ ခဲြယူ၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၀ယ္ယူခဲ့သည့္ ေငြေၾကးတန္ဖုိး က်ပ္ ဘီလ်ံ ၇၀ ႏွင့္ ေခ်းေငြ က်ပ္ရွစ္ဘီလ်ံနဲ႔ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၇၈ ဘီလ်ံအား ခဲြေ၀တာ၀န္ယူေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္ုတိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚခင္သန္းလွက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလစာရင္းအရ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕က ရင္းႏွီးေငြ ထည့္၀င္ထားသည့္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီႏွစ္ခု အပါအ၀င္ ယာဥ္လုိင္းကုမၸဏီ ၂၅ ခုသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စုစုေပါင္း ၆၂၇၂ စီးျဖင့္ ယာဥ္လုိင္းေပါင္း ၁၁၉ လုိင္းသတ္မွတ္ၿပီး ေန႔စဥ္ ေျပးဆဲြလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ျမင္သာမီးပြိဳင့္အနီးတြင္ အသက္ ၈၀ အရြယ္ အဘြားအိုအား YBS အမွတ္-၂၉ ယာဥ္တစ္စီးက ၀င္တိုက္မိၿပီး တစ္မွတ္တိုင္ခန္႔ ယာဥ္ႏွင့္ခ်ိတ္ပါသြားကာ ေသဆံုးမႈျဖစ္ပြား

ရန္ကုန္တုိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ျမင္သာမီးပိြဳင့္အနီးတြင္ အသက္ ၈၀ အရြယ္ အဖြားအိုတစ္ဦးအား YBS အမွတ္-၂၉ ယာဥ္လိုင္းမွ ယာဥ္တစ္စီးက ၀င္ေရာက္တိုက္မိၿပီး တစ္မွတ္တိုင္ခန္႔ ယာဥ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ပါသြားကာ အဘြားအိုတစ္ဦး ေသဆံုးမႈ ယေန႔ (ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္) နံနက္ ၉ နာ ရီခန္႔ တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ သံသုမာလမ္းအတိုင္း ေဘလီတံတားဘက္မွ စံေျပးေစ်းဘက္သို႔ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ အမွတ္ (၂၉) ယာဥ္လိုင္းမွ YBS ယာဥ္တစ္စီးသည္ ျမင္သာလမ္းဆံု မီးပိိြဳင့္အေရာက္ လမ္းျဖတ္ကူးသူ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ေန အသက္ ၈၀ အရြယ္ အဖြားအိုတစ္ဦးအား ၀င္ေရာက္ တိုက္မိခဲ့ေႀကာင္း သိရသည္။

“ ေဘးနားက လူေတြက ေအာ္လိုက္တဲ့ အသံၾကားလို႔ သြားၾကည့္တာမွာ လမ္းလယ္မွာ ပံုးေတြ ျခင္းေတြပဲ ေတြ႕ရတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ေမးၾကည့္္ေတာ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး YBS ယာဥ္နဲ႔ ပြတ္တိုက္မိသြားတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ပြတ္တိုက္မိတဲ့လူက ဒီအနား၀န္းက်င္မွာ အ၀တ္ေလွ်ာ္တဲ့အလုပ္ကို လုပ္တဲ့အမ်ိဳးသမီးလို႔ သိရတယ္” ဟု အခင္းျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ျမင္သာလမ္းဆံု မီးပြိဳင့္အနီး၌ ရိွေနသည့္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ေျပာႀကားသည္။

ထိုသို႔ ပြတ္တိုက္မိၿပီးေနာက္ ယာဥ္ေမာင္းျဖစ္သူမွာ ယာဥ္ကိုဆက္လက္ ေမာင္းႏွင္သြားခဲ့ကာ အတုိက္ခံခဲ့ရသည့္ အဖြားအိုမွာ ယာဥ္ေအာက္တြင္ တစ္မွတ္တိုင္ အကြာခန္႔ထိ ခ်ိတ္ပါသြားခဲ့ၿပီး ဥကၠလာပေစတီအနီးေရာက္မွ အဆိုပါယာဥ္မွာ ရပ္တန္႔သြားခဲ့ေၾကာင္း အနီးပတ္၀န္းက်င္ေန ျပည္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လမ္းအား ေတြ႔ရစဥ္

“အတုိက္ခံရတဲ့ အဖြားအိုက ကားေအာက္မွာ ခ်ိတ္ပါသြားတာ။ အဲ့ဒါကို ယာဥ္ေမာင္းက မသိဘဲ ကားကို ဆက္ေမာင္းသြားတာ၊ အဲ့ဒီမွာ အနားက ေမာင္းလာတဲ့ တကၠစီတစ္စီးက ေတြ႕ၿပီး ယာဥ္ေမာင္းကို ေအာ္ေျပာတာ၊ ကားမွန္ေတြကလည္း ပိတ္ထားေတာ့ ယာဥ္ေမာင္းက မၾကားဘူး ထင္တယ္။ ေနာက္ေတာ့မွ အဲ့ဒီတကၠစီက ေရွ႕ေက်ာ္တက္ၿပီး ေျပာေတာ့မွ YBS ယာဥ္ေမာင္းက ကားကိုရပ္ၿပီး ဆင္းၾကည့္တာ၊ အဲ့ဒီမွ သိၾကတာ၊ ကားေပၚပါတဲ့ လူေတြလည္း အဲ့ဒီက်မွ သိၾကတာလို႔ ေျပာၾကတယ္” ဟု အခင္းျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ဥကၠလာပေစတီအနီး၌ ရိွေနသည့္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ေျပာႀကားသည္။

ထိုသို႔ အတိုက္ခံရသျဖင့္ အဖြားအိုမွာ ဦးေခါင္းစုတ္ျပဲ၊ ခႏၶာကိုယ္အႏွံ ပြန္းစုတ္ဒဏ္ရာမ်ား ရရိွခဲ့ကာ အခင္းျဖစ္ေနရာတြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္မွ YBS ယာဥ္ေမာင္းျဖစ္သူ ဒဂံုအေရွ႕ၿမိဳ႕နယ္ေန ဦး …. (၄၇) ႏွစ္အား ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ယာဥ္(ပ)၂၅/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၀၄- က ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားၿပီး ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုရီးယားအေျခစိုက္ Daewoo ႏွင့္ ျမန္မာဖက္စပ္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ခရီးသည္တင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား တပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ရန္ MIC ခြင့္ျပဳ

ၿမိဳ႕တြင္း ခရီးသည္တင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ေျပးဆြဲေနမႈကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

ကိုရီးယားအေျခစိုက္ Daewoo ႏွင့္ ျမန္မာ ပူးေပါင္းကာ ဖက္စပ္ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ခရီးသည္တင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား တပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) က ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္အညီ တင္ျပလာသည့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြး စိစစ္မႈျပဳရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ (၁၃/၂၀၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကို ၾသဂုတ္၂၅ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ (၁၃/၂၀၁၈) အစည္းအေ၀းမွ အဆိုျပဳလႊာ တင္ျပလာသည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအား ခြင့္ျပဳမိန္႔ သံုးခုႏွင့္ အတည္ျပဳမိန္႔ ႏွစ္ခု ခြင့္ျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း စာရင္းမ်ားအရ Daewoo Bus Myanmar Company Limited KOREA က ဖက္စပ္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ခရီးသည္တင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား တပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို လည္းေကာင္း၊ Yangon Golden Paragon Investment Co.,Ltd က ဖက္စပ္ႏ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္၊ ႐ႈခင္းသာလမ္း၊ ေျမကြက္ အမွတ္ (၁၅ႏွင့္၁၇) တြင္ Construction, Operation and Leasing of Residence and Commercial Area ကိုလည္းေကာင္း၊ Science and Tech International Myanmar University Co.,Ltd က ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းကို လည္းေကာင္း လုပ္ကုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ Lashio Dragon Co.,Ltd က ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ လား႐ႈိးခ႐ိုင္အတြင္း ဘီယာထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းကို လည္းေကာင္း၊ WKG Kossco Co.,Ltd က ဖက္စပ္ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) အတြင္း Zinc Galvanizing and related business ကိုလည္းေကာင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ အတည္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁၃၇ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ၀င္ေရာက္ထားေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္ ကာလတူတြင္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထက္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ ၾသဂုတ္လအထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳ၊ အတည္ျပဳေပးခဲ့မႈမွာ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၆၁ ခု၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၅၃၅ ဒသမ ၅၂၅ သန္း ျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၉၆၆ ဒသမ ၅၇၅ သန္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လအတြင္းတြင္ ၾသဂုတ္လအထိ စုစုေပါင္းခြင့္ျပဳၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၇၁ ဒသမ ၁၀၀ သန္း ျဖစ္သည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးရာတြင္ လုပ္ငန္း၏ စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္မႈ၊ အမ်ဳိးသား၀င္ေငြႏွင့္ အခြန္တိုးတက္ ရရွိႏုိင္မႈ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစ်းကြက္ အေျခအေန၊ ျပည္တြင္းစားသံုးရန္ လိုအပ္ခ်က္၊ နည္းပညာ ဆီေလ်ာ္မႈ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၊ နည္းပညာ လႊဲေျပာင္းရရွိမႈစသည့္ အခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ စိစစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေၾကာက္ေနရတယ္

