လက္ရွိေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ UPDJC ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႕က တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိ

UPDJC ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႕မွ ရွမ္းျပည္နယ္ လား႐ိႈးၿမိဳ႕တြင္ ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ေနစဥ္

လက္ရွိေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC ) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႕က တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္တုိက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း UPDJC အတြင္းေရးမွဴး စိုင္းေက်ာ္ညြန္႔က ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

UPDJC ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႕က ေဒသအခ်ိဳ႕ကို သြားေရာက္ၿပီး ေဒသအေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC ) အတြင္းေရးမွဴး စိုင္းေက်ာ္ညြန္႔က ဆိုသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားကို ၿမိတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္တို႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ ရွမ္းျပည္နယ္ လား႐ိႈးၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“လား႐ိႈးကေတာ့ တတိယအႀကိမ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ လား႐ိႈးမွာလုပ္တာလည္း ေဒသအေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ ေဒသအေျခစိုက္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြ ေနာက္စာေပယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြကို ဖိတ္ၾကားၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ရွင္းျပတာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာက္ေလွ်ာက္တစ္လ တစ္ႀကိမ္ေပါ့ေလ။ ျပည္နယ္ေတြေရာ၊ တိုင္းေဒသႀကီးေတြေရာ သြားၿပီးေတာ့ ရွင္းလင္းတင္ျပဖို႔ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစီအစဥ္ ဆြဲၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္” ဟု စိုင္းေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

လာမည့္ ၾသဂုတ္လတြင္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း စိုင္းေက်ာ္ညြန္႔၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ထိုသုိ႔ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အပိုင္းသံုးပိုင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ၿပီး အဆိုပါအပိုင္း သံုးပိုင္းမွာ လက္ရွိေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္းႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားပါ၀င္သည့္ စကား၀ိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း စိုင္းေက်ာ္ညြန္႔က ဆိုသည္။

ဆက္လက္၍ ဦးစိုင္းေက်ာ္ညႊန္႕က “ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြနဲ႔ အနီးစပ္ဆုံး၊ အနီးကပ္ဆံုးရွိေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိစၥေတြ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အနာဂတ္မွာ တည္ေထာင္မယ့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ကိစၥေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ထဲထဲ၀င္၀င္ လုပ္ေဆာင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျပည္သူေတြကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြကို တစ္တပ္တစ္အားေပါ့ေလ။ ၀ိုင္း၀န္းၿပီးေတာ့ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ ကြၽန္ေတာ္အေနနဲ႔ေတာ့ ပန္ၾကားလိုတယ္” ဟု  ေျပာၾကားသည္။

UPDJC ကို အစုအဖြဲ႕ငါးခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး  အစိုးရအစုအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႕၊ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕၊  တို္င္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႕တို႔ ပါ၀င္သည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ၌ ေဆြးေႏြးေသာ အခ်က္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အလံုအေလာက္ မရွိေသးေၾကာင္း UPDJC ဒုတိယဥကၠ႒ေျပာၾကား

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ၏ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက က်င္းပစဥ္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ – ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀း၌  ေဆြးေႏြးေသာ အခ်က္မ်ားတြင္  ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အလံုအေလာက္ မရွိေသးေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းက ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္တြင္  ေျပာၾကားသည္။

၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ UPDJC မျပဳလုပ္မီ  ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယ အစည္းအေ၀း အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ထိုသို႔ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။

ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္မွ စတင္ျပဳလုပ္ေနသည့္  ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းတြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ က႑တို႔မွ အခ်က္ ၁၄ ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည့္ ညီလာခံ ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း (၂) အျဖစ္ ခ်ဳပ္ဆိုမည္ျဖစ္သည္။

“ဒီ ၁၄ ခ်က္ကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ NCA စာခ်ဳပ္မွာ ပါတဲ့အတုိင္း ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ရမယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သေဘာတူထားတယ္။ ဒီ ၁၄ ခ်က္ကုိပဲ အေျခခံၿပီးေတာ့ လုပ္မယ္ဆုိရင္ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အားရေက်နပ္ဖြယ္ မေကာင္းေသးဘူးဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္ ႐ိုးသားစြာပဲ ၀န္ခံလိုက္တယ္။ ဒုတိယအေနနဲ႔ ဒီညီလာခံေတြ က်င္းပၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေနတာဟာ ႏွစ္ ၇၀ ၾကာၿပီျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုရလာတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ အလံုအေလာက္ မရွိေသးဘူးဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္ ၀န္ခံခ်င္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ေျပာၾကားသည္။

NCA စာခ်ဳပ္အရ ေရးဆြဲထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္အရ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံု အစည္းအေ၀းမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ က်င္းပရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ တစ္ႀကိမ္သာ က်င္းပခဲ့သည့္အတြက္ ယခုအခ်ိန္မွ ျပန္လည္က်င္းပရျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီညီလာခံမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အားလံုး အလံုအေလာက္ မရေသာ္လည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဖြင့္ပြဲမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ကလည္းပဲ ၂၀၁၉ မတုိင္ခင္မွာ ညီလာခံသံုးခါ က်င္းပမယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးက လည္း ၂၀၂၀ မွာ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကုိ အၿပီးအစီး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားမယ္လုိ႔ ေျပာတဲ့အတြက္  ဒီကာလအတြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုိခ်င္တာရေအာင္ လုပ္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံရမည့္မူမ်ားႏွင့္ အဓိက အေရးႀကီးသည့္မူမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္သို႔ တင္ျပၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC ) ၏ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက က်င္းပစဥ္

