SNLD ပါတီ၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးခရီးစဥ္တြင္ အုိးစည္တီးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အိမ္ရွင္ကို ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဆင့္ေခၚမႈသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား တစ္ဖက္လွည့္ႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္သည္ဟုဆိုကာ SNLD ပါတီ ကန္႔ကြက္

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္ႀကီး (၂၀) ေနာင္ခမ္းႀကီးေက်းရြာတြင္ (SNLD) ပါတီလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း နန္းေထြးမံႈမဲဆြယ္စည္း႐ံုး ေဟာေျပာေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-SNLD)

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္ႀကီး (၂၀) ေနာင္ခမ္းႀကီးေက်းရြာသုိ႔ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ စည္း႐ုံးေရးဆင္းလာေသာ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီ၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံး ေရးခရီးစဥ္တြင္ အုိးစည္ဗုံေမာင္းတီးမႈတ္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ အိမ္ရွင္အား ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဆင့္ေခၚမႈသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား တစ္ဖက္လွည့္ႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္သည္ ဟုဆုိကာ SNLD ပါတီက ျပင္ဦးလြင္ခ႐ုိင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ တရား၀င္ကန္႔ ကြက္ထားေၾကာင္း SNLD ပါတီ၏ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၁) ဦးစိုင္းလိတ္က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေန႔ ျပင္ဦးလြင္ ရပ္ကြက္ႀကီး (၂၀) ေနာင္ခမ္းႀကီးေက်းရြာကို စည္း႐ုံးေရးဆင္းေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဆင္းေနတုန္းေတာ့ ထူးထူးေထြေထြ အေႏွာင့္အယွက္မရွိပါဘူး။ အဲဒီရြာၿပီးအျပန္ ေနာက္တစ္ရြာကူးၿပီး ႏွစ္နာရီေလာက္ၾကာေတာ့ အိမ္ရွင္ကုိ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဆင့္ေခၚတယ္။ အဲဒါ သူတုိ႔ကုိ မထီမဲ့ျမင္လုပ္လုိ႔ အုိးစည္ဗုံေမာင္းမတီးနဲ႔လုိ႔ ေျပာတဲ့ကိစၥကို တီးလုိ႔ဆုိၿပီး အေရးဆုိတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စုံစမ္းၾကည့္ေတာ့ USDP လာေတာ့လည္း အုိးစည္ဗုံေမာင္းတီးတယ္။ NLD လာေတာ့လည္း အုိးစည္ဗုံေမာင္းတီးၿပီး ႀကိဳတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လာေတာ့မွ အဲဒီလုိ မလုပ္ရဘူးဆုိေတာ့ နည္းနည္းစိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္တယ္” ဟု ဦးစိုင္းလိတ္က ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီ၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး ခရီးစဥ္တြင္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၁) ဦးစိုင္းလိတ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္း၀မ္းလႈိင္ခမ္းႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးေနရာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း နန္းေထြးမႈံတုိ႔ ဦး ေဆာင္ေသာ SNLD ပါတီ၀င္မ်ား ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီလုိမ်ဳိးလုပ္တာဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ မဲဆႏၵရွင္ေတြကုိ တစ္ဖက္လွည့္နဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္တာပဲ။ ဒါ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ မဲထည့္တဲ့အခါမွာ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစတယ္။ ဒီဥစၥာကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တရား၀င္ ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ မွတ္တမ္းတင္ထားေပးပါလုိ႔ေတာ့ ခ႐ုိင္ေကာ္မရွင္ကုိ လွမ္းေျပာထားတယ္” ဟု ဦးစိုင္းလိတ္က ေျပာၾကားသည္။

ေက်းရြာတစ္ရြာအတြင္းသုိ႔ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးဆင္းလာသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခု အေနျဖင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမည့္အေၾကာင္းကုိ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ အသိေပးသင့္ၿပီး ယခုျဖစ္စဥ္သည္ ပါတီက ႀကိဳတင္အသိမေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျဖစ္စဥ္တြင္ မည္သည့္ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့မႈမွ် မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေနာင္ခမ္းႀကီးေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္ဘာမွ မေျပာပါဘူး။ ပါတီ လာတယ္ဆုိတာကိုေတာ့ သိရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္မသိရလုိ႔ ဘယ္သူ႔မွ အေၾကာင္း မၾကားဘူးလားလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ေမးတာပါ။ ပါတီဘက္ကို ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္ ရြာသားပါ။ ကြၽန္ေတာ့္ဆယ္အိမ္မွဴးထဲကပါပဲ။ လာၿပီးေတာ့ ဟုတ္တယ္။ ဒီလုိပဲ။ က်ားေခါင္းပါတီဆုိေတာ့။ ေအးဟုတ္ၿပီ။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ ငါ့ညီေရ မင္းတုိ႔ လာတဲ့အခ်ိန္ ကာလေလးနဲ႔ ျပန္တဲ့အခ်ိန္ကာလေလး အင္အားဘယ္ေလာက္လဲ။ ရြာကအင္အား ဘယ္ေလာက္၊ ဟုိကလာတဲ့အင္အား ဘယ္ေလာက္။ ဒါေလးကိုေတာ့ စာရင္းေလးပို႔ ေပးပါလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ အဲဒါေတာင္းဆုိတာပဲ ရွိပါတယ္။ ၿခိမ္းေျခာက္တာ မရွိပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္က ဘာလုိ႔ၿခိမ္းေျခာက္ရမွာလဲ” ဟု ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

ယခင္က ေက်းရြာသုိ႔ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး ၀င္လာေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ေန႔ရက္၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ လာမည္၊ မည္သည့္အခ်ိန္ ျပန္ထြက္ခြာမည္၊ အင္အား မည္မွ်ပါ၀င္သည္ဆုိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသို႔ အသိေပးခဲ့ၿပီး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးကာ ၿပီးဆုံးသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုမူထုိသို႔ အသိမေပးခဲ့ေၾကာင္း ဦးေအာင္ေဇာ္က ရွင္းျပသည္။

