UNFC အဖြဲ႕၀င္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံး ယေန႔ NCA ေရးထုိးမည္

တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ က်င္းပမည့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန (၂) ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – ေက်ာ္မ်ဳိး)

ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) အဖြဲ႕၀င္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံး (LDU) တုိ႔ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း အခမ္းအနားကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ (ယေန႔) တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟုိဌာန-၂ (MICC-2) တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးမည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕အား  မတရားအသင္းမ်ား အက္ဥပေဒအရ မတရားအသင္းအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္လုိက္ေၾကာင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအရ အၾကမ္းဖက္သူမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္တြင္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံး (LDU) တုိ႔သည္ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တုိ႔ႏွင့္ သီးျခားစီေတြ႕ဆုံၿပီးေနာက္ အဆုိပါေန႔၌ပင္ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ပုံမွန္ေကာင္စီ အစည္းအေ၀းကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံး (LDU) တုိ႔အေနျဖင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ အစီအစဥ္ရွိေနေသာေၾကာင့္ အစည္းအေ၀းကုိ ယာယီရပ္ဆုိင္းထားေၾကာင္းႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ႏွစ္ဖြဲ႕ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း အစီအစဥ္ၿပီးေနာက္ ေကာင္စီအစည္းအေ၀းအား ျပန္လည္စတင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ UNFC ၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါ UNFC ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ပုံမွန္ ေကာင္စီအစည္းအေ၀းသုိ႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)၊ ကရင္နီ အမ်ဳိးသား တုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP)၊ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံး (LDU)၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရး ပါတီ (SSPP)၊ ရခုိင္ျပည္ အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (ANC) တုိ႔မွ ေကာင္စီ၀င္မ်ားအျပင္ ဆက္စပ္မဟာမိတ္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (KIO) မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း UNFC ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP) သည္ UNFC မွ ႏုတ္ထြက္စာ တင္ထားသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ FPNCC ေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။

UNFC အဖြဲ႕၀င္ ကရင္နီအမ်ဳိးသား တုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) သည္ NCA ေရးထုိးရန္ အစီအစဥ္ ရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ KNPP အဖြဲ႕၀င္တပ္သားမ်ား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီး KNPP အဖြဲ႕၀င္မ်ား ေသဆုံးခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ NCA ေရးထုိးရန္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါျဖစ္စဥ္အေပၚတပ္မေတာ္၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးေနသည့္ အေျဖရလဒ္သည္လည္း KNPP အေနျဖင့္ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း KNPP က ေျပာၾကားထားသည္။

NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ရွစ္ဖြဲ႕မွာ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU)၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO)၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF)၊ ရခုိင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)၊ DKBA၊ KNU/KNLA-PC တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံးတုိ႔က NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထုိးၿပီးပါက NCA ေရးထုိးထားသည့္အဖြဲ႕ ၁၀ ဖြဲ႕အထိ ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ UNFC အဖြဲ႕၀င္မ်ားအနက္ ရခုိင္ျပည္ အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (ANC) သည္လည္း NCA လက္မွတ္ ေရးထုိးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္ ညေနပုိင္းက စတင္ကာ သတင္းမ်ား ေပၚထြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ANC ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီက NCA လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ အခမ္းအနားသုိ႔ ပါ၀င္တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ANC အဖြဲ႕၏ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ANC သည္ NCA အား ေရးသားျပဳစုရာတြင္ အျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနည္းတူ ကနဦးအစကပင္ ပါ၀င္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအတည္ျပဳ က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ NCA သည္ အစိုးရ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုးအၾကား ႏွစ္ဖက္လက္ခံႏိုင္ေသာ မူေခ်ာအဆင့္သို႔ မေရာက္ရွိေသးမီ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ဤစာခ်ဳပ္တြင္ ၀ိ၀ါဒကြဲျပားစရာမ်ား ပါရွိေနေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ NCA စာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ UNFC မွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ (PC) ထံသို႔ အဆိုျပဳခ်က္ ရွစ္ခ်က္တင္သြင္းၿပီး ၁၇ လ ေက်ာ္ၾကာ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိသုိ႔ UNFC မွ တင္ျပခဲ့ေသာ အဆိုျပဳခ်က္ ရွစ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေက်နပ္ေလာက္ေသာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား မရွိခဲ့သည့္တိုင္ ထိုေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ဂုဏ္သေရရွိစြာျဖင့္ စနစ္တက် နိဂံုးခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ UNFC အတြင္း၌ လည္းေကာင္း၊ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ ေဆာင္ရြက္ထိုက္သည့္ ကိစၥမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ အၾကံျပဳ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံး (LDU) တို႔အေနျဖင့္ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္း လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ UNFC အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ေသြးစည္းညီညြတ္မႈ မထိခုိက္ေစရန္အတြက္ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ အားလံုးလိုက္ပါ ေရးထိုးႏိုင္ေသာ အခင္းအက်င္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ႀကိဳးပမ္းမႈ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္အားျဖင့္ UNFC ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔အၾကား အနည္းဆံုး တစ္ႀကိမ္ခန္႔ ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္းမႈ ျဖစ္ေပၚေစရန္၊ ‘ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ’ ဆိုသည့္ ေ၀ါဟာရႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္ဆင့္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရမည့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ေပးရန္ႏွင့္ KNPP တပ္ဖြဲ႕၀င္ သုံးဦးႏွင့္ ကရင္နီ အရပ္သားတစ္ဦး သတ္ျဖတ္မီး႐ိႈ႕ ခံရသည့္အေပၚ အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈတုိ႔ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ တန္းတူေရး အေျခခံျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္း အေျဖရွာမည္ဟု ကတိက၀တ္ ျပဳရန္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံလ်က္ NCA စာခ်ဳပ္အား UNFC အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး တစုတေ၀းတည္း လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းရွာေဖြ ေပးခဲ့ေၾကာင္း ANC ၏သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ညႇိႏိႈင္းသည့္အခါ DPN ႏွင့္ PC အဆင့္တြင္ တစ္ဆို႔ေနေသာ အခ်က္ကို ႏွစ္ဖက္ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုညႇိႏႈိင္းၿပီး အေျဖရွာႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္း မေပးေတာ့ဘဲ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ဟု ႀကိဳတင္ကတိေပးၿပီးမွသာ ေတြ႕ဆံုခြင့္ေပးမည္ ဆိုသျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးသည့္သေဘာ မေဆာင္ေတာ့ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (DPN) ၏ အဆုိျပဳခ်က္ ရွစ္ခ်က္အား DPN ႏွင့္ PC အၾကား တရား၀င္ နိဂံုးခ်ဳပ္ရန္ အေျခအေန မေပးျခင္းႏွင့္ တန္းတူေရး အေျခခံျဖင့္ အားလံုးလုိက္ပါႏိုင္ေသာ အခင္းအက်င္း မ႐ွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ANC အေနျဖင့္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ျပည္သူလူထုႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားအား အသိေပးေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေရးသားထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယ အစည္းအေ၀းအား အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေရႊ႕ဆိုင္းထားၿပီး ယခု NCA ေရးထုိးမည့္ မြန္ ျပည္သစ္ပါတီက ၎တို႔ ဦးေဆာင္က်င္းပရမည့္ မြန္လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပၿပီးမွသာ ၂၁ ရာစု ပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းအား က်င္းပရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ထို႔အတူ NCA ေရးထိုးၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ရွစ္ဖြဲ႕ကလည္း ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယ အစည္းအေ၀းကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

 

UNFC ၏ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ UNFC အဖြဲ႕အတြင္း အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေပၚ

UNFC ၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီတိုးခ်ဲ႕ အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၄ ရက္က ထိုုင္းႏိုုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုုင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေနစဥ္ (UNFC – Burma Facebook)

ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC ) ၏ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ အေပၚ UNFC အဖြဲ႕တြင္း အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

