စည္းၾကပ္မႈမွလြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြကို သံုးရာခိုင္ႏႈန္းမွ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးမႈသည္ တိုင္းျပည္၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈမ်ားအားလံုး ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္အထိ အႏၲရာယ္ႀကီးမားသည့္အျပင္ အစၥလာမၼစ္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ေငြမ်ား စီး၀င္လာၿပီး တုိင္းျပည္စီးပြားေရးကို Manipulate လုပ္ပါက အဆိုပါ ပုဒ္မထည့္သြင္းေရးဆြဲသူက တာ၀န္ခံႏိုင္မည္လားဟု NLD စီးပြားေရးေကာ္မတီ၀င္ ေမးခြန္းထုတ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ေနရာရွိ ေနအိမ္တိုက္ခန္းမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ဆန္းထူးေအာင္)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ ၂၅ တြင္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ၀င္ေငြကို သံုးရာခိုင္ႏႈန္းမွ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အခြန္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးထားမႈမွာ တိုင္းျပည္၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈမ်ားအားလံုး ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္အထိ အႏၲရာယ္ႀကီးမားေနသည့္အျပင္ အစၥလာမၼစ္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ ေငြမ်ားစီး၀င္လာၿပီး တုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားကာ တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရးကိုပါ လက္၀ါးႀကီးအုပ္သြားပါက အဆိုပါပုဒ္မကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲသူက မည္သို႔တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမည္ဆိုသည္ကို သိလုိေၾကာင္း NLD စီးပြားေရးေကာ္မတီ၀င္ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ေမးခြန္းထုတ္သည္။

“ ပုဒ္မ ၂၅ ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ သေဘာမတူၾကဘူး။ ဒီလို၀င္ေငြရလမ္းမျပႏိုင္တဲ့ ေငြေၾကးေတြဆိုတာ ေျပာရမယ္ဆို အင္မတန္ကို အႏၲရာယ္ႀကီးတယ္။ လူပုဂၢိဳလ္ ဘယ္သူမဆို သူ႔လက္ထဲကို ေငြေရာက္လာတာနဲ႔ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ေဆာင္လုိက္တာနဲ႔ ေငြျဖဴျဖစ္သြားမယ္ဆို သူလုပ္ခ်င္သလို လုပ္သြားမယ္။ ေျမ၀ယ္မယ္။ ေရႊ၀ယ္မယ္။ ကား၀ယ္မယ္။ Intangible ေရာ၊ Tangible ေရာ အကုန္လံုးကို လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္သြားမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးအကုန္လံုး ကေမာက္ကမျဖစ္သြားမယ္။ ေစ်းကစားခံရမယ္။ တုိင္းျပည္ စီးပြားေရးတစ္ခုလံုး ၀ါးမ်ဳိခံရမယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ၀င္လာမယ္ဆိုတာနဲ႔ လုပ္သည္ပဲဆိုပါစုိ႔။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆိုတာကလည္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြက ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ FDI ေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အ ေထာက္အကူျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ကေမာက္ကမျဖစ္ေစမယ့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးသြားေစမယ့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ထံုးတမ္းစဥ္လာ ယဥ္ေက်းမႈေတြကို ပ်က္ စီးေစမယ့္ျမႇဳပ္ႏံွမႈေတြဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ခံလို႔မရဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရးကို ထိခိုက္ေစမယ့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ ရာသီဥတုကို ေျပာင္းလဲသြားေစမယ့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြဆို ဒါေတြက အႏၲရာယ္ရွိတာေပါ့။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဒီပုဒ္မ ၂၅ က ျဖဳတ္ဖို႔ေတာင္သင့္တဲ့အခ်က္မ်ဳိး” ဟု ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ဆိုသည္။

ေငြမည္းခ၀ါခ်ႏုိင္မည့္ပုဒ္မဟု အေ၀ဖန္ခံေနရသည့္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြကို သံုးရာခိုင္ႏႈန္းမွ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အခြန္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးထားမႈကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါက ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံလာသည့္ က႑အလိုက္ အခြန္ေကာက္ခံမႈကို သံုးရာခိုင္ႏႈန္းမွ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ျခင္းမ်ဳိးကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္အျပင္ ျပည္ပသို႔ စီးထြက္သြားခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ေငြမ်ားျပန္၀င္လာမည္ဆိုသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထက္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ပံံ့ေငြမ်ား ၀င္ေရာက္လာပါက တိုင္းျပည္၏ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ျပားသြားေစႏိုင္သည့္အျပင္ လက္ရွိတြင္ ျဖစ္တည္စ အခြန္ထမ္းလိုစိတ္ယဥ္ေက်းမႈ ပ်က္သုဥ္းသြားႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ ပုဒ္မ ၂၅ ကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲသူ မည္သူမွန္းမသိေသာ္လည္း ယင္းပုဒ္မေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိးမ်ားကို အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မွ မည္သို႔တာ၀န္ယူမည္နည္းဟု ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ေမးခြန္းထုတ္သည္။

“အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ေငြေတြ၀င္လာၿပီး လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္သြားမယ္ဆိုရင္ ေငြေဖာင္းပြမႈတို႔႔၊ ေငြလဲႏႈန္းတည္ၿငိမ္မႈတို႔ တစ္နည္းေျပာရရင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္မႈကို တုိက္႐ိုက္ႀကီးသြားထိမယ္။ အခုဆို အခြန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြက အခြန္ထမ္းေဆာင္ခ်င္စိတ္ရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ဘဲ အခြန္ေရွာင္လည္း ငါတို႔ကရတယ္။ သံုးရာခိုင္ႏႈန္းပဲေပးရမွာဆိုတာမ်ဳိးနဲ႔ အခြန္ယဥ္ေက်းမႈ ပ်က္သြားမယ္။ အင္မတန္အႏၲရာယ္ မ်ားတယ္။ အဲဒီ ပုဒ္မ ၂၅ ကို သေဘာတူလို႔ မရဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ႔လည္း သေဘာမတူဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက အဲ ဒီပုဒ္မကို ေရးဆြဲသူသည္ မည္သူမည္၀ါ၊ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မသိရေသာ္ျငားလည္း ဒီပုဂၢိဳလ္က ဒီလိုေရးဆြဲလိုက္တဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲကို သူတာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမည္လားဆိုတာ ေမးစရာရွိလာတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေငြမည္းခ၀ါခ်မႈဟု အသြင္ေဆာင္ေနသည့္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြကို သံုးရာခိုင္ႏႈန္းမွ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အခြန္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ေပးထားမႈ ပုဒ္မ ၂၅ မွာ NLD စီးပြားေရးေကာ္မတီ (ဗဟို) က ေရးဆြဲ ေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ ျပည္သူမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းထြက္ရွိမွသာ သိရွိရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ဆိုသည္။
ထို႔ျပင္ လက္ရွိ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ ၁၂ ခ်က္သည္ပင္လွ်င္ NLD ပါတီ၏ မူလေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းပါ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိေနၿပီး အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ NLD စီးပြားေရးေကာ္မတီ (ဗဟို) ပင္ မသိရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေအာင္ကိုကိုက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ Panama Papers စာရင္း၀င္အခြန္ေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံ ျပန္၀င္လာမည္ဆိုသည့္ ေတြးထင္မႈမ်ားထက္ IS ကဲ့သုိ႔ အစၥလာမၼစ္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ားဆီမွ ေငြမ်ားစီး၀င္လာၿပီး တိုင္း ျပည္စီးပြားေရးအေပၚ Manipulate လုပ္သြားပါက မည္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္နည္းဟု ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ေမးခြန္းထုတ္သည္။

