ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမုန္းတရားမ်ား ျဖန္႔ခ်ိမႈအတြက္ ကုလသမဂၢက Facebook ကို ျပစ္တင္ေ၀ဖန္

ကုလသမဂၢမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရိွေသာ လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ၌ အမုန္းတရားမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစျခင္းျဖင့္ Facebook သည္ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္သည္ဟု မတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုမွတ္ခ်က္စကားအတြက္ Facebook က လတ္တေလာတံု႔ျပန္မႈ မရိွေသးေသာ္လည္း Facebook သည္ ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အမုန္းတရားမ်ား ျဖန္႔ခ်ိမႈကို ဖယ္ရွားရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားကို ပိတ္ပင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လက လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ႏွိမ္နင္းမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ပိုင္း ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ) ၆၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔ထဲမွ လူမ်ားစြာတို႔က ျမန္မာလံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ လူသတ္မႈမ်ားႏွင့္ မုဒိမ္းမႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သက္ေသခံ ထြက္ဆိုခဲ့ၾကသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္း ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲက လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ လုပ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ၎အေနျဖင့္ အႀကီးအက်ယ္ သကၤာမကင္း ျဖစ္မိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္က ထင္ရွားသည့္သက္ေသ အေထာက္အထားျပရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ၏ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွစ္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ မာဇူကီဒါ႐ုစမန္က လူမႈမီဒီယာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္ေသာ အခန္းက႑တစ္ရပ္၌ ရိွေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“လူထုအတြင္းမွာ ခင္ဗ်ား ဆႏၵရိွရင္ အမ်က္ေဒါသ၊ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ သေဘာကြဲလြဲမႈနဲ႔ ပဋိပကၡေတြ အဆင့္ေရာက္ေအာင္ Facebook က ထိထိေရာက္ေရာက္ ျဖန္႔ခ်ိေပးပါတယ္။ အမုန္းစကားေတြဟာ အဲ့ဒါေတြရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ တကယ္ကို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေနအထားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ လူမႈမီဒီယာဆိုတာ Facebook၊ Facebook ဆုိတာ လူမႈမီဒီယာပါပဲ” ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴး ယန္ဟီးလီက Facebook သည္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ၊ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာႏွင့္ ပုဂၢလိကဆိုင္ရာ ဘ၀မ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရသည္ပင္လွ်င္ ျပည္သူလူထုထံသို႔ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ရန္ Facebook ကို အသံုးျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အရာရာကို Facebook ကေနတစ္ဆင့္ လုပ္ေနတာပါ” ဟု ယန္ဟီးလီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူက Facebook သည္  ဆင္းရဲသည့္ႏိုင္ငံကို ကူညီခဲ့ေသာ္လည္း အမုန္းတရားမ်ား ျဖန္႔ခ်ိရန္ အတြက္လည္း အသုံးျပဳခံရသည္ဟု ဆုိသည္။

“အမ်ားျပည္သူနဲ႔ဆိုင္တဲ့ မက္ေဆ့ခ်္ေတြကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးဖို႔ Facebook ကို သံုးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမ်ဳိးသားေရး အစြန္းေရာက္ေတြမွာ ကိုယ္ပိုင္ Facebook အေကာင့္ေတြရိွၿပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဒါမွမဟုတ္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔ အမုန္းတရားေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ေအာင္ အမွန္တကယ္ ေသြးထိုးေပးေနပါတယ္” ဟုလည္း ယန္ဟီးလီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“မူလက ရည္ရြယ္ထားသလို မဟုတ္ဘဲ Facebook ဟာ အခုမေကာင္းဆိုးရြားေကာင္ႀကီးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားတာကို ကြၽန္မ စိုးရိမ္မိပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သေဘာထား တင္းမာသည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားထဲမွ အထင္ရွားဆံုးျဖစ္သူ ဦး၀ီရသူက သူ၏ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး စကားမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈ မရိွေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္လက ဦး၀ီရသူ၏ အေကာင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းမႈအား ေျဖၾကားရာတြင္ အမုန္းတရားကို လံႈ႔ေဆာ္သည့္ ပို႔စ္တစ္ခုအား အဆက္မျပတ္ Share လွ်င္ မည္သူ႔ကိုမဆို ရပ္ဆိုင္းပစ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အေကာင့္ကို ဖယ္ရွားပစ္သည္ဟု Facebook က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref : The Guardian