UNFC  အဖြဲ႕၀င္ေလးဖြဲ႕အနက္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံးတုိ႔သည္ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ မၾကာမီ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ ပူးတြဲသတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ အဖြဲ႕၀င္ႏွစ္ဖြဲ႕က NCA ေရးထုိးမည့္ ကိစၥရပ္အေပၚ သတင္းထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ UNFC အဖြဲ႕၀င္မ်ား NCA ေရးထုိးႏုိင္ေရး အစုိးရသုိ႔ အဆုိျပဳထားသည့္ အခ်က္ရွစ္ခ်က္ကုိ တရား၀င္ နိဂုံးခ်ဳပ္ႏုိင္ေရးအဆင့္ကုိ အဖြဲ႕အတြင္း အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည့္အခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ အစုိးရႏွင့္ UNFC တုိ႔အၾကား ၁၇ လေက်ာ္ၾကာ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အေျခအေန အေသးစိတ္မ်ားကုိ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ UNFC ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီက  သေဘာထား ျပန္လည္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သုိ႔ UNFC က သေဘာထားထုတ္ျပန္ရာတြင္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရမည့္ ပုဂၢိဳလ္အမည္စာရင္း ေဖာ္ျပထားရာတြင္ UNFC ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕၀င္ ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ႏုိင္ေအာင္မေငး၊ ရခုိင္ျပည္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (ANC) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေဇာ္တုိ႔အား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ မၾကာမီ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားခ်ိန္တြင္ UNFC ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္မႈ၌ ဆက္သြယ္ရမည့္ ပုဂၢိဳလ္စာရင္းတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ႏုိင္ေအာင္မေငး ပါ၀င္ေနသျဖင့္ ျပင္ပတြင္ ၀ိ၀ါဒကြဲျပားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ၀ိ၀ါဒကြဲျပားမႈျဖစ္ေပၚခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ ႏုိင္ေအာင္မေငးက UNFC ၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းေဇာ္ထံ UNFC ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ရာတြင္ ဆက္သြယ္ရမည့္ အမည္စာရင္းတြင္ အမည္ထည့္ထားမႈမ်ား ျပန္လည္ဖ်က္ေပးရန္ စာေပးပုိ႔ထားမႈအေပၚ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားလာသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴးဦးခင္ေဇာ္ဦးက ၎၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္ ညပုိင္းတြင္ ေရးသားခဲ့သည္။

UNFC ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ႏုိင္ေအာင္မေငးက ဦးထြန္းေဇာ္ထံ ေပးပုိ႔ခဲ့သည့္စာတြင္ “UNFC မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေၾကညာခ်က္သည္ CEC အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ရာတြင္ မပါ၀င္ဘဲ  ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းေသာ အခ်က္အလက္အားလံုးသည္လည္း ႀကိဳတင္ညိႇႏႈိင္း သေဘာတူဆံုးျဖတ္ထားျခင္းလည္း မရွိပါ။ ထိုထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ကြၽန္ေတာ္၏နာမည္ကို ကြၽန္ေတာ့္အား မေမးျမန္းဘဲ၊ ကြၽန္ေတာ္၏ခြင့္ျပဳခ်က္လဲမပါဘဲ ထည့္သြင္းထားျခင္းသည္ လံုး၀မသင့္ေလ်ာ္ပါ။ ယခုကဲ့သို႔ ကြၽန္ေတာ့္နာမည္အား ခြင့္ျပဳခ်က္ မရယူဘဲ အသံုးျပဳခဲ့သည့္အတြက္ မိမိတို႔၏ပါတီအတြင္း ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ခက္ခဲမႈမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ကြၽန္ေတာ္လံုး၀သေဘာမက်ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္၏နာမည္အား ထိုထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမွ ခ်က္ခ်င္းပယ္ဖ်က္ေပးပါရန္ အေၾကာင္းၾကားသည္” ဟု ေရးသားထားသည္။

ထို႔ျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴးဦးခင္ေဇာ္ဦးက Facebook တြင္ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္၌ UNFC ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ကာယကံရွင္၏ သေဘာဆႏၵ မပါရွိဘဲ မရယူဘဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ မ႐ုိးသားမႈသာ ျဖစ္ပါသည္။ သိရွိသုံးသပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ထပ္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္” ဟု ေရးသားခဲ့သည္။

UNFC ၏သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးထြန္းေဇာ္ကႏုိင္ေအာင္မေငးထံ ျပန္လည္ေပးပုိ႔သည့္စာ အပါအ၀င္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အတြင္း ေရးမွဴးဦးခင္ေဇာ္ဦး၏ Facebook စာမ်က္ႏွာ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ UNFC ၏ အတြင္းေရး ေပးစာကုိ အသုံးျပဳ၍ မ႐ုိးသားမႈအျဖစ္ ျပစ္တင္စြပ္စြဲခ်က္အေပၚ ရွင္းလင္းျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ UNFC ၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္ညပုိင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