YBS ကားတစ္စီးေပၚတြင္ အကူအညီေတာင္းခံစာရြက္ေပးၿပီး ပုိက္ဆံေတာင္းေသာ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး ကားေပၚမွဆင္းသြားသည္ကုိ သဃၤန္းကြၽန္းၿမဳိ႕နယ္အတြင္း ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: ZZA)

ညေတြဆို အိပ္မေပ်ာ္တတ္သည္မွာ ကြၽန္ေတာ့္အက်င့္ျဖစ္သည္။ ပံုမွန္ နံနက္ ၃၊ ၄ နာရီမွ အိပ္တတ္သည္။ ဘယ္ေလာက္ပင္ ေစာေစာအိပ္ရာ၀င္သည္ျဖစ္ေစ အိပ္မေပ်ာ္တတ္။ ၀န္ထမ္းဘ၀ျဖင့္ေနရစဥ္က ညပိုင္း အိပ္ေပ်ာ္၊ မေပ်ာ္က အေရးမၾကီး။ မနက္ ႐ုံးတက္ခ်ိန္ မွန္ကန္ဖို႔ ဦးစားေပးရသည္။ လတ္တေလာအေျခအေနမွာေတာ့ ၀န္ထမ္း ဘ၀ကနားၿပီးစိတ္သစ္ကိုယ္သစ္ျဖင့္ ေန႔ရက္ေတြကို အဆင္ေျပေျပေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနရသည္။

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရပါက ကိုယ္ေမွ်ာ္လင့္ေသာဘ၀ကို တည္ေဆာက္ခြင့္ရဖို႔ လခစား ၀န္ထမ္းဘ၀ကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး အလုပ္မရွိေသာဘ၀ကို ယာယီျဖတ္သန္းေနရသည္။ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ဳိးေလးမွာ စိတ္ကိုလႊတ္ထားခ်င္ သည္။ အေႏွာင္အဖြဲ႕ကင္းေသာ ေန႔ရက္ေလးမ်ားကို လိုခ်င္သည္။  ညပိုင္း အိပ္ခ်င္တဲ့အခ်ိန္ အိပ္မည္။ အိပ္ခ်င္မွလည္း အိပ္မည္။ မနက္ပိုင္းလည္း အိပ္ရာထခ်င္တဲ့ အခ်ိန္မွထမည္။ တစ္ခါတစ္ရံ လူမႈလုပ္ငန္းေတြကေန ခဏတ ျဖဳတ္လြတ္လပ္ခြင့္ရ ေနျခင္းကို ကြၽန္ေတာ္ တန္ဖိုးထားခ်င္သည္။  ဒီေန႔ေတာ့ မနက္ ေစာေစာကတည္းက အိပ္ယာႏိုးေနသည္။ ညဦးပိုင္းကတည္းက မိတ္ေဆြ စာေရးဆရာ တစ္ဦးႏွင့္ သတင္းစာအယ္ဒီတာတစ္ဦး ထံသြားရန္ သေဘာတူထားသည္။ ၎ အယ္ဒီတာကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ လာမည္ဟု ဖုန္းဆက္၍ ႀကိဳတင္အေၾကာင္း ၾကားထားသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ထိုသို႔တကူးတကေတြ႕ ဆံု၍ စကားေျပာၾကသည္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ထံုးစံျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နံနက္ ၄ နာရီခန္႔မွအိပ္ေသာ္လည္း ခပ္ေစာေစာပင္ ႏိုးေနသည္။

မိတ္ေဆြစာေရးဆရာဖုန္းဆက္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္က အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီ။ သူက YBS ႏွင့္  သြားရန္ေျပာသည္။ ကြၽန္ေတာ္ကဘူတာႏွင့္ပိုမိုလမ္းသင့္ေသာေၾကာင့္ ရထားႏွင့္သြားရန္ အၾကံျပဳသည္။ ႏွစ္ေယာက္သား ဘူတာသို႔ ထြက္လာရာ ဘူတာေရာက္ေတာ့ အနီးဆံုးရထားက အခ်ိန္တိက်စြာပင္ ထြက္ခြာသြားၿပီၿဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ႀကိဳတင္အခ်ိန္းအခ်က္ လုပ္မထားေသာ မိတ္ေဆြ တစ္ဦးက ဖုန္းဆက္သည္။ ၿမိဳ႕ထဲေရာက္ေန ေသာေၾကာင့္ ေတြ႕ခ်င္သည္ဟုဆိုသည္။  ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း သူႏွင့္ေတြ႔ရခဲေသာေၾကာင့္ ေတြ႔ခ်င္မိသည္။ နာရီ၀က္ခန္႔တြင္ ၿမိဳ႕ထဲေရာက္မည္ဟု ေျပာလိုက္သည္။ ၿပီးမွ ေနာက္လာမည့္ရထား အခ်ိန္ကိုၾကည့္မိရာနာရီ၀က္ေက်ာ္ခန္႔ လိုေနေသးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အခ်ိန္မမီမွာေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ YBS စီးရန္ဆံုးျဖတ္ရျပန္သည္။ မိတ္ေဆြ စာေရးဆရာက လမ္းေတြပိတ္မွာေၾကာက္ရသည္ဟုေျပာသည္။ ထင္သည့္အတိုင္း ေန႔ခင္းပိုင္းမွာပင္ လမ္းကပိတ္လို႔ေကာင္းေနၿပီ။ ကားေပၚေရာက္ေတာ့ ကံေကာင္းေထာက္မ စြာထိုင္ခံုရသည္။ တစ္မွတ္တိုင္၊ ႏွစ္မွတ္တိုင္ စီးၿပီးတဲ့အခါ အသက္ႏွစ္ဆယ္၀န္းက်င္ အရြယ္ခန္႔ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက စာရြက္ပိုင္းေလးတစ္ရြက္လာေပးသည္။ ကားေပၚမွခရီးသည္အားလံုးေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ့္ကိုလာေပးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ကမယူ။ စာရြက္ကို ကြၽန္ေတာ့္ေပါင္ေပၚတင္သြားသည္။ မိတ္ေဆြစာေရးသူကလည္း သူ႔လက္ထဲေရာက္ေနေသာ စာရြက္အား ကြၽန္ေတာ့္ကိုေပးသည္။ ထိုအမ်ဳိးသမီးျပန္လာယူေသာအခါ အလြယ္တကူ ယူ၍ရေစရန္ ထိုင္ခံုလက္ရန္းတြင္ ညႇပ္ေပးထားလိုက္သည္။ ကြၽန္ေတာ္ထိုသို႔ ျပဳလုပ္သည္ကို ထိုအမ်ဳိးသမီးက သေဘာက်ပံုမရေပ။ စာရြက္မ်ားကို ေဆာင့္ေအာင့္ဆြဲျဖဳတ္ၿပီးလူတိုင္းျမင္ႏိုင္ေအာင္ အလိုမက်ဟန္ ေဒါသထြက္ဟန္ကို ျပသည္။ ထိုအျခင္း အရာကိုျမင္ေသာအခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေနာက္ နားထိုင္ခံုမွ အမ်ဳိးသမီးက “အမယ္ေလး သူတို႔ ကိုလည္းေၾကာက္ေနရတာပဲ” ဟုေျပာသည္။ ကြၽန္ေတာ္လည္း ေဘးမွာထိုင္ေနေသာ စာေရးသူမိတ္ေဆြအား လက္တို႔ကာ “ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနအထားက အကုန္လံုးကို ေၾကာက္ေနရတာဗ်” ဟု ေျပာျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ထဲေရာက္ေတာ့ လမ္းေတြပိတ္မွာ ေၾကာက္သည့္အတြက္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားစီးရန္ ၾကံခဲ့ေၾကာင္း၊ အခ်ိန္အနီးဆံုးရထားထြက္သြားၿပီျဖစ္၍ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္သို႔ ျပန္ သြားခဲ့ရေၾကာင္း၊ ေစာင့္ေနရသည့္အတြက္ အားနာေၾကာင္း ေတြ႕ေတြ႕ခ်င္းေတာင္းပန္ ရသည္။ မေတာင္းပန္လို႔လည္းမျဖစ္။ နာရီ၀က္အတြင္း ေရာက္မည္ဟုေျပာၿပီး တစ္နာရီေက်ာ္ခန္႔ ေစာင့္ခိုင္းလိုက္ရသည္ မဟုတ္လား။ မနက္ပိုင္းကတည္းက ရြာခ်လိုက္ စဲသြားလိုက္ျဖစ္ေနေသာ မိုးပဇၨဳန္က ကြၽန္ေတာ္တို႔သံုးေယာက္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ထိုင္ရင္း စကားေျပာေနစဥ္ တ၀ုန္း၀ုန္း တဒိုင္းဒိုင္း ရြာခ်လ်က္ရွိသည္။