“ဘာျဖစ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္သလဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္း ကေနၿပီးေတာ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံရမယ့္ မူအမ်ားစုကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဓိကအေရးႀကီးတဲ့မူ အားလံုးကုိ အဲဒီလိုေျပာလို႔ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တင္ျပၿပီးၿပီ။ ၿပီးေတာ့ ႏွစ္ ၇၀ ၾကာၿပီျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အေျခခံမူအားလံုးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ တင္ျပၿပီးၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ကာလမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆိုတဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္က ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသား တန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ အာမခံခ်က္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ေျပာၾကားသည္။

မိမိတို႔ေတာင္းဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားမွာလည္း NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ဆိုသည္။

“အဲဒါကို NCA မွာလည္း ပါၿပီးသားျဖစ္တယ္။ ဆိုေတာ့ ဒါေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုးကေန ႀကိဳးစားပမ္းစားနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္ဆိုရင္ အမွန္စင္စစ္က တစ္ပြဲနဲ႔ေတာင္ ၿပီးႏုိင္တဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားလံုး တင္ျပၿပီးၿပီ။ အဲဒီတင္ျပခ်က္ေပၚမွာ အစုိးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ကေန  ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚမွာ ကဲဒါေလးေတာ့ ရႏိုင္တယ္။ ဒါေလးေတာ့ မရႏုိင္ေသးဘူး။ ေနာက္ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးႏုိင္မယ္ဆုိရင္ အင္မတန္မွ ေကာင္းပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ရွင္းျပသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ အတြင္း ယခုက်င္းပေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲလို မရွိဖူးခဲ့ေၾကာင္း၊ ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးသည့္ အခ်က္မ်ားကို အားရစရာ မရွိေသာ္လည္း ညီလာခံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ထိန္းသိမ္းေပးမည့္ ညီလာခံျဖစ္သည့္အတြက္ အက်ဳိးရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ရွင္းျပသည္။

 

မိမိတုိ႔လက္ထက္အထိ လက္ဆင့္ကမ္းလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည့္ ပဋိပကၡႏွင့္အတူ ရင္ထဲသုိ႔အာဃာတ တရားမ်ားကုိ လႊဲေျပာင္းေပးခံရျခင္းမ်ဳိးမျဖစ္ေအာင္ အထူးသတိထားရန္လုိေၾကာင္း UPDJC ဒုတိယဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ဇူလုိင္ ၉ ရက္က  ေနျပည္ေတာ္တြင္(၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ UPDJC အစည္းအေ၀း က်င္းပေနစဥ္

မိမိတုိ႔လက္ထက္အထိ လက္ဆင့္ကမ္း လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည့္ ပဋိပကၡႏွင့္အတူ ရင္ထဲသုိ႔ အာဃာတ တရားမ်ားကုိ လႊဲေျပာင္းေပးခံရျခင္း မ်ဳိးမျဖစ္ေအာင္ အထူးသတိထားရန္လုိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC ) ဒုတိယ ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။  ေနျပည္ေတာ္ NRPC တြင္ ဇူလုိင္ ၉ ရက္ျပဳလုပ္သည့္ (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ UPDJC အစည္းအေ၀း အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ထုိသို႔ထည့္သြင္းေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

“တကယ္တမ္းေျပာရရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကြၽန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡကို ဖန္တီးခဲ့တဲ့လူေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အခုထိုင္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ လက္ထက္အထိ လက္ဆင့္ကမ္းလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့တဲ့ ဒီပဋိပကၡနဲ႔အတူ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ရင္ထဲကို အာဃာတ တရားေတြကိုပါ လႊဲေျပာင္းေပးခံရတာမ်ဳိးမျဖစ္ေအာင္ အထူးပဲ သတိထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ပဋိပကၡေတြရဲ႕ အဓိကဇာစ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာေျပလည္ေအာင္ ဒီကေန႕ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးပမ္းေနၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပစ္တင္ျခင္း၊ ေ၀ဖန္ျခင္း၊ လက္ညိႇဳးထိုးျခင္းဟာ ပဋိပကၡေတြကို ေျပလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အေထာက္အကူမျပဳႏိုင္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံမွာ ယေန႔အထိ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ မခ်ဳပ္ၿငိမ္းႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ လက္ထက္မွာ ျပႆနာေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ UPDJC ဟာ ျပႆနာေတြကို ဖန္တီးတာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ျပႆနာေတြကို ေျပလည္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနခဲ့တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အတိတ္ကိုျပန္ၿပီး အသက္သြင္းေနၾကရင္ အတိတ္ရဲ႕ အရိပ္ေအာက္မွာပဲ ေရာက္ေနမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ UPDJC ခန္းမထဲကို ၀င္ေရာက္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ အတိတ္သင္ခန္းစာယူၿပီး အနာဂတ္ကို မ်က္ႏွာမူၾကပါစို႔လို႔ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္လိုလားတဲ့ ႏိုင္ငံေရး စိတ္ရင္းဆႏၵကို အေျခခံၿပီး ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေတြကို ခ်ဥ္းကပ္ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ မတူညီကြဲျပားသည့္ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္မ်ားရွိသည့္ မိမိတုိ႔အားလုံး၏ လိုလားခ်က္သည္ အနာဂတ္တြင္ ထြက္ေပၚလာမည့္ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါျပည္ေထာင္စုကို မည္သုိ႔တည္ေဆာက္မည္၊ မည္သည့္ျပည္ေထာင္စုမ်ဳိး ျဖစ္ေစခ်င္သည္ကုိ  အစုအဖြဲ႕အသီးသီးတြင္ စိတ္ကူးပံုေဖာ္ထားမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ တစ္ထပ္တည္း က်မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ကြဲျပားမႈမ်ားထဲမွ တူညီမႈမ်ားရွိၿပီး ဘုံတူညီခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အစုအဖြဲ႕အားလံုးအေနျဖင့္ မိမိတို႔ေမွ်ာ္လင့္သကဲ့သုိ႔ ရာႏႈန္းျပည့္ ရႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၎ငက ေျပာၾကားသည္။