“စိုးရိမ္စရာပိုေကာင္းတာက ေနာက္ဆံုးအဆံုးစြန္ေျပာရရင္ ကိုယ့္ႏုိင္ငံသားေတြဆီက ေငြေတြ၀င္လာတာေတာ္ေသးတယ္။ IS လို အစၥလာမၼစ္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ေတြဆီက ေငြေတြ၀င္လာရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ဥပမာေျပာတာေပါ့ဗ်ာ။ ဟိုလူေတြဆီက ၀င္လာရင္ ကိုယ့္ႏုိင္ငံသားေတြျဖစ္လို႔ ဘုရားတည္၊ ေက်ာင္းေဆာက္ဘက္ ေရာက္သြားႏုိင္ေသးတယ္။ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲ အၾကမ္းဖက္သမားေတြဆီက ေငြေၾကးေတြနဲ႔ ၀င္လာၿပီး တုိင္း ျပည္စီးပြားေရးတစ္ခုလံုးကို Manipulate လုပ္သြားႏိုင္တဲ့ အဆင့္ေရာက္သြားရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးေရာ၊ စီးပြားေရးေရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈေရာ၊ အားလံုးကို ပ်က္စီးသြားေစႏုိင္တာေပါ့။ စီးပြားေရးေကာ္ မတီ၀င္သာျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳတင္ၿပီး သိရတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ တိုင္းျပည္ စီးပြားေရးက က်ဆင္းေနလြန္းလို႔ အဖတ္ဆည္လို႔ရေအာင္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးရာခိုင္ ႏႈန္းေပးလိုက္မယ္ဆို မွားမယ္ဗ်။ ေငြမည္းကို ခ၀ါခ်ခြင့္ ေပးလိုက္သလိုျဖစ္သြားမယ္။ ေငြမည္းဆိုတာ သာမန္ ႐ိုး႐ိုးသားသားဆို ျပႆနာ မရွိဘူး။ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ေငြမည္းေတြလိုမ်ဳိး တိုင္းျပည္ရဲ႕စီးပြားေရးတစ္ခုလံုး ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး တစ္ခုလံုးကို ႀကိဳးကိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြလက္ထဲသာ ၀င္သြားခဲ့ရင္ ဒီပိုက္ဆံေတြက အမ်ားႀကီး။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ျပည္သူပိုင္ျပန္သိမ္းလို႔ မရတဲ့ေခတ္လည္း ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါကို Money Laundering Law ေတြနဲ႔လည္း ျပန္ညိႇရမယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းပါ ပုဒ္မ ၂၅ သည္ အဓိပၸာယ္ႏွစ္ခြ ထြက္ေနေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေနေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ (ဗဟို) အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းခင္က“အခြန္​ဥပ​ေဒ တူးအင္​၀မ္း” ဆိုကာ “ လတ္တေလာ လႊတ္​​ေတာ္​မွာတင္​ထားၿပီး အမ်ားျပည္​သူၾကား ေ၀ဖန္​​ေနၾကတဲ့ ၂၀၁၈ ျပည္​​ေထာင္​စု အခြန္​အ​ေကာက္​ဥပ​ေဒၾကမ္​းရဲ့ အဓိကျဖစ္​တဲ့ ပုဒ္​မ ၂၅ က အ​ေတာ္​စိတ္​၀င္​စားစရာ ေကာင္​းတယ္​။ ပထမအခ်က္​က ႏိုင္​ငံသားတစ္​ေယာက္​က ျပည္​ပမွာ တနည္းနည္းနဲ ့​​၀င္​​ေငြရခဲ့ၿပီး အခြန္​မ​ေဆာင္​ခဲ့ဘူးဆိုရင္​၊ ဒါမွမဟုတ္​ႏိုင္ငံျခားမွာ ေငြ​ေတြ၊ ဘဏ္​စာရင္း​ေတြ ရိွ​ေနခဲ့ရင္​ (​ေငြပမာဏ ဘယ္​​ေလာက္ပဲ ျဖစ္​ျဖစ္​) သံုးရာခိုင္ႏႈန္းသာ​ေပးလိုက္​။ ​ေငြျဖဴ ျဖစ္​မယ္​။ တရား၀င္​၀ယ္​တာျခမ္​းတာ စီးပြား​ေရးလုပ္​ငန္​း အားလံုး လုပ္​လို႔ရမယ္​။ ဒုတိယအခ်က္​က အရင္​တုန္းကပဲျဖစ္​ျဖစ္​လာမယ့္ ၂၀၁၈ ထဲမွာပဲ ျဖစ္​ျဖစ္​ ႀကိဳက္​တာ၀ယ္​။ ​ေငြဘယ္​​ေလာက္​ပဲသံုးသံုး၊ စီးပြား​ေရးလုပ္​ငန္​း​ေထာင္​၊ ရွယ္​ယာထည္​့၊ ၀ယ္​၊ ​ေငြျဖဴမယ္​။ သံုးရာခိုင္ႏႈန္းပဲ​ေပး။ အားလံုးတရား၀င္​မယ္​။ ဒီႏွစ္ခ်က္​စလံုးက တစ္ခ်က္​ျခင္​းလည္​း အဓိပၸာယ္​ရိွသလို ႏွစ္​ခ်က္​​ေပါင္​းလည္​း အဓိပၸါယ္​ရိွတယ္။ ​ေကာ္​ဖီမစ္​ စကားနဲ႔ဆို တူးအင္​၀မ္​းမ်ား ျဖစ္​ေနေလ
မလား” ဟု ၎၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေ၀ဖန္ေရးသားထားသည္။

NLD ပါတီ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ ဇာတိျဖစ္ေသာ လက္ေဆာင္ယူေက်းရြာ ရြာလုံးကြၽတ္နီးပါး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီသုိ႔ ၀င္ေရာက္

NLD ပါတီ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစုိးႏြယ္ေအး၏ ဇာတိရြာျဖစ္ေသာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ လက္ေဆာင္ယူေက်းရြာအုပ္စု လက္ေဆာင္ယူေက်းရြာမွ ရြာလုံးကြၽတ္နီးပါး USDP ပါတီ သုိ႔ ၀င္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါေက်းရြာတြင္ ၁၈ ႏွစ္အထက္ မဲေပးႏိုင္သူ ၁၃၃၂ ဦးရိွသည့္အနက္ ၉၈၀ ဦး USDP ပါတီ၀င္ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ မီဒီယာတာ၀န္ခံ ဦးေက်ာ္စန္းက ဆိုသည္။