ခုလိုတ၀ုန္း၀ုန္း တဒိုင္းဒိုင္း မိုးေတြ ခ်ေနသည္ကိုေတြ႔ရေတာ့ ေၾကာက္စရာေတြကို ေတြးမိျပန္သည္။ ဘယ္နယ္ဘယ္ေဒသ ေတြမွာ ေရႀကီးေရလွ်ံ ျဖစ္ဦးမလဲ ေၾကာက္ရသည္။ ကိုယ္မရွိတဲ့အခ်ိန္ အိမ္မွာေရေတြ၀င္ၿပီး မိသားစုအားလံုး စိုးရိမ္ေသာကေတြနဲ႔ ေၾကာက္လန္႔ေနၾကမွာကို ေၾကာက္ရသည္။ ေရႀကီးေသာျပႆနာေၾကာင့္ ေရေဘးသင့္ျပည္သူေတြရဲ႕စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲကို ေၾကာက္မိသည္။

တကယ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေန႔ စဥ္ဘ၀မွာ ေၾကာက္စရာေတြကအမ်ားႀကီး ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ခ်စ္ရသူေတြက ကိုယ့္အေပၚ နားလည္မႈလြဲမွာ ေၾကာက္ရသည္။ ကိုယ္ခ်စ္ရေသာလူေတြအတြက္ ကိုယ္ကအေရးမပါမွာကို ေၾကာက္ရ သည္။ ဘ၀ကို ဘာမွမဟုတ္လိုက္ပဲ ေသဆံုးသြားမွာေၾကာက္ရသည္။ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ဆန္ကုန္ေျမေလး ျဖစ္ေနမွာ ေၾကာက္ရသည္။ စိုးရိမ္စိတ္ကဲေသာ အေတြးေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ညေပါင္းမ်ားစြာကို အိပ္လို႔မေပ်ာ္ဘဲ ျဖတ္သန္းေနရမွာကို ေၾကာက္မိသည္။

လတ္တေလာ သတင္းစကားေတြကလည္း ေၾကာက္ေနမိတဲ့ စိတ္ကိုပိုမိုေျခာက္လန္႔ေန၏။ အခ်ိန္မေရြး အသက္ကိုအႏုတ္ခံရမွာ ေၾကာက္ေနရတယ္။ ဆူညံညံသံေတြ။ အဆင္မေျပမႈေတြ။ အစစအရာရာခ်ဳိ႕ယြင္းမႈ ေတြဟာ လူအေတာ္မ်ားမ်ားကို မာဆိုးျဖစ္ေစခဲ့ၿပီလား။ မာဆိုးဟာ အႏုပညာကေနခုန္ ထြက္လာတဲ့ ဇာတ္ေကာင္တစ္ေယာက္ဆိုေတာ့ ေၾကာက္စရာလို႔မျမင္ဘဲ လူသားဆန္သြားတဲ့ အႏုပညာတစ္ခု။ ဒါမွမဟုတ္ အႏုပညာျဖစ္သြားတဲ့ လူသားဆန္မႈလို႔ ေတြးေနမိသလား။ အဲဒီလိုအေတြးကလည္း ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေနျပန္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ကလို ရန္ျဖစ္ရဲမွ ႐ိုက္ရဲမွ မိုက္ရဲမွ သတ္ရဲျဖတ္ရဲမွ သတၱိရွိတာ ဆိုတဲ့အေတြးေတြ တစ္ၿမိဳ႕လံုးကိုပ်ံ႕ႏွံ႔သြားလည္း ေၾကာက္ရသည္။

တစ္ေန႔က ရထားဘူတာမွာ ရထား ေစာင့္ေနရင္း လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ေတြ႕သည္။ ေကာင္းေသာေတြ႕ျခင္းေတာ့မဟုတ္။ အသက္အရြယ္က သံုးဆယ္ေက်ာ္ ေလးဆယ္အရြယ္။ သူ႔မ်က္လံုးေတြမွာ ရန္လိုေနပံုကဖံုးမရဖိမရ။ သူက သူ႔ကိုစိန္ေခၚတာလားဟု ေမးသည္။ ကိုယ္ဘာလုပ္မိလို႔  ဒီေမးခြန္းကို ေမးသလဲဟု စဥ္းစားလို႔မရ။ သူနဲ႔ စကားအေခ်အတင္ မေျပာေတာ့တာနဲ႔ ဆိုက္ေရာက္တဲ့ရထားေပၚသို႔ ခပ္သုတ္သုတ္တက္လိုက္သည္။ ေသြးၾကြ သူေတြရဲ႕ရန္ကိုလည္းေၾကာက္ရသည္။ လူမွားၿပီး ဓားထိုးခံရမွာလည္း ေၾကာက္ရသည္။ အုပ္စုဖြဲ႕ရန္လုပ္ခံရမွာလည္း ေၾကာက္ရသည္။ ေန႔စဥ္သတင္း ေတြမွာလည္း ကိုယ့္အိမ္ေပၚကိုယ္ေနတာေတာင္ အိမ္ေပၚတက္ၿပီး သတ္ျဖတ္တာေတြ ေတြ႔ေနရသည္ မဟုတ္ လား။ လတ္တေလာ အေျခအေနအရ လံုျခံဳမႈဆိုေသာ စကားလံုး ကို အဘိဓာန္ထဲတြင္သာ ရွာေဖြဖတ္႐ႈရမည့္ အေနအထားျဖစ္ေနသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အတြက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပါ အစစအရာရာလံုျခံဳ သည္ဟု မခံစားရပါ။

ကြၽန္ေတာ္ ဒူဘိုင္းတြင္ ေနစဥ္ကျဖစ္ သည္။ တစ္ေန႔တြင္ အလုပ္ေဖာ္ပါတနာမ်ား စုဖြဲ႕ကာေသာက္ၾကစားၾကသည္။ မ်ားမ်ားစားစားေတာ့မဟုတ္။ လူခုနစ္ေယာက္ တစ္လံုးသာျဖစ္၏။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေသာက္လို႔ တစ္၀က္ပင္မက်ဳိးခင္ ရဲအရာရွိ ေရာက္လာ သည္။ ေသာက္ေနေသာ ပုလင္းကိုသိမ္းၿပီး ေနာက္တစ္ခါဆိုပါက အဖမ္းခံရမည္ဟု ေျပာ ၿပီး ID နံပါတ္ေတြေတာင္းသည္။ ေနာက္တစ္ ေန႔မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔အလုပ္လုပ္ေသာဟိုတယ္ကို ဒဏ္ေငြတပ္သည္ဟု သိရသည္။ လကုန္မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔လစာထဲကျဖတ္သည္။ ဒူဘိုင္းသည္ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုမွ လူမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနေသာ အာရပ္ကမၻာ၏ အိုေအစစ္ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုေနရာမ်ဳိးတြင္ အုပ္စုလိုက္ရန္ပြဲ၊ လမ္းေဘးရန္ပြဲမွအစ လူသတ္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈစေသာရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို ၾကားရဖို႔ခဲရင္းသည္။

ကြၽန္ေတာ့္အျမင္အရေတာ့ ဒူဘိုင္းအစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒေကာင္းေသာေၾကာင့္ ျမင္သည္။ အစိုးရ ၀န္ထမ္းျဖစ္ေသာ ရဲမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာထမ္းမ်ား၏ ဥပေဒေလးစားမႈႏွင့္ တာ၀န္ေက်ပြန္မႈေၾကာင့္ ဟု ျမင္သည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြၽန္ေတာ္ၾကံဳခဲ့ဖူးေသာ ဒူဘိုင္း ရဲဌာနႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကို မိတ္ေဆြမ်ားအား ေျပာျပျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ့္ contract ၿပီးေတာ့ စာခ်ဳပ္သစ္မခ်ဳပ္ဘဲ ျပန္မည္ဟုဆံုးျဖတ္သည္။ကြၽန္ေတာ္ ရစရာရွိသည့္ benefit money , OT ႏွင့္ ေလယာဥ္ လက္မွတ္တို႔ကိုေတာင္းသည္။ တစ္လလည္း မေပး။ ႏွစ္လလည္းမေပး။ ဗီဇာသက္တမ္း ကုန္ရန္ တစ္ပတ္ခန္႔လိုသည္အထိ မေပးေသး။ ဘာလုပ္ရမလဲ စဥ္းစားရသည္။ စာခ်ဳပ္သစ္ထပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ဗီဇာတိုးမလား။ ဒါမွမဟုတ္ ရစရာရွိေသာ ပိုက္ဆံေတြထားခဲ့ၿပီး အိမ္ျပန္ မလား။ ၾကံရာမရသည့္အဆံုး  Dubai Police ကို ဖုန္းေခၚလိုက္သည္။ ရဲကအက်ဳိးအေၾကာင္းေမးသည္။ ဒူဘိုင္း Law အတိုင္း အားလံုးျဖစ္ေစရမည္ဟု အာမခံသည္။

ထိုေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ရဲကဖုန္းျပန္ေခၚသည္။ ေနာက္ႏွစ္ရက္ေနရင္ အားလံုး အဆင္ေျပေစရမည္ဟု ကတိေပးသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔မွာ ကြၽန္ေတာ့္ထံသို႔ ေလယာဥ္လက္မွတ္ေရာ ပိုက္ဆံပါ ေရာက္လာသည္။ ႏွစ္ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ရဲစခန္းက ဖုန္းေခၚသည္။ လက္မွတ္ရၿပီလား ေမးသည္။ လူကိုယ္တိုင္ ရဲစခန္း မေရာက္ ရဲေတြနဲ႔ မေတြ႕လိုက္ဘဲ အဆင္ေျပသြားသည္။

မေန႔ကလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲမွာ မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္နဲ႔ေတြ႕ဆံု၊ အာလာပ သလႅပ ေျပာ။ အလုပ္ကိစၥေျပာ။ လမ္းခြဲခ်ိန္ ေရာက္ေတာ့ လမ္းၾကံဳရင္ သဃၤန္းကြၽန္းဘက္ ၀င္ခဲ့ပါဦးဟု ကြၽန္ေတာ္က ဖိတ္မႏၲကျပဳရာ မိတ္ ေဆြက  “သဃၤန္းကြၽန္းဘက္က ဓာတ္ႀကိဳးေတြေတာ့ စိတ္ခ်ရတယ္မလား” ဟု ေမးသည္။  အစစအရာ ေၾကာက္ေနရသည့္ၾကား က ျပံဳးမိေသးသည္။ ထိုအျခင္းအရာအား ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္သည္ အေၾကာက္ တရားတြင္ အသားက်ေနသူမ်ားလားဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ေနမိေတာ့သည္။

မာစီဒီး၊ ဖုိ႔ဒ္ႏွင့္ အ၀ါေရာင္ေက်ာင္းကားမ်ား ျပႆနာ

လူမႈကြန္ရက္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ေသာ တန္ဖုိးႀကီးကားမ်ား ထားရွိေသာ ဂုိေဒါင္အတြင္းျမင္ကြင္း

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အစိုးရအဖြဲ႕သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးက ၀န္ႀကီးေတြ စီးနင္းမယ့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္သံေတြ ထြက္လာပါတယ္။

အစျပဳခဲ့တာကေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ရန္ကုန္တုိင္းလႊတ္ေတာ္မွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စီးနင္းဖို႔ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံျခင္းကေန အစျပဳခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမ ၃၁ ရက္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ အစိုးရအဖြဲ႕က ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး၏ အရအသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းမွာ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ တန္ FORD ကား ၁၀ စီး၀ယ္ယူဖို႔ က်ပ္သန္း ၁၀၀၀ ထည့္သြင္းေတာင္းခံခဲ့ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးေတြ စီးနင္းအသံုးျပဳေနတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြက ေဟာင္းႏြမ္းေနၿပီ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အခုလို ေတာင္းခံရျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္သာ က်န္ရိွတဲ့အခ်ိန္မွာ အခုလို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသစ္ စီးနင္းဖို႔ ေတာင္းဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုက ေ၀ဖန္ခဲ့ၿပီး ေနာက္မွာေတာ့ ဒီကားေတြကို ၀ယ္ယူမယ့္ ေငြေၾကးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္ထဲကေန ၀ယ္ယူျခင္းသာ ျဖစ္တယ္လို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ျပန္လည္ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီလိုေျပာၾကားၿပီး မၾကာမီမွာပဲ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္က ယခင္အစိုးရအဖြဲ႕ လက္ထက္မွာ ၀ယ္ယူသြားတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြ ရိွၿပီးေတာ့  အဲဒီေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြကို ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ေတြကို ခြဲေ၀ေပးမယ္လို႔ ပဲခူးတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ ေတြ႕ဆံုစဥ္မွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြက ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ၀ယ္ယူခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀းေတြ ျပဳလုပ္ခ်ိန္မွာ ဧည့္သည္ေတာ္ေတြ စီးနင္းဖို႔ ၀ယ္ယူခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြထဲမွာ တန္ဖိုးႀကီး မာစီဒီး အမ်ဳိးအစားယာဥ္ အမ်ားစုျဖစ္ၿပီးေတာ့ အဲဒီေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြကို ဗဟိုစက္ပစၥည္း စာရင္းအင္းႏွင့္ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနက တာ၀န္ယူ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မာစီဒီးေတြကို ဘယ္လိုျပန္ေတြ႕တာလဲ

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္က ၀ယ္ယူခဲ့တဲ့ မာစီဒီးအမ်ဳိးအစား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အပါအ၀င္ ဇိမ္ခံေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ဳိးစံု ၁၇၂ စီးအတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ လႊတ္ေတာ္ကို က်ပ္ ၁၈ ဘီလ်ံ ေတာင္းခံခဲ့ပါတယ္။ ေငြေၾကးပမာဏမ်ားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ဳိ႕က ကန္႔ကြက္ခဲ့ေပမယ့္ အစိုးရအဖဲြ႕က ၀ယ္ယူခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြကို အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀း က်င္းပခ်ိန္မွာ ေရာက္လာမယ့္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ စီးနင္းဖို႔ ၀ယ္ယူခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဗဟိုစက္ပစၥည္း စာရင္းအင္းႏွင့္ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနက ထိန္းသိမ္းထားခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွာေတာ့ ၀န္ႀကီးဌာနေတြ တင္ျပထားတဲ့ အသံုးစရိတ္ေတြကို စိစစ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အဖြဲ႕ ၁၇ ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအဖြဲ႕ ၁၇ ဖြဲ႕မွာ အဖြဲ႕နံပါတ္ ၆ ကိုေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ထြန္းႏိုင္က အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕က နာမည္ႀကီးေနတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ဗဟိုစက္ပစၥည္း စာရင္းအင္းႏွင့္ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနကို စစ္ေဆးရပါတယ္။

“ပူးေပါင္းစိစစ္ေရးအဖဲြ႕ ၆ ပါ။ ကြၽန္မတုိ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္နဲ႔ စီမံဘ႑ာ၀န္ႀကီးဌာနကုိ စစ္ရတယ္။ စီမံဘ႑ာ၀န္ႀကီးဌာန ေအာက္မွာရွိတဲ့ ဗဟုိစက္ပစၥည္း စာရင္းဌာနကလည္း ကြၽန္မတုိ႔ စစ္ရတဲ့ ဌာနထဲမွာ တစ္ခုအပါအ၀င္ပဲ” လို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေျပာပါတယ္။

သူတို႔ ၀င္စစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ဗဟိုစက္ပစၥည္း စာရင္းအင္းႏွင္႔ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနက ေတာင္းခံထားတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္း စရိတ္ေတြ မ်ားေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

“ႏုိင္ငံေတာ္က သိမ္းထားတဲ့ယာဥ္ေတြ ျပင္ဆင္ရတာရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အေဆာင္အေယာင္ယာဥ္ေတြကုိ ထိန္းသိမ္းထားရတာရွိတယ္။ ဒီကားေတြကုိ တစ္လႏွစ္ႀကိမ္ ႏိႈးစမ္းၿပီးေတာ့ ေမာင္းရတဲ့အခါမွာ ဒီအတြက္ ကုန္က်ရတဲ့ ဆီဖုိးေတြရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ႏုိင္ငံေတာ္မွာ ပဲြႀကီးေတြ လုပ္တဲ့အခါမွာ ဒီကားေတြကို သုံးစဲြရတဲ့အခါမွာ ကုန္က်ရတဲ့ စက္ဆီေခ်ာဆီေတြရွိတယ္။ ဒါေတြကုိ တင္ျပလာတာ” လို႔ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ဆိုပါတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ ေျမျပင္ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ တန္ဖိုးႀကီး ဇိမ္ခံေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြကို ေတြ႕ရိွခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုလိုစစ္ေဆးတာက ဗဟိုစက္ပစၥည္း စာရင္းအင္းႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနရဲ႕ ဂိုေဒါင္ ၁၀ လံုးအနက္ သံုးလုံးကို ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေတြ႕ရိွခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရိွအခ်ိန္မွာ စစ္ေဆးေတြ႕ရိွထားတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အစီးေရကေတာ့ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရိွပါတယ္။

မာစီဒီးယာဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တုံ႔ျပန္လိုက္တဲ့ ယခင္အစိုးရရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ

အရင္အစိုးရ လက္ထက္တုန္းက ၀ယ္ယူထားတဲ့ မာစီဒီး အပါအ၀င္ ဇိမ္ခံေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အဲဒါေတြကို အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အစိုးရအဖြဲ႕ကို စာရင္းဇယားနဲ႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့တာလို႔ ဦးရဲထြဋ္က ဆိုပါတယ္။