“ကြၽန္ေတာ္က စိတ္ထဲမွာ ဘာမွမရွိပါဘူး။ ဘယ္ပါတီရယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ အစြဲမထားပါဘူး။ လုိအပ္ရင္ ကူညီေပးဖုိ႔ပါပဲ” ဟု ဦးေအာင္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါျဖစ္စဥ္သည္ နားလည္မႈလြဲကာ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးပုိ႔မႈ အားနည္းသည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ျပႆနာမွ်မရွိေၾကာင္း ျပင္ဦးလြင္ခ႐ုိင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲဥကၠ႒ ဦးေဇာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“အဓိက,ကေတာ့ သူတုိ႔ေရာက္တယ္။ ေရာက္တဲ့အခါမွာ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြက သက္ဆုိင္ရာသတင္းပုိ႔ဖို႔ နည္းနည္းအားနည္းသြားတဲ့ အပုိင္းေလးေတြရွိမွာ။ အဲဒီအတြက္ကုိ သူတို႔ကေခၚၿပီးေတာ့ ေတြ႕တဲ့အခါမ်ဳိးမွာ အဲဒီလုိအေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္တာပါ။ က်န္တဲ့ကိစၥေတြက ေမးၿပီးပါၿပီ။ ေထြေထြထူးထူး ဘာမွမရွိပါဘူး။ သီးျခားတင္းမာမႈ မရွိပါဘူး။ သူတုိ႔ကလည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ယူၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားတာပါ။ ေရာက္သြားတဲ့အခါမွာေတာ့ ရြာမွာရွိေနတဲ့ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္ကုိေတာ့ နည္းနည္းအသိေပးရမွာေပါ့။ ခြင့္ျပဳခ်က္ကေတာ့ ကိုယ္ကရၿပီးၿပီေလ။ အသိေလးေပး႐ုံပဲ” ဟု ခ႐ုိင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

 

လြတ္လပ္သည့္သတင္းမ်ားကုိ နားမေထာင္ခ်င္ေတာ့ဘဲ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၿပီဆုိပါက ဒီမုိကေရစီဆိတ္သုဥ္းျခင္း၏ လကၡဏာျဖစ္ၿပီး အစုိးရသတင္းစာမွလဲြ၍ က်န္ပုံႏွိပ္မီဒီယာမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့နည္းလာရာမွ ဆိတ္သုဥ္းေတာ့မည့္ အေျခအေန ဆိုက္ေရာက္ေနေၾကာင္း SNLD ပါတီ ေျပာၾကား

လြတ္လပ္သည့္သတင္းမ်ားကုိ နားမေထာင္ခ်င္ေတာ့ဘဲ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ား  လုပ္လာၿပီဆုိပါက ဒီမုိကေရစီဆိတ္သုဥ္းျခင္း၏ လကၡဏာျဖစ္ၿပီး  အစုိးရသတင္းစာကလဲြ၍ က်န္ပုံႏွိပ္မီဒီယာမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္းျဖင့္ ေလ်ာ့နည္းလာရာက ဆိတ္သုဥ္းရေတာ့မည့္ အေျခအေနကုိ ဆိုက္ေရာက္ေနေၾကာင္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု၀င္းအတြင္းရွိ သဘင္ေဆာင္တြင္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားတြင္ ရွမ္းတုိင္းရင္း သားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီ ၏ စာတမ္းကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းခင္ေစာက ဖတ္ၾကားရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ေရး  ၀ိုင္း၀န္ထိန္း ညႇိေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ဆိုရင္ အဓိကအေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ကိုလဲ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ အေလးထားေျပာၾကားခ်င္ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတိုင္းမွာ မျဖစ္မေနေပးအပ္ရတဲ့ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ဆိုတာကို ႏိုင္ငံရဲ႕ စတုတၳမ႑ိဳင္လို႔ေတာင္မွာ တင္စားခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္သလား ၊ ဆိတ္သုဥ္းေနသလားဆိုတာကို သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္နဲ႕ တိုင္းတာ ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းဆိုတာက ျပည္သူလူထုဆီက တိုက္႐ိုက္လာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္မွာ ျပည္သူ႔အသံကို နားေထာင္ရတဲ့ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႕အသံကို လြတ္လပ္တဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြကတစ္ဆင့္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္သူေတြက သိရွိေနၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လြတ္လပ္တဲ့ သတင္းထုတ္ေဖာ္ေရး သားခြင့္ဟာ ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ေရးအတြက္ အလြန္ကိုအဓိကက်ၿပီး အလြန္ကိုအေရးပါတဲ့  အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္တဲ့သတင္း ေတြကို နားမေထာင္ခ်င္ေတာ့ဘူး။ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈေတြ လုပ္လာၿပီဆိုရင္ ဒါဟာ ဒီမိုက ေရစီဆိတ္သုဥ္းျခင္းရဲ႕ လကၡဏာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပုံႏွိပ္မီဒီယာလုပ္ငန္းေတြဟာ အစိုးရသတင္းစာကလြဲၿပီး က်န္ပုံႏွိပ္မီဒီယာေတြဟာ တစ္ျဖည္းျဖည္းနဲ႕ ေလ်ာ့နည္းလာရာက ဆိတ္သုဥ္းရေတာ့မယ့္ အေျခအေနကို ဆိုက္ေရာက္ေနပါၿပီ”  ဟု ေဒၚနန္းခင္ေစာက ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီေန႔၏ “ဒီမုိကေရစီရွင္သန္ေရး ၀ုိင္း၀န္းထိန္းညႇိေဆာင္ရြက္ေပး” ဆုိေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်င္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သတင္းမီဒီယာ ျပန္လည္ထြန္းကားလာေအာင္ အစုိးရအေနျဖင့္ မျဖစ္မေန အားေပးေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ တင္သြင္းေသာ စာတမ္းတြင္လည္း ဒီမုိကေရစီ၏ အႏွစ္သာရတစ္ခု ျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္ ေရးသား ခြင့္မ်ားအတြက္ အာမခံႏုိင္ရန္လည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ ပုဒ္မ ၃၅၄၊ အပုိဒ္ (က)(ခ)(ဂ)(ဃ) တုိ႔ျဖင့္လည္း မိမိယုံၾကည္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိေရးသားခြင့္ကုိ အတိအလင္းခြင့္ျပဳေပးထားျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ SNLD ပါတီအေနျဖင့္ မႏၱေလးႏွင့္ လဲခ်ားမဲဆႏၵနယ္ႏွစ္ေနရာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ရာခုိင္ႏႈန္း ၈၀ အႏုိင္ရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားဟု ဆုိ

လာမည့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီ အေနျဖင့္ မႏၱေလးႏွင့္လဲခ်ား မဲဆႏၵနယ္ႏွစ္ေနရာကုိ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး  ရာခုိင္ႏႈန္း ၈၀ အႏုိင္ရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း SNLD ပါတီ ဒုဥကၠ႒(၂)ျဖစ္သူ စုိင္းခမ္းပုိင္ဖ (ခ) ဦးခင္ေမာင္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