UPDJC ဒုတိယ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက “ဒီျပည္တြင္း စစ္ဒဏ္ကို အမ်ားဆံုးခံေနတာ အားလံုးသိတဲ့အတိုင္း တိုင္းရင္းသားေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးကို အျမန္ဆံုးခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႔အဆြက္ အလိုလားဆံုး အစုအဖြဲ႕ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားပါတယ္။ ဒီလိုလားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး၀ိုင္းၿပီးေတာ့ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ႀကီးေလးတဲ့ သမိုင္းေပးတာ၀န္ကို ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီက တာ၀န္ယူထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီေကာ္မတီဟာ တစ္ခါတေလက်မွ က်င္းပတဲ့ အစည္းအေ၀းပံုစံမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားလံုးက ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ဒီျပည္ေထာင္စုႀကီးရဲ႕ ျပႆနာကို အတူတကြေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ ၀ိုင္း၀န္းၿပီးေတာ့ ပူးတြဲဖြဲ႕စည္းတဲ့ ေကာ္မတီ တစ္ရပ္အေနနဲ႔လည္း ၀ိုင္းၿပီးေတာ့ အေျဖရွာႏိုင္ဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ယခုၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွ  ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုသည့္အခါ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာရန္၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ အေျခခံမ်ား တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ မိမိတုိ႔ တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလားသည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး အေျခခံမူရွစ္ခ်က္ကို တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ အေျခခံမူမ်ားကို တစ္ခုၿပီး တစ္ခုရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အနာဂတ္ကို ႏိုင္ငံေရးအရ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ထူေထာင္ရန္အတြက္ဆိုပါက ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း UPDJC ဒုတိယ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အေျခခံမူသံုးခ်က္အား မရမခ်င္း ဆက္လက္ေတာင္းဆိုမည္ျဖစ္ၿပီး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားတြင္ ခြဲထြက္ခြင့္ပါမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း UPDJC ဒုတိယဥကၠ႒ ေျပာၾကား

တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အေျခခံမူသံုးခ်က္အား မရမခ်င္း ဆက္လက္ေတာင္းဆိုမည္ျဖစ္ၿပီး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားတြင္ ခြဲထြက္ခြင့္ပါမည္မဟုတ္ေၾကာင္း UPDJC ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္ ၂၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန (NRPC) တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀းတြင္ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ အထက္ပါကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အခုမႏွစ္ကထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္တာညီလာခံမက်င္းပေသာ္လည္း အခုအခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔လုိ အပ္ရင္လိုအပ္သလို ကြၽန္ေတာ္တို႔ေက်ာ္လႊားၿပီးေတာ့ တျခားအေျခခံမူေတြကို ေဆြးေႏြးရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီအေျခခံမူ သံုးခုမရမခ်င္းကေတာ့ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ေတာင္းဆိုေနဦးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္႐ိုးသားစြာပဲ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ ဒီေတာင္းဆိုမႈထဲမွာေတာ့ ခြဲထြက္ခြင့္ေတာ့ပါမွာ မဟုတ္ပါဘူးဆိုၿပီးေတာ့လည္း ကြၽန္ေတာ္တင္ျပခ်င္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ျပည္ေထာင္စုထဲမွ ခြဲထြက္ခ်င္စိတ္မရွိေအာင္ အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအေျခခံမူသည္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အခြင့္ အေရးအျပည့္အ၀ရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္တီအစည္းအေ၀းတြင္ ပါ၀င္သည့္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားအား တာ၀န္ေပးခဲ့သည့္အတိုင္း တိုင္းရင္းသားမ်ား ျပည္ေထာင္စုထဲမွ ခြဲထြက္ခ်င္စိတ္မရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးေရး အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အေလးအနက္ ေမတၱာရပ္ခံလိုေၾကာင္း ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္းမႈန္းဆာေခါင္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေန႔ UPDJC အစည္းအေ၀းမွာ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္နဲ႔ ဖက္ဒရယ္မူေတြကိုေဆြးေႏြးရ မွာမဟုတ္ေပမယ့္ အျခားလိုအပ္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားရဲ႕အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ျခင္း၊ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားနဲ႔ က်ား၊ မတန္းတူေရးဆိုင္ရာ ကိစၥေတြကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔အေလးအနက္ထားၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမွာ ကြၽန္ေတာ္တင္ျပလိုတာက တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးကို ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးတစ္ခုတည္းနဲ႔ မကာကြယ္ႏုိင္ဘူး။ အလံုအေလာက္ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အကာကြယ္မေပးႏုိင္ဘူး။ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး၊ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုအခြင့္အေရးေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာဆလိုင္း လ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယခုက်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းတြင္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ က်ား၊မ တန္းတူေရးႏွင့္ စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အစည္းအေ၀းအား ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပရန္ UPDJC က အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ထားသည္။

 

၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းအား ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပရန္ UPDJC အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇြန္ ၂၉ရက္က ျပဳုလုပ္ခဲ့သည့္ (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ UPDJC အစည္းအေ၀းအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေန႐ိုင္း)

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစု ပင္လံုတတိယအစည္းအေ၀းအား ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပရန္ ဇြန္ ၂၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC ) အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

၂၁ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းကုိ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ ေျခာက္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီအစည္းအေ၀းမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔လာမယ့္ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကိုက်င္းပဖို႔ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တင္သြင္းမယ့္ စာတမ္းေတြကိစၥကိုလည္း ညိႇႏိႈင္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ အင္မတန္မွေအာင္ျမင္တဲ့ အစည္းအေ၀းလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု UPDJC ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္ က႑ငါးရပ္ျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးက႑၊ စီးပြားေရးက႑၊ လူမႈေရးက႑၊ လံုျခံဳေရးက႑၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္းက႑မ်ားအနက္ ယခင္ကသေဘာတူညီထားသည့္ လံုျခံဳေရး က႑အား ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ရန္ သေဘာတူညီထားေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕က႑မ်ားတြင္ ညိႇႏိႈင္း၍ မရႏိုင္သည့္အခက္အခဲမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးပါက အဆင္ေျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္းမႈန္းဆာေခါင္းက ေျပာၾကားသည္။

ယခုျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ UPDJC အစည္းအေ၀းသည္ အခ်က္အလက္မ်ားအားစုစည္း ကာ ေခါင္းစဥ္မ်ားအား သေဘာတူညီသည့္ အဆင့္သာရွိၿပီး သေဘာတူညီသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားအား ဇူလိုင္ ၃ ရက္မွ ၅ ရက္အထိ ထပ္မံျပဳလုပ္မည့္ က႑အလုိက္လုပ္ငန္း ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အဲဒီလုပ္ငန္း ေကာ္မတီအစည္းအေ၀း ထပ္ၿပီးေတာ့ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ အဲဒီအဆင့္က်မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔စုစည္းႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကေနတစ္ဆင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ UPDJC အစည္းအေ၀းကို ထပ္ၿပီးေတာ့ သြားဖို႔တင္ျပမယ္။ ၿပီးလို႔ရွိရင္ ညီလာခံကိုတင္ျပသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု တတိယပင္လံုအစည္းအေ၀းသို႔ NCA လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားအား ဖိတ္ၾကားရန္ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီအား နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ဖိတ္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း UPDJC  အစည္းအေ၀းတြင္ သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က သင့္ေတာ္သလိုေပါ့။ ဖိတ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေျမာက္ပိုင္း သံုးဖြဲ႕ကိုဖိတ္ဖို႔ ကိစၥေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အထူးသျဖင့္ အစိုးရဘက္ကကိုင္တြယ္တဲ့ကိစၥျဖစ္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အေသးစိတ္တင္ျပဖို႔ အခက္အခဲရွိပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းသုိ႔ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္ “၀” အဖြဲ႕၊ မုိင္းလားအဖြဲ႕၊ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (KIO/KIA) ၊ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP/SSA) တုိ႔ကုိ ဖိတ္ၾကားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း က်န္သုံးဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ရခုိင္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (AA) ကုိးကန္႔လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (MNDAA) ၊ တအန္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (TNLA) တုိ႔အား ဖိတ္ၾကားရန္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရဆက္လက္ညိႇႏိႈင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားထားသည္။

ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ (FPNCC) အေနျဖင့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယ အစည္းအေ၀းသုိ႔ အဖြဲ႕၀င္အားလုံးဖိတ္ၾကားမွသာ တက္ေရာက္မည္ဟု ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အစိုးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေရး ညိႇႏႈိင္းေနသည့္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) အဖြဲ႕၀င္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ကရင္နီအ မ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ကုိ ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း UNFC အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည့္ ရခုိင္ျပည္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ (ANC) ကုိ ဖိတ္ၾကားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားထားသည္။

၂၁ ရာစု ပင္လုံတတိယအစည္းအေ၀း၌ ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေသာ က႑အလုိက္လုပ္္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမ်ား ေနျပည္ေတာ္တြင္ စတင္

ႏုိင္ငံေရးက႑ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ေနမႈအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စိုးမင္းထိုက္)

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစု ပင္လံုတတိယအစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေသာ  က႑အလုိက္လုပ္ငန္း ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္၌ ဇြန္ ၂၆ ရက္တြင္ စတင္ျပဳလုပ္သည္။

ဇြန္ ၂၆ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာတြင္ ၂၁ ရာစုပင္လံု လုပ္ငန္းေကာ္ မတီအစည္းအေ၀းမ်ားျဖစ္သည့္ လံုျခံဳေရး က႑၊ ႏိုင္ငံေရးက႑၊ လူမႈေရးက႑၊ စီးပြားေရးက႑ႏွင့္ေျမယာႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္က႑မ်ားကို ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား တက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။

“အခုညီလာခံမွာေတာ့ အရင္ညီလာခံမွာ တစ္ဆို႔ခဲ့တဲ့ဟာေတြကို ခဏထားခဲ့မယ္။ တစ္ဆို႔ေနတာကို ထပ္ၿပီးေတာ့ ရင္ဆိုင္မယ္ဆိုရင္ အေျဖက မထြက္ႏိုင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ညီလာခံမတိုင္ခင္က စုစည္းထားခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြထဲကမွ ဒီညီလာခံမွာ အခ်က္ေလးခ်က္ကို ေရြးခ်ယ္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ သေဘာတူညီခ်က္ရခဲ့တယ္။ အဲဒီေလးခ်က္ကို အစုအဖြဲ႕အလိုက္ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ ေတာ္ေတာ္က်ယ္ျပန္႔တာကို ေတြ႕ရတယ္။ က်ယ္ျပန္႔ေတာ့ ဒီေလးခ်က္ကို ညီလာခံမွာေဆြးေႏြးရင္ေတာ့ အၿပီးအျပတ္ေဆြးေႏြးႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္ခ်က္ပဲ ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ထပ္ၿပီးသေဘာတူလိုက္တယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြကေတာ့ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ျခင္းနဲ႔အေျခခံထဲက က်ား၊ မ တန္းတူပါ၀င္ေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးမဆံုး႐ႈံးေစဖို႔ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြကို ေဆြးေႏြးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ႏိုင္ငံေရးက႑ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

၂၁ ပင္လုံတတိယအစည္းအေ၀းကုိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အစုအဖြဲ႕မွ တင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္ (သုိ႔မ ဟုတ္) ၁၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္လ်ာထားၿပီး ဇြန္ ၂၉ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အအစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

