ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား Passport ေလွ်ာက္ထားခြင့္ႏွင့္ Visa ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားေသာႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ခရီးသြားလာလုိလွ်င္ ျပည္ပထြက္ခြာခြင့္ Ex-Myanmar Leave အား ေနျပည္ေတာ္႐ုံးခ်ဳပ္အထိ တင္ရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္း

ေနျပည္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀း က်င္းပစဥ္

ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား Passport ေလွ်ာက္ထားခြင့္ႏွင့္ Visa ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ခရီးသြားလာလုိလွ်င္ ျပည္ပထြက္ခြာခြင့္ Ex-Myanmar Leave အား ေနျပည္ေတာ္႐ုံးခ်ဳပ္အထိ တင္ရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္ အစီအစဥ္ရွိ မရွိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀း သတၱမေန႔တြင္ ကေလးမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးေအးမူ (ခ) ေဒၚရွားမီးက အထက္ပါအတုိင္း ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အမ်ားျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံျခား သြားလာခြင့္ လြယ္လြယ္ကူကူ ခြင့္ျပဳခဲ့တာ ႏွစ္အေတာ္ၾကာပါၿပီ။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြကုိ ေစ်း၀ယ္ထြက္ၾက၊ ေဆးကုသြားၾကနဲ႔ တခ်ဳိ႕တတ္ႏုိင္တဲ့သူေတြဆုိရင္ ႏွာေစး၊ ေခ်ာင္းဆုိးကအစ ေဆးသြားကုၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားဧည့္သည္ ၀င္ေရာက္လာတဲ့ႏႈန္းကလည္း ႏွစ္စဥ္နဲ႔အမွ် တုိးတက္မ်ားျပားလာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဆင့္ျမင့္၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ အစုိးရအဖဲြ႕၀င္ေတြကလည္း အလုပ္ကိစၥ ေပါင္းစုံနဲ႔ သြားလာေနၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ျပည္သူေတြ ႏုိင္ငံျခားအေတြ႕အၾကံဳ မ်ားလာတာနဲ႔အမွ် ႏုိင္ငံျခားမွာ အစုိးရ၀န္ထမ္းေတြက ျပည္သူေတြကုိ ဆက္ဆံတဲ့ပုံစံနဲ႔ အခြင့္အေရးမ်ဳိး လိုခ်င္လာၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္သူေတြနဲ႔ တုိက္႐ိုက္ဆက္ဆံရတဲ့ သာမန္၀န္ထမ္းေတြကေတာ့ ႏုိင္ငံျခားသြားခြင့္ လုံး၀မလြယ္ကူၾကတာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ အေတြ႕အၾကံဳ မရွိၾကလုိ႔ ပြတ္တုိက္မႈေတြ တစ္ေန႔တျခား မ်ားလာတာ ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ေဒၚေအးေအးမူ (ခ) ေဒၚရွားမီးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ယခုအခ်ိန္အထိ ၀န္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ Passport ေလွ်ာက္၍ မရေသးေၾကာင္းသိရၿပီး ႏုိင္ငံျခားသြားလုိပါက အနည္းဆုံး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအဆင့္မွ ရာထူးႀကီးသူဆုိပါက ၀န္ႀကီးအဆင့္အထိ ခြင့္ေတာင္းရေၾကာင္း၊ တခ်ဳိ႕၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္႐ုံးခ်ဳပ္အထိ လူကုိယ္တုိင္လာ၍ ခြင့္တင္ရေၾကာင္း၊ ခြင့္စာတင္ခ်ိန္မွစၿပီး ခြင့္က်သည္အထိ တစ္လခန္႔ၾကာေၾကာင္း၊ ဥပေဒတစ္ခုသည္ မွ်တမႈရွိၿပီး ေလးစားလုိက္နာၾကပါမွ အာဏာသက္ေရာက္မႈ ရွိမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ကန္႔သတ္မႈမ်ားသည့္ အတြက္ ၀န္ထမ္းမဟုတ္သူအျဖစ္ Passport ေလွ်ာက္ျခင္း၊ ကုိင္ေဆာင္ျခင္း၊ ဌာနအႀကီး အကဲမသိဘဲ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ ခုိးထြက္ၾကျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ေဆးကုသလုိသူေတြ အေနျဖင့္ ခြင့္တင္ရမည့္ရက္ကုိ မေစာင့္ႏုိင္၍ ခုိးသြားျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူက ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥျဖင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္လုိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ရရွိေရး