“အဓိက,ကေတာ့ ရွမ္းလူမ်ဳိးေတြရဲ႕မဲ စာရင္းအမွန္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ပါတီနဲ႔ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းကုိ မဲေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အတတ္ႏုိင္ဆုံးျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ တျခားပါတီေတြကုိလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အထင္မေသးပါဘူး။ လာမယ့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေအာင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အမ်ားဆုံး ရာခုိင္ႏႈန္း ၈၀ ေလာက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္” ဟု စုိင္းခမ္းပုိင္ဖ (ခ) ဦးခင္ေမာင္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD ) ပါတီက မႏၱေလးၿမဳိ႕တြင္ ဗဟုိဌာန ခ်ဳပ္႐ုံးခြဲအသစ္ကုိ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္ နံနက္ ပုိင္းကတုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ငါးခုေျမာက္ျဖစ္သည့္ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္႐ုံးခြဲကုိ မႏၱေလးၿမဳိ႕၊ မဟာေအာင္ေျမၿမဳိ႕နယ္အတြင္းရွိ မဟာၿမိဳင္အပုိင္း (၂) ရပ္ကြက္တြင္ တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ႐ုံးခြဲမွ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ပါတီစည္းရုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း SNLD ပါတီထံမွ သိရသည္။

“အခု႐ုံးခြဲဖြင့္လွစ္လုိက္တာက ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္တယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ၂၀၂၀ အတြက္ အဓိက ျဖစ္ပါတယ္ဗ်။ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီ အေနနဲ႔ကေတာ့ သက္ဆုိင္ရာပါတီရုံးရွိတဲ့ေနရာမွာ ပုံမွန္လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြရွိသလုိ အခုကတည္းက စည္း႐ုံးလုပ္ေဆာင္ေနတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး မဲစာရင္း အေဟာင္းေတြအပါအ၀င္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရခဲ့တဲ့ေနရာေတြ ႐ႈံးခဲ့တဲ့ေနရာေတြ အပါအ၀င္ အားသာခ်က္အားနည္ခ်က္ေတြကုိ ျပန္သုံးသပ္တာေတြ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္” ဟု စုိင္းခမ္းပုိင္ဖ(ခ)ဦးခင္ေမာင္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ လဲခ်ားၿမဳိ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္တုိ႔တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္မတုိ႔အေနနဲ႔ မႏၲေလးတုိင္းမွာ ယွဥ္ၿပဳိင္ရမယ့္ခ႐ုိင္က ေျခာက္ခ႐ုိင္ရွိပါတယ္။ အဲဒီ ေျခာက္ခ႐ုိင္ထဲက ၿမိဳ႕နယ္ ၂၈ ၿမိဳ႕နယ္ယွဥ္ၿပဳိင္ရမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ သုံးၿမိဳ႕နယ္ကေတာ့ ရွမ္းမရွိပါဘူး။ ရွမ္းရွိတဲ့ မဲဆႏၵနယ္ ေျမအားလုံးကုိ ကြၽန္မတုိ႔အေနနဲ႔ စည္း႐ုံးႏုိင္ေအာင္ ႀကဳိးစားပါမယ္။ အဲဒီထဲက ဦးစားေပး ယွဥ္ၿပဳိင္သြားဖုိ႔စီစဥ္ထားတာက မႏၲေလး ခ႐ုိင္နဲ႔ျပင္ဦးလြင္ခ႐ုိင္ကုိ ဦးစားေပး ယွဥ္ၿပဳိင္သြားမွာပါ။ အႏုိင္ရရွိဖုိ႔အတြက္ ႀကဳိးစားေနပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြကု ိေျပာခ်င္တာက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကုိသြားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ကြၽန္မကုိမဲထည့္ေပးၾကပါလုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မဲဆႏၵနယ္ေျမမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္မည့္ SNLD ပါတီမွ ေဒၚနန္းေထြးမႈံက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္၌ ျပဳလုပ္မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာရွိၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တစ္ေနရာ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေလးေနရာႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ရွစ္ေနရာရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရုံးခြင့္ကုိ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္မွ စတင္ခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္ကာ ႏုိ၀င္ဘာ ၂ ရက္တြင္ ရပ္နားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

SNLD ပါတီအေနျဖင့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ (၂)ေနရာျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္းပုိင္းရွိ လဲခ်ားၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၊ NLD ၊ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမဲဆႏၵနယ္နယ္ေျမတြင္ NLD ၊ USDP ၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၊ တစ္သီးပုဂၢလတစ္ဦးတုိ႔ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ လက္ရွိေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါကပုိ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေပၚတြင္ လုိက္ေလ်ာေပးမႈရွိေၾကာင္းႏွင့္  တရားမွ်တမႈ ရွိလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္မႈရွိေၾကာင္း SNLD ပါတီဒုဥကၠ႒(၂)ျဖစ္သူ စုိင္းခမ္းပုိင္ဖ(ခ) ဦးခင္ေမာင္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

SNLD ပါတီအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ ပါတီဗဟုိဌာနခ်ဳပ္အပါအ၀င္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ဌာနခ်ဳပ္ ႐ုံးခြဲ သုံးခု၊  မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ဌာနခ်ဳပ္႐ုံးခြဲတစ္ခုျဖင့္ ဌာနခ်ဳပ္ ႐ုံးခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

 

အစုိးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ဆုိးရြားသည့္ အေျခအေန ရွိေနေၾကာင္း SNLD ပါတီဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦး ေျပာၾကား

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အစုိးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္သြားၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးတုိ႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ဆုိးရြားသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးခြန္ထြန္းဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္းရွိ ယုဒႆန္ရိပ္သာတြင္ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႔ႏွင့္ မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား ညီလာခံ အဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ ညီလာခံ သဘာပတိျဖစ္သူ ဦးခြန္ထြန္းဦးက ထုိသုိ႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အခုဆုိရင္ အစုိးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီ။ ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔ဟာ ဆုတ္ယုတ္ဆုိးရြားတဲ့ အေျခအေနကို ဆုိက္ေရာက္ေနပါတယ္။ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈေတြဟာ မပီမျပင္ လုိအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ျပည့္ေနပါတယ္” ဟု ဦးခြန္ထြန္းဦးက ေျပာသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ စစ္အစုိးရက ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ ဖြဲ႕စည္းပုံေအာက္မွ က်င္းပခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္က ယင္းဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္မည္ဆုိျခင္းမွာ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎ကအဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ အားလုံးႏွင့္ ရင္ၾကားေစ့ႏုိင္ေရး လုိအပ္ေနၿပီး အင္အားရွိသူကိုသာ အေလးေပး ရင္ၾကားေစ့ေနမည္ ဆုိပါက တုိင္းရင္းသား အားလုံးႏွင့္ အလွမ္းေ၀းလာမည္ျဖစ္ဟု ဦးခြန္ထြန္းဦးက သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ တစ္ခုတည္းျဖင့္ လုပ္၍မရေၾကာင္း၊ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ ပင္လုံကတိက၀တ္မ်ားကုိ အေျခခံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ိဳးျဖင့္သာ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ဦးခြန္ထြန္းဦးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“အားလုံးကုိ ၿခဳံငုံသုံးသပ္ တင္ျပရမယ္ဆုိရင္ ဒီေန႔တုိင္းျပည္ကုိ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ အစုိးရအေနနဲ႔ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အဓိက လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ျဖည့္စြမ္းႏုိင္ျခင္း မရွိတာ လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားက ထင္ရွားေပၚလြင္ ေနပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယခုျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႔ႏွင့္ မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား ညီလာခံတြင္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေပးပုိ႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာမ်ား ဖတ္ၾကားျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားအား ဖတ္ၾကားတင္သြင္း ခဲ့ၾကသည္။