“ဒီေန႔ကေတာ့ တျခားေခါင္းစဥ္ႀကီးေတာ့ မရွိဘူး။ အခုေဆြးေႏြးတာကေတာ့ အေျခအေနေကာင္းပါတယ္။ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးေကာ္မတီဘက္ ကတင္ျပတဲ့ စာတမ္းရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ EAO က တင္ျပတဲ့စာတမ္းရွိတယ္။ ဒီစာတမ္းေတြမွာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥေတြလည္း ပါပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု အခြင့္အေရးနဲ႔ က်ားမတန္းတူေရးကို ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ အေျခအေနေကာင္းပါတယ္။ လူဦးေရ ဘယ္ေလာက္ေအာက္မွာရွိတယ္ဆိုရင္ လူနည္းစုဆိုၿပီး သတ္မွတ္ရမယ္။ ဒီလိုသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ရွိတာေပါ့။ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးအတြက္ပါ။ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးဆိုတာလည္း ရွိတာပဲ။ ခြဲခြဲျခားျခားေလး သတ္မွတ္သြားဖို႔ပါ။ အခုေဆြးေႏြးေနတဲ့ ေခါင္းစဥ္အေပၚမွာေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ မွ်မွ်တတရွိပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္မူနဲ႔ လည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကိုက္ညီပါတယ္” ဟု ႏုိင္ငံေရးက႑လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာမနာမ္တူးဂ်ာက သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တင္သြင္းခဲ့သည့္ အခ်က္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အဆုိပါအခ်က္မ်ားကုိ ညီလာခံတြင္ သေဘာတူအတည္ျပဳႏုိင္ပါက အက်ဳိးရွိမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုျပဳလုပ္ေနသည့္ က႑အလုိက္အစည္းအေ၀း သုံးရက္အတြင္း ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ စုစည္းကာ UPDJC သုိ႔တင္သြင္းမည္ျဖစ္ၿပီး UPDJC ကစာတမ္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူခြင့္ျပဳေပးပါက ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ဇူလုိင္ ၄ ရက္မွ ၆ ရက္ထိ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမ်ား ျပန္လည္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ရရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ UPDJC သုိ႔ ျပန္တင္ကာ UPDJC မွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသုိ႔ ျပန္တင္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ က႑အလိုက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမ်ား ေနျပည္ေတာ္၌ ယေန႔ စတင္ျပဳလုပ္မည္

က႑အလိုက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဇြန္ ၂၅ ရက္က
UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေန႐ိုင္း)

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) က ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ က႑အလိုက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၏ အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ ယေန႔ (ဇြန္ ၂၆ ရက္) တြင္ စတင္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

UPDJC  လုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းကုိ ဇြန္ ၂၆ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ သုံးရက္ၾကာ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၁ ရာစု ပင္လုံတတိယအစည္းအေ၀း က်င္းပမည့္ရက္အား သတ္မွတ္မည့္ UPDJC အစည္းအေ၀းကုိ ဇြန္ ၂၉ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) ၌ ဇြန္ ၂၅ ရက္တြင္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၏ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“ဒီေန႔ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းကေတာ့ တစ္ရက္ပဲ။ အဲဒါၿပီးရင္ေတာ့ လုပ္ငန္းေကာ္မတီက သုံးရက္လုပ္မယ္။ အဲဒါကုိေတာ့ MCC – 2 မွာလုပ္မယ္။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီကေတာ့ သူသတ္မွတ္ထားတဲ့အေရအတြက္ အတုိင္းပဲ။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ရွိမယ္။ သူတုိ႔ကုိ ကူညီပံ့ပုိးေပးမယ့္ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔ေတြ ပါမယ္။ အဲဒါကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သုံးရက္ေဆြးေႏြးမယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ ၂၈ ရက္ေန႔ ညေနက်ရင္ေတာ့ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕အစည္းအေ၀း ျပန္ထုိင္ၾကမယ္။ ျပန္ထုိင္ၿပီးရင္ ၂၉ ရက္ေန႔မွာေတာ့ UPDJC အစည္းအေ၀းရွိမယ္” ဟု UPDJC အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕၀င္ ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္ ၂၉ ရက္တြင္က်င္းပမည့္ UPDJC အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၁ ပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းကုိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အစုအဖြဲ႕မွ တင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဇူလုိင္ ၁၀ ႏွင့္ ၁၁ ရက္တြင္ျပဳလုပ္ရန္ အတည္ျပဳသြားဖြယ္ရွိေၾကာင္း ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာၾကားသည္။

“အဲဒီေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ေျပာႏုိင္တာကေတာ့ UPDJC က အတည္ျပဳေပးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကုိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြက တင္ျပထားတဲ့အတုိင္း ၁၀ ရက္၊ ၁၁ ရက္မွာ က်င္းပျဖစ္မယ္။ ညီလာခံ ဘယ္ႏွရက္က်င္းပမယ္ဆုိတာကိုလည္း UPDJC က ဆုံးျဖတ္ပါလိမ့္မယ္” ဟု ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာၾကားသည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း မတုိင္မီ ဇူလုိင္လ ပထမပတ္တြင္ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းကို ထပ္မံေခၚယူဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ – ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ အလြတ္သေဘာ အစည္းအေ၀းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ လုံျခံဳေရးက႑ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ အစုိးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ လုံျခဳံေရးက႑ အလြတ္သေဘာ အစည္းအေ၀းကုိ ဇြန္ ၁၆ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးႏုိင္ေရးအတြက္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ က႑အလုိက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ျပင္ဆင္မႈအစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ လုံျခဳံေရးက႑ ျပင္ဆင္မႈအစည္း အေ၀းမ်ားကုိ ဇြန္ ၁၅ ရက္မွ ၁၇ ရက္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 

၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ UPDJC ႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ ယခုလေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ ဆက္တုိက္ျပဳလုပ္သြားမည္

ဇြန္ ၁၆ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ အလြတ္သေဘာအစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္ (ဓာတ္ပံု – Myo Win Facebook)

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ ယခုလေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ ဆက္တုိက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပအုိး၀္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO)  ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

“လာမယ့္ ၂၅ ရက္ေန႔မွာေတာ့ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ေတြရဲ႕ အစည္းအေ၀း ရွိပါတယ္။ အဲဒီအစည္းအေ၀းၿပီးရင္ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈ သုံးရက္မွာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းေပါ့။ အခု ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေ၀းက်ေတာ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႕က လုပ္ငန္းေကာ္တီေတြခ်ည္းပဲ သက္သက္လုပ္တာေပါ့ေလ။ ေနျပည္ေတာ္မွာ သုံးရက္လုပ္မယ့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမွာက်ေတာ့ အစုအဖြဲ႕သုံးခုစလုံး တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အစုအဖြဲ႕ေရာ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႕ေရာ၊အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္အစု အဖြဲ႕ေရာ အဲဒီအစုအဖြဲ႕အားလုံးပါတဲ့ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းေပါ့။ အဲဒီ အစည္းအေ၀းမွာပဲ က်င္းပေရးရက္ေတြကို ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္းသြားမွာပါ။ UPDJC အစည္းအေ၀းကုိေတာ့ ၂၉ ရက္ေန႔ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က လ်ာထားတယ္။ အဲဒီရက္၀န္းက်င္မွာျဖစ္မယ့္ UPDJC အစည္းအေ၀းကေတာ့ ညီလာခံက်င္းပေရး ရက္ညႇိႏႈိင္းတာေတြ၊ သတ္မွတ္တာေတြ၊ ဆုံးျဖတ္တာေတြ လုပ္သြားမွာပါ” ဟု ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းက်င္းပမည့္ရက္ကုိ အဆုိပါရက္အတြင္း က်င္းပမည့္ UPDJC အစည္းအေ၀းက ဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္ကာ လတ္တေလာတြင္ ရက္သတ္မွတ္ရျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ဇူလုိင္ ဒုတိယပတ္တြင္ က်င္းပႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

“အဲဒီေတာ့ ဒီၾကားထဲမွာေတာ့ တျခားအစည္းအေ၀းေတြ သိပ္ရွိမွာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီ ၂၅ ရက္ ေနာက္ပုိင္းကေန လကုန္အထိ UPDJC စတဲ့အစည္းအေ၀းေတြကုိ ဆက္တုိက္ဆုိသလုိ ျပဳလုပ္သြားမွာပါ” ဟု ပအုိး၀္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO)  ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ အလြတ္သေဘာ အစည္းအေ၀းႏွင့္ အစုိးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား၏ လုံျခံဳေရးက႑ အလြတ္သေဘာ အစည္းအေ၀းကုိ ဇြန္ ၁၆ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစု ပင္လုံတတိယအစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပႏုိင္ေရးအတြက္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ က႑အလုိက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ျပင္ဆင္မႈအစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ လုံျခံဳေရးက႑ ျပင္ဆင္မႈအစည္းအေ၀းမ်ားကုိ ဇြန္ ၁၅ ရက္မွ ၁၇ ရက္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အဆုိပါ အစည္းအေ၀းမ်ားသုိ႔ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ ၁၀ ဖြဲ႕မွ က႑ငါးရပ္ရွိ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားတြင္ ပါ၀င္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က႑အလုိက္ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၁ ရာစု ပင္လုံအစည္းအေ၀းမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်ိန္အတုိင္း က်င္းပျခင္းထက္ ထြက္ေပၚလာမည့္ ရလဒ္မ်ားသည္ အေရးႀကီးသျဖင့္ ေဆြးေႏြးဖက္မ်ားအၾကား သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိေရး အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ဟု UPDJC အတြင္းေရးမွဴးမ်ား သုံးသပ္

အစိုးရႏွင့္ NCA ထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တို႔ ေမ ၁၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ လံုျခံဳေရးက႑ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-Myo Win)

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစု ပင္လုံအစည္းအေ၀းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတုိင္း က်င္းပႏုိင္ျခင္း၊ မက်င္းပႏိုင္ျခင္းထက္ ညီလာခံမွထြက္ေပၚလာမည့္ ရလဒ္မ်ားသည္ အလြန္အေရးႀကီးၿပီး အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးၾကမည့္ ေဆြးေႏြးဖက္မ်ား ၾကားသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိေရးအတြက္ အေက်အလည္ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အတြင္းေရးမွဴးမ်ားက သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

၂၁ ရာစု ပင္လုံအစည္းအေ၀းမ်ားကုိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ရန္ အစိုးရအဖြဲ႕က စီစဥ္ထားေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္သာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသးၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕၏ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ကန္႔သတ္ခံရမႈသည္လည္း သတ္မွတ္ခ်ိန္အတုိင္း ညီလာခံက်င္းပႏုိင္ေရးကို အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္ဟု UPDJC အတြင္းေရးမွဴးမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈရဲ႕ အဓိကအေျခခံကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေက်အလည္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးၾကတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းဖုိ႔လုိ႔ ေျပာတဲ့အတြက္ အေက်အလည္ ညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းမႈကို အေျခခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒါကလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေက်အလည္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈေတြနဲ႔ သြားမယ္ဆုိတာကုိလည္း ႏွစ္ဖက္စလုံးမွာ နဂုိကတည္းက သေဘာတူခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုကေတာ့ အေက်အလည္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈေတြျဖစ္ဖုိ႔ အဲဒါဟာ အဓိကအခ်က္ပါပဲ” ဟု တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား အစုအဖြဲ႕မွ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၁ ရာစု ပင္လုံတတိယအစည္းအေ၀းအား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ အစိတ္အပိုင္းဟူသမွ်သည္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ မည္သည့္အခါမွ် ခြဲမထြက္ရဆုိသည့္အခ်က္ကို အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပုိင္းတြင္ ထည့္သြင္းလုိေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားမ်ားက လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါအခ်က္ကုိ လက္ခံမွသာ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က တုိင္းရင္းသားမ်ား လုိလားသည့္ လူမ်ိဳးေရးတန္းတူမႈႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကုိ လက္ခံမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆုိပါကိစၥတြင္ အေက်အလည္ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္ေနသည္ဟု ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး စသည့္ ဒုိ႔တာ၀န္အေရးသုံးပါးကုိ NCA စာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ေရးထုိးစဥ္ကတည္းကပင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လက္ခံထားၿပီးသားျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပုိင္းတြင္ ခြဲမထြက္ရဆုိသည့္အခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းရန္ မလုိအပ္ေတာ့ဟု ႏုိင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႕မွ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ ေဒါက္တာမနာမ္တူးဂ်ာက ေျပာၾကားသည္။