ေလွ်ာက္ထားရၿပီး ထုိသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းတုိ႔၏ မူရင္း/မိတၱဴမ်ား အပါအ၀င္ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန၏ ျပည္ပခံစားခြင့္မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴတုိ႔အား ျမန္မာႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးအဖဲြ႕႐ုံးရွိ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာနေကာင္တာ၌ စစ္ေဆးမႈခံယူကာ စစ္ေဆးၿပီးေၾကာင္း ျဖတ္ပုိင္းႏွင့္အတူ ထုတ္ေပးေသာ ကုိယ္ေရးေလွ်ာက္လႊာပုံစံတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္စုံစြာ ျဖည့္စြက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး အဖဲြ႕႐ုံးရွိ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ က်ပ္ ၂၅၀၀၀ ေပးသြင္းရေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ေပးသြင္းၿပီးပါက ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းတုိ႔၏ မူရင္း၊ မိတၱဴ၊ ဘဏ္ေငြသြင္းၿပီးေၾကာင္း ေျပစာမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ စိစစ္ေရးအဖဲြ႕႐ုံးရွိ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ေရးသြင္းေရးဌာနစိတ္တြင္ စိစစ္မႈခံယူျခင္း၊ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ျခင္း၊ လက္ေဗြႏွိပ္ျခင္း၊ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးအဖဲြ႕က လက္ခံေျပစာျဖတ္ပုိင္းကို ထုတ္ေပးေၾကာင္း၊ ထုိေျပစာထုတ္ေပးသည့္ေန႔မွ ၁၀ ရက္ျပည့္ပါက လက္ခံေျပစာျဖင့္ Passport စာအုပ္ကုိ ထုတ္ယူရေၾကာင္းႏွင့္ Passport စာအုပ္ကုိ ျပည္ပသုိ႔သြားေရာက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိပါက သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထိန္းသိမ္းထားရွိရန္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္ ရက္စဲြပါစာျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာန အားလုံးကုိ အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းေတြ ျပည္ပကုိသြားေရာက္ရာမွာ ျပည္ပမွာၾကံဳေတြ႕ႏုိင္တဲ့ အခက္အခဲေတြနဲ႔ အျခားအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြကုိ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနေတြက ေျဖရွင္းရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ အဖဲြ႕အစည္း အႀကီးအမွဴးတုိ႔က တာ၀န္ခံၿပီး ျပင္ပခံစားခြင့္ Ex-Myanmar Leave ကုိ ခြင့္ျပဳေပးတာဟာ ပုိမုိသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးအဖဲြ႕ အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းေတြ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားရာမွာ ျပည္ပခံစားခြင့္ Ex-Myanmar Leave ပါရွိရန္ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံကုိ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ သြားေရာက္ရတဲ့ ႏိုင္င့ံ၀န္ထမ္းေတြ လြယ္ကူအဆင္ေျပေစရန္ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းဥပေဒ နည္းဥပေဒပါ ခြင့္အမ်ဳိးအစား ၁၀ မ်ဳိးနဲ႔ လုပ္သက္ခြင့္(သုိ႔) လစာမဲ့ခြင့္ေတြကုိ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ အဖဲြ႕အစည္း အႀကီးအမွဴးတုိ႔က တာ၀န္ခံ ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား Passport ေလွ်ာက္ထားခြင့္ႏွင့္ Visa ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ခရီးသြားလာလုိလွ်င္ ျပည္ပထြက္ခြာခြင့္ Ex-Myanmar Leave အား သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီး ဌာနသုိ႔ တင္ျပရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳပါရန္ အစီအစဥ္ မရွိပါေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားရဲ႕ ေျဖၾကားခ်က္ကုိ ေပါင္းစပ္ေျဖၾကားပါတယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။