“လက္ေဆာင္ယူေက်းရြာမွာ ရပ္/ေက်း ပါတီဥကၠ႒မ်ား တာ၀န္ေပးအပ္ပြဲနဲ႔ ပါတီ၀င္ အဆိုျပဳလႊာေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနား မေန႔က က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တု႔ိပါတီ၀င္ျဖစ္ၿပီးသား ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသားက၂၁၅ ဦးပါ။ မေန႔ကမွပါတီ၀င္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္လာတာ ၇၆၅ ဦးျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ႏွစ္ၿခိဳက္သည့္အတြက္ ပါတီ၀င္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လက္ေဆာင္ယူေက်းရြာေန ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္းက ေျပာၾကားသည္။

“လက္ေဆာင္ယူေက်းရြာက တံတားဦး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚစိုးႏြယ္ေအးရဲ႕ ရြာဆိုတာ ဟုတ္ပါတယ္။ အဲဒီရြာက နဂိုတည္းက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဘက္ ယိမ္းတဲ့ ရြာပါ။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းကလည္း NLD ပါတီက အဲဒီေနရာမွာ ႐ႈံးခဲ့တာပါပဲ။ၿပီးေတာ့ ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးရဲ႕အမ်ဳိးေတြ အဲဒီမွာရွိတယ္” ဟု တံတားဦးၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ဆိုသည္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕မွာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ေပါ့ေလ်ာ့စြာ ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည္ကုိေတြ႕ရေၾကာင္း NLD ပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ

လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုမွာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရၿပီး အနည္းစုျဖစ္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕မွာ ေပါ့ေလ်ာ့စြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အ႒မအႀကိမ္ ဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေ၀းသုိ႔ တင္သြင္းသည့္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏အစီရင္ခံစာကုိ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္စုိးက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မင္းဓမၼလမ္းရွိ MCC ခန္းမ၌က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အ႒မအႀကိမ္ တုိင္း၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ စုံညီေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ဖတ္ၾကားတင္သြင္းရာ၌ အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းဖတ္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တုိ႔၏ အရည္အခ်င္းကုိ အကဲျဖတ္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ယခုႏွစ္ကစ၍ ေမးခြန္းမ်ားေမးလ်က္ အေျဖမ်ားေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။ ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုသည္ မိမိတုိ႔၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ ေက်ပြန္စြာထမ္း ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အနည္းစုျဖစ္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕သည္ ေပါ့ေလ်ာ့စြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္” ဟု ဦးေအာင္စုိးက ဖတ္ၾကားတင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္သုံးႏွစ္ခန္႔ က်န္ေသးေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္၍ မိမိတုိ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးကုိ သယ္ပုိး ထမ္းေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္လာရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကေစလုိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ တုိက္တြန္းထားသည္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္ၾကားစာမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ရန္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ေဒါက္တာ မ်ဳိးညြန္႔အား တာ၀န္ေပးအပ္ထားေၾကာင္း၊ တုိင္ၾကားစာအမ်ားစုမွာ အေထာက္အထား မခုိင္လုံဘဲ တုိင္ၾကားခဲ့ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရ ေၾကာင္းႏွင့္ အေရးယူရန္လုိအပ္ေသာ တုိင္ၾကားစာမ်ားမွာ အနည္းစုသာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္စုိးက ဖတ္ၾကားတင္သြင္းခဲ့သည္။

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တိုင္ၾကားထားမႈအေနျဖင့္ လူဦးေရ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ တိုင္ၾကားစာ ၁၀၀ ေက်ာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအ၀င္ အစံုျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕၀င္ ဦးဥာဏ္၀င္းက ေျပာၾကား ထားသည္။

အုပ္စုတစ္စုအတြက္ ေျပာျခင္း၊ ဆုိျခင္း၊ လုပ္ျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ေစရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ ဦးဉာဏ္၀င္း ေျပာၾကား

အုပ္စုတစ္စုအတြက္ ေျပာျခင္း၊ ဆုိျခင္း၊ လုပ္ျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ေစရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီမွ ဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕ ၀င္ ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မင္းဓမၼလမ္းရွိ MCC ခန္းမ၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္က က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိ ကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ အ႒မအႀကိမ္တုိင္း၊ ခ႐ုိင္ၿမိဳ႕နယ္ စုံညီေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ဦးဉာဏ္၀င္းက အဖြင့္အမွာစကားေျပာ ၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒီမုိကေရစီတည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခ ခံအားျဖင့္ အားလုံးသည္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈက အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ ပါတီဗဟုိကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပါတီ၏ ဖြဲ႕စည္း လုိက္သည့္ အစုိးရကပဲျဖစ္ျဖစ္ အဆင့္ဆင့္ ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိ ေတြ႕ဆက္ဆံရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ထိေတြ႕ ဆက္ဆံရန္လုိေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ထိေတြ႕ဆက္ဆံ မွသာ လုိခ်င္သည့္ ဒီမုိကေရစီပန္းတုိင္ကုိ ခ်ီ တက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ ျဖည့္တင္းရမည့္အခ်က္မ်ားကုိ တုိက္႐ုိက္သိရွိ ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးÓဏ္၀င္းက ဆုိသည္။

“ဒီေန႔က်င္းပတဲ့ပြဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ည ေနပုိင္းက်ရင္ေတာ့ ေဆြးေႏြးတာေတြ အမ်ား ႀကီးၾကားရမွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ေ၀ဖန္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဖြဲ႕အစည္းက အုပ္ စုတစ္စုအတြက္ ေျပာတာ၊ ဆုိတာ၊ လုပ္တာမ်ဳိး ေတာ့မျဖစ္ေစဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔က ဒီမုိကေရစီလုိခ်င္တဲ့အတြက္ ဒီမုိကေရ စီနည္းက်ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈကေန အက်ဳိးအ ျမတ္ေတြရေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိက္တြန္းရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ” ဟု ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕၀င္ဦးဟံသာျမင့္က အမွာစကားေျပာ ၾကားရာတြင္ “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ တကယ့္ရည္ မွန္းခ်က္က ဘာလဲဆုိရင္ အာဏာကုိအၾကြင္းမရွိ သိမ္းတာကုိ တြန္းဖ်က္ဖုိ႔ဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစကတည္းကလည္း လုိေသးတယ္။ အခုလည္း လုိဦးမွာပဲ။ ဒီအတြက္ ဒီအေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးျပန္လည္ ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ဆုိတာ ရွိဖုိ႔လည္းလုိအပ္တယ္။ ဒီလုိရွိမွလည္း ဒီမုိကေရစီဆုိတာက ရွင္သန္ မွာျဖစ္ပါတယ”ဟု ေျပာၾကားသည္။