UNFC ၏ Facebook စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေဇာ္ဦးအား တုံ႔ျပန္ေရးသားမႈတြင္  UNFC ၏ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ UNFC ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ DPN  ဒု-အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ႏုိင္ေအာင္မေငးက လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ႏွင့္ ၎၏ လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ အေျခအေနတုိ႔ကုိ သိရွိနားလည္ႏုိင္ရန္ ဦးထြန္းေဇာ္သုိ႔ အတြင္းေပးစာတစ္ေစာင္ကုိ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္ ည ၈ နာရီခန္႔တြင္ ေပးပုိ႔လာခဲ့ေၾကာင္း၊ အစုိးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ (PC) အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေဇာ္ဦးအေနျဖင့္ အဆုိပါ UNFC အတြင္း ေပးပုိ႔စာကုိ အသုံးျပဳ၍ ၎၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ နာရီပုိင္းအတြင္း ပူးတြဲေဖာ္ျပလ်က္ UNFC ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ မ႐ုိးသားသည့္ လုပ္ရပ္အျဖစ္ ျပစ္တင္စြပ္စြဲထားေၾကာင္း၊ PC အတြင္းေရးမွဴးအေနျဖင့္ ၎၏ ျပစ္တင္စြပ္စြဲမႈကုိ ခုိင္မာေၾကာင္း သက္ေသျပသည့္အခါ ေဆြးေႏြးဖက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ အတြင္းေရးေပးပုိ႔စာကုိ အသုံးျပဳသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ တုိင္းျပည္၏ အဓိကအေျခခံျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနသူ PC အတြင္းေရးမွဴးတစ္ဦး၏ Facebook စာမ်က္ႏွာမွ ထုိသုိ႔ေဖာ္ျပခ်က္ေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈကုိ ျဖစ္ေစေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ဦးထြန္းေဇာ္က ႏုိင္ေအာင္မေငးထံ ျပန္လည္ေပးပုိ႔သည့္စာတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါ ရီ ၆ ရက္မွ ၈ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ UNFC ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ (တုိးခ်ဲ႕) အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ (၂)အရ ႏွစ္ဖက္ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံႏုိင္ ေရးကိစၥကုိ DPN အေနျဖင့္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းရန္ လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္လားဟူ ဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံးတုိ႔ ႏွစ္ဖြဲ႕တည္းအေနျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲကုိ ေနျပည္ေတာ္၌ လုပ္ေဆာင္သြားခဲ့ၾကၿပီး NCA လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ႏွင့္ ႏွစ္ဖြဲ႕၏ ပူးတြဲသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ UNFC အဖြဲ႕၀င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ဤသုိ႔လုပ္ေဆာင္မႈမွာ အထက္ပါ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ လြဲေခ်ာ္မႈရွိေၾကာင္း၊ အေသးစိတ္ကုိ UNFC တရား၀င္ အစည္းအေ၀းတြင္ အေက်အလည္ေဆြးေႏြး သုံးသပ္သြားရန္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အဓိကေဖာ္ျပလုိသည္မွာ ယင္းသုိ႔ UNFC အဖြဲ႕၀င္အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ဖြဲ႕က နည္းလမ္းမက်စြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ UNFC ႏွင့္ UNFC အတြင္းရွိ က်န္အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ၏ ေမးျမန္းမႈကုိ တရား၀င္တုံ႔ျပန္ရန္လုိအပ္လာေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုျဖစ္ရပ္အေပၚ တုံ႔ ျပန္သင့္သည္မ်ားကုိ ၾကားက်က် အရွိကုိအရွိ အတုိင္းေဖာ္ျပ၍ UNFC ဌာနခ်ဳပ္ရွိ ဒုတိယ ဥကၠ႒၊ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၁)တုိ႔ႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းတုိင္ပင္ မူၾကမ္းေရးသားကာ အခ်ိန္တုိအတြင္း ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ကုိးဦးအနက္ ခုနစ္ဦး၏ သေဘာထားကုိ အခ်ိန္မီရယူတည္းျဖတ္ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆရာႏုိင္ေအာင္မေငးအေနျဖင့္လည္း UNFC  ဥကၠ႒၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးတုိ႔ႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းသေဘာထားရယူေနမႈတုိ႔ကုိ UNFC ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ ဆက္သြယ္ေရး ယႏၲရားအတြင္း ေတြ႕ျမင္ေနရသည္ကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီျပသေနေၾကာင္း ႏုိင္ေအာင္မေငးထံ ျပန္လည္ေပးပုိ႔သည့္ ဦးထြန္းေဇာ္၏ စာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