ယခုညီလာခံတြင္ ပစ္ပယ္ခံထားရေသာ (သစ္ခုတ္သမားမ်ား) ႏုိင္ငံေရး လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္သြားျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းေရးအား ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ႏုိင္ငံေရးျဖစ္သည့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအား ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းတုိ႔ကုိ ညီလာခံ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အျဖစ္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ရွမ္းပါတီႏွစ္ခု ေပါင္းစည္းေရး ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သို႔ သေဘာထားရွိေၾကာင္း က်ားေခါင္းပါတီထံ က်ားျဖဴပါတီ စာျဖင့္ေမးျမန္း

ရွမ္းပါတီႏွစ္ခု ေပါင္းစည္းေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သို႔သေဘာထားရွိေၾကာင္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (SNLD-က်ားေခါင္းပါတီ) ထံ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (SNDP-က်ားျဖဴပါတီ) က ေမ ၂၃ ရက္တြင္ စာေပးပုိ႔ေမးျမန္းထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

SNLD ပါတီသို႔ ေပးပို႔ေသာစာတြင္ က်ားျဖဴပါတီ (SNDP) ၏ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ၎တို႔၏မူ၀ါဒမ်ားအား ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ (CSSU) ၂၀၁၇-၂၀၁၈ အလွည့္က်သဘာပတိသို႔ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ CSSU သဘာပတိသို႔ တင္ျပထားသည္မွာ SNDP ပါတီ၏ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ရဟန္းရွင္လူ၊ ျပည္သူမ်ား၏ သေဘာဆႏၵမ်ားကို ေလးစားေသာအားျဖင့္ SNDP ႏွင့္ SNLD ပါတီႏွစ္ခု ေပါင္းစည္းေရးကို ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ပါတီႏွစ္ခု ပူးေပါင္းေရးကိစၥအား အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း (သို႔မဟုတ္) အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အေကာ္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးပါက လာမည့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရွမ္းပါတီႀကီးႏွစ္ခုအေနျဖင့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမခြဲျခား၍ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၾကရန္ (သို႔မဟုတ္) ၿမိဳ႕နယ္ခြဲျခား၍ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၾကရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေရးေအာင္ျမင္ပါက ရွမ္းပါတီတစ္ခုတည္းအမည္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၾကရန္ဟူ၍ အဆုိျပဳတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ SNDP ပါတီမွ CSSU သဘာပတိထံတင္ျပခ်က္မ်ားသည္ ေရတုိႏုိင္ငံေရးအခြင့္အလမ္းအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းအဆုိျပဳျခင္းမဟုတ္ဘဲ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရးက႑တြင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ စုစည္းခုိင္မာေသာအင္အားျဖင့္ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး အက်ိဳးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ဦးတည္ရည္မွန္း အဆုိျပဳတင္ျပျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းတင္ျပခ်က္မ်ားကို CSSU ၏ (၂၀၁၇-၂၀၁၈) အလွည့္က်သဘာပတိမွ သက္ဆုိင္ရာပါတီမ်ားအား အစည္းအေ၀းေခၚယူ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ေပးထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတြက္ SNLD အေနျဖင့္ SNDP ၏ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ မည္ကဲ့သို႔ သေဘာထားရွိေၾကာင္း တရား၀င္အေၾကာင္းျပန္ေပးရန္ တင္ျပသည္ဟု SNLD ကို ေပးပို႔ေသာစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

SNDP ပါတီတြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဦးစုိင္းေအာင္ျမင့္ခုိင္က “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြနဲ႔ ရဟန္းျပည္သူေတြရဲ႕ ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ရွမ္းပါတီႏွစ္ပါတီ ေပါင္းစည္းဖို႔ ဆႏၵရွိၾကတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပါတီေတြအေနနဲ႔ ေပါင္းလုိ႔ရရင္လည္းေပါင္းမယ္။ ေပါင္းလို႔မရရင္လည္း ဘယ္လုိေရွ႕ဆက္ၿပီးေတာ့ စခန္းသြားၾကမလဲဆုိတာ ေဆြးေႏြးရဦးမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ရဟန္းရွင္လူရဲ႕ သေဘာထားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္တာပါ” ဟုေျပာၾကားသည္။

SNDP ပါတီမွ ေပးပို႔ေသာစာသည္ ရွမ္းႏွစ္ပါတီ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ တုိက္႐ိုက္ဦးတည္ ေျပာၾကားျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အဆုိပါကိစၥအေပၚ တစ္စံုတစ္ရာ တံု႔ျပန္သြားရန္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးေၾကာင္း SNLD ပါတီ၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဦးစုိင္းလိတ္က ေျပာၾကားသည္။