“ေ၀ဖန္တာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကုိယ္ကုိယ္ကိုယ္ ျပန္ၾကည့္ဖုိ႔လည္း အေရး ႀကီးပါတယ္။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ျပန္ၾကည့္တဲ့ ေနရာမွာ ကုိယ္ဟာ မွန္ေထာင္ၿပီးေတာ့ ၾကည့္ လုိ႔ရတာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဒီလုပ္ကုိင္ေန တဲ့အခ်ိန္မွာ အဓိကကေတာ့ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ ေတြမွာ အဓိကကေတာ့ ကုိယ့္ကုိ မွန္ေထာင္ ၿပီးေတာ့ ျပေနတာကေတာ့ အခုေျပာေနတဲ့ စာနယ္ဇင္း၊ မီဒီယာဆုိတာ သူတုိ႔အထဲမွာ ပါတာေတြဟာ ကုိယ္မႀကိဳက္တာေတြလည္း ရွိခ်င္ရွိမယ္။ မပါဘူးလုိ႔ ထင္တဲ့ဟာေတြလည္း ရွိခ်င္ရွိမယ္။ တကယ္ဟုတ္ခ်င္မွလည္း ဟုတ္ မယ္။ မွားခ်င္လည္း မွားမယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ ဒီမွန္ေတြကုိယ္တုိင္ကလည္းပဲ ေၾကးမုံအသစ္ ေတြေပါ့ဗ်ာ။ ေနာက္သူတုိ႔အေနနဲ႔က တကယ့္ စင္းလုံးေခ်ာ ေၾကးမုံေတြျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မယ္။ မျဖစ္ေသာ္လည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေန နဲ႔ကေတာ့ ဒီေၾကးမုံေတြကုိ ၾကည့္လုိက္ရင္ ကုိယ့္ကုိ ေရးေရးေတာ့ျမင္ရမွာပ” ဟု ဦးဟံသာျမင့္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

မီဒီယာမ်ား၏ ေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပယ္ခ်ရန္ထက္ ဂ႐ုစုိက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ ဘာျဖစ္ေနၿပီလဲ ဆုိသည္ကုိ ျပန္ၾကည့္ရန္ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဟံသာျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

အနစ္နာခံ ရင္းႏွီးေပးဆပ္ခဲ့ရ၍ အာဏာရသည့္အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ခံစားမည္ဟု စိတ္ကူးရွိသည့္လူမ်ားပါက တုိင္းျပည္တြင္ လက္ရွိရရွိထားေသာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရး ျပန္လည္ဆုံး႐ႈံးသြားႏုိင္ေၾကာင္း NLD ပါတီ ရန္ကုန္တုိင္း အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ MCC ခန္းမ၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္က က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ အ႒မအႀကိမ္တုိင္း၊ ခ႐ုိင္ ၿမိဳ႕နယ္ စုံညီေတြ႕ဆုံပြဲကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-မ်ဳိးမင္းထက္)

အနစ္နာခံ ရင္းႏွီးေပးဆပ္ခဲ့ရ၍ အာဏာရသည့္အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ခံစားမည္ဟု စိတ္ကူးရွိသည့္လူေတြ မ်ားပါက တုိင္းျပည္တြင္ လက္ရွိရရွိထားသည့္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ျပန္လည္ဆုံး႐ႈံးသြားႏုိင္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ဦးျမင့္ေဌးက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မင္းဓမၼလမ္းရွိ Myanmar Convention Center – MCC ခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ အ႒မအႀကိမ္ တုိင္း၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ စုံညီေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အဲဒီအေပၚမွာ ေငြေၾကးလစာအေပၚမွာ ေျပာေနတာေတြကေတာ့ မသင့္ေတာ္ဘူးလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ပါတီ၀င္ေတြ၊ တခ်ဳိ႕ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးက ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ဘ၀ပ်က္၊ မိသားစုပ်က္၊ စီးပြားပ်က္ခံၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ အားတက္သေရာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသလုိ တခ်ဳိ႕ပါတီ၀င္ေတြ၊ တခ်ဳိ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြက ဒီတာ၀န္ေတြကုိ ယူၿပီး စီးပြားတက္ေအာင္ လုပ္ခ်င္ၾကတဲ့ ပါတီ၀င္၊ ကုိယ္စားလွယ္ေတြလည္း ရွိတယ္။ ဒါေတြဟာ ဆင္ျခင္ရမယ္။ မျဖစ္သင့္ မျဖစ္ထုိက္တဲ့ ကိစၥေတြလုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္”ဟု ဦးျမင့္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၎က “ဒါမ်ဳိးျဖစ္ေနတာဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အရင္တုန္းက ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ဆုိၿပီး ေၾကြးေၾကာ္လာၿပီးေတာ့ မူလယုံၾကည္မႈ၊ ယုံၾကည္ခ်က္ေတြဟာ ဘယ္လုိျဖစ္လုိ႔ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကတာလဲ။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္က ေျပာခ်င္တယ္။ ငါတုိ႔က အနစ္နာခံခဲ့လုိ႔ ငါတုိ႔ ဘယ္ေလာက္ ရင္းႏွီးေပးဆပ္ခဲ့လုိ႔ ငါတုိ႔ တာ၀န္ရတဲ့အခ်ိန္၊ ငါတုိ႔ အာဏာရတဲ့အခ်ိန္ အဲဒီရင္းႏွီးတာေတြကုိ ငါတုိ႔ျပန္လည္ ခံစားမယ္လုိ႔ စိတ္ကူးရွိရင္ အဲဒီလုိ စိတ္ကူးရွိတဲ့ လူေတြမ်ားရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္ဟာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး လက္ရွိရထားတာဟာ ျပန္လည္ဆုံး႐ႈံးသြားႏုိင္တယ္။ ဒါကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ဖုိ႔ေတာ့ လုိပါတယ္”ဟု ဆက္ လက္ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ လက္ရွိတြင္ ပါတီ၌ တာ၀န္ယူေနရသည့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ အမႈေဆာင္မ်ား၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ လစာ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ မရေၾကာင္း၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ကုိေတာင္ ပါတီအေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့ႏုိင္သည့္ အေနအထားမရွိေၾကာင္း ဦးျမင့္ေဌးက ဆုိသည္။