“တပ္မေတာ္က ခုနကေျပာတဲ့စာသား (ခြဲမထြက္ရ) ကုိ ထည့္ကုိထည့္ရမယ္ေပါ့။ တုိင္းရင္းသားေတြက ခြဲထြက္ေရးမူကို စြဲကုိင္ထားတာ မရွိပါဘူး။ ခြဲထြက္ေရးမူမပါတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆုိၿပီး ေျပာလာတယ္။ ပထမအစည္းအေ၀းမွာလည္း ခြဲထြက္ေရးမပါဘူး။ ဒါက ဒုိ႔တာ၀န္အေရးသုံးပါးကုိ လက္ခံတဲ့သေဘာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ တပ္မေတာ္နဲ႔အစုိးရကေတာ့ ခုနကစကားလုံးပါမွ စိတ္ခ်ရမယ့္သေဘာယူဆေနတယ္။ ဒါက ေနာက္ေတာ့ ေျဖရွင္းလုိ႔ ရတန္ေကာင္းပါတယ္။ ဒီတုိင္းသြားေနလုိ႔လည္း မျဖစ္ဘူးေလ” ဟု ေဒါက္တာမနာမ္တူးဂ်ာက ေျပာၾကားသည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံအစည္းအေ၀းမ်ားကုိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ႏွစ္ႀကိမ္ က်င္းပျခင္း၊ မက်င္းပျခင္းထက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွ အားလုံးသေဘာတူလက္ခံေသာ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ အစိတ္အပုိင္းမ်ား ရရွိေရးကသာလွ်င္ ပုိမုိအေရးႀကီးေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႕မွ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ ဦးစုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

“ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မွာလုပ္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆုံပြဲတုိ႔၊ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲတုိ႔ဆုိတာ ဘယ္လုိလဲဆုိတာ ဟုိဘက္ဒီဘက္ နားလည္တာမတူဘူး။ မတူေတာ့ ဒီဘက္ကလုပ္ရင္ ဟုိဘက္က ပိတ္တယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲ့ဒီေတာ့ ေျပာခ်င္တာက ဒီအခက္အခဲအက်ပ္အတည္းေတြကို ေျဖရွင္းဖုိ႔လုိတယ္။ မေျဖရွင္းဘဲနဲ႔ ညီလာခံကုိ လုပ္လုိက္မယ္ဆုိရင္လည္း ညီလာခံမွာသြားၿပီးေတာ့ တုိင္းသိ၊ ျပည္သိ ျငင္းခုံေနၾကလုိ႔လည္း ဘာထူးမလဲ။ အဲဒီေတာ့ ၾကားထဲမွာရွိေနတဲ့ အခက္အခဲေတြ ေျဖရွင္းဖုိ႔လုိတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လုံျခံဳေရးပုိင္းဆုိင္ရာမွာဆုိရင္လည္း တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ဆုိတာ ဘယ္လုိ၊ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဆုိတာ ဘယ္လုိေပါ့။ ဒီဟာေတြကလည္း ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈေတြမရွိဘူး။ မရွိဘဲနဲ႔ ဟုိမွာသြားၿပီး ရန္ျဖစ္ေနၾကရင္လည္း ဘာထူးမွာလဲ။ ဟုိဘက္က DDR ေျပာတယ္။ ဒီဘက္က SSR ေျပာတယ္။ ဟုိဘက္က DDR ပဲ ေဆြးေႏြးမယ္။ SSR လုံး၀မေဆြးေႏြးဘူး။ အဲဒါမ်ိဳးေတြကအစ ဒါေတြက ပြဲမလုပ္ခင္ကတည္းက အျပင္မွာ ေၾကေၾကညက္ညက္ျဖစ္ဖုိ႔လုိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတြအေနနဲ႔ အစုိးရနဲ႔ လာၿပီးေဆြးေႏြးတယ္။ အလြတ္သေဘာ ႏွစ္ခါေဆြးေႏြးတယ္။ ဒါေပမဲ့ သေဘာတူညီမႈမရေသးဘူး။ ဒီအလြတ္သေဘာကေတာ့ မ်ားမ်ားေတြ႕ဖုိ႔လုိတယ္။ အလြတ္သေဘာေတြက ေျပလည္ခါနီးၿပီး အေျဖေတြထြက္ဖို႔လုိတယ္” ဟု ဦးစုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား ယခုလကုန္ပုိင္းတြင္ အလြတ္သေဘာ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ညိႇႏိႈင္းမႈအဆင္ေျပမွသာ ညီလာခံက်င္းပမည္ဟု အစုိးရႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးအဖဲြ႕တြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ယခုလ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္လ်ာထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း ေနာက္ဆုတ္ရဖြယ္ရွိဟု UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအခ်ဳိ႕ သုံးသပ္

(၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ UPDJC အစည္းအေ၀းအား ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းက ျပဳလုပ္စဥ္ (Photo း Myanmar State Counsellor Office)

ယခုလ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ လ်ာထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းမွာ ေနာက္ဆုတ္ရဖြယ္ရွိေနၿပီး ဇြန္လအတြင္းမွသာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေနသည္ဟု ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္ေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲ ေကာ္မတီ (UPDJC ) အတြင္းေရးမွဴးအခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (UPDJC) လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) အစည္းအေ၀းကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္တြင္ ေမ ၉ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ သုံးရက္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါအစည္းအေ၀းတြင္ အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ လုံျခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္ ‘အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး ေကာ္မတီ’ ကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ယင္းေကာ္မတီႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႔တုိ႔၏ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေမ ၁၈ ရက္ႏွင့္ ၁၉ ရက္တုိ႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးေကာ္မတီတုိ႔ ေမ ၁၈ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးကိစၥႏွင့္ ေမ ၁၉ ရက္တြင္ လုံျခံဳေရး ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရလဒ္အေပၚမူတည္၍ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (၂၁) ရာစု ပင္လုံတတိယအစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္မည့္ရက္ ထြက္ေပၚလာႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“အစုိးရဘက္က အဆုိျပဳထားတာကေတာ့ ၂၁ ရက္မွာ UPDJC အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕အစည္းအေ၀း၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းလုပ္ဖို႔ ေဆြးေႏြးထားတာ ရွိတယ္။ တကယ့္လက္ေတြ႕မွာ ၁၈၊ ၁၉ မွာ တစ္ပြဲလုပ္မယ္။ လုပ္ၿပီးရင္ ၂၁ မွာ အတြင္းေရးမွဴးလုပ္မယ္။၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅ မွာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းရွိတယ္။ ဆုိေတာ့ အဲ့ဒါေတြၿပီးမွ UPDJC ေခၚရမွာ။ UPDJC  ေခၚမွ ညီလာခံရက္ကုိ UPDJC ကပဲ သတ္မွတ္လုိ႔ရမွာ။ အဲဒီေတာ့ ေရွ႕လဆန္းထဲ ေရာက္သြားဖုိ႔ရွိတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

လာမည့္ ေမ ၂၁ ရက္ႏွင့္ ၂၂ ရက္တုိ႔တြင္ UPDJC အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရန္ အစိုးရဘက္က ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးမ်ားကုိ ကမ္းလွမ္းထားေသာ္လည္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားရျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ အစုိးရႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး ေကာ္မတီတုိ႔၏ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံပြဲေၾကာင့္ ယခုလ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရန္ မည္သုိ႔မွ်မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႕မွ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

“ဒါေတာင္မွ ၁၈၊ ၁၉ မွာ သူတို႔ ညႇိႏႈိင္းတာက အဆင္ေျပဦးမွကုိး။ အဆင္မေျပဘူးဆုိရင္လည္း အစည္းအေ၀းေတြ တစ္ခုမွျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ အဲဒီလုိပဲ ယူဆတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ EAO ဘက္က သူတို႔မွာ ညႇိႏႈိင္းစရာရွိေလာက္တယ္။ ညႇိႏႈိင္းတာအဆင္မေျပဘူးဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္။ အတြင္းေရးမွဴးအစည္းအေ၀းလည္း ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူး။ အဆင္ေျပရင္ေတာ့ ျဖစ္မွာေပါ့ဗ်ာ။ ေနာက္က်ႏုိင္တယ္။ ဇြန္လမွာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ဇူလုိင္လထဲလည္းေရာက္ရင္ ေရာက္သြားႏုိင္တယ္” ဟု စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ေမ ၁၈ ရက္ႏွင့္ ၁၉ ရက္ တုိ႔တြင္ျပဳလုပ္မည့္ အစုိးရႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕တုိ႔၏ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ အဆင္ေျပပါက ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရမည့္ UPDJC ဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းမ်ားသည္ လ်င္ျမန္စြာျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္အတြက္ ေမ ၃၁ ရက္တြင္လည္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္း အေ၀းဖြင့္ပြဲကုိ စတင္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ဟု ပအုိ႔ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) ၏ နာယကျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားသည္။

“ေမလထဲမွာ ကြင္းလုံးကြၽတ္အၿပီး မျဖစ္ဘူးဆုိေပမယ့္ ေမလထဲမွာ စျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အေျခအေနေလာက္ေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္ဗ်ာ။ ေရႊ႕လာတာလည္း ၾကာၿပီေလ။ ေဖေဖာ္၀ါရီလကတည္းက ေရြ႕လာတာ။ ေမလဆန္းေပါ့။ ေမလဆန္းကေန ခုေမလကုန္ေပါ့။ ဒါက ဘယ္ေသာအခါမွ အဆင္သင့္ျဖစ္ဖုိ႔ရာ မလြယ္ဘူးဗ်ာ့။ ဒါေၾကာင့္ ရက္ကုိသတ္မွတ္ၿပီးသြားၿပီဆုိရင္ ဒီအတုိင္း အတိအက် လုပ္သြားတာ ေကာင္းပါတယ္ဗ်ာ့။ တကယ္လုပ္ရင္ေတာ့ မီပါတယ္။ ေနာက္က်ေကာင္း ေနာက္က်ႏုိင္ေပမယ့္ ေမလ ေနာက္ဆုံးရက္ကိုေတာ့ ခ်ိတ္မိလိမ့္မယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တြက္ၾကည့္ပါတယ္” ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ေနာက္ဆုတ္ခဲ့ရာမွ ယခုလ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ျပဳလုပ္ရန္ အစိုးရ အဖြဲ႕က လ်ာထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။