“အစိုုးရတာ၀န္လႊဲေတာ့လည္း ဒီကားေတြဟာ ၀န္ႀကီးဌာန လႊဲေျပာင္းလက္ခံမွာ ပါၿပီးသားပါ။ ဒီကားေတြ ရိွတယ္။ သံုးလို႔ရတယ္ဆိုတာ အစိုးရသစ္ မသိစရာလည္း အေၾကာင္းမရိွပါဘူး။ သူတို႔လက္ထက္ ႏုိင္ငံတကာ အစည္းအေ၀းေတြမွာလည္း သံုးခဲ့ၿပီးသားပါ” လို႔ ဦးရဲထြဋ္က ေရးသားထားပါတယ္။

အစိုးရအဖြဲ႕ တာ၀န္လႊဲေျပာင္းတဲ့အထဲမွာ အဲဒီေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြရဲ႕ စာရင္းဇယားေတြ ပါၿပီးသား ျဖစ္ၿပီးေတာ့ အခုမွ ေတြ႕သလိုလို လုပ္တာကေတာ့ ပိန္းတယ္လို႔ ဦးရဲထြဋ္က သူ႔ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးသားထားပါတယ္။

“အစိုးရပိုင္ကားမွန္သမွ် ငယ္စာရင္း၊ ေမြးစာရင္း ECC ( ဗဟိုစက္ပစၥည္း စာရင္းအင္းႏွင့္ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန) မွာရိွတယ္။ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုုးရဲ့ စစ္ေဆးတာကိုု ခံရတယ္။ အရင္ကေတာ့ တစ္လတစ္ခါ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းမွာ ECC မွာရိွတဲ့ ကားေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းတင္ျပရတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းက မွတ္တမ္းတင္တယ္။ လူမသိ သူမသိ ၀ယ္ထား၊ သစ္ပင္ၾကား ထိုးထားလို႔ရတဲ့ ကိစၥမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီလို ထင္ေနရင္လည္း အေတာ္ပိန္းတယ္လို႔ပဲ ေျပာရမွာပဲ” လို႔ ဦးရဲထြဋ္က ေရးသားထားပါတယ္။

အဲဒီကားေတြကို သူတို႔လက္ထက္မွာ အျမဲတမ္း အဆင္သင့္စီးႏိုင္ေအာင္ လုပ္ထားရၿပီးေတာ့ သြားလာမယ့္ ခရီးစဥ္ေတြကိုလည္း စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ခဲ့တယ္လို႔ ဦးရဲထြဋ္က ဆက္လက္ေရးသားပါတယ္။

“အဲဒီကားေတြကို ECC က ထိန္းထားတယ္။ ပံုမွန္စစ္ေဆးရတယ္။ အခ်ိန္မေရြး သံုးႏုုိင္ေအာင္ အသင့္လုုပ္ထားရတယ္။ ခရီးစဥ္ရိွတယ္ဆိုရင္ အဲဒီခရီးစဥ္အတြက္ သီးျခားထုတ္ၿပီးစမ္းတယ္။ သြားရမယ့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ယာဥ္ေမာင္းေတြ အကြၽမ္းတ၀င္ျဖစ္ေအာင္ ေမာင္းၾကည့္တယ္။ ယာဥ္ထိန္း ဆိုင္ကယ္ေတြကလည္း အတူလိုက္ၿပီး စမ္းသပ္ရတယ္။ (တစ္ခါတုန္းက အဲဒီလို စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ယာဥ္ထိန္းဆိုင္ကယ္ ေမွာက္ဖူးတယ္)။ ခရီးစဥ္အတြက္ တြဲထားတဲ့ယာဥ္ေတြ တစ္ခုခုခ်ဳိ႕ယြင္းရင္ လဲလွယ္ႏုိင္ဖို႔ အရန္ျပင္ထားရတယ္။ ယာဥ္တန္းမွာလည္း ကားအပိုု ထည့္ေပးရတယ္” လို႔ ဦးရဲထြဋ္က ဆက္လက္ ေရးသားထားပါတယ္။

မသံုးစြဲဘဲ ပစ္ထားရတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြအေၾကာင္း သမၼတ သိသလား

ယခင္အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူက ဓာတ္ပံုအေထာက္အထားေတြန႔ဲ ျပန္လည္ေရးသားထားမႈ အေပၚမွာေတာ့ လက္ရိွအစိုးရအဖြဲ႕ကေတာ့ တံု႔ျပန္ေျပာၾကားျခင္း မရိွေသးပါဘူး။

အဲဒီကားေတြရိွတယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ သိရိွထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေတြ႕ဆံုပြဲမွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြအေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

“သမၼတက သိတယ္ဗ်။ သူျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ လုပ္တုန္းက အဲဒီကားေတြရိွတယ္ဆိုတာ သိထားတယ္။ အသံုးလိုတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕ေတြကို ခြဲေ၀ေပးမယ္။ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ျပင္စရာရိွရင္လည္းျပင္၊ ဆီလည္း ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ထည့္ဆိုၿပီး ေျပာသြားတယ္” လို႔ အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာပါတယ္။

အဲဒီေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြက အစီး ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရိွတယ္လို႔ သိရၿပီး လက္ရိွမွာ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ေတြ စီးနင္းေနတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အေဟာင္းေတြ ေနရာမွာ အစားထိုးႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီယာဥ္ေတြကို စစ္ေဆးၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွာ တင္သြင္းထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ အေဆာင္အေယာင္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ဒီကားေတြရဲ႕ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း စရိတ္ေတြကို ျပန္လည္စိစစ္မယ္လို႔ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေျပာပါတယ္။

“ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းလည္း တင္သေလာက္ ေတာင္းသေလာက္ ေပးခဲ့တာ ဘယ္တုန္းကမွ မရွိဘူး။ ျဖတ္သင့္ျဖတ္ထိုက္တာ ျဖတ္ခဲ့တယ္။ ေပးသင့္ေပးထိုက္တာ ေပးခဲ့တယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေပၚလစီတစ္ရပ္၊ မူ၀ါဒတစ္ရပ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ေအာင္ အတြက္ေတာ့ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ အစီရင္ခံစာကတစ္ဆင့္ တင္ျပသြားမွာေပါ့။ ဆိုလိုတာကေတာ့ ဒီကားေတြရွိေနတယ္။ ေနာင္မွာ ဒီကားေတြ ၀ယ္ဖို႔ သင့္၊ မသင့္။ ဒါမွမဟုတ္ ရွိေနတဲ့ ေမာ္ေတာ္ကားေတြကို ပ်က္စီးမသြားေအာင္ ႏွစ္အလိုက္ အေရအတြက္နဲ႔ အခ်ဳိ႕ဆိုရင္ ေမာ္ဒယ္ေတြ ေအာက္ကုန္တာေတြ ရွိတဲ့အတြက္ ဒါေတြကို အက်ဳိးရွိရွိ သံုးႏိုင္ေအာင္အတြက္ ဒါေလးေတြကို အၾကံျပဳသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔  ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းက အစျပဳခဲ့တဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဇာတ္လမ္းမွာေတာ့ ျပည္သူ႔ဘ႑ာနဲ႔ ၀ယ္ယူထားတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြကို အသံုးျပဳဖို႔ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဂိုေဒါင္ထဲမွာ ထည့္သိမ္းထားတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြကို အသံုးျပဳခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က ျပည္သူ႔ဘ႑ာနဲ႔ ၀ယ္ယူထားတဲ့ ေက်ာင္းကားေတြကေတာ့ လႊတ္ေတာ္႐ံုးက ေျမကြက္လပ္ထဲမွာ အသံုးမျပဳရေသးပါဘူး။

ရန္ကုန္အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ မၿပီးဆံုးေသးတဲ့ ေက်ာင္းကား

၀ယ္ယူထားေသာ ေက်ာင္းကားမ်ားကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ အေနနဲ႔ ယခင္ပညာသင္ႏွစ္မွာ ေက်ာင္းကားေတြကို ပံုစံေျပာင္းလဲ ေျပးဆြဲသြားမယ္လို႔ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ကိုင္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ တက္ေရာက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုက ကိုုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြနဲ႔ မိဘေတြက လာႀကိဳၾကတာေၾကာင့္ လမ္းပိတ္ဆို႔မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနတာလို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ထင္ျမင္ယူဆခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က လက္ရိွေျပးဆြဲေနတဲ့ ေက်ာင္းကားေတြမွာ စီးနင္းေနတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ လံုျခံဳေရး အေျခအေနေတြေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာင္းကားစီးပြားေရးမွာ ရန္ကုန္အစိုးရ ဘယ္ေလာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခဲ့တာလဲ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွာရိွတဲ့ ေျပးဆြဲႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေက်ာင္းကားမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စီမံခ်က္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က က်ပ္ ၁၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ရဲ႕ ေလ့လာခ်က္အရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ေက်ာင္း ၂၂ ေက်ာင္းမွာ တက္ေရာက္ပညာ သင္ၾကားေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၅၈၀၀၀ ေက်ာ္ရိွၿပီး ေက်ာင္းႀကိဳပို႔ယာဥ္နဲ႔ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ေနသူ ၁၉၃၄၂ ဦး ရိွပါတယ္။