“အဲေတာ့ အဲဒီကေနတစ္ဆင့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ၀င္တဲ့အခါမွာ အႏုိင္ရသြားတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ကုိယ္စားလွယ္ေတြဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ကေပးတဲ့ လစာကုိ ရယူေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ဳိ႕ကုိယ္စားလွယ္ေတြက အသံထြက္တယ္။ ဒီလစာေလာက္နဲ႔ ဘာလုပ္လုိ႔ရမွာလဲဆုိတဲ့ ကိစၥေတြ အသံထြက္တယ္။ အဲေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္စိတ္မေကာင္း ျဖစ္တယ္။ အရင္တုန္းက တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ မရဘူး။ ကုိယ့္အိတ္ထဲက ကုိယ္စုိက္လုပ္ေနတယ္။ အဲဒီလုိလုပ္ေနတဲ့ လူေတြလည္း ပါတီမွာ လက္ရွိ ရွိတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္က ေပးတဲ့လစာကုိ ဥပေဒထဲကေနၿပီးေတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ လစာကုိ ရေနတဲ့ တခ်ဳိ႕ေသာ ကုိယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕၊ ဥပမာအားျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီးဆုိရင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ လစာ။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေတြရတယ္။ အဲေတာ့ ပါတီကုိ ျပန္လည္သြင္းရမယ္ဆိုတဲ့ ရာခုိင္ႏႈန္းေတြ ျဖတ္တယ္။ ငါတုိ႔ရတာက ဒီေလာက္၊ ပါတီကုိ ျပန္သြင္းရတာနဲ႔ဆုိတဲ့ အသံေတြ ထြက္တယ္။ ဒီလစာနဲ႔ ဘာမွ အဆင္မေျပဘူးဆုိေတာ့။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီကုိယ္စားလွယ္ေတြ ေရြးခ်ယ္မႈအပုိင္းကုိ ဘယ္သူက အတင္းအဓမၼ တုိက္တြန္းၿပီးေတာ့ ဘယ္သူက အတင္းအဓမၼ မျဖစ္မေန ေရြးခ်ယ္ရမယ္လုိ႔ ေျပာသလဲ။ မိမိယူႏုိင္တဲ့ တာ၀န္ကုိ မိမိတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ၾကတာပဲ မဟုတ္ဘူးလား”ဟု ဦးျမင့္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ စုံညီေတြ႔ဆုံပြဲ တက္ေရာက္လာသည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂုံမဲဆႏၵနယ္ မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ် က “တခ်ဳိ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြက်ေတာ့လည္း လုပ္တယ္။ လုပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ အမွားကေတာ့ ရွိမွာပဲေလ။ တခ်ဳိ႕ကုိယ္စားလွယ္ေတြ က်ေတာ့လည္း ဘာမွမလုပ္ဘူး။ ဘာမွလည္း မေျပာဘူးဆုိတာေတြ ရွိပါတယ္။ အန္ကယ္ကေတာ့ ကုိယ့္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိလည္း မျပဳတ္မ႐ႈပ္ေတာ့ မလုပ္ပါနဲ႔ လုပ္ပါ။ အမွားေတာ့ရွိမွာပဲ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါေလးကုိ အမွားနည္းေအာင္ လုပ္ၿပီးေတာ့ ကုိယ့္ရဲ႕ေစတနာသန္႔သန္႔နဲ႔ ၂၀၂၀ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ေတာ့ လုပ္ကုိ လုပ္ရမယ္။ ျပည္သူ႔ဘက္ကလုိ အပ္တာေတြကုိ။ အစုိးရဘက္ကုိ ေထာက္ျပရမယ္ဆုိၿပီးေတာ့ အန္ကယ္ကေတာ့ ရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္ အျပည့္နဲ႔ေတာ့ ရန္ကုန္လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ လႈပ္ရွားေနပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

NLD ပါတီ၏ ဗဟိုစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းၿပီး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဦးဥာဏ္၀င္းအား တာ၀န္ေပးအပ္

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ဗဟုိစည္းကမ္းထိမ္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ႔ၿပီး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဦးဥာဏ္၀င္းကို တာ၀န္ေပးအပ္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္၌ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) က ထုတ္ျပန္သည္။

အဖြဲ႕၀င္ကိုးဦးပါ၀င္သည့္ အဆိုပါ ဗဟုိစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕တြင္ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဦးဥာဏ္၀င္း၊ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ဦး၀င္းထိန္၊ ေဒါက္တာေဒၚေမ၀င္းျမင့္၊ ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔၊ ဦးသိန္းဦး၊ ဦးေက်ာ္ဟိုး၊ ေဒၚလဲ့လဲ့၊ ေဒၚ၀င္းျမျမ၊ ဦးတိုးလြင္တို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါအဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ပါ၀င္သည့္ ဦး၀င္းထိန္မွာ ၎၏သားျဖစ္သူ မဂၤလာေဆာင္အၿပီးတြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရိွ သမီးျဖစ္သူထံ ေခတၱသြားေရာက္ေနထိုင္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

NLD ပါတီမွ ဦး၀င္းထိန္ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္ဦးတို႔ကို သေရာ္စာသေဘာသြယ္၀ိုက္ေရးသားမႈ ျပည္သူမ်ားအထင္အျမင္လြဲမွားေစကာ လူထုယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္သျဖင့္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ႏွင့္ ေဆာင္းပါးရွင္က ျပန္လည္ေတာင္းပန္ေရး ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က သတင္းမီဒီယာေကာင္စီသို႔ တိုင္ၾကား

