NLD အစုိးရလက္ထက္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္ မျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ လက္ရွိအစုိးရတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွစ္ရပ္ပုံစံ ျဖစ္ေနၿပီး အဆုိပါပုံစံသည္ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီ တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္အခမ္းအနားကို ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္စဥ္

NLD အစုိးရလက္ထက္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္ မျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ ဆုိေသာ္လည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ လက္ရွိအစိုးရတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွစ္ရပ္ပုံစံကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ထုိသုိ႔ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွစ္ရပ္ ပုံစံသည္ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္သည္ လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီ၏ ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ျဖစ္ ၿပီး ၎တုိ႔၏ ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ သေဘာထားေၾကညာခ်က္တြင္ ထုိသုိ႔ထည့္သြင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အစုိးရအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ စည္း႐ုံးခြင့္၊ လႈပ္ရွားခြင့္မ်ားအေပၚ တင္းက်ပ္ကန္႔သတ္မႈမ်ား ရွိလာၿပီး အစုိးရကုိ ေ၀ဖန္သည့္  တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈ စသည့္ ႀကီးေလးေသာ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈမ်ား ရွိလာကာ အစိုးရကုိ ေ၀ဖန္ေနသူမ်ားအေပၚ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္အား ကန္႔သတ္တားဆီး သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ပါးစပ္ပိတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီက ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ပုိ၍ဆုိးေသာကိစၥမွာ NLD ပါတီ အစုိးရအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အမ်ားစုေရြးခ်ယ္ ဦးေဆာင္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနကုိ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး က႑မ်ားအၾကား အထိန္းအကြပ္ျပဳမႈမ်ား အားနည္းလာကာ ႏုိင္ငံေရးအရ အထူးအေရးႀကီးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ပါတီႀကီး၀ါဒ က်င့္သုံးမႈေၾကာင့္ ညီညြတ္ေသာ မဟာမိတ္ဖြဲ႕မႈကုိ မတည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ဟု လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အတြက္ အေရးပါေသာ အဖြဲ႕အစည္းစနစ္ မ်ားကိုလည္း မတည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ဘဲ လူပုဂၢိဳလ္အေျချပဳ ႏုိင္ငံေရးကုိသာ အားေပးလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ပုံစံျဖစ္ေနေၾကာင္းလည္း လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီ ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ သေဘာထားေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အစုိးရသစ္လက္ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက႑တြင္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ သံုးႀကိမ္က်င္းပ၍ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး တုိးတက္ေကာင္းမြန္ ညီညြတ္ေအာင္ မတည္ေဆာက္ ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးမေပါက္ ျဖစ္ေနရေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံမ်ား၏ အဆုံးသတ္ နိဂုံးမွာလည္း ေ၀၀ါးေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီက အဆုိပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ သုံးသပ္ထားသည္။

လက္ရွိကာလ စီးပြားေရးအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားထုတ္ကုန္တန္ဖုိး (GDP) ျမင့္တက္၍ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သည္ဟု ဆုိေနေသာ္လည္း ေအာက္ေျခတြင္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ မသာျခင္း၊ ႀကိဳးနီစနစ္ ႀကီးမားျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ႏႈန္း မတည္ၿငိမ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းငယ္မ်ား ရပ္ဆုိင္းေနရေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္မ်ား ထင္ရွားစြာ မေတြ႕ရေသးဘဲ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ သာမန္ျပည္သူႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ပိုမုိက်ပ္တည္းလာသည္ဟုလည္း လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီက သုံးသပ္ခဲ့သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ေရး၊ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီက အၾကံျပဳခဲ့ၿပီး တာ၀န္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးကုိ ေလးစားတန္ဖုိး ထားၾကရန္ကုိလည္း လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီက အၾကံျပဳခဲ့သည္။

 

NLD အစိုးရ၏ သက္တမ္း၀က္ အေျခအေနႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အလားအလာ

တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) ေရးထိုးျခင္း ႏွစ္ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၂၀၁၆ ဧၿပီတြင္ ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ အရပ္သားအစိုးရ (သို႔မဟုတ္) NLD အစိုးရ ေပၚေပါက္လာသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရ တစ္ရပ္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုက စစ္တစ္ပိုင္း အစိုးရအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးမွသာ ထြက္ေပၚလာသည့္ NLD အစိုးရကို အရပ္သားအစိုးရအျဖစ္ ျပည္သူမ်ားက ရႈျမင္ၾကသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ယခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက အရပ္၀တ္လဲ၍ ပါ၀င္လာေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားမွာ စစ္တစ္ပိုင္း အစိုးရဟု ျမင္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲကို ဆင္ႏႊဲခဲ့ ရသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ပါ၀င္ ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္မွစ၍ NLD သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္းတြင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းစြာ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္။

