FDA ခ႐ိုင္႐ံုး ၂၄ ႐ံုး တည္ေဆာက္လ်က္ရွိၿပီး ယင္း႐ံုးမ်ားတြင္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား စစ္ေဆးေပးႏုိင္သည့္ ေခတ္မီဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား ပါ၀င္မည္

အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဌာနရွိ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားက ေရြ႕လ်ားဓာတ္ခြဲယာဥ္မ်ားျဖင့္ အစားအေသာက္မ်ားကို စစ္ေဆးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန ႐ံုးခြဲမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္ၿပီးေနာက္ ခ႐ိုင္အဆင့္အထိ ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိ ခ႐ိုင္႐ံုး ၂၄ ႐ံုး တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယင္း႐ံုးမ်ားတြင္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးအႏၲရာယ္ကို စစ္ေဆးေပးႏုိင္သည့္ ေခတ္မီဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား ပါ၀င္မည္ဟု သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အစားအေသာက္မ်ား ေစ်းကြက္မတင္မီ အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္ျခင္း ေထာက္ခံခ်က္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားအတြက္ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနက စီစဥ္ေနၿပီး USAID အကူအညီျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“အစားအေသာက္ေတြ တင္သြင္းမယ္၊ ေဆး၀ါးေတြ မွတ္ပံုတင္မယ္၊ အလွကုန္ပစၥည္းေတြကို မွတ္တမ္းတင္မယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္းေတြအတြက္ လက္ရွိကေတာ့ ဌာနကိုလာရတယ္။ ႐ံုးခြဲေတြကို လာရတယ္။ နမူနာပစၥည္းေတြ လာပို႔ရတယ္။ ေလွ်ာက္လႊာလာတင္ရတယ္။ ႐ိုး႐ိုးသာမန္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ဳိးကို ပံုမွန္လို႔ေခၚတာေပါ့။ ဒါကိုလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ႐ံုးေတြမွာ ေဆာင္ရြက္ေနၾကတယ္။ ဒါကိုပဲ ကမၻာ့စနစ္ျဖစ္တဲ့ လံုျခံဳမႈထက္ လ်င္ျမန္မႈကို ပိုၿပီးဦးစားေပးတဲ့ အြန္လိုင္းစနစ္ကို သံုးပါမယ္။ လာရမယ္၊ ေလွ်ာက္ရမယ္၊ စာရြက္ေတြျဖည့္ရမယ္၊ စံုစမ္းရမယ္၊ နမူနာေတြ ျဖည့္ရဦးမယ္ဆိုရင္ သူကၾကာတယ္။ အဲဒီလိုမျဖစ္ရေအာင္ အြန္လိုင္းကေန ေလွ်ာက္တဲ့စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ အြန္လိုင္းက ေလွ်ာက္တဲ့စနစ္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားေနတာၾကာပါၿပီ။ သို႔ေသာ္လည္း FDA တစ္ခုတည္း လုပ္လို႔မရပါဘူး။ ႏွီးႏႊယ္ပတ္သက္သူ အားလံုးပါရပါတယ္။ အခုဒါကို USAID အေထာက္အပံ့နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားသြားမွာပါ။ ဒီ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖို႔ လုပ္ပါမယ္” ဟု အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အစားအေသာက္မ်ား၏ အမွတ္တံဆိပ္ ေဖာ္ျပခ်က္၌ လုပ္ငန္းတည္ ေနရာလိပ္စာ၊ ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္၊ ထုတ္လုပ္ရက္စြဲ၊ သက္တမ္းကုန္ရက္စြဲ၊ ထုတ္လုပ္အပတ္စဥ္အမွတ္၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန၏ အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္ျခင္း ေထာက္ခံခ်က္အမွတ္ႏွင့္ လိုင္စင္အမွတ္မ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီလမ္းစဥ္တြင္ အေရးပါေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ USAID အေနျဖင့္သာမက အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ပါ ဆက္လက္ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း USAID ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေျပာၾကား

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီလမ္းစဥ္တြင္ အေရးပါေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ USAID အေနျဖင့္သာမကဘဲ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ပါ ဆက္လက္ကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ (USAID) ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မတ္ခ္ဂရင္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Lotte ဟုိတယ္၌ ေမ ၁၉ ရက္က က်င္းပသည့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနည္းစနစ္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ (USAID) ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မတ္ခ္ဂရင္းက အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ၿပီလားဆုိသည္ကုိ အခ်င္းခ်င္းေမးခြန္းထုတ္သင့္ေၾကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မတ္ခ္ဂရင္းက ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာျပည္မွာ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးလမ္းစဥ္မွာ ၾကားသိေနရတဲ့ အဂတိလုိက္စားမႈေတြနဲ႔ အျခားမတရားမႈေတြကုိလည္း ၾကည့္လုိက္ျခင္းအားျဖင့္ ပန္းတုိင္ေရာက္ဖုိ႔ ေ၀းကြာေနဆဲျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားလုပ္ကုိင္ရမည့္ အရာမ်ားစြာ ရွိေနေသးတယ္။ USAID အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီျဖစ္ေျမာက္ေရးလမ္းစဥ္မွာ တက္ၾကြတဲ့ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပုိမုိအားေကာင္းလာရန္ ဆက္လက္ေထာက္ပံ့သြားမယ္” ဟု မတ္ခ္ဂရင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး စေကာ့မာစီရယ္လ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မီဒီယာက႑တုိးတက္လာႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူမ်ား ဆက္လက္ပံ့ပုိးေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ မီဒီယာမ်ား၏စြမ္းရည္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအတြက္ အထူးလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

USAID ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မတ္ခ္ဂရင္းသည္ ေမ ၁၈ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ USAID မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ စားနပ္ရိကၡာလုံျခံဳေရး၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရး ကိစၥရပ္မ်ားအပါအ၀င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ အေထာက္အကူျပဳေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရ၏ အသင့္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ထားမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူမႈအသိုက္အ၀န္း ႏွစ္ရပ္စလုံး သဟဇာတျဖစ္ေရး၊ လုံျခဳံစိတ္ခ်စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးေရးတို႔အတြက္ USAID မွ ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ အစီအမံမ်ားအေပၚ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။