အဲဒီ ေက်ာင္းသားေတြထဲမွာ ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္ ၁၈၉၉ စီးနဲ႔ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ေနသူ၊ ေက်ာင္းႀကိဳပို႔ယာဥ္ ၈၄၅ စီးနဲ႔ ေက်ာင္းတက္ေရာက္သူေတြ ရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဲဒီေက်ာင္းကားေတြထဲမွာမွ လိုက္ထရပ္ယာဥ္ ၃၄၀ ခန္႔ရိွၿပီး ေက်ာင္းသားေပါင္း ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ စီးနင္းလ်က္ ရိွတယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေက်ာင္းကားေတြအစား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးက ေရာင္းခ်မယ့္ ေက်ာင္းကားေတြကို ၀ယ္ယူၿပီး ေျပးဆြဲရမယ္လို႔ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

ဒါမွမဟုတ္ ေနာက္ပြင့္ လိုက္ထရပ္ယာဥ္ေတြအစား ေနာက္ပိတ္ယာဥ္ေတြနဲ႔ ေျပးဆြဲရမယ္လို႔ စည္းကမ္းထုတ္ခဲ့ပါတယ္။

ေက်ာင္းကား ေျပးဆြဲတဲ့သူေတြ အေနနဲ႔ အစိုးရဆီကတစ္ဆင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္ဖို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ဟြန္ဒိုင္းကုမၸဏီထံက ၀ယ္ယူထားတဲ့ ေက်ာင္းကားေတြအနက္ ပထမအသုတ္အျဖစ္ အစီးေရ ၂၀၀ ဟာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ေရာက္ရိွလာခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေက်ာင္းကားေတြမွာ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၂၈ ဦးဆံ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထုတ္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံထုတ္ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆၈၄၀ ရိွပါတယ္။

အဲဒီကားေတြကို ၀ယ္ယူမယ္ဆိုရင္ အခြန္ႏႈန္းထား သက္သာျခင္း၊ အသစ္ျဖစ္ျခင္း၊ ဘဏ္ေခ်းေငြ ရရိွႏိုင္ျခင္း စတာေတြရမယ္လို႔ အစိုးရအဖြဲ႕ လက္ေအာက္မွာရိွတဲ့ YRTA အဖြဲ႕ က ေၾကညာခဲ့တယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီကားေတြကို အျပင္ျပခန္းမွာ သြား၀ယ္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဒီထက္ေစ်းပိုမ်ား ႏိုင္တယ္လို႔လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၁၂ ရက္က ေက်ာင္းကားကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕႐ုံးမွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုစဥ္မွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈ လက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

မွန္းခ်က္နဲ႔ ႏွမ္းထြက္မကိုက္တဲ့ ေက်ာင္းကား

ဘဏ္ေခ်းေငြေတြရမယ္၊ အခြန္သက္သာမယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က မက္လံုးေပး ဆြဲေဆာင္ခဲ့ေပမယ့္ ေက်ာင္းကားအစီအစဥ္ကို ယာဥ္ပိုင္ရွင္ေတြက စိတ္မ၀င္စားခဲ့ပါဘူး။

ဘာေၾကာင့္ဆိုရင္ေတာ့ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ေက်ာင္းကားက ေစ်းႀကီးပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ေက်ာင္းကားစီးတဲ့ ကေလးငယ္ေတြကို အိမ္ေရွ႕အထိ လာႀကိဳႏိုင္မလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းပါ။ ေနာက္ေမးခြန္း တစ္ခုကေတာ့ အဲဒီယာဥ္ေတြနဲ႔ ေက်ာင္းႀကိဳပို႔လုပ္ၿပီဆိုရင္ ေက်ာင္းကားခ တက္ပါၿပီ။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ စီမံခ်က္က လြဲမွားသြားတယ္လို႔ ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ေက်ာင္းကား အစီး ၂၀၀ က ႏွစ္ခ်ီၿပီး ေအာင္းေနရတာ။ စီမံမႈေတြက အလြဲလြဲ အေခ်ာ္ေခ်ာ္ေတြ ျဖစ္ေနတာ။ YBS ၿပီးေတာ့ မျဖစ္သင့္တဲ့ အမွားလုိ႔ပဲ ေျပာခ်င္တယ္။ YRTA က မႏုိင္ဘူး။ အဲဒီေအာက္မွာ လုပ္ငန္းေတြက အမ်ားႀကီး။ အခုေက်ာင္းကားပါ ကုိင္တယ္ဆုိေတာ့ သူတို႔မႏုိင္ဘူး” လို႔  ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာပါတယ္။

အစိုးရအဖြဲ႕က ေက်ာင္းကားေျပးဆြဲဖို႔ စီစဥ္တုန္းကေတာ့ Golden Hand အမည္ရိွတဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခု တည္ေထာင္ၿပီး ေျပးဆြဲေပးမယ္လို႔ ေၾကညာခဲ့ေပမယ့္ အခုထိေတာ့ အဲဒီကုမၸဏီက ေက်ာင္းကားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တစ္စံုတစ္ရာ လႈပ္ရွားမႈ မရိွေသးပါဘူး။

ေက်ာင္းကား ေျပးဆြဲသူေတြရဲ႕ တစ္လအျမတ္မွာ ဆီဖုိး၊ ယာဥ္ေမာင္းစရိတ္၊ ယာဥ္ျပင္ခေတြ ႏုတ္လုိက္မည္ဆိုလွ်င္ က်ပ္ေလးသိန္းခန္႔ ရရွိပါတယ္။

ေက်ာင္းကားေတြကို မ၀ယ္ႏိုင္ပါက အစိုးရက ငွားရမ္းေပးမယ္လို႔ ဆိုေပမယ့္ ငွားရမ္းခက တစ္လလွ်င္ ၁၀ သိန္းေက်ာ္ရွိေတာ့ ေက်ာင္းကား ေျပးဆြဲသူေတြအတြက္ တြက္ေျခမကိုက္ပါဘူး။

ေက်ာင္းကား ေျပာင္းလဲေျပးဆြဲမယ္ဆိုရင္ လက္ရိွေကာက္ခံေနတဲ့ ေက်ာင္းကားလခထက္ အနည္းဆံုး က်ပ္တစ္ေသာင္း ပိုမိုေကာက္ခံရေတာ့မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔အတူ တန္ဖုိးက်ပ္သိန္း ၅၀၀ တန္ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံထားေပမယ့္ တစ္လက်ပ္ေလးသိန္းသာ ျပန္၀င္မယ့္အတြက္ ေက်ာင္းကားေျပးဆြဲသူေတြ အေနနဲ႔ မရင္းႏွီးႏိုင္ပါဘူး။

“သိန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ရင္းဖို႔ၾကေတာ့ မိဘေတြအေနနဲ႔လည္း မတတ္ႏိုင္ၾကဘူး။ ကြၽန္မတို႔ကလည္း မ၀ယ္ႏိုင္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ လက္ရွိ ေက်ာင္းကားကိုပဲ သူတို႔သတ္မွတ္ထားတဲ့ မူ၀ါဒေတြကို လုိက္နာလိုက္တယ္ေလ။ အခက္အခဲေတြက လက္ရွိ ညာေပါက္ကားေတြကို ခြင့္မျပဳေတာ့ဘူးဆုိေတာ့ ငိုတဲ့သူကငို။ အေၾကြးေတြက မေၾကေသးဘူးေလ” လို႔ ေက်ာင္းကားေျပးဆြဲေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ေရာင္းခ်ေပးမယ့္ ေက်ာင္းကားကို ၀ယ္ယူဖို႔ လက္တြန္႔ခဲ့ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၈- ၂၀၁၉ စာသင္ႏွစ္မွာေတာ့ အစိုးရက ေရာင္းခ်တဲ့ ေက်ာင္းကားကို ၀ယ္ယူၿပီး ေျပးဆြဲေနတဲ့ ေက်ာင္းက TTC တစ္ေက်ာင္းတည္းသာ ရိွပါတယ္။

“အခုကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္သိသေလာက္ဆိုရင္ TTC တစ္ေက်ာင္းပဲရိွတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္မဲဆႏၵနယ္ေျမျဖစ္တဲ့ ဒဂံု (၁) မွာေတာင္ ဆြဲဖို႔လုပ္တာ အဆင္မေျပေသးဘူး။ အစပိုင္းတုန္းကေတာ့ ဆြဲမလို လုပ္ေပမယ့္ မဆြဲျဖစ္ဘူး” လို႔ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဆိုပါတယ္။