NLD ပါတီသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲကို ဆင္ႏႊဲၿပီးခ်ိန္တြင္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး အစိုးရအာဏာကို ရယူႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ယခုဆိုလွ်င္ အစိုးရသက္တမ္း တစ္၀က္ေက်ာ္ကို ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

၁၉၈၈ ပါတီတည္ေထာင္ခ်ိန္မွစ၍ NLD အေပၚ၌ လူထုက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးမားစြာျဖင့္ ေထာက္ခံခဲ့ၾကေသာ္လည္း အစိုးရျဖစ္ၿပီး သက္တမ္းႏွစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေထာက္ခံမႈမ်ားအစား အျပစ္တင္မႈ၊ ေ၀ဖန္မႈမ်ားက ပို၍က်ယ္ေလာင္ လာခဲ့သည္။

NLD အစိုးရ၏ ႏွစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ ကာလအတြင္း ဆုတ္ယုတ္လာသည့္ စီးပြားေရး အေျခအေန၊ တိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား၊ ရခိုင္အေရးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ႏိုင္ငံတကာဖိအား၊ အရပ္သား အစိုးရလက္ထက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေမးခြန္းထုတ္ရမည့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေရးသားခြင့္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကတိက၀တ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ NLD အစိုးရအေပၚ လူထု၏ယံုၾကည္မႈက ေလ်ာ့ပါးေစခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ NLD အစိုးရ၏ ႏွစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ သက္တမ္းအတြင္း လူထုက ခ်ီးက်ဴးေထာက္ခံမႈမ်ားအစား ေ၀ဖန္မႈမ်ားကသာ ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့သည္။

မၾကာမီကာလျဖစ္သည့္ ၂၀၂၀  တြင္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ NLD အစိုးရသက္တမ္း ငါးႏွစ္သည္လည္း ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္သာ က်န္ေတာ့သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။

လာမည့္ NLD အစိုးရ၏ လက္က်န္သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနသည္ မည္သို႔ျဖစ္မည္ ဆိုသည္က စိတ္၀င္စားစရာပင္။ ၿပီးခဲ့သည့္ NLD အစိုးရ၏ ႏွစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ သက္တမ္းအတြင္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသည္ ထင္သေလာက္ ခရီးမေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုသည္။

■ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မ်ားေနသလား

NLD ပါတီက အစိုးရ တာ၀န္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းယူၿပီးခ်ိန္တြင္ ယခင္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ ရွိၿပီးသား ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကို ေလွ်ာ့ ခ်၍ ၀န္ႀကီးဌာန ၂၁ ခုျဖင့္ စတင္ တာထြက္ခဲ့သည္။ ထူးျခားခ်က္ အေနျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာန ၂၁ ခုတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားကိုသာ ခန္႔ အပ္တာ၀န္ေပးခဲ့ၿပီး ဒု၀န္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

လူထုအေနျဖင့္လည္း ယင္း လုပ္ရပ္အေပၚ အစိုးရကုန္က်စရိတ္ သက္သာသည့္အတြက္ ႀကိဳဆို ေထာက္ခံခဲ့ၾကၿပီး ခ်ီးက်ဴးမႈမ်ား လည္း ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းအင္အားျဖင့္ အစိုးရယႏၱရားမ်ား လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ လံုေလာက္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဒု၀န္ႀကီးမ်ားကို ျပန္လည္ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးခဲ့ရသည္။

ထို႔ျပင္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားလည္း တိုးခ်ဲ႕မႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ အသစ္ေပၚထြက္လာသည့္ ၀န္ႀကီး ဌာနမ်ားျဖစ္သည္။ လက္ရွိ NLD အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ၀န္ႀကီးဌာန ၂၄ ခု၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ၂၃ ဦးႏွင့္ ဒု၀န္ႀကီး  ၁၇ ဦးျဖင့္ အစိုးရယႏၲရား ကို လည္ပတ္ေနသည္။

NLD အစိုးရ သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခ်ိန္တြင္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၏ စြမ္း ေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္အျပင္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ေျခမေပၚသည့္ ၀န္ႀကီးမ်ားကို ေျပာင္းလဲကစားရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

အစိုးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ခြဲ ေက်ာ္ကာလအတြင္း ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးအခ်ိဳ႕ကို ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ ၿပီး ျပန္လည္အစားထိုးခန္႔အပ္ခဲ့ ေသာ္လည္း အစိုးရ၏ ကစားကြက္ က တက္လာျခင္း မရွိေသးေပ။ ထိုသို႔ အစိုးရ၏ ကစားကြက္တက္မလာမႈ သည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မ်ားေနျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ အပါအ၀င္ သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား တြင္လည္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသည္။ ထို႔ျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရး၊ စီးပြားေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေကာ္မတီ ၁၆ ခုတြင္ ဥကၠ႒၊ ဒုဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ ၀င္အျဖစ္လည္း တာ၀န္ယူထားသည္။

ထိုသို႔ အစိုးရ၏ အေရးႀကီး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္မွ တာ၀န္ယူမႈ မ်ားျပားေန သည့္အတြက္ ၀န္ႀကီးမ်ား၏ စြမ္း ေဆာင္ရည္မွာ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္ ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္ ၎အသက္အရြယ္အရ မ်ားျပားလွေသာ အစိုးရအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္မည္လား ဆိုသည္က ေမးခြန္းထုတ္စရာပင္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဓိက လိုအပ္ေနသည္မွာ အစိုးရအေနျဖင့္ မိမိတို႔သြားမည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ ခ်မွတ္ေပးၿပီး ၀န္ႀကီးမ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကစားခြင့္ေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ NLD အစိုးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ကာလအတြင္း ထပ္တိုးလိုက္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕႐ံုး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနလား သို႔မဟုတ္ အာဏာခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းလားဟု ေမးခြန္းထုတ္သူမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ NLD ပါတီအတြင္း ဒီမိုကေရစီ ဆိတ္သုဥ္းေနသည့္အတြက္ ပါတီ၀င္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္လိုက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ရွိလာသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာက NLD ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးမွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ (၉)မွ ဦးေဖခ်စ္ႏွင့္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ (၅)မွ ဦးတင္ထြန္းေအာင္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

၎တို႔ႏွစ္ဦး ႏုတ္ထြက္ခြင့္ တင္ထားမႈကို စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ NLD အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ဳိးၫြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

“သူတို႔ကိုယ္တုိင္ကိုက ပါတီစည္းကမ္းေတြက တင္းက်ပ္လြန္းတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႔ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပါတီကို ျပန္ၿပီးေတာ့ အလွဴေငြ ထည့္၀င္ရတယ္။ ဒါေတြအတြက္ သူတုိ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ခ်င္တယ္ဆုိၿပီး သူတို႔က ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ေတာင္းတာပါ။ အဲဒါကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီေန႔ အစည္းအေ၀းက အတည္ျပဳလိုက္တာ” ဟု ေဒါက္တာမ်ဳိးၫြန္႔က ဆုိသည္။

ထိုသို႔ ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔ ေျပာၾကားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ ႐ံုးခန္းတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖခ်စ္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

NLD ပါတီ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ဳိးၫြန္႔က ၎ကုိ ပါတီစည္းကမ္းမလုိက္နာျခင္းႏွင့္ ပါတီရန္ပုံေငြ မထည့္၀င္ျခင္းေၾကာင့္ ဟူေသာ စြပ္စဲြခ်က္ႏွစ္ခုျဖင့္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္သည္ မိမိ၏ ဂုဏ္သိကၡာ ထိခုိက္ေစသည္ဟု ေျပာသည္။

NLD ပါတီအတြင္း ဒီမုိကေရစီ ဆိတ္သုဥ္းေနၿပီး NLD ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္း၀င္းခုိင္သန္းပင္လွ်င္ လြန္ဆန္ႏုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ဦးေဖခ်စ္က ဆိုသည္။

“အဓိကကေတာ့ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာသာမက မိမိတို႔ရဲ႕ ကိုယ္စီမဲဆႏၵနယ္၊ ကိုယ္စီပါတီ အဖဲြ႕အစည္း အတြင္းမွာေတာင္ ဒီမုိကေရစီ ဆိတ္သုဥ္းၿပီး အာဏာရွင္စနစ္ ထင္ထင္ရွားရွား ေပၚေပါက္ေနလို႔ပါပဲ” ဟု ဦးေဖခ်စ္က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းႏွင့္ အဆိုမ်ားတင္သြင္းရာ၌ NLD ပါတီတြင္း စိစစ္ေရးေကာ္မတီ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံေရးအရ ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ားရွိေနၿပီး ၎အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သက္တမ္းသုံးႏွစ္အတြင္း ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ငါးခုႏွင့္ အဆိုသုံးခု တင္ျပေသာ္လည္း ပါတီတြင္း ေကာ္မတီ၏ စိစစ္မႈေၾကာင့္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း သုံးခုႏွင့္ အဆုိတစ္ခုသာ တင္သြင္းခြင့္ရခဲ့ေၾကာင္း ဦးေဖခ်စ္က ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ NLD ပါတီသည္ ဒဂံု ၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာသက္သက္ခုိင္ႏွင့္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်တုိ႔ကို ပါတီတာ၀န္မွ ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာသက္ သက္ခိုင္ႏွင့္ အမွတ္ (၂) တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်တုိ႔ကို ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မွ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္စည္းကမ္းခ်က္ျဖင့္ အေရးယူသည္ကို မသိရွိေၾကာင္း ကာယကံရွင္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးက ေျပာသည္။

