၂၁ ရာစု ပင္လံုအစည္းအေ၀း က်င္းပႏိုင္႐ံုျဖင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ အရင္းခံ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား ေျပလည္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း KNU ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) ၏ (၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ( ဓာတ္ပံု- NCA-SEAO)

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ -၂၁ ရာစုပင္လံု အစည္းအေ၀းက်င္းပႏိုင္႐ံုျဖင့္ မိမိတ႔ိုႏိုင္ငံ၏ အရင္းခံ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ား ေျပလည္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း  ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) ဥကၠ႒  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုးက ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္က စတင္ျပဳလုပ္ေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) ၏ (၂၂)  ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀း၌ အဖြင့္အမွာစကားေျပာရာတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖိုးက ယင္းသို႔ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း NCA SEAO ႐ံုး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

“ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ – ၂၁ ရာစု ပင္လံုအစည္းအေ၀း က်င္းပႏိုင္႐ံုနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ အရင္းခံ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြ ေျပလည္သြားမွာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာကိုလည္း သတိမူၾက ေစလုိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ မူေဘာင္အရ ညီလာခံတစ္ခုစီကို ေရာက္ရွိဖို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္ျပဳလုပ္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အဆင့္ဆင့္ေသာ အစည္းအေ၀းေပါင္း မ်ားစြာကို ေက်ာ္ျဖတ္ရမွာ ျဖစ္သလို သက္ဆိုင္သူမ်ားအၾကား အဲဒီအစည္းအေ၀းေပါင္း မ်ားစြာမွာ ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိ ေအာင္ျမင္စြာ ညိႇႏိႈင္းႏုိင္ခဲ့ၾကသလဲဆိုတဲ့ အေပၚမွာ မူတည္လို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု PPST အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖိုးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းကို ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ ေျခာက္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ “ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လံု အစည္းအေ၀းကေန ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံကို ထူေထာင္ၾကမွာမို႔ အဲဒီအေျခခံ မူေတြကို ရရွိေရး စဥ္းစားတဲ့အခါမွာ မတူကြဲျပား ျခားနားမႈကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး သေဘာထားႀကီးမႈ၊ အျမင္က်ယ္မႈနဲ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးဆိုင္ရာ ခံယူခ်က္၊ သေဘာထားအျမင္ေတြ ကိုယ္စီထားရွိၾကရမွာျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြကို ျပင္ဆင္ႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအရ လႊမ္းျခံဳတဲ့ အေျခခံမူေတြ ရရွိေရးကို ဦးတည္စဥ္းစား အေျဖထုတ္လိုတဲ့ ဆႏၵမြန္ ရွိဖို႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုးက ေျပာၾကားသည္။

မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အက်ပ္အတည္းေအာက္တြင္ ရွိေနသည္ဆိုျခင္းကို သတိမူရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

NCA စာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ (၂၂) (ဃ) တြင္ “ျပည္ေထာင္စုညီလာခံမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပါအ၀င္ ဥပေဒမ်ားကို လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူညီသည္” ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

PPST ၏ (၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကို ဇြန္ ၁ ရက္မွ ၂ ရက္အထိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အစည္းအေ၀းတြင္ PPST အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ လံုျခံဳေရးက႑ အလြတ္သေဘာ အစည္းအေ၀း၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ က႑အလိုက္ အစည္းအေ၀းႏွင့္ (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္းႏွင့္ တတိယအႀကိမ္ ပင္လံုညီလာခံ က်င္းပေရး အပါအ၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေရွ႕ဆက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း NCA-SEAO ႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

PPST အဖြဲ႕ကို ကနဦး NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ံုး (LDU) တို႔မွာ မဟာမိတ္အျဖစ္ ပူးေပါင္းပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။

 

၂၁ ရာစု ပင္လုံတတိယ အစည္းအေ၀းအား ဇူလုိင္လလယ္တြင္ျပဳလုပ္ရန္ အပါအ၀င္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ား ျပဳလုပ္မည့္ အဆုိျပဳရက္မ်ားကုိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက အစုိးရထံ တရား၀င္စာေပးပုိ႔

ဇြန္ ၁၁ ရက္က ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ၂၁ ႀကိမ္ေျမာက္ PPST အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ -၂၁  ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းအား ဇူလုိင္လလယ္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္အပါအ၀င္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ား ျပဳလုပ္မည့္အဆုိ ျပဳရက္မ်ားကို NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ထံ ဇြန္ ၁၂ ရက္ တြင္ တရား၀င္စာျဖင့္ ေပးပုိ႔လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF)  ဒုတိယ ဥကၠ႒ ရဲေဘာ္မ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း က်င္းပႏုိင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲဲ႕စည္းထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဦးေဆာင္ အဖြဲ႕ (PPST)  ၏ (၂၁) ႀကိမ္ေျမာက္အစည္း အေ၀းကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္တြင္ ဇြန္ ၁၁ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါအစည္းအေ၀းတြင္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ အစုိးရထံ စာေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“PPST အစည္းအေ၀းကေတာ့ ပင္လုံက်င္းပမယ့္ ရက္ရယ္၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းက်င္းပမယ့္ရက္ရယ္၊ UPDJC  အစည္းအေ၀း က်င္းပမယ့္ရက္ရယ္ကုိလာၿပီး အဆုိျပဳတာေပါ့ေနာ္။ ဒါက EAO ေတြရဲ႕ အဆုိျပဳခ်က္ပဲ ရွိေသးတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဲဒီမွာရတဲ့ သေဘာထားေတြကုိ အစုိးရဘက္ကုိ တရား၀င္စာနဲ႔ ပုိ႔ထားၿပီးၿပီ” ဟု ရဲေဘာ္မ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္း အေ၀းကုိ ဇူလုိင္လလယ္တြင္ က်င္းပရန္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႕မ်ားက အဆုိျပဳထားၿပီး အဆုိပါညီလာခံတြင္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲမထြက္ေရး၊ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲေရးစသည့္ ခက္ခဲေသာ ကိစၥရပ္မ်ား မေဆြးေႏြးရန္ PPST အစည္းအေ၀းက ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပင္လုံညီလာခံကုိ ယခုလကုန္ပုိင္းတြင္ က်င္းပရန္အစိုးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕တုိ႔ ကနဦးသေဘာတူညီထားေသာ္လည္း ၾကားကာလတြင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ UPDJC အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပရန္အတြက္ အခ်ိန္ယူရမည့္ျဖစ္သျဖင့္ ဇူလုိင္လလယ္တြင္ က်င္းပရန္ EAOs ဘက္က ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ပင္လုံညီလာခံႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပမည့္ရက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရထံ ေပးပုိ႔ထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ အစုိးရႏွင့္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား မၾကာမီ ထပ္မံေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္းၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲေဘာ္မ်ိဳး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား စုေပါင္းရယူေရး၊ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတုိးတက္မႈ ျဖစ္ေပၚလာမႈကုိ ေပၚလြင္ေစေရး၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ကုိ အသုံးျပဳ၍ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိင္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား မရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔ကုိလည္း (၂၁) ႀကိမ္ေျမာက္ PPST အစည္းအေ၀းတြင္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။