ေက်ာင္းကားေျပးဆြဲဖို႔ အဓိက အတားအဆီး ႏွစ္ခုကေတာ့ ေက်ာင္းကားခ ေစ်းႀကီးျခင္းနဲ႔ ေက်ာင္းကား ၀ယ္ယူရတဲ့ ေစ်းႏႈန္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာလာတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ေက်ာင္းကား ၂၀၀ အနက္ ၁၀၀ ခန္႔သာ အသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့ၿပီး က်န္တဲ့အစီး ၁၀၀ ေက်ာ္ကေတာ့ ရြာေနတဲ့မိုး၊ ပူေနတဲ့ ေနေရာင္ေအာက္မွာ အသက္မဲ့ေနတုန္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရအဖြဲ႕ အေနနဲ႔လည္း ၀ယ္ယူထားတဲ့ ေက်ာင္းကားေတြကို ဘယ္ေနရာမွာ ျပန္သံုးမလဲ ဆိုတာက အေျဖလည္း မရိွေသးပါဘူး။

ျပည္သူ႔ဘ႑ာနဲ႔ ၀ယ္ယူထားတဲ့ ေက်ာင္းကား အလကားျဖစ္ၿပီလား

ယခင္ မထသအဖြဲ႕ထံမွ က်ပ္ငါးဘီလ်ံကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ၿပီး အဲဒီ ေငြေၾကးေတြကိုေတာ့ YBS စနစ္ကို ေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ ေက်ာင္းကား၀ယ္ယူေရးအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။

မထသအဖြဲ႕က ရရိွထားတဲ့ ေငြေၾကးေတြကလည္း ျပည္သူေတြဆီက ရရိွထားတဲ့ ေငြေၾကးေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမ ၃၁ ရက္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၃၇ ရက္ ေျမာက္ေန႔မွာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ အရအသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း (လ်ာထားခ်က္)နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေဆြးေႏြးခဲ့ရာမွာေတာ့ ျပည္သူ႔ဘ႑ာကို အေလးထား သံုးစြဲဖို႔ ေထာက္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

“ဘတ္ဂ်က္ဆုိတာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာျဖစ္လုိ႔ ျပည္သူေတြ လုိအပ္တဲ့ဟာကုိ အဓိကထား ေရးဆြဲရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြျပေနလုိ႔ အင္မတန္မွ အေလးထားၿပီး ရေငြေတြကုိ စိစိစစ္စစ္ေကာက္ဖုိ႔ လုိသလုိ သုံးေငြေတြ သုံးစြဲရမွာလည္း အစုိးရဘတ္ဂ်က္လုိ႔ မသတ္မွတ္ဘဲ မိမိပုိင္ေငြကုိ မိမိလုိအပ္သလုိမ်ဳိးကုိ စိစစ္ဖုိ႔ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးလွပါတယ္” လို႔ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခုိင္မာေဌးက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

မထသဆီက လြႊဲေျပာင္းရယူထားတဲ့ က်ပ္ငါးဘီလ်ံေက်ာ္ကလည္း ျပည္သူေတြဆီက ေကာက္ခံထားတဲ့ ေငြေၾကးေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလို ရရိွထားတဲ့ ေငြေၾကးေတြကို အလဟသ မသံုးစြဲမိေစဖို႔ အစိုးရတစ္ရပ္ အေနနဲ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

အားနည္းခ်က္ေတြ မ်ားလွတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ျပဳျပင္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ မ်ားျပားလွတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြကို အက်ဳိးမရိွတဲ့ ေနရာမွာ မသံုးစြဲဖို႔ ဆင္ျခင္ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရိွမွာေတာ့ မေအာင္ျမင္တဲ့ ေက်ာင္းကားစနစ္ေၾကာင့္ ဘ႑ာေငြအမ်ားအျပား နစ္နာေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြဆီက ေကာက္ခံထားတဲ့ေငြကို အလိုအပ္ဆံုးေနရာမွာ အသံုးျပဳဖို႔က အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆိုတာ အေရးႀကီးတဲ့ ေနရာမွာ ရိွပါတယ္။ တိုးေကာက္ထားတဲ့ ဘီးခြန္လိုဟာမ်ဳိးကို လမ္းျပဳျပင္ရာမွာ မသံုးစြဲတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးေနတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ လမ္းေတြကို ေနရာအႏွံ႔အျပားမွာ ေတြ႕ေနရၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလိုပဲ ေက်ာင္းကားစနစ္ကို ေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ ေနရာမွာ ေအာက္ေျခေျမျပင္ အေျခအေနကို မစံုစမ္းဘဲနဲ႔ လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ တစ္စီးကို က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ခန္႔ တန္ဖိုးရိွတဲ့ ေက်ာင္းကားေတြက ေနဒဏ္မိုးဒဏ္ေတြေၾကာင့္ ပ်က္စီးေတာ့မယ့္ အေနအထားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ကားေတြကို ဘတ္ဂ်က္ထဲက မထိဘဲနဲ႔ ရိွတဲ့ကားေတြကို ထုတ္သံုးဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ညႊန္ၾကားေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ျပည္သူ႔ဘ႑ာနဲ႔ ၀ယ္ယူထားတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြကေတာ့ အခုခ်ိန္ထိ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွစြာ ျပည္သူကို ခ်ျပျခင္း မရိွေသးပါဘူး။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕က စီးပြားေရး လုပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အဲဒီစီးပြားေရး တိုးတက္သလား ဆုတ္ယုတ္ေနသလား ဆိုတာကိုလည္း ျပည္သူ႔ကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရိွရေသးပါဘူး။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္မွာ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးခဲ့တဲ့ YBS စနစ္ဆိုရင္လည္း ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္လာၿပီ ျဖစ္ေပမယ့္ အခုခ်ိန္ထိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပႏိုင္ျခင္း မရိွေသးပါဘူး။ ထို႔အတူပဲ မေအာင္ျမင္တဲ့ ေက်ာင္းကားစနစ္က ဆံုး႐ံႈးသြားတဲ့ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ေတြကိုလည္း ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ျပန္ဆယ္မလဲဆိုတာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ကို ေမးခြန္းထုတ္ရမယ့္ အေျခအေနပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

YBS စနစ္ တစ္ႏွစ္ခဲြေက်ာ္အထိ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သည့္ ယာဥ္ေမာင္းအခ်ဳိ႕ ရွိေနၿပီး ယာဥ္စီးခ ေပးမစီးျခင္း အပါအ၀င္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ေသာ ခရီးသည္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေျပးဆြဲေနသည့္ YBS ယာဥ္လိုင္းအခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

YBS စနစ္ တစ္ႏွစ္ခဲြေက်ာ္အထိ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သည့္ ယာဥ္ေမာင္းအခ်ဳိ႕ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ယာဥ္စီးခ ေပးမစီးျခင္း အပါအ၀င္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ေသာ ခရီးသည္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕၊ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္ က ေျပာၾကားသည္။

ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္က Gandamar Grand Ballroom တြင္ျပဳလုပ္သည့္ YUPT ကုမၸဏီ၏ ပထမအႀကိမ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြအစည္းအေ၀းႏွင့္ ဒါ႐ုိက္တာေရြးခ်ယ္ပဲြ အခမ္းအနား၌ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ယင္းကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္မ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း ေျဖပါတယ္။ ယာဥ္ေမာင္းေတြသာလွ်င္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ယာဥ္ေမာင္းေတြ၊ ယာဥ္လုိင္း တာ၀န္ရွိသူေတြလည္း ျပည္သူပဲ။ ခရီးသြားလည္း ျပည္သူပဲ။ အဲဒီျပည္သူ အခ်င္းခ်င္းမွာ ခရီးသြားဘက္က စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္တာ အမ်ားႀကီးပဲ။ ဒါက ယာဥ္ပုိင္ရွင္ေတြေရာ၊ ရွယ္ယာ ပါ၀င္သူေတြေရာ အားလံုး သိပါတယ္။ ကားခ ေပးမစီးတဲ့သူေတြလည္း အခုအခ်ိန္ထိ ရာခုိင္ႏႈန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္တယ္။ ယာဥ္ေမာင္းကုိ သူတုိ႔ ရပ္ခုိင္းတဲ့ေနရာမွာ မရပ္ေပးလုိ႔ ေျပာၾက ဆုိၾကတယ္။ ဒါမ်ဳိးေတြကလည္း အျမဲျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္မတုိ႔ေတြက တုိင္ၾကားစာ တစ္ခုခု တက္လာၿပီးဆုိရင္ ျဖစ္စဥ္ကုိ စံုစမ္းတယ္။ ဘယ္သူလြန္တာ စံုစမ္းတယ္။ တစ္ခုရွိတာေတာ့ ယာဥ္ေမာင္းေတြကုိ ေမတၱာရပ္ခံတာက ကုိယ့္က အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးမွာ လုပ္ကုိင္ေနတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုိယ္က စိတ္တုိလုိ႔ မရပါဘူး။ ေဒါသထြက္လုိ႔ မရပါဘူး။ တက္ႏိုင္သမွ် သည္းခံပါ။ သည္းခံၾကားက ဥပေဒ ေဘာင္ေက်ာ္ၿပီး စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေက်ာ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္လာရင္ ကြၽန္မတုိ႔ဘက္ ဥပေဒအရ အေရးယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အစုိးရအေနျဖင့္ ခရီးသြား ျပည္သူလူထု၏ အသံကုိ နားေထာင္ေၾကာင္း၊ ယာဥ္လုိင္း အားလံုးတြင္လည္း မိမိ၏ ယာဥ္လုိင္း တစ္လုိင္းခ်င္းအလုိက္ ေန႔စဥ္ေစာင့္ၾကည့္၍ အဆင္ေျပေအာင္ ႀကိဳးစားေနသည္ကုိ သိရွိေၾကာင္း၊ လူအမ်ား ပါ၀င္ေနသည့္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သူမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်သြားရန္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက ေနထုိင္၍ လုပ္ကုိင္ၾကမွသာ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ တုိးတက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ကာ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈစနစ္ ျဖစ္ေပၚလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