UNFC ၏ဥကၠ႒တာ၀န္ကုိ လက္ရွိတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ႏုိင္ဟံသာက တာ၀န္ယူထားၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔အား မြန္ျပည္သစ္ပါတီက သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ႏုိင္ဟံသာ ပါ၀င္မႈမရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ထုိ႔အတူ UNFC ၏ပထမအႀကိမ္ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃ အရ UNFC ၏တတိယအႀကိမ္ ေကာင္စီသက္တမ္းအတြင္း ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူမ်ားအျဖစ္ ခူဦးရယ္၊ ႏုိင္ေအာင္မေငး၊ ဦးထြန္းေဇာ္တုိ႔ကုိ တရား၀င္ တာ၀န္ေပးအပ္ထားေၾကာင္း၊ တရား၀င္တာ ၀န္အပ္ႏွင္းထားခ်က္အရ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူမ်ား၏ အမည္နာမေဖာ္ျပမႈကုိ သီးျခားခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္း၍ လုပ္ေဆာင္ရန္ မလုိအပ္ဟုနားလည္ၿပီး ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရမည္ဟု လုပ္ထုံးလုပ္နည္းလည္းမရွိေၾကာင္း၊ UNFC မွ ေပးအပ္ထားေသာ တာ၀န္ႏွင့္၀တၱရားမ်ားအရ လက္ရွိတြင္  (ႏုိင္ေအာင္မေငးအားရည္ညႊန္း) DPN ဒုတိယအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕၀င္၊ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူတစ္ဦး ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ UNFC ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚတြင္ အမည္နာမေဖာ္ျပခ်က္မွာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္အရျဖစ္ေစ၊ မူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာ အရျဖစ္ေစ မွားယြင္းမႈတစ္စုံတစ္ရာ မရွိသည့္အတြက္ ထုတ္ျပန္ၿပီးသားထုတ္ျပန္ခ်က္မွ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ မိမိအေနျဖင့္ မည္သုိ႔မွ်မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဦးထြန္းေဇာ္က ေရးသားထားသည္။

UNFC အဖြဲ႕၀င္မ်ား NCA ေရးထုိးေရး အပါအ၀င္ အနာဂတ္ မည္သုိ႔ဆက္သြားမည္ကုိ ဆုံးျဖတ္မည့္ UNFC ၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အေရးေပၚ တိုးခ်ဲ႕အစည္းအေ၀း က်င္းပလ်က္ရွိ

ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) အဖြဲ႕၀င္မ်ား တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထုိးေရးအပါအ၀င္ အနာဂတ္ မည္သုိ႔ဆက္သြားမည္ကုိ ဆုံးျဖတ္မည့္ UNFC ၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈ ေဆာင္ေကာ္မတီ အေရးေပၚတိုးခ်ဲ႕ အစည္းအေ၀းအား ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္က်င္းပလ်က္ရွိသည္။

အဆုိပါ အစည္းအေ၀းကို ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္မွ ၈ ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီအစည္းအေ၀းကေတာ့ လက္ရွိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ UNFC နဲ႔ အစုိးရၾကားမွာ NCA ကိစၥ ညႇိႏႈိင္းေနတဲ့အေပၚမွာ ေနာက္ဆုံးျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေနအထားေပၚမွာ DPN (UNFC) ၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕) နဲ႔ PC (အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္) နဲ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့ အေနအထားကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔လည္း ဒါကုိ တစ္စုံတစ္ရာ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ၿပီးေတာ့မွ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္တဲ့ အေနအထား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုခုကုိလည္းေပးႏုိင္၊ ေပးဖုိ႔လည္း လိုအပ္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိးလည္းျဖစ္တယ္” ဟု UNFC ဥကၠ႒၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ႏုိင္ဟံသာက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအေျခအေနသည္ မၾကာခင္တြင္ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယ အစည္းအေ၀းကိုလည္း ေခၚယူရန္ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔အဖြဲ႕၀င္မ်ားကုိ အက်ပ္ကိုင္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းတြင္လည္း စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ဖိအားေပးေနျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ႏုိင္ဟံသာက ေျပာၾကားသည္။