“ကြၽန္ေတာ္ရယ္၊ ေဒၚသက္သက္ခုိင္ရယ္က ပါတီမွာ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ေပါ့။ ပါတီ၀င္အျဖစ္ေတာ့ ဆက္ရွိတာေပါ့။ ဘာျဖစ္လုိ႔ ရပ္နားလုိက္တယ္ ဆုိတာကုိ ကြၽန္ေတာ္လည္း ဘာမွမသိရဘူး။ ဘာမွလည္း ေခၚမေျပာဘူး။ အေၾကာင္းအရာ ဘာမွမသိရဘဲ စာပဲအေၾကာင္းၾကားတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဆိုသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚသက္သက္ခိုင္ကမူ မီဒီယာကို ေျပာသည့္အတြက္ ယခုလို သတိေပးခံရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေဘာလံုးတစ္ကြင္းလံုး ပတ္ကန္ေနသည္ဟု ဥပမာေပး၍ သတင္းမီဒီယာ အခ်ိဳ႕ကို ေျပာဆိုခဲ့သူျဖစ္ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်သည္ ၂၀၁၇ က NLD အစိုးရ လက္ထက္တြင္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ မရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူစိတ္ပ်က္ YBS ဟူ၍ သတင္းမီဒီယာအား ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထိုသို႔ NLD ပါတီ၏ အေရးယူမႈသည္ ပါတီတြင္း ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမႈ၊ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ေစႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ပါတီတြင္း ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္အေပၚ မ်ားစြာထိခိုက္မႈ ရွိေစေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

■ အစုိးရ-တပ္မေတာ္ဆက္ဆံေရး

NLD ပါတီအေနျဖင့္ အစိုးရ တာ၀န္ကို စတင္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ သင့္ျမတ္ေရးသည္ အဓိက အခန္းက႑ တစ္ခုအျဖစ္ ပါ၀င္ေနသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ တပ္မေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေနရာရထားသည့္အျပင္ အစိုးရပိုင္းတြင္လည္း ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး သံုးဦးကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္း တင္သြင္းရၿပီး သမၼတက ခန္႔အပ္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ တိုင္းျပည္တြင္ တစ္ခုခု မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္လာပါက အေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းျပည္၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရး၌ အဓိက တာ၀န္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္အတြက္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ကို NLD အစိုးရအေနျဖင့္ မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ မရေပ။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ စတင္ခ်ိန္တြင္ NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ပြတ္တိုက္မႈက ႀကီးမားခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ ပထမဆံုးဥပေဒျဖစ္ သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ဥပေဒၾကမ္းအား အတည္ျပဳရာတြင္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္အတြက္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ရသည္။

ယင္းဥပေဒ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားတစ္ဦးက ဒီမိုကေရစီ အႏိုင္က်င့္ခံရသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

NLD အစိုးရႏွစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ သက္တမ္းအတြင္း NLD ဘက္က အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြ ရွိေနေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ဘက္က လိုက္ေလ်ာမႈ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ ဆက္ဆံေရးက ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းမႈ နည္းပါးေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုသည္။

“အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ ဆက္ဆံေရးက NLD အစိုးရအေနနဲ႔ အမ်ိဳးသာ းရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ တပ္မေတာ္ကို ျပႆနာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေတာ္ေတာ္ေလး လိုက္ေလ်ာမႈရွိစြာ ဆက္ဆံခဲ့ပါတယ္။ ဒါတင္မကဘူး။ အခု ရခိုင္ျပည္နယ္က ဘဂၤါလီအေရး ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ တစ္ျပည္လံုးရဲ႕ အခ်ဳပ္အ ျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္မႈကို ကာကြယ္ထားတဲ့ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ တပ္မ ေတာ္ကိုလည္း NLD အစိုးရဘက္ ကေနၿပီးေတာ့ ကာကြယ္ရပ္ခံမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီလို ရွိေနတဲ့ အ ေျခအေနေအာက္မွာ တစ္ဖက္က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ မဆိုင္တဲ့ အဆိုေတြကိုေတာင္ စစ္တပ္ကေန လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ကန္႔ကြက္တာေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေျပာခ်င္တာက NLD က အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေပမဲ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ လိုက္ေလ်ာမႈကေတာ့ အေတာ္နည္းပါးတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အဲဒါကလည္း ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္း တိုးတက္မႈ နည္းတယ္လို႔ ေျပာခ်င္တယ္” ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူ ဦးသန္းစိုးႏိုင္က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ႏွစ္ႏွစ္ခြဲကာလအတြင္း အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကားတြင္ ပဋိပကၡ ႀကီးႀကီးမားမား မျဖစ္ျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္သည့္အခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ဆိုသည္။

“အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးက ဒီႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈက အားနည္းတယ္လို႔ ျမင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ၾကားမွာ ပဋိပကၡ ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္တာေတာ့ မေတြ႕ရတာက ေကာင္းမြန္တဲ့ အခ်က္လို႔ ေျပာရမယ္” ဟု ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက သံုးသပ္သည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ ဆက္ဆံေရး၏ အဓိက ပန္းတိုင္သည္ တပ္မေတာ္ကို အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ထားရွိေရးျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကို တစ္ဆင့္ခ်င္း ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ျဖစ္သည္။

အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသည့္ႏိုင္ငံမ်ား တြင္ တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေရးသည္ အေရးႀကီးသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးမွ  တစ္ဆင့္ခ်င္း ဆုတ္ခြာဖို႔ဆိုလွ်င္ အာဏာရအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ ၾကားတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိရန္ လိုသည္။ သို႔ေသာ္ NLD အစိုးရ သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ကို ေလသံပင္ မၾကားရေသးေခ်။

ယေန႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ကို ခ်ဥ္းကပ္ပံုသည္ အမာလိုင္းမဟုတ္ဘဲ အေပ်ာ့လိုင္းျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္သည္။ ယခင္ အတိုက္အခံဘ၀တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မာမာထန္ထန္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရျဖစ္ၿပီးခ်ိန္တြင္မူ ျပည္သူမနာသည့္နည္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္က ေျပာၾကားလာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားရွိေနသည့္အတြက္ သေဘာထား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းလာႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက သံုးသပ္သည္။

“တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားကလည္း ေျပာင္းလာခ်င္ ေျပာင္းလာမွာပါ။ ဘာလို႔ဆို ဒီအခ်ိန္က အစိုးရနဲ႔ မဟာမိတ္ျပဳရမယ့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေန တာကိုး။ မဟုတ္လို႔ရွိရင္ သူတို႔မွာလည္း ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားရွိေနတဲ့အတြက္ သေဘာထား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းလာမယ္လို႔ ထင္တယ္။ အခုေတာင္မွ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေတြ ေရးဆြဲဖို႔ မူအားျဖင့္ သေဘာတူထားတာ ရွိေနၿပီဆိုတဲ့ အခါက်ေတာ့ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔လည္း ေရရွည္ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားကို ၾကည့္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရတာပဲ” ဟု ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ဆိုသည္။

သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ေအာက္ တိုဘာ ၅ ရက္က က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္မူ သမၼတ႐ံုး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္မႈရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အၾကား ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား မၾကာခဏရွိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဦးတည္း ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ အေၾကာင္းအရာေပၚ မူတည္ၿပီး သမၼတပါ၀င္သည့္ ေတြ႕ဆံုပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သမၼတ မပါ၀င္ေသာ အျခားေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ားလည္း ရွိသည္ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ဆိုသည္။

■ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအရွိန္

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္း ေျပာေနတဲ့ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ကြၽန္မေျပာခ်င္တာဟာ ကြၽန္မတို႔ဟာ အရင္ အစိုးရရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြအားလုံးကို ပစ္ပယ္တဲ့စိတ္ဓာတ္ မရွိပါဘူး။ အေကာင္းေတြ လုပ္ခဲ့တာကို ကြၽန္မတို႔ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ ဒီဟာေတြေပၚမွာ ဆက္ၿပီးေတာ့ ေဆာက္တည္သြားပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စတင္ၿပီးေတာ့ လုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ကြၽန္မတို႔ ဒါကိုအမ်ားႀကီး တန္ဖိုးထားပါတယ္။ ဒီအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဟာ ၿပီးေျမာက္ေအာင္လို႔ အားလုံးပါ၀င္သင့္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္ေအာင္လို႔ ကြၽန္မတို႔ဆက္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားပါမယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၀၁၆ ဧၿပီ ၁၈ ရက္က ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး NLD အစိုးရအေနျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ထားခဲ့သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လမ္းေၾကာင္းအေမြကို ဆက္ခံခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ NLD အစိုးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ အဓိက အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုသာ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