လက္ရွိအာဏာရ NLD ပါတီမွ ဦး၀င္းထိန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္ဦးတို႔ကို ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္က သေရာ္စာသေဘာ သြယ္၀ိုက္ေရးသားသည့္ ေဆာင္းပါးႏွစ္ပုဒ္သည္ ျပည္သူမ်ား အထင္အျမင္လြဲမွားေစကာ လူထုယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္သျဖင့္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ႏွင့္ ေဆာင္းပါးရွင္လင္းယုန္တို႔ ျပန္လည္ေတာင္းပန္ေစေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေ၀ၿဖိဳးဟန္က သတင္းမီဒီယာေကာင္စီသို႔ တိုင္ၾကားစာေပးပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီဥကၠ႒သို႔ လိပ္မူကာ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ေပးပို႔ခဲ့သည့္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္ႏွင့္ ေဆာင္းပါးရွင္လင္းယုန္သို႔ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းေပးပို႔ခဲ့သည့္ တုိင္ၾကားစာတြင္ “ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔ထုတ္ အတြဲ (၆) အမွတ္ (၄၀) ပါ ‘ဘဏ္စာရင္းထဲက ဦးေဆာင္မႈက႑’ ေဆာင္းပါးႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ထုတ္ အတြဲ (၆) အမွတ္ (၄၁) ပါ ‘ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တုစိုက္ထူေရး… ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး’ ေဆာင္းပါးႏွစ္ပုဒ္အား ေဆာင္းပါးရွင္လင္းယုန္က ေရးသားခဲ့ရာတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေပၚ လူထုအယံုအၾကည္ေလ်ာ့နည္းၿပီး အထင္အျမင္လြဲမွားေစရန္ မဟုတ္မမွန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ သို႔ပါ၍ ေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားသူ လင္းယုန္ႏွင့္ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္အေပၚ အျပင္းအထန္ ႐ႈတ္ခ်ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ “ျပည္သူ႔ပါတီႏွင့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေပၚ သေရာ္စာသေဘာျဖင့္ ေရးသားသည္ဟုဆိုေသာ္ျငား မမွန္သတင္းမ်ားေရးသားၿပီး ျပည္သူလူထုၾကား နားလည္မႈလြဲမွားေအာင္ တမင္သက္သက္ဖန္တီးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ပါသည္။ ေဆာင္းပါးႏွစ္ပုဒ္ ေရးသားမႈမ်ားသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထိုင္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ အႀကီးအကဲတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦး၀င္းထိန္ႏွင့္ အင္းစိန္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္ဦးတုိ႔အား အမည္တိုက္႐ိုက္မေရးသားထားေသာ္လည္း သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းျဖင့္ သိသာေစရန္ ေရးသားထားျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီႏွင့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကိုယ္က်င့္တရားကို မ်ားစြာထိခိုက္နစ္နာရာေရာက္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါေဆာင္းပါးေရးသားသူ (သို႔မဟုတ္) ေဆာင္းပါးမ်ား ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဂ်ာနယ္တိုက္အား လိုအပ္ေသာသတိေပးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါရန္ႏွင့္ တိက်ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းအရာမဟုတ္ပါဘဲ၊ မဟုတ္မမွန္သတင္းမ်ားျဖင့္ ေရးသားခဲ့ျခင္းမ်ားသည္ သတင္းမီဒီယာ၊ စာေပက်င့္၀တ္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆုိပါကိစၥကို အမ်ားျပည္သူအထင္အျမင္ မလြဲမွားေစရန္ ျပည္လည္ေတာင္းပန္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီအေနျဖင့္ လိုအပ္သလို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါရန္ ေလးစားစြာ အကူအညီေတာင္းခံတင္ျပအပ္ပါသည္” ဟု ဦးေ၀ၿဖိဳးဟန္၏ တိုင္ၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါတိုင္ၾကားစာေပးပို႔မႈအေပၚ ဦးေ၀ၿဖိဳးဟန္က “ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္နဲ႔ ေဆာင္းပါးရွင္ လင္းယုန္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီထံ လိပ္မူကန္႔ကြက္ထားျခင္း မွန္ပါတယ္။ တရားစြဲဆိုသြားရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးပါ။ အမ်ားျပည္သူ အထင္အျမင္လြဲမွားေစရန္ မဟုတ္မမွန္ေရးသားခဲ့မႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေျဖရွင္း ေတာင္းပန္ရန္သာ တင္ျပထားပါတယ္” ဟုေျဖၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေ၀ၿဖိဳးဟန္က ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္သို႔ တိုင္ၾကားခဲ့သည့္ တုိင္ၾကားစာကို သံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္အေနျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္မွသာ သိရွိထားရၿပီး ဦးေ၀ၿဖိဳးဟန္မွ တရား၀င္စာေပးပို႔ျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီမွလည္း ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္အထိ အေၾကာင္းၾကားမႈမရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါတိုင္ၾကားစာအေပၚ လတ္တေလာတြင္ တုံ႔ျပန္ရန္မရွိေသးေၾကာင္း ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ဆက္ဆံေရးအရာရွိ တာေမြေအာင္ကိုက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီကုိလည္း ဒီစာတရား ၀င္ေရာက္တာလည္းမရွိေသးဘူး။ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီကေနလည္း ဘာမွအေၾကာင္းၾကားတာ မရွိေသးဘူး။ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုေခၚရင္ေတာ့ သြားရမွာေပါ့ေလ။ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဘာမွတုံ႔ျပန္စရာမရွိေသးပါဘူး။ သူတို႔လည္း သူတို႔ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေျပာပိုင္ခြင့္ရွိတယ္ေလ။ ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔လည္း ေျပာပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ ဆိုပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မီဒီယာအေနနဲ႔လည္း ေျပာပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သိတဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အျမင္ကတစ္မ်ဳိး၊ သူတို႔အျမင္ကတစ္မ်ဳိး ျမင္ေနတဲ့သေဘာပဲလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ျမင္ပါတယ္။ စာေရးဆရာလင္းယုန္ ေရးတာဟာ အမွန္ေတာ့သေရာ္စာပါ။ အဲဒီလို သေရာ္စာျဖစ္တဲ့အတြက္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီက မေခၚတာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္” ဟု တာေမြေအာင္ကိုက ေျပာၾကားသည္။

NLD ပါတီမွ အစုိးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္ၾကားမႈ ၄၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ လုိအပ္သည့္ တုိင္ၾကားစာ ၂၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း NLD ပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ ဦးဉာဏ္၀င္း ေျပာၾကား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဗဟုိ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ NLD ပါတီ ပထမဗဟုိေကာ္မတီ အ႒မအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္

NLD ပါတီမွ အစုိးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါတီတုိင္ၾကားစာ လက္ခံသည့္ဌာနသို႔ တုိင္ၾကားမႈ ၄၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး အမွန္တကယ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ လုိအပ္သည့္ တုိင္ၾကားစာ ၂၀၀ ခန္႔ ရွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဗဟုိ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ NLD ပါတီ ပထမဗဟုိေကာ္မတီ အ႒မအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ထုိသို႔ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကားထားသည့္အတုိင္း မမွန္မကန္ လုပ္ေနသည့္ ၀န္ႀကီးမ်ားအား အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္သြားမည္ဆုိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ NLD ပါတီတြင္လည္း ပါတီ CEC ထံ တုိင္ၾကားထားသည့္ တုိင္ၾကားစာမ်ားအရ ယင္းကဲ့သို႔ အေရးယူခံရႏုိင္သည့္ NLD ပါတီမွ အစုိးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီး မ်ား၊ အစုိးရပုိင္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ရွိ၊ မရွိ ဆုိသည့္ သတင္းေထာက္တစ္ဦး ေမးျမန္းေသာ ေမးခြန္းအေပၚ ဦးဉာဏ္၀င္းက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦးဉာဏ္၀င္းက “တုိင္ၾကားတဲ့သူေတြကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူဖို႔ဆုိတာ သူတု႔ိအကုန္လံုးက အေရြးခ်ယ္ခံေတြပါ။ အေရြးခ်ယ္ခံေတြဆုိရင္ ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔နဲ႔ ဆုိင္ပါတယ္။ သူ႔ေကာ္မတီကကေနမွ CEC ကုိ တက္တာပါ။ ေလာေလာဆယ္ CEC မွာေတာ့ မရွိဘူး။ သူ႔ဆီမွာေတာ့ ရွိႏုိင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ၾကားထားတာေတာ့ တုိင္ၾကားစာ ၄၀၀ ေလာက္ ရွိတယ္။ တကယ္အေရးယူဖို႔က တကယ္စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ လုိအပ္တာက ၂၀၀ ေလာက္ရွိတယ္။ ေလာေလာဆယ္ အၾကမ္းဖ်င္းေျပာရရင္ေတာ့ ၂၀၀ ေလာက္ ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

