ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်ာင္းကားေျပးဆဲြရန္ အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူထားသည့္ ကုမၸဏီမွ ေက်ာင္းႀကိဳပုိ႔ယာဥ္မ်ားကုိ အစုိးရထံ ျပန္အပ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်ာင္းကားေျပးဆဲြမည့္ ကုမၸဏီက ေက်ာင္းႀကိဳပုိ႔ယာဥ္မ်ားကုိ အစုိးရထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံခဲ့ၿပီး YRTA မွ ႀကီးၾကပ္၍ ေျပးဆဲြမည္ျဖစ္ေၾကာင္း YRTA အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က ေမ ၁၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ေက်ာင္းကားစီးနင္းသည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ လံုျခံဳေရးအတြက္ ေနာက္ပြင့္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းကားေျပးဆြဲျခင္းအား ခြင့္ျပဳေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ညႊန္ၾကားထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစိုးရမွ ပုဂၢလိကကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Golden Hand ကုမၸဏီႏွင့္ သေဘာတူညီခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရိွတြင္ အဆိုပါကုမၸဏီတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနသည္ဟုဆိုကာ ေက်ာင္းကားေျပးဆဲြျခင္းအား ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းကားမ်ားကုိ YRTA မွ တာ၀န္ယူေျပးဆဲြေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ေလာေလာဆယ္ေတာ့ YRTA က ႀကီးၾကပ္ၿပီးေတာ့ ေျပးမွာပါ။ သူတုိ႔ဘက္က အားနည္းခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္ေလ။ တျခားကုမၸဏီကုိလဲႊဖုိ႔ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ မရွိေသးပါဘူး” ဟု YRTA အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေက်ာင္းကားေျပးဆြဲမႈအား ယခင္စာသင္ႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ေျပးဆြဲျခင္းမျပဳႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာင္းကားအစီး ၂၀၀ ၀ယ္ယူရာတြင္ က်ပ္ ၁၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ကုန္က်ခံ၍ ၀ယ္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုစာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းႀကိဳပုိ႔ယာဥ္မ်ားအျဖစ္ မီနီဘတ္စ္ႏွင့္ မုိက္ခ႐ုိဘတ္စ္မ်ားကုိသာ ေျပးဆဲြခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေျပးဆဲြခြင့္မျပဳေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ပုိ႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပုိင္အဖဲြ႔မွ သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယာဥ္ေၾကာၾကပ္တည္းမႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ႏုိင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းကားမ်ားကုိ ေျပးဆဲြရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈအာဏာပုိင္အဖဲြ႔မွ ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ေက်ာင္းအမ်ားစုတြင္ ေျပးဆဲြႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာင္းကား စတင္ေျပးဆဲြႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္စဥ္က ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေျပးဆဲြေနသည့္ ေက်ာင္းကားမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာင္းႀကိဳပုိ႔ကားမ်ားအား အ၀ါေရာင္သတ္မွတ္ထားၿပီး ဘယ္ေမာင္း၊ ယာဥ္၏ညာဘက္တြင္ အတက္အဆင္းတံခါးေပါက္ႏွင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေသာ့စနစ္မ်ား တပ္ဆင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ေက်ာင္းကားမ်ားအေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ဘက္တြင္ School Bus စာသား၊ ေက်ာင္းအမည္ႏွင့္ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ား ေရးထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသား ၁၀ ဦးအထက္ တင္ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိင္ခံုမ်ားတြင္ ခါးပတ္ပါရမည္ျဖစ္ၿပီး ေရွးဦးသူနာျပဳေသတၱာႏွင့္ မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ား ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

School Bus ေမာင္းႏွင္မည့္ ယာဥ္ေမာင္းအေနျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ ‘ဃ’ လုိင္စင္ျဖစ္ၿပီး ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ႏႈန္းကုိ ၁ နာရီ ၄၀ ကီလုိမီတာထက္ ေက်ာ္လြန္ေမာင္းႏွင္ျခင္း မျပဳရေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရ ၀ယ္ယူထားသည့္ ေက်ာင္းကားမ်ား ဇြန္ ၁ ရက္ စတင္ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ကမေျပးဆြဲႏုိင္ျခင္းမွာ ကုမၸဏီက ေဆာင္ရြက္မႈေႏွးေကြးျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆုိ

ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေျပးဆြဲမည္ဟုဆိုသည့္ ေက်ာင္းကားအခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရ ၀ယ္ယူထားသည့္ ေက်ာင္းကားမ်ားကုိ လာမည့္စာသင္ႏွစ္ ဇြန္ ၁ ရက္ စတင္ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္က မေျပးဆြဲႏုိင္ျခင္းမွာ ကုမၸဏီက ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေႏွးေကြးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပုိင္အဖြဲ႕ (YRTA) အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မၾကာခင္မွာ ဖြင့္ပြဲေလးလုပ္ဖုိ႕ရွိတယ္။ အခု ဒ႐ုိင္ဘာေတြ ေခၚထားတာ လုပ္ေနတယ္။ IT တက္ထားတာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား တပ္ေနၿပီ။ School Bus ကုိ စီးျခင္းအားျဖင့္ မိဘေတြစိုးရိမ္တာက သား သမီးေတြ ဘယ္ေရာက္ေနၿပီဆုိတာကုိ ဖုန္းထဲမွာ Application ထည့္ၿပီး ၾကည့္လုိ႔ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ့္ကို ႏုိင္ငံတကာပုံစံအတုိင္းျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရည္မွန္းတာက ေနာင္တစ္ခ်ိန္က်ရင္ ဒီလုိကုိယ္ပုိင္ကားရွိတဲ့သူေတြက School Bus သုံးေအာင္ ရည္ရြယ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့  Light Truck ကုိ အသုံးမျပဳရေတာ့ဘူးဆုိေတာ့ School Bus က စတင္မွာျဖစ္တယ္။ ေက်ာင္းႀကီးေတြကေန စမွာျဖစ္တယ္။ လာမယ့္စာသင္ႏွစ္ ဇြန္ ၁ ရက္မွာ စမွာျဖစ္တယ္။ အဓိကထားမွာေတာ့ ေက်ာင္းေလးေက်ာင္းေပါ့။ ဒီႏွစ္မွာေႏွာင့္ေႏွးသြားတာက ကုမၸဏီ ဖြဲ႕တဲ့ေနရာမွာ ကုမၸဏီက သူတုိ႔ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈက ေတာ္ေတာ္ကုိေႏွးေကြးတဲ့အတြက္ ေႏွာင့္ ေႏွးသြားတာ ျဖစ္တယ္” ဟု ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

School Bus အစီး ၂၀၀ ၀ယ္ယူရာတြင္ က်ပ္ ၁၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ ကုန္က်ခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ပဥၥမအႀကိမ္ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကား ထားသည္။

အဆိုပါေက်ာင္းကားမ်ားအား မထသမွ လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့သည့္ က်ပ္သိန္းေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ထဲမွ က်ပ္သိန္းငါးေသာင္းျဖင့္ ၀ယ္ယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ School Bus အစီး ၂၀၀ အတြက္ ကုန္က်ေငြသည္ ၁၀ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံျဖစ္သည့္အတြက္ လုိအပ္ ေသာ က်ပ္ ၅ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံကုိ ေရႊလက္ကုမၸဏီထူေထာင္ခ်ိန္တြင္ အစုိးရႏွင့္ ဖက္စပ္ပါ၀င္လာေသာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမွ တာ၀န္ယူေၾကာင္း ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

က်ာင္းကားေျပးဆြဲသည့္ကုမၸဏီသည္ စီးပြားေရးတြက္ေျခကုိက္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ဆက္လက္မေျပးဆြဲႏုိင္သည့္အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕က ကုန္က်စရိတ္ခံၿပီး အစားထိုးေျပးဆြဲေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈ လက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

School Bus ေျပးဆြဲႏုိင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ထားသည့္ ေရႊလက္အမည္ရွိ ကုမၸဏီအား ဖြဲ႕စည္းၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖစ္သည္။