NLD အစိုးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ခြဲကာလအတြင္း  ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ -၂၁  ရာစုပင္လံု အစည္းအေ၀းကို သံုးႀကိမ္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီး NCA စာခ်ဳပ္တြင္ မြန္ႏွင့္ လားဟူအဖြဲ႕တို႔ လက္မွတ္ေရးထိုး ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း က်န္ရွိေနေသးသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားကိုမူ NCA တြင္ ပါ၀င္လာရန္ စည္း႐ံုးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ -၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းက သေဘာတူညီခ်က္ ၃၇ ခ်က္ႏွင့္ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းက သေဘာတူညီခ်က္ ၁၄ ခ်က္ စုစုေပါင္း သေဘာတူညီခ်က္ ၅၁ ခ်က္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း အေရးႀကီးသည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားမွာ ပါ၀င္လာျခင္း မရွိသည့္အေပၚ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၈ အတြင္း ညီလာခံတစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ၂၀၁၉ တြင္ ညီ လာခံႏွစ္ႀကိမ္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ ၿပီး ယင္းညီလာခံ သံုးႀကိမ္တြင္ အ ေရးႀကီးသည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒ ရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား အ ၿပီးအျပတ္ခ်မွတ္၍ အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ခိုင္ခိုင္မာမာ တည္ေဆာက္ေပးရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ ေနာက္ထပ္ က်င္းပမည့္ ညီလာခံ သံုးႀကိမ္မတိုင္မီ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ က်န္ရွိေနသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ NCA ထီးရိပ္ေအာက္ကို အျမန္ခိုလံႈႏိုင္မွသာလွ်င္  ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခြင့္ ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ က်န္ရွိေနသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အင္အားႀကီးမားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားကို အႀကိမ္မ်ားမ်ား ျပဳႏိုင္မွသာ ေျပလည္ႏိုင္မည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနသည္။

ယင္းအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ သတင္းေကာင္းတစ္ရပ္က ထြက္ေပၚလာသည္။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံု အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၈ အတြင္း တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၉ အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ ဒရယ္ဆုိင္ရာ အေျခခံမ်ားရရွိေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္ရည္ရြယ္၍ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား သီးသန္႔အစည္းအေ၀းကို ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ပုပၸား၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ႐ံုးေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအစည္းအေ၀းသို႔ အစိုးရဘက္မွ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ဘက္မွ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရး ထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ဆိုသည္။

“ဒီပြဲကို တပ္ခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ တက္မယ္။ အစိုးရဘက္ကဆုိရင္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တက္မယ္”  ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ က်န္ေနသည့္အဖြဲ႕မ်ား၏ ကိစၥကိုလည္း ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ပုပၸား ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုမႈသည္ NLD အစိုးရ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေပၚတြင္ မည္မွ်အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္သည္ကို ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားကေစာင့္ ၾကည့္ေနသည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေနအထားကေတာ့ အရင္ ဦးသိန္းစိန္ေခတ္ကေလာက္ေတာင္မွ အရွိန္အ၀ါ မရွိပါဘူး။ ေလ်ာ့ေနတယ္။ တခ်ိဳ႕လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြကဆိုရင္ ပ်က္လုနီးပါးေတာင္ ေျပာေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အခု ၁၅ ရက္မွာ ပုပၸားမွာ ေခၚတာလို႔ ထင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သံုးဦးသံုးဖလွယ္ အရင္က ေတြ႕တာ သိပ္မရွိဘူး။ တစ္ဖက္ဖက္က အင္တင္တင္ျဖစ္ေနတာခ်ည္းပဲ။ အခုဟာကေတာ့ နည္းနည္းေလး သူတို႔ အက်ပ္႐ိုက္ေနပါၿပီ။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လည္း ေတြ႕ရတာ။ သူတို႔ သံုးဦးသံုးဖလွယ္ေတြ႕ၾကမယ္ဆိုေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက မပါမျဖစ္ ပါမွာေပါ့။ ပင္လံုကေတာ့ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ႀကီးေပါ့။ အခုဟာကေတာ့ ၾကားျဖတ္ အေရးေပၚေတြ႕ၾကတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္” ဟု တမၸဒီပ အင္စတီက်ဴမွ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာခင္ေဇာ္၀င္းက ဆိုသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အရွိန္ေႏွးရျခင္း၏ အဓိကအခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ ကြာဟခ်က္က ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ မျပင္ဆင္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈျဖင့္ ႏိုင္ငံ ေရးအရ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္ ဦးတည္ထားၿပီး တပ္မေတာ္ဘက္ကမူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုုိ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေဘာင္အတြင္းကသာ တည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ တပ္မေတာ္ဘက္ကမူ ေျခာက္ခ်က္ကို ဆုပ္ကိုင္ထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းျပေျမပံု ခုနစ္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ ထားသည္။

■ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးခရီး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟုေျပာလွ်င္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးက ေနာက္တြင္ ပါလာသည္။ NLD အစိုးရ၏ ေရြး ေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကိုလည္း အဓိကက်သည့္ အခ်က္အျဖစ္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

NLD ပါတီသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕ စည္းပံုကို မေထာက္ခံသည့္အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ေနသည့္အတြက္ ၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္မၿပိဳင္ဘဲ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္  ဖြဲ႕စည္းပံုလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း NLD ပါတီက ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၄၅ ေနရာအနက္ ၄၃ ေန ရာအထိ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၂  ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ NLD လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုကို  ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ နည္းမ်ိဳးစံု ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

ေလးပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုမႈမွ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးစားရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ မရွိခဲ့သည့္အျပင္ NLD ပါတီႏွင့္ ၈၈ ၿငိမ္းပြင့္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လူထုဆႏၵ ေကာက္ခံရာတြင္ လက္မွတ္ငါးသန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ည္းႏွီးသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ အခ်ိန္ယူကာ လႊတ္ေတာ္တြင္း ဖြဲ႕ စည္းပံုျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာ၌ သမၼတအရည္အခ်င္းျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ စစ္ေရးအျမင္အစား ကာကြယ္ေရးအျမင္ဆိုသည့္ စကားလံုးတစ္လံုးကိုသာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ၿပီး အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္သက္တမ္းအတြင္း NLDအစိုးရအေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသံတိတ္ေနသည့္အတြက္ ေ၀ ဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲ ကမ္ပိန္းတုန္းက ျပည္သူကို သူတို႔ ကတိေပးထားတာ ရွိတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပ ေဒျပင္ဆင္တဲ့ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို မလုပ္ႏိုင္ဘူး၊ မေျပာႏိုင္ဘူးဆို လို႔ရွိရင္  ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္က ဒီမိုကေရစီတိုင္းျပည္၊ ဒီမိုကေရစီလူ႔အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္စရာအေၾကာင္း ဘာမွ မရွိဘူး။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဖို႔အတြက္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ေထာက္ခံခဲ့တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ ထင္တယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ဒီေန႔အေျခအေနက်ေတာ့ ဒီကိစၥကို ေျပာသံဆိုသံ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မၾကားရဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္တုန္းကေတာ့ ကတိေပးတယ္။ ဒါေပမဲ့ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္တာ၊ အစိုးရျဖစ္တာ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ သံုးႏွစ္ၾကာတဲ့အခါမွာေတာ့ ဒီကိစၥကို ေျပာသံမၾကားရဘူး”  ဟု လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္မိုးေဇာ္က ေထာက္ျပသည္။

ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရာတြင္ မေအာင္ျမင္သည့္အတြက္ NLD အစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈမွ တစ္ဆင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္မည့္လမ္းကို ေရြးခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွတစ္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးစားရာတြင္ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ားက ရွိေနသည့္အတြက္ NLD အစိုးရ သက္တမ္း ငါးႏွစ္အတြင္း တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အားလံုးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးသည္ မလြယ္ကူေသးသည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွတစ္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ NLD အစိုးရသက္တမ္းအတြင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခ နည္းပါးသည့္ အေနအထားျဖစ္ေနသည္ဟု ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပေရာဆက္ကေန ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔ႀကိဳးစားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်န္တဲ့ အစိုးရရဲ႕ သက္တမ္းအတြင္းမွာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖို႔ အေနအထားမွာ မရွိဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေတြက အစိုးရသစ္တက္ခါစတုန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာခဲ့သလိုပဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး က ပထမ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ဒုတိယ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက တတိယအေနနဲ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ အခုကာလၾကာလာတဲ့အခါမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ဒီအစိုးရသက္တမ္းအတြင္းမွာ ရဖို႔ဆိုတာက ေတာ္ေတာ္ေလးကို ခဲယဥ္းေနၿပီေလ”  ဟု  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ဆိုသည္။