တုိင္းၾကားစာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သုိ႔ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိျခင္းကို အမွန္တကယ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီးမွာသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္ရက္တာ က်င္းပခဲ့သည့္ NLD ပါတီ ပထမဗဟိုေကာ္မတီ အ႒မအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းတြင္လည္း ပါတီစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔အဆင့္ဆင့္ကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမည္ ဆုိသည့္အခ်က္ အပါအ၀င္ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ကို ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ (၁) အဆင့္ဆင့္ေသာ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားကို အစားထိုးျဖည့္ဆည္းမည္။ (၂) ပါတီစည္း႐ံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္မည္။ (၃) ပါတီ၊ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ ဟန္ခ်က္ညီညီ ေဆာင္ရြက္မည္။ (၄) ပါတီ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ အဆင့္ဆင့္ကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမည္။ (၅) ဗဟိုက ဖြဲ႕စည္းေသာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ၿပီး ျဖည္းဆည္းမည္။ (၆) စစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူေတြကို တတ္ႏိုင္သမွ် ပံ့ပိုးကူညီေပးမည္ဆုိသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

ခ်မ္းေ၀စုိး၊ ေမာင္ထူး

အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အစုိးရစီမံကိန္းမ်ားကို အဆင္ေျပေသာ နီးစပ္သူမ်ားအား လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးသည့္ အေလ့အက်င့္ကုိေဖ်ာက္ရန္ NLD ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အ႒မအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း သဘာပတိ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္က NLD ပါတီ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပထမ-ဗဟုိေကာ္မတီ အ႒မအႀကိမ္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း၌ သဘာပတိ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အစုိးရစီမံကိန္းမ်ားကုိ အဆင္ေျပေသာ နီးစပ္သည့္သူမ်ားကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးသည့္ အေလ့အက်င့္ကုိ ေဖ်ာက္ရန္ NLD ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အ႒မအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း သဘာပတိ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္၊ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံက ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပထမ-ဗဟုိေကာ္မတီ အ႒မအႀကိမ္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းကုိ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္က အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ ျပဳလုပ္ရာ အစည္းအေ၀း အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာ၌ အစည္းအေ၀း သဘာပတိ ေဒါက္တာေအးဇံက ထုိသုိ႔ထည့္သြင္းေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

“အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္တဲ့ အစုိးရနဲ႔အတူ ပူးေပါင္းၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ၾကမယ့္ လူငယ္မ်ား၊ လူႀကီးမ်ားအေနနဲ႔ အစုိးရထံက နီးစပ္လုိ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အဆင္ေျပလုိ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ရလာတဲ့ စီမံကိန္းေတြအေပၚ မွီခုိၿပီး စီးပြားရွာေဖြၾကတဲ့ အေလ့အထကုိ စြန္႔လႊတ္ၿပီး စြန္႔ဦးတီထြင္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကြၽမ္းက်င္ရာ နယ္ပယ္အလုိက္ ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းလုိပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္သူ႔တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း အစုိးရစီမံကိန္းမ်ားကုိ အဆင္ေျပတဲ့၊ နီးစပ္တဲ့သူမ်ားကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ေပးတဲ့အေလ့အက်င့္ကုိ ေဖ်ာက္ၿပီး လူငယ္မ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား နည္းစနစ္တက် စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ႏုိင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္က်ဴးၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းလုိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဆင္ေျပဖုိ႔ နာမည္ေကာင္းရဖုိ႔ထက္ လူအမ်ား စီးပြားေကာင္းေကာင္း ရွာႏုိင္ဖုိ႔က ပုိအေရးႀကီးေၾကာင္း အသိေပး ေမတၱာရပ္ခံလုိပါတယ္”ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံက ေျပာၾကားသည္။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ျပည္တြင္း၌ အၿပိဳင္အဆုိင္ ျဖစ္လာရန္ ဖန္တီးေပး႐ုံမက ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းရင္း ၿပိဳင္ဆုိင္၊ ၿပိဳင္ဆုိင္ရင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ေဒသတြင္း အင္အားႀကီးႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံသည္ One Belt One Road ဟုဆုိကာ အိႏိၵယသမုဒၵရာႏွင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာတုိ႔ ဆက္စပ္ၿပီး စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳးစားလာေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ One Belt One Road စီမံကိန္း တြင္ ကုန္းေျမႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ပင္လယ္ျပင္မ်ား ပုိင္ဆုိင္ထားသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုအေနျဖင့္ အေရးပါလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ပုိးလမ္းမ စီမံကိန္းတြင္လည္း ပါ၀င္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈသည္ မျဖစ္မေန ျပင္းထန္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ အျပင္းအထန္ ၿပိဳင္ဆုိင္ႏုိင္ရန္ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားကုိ လက္တြဲေခၚယူရန္ အထူးအေရးႀကီးၿပီး တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံသူမ်ား အေနျဖင့္ ရဲရဲဆုံးျဖတ္၊ ရဲရဲလုပ္ၾကရန္ တုိက္တြန္းလုိေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

“ကမၻာ့စီးပြားေရး ေႏွးေကြးသြားတာေၾကာင့္အျပင္ အျခားေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားေၾကာင့္ပါ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕စီးပြားေရးဟာ ေႏွာင့္ေႏွးေနခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိအေျခအေနမ်ဳိးမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ျပႆနာထပ္ျဖစ္လုိက္ေတာ့ အေျခအေနက ပုိမုိယိမ္းယိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းမွာ မွီတင္းေနထုိင္ၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ဘ၀မ်ားဟာ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမွ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တည္ေဆာက္ဆဲမွာလည္း လူမႈစီးပြားမ်ားကုိ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အထူးႀကိဳးပမ္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ မၾကာခဏ ထည့္ေျပာေနတဲ့ စကားက အခုလုိစိန္ေခၚမႈမ်ား အမ်ားအျပားကုိ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးပါပဲ။ ရဲရဲလုပ္ၾကပါ။ မိမိအာဏာေနရာကုိ အေရးမထားဘဲ လူထုအတြက္ ရဲရဲေဆာင္ရြက္ေပးၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းေနရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အကန္႔အသတ္ေတြ ရွိေနေပမဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား ဘ၀ေကာင္းမြန္လာေစေရးဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လုိ အစုိးရတာ၀န္ ယူထားသူေတြအတြက္ အဓိကက်တယ္ဆုိတာ အားလုံးသိၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာေအးဇံက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑က ႏုိင္ငံ၀င္ေငြ ဒုတိယအမ်ားဆုံး ရရွိသည့္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစုိးရအေနျဖင့္ လယ္ယာေျမ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ အားႀကိဳးမာန္တက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ စုိက္ပ်ဳိးေရးကုန္စည္မ်ား လ်င္ျမန္စြာ စီးဆင္းႏုိင္ေရးအျပင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အခန္းက႑၊ ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အခန္းက႑ကုိပါ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေရးတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တုိက္တြန္းလုိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယ အပါအ၀င္ အျခား၀ယ္လုိအားမ်ားသည့္ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားကုိပါ အဓိကထား တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ လုိအပ္လာေၾကာင္း ေဒါက္တာေအးဇံက ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဆုိသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း၊ ထုိကဲ့သုိ႔ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕၀င္တုိင္းသည္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ၀န္းရံၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား အေနျဖင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ တိတိက်က် လုိက္နာၿပီး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ တည့္မတ္မွန္ကန္သည့္ ကုိယ္က်င့္တရား၊ စူးရွထက္ျမက္သည့္ ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္တုိ႔ျဖင့္ ၀ုိင္း၀န္းထိန္းသိမ္းၾကရန္ လုိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ မိမိအေနျဖင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕၀င္သစ္၊ အေဟာင္းဟု ခြဲျခားထားမည္ မဟုတ္ဘဲ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ မူ၀ါဒႏွင့္ စည္းကမ္းကုိ လုိက္နာသည့္ အဖြဲ႕၀င္ႏွင့္ မကုိက္ညီသည့္အဖြဲ႕၀င္ဟု ခြဲျခား သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ မူ၀ါဒစည္းကမ္းမ်ားအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိသည့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား မည္သည့္တာ၀န္မ်ဳိး ထမ္းေဆာင္ေနသည္ျဖစ္ေစ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ် တုိက္ဖ်က္သြားၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ေနရာထက္ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံး၏ အျပံဳးမ်က္ႏွာမ်ားက ပုိမိုအေရးႀကီးၿပီး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား စည္းကမ္းတက် ျပဳမူေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ သေဘာထားႀကီးၾကရန္၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ အျခားသူမ်ားကုိ ေလးစားတတ္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားလာရန္ ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေဒါက္တာေအးဇံက ေျပာၾကားသည္။