ဦးစုိင္းလိတ္က “ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီပို႔ထားတဲ့စာကို ဖတ္ၾကည့္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီကုိ တုိက္႐ိုက္ေပးပို႔တယ္ဆုိတာထက္ CSSU ဥကၠ႒ ဒါမွမဟုတ္ သဘာပတိေပါ့။ အဲဒီသဘာပတိႀကီးဆီကုိ ေရးၿပီးေတာ့မွ သဘာပတိက အေၾကာင္းမျပန္တဲ့ကိစၥကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီကို လွမ္းတုိင္တဲ့ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီကုိ တုိက္႐ိုက္ဒီလုိမ်ဳိးေပါင္းဖို႔ျပဳဖို႔ ေျပာတာမဟုတ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က တစ္စံုတစ္ရာ ျပန္ၿပီးေတာ့ တံု႔ျပန္ဖို႔ကေတာ့ အဆင့္သင့္မျဖစ္ေသးပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီကို တုိက္႐ိုက္ေပးပို႔တာဆုိရင္ေတာ့ တစ္မ်ဳိးေပါ့။ စာအသြားအလာအရ ဒီအေပၚမွာ စဥ္းစားရက်ပ္ေနပါတယ္။ အရင္ကတည္းက ေျပာတာကလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီကို တုိက္႐ိုက္ေျပာတာ တစ္ခုမွမရွိဘူး။ အြန္လုိင္းေပၚတင္လုိက္နဲ႔ ေျပာတာပဲရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီကုိ တုိက္႐ိုက္ညိႇႏႈိင္းတာမ်ိဳးလည္း မရွိေသးပါဘူး။ ေပါင္းစည္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က လူထုရဲ႕ဆႏၵကို အဓိကထားပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးေတြကို အေလးအနက္ထားပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီ စံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ိဳးကိုေတာ့ အားလံုးႀကိဳဆုိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သံဃာထုရဲ႕ေတာင္းဆုိမႈ၊ လူထုရဲ႕ေတာင္းဆိုမႈဆုိတဲ့အေပၚမွာ ဘယ္အရပ္၊ ဘယ္ေဒသက သံဃာေတာ္ေတြက ေတာင္းဆုိတာလဲဆုိတာေတာ့ အမ်ားႀကီးသုေတသနလုပ္ဖို႔ လုိအပ္ပါေသးတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

SNLD ပါတီသည္ ၁၉၈၈ တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ပါတီျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက ပါတီေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရေသာေၾကာင့္ ပါတီအား ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ျခင္းမရွိဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲအား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္လည္း SNDP ပါတီသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ မဲဆႏၵနယ္ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ SNLD ပါတီသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ျပန္လည္၍ ပါတီမွတ္ပုံတင္ခဲ့ၿပီး SNDP ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ပါတီ၀င္အခ်ဳိ႕သည္ SNLD သုိ႔ပါတီ ေျပာင္း၀င္မႈမ်ားရွိခဲ့ကာ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ SNLD ပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ ၄၀ အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး SNDP ပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ တစ္ေနရာသာ ရရွိထားသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီအေနျဖင့္ အစိုးရတာ၀န္ယူၿပီးေနာက္ပုိင္း တျခားတုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိေၾကာင္း UNA အဖြဲ႕၀င္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေျပာၾကား

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) အေနျဖင့္ အစုိးရတာ၀န္ယူၿပီး ေနာက္ပုိင္းကာလမ်ားတြင္ တျခားေသာ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိေၾကာင္း စည္းလုံးညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားမဟာမိတ္ (UNA) အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (SNLD) ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးစုိင္းညြန္႔လြင္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၀ အေရွ႕ပုိင္းကာလမ်ားက တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ NLD ပါတီတုိ႔ အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမ်ဳိးရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ေနာက္ပုိင္း အစုိးရတာ၀န္ယူၿပီး ေနာက္တြင္မူ NLD အေနျဖင့္ တျခားေသာ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ဳိး မရွိေတာ့ေၾကာင္း ဦးစုိင္းညြန္႔လြင္က Eleven Media ႏွင့္ သီးသန္႔ေတြ႕ဆံုခဲ့သည့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျဖၾကားသည္။

ဦးစုိင္းညြန္႔လြင္က “တိုင္းရင္းသားပါတီေတြနဲ႔လည္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တာမ်ဳိးမရွိပါဘူး။ ၂၀၁၀ အေရွ႕ပုိင္းမွာတုန္းကေတာ့ရွိခဲ့တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္သြားတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာ UNA အေနနဲ႔တစ္ခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သြားေတြ႕ပါတယ္။ ဒီေနာက္ပုိင္း ၂၀၁၅ ေနာက္ပုိင္းေတာ့ ဒါမ်ဳိးေတြမရွိေတာ့ပါဘူး။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ၂၀၁၅ ေနာက္ပိုင္း ပါတီတစ္ခုခ်င္းစီ ေတြ႕ဆံုညႇိႏႈိင္းၿပီးေတာ့ အလုပ္လုပ္တာတစ္ခုမွမရွိပါဘူး။ ပါတီနဲ႔ ပါတီခ်င္း ဆက္ဆံတာမရွိေတာ့ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအရ ပါတီတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း လုပ္ေဆာင္တာမ်ဳိးမရွိေတာ့ပါဘူး။ ဥပမာ ၂၀၁၂ ေနာက္ပုိင္းမွာ CRPP ရွိတယ္။ CRPP က ဒီကေန႔မွာ ဘာျဖစ္သြားမွန္းမသိဘူး။ CRPP ကဖ်က္တာလည္းမဟုတ္ဘူး။ ဆက္ရွိသလားဆုိေတာ့လည္း ဆက္မရွိေတာ့ဘူး။ ဒီကိစၥကို ေဆြးေႏြးဖို႔ဆုိတာလည္း တစ္ခါမွမရွိခဲ့ဘူး။ ဒီအတုိင္းပဲ ရပ္လုိက္တယ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြဘက္က ေတာ္ေတာ္ေလး သည္းခံပါတယ္။ ဒီဟာကို ျပႆနာႀကီးအေနနဲ႔ ဘယ္သူမွမလုပ္ၾကပါဘူး။ ဒါကို သတင္းသမားေတြလည္း သိပ္မသိၾကဘူးေလ။ ဆက္ဆံေရးေကာင္းတယ္လုိ႔ပဲ ထင္ေနၾကတယ္။ တကယ့္ တကယ္ ၂၀၁၅ ေနာက္ပုိင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးအရ ပါတီတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းတာမ်ဳိး ဘာမွမရွိပါဘူး” ဟုေျပာၾကားသည္။