“ဒါက အေျခအေန ဘက္ေပါင္းစံုကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ သံုးသပ္ၿပီးေတာ့ အနာဂတ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ UNFC တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႕၀င္မ်ား အေနနဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္သြားၾကမလဲ၊ ဘယ္လိုဆက္လက္ၿပီးေတာ့မွ ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းမလဲ စသည္ျဖင့္ေပါ့ေလ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္းပါပဲ။ အစိုးရဘက္က ျပန္ၾကည့္ရင္လည္း အေျခအေန မေကာင္းဘူး။ ပတ္၀န္းက်င္က အမ်ားႀကီးကို အၾကပ္ကိုင္ေနတဲ့ အေနအထား၊ တစ္ဖက္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ တုိင္းရင္းသားေတြ အေပၚမွာလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ဒီစစ္ေရးနည္းနဲ႔ အၾကပ္ကိုင္ေနတယ္။ ေနာက္ သူတို႔ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ကလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာေနတာလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အားလံုး သိၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္” ဟု ႏုိင္ဟံသာက ေျပာၾကားသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ အေနအထားတြင္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ စုစုစည္းစည္းႏွင့္ ခုိင္ခုိင္မာမာျဖင့္ စုစည္းႏုိင္မွသာ မိမိတုိ႔ လုိလားသည့္ ပန္းတုိင္ေရာက္ရွိႏုိင္ရန္အတြက္ မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဆုိသည့္ အေရးႀကီးသည့္ အဆုံးအျဖတ္တစ္ခုကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္ေရး ယခုအေရးေပၚ အစည္းအေ၀းကုိ ေခၚယူရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

UNFC သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ေရးထိုးႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရထံ အဆိုျပဳရွစ္ခ်က္ တင္ျပထားၿပီး ညႇိႏိႈင္းသေဘာတူညီမႈရရွိပါက NCA လက္မွတ္ထိုးမည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

UNFC ၏ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားထဲမွ ေဆြးေႏြးရန္က်န္ရွိေနသည့္ အခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ညႇိႏိႈင္း အေျဖရွာရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏုိင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ စာျဖင့္ ကမ္းလွမ္းထားေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ ထူးျခားမႈမရွိေပ။

ထုိသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔အား ေတြ႕ဆုံခြင့္ ေတာင္းခံထားခ်ိန္၌ပင္ UNFC ၏ DPN အဖြဲ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွ တာ၀န္ရွိသူတုိ႔ ဒီဇင္ဘာလကုန္ပုိင္းက ျပည္တြင္း၌ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

UNFC အဖြဲ႕၀င္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား NCA လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ရန္ အစုိးရသုိ႔ အဆုိျပဳတင္ျပထားသည့္ အခ်က္ရွစ္ခ်က္အား ေဆြးေႏြးရာတြင္ အၿပီးသတ္ ေဆြးေႏြးရန္ အခ်က္တစ္ခ်က္သာ က်န္ေတာ့ေၾကာင္း အ႒မအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး ႏွစ္ဖက္တာ၀န္ရွိသူမ်ားက မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း မည္သည့္အခ်က္ က်န္ရွိသည္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားျခင္း မရွိေပ။

အဆုိပါ က်န္ရွိေနသည့္အခ်က္မွာ အဆုိျပဳခ်က္ (၂) ျဖစ္သည့္ “လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈတုိ႔ကုိ အေျခခံၿပီး ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ႏွင့္အညီ ဒီမုိကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အာမခံခ်က္ အျပည့္အ၀ရွိေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံကုိ တည္ေဆာက္သြားရန္” အခ်က္တြင္ စကားလုံး အသုံးအႏႈန္းအေပၚ အျငင္းပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မူလက အဆိုပါအခ်က္ နံပါတ္ (၂) မွာ ညႇိႏိႈင္းေျပလည္မႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ဘက္မွ NCA စာခ်ဳပ္ အေျခခံ မူမ်ားအခန္းပါ ‘ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အား ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးတို႔ကို ေရွး႐ႈ၍ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔ကို အေျခခံၿပီး ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ႏွင့္အညီ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အာမခံခ်က္မ်ား အျပည့္အ၀ရွိေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္သြားရန္’ ျပ႒ာန္းခ်က္အတိုင္းသာ လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာထား ျပန္လည္တင္ျပထားသျဖင့္ ညိႇႏႈိင္းမႈေရွ႕ဆက္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ UNFC အဖြဲ႕၀င္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ အမ်ားစုသည္ NCA ေရးထုိးရန္ ဆႏၵရွိေနေၾကာင္းလည္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။