အစည္းအေ၀းကို ႏွစ္ရက္တာ က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္တြင္လည္း တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ားက တင္သြင္းလာေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ားမွ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ားက တင္သြင္းေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က ျပန္လည္ရွင္းလင္း တင္ျပျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း စသည့္အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

NLD ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကုိ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

NLD ဦးေဆာင္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌ ထိပ္တန္း ရာထူးတာ၀န္ ယူထားၾကသူမ်ား အပါအ၀င္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူ အားလံုး မိမိ၏ ရာထူး၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈကို အေလးမထားဘဲ ျပည္သူလူထု ၀မ္း၀၀ႏွင့္ ဘ၀လွလွတြင္ ေနႏိုင္ၾကဖို႔ အဓိကထားၾကရန္ NLD ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အ႒မအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း သဘာပတိ ေျပာၾကား

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD ) ဦးေဆာင္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထိပ္တန္း ရာထူးတာ၀န္ ယူထားၾကသူမ်ား အပါအ၀င္ က်ရာက႑တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူ အားလံုး မိမိ၏ ရာထူး၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈကို အေလးမထားဘဲ ျပည္သူလူထု ၀မ္း၀၀ႏွင့္ ဘ၀လွလွတြင္ ေနႏိုင္ၾကဖို႔ အဓိကထားၾကရန္ NLD ပါတီ ပထမ ဗဟိုေကာ္မတီ၊ အ႒မအႀကိမ္္ အစည္းအေ၀း သဘာပတိ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ မြန္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံက ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ သဘာပတိအဖြဲ႕ နာယက သူရဦးတင္ဦး အပါအ၀င္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ အရန္ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား တက္ေရာက္သည့္ NLD ပါတီ ပထမ ဗဟိုေကာ္မတီ၊ အ႒မအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကို အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟို႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္က စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေဒါက္တာေအးဇံက သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၎၏ အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္၊ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံက “အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္တဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ထိပ္တန္း ရာထူးတာ၀န္ ယူထားၾကသူမ်ား အပါအ၀င္ မိမိတို႔ က်ရာက႑ကေန ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူ အားလံုး မိမိရဲ႕ရာထူး မိမိရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာ မိမိထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈကို အေလးမထားဘဲ ျပည္သူလူထု တစ္ဦးခ်င္းစီတိုင္းက ၀မ္း၀၀နဲ႔ ဘ၀လွလွမွာ ေနႏိုင္ၾကဖို႔ အဓိကထားၾကပါလို႔ ေျပာၾကားလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း လက္တြဲေခၚယူလိုစိတ္ အျပည့္ရွိေသာ္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ရရွိထားသူ အခ်င္းခ်င္းအေနျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေဖးေဖးမမ မရွိၾကပါက သို႔မဟုတ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ရရွိထားသူမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု သို႔မဟုတ္ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို လက္တြဲေခၚယူလိုစိတ္ မရွိလွ်င္ မိမိတို႔ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုး လုိလားေတာင့္တသည့့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ အလွမ္းေ၀းေနဦးမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ အေရးႀကီးေသာ ရာထူးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ေနၾကသူမ်ား အခ်င္းခ်င္း သတၱိရွိရွိ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ လက္တြဲၾကရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ေဒါက္တာေအးဇံက ေျပာၾကားသည္။

မိမိတို႔ ရာထူး၊ မိမိတို႔ ဂုဏ္သိကၡာ နာမည္ေက်ာ္ၾကားရန္ထက္ ျပည္သူလူထု၏ မ်က္၀န္းအိမ္မ်ားက မ်က္ရည္မ်ားအား သုတ္ေပးရန္ကို အဓိက ေစတနာထားေပးၾကပါရန္ ေျပာၾကားလိုေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း လက္တြဲေဆာင္ရြက္ၾကရင္း၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သည္းခံစိတ္ ေမြးၾကရင္း ႐ိုင္းပင္းကူညီၾကရင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ႏိုင္ေရးတြင္ ျပည္သူလူထုႀကီးႏွင့္အတူ မိမိတို႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕၀င္ထုႀကီးကလည္း ပါ၀င္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအးဇံက ဆိုသည္။

ေဒါက္တာေအးဇံက “အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြင္းမွာ ငါနဲ႔ ငါ့အုပ္စု ေနရာရေရး၊ နာမည္ရေရး၊ ထင္ေပၚေရး စတာေတြကို ဦးတည္တဲ့ မည္သည့္လုပ္ရပ္မဆို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ တိုက္ဖ်က္ပစ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ငါနဲ႔ င့ါအုပ္စုကလြဲလို႔ ဆိုတဲ့ရွိေနတဲ့ စိတ္ထားမ်ဳိး ရွိေနသေရြ႕ အျခားသူေတြကို ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ေမြးဖို႔ တိုက္တြန္းရာမွာ ေအာင္ျမင္မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ သတိခ်ပ္ေစလိုပါတယ္။ ငါနဲ႔ငါ့အုပ္စု ေနရာရေရး၊ နာမည္ရေရး၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေရးကို သြားမလား။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘ၀ က်က်နနရွိေရးကို အဓိကထားမလား ဆိုတာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ေအာက္ေျခအဖဲြ႕၀င္မ်ားကေန ဦးေဆာင္တဲ့ေနရာမွာရွိတဲ့ အဖဲြ႕၀င္မ်ားပါ မိမိ ကိုယ္ကိုယ္ ျပန္လည္ေမးရမယ့္ ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္။ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရာမွာ အသံုးျပဳရမယ့္အခ်က္လည္း ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

NLD ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းကုိ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။