YBS ကတ္စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာမီ က်င့္သံုးမည္ျဖစ္ၿပီး ကတ္စနစ္ ၾကန္႔ၾကာေနရျခင္းမွာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းႏွင့္ ေငြေၾကးကိစၥမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ စသည္တုိ႔အထိ တင္ျပရသျဖင့္ အခ်ိန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း သိရသည္။

စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (ရြာသာႀကီး) မွ ေထာက္ၾကန္႔အထိ ေျပးဆဲြမည့္ YBS 97 ယာဥ္လုိင္း စတင္ေျပးဆဲြ

ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္က YBS 97 ယာဥ္လုိင္းအား စတင္ေျပးဆြဲေနမႈကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္)

စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (ရြာသာႀကီး) မွ ေထာက္ၾကန္႔အထိ ေျပးဆဲြမည့္ လူထုမိတ္ေဆြ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ၏ ပဥၥမေျမာက္ယာဥ္လုိင္းျဖစ္ေသာ YBS 97 ယာဥ္လုိင္းသည္ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္က စတင္ေျပးဆဲြခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ယာဥ္လုိင္းသစ္ဖြင့္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က စီးပြားေရးတကၠသုိလ္ရဲ႕ တည္ေနရာက သြားေရးလာေရး ခက္ခဲတဲ့ေဒသတစ္ခုမွာ ရွိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အတိတ္ကာလကုိ ျပန္ၾကည့္ရင္ တကၠသုိလ္ယာဥ္လုိင္းေတြ အမ်ားစုက စီးပြားေရးအရ ရပ္တည္ရန္ အခက္အခဲရွိတဲ့ ေနရာေဒသ ျဖစ္ပါတယ္။ YBS စနစ္မွာေတာ့ တကၠသုိလ္အေျချပဳယာဥ္လုိင္းေတြ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရး ရည္ရြယ္ခ်က္က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လူထုမိတ္ေဆြယာဥ္လုိင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ထဲမွာ ပါပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ တကၠသုိလ္ အေျချပဳယာဥ္လုိင္းေတြကုိ ေျပးဆဲြလာတာ ဒီကေန႔မွာေတာ့ ငါးလုိင္းေျမာက္ယာဥ္လုိင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု လူထုမိတ္ေဆြ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ၏ Operation Director ကုိတ႐ုတ္ေလးက ေျပာၾကားသည္။

YBS 97 ယာဥ္လုိင္းသည္ စီးပြားေရး တကၠသုိလ္ (ရြာသာႀကီး) မွ ေထာက္ၾကန္႔အထိ ေျပးဆဲြမည္ျဖစ္ၿပီး ယာဥ္လုိင္းေျပးဆဲြမည့္ လမ္းေၾကာင္းမွာ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (ရြာသာႀကီး)၊ ေတာင္ေျမာက္လမ္းဆံု၊ သြားဘက္ဆုိင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္၊ သု၀ဏၰလမ္းဆံု၊ ေအဘီစီ၊ စက္႐ံုလမ္း၊ မဂၤလာေစ်း၊ တာေမြ ေစ်းဗလီ၊ တာေမြအ၀ုိင္း၊ ေရႊဂံုတုိင္၊ ေျမနီကုန္း၊ မာလာေဆာင္၊ ရွစ္မုိင္၊ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္း၊ ခေရပင္လမ္းခဲြ၊ အမွတ္ (၃) လမ္းဆံုး၊ ပုလဲၿမိဳ႕သစ္၊ ႏြယ္ေခြ၊ ေထာက္ၾကန္႔အထိ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

YBS 97 ယာဥ္လုိင္း၏ ယာဥ္စီးခအေနျဖင့္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ ေျမနီကုန္းအထိ က်ပ္ ၂၀၀ ႏွင့္ ေျမနီကုန္းမွ ေထာက္ၾကန္႔အထိ က်ပ္၂၀၀ ျဖစ္ၿပီး ခရီးစဥ္အစမွ အဆံုးအထိ က်ပ္ ၃၀၀ သတ္မွတ္ထားကာ လက္ရွိယာဥ္အစီးေရ ၅၀ စီးျဖင့္ ေျပးဆဲြလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

YBS 97 ယာဥ္လုိင္းစတင္ေျပးဆဲြေန႔တြင္ ခရီးသြားျပည္သူအားလံုးကုိ ယာဥ္စီးခ (အခမဲ့) ျဖစ္ၿပီး လူထုမိတ္ေဆြကုမၸဏီ၏ ယာဥ္လုိင္းအားလံုးတြင္ မသန္စြမ္းပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ က်န္းမာေရးမေကာင္းသူမ်ား၊ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ သံဃာေတာ္ႏွင့္ သီလရွင္မ်ား၊ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ အခမဲ့ စီးနင္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

လူထုမိတ္ေဆြအမ်ားပုိင္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ YBS ယာဥ္လုိင္းအမွတ္ (၇၈)၊ (၉၃)၊ (၉၄)၊ (၃၂)၊ (၉၇) ယာဥ္လုိင္းမ်ားကုိ ေျပးဆဲြလ်က္ရွိၿပီး တစ္စီးလွ်င္ သိန္းတစ္ေထာင္၀န္းက်င္ရွိ Foton အမ်ိဳးအစား ခရီးသည္တင္ယာဥ္ အစီးေရ ၅၀၀ စီး ၀ယ္ယူထားကာ က်ပ္ေငြ ဘီလ်ံ ၅၀ ၀န္းက်င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း သိရသည္။

တုိင္းလႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီသုိ႔ တုိင္ၾကားခံရသည့္ Power Eleven ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား တုိင္းလႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ ေတာင္းခံ

ေငြစာရင္းမ်ားကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ မရွင္းလင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ဟုဆုိကာ တုိင္းလႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီသုိ႔ တုိင္ၾကားခံထားရသည့္ Power Eleven ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလက္မႈေရးရာေကာ္မတီမွ ေတာင္းခံထားေၾကာင္း ေကာက္မတီအဖြဲ႕၀င္ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသန္းႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ေကာ္မတီဥကၠ႒ ကေနၿပီးေတာ့ သတ္မွတ္ခ်က္ ၁၀ ခုေလာက္ သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ ဇူလုိင္ ၂၃ ရက္ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ေကာ္မတီကုိ ေပးပုိ႔ဖုိ႔ေျပာထားတယ္။ ၂၀၁၇ ေအာက္တုိဘာကေန ၂၀၁၈ ဇြန္အထိကုိ လအလုိက္ ယာဥ္ေတြရဲ႕ယာဥ္နံပါတ္ေတြ၊ ယာဥ္ပုိင္ရွင္ေတြ၊ ရရွိေငြစာရင္းေတြ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အစည္းအေ၀း မွတ္တမ္းေတြ၊ CCTV တပ္စဥ္ဖုိ႔ ေကာက္ခံထားတဲ့ ေငြကိစၥေတြ၊ ေငြပုံးကုိ ေဖာက္ၿပီးေတာ့ ေရတြက္တဲ့သူေတြ အမည္ေတြ ေန႔စဥ္ရေငြေတြ၊ ၃၂ သိန္း လွဴဒါန္းထားတဲ့ ကိစၥေတြ၊ ၀န္ေဆာင္မႈနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈဟာေတြ၊ Power Eleven ကုမၸဏီရဲ႕ လစဥ္၀င္တဲ့ဟာေတြ အားလုံး အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ကုိ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီက ေပးလုိက္တယ္။ သူတို႔ကုိ စစ္ေဆးတယ္ ဆုိတာထက္ ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကုိ တင္ျပမယ္”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာတုိင္း(မ္) သတင္းစာတြင္ Power Eleven ကုမၸဏီမွ ကုိတ႐ုတ္ေလး က သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕မွ ၀င္ေရာက္ စစ္ေဆးရာတြင္ ေငြအလြဲသုံးစားမႈ မရွိေၾကာင္း၊ တုိင္းလႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီသုိ႔ တုိင္ၾကားရာတြင္လည္း စစ္ေဆးရာတြင္ အေျဖမေပၚခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလက္မႈေရးရာေကာ္မတီမွ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရေသးေၾကာင္း ဦးသန္းႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ ဆန္းထူးေအာင္