ထုိကဲ့သို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိး မရွိရျခင္းမွာလည္း ပါတီအခ်င္းခ်င္းအၾကား ဆက္ဆံေရးကြဲျပားျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အစုိးရလုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာက္ခံစရာရွိသည့္ အေနအထားတြင္ ေထာက္ခံခဲ့ၾကၿပီး၊ ကန္႔ကြက္စရာရွိသည့္ အေနအထားမ်ဳိးတြင္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ေထာက္ခံ၊ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားသည္လည္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သမၼတကိုမဲေပးတာတုိ႔ ဘာတုိ႔ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ၀တၱရားအရ ေထာက္ခံရမွာပဲေလ။ ဒါကေတာ့ရွိပါတယ္။ ဒီကေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးေတြနဲ႔ လုပ္တာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ဆႏၵနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အသိ၀တၱရားအရ မဲေပးရတာျဖစ္တယ္။ ညႇိညႇိႏႈိင္းႏႈိင္းရယ္လုိ႔ေတာ့ မရွိပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြဘက္ကေတာ့ တုိင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးရွိတယ္ဆုိရင္ ေထာက္ခံတာပါပဲ။ တခ်ဳိ႕မလုိလားအပ္တဲ့ ကိစၥမ်ဳိးဆုိရင္ေတာ့ ကန္႔ကြက္တာမ်ဳိးေတြရွိပါတယ္။ ဒါက ကန္႔ကြက္ရမွာပဲေလ။ ဥပမာ သံလြင္တံတားတို႔ ဘာတုိ႔ဆုိရင္ေပါ့။ ဒါက နာမည္ေပးတာေတြ ဘာေတြဆုိက အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ေသးေသးေလးကအစ အဲဒီလုိမ်ဳိးေတြျဖစ္လာတဲ့ အခါက်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြ UNA ကကန္႔ကြက္တာေပါ့။ ဒီတံတားနာမည္မေျပာင္းဖို႔တုိ႔ ဘာတို႔ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ သမၼတေရြးတဲ့ေနရာတုိ႔ ဘာတုိ႔မွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ UNA ကကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း ေထာက္ခံတာပဲေလ။ ဆုိေတာ့ သူ႕အပုိင္းနဲ႔သူေပါ့ အားလံုးကိုေထာက္ခံတယ္။ အားလံုးကို ဆန္႔က်င္တယ္လည္းမရွိပါဘူး။ အေၾကာင္းအရာအလုိက္အပၚမွာေတာ့ မူတည္ေသးတာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ အခ်ိန္မေရြးအဆင္သင့္ပါပဲ။ အခုေၾကြးေၾကာ္ထားတာ စုေပါင္းအင္အားေလ။ စုေပါင္းအင္အားဆုိေတာ့ ဘယ္လုိစုမလဲေတာ့ မသိေသးဘူး” ဟု ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ လက္ရွိတြင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္း ခံထားရသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္လည္း မိမိတို႔ႏွင့္အတူ မိုးထဲေရထဲအခ်ိန္ ကာလမ်ားကတည္းက လက္တြဲလာခဲ့သည့္ မိတ္ေဆြျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအေနျဖင့္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မ်ားစြာ႐ုန္းကန္ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း လုပ္ေဆာင္သြားျခင္းထက္ စုေပါင္းအင္အားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္မိေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတြက္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္၊ စနစ္မ်ားေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစုိင္းညြန္႔လြင္က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အႀကံျပဳခ်င္တာကေတာ့ မိတ္ေဆြပါတီေတြရွိတယ္။ မိတ္ေဆြႏုိင္ငံေရးသမားေတြရွိတယ္။ ဒီေန႔အထိ ၀န္းရံေနတုန္းပဲ။ ဒီေန႔အထိ အားေပးေနတုန္းပဲ အစုိးရအေပၚကို ဒီဟာေတြကို အလဟသမျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ မျဖဳန္းတီးပစ္လုိက္ေစခ်င္ဘူး။ ဒီေလာက္ပဲေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ဦးစုိင္းညြန္႔လြင္က ဆိုသည္။

အစုိးရအေနျဖင့္ လက္က်န္သက္တမ္းတြင္ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး စသည့္ဦးတည္ခ်က္သံုးခ်က္ကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း SNLD ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေျပာၾကား

အစုိးရအေနျဖင့္ က်န္ရွိေနသည့္သက္တမ္းတြင္ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး စသည့္ဦးတည္ခ်က္သံုးခ်က္ကို တစ္ၿပိဳင္တည္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးစုိင္းညြန္႔လြင္က ေျပာၾကားသည္။

အစုိးရသက္တမ္းႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ၎၏အျမင္အား Eleven သတင္းဌာနက သီးျခားေမးျမန္းမႈအစီအစဥ္တြင္ ထုိသုိ႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) အစုိးရလက္ထက္တြင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး စသည့္အခ်က္သံုးခ်က္ကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမိန္႔ခြန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစုိးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားထားမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

အဆုိပါ ဦးတည္ခ်က္သံုးရပ္အား လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ရည္မွန္းထားပါက အားလံုးတစ္ၿပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္သင့္ေၾကာင္း၊ တစ္ခုၿပီးမွ တစ္ခုေဆာင္ရြက္ပါက က်န္ရွိေနေသးသည့္ သက္တမ္းအားျဖင့္ အခ်ိန္လံုေလာက္မႈ ရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးစုိင္းညြန္႔လြင္က ေျပာၾကားသည္။

ဦးစုိင္းညြန္႔လြင္က “သမၼတႀကီးမိန္႔ခြန္းေရာ၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းေရာ ကြၽန္ေတာေလ့လာပါတယ္။ ဆုိေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္တာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တတိယဦးစားေပးေလာက္မွာရွိတယ္ေလ။ အဲဒီအေရွ႕မွာရွိတဲ့ ပထမဦးစားေပးနဲ႔ ဒုတိယဦးစားေပးႏွစ္ခုကိုပဲ ေတာ္ေတာ္ေလးလုပ္ယူရဦးမယ္။ ဆုိေတာ့ တတိယဦးစားေပးအဆင့္ကို ေရာက္ဖို႔ေတာ့ သိပ္မလြယ္ဘူးေလ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျဖစ္ေစခ်င္တာက ဒီသံုးခ်က္ကိုလုပ္မယ္ဆုိရင္ တစ္ခုၿပီးမွ တစ္ခုလုပ္တာထက္စာရင္ သံုးခုစလံုး တစ္ၿပိဳင္တည္းလုပ္တာ ပိုမွန္ပဲလို႔ထင္ပါတယ္။ တစ္ခုၿပီးမွ ဒီတစ္ခုလုပ္မယ္ဆုိရင္ အခ်ိန္က လံုေလာက္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီအစုိးရသက္တမ္း က်န္တဲ့သံုးႏွစ္အတြင္းမွာ မလံုေလာက္ပါဘူး။ သံုးခုရည္မွန္းထားတယ္ဆုိရင္။ သံုးခုစလံုး တစ္ၿပိဳင္တည္းလုပ္ဖို႔သင့္တယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ မတ္ ၃၀ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ကတိသစၥာျပဳအခမ္းအနား၌ ေျပာၾကားသည့္မိန္႔ခြန္း၌ “ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ဦးစားေပး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ျဖစ္တဲ့ (၁) တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးနဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈ/စီးပြားဘ၀တုိးတက္ျမင့္မားေရး၊ (၂) အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ (၃) ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတုိ႔ကို ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုပါရွိသည္။