UNFC အဖြဲ႕၀င္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားမွာ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)၊ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP)၊ ရခုိင္ျပည္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (ANC)၊ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံး (LDU) တုိ႔ျဖစ္သည္။

႐ွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP) မွာ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ (FPNCC) တြင္လည္း အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းတို ့ေတြ႕ဆံုၿပီး NCA လက္မွတ္ေရးထိုးေရး အပါအ၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဆြးေႏြး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္၊ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတို႔ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္က ေရးၿမိဳ႕နယ္ တူးေျမာင္းေက်းရြာရွိ ဦးဇင္းေလးေက်ာင္းတိုက္တြင္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ကုိေအာင္ႏိုင္၀င္း)

မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းတို ့ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္က ေတြ႕ ဆံုၿပီး NCA လက္မွတ္ေရးထိုးေရး အပါအ၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီဥကၠ႒ ႏိုင္ေထာမြန္ အပါအ၀င္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ လယီေကာင္း၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ႏုိင္ေက်ာ့ရဲ႕၊ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ဥကၠ႒ ႏုိင္ဥာဏ္ထြန္း၊ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္းေရးမွဴး ႏုိင္ဥာဏ္ထြန္းတုိ႔ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံ ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ ၀ယ္ဇင္ေက်းရြာရွိ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ဌာနခ်ဳပ္ ၀ယ္ဇင္စခန္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ တူးေျမာင္းေက်းရြာရွိ က်ဳိက္ေဒတေမာ့ဗရတ္ သာသနာျပဳဌာန (ဦးဇင္းေလးေက်ာင္းတိုက္)တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွ ဦးခင္ေဇာ္ဦး၊ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠ႒ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး NCA လက္မွတ္ေရးထိုးေရး အပါအ၀င္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ႏွင့္ ၂၇ ရက္တို႔က မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ ေရးေခ်ာင္းဖ်ား ေဒသရွိ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးေရး ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗဟိုေကာ္မတီ အေရးေပၚအစည္းအေ၀းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ မထိုးျခင္းအား မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တရား၀င္ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း UNFC မူျဖင့္မသြားဘဲ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ မူႏွင့္သြားမည္ဟုဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္းကို ၾကားသိရေၾကာင္း၊ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို UNFC ကလည္း လက္ခံသည့္အတြက္ မၾကာခင္ လက္မွတ္ေရးထိုးမည့္အခ်ိန္ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တိက်သည့္ အေျဖေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္ေလးမ်ားရွိေနေသးေၾကာင္း က်ဳိက္ေဒတေမာ့ဗရတ္ သာသနာျပဳဌာန ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲပုပၹရမၼက မိန္႔ၾကားေတာ္မူလိုက္ေၾကာင္း ေရးၿမိဳ႕နယ္ လူမႈအက်ဳိး ေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္၀င္းက The Daily Eleven သတင္းစာကို ေျပာၾကားသည္။

“မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနနဲ႔ NCA စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ထိုးၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေၾကာင္းမွာ ပါ၀င္လာဖို႔က ေသခ်ာသေလာက္ရွိၿပီလို႔ထင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနနဲ႔ UNFC အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕ လမ္းေၾကာင္းကေနမွ ပါတီရဲ႕သေဘာအတုိင္းပဲ လက္မွတ္ထုိးဖို႔ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္တာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ႀကိဳဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မြန္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ျပည္သူအားလံုးရဲ႕ဆႏၵလည္း အဲဒီအတိုင္းျဖစ္လို႔ ႀကိဳဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မြန္ျပည္သစ္အေနနဲ႔ NCA စာခ်ဳပ္မွာလက္မွတ္ထိုးမယ့္ရက္က ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ မတိုင္ခင္ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္”ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္၀င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကား သည္။

မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ဒုတိယဥကၠ႒  ႏိုင္ဟံသာဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕တို႔ ႏို၀င္ဘာ ၂၈ ရက္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီက မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ ႔နယ္ တူးေျမာင္းေက်းရြာရွိ က်ဳိက္ေဒတ ေမာ့ဗရတ္ သာသနာျပဳဌာနတြင္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ဖက္စလုံးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ  (UNFC) တြင္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္လ်က္ရွိၿပီး UNFC ဥကၠ႒မွာလည္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ႏိုင္ဟံသာပင္ျဖစ္ကာ UNFC အဖြဲ႕၀င္မ်ား NCA တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရး အစုိးရႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။