အၾကမ္းဖက္ ဘဂၤါလီမ်ားအား ေထာက္ခံအားေပးသည့္ UN/OIC အပါအ၀င္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေပၚ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်မႈမ်ားကို ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာ လူထုအစည္းအေ၀းက သေဘာထားထုတ္ျပန္

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ဘဇာ ေက်း႐ြာသားမ်ား လံုျခံဳေရး အေစာင့္အေရွာက္ျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ လာၾကသည္ကို စက္တင္ဘာ လလယ္ခန္႔က ေတြ႕ရစဥ္

အၾကမ္းဖက္ဘဂၤါလီမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးသည့္ UN/OIC အပါအ၀င္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေပၚ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ေနမႈမ်ားကို ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အပါအ၀င္ အခ်က္ (၉) ခ်က္အား ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာ လူထုအစည္းအေ၀းက သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ သာသနာ့ဗိမာန္၌ ျပဳလုပ္ေသာ ေမာင္ေတာတစ္ၿမိဳ႕နယ္လံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၆၀ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ လူထုအစည္းအေ၀းမွ အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၁။ အၾကမ္းဖက္ဘဂၤါလီမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးသည့္ UN/OIC အပါအ၀င္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေပၚ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ် ေနမႈမ်ားကို ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ ၂။ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ၿပီး တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားအား အေဆာတလ်င္ လက္ခံျခင္းမျပဳဘဲ စနစ္တက်စိစစ္ၿပီးမွ လက္ခံရန္၊ ၃။ ဘဂၤါလီမ်ား ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာပါက တစ္ေက်ာ့ျပန္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အတြက္ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာ အနီး၀န္းက်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူတို႔၏ မူလေနရာမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း မျပဳရန္ (မူလေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ခ်ထားေပးပါက ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုလံုးရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း)၊ ၄။ UN/INGOs မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ ရွိေနသည့္အတြက္ ၎အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ခြင့္ မျပဳရန္၊ ၅။ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ား မိမိကိုယ္မိမိ ခုခံကာကြယ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းေပးရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရး ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ အျမန္ဆံုးျပ႒ာန္းေပးရန္၊ ၆။ အၾကမ္းဖက္ ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားမွာ ယခုအခါ မိမိတို႔ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းသို႔ ခိုး၀င္ေနထိုင္မႈမ်ား ရွိေနရာ သက္ဆိုင္ရာမွ တင္းက်ပ္စြာ တားဆီးေပးရန္၊ ၇။ လံုျခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ က်န္ရွိေနေသာ ဘဂၤါလီေက်းရြာမ်ားကို တစ္စုတစ္စည္းတည္း ခ်ထားေပးရန္၊ ၈။ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ ရပ္တည္ေနထိုင္ႏိုင္ေရး အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမမ်ားအား စနစ္တက် ခြဲေ၀ခ်ထားေပးရန္ႏွင့္ ၉။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လူဦးေရ ေမြးဖြားႏႈန္း အဆမတန္ မ်ားျပားလ်က္ရွိရာ လူဦးေရ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္၊ တစ္အိမ္ေထာင္ ကေလးႏွစ္ဦးေမြးဥပေဒအား ႏိုင္ငံေတာ္မွ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္တို႔ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ျပင္ အဆိုပါ အစည္းအေ၀းမွ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသည့္ ေကာ္မတီကို ေကာ္မတီ၀င္ ၃၄ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္လူမႈကြန္ရက္ (ေမာင္ေတာ) မွ ဦးစိန္လွျဖဴက “ဒီသေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ကိုလည္း ေမာင္ေတာေဒသခံ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရဲ႕ လက္မွတ္ေတြနဲ႔ ပူးတြဲၿပီးေတာ့ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံအထိ ေပးပို႔သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းတိုက္တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ လူထုအစည္းအေ၀း တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ အစည္းအေ၀းမွ ၿမိဳ႕ေပၚလူထု သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အလားတူ ႏို၀င္ဘာ ၅ ရက္ကလည္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း သေရကုန္ေဘာင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း ရခိုင္ေက်းရြာမ်ား ကိုယ္စားျပဳ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ပါ သေဘာထားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းမတိုင္မီ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္ ေန႔လယ္ပိုင္းက ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေဒသခံ ရခိုင္ႏွင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ေက်းရြာ ၄၈ ရြာမွ ေဒသခံမ်ား၏ ရန္ေအာင္ျပင္ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းမွ အခ်က္ေလးခ်က္ပါ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။