ထုိ႔အတူ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း “ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦး၀င္းျမင့္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ကတိသစၥာျပဳၿပီး ေျပာၾကားခဲ့တဲ့မိန္႔ခြန္းမွာ ကြၽန္မတို႔အစိုးရရဲ႕ ဦးစားေပး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေတြျဖစ္တဲ့၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားေစေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတို႔ကို ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုတာ ပါပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔အစိုးရရဲ႕ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ကိစၥေတြကိုလည္း ခ်ျပသြားခဲ့ပါတယ္” ဟု အစုိးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစုိးရလက္ထက္တြင္ စီးပြားေရးက႑ႏွင့္ ၿငိမ္ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ သိသိသာသာ တုိးတက္မႈရွိမလာေသးပဲ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအပိုင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအပိုင္းတြင္လည္း တုိးတက္မႈမရွိေသးေၾကာင္း၊ လံုျခံဳေရးက႑တြင္ အေသအခ်ာ တုိင္းတာၾကည့္ပါက က်ဆင္းလာသည္ဟု ဆုိႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ဦးစုိင္းညြန္႔လြင္က ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က မိမိတို႔ ႏုိင္ငံသည္အဘက္ဘက္တြင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးဆဲျဖစ္ေနၿပီး က႑အသီးသီးတြင္ မ်ားစြာႀကိဳးပမ္းၾကရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္လည္း ဖိအားေပးမႈမ်ား၊ ေ၀ဖန္မႈမ်ား၊ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမ်ားႏွင့္လည္း ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အခက္အခဲမ်ားမွာ မ်ားလြန္းေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတြက္ အရာရာတုိင္းကို လြယ္လင့္တကူ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သို႔ေသာ္ မိမိအေနျဖင့္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၿပီး ဦးစားေပးက႑အလုိက္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ကတိသစၥာျပဳပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည္။

လူထုအား ေခၚယူေတြ႕ဆံုျခင္းသည္ အာဏာရွင္မ်ား၏ လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး မူလအစီအစဥ္မ်ားအတိုင္း လူထုထံသြားေရာက္၍ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း SNLD တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) ေျပာၾကား

၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆံုပြဲအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- Sai laeng)

လူထုအား ေခၚယူေတြ႕ဆံုျခင္းသည္ အာဏာရွင္မ်ား၏ လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး  မူလအစီအစဥ္မ်ားအတိုင္း လူထုထံ သြားေရာက္ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD) တြဲ ဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) စိုင္းေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရက ကမ္းလွမ္းသည့္ ခ်ေပးေသာ ပံုစံမွာ မိမိတို႔အေနျဖင့္ လက္ခံႏိုင္စရာမရွိေၾကာင္း၊ သဘာ၀မက်ဘဲ မျဖစ္သင့္သည့္ ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပါတီအေနျဖင့္ အစိုးရက လက္ခံကမ္းလွမ္းသည့္ ကိစၥအေပၚတြင္ ဆက္လက္စဥ္းစားထားခ်က္မရွိေၾကာင္း တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) စိုင္းေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

“လူထုေတြ႕ဆံုပြဲဆိုတာ လူထုရွိတဲ့ေနရာကို ကိုယ္ကသြားေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္။ ဒါမွ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲလို႔ ေခၚတာ။ လူထုကို ကုိယ့္ဆီေခၚလာတယ္။ မင္းတို႔ ငါ့ဆီလာေတြ႕ပါလို႔ဒါ အာဏာရွင္ေတြ လုပ္တဲ့အလုပ္ပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အာဏာရွင္ေတြမဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီမိုကေရစီဘက္ကို ဖက္ဒရယ္ဘက္ကို သြားမယ့္လူဆိုေတာ့ ျပည္သူလူထုကို ပိုၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဦးစားေပးတယ္။ ေနာက္လူထုကို ဆင္းၿပီးသြားေတြ႕ရမွာ။ ဒါကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕သေဘာ။ ဒါကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုင္စြဲတဲ့မူ၀ါဒေပါ့။ အစိုးရဘက္အေနနဲ႔ ေျပာလာတဲ့ကိစၥေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ သြားခ်င္တဲ့ပံုစံနဲ႔က လံုုး၀ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒါ ဒီအေပၚမွာ သိပ္စဥ္းစားစရာမလိုဘူး။ စဥ္းစားထားခ်က္လည္း မရွွိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မရွိဘူးဗ်ာ။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲလုပ္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စီစဥ္ထားတဲ့အတိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူလူထုေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးမွသာလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေနာက္တစ္ဆင့္သြားမယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီဟာလည္း အက်ပ္အတည္းရွိေနေသးတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေနာက္တစ္ဆင့္ ေလာေလာဆယ္ ဆက္တက္ဖို႔မရွိပါဘူး” ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD ) တြဲ ဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) စိုင္းေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

NCA ေရးထုိးၿပီး ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) သည္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္ရရွိထားေသာ္လည္း အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲအႀကိဳလူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား က်င္းပရာတြင္ တားျမစ္မႈမ်ားခံရသျဖင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲအား ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ ယာယီေရႊ႕ဆုိင္းထားသည္။

အစုိးရဘက္မွ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပႏုိင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္း  RCSS/SSA သုိ႔ ကမ္းလွမ္းထားသည္။

အႀကိဳ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ က်န္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မွ အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆံုပြဲ တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားကုိ လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ စုစည္းကာ တစုတေ၀းတည္း ျပဳလုပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြေႏြးပြဲ (အႀကိဳ)ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကုိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ၿပီး တရား၀င္ေဆြးေႏြးပြဲကို လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ရန္ အစိုးရက ကမ္းလွမ္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေလာေလာဆယ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လုပ္လို႔လည္းမရဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တရား၀င္လည္း ျဖစ္ခ်င္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဟုိဘက္က လာကန္႔သတ္ ဒီဘက္က လာကန္႔သတ္ဆိုရင္ ဒါမလိုလားအပ္ဘဲနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ျပႆနာမတက္ခ်င္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္ခ်င္တဲ့ပံုစံအတိုင္းသာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ခြင့္ရမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္လုပ္ဖို႔ရွိပါတယ္” ဟု စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းကို မူလက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ က်င္းပရန္စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) တို႔၏ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသည့္ အေျခအေနအပါအ၀င္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ဧၿပီလကုန္ ေမလဆန္းသို႔ ေရႊ႕ဆိုင္းထားသည္။

NCA ေရးထုိးထားသည့္  တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ရွစ္ဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPTT) က ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းကုိ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကုိ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ဟု ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယခင္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ရွစ္ဖြဲ႕အနက္ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) မွာ လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား က်င္းပခြင့္မရရွိေသးဘဲ အစုိးရဘက္ကမူ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ လက္ရွိႏုိင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ခြင့္မျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။

အလားတူ NCA ေရးထုိးထားသည့္ ကရင္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္သုံးဖြဲ႕က ကရင္လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ထားၿပီး ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ ကရင္ျပည္နယ္ျပင္ပရွိ ကရင္တုိင္း ရင္းသားမ်ားေနထုိင္ရာေဒသမ်ားတြင္ အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆုံပြဲျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါ၀င္သည့္ ကရင္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း တာ၀န္ရွိသူအခ်ဳိ႕၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီအား ဒုတိယ၀န္ႀကီးတစ္ေနရာ ရယူရန္ ထပ္မံကမ္းလွမ္းလာၿပီး ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ မဟုတ္ဘဲေနရာေပးသည့္ပုံစံမ်ဳိးကို လက္ခံမည္မဟုတ္ဟု SNLD ေျပာၾကား

ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ SNLD ပါတီအား တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေနရာရယူရန္ ကမ္းလွမ္းလာေၾကာင္း SNLD တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၂) စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ ဒုတိယ၀န္ႀကီးေနရာ ရယူရန္ ကမ္းလွမ္းမႈသည္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္မဟုတ္ဘဲ ေနရာေပးသည့္ ပုံစံမ်ဳိးျဖစ္ပါက လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ဆုိသည္။
“အစုိးရအဖြဲ႕ထဲက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အလြတ္သေဘာေျပာတာေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒီ SNLD ထဲက သင့္ေတာ္တဲ့သူတစ္ေယာက္ေယာက္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒု၀န္ႀကီး ကမ္းလွမ္းတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီပုံစံမ်ဳိး ကမ္းလွမ္းတာရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီက အရင္နဂုိကတည္းက သေဘာထားအတုိင္းပဲ။ အရင္သေဘာထားဆုိတာက ပါတီခ်င္း အတူတူလက္တြဲလုပ္ၾကမယ္။ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကမယ္ဆုိရင္လည္း ဒါဆုိရင္ဟုတ္ၿပီ။ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီမႈတခ်ဳိ႕လုိအပ္တာေပါ့ဗ်ာ။ ဒီလုိလုပ္ၾကမယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ဥပမာ NLD နဲ႔ SNLD ကေတာ့ ဒီအလုပ္ေတြ အတူတကြလုပ္ၾကမယ္။ ျပဳမယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ေျပာရရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ တခ်ဳိ႕ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီလုိမ်ဳိးကုိ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းရင္တစ္မ်ဳိးေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီလုိမဟုတ္ဘူး။ ေၾသာ္ SNLD ေတာ့ ၀န္ႀကီးတစ္ေနရာစာ ေပးလုိက္ကြာ ဆုိတဲ့ပုံစံမ်ဳိးပဲ စဥ္းစားတယ္ဆုိရင္ေတာ့ျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က လက္ခံဖုိ႔မရွိပါဘူး”ဟု စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

NLD ပါတီအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရရွိၿပီး အစုိးရစတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္ကလည္း အဆုိပါတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေနရာအား SNLD ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး စုိင္းညြန္႔လြင္အား တုိက္႐ုိက္ကမ္းလွမ္းခဲ့ ေသာ္လည္း ျငင္းပယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေနာက္ျဖစ္ေစခ်င္တာတစ္ခုကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ႏုိင္ငံကုိအတူတကြပူးေပါင္း တည္ေဆာက္တယ္ဆုိေတာ့ကာ ပါတီႀကီးသည္ျဖစ္ေစ၊ ငယ္သည္ျဖစ္ေစဗ်ာ။ ႀကီးႀကီးေသးေသး တန္းတူဆက္ဆံတဲ့ ပုံစံမ်ဳိးေပါ့ဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ SNLD နဲ႔ တကယ္ပူးေပါင္း၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ တကယ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစခ်င္ရင္ေတာ့ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံလည္းရွိပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေပါ့ေလ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံၿပီးေတာ့ ေႏြးေႏြးေထြးေထြးေပါ့ဗ်ာ။ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ေတြ႕ဆုံမယ္။ ၿပီးရင္ စကားေျပာၾကမယ္။ ၿပီးရင္ ဘယ္လုိ၊ ဘယ္လုိလုပ္မယ္။ ဘယ္လုိပူးေပါင္း အလုပ္လုပ္ၾကမယ္ဆုိတဲ့ပုံစံမ်ဳိးကုိ စဥ္းစားရင္ေတာ့ ပုိေကာင္းတာေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီလုိမွမဟုတ္ဘဲ SNLD ေတာ့ ၀န္ႀကီးတစ္ေနရာစာယူဗ်ာ။ ဒီလုိမ်ဳိးပဲဆုိရင္ေတာ့ လက္ခံလုိ႔မရပါဘူး” ဟု စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

SNLD ပါတီဥကၠ႒ ခြန္ထြန္းဦး အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားပါတီေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ ပါ၀င္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ (CRPP) ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔သည္ ရင္းႏွီးသည့္ မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရးရွိခဲ့ၿပီး ယခင္က မၾကာခဏေတြ႕ဆုံမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေနာက္ပုိင္းကာလမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ယခင္ကဲ့သုိ႔ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ား မရွိေတာ့ေပ။
ယခင္ CRPP အဖြဲ႕၀င္ပါတီမ်ားအား အေျခခံကာ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းသည့္ စည္းလုံးညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားမဟာမိတ္အဖြဲ႕ (UNA) ၀င္ပါတီမ်ားအနက္ လက္ရွိ NLD အစုိးရလက္ထက္တြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးေနရာအား ႏုိင္သက္လြင္ (မြန္အမ်ဳိး သားပါတီဒုတိယဥကၠ႒-၁)၊ NLD လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစု ႀကီးစိုးထားသည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဒုတိယဥကၠ႒တာ၀န္အား ဦးေအးသာေအာင္ (ရခုိင္ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ေဟာင္း)တုိ႔က ရရွိထားသည္။

SNLD (က်ားေခါင္း) ပါတီသည္ ၁၉၈၈ တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ပါတီျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက ပါတီေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံထားရေသာေၾကာင့္ ပါတီအားျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ပါတီအား ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ SNLD ပါတီသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁၂ ေနရာ၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္သုံးေနရာ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၂၄ ေနရာႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာ စုစုေပါင္း ေနရာ ၄၀ အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဒုတိယအမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ SNLD ပါတီသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ရွစ္ေနရာအနက္ ခုနစ္ေနရာ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ေျခာက္ေနရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။