ယင္းလမ္းေၾကာင္းအစား အေျခခံဥပေဒ၌ ျပင္ဆင္ရန္ လြယ္ကူသည့္ ပုဒ္မမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပင္ဆင္ရန္ ညႇိႏိႈင္းၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ရယူကာ အနီးဆံုးလႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္းျဖင့္ ျပင္ဆင္နိုင္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက ဆိုသည္။

အေျခခံဥပေဒတြင္ပါရွိသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ေပးႏိုင္ေပးမည့္ အခ်က္ကို ျပင္ဆင္မည္ဆိုပါက တပ္မေတာ္က ေထာက္ခံႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူ ဦးသန္းစိုးႏိုင္က အၾကံျပဳသည္။

“ပုဒ္မ ၄၃၆ ထဲမွာ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ဥပေဒ ၉၃ ခုကိုေတာ့ ျပင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ က်န္တဲ့ဇယား ၁၊၂၊ ၃ တို႔ ဘာတို႔ ျပင္ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္မွာေပါ့။ အဲဒါထက္ပိုျဖစ္ႏိုင္တာ တစ္ခုေတာ့ ရွိတယ္။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေတြကေန ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခြင့္ေပးဖို႔အတြက္ အေျခခံဥပေဒကို ေျပာင္းမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါကို တပ္မေတာ္ကလည္း ေထာက္ ခံႏိုင္တယ္” ဟု ဦးသန္းစိုးႏိုင္က ဆိုသည္။

၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခအ ေနအရပ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ရွင္းလင္းရာတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းၿပီး အစိုးရေမွ်ာ္မွန္း ထားသည့္အတိုင္းတစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္မွသာလွ်င္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အစိုးရအေနျဖင့္ အာမခံႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

“၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရ ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ အတိုင္း တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္မွသာလွ်င္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အာမခံႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြ အၾကားမွာလည္း လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈနဲ႔ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈတို႔ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မွသာ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ အစိုးရ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ရန္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑သည္ အေရးပါသည္ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“လက္ရွိႀကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အခန္းက႑ကလည္း အေရးပါပါတယ္။ အားလံုးဟန္ခ်က္ညီတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခု ခိုင္ခိုင္မာမာ ျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရာမွာ စိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားႀကီးကို ေက်ာ္ျဖတ္ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္း ေတြကို ေရာက္ေအာင္သြားဖို႔၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးတည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခား နဲ႔ အဆင့္လိုက္ေရွ႕ဆက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခက္အခဲေတြ၊ စိန္ေခၚမႈေတြ ရွိေနေပမဲ့လည္း ဘံုရည္မွန္း ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုပန္းတိုင္ကေတာ့ ေပ်ာက္ပ်က္သြားလို႔ မရပါဘူး” ဟု ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ဆိုသည္။

NLDအစိုးရအေနျဖင့္ သက္တမ္းႏွစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္အတြင္း ႏႈတ္ဆိတ္ေနသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးတစ္ဦးက လႊတ္ေတာ္တြင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း လာေရာက္ရွင္းလင္းျခင္း ျဖစ္သည္။

“တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြဘက္ကလည္း သူတို႔ ေဆြးေႏြးတဲ့ ရလဒ္အေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုၿပီး ရပ္တည္တယ္။ ဒီမွာ အဓိကျပႆနာက ၂၀၀၈ ကို ျပင္မလား၊ မျပင္ဘူးလားဆိုတဲ့ ျပႆနာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္စြာ အဆံုးသတ္ႏိုင္၊ မသတ္ ႏိုင္ရဲ႕ အေျဖ လို႔ပဲထင္ပါတယ္” ဟု ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ဆိုသည္။

■ NLD အစိုးရသက္တမ္းတစ္၀က္ ရလဒ္

NLD အစုိးရ သက္တမ္းတစ္၀က္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အျမင္သေဘာထားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ပဋိပကၡတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ထက္၀က္ေအာက္ကသာ ယခုအစုိးရလက္ထက္တြင္ ပုိမုိေကာင္း မြန္သည္ဟုေျဖဆိုေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (PEACE) ၏ အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

NLD ပါတီဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသက္တမ္းတစ္၀က္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ လူထုသေဘာထားစစ္တမ္း ေကာက္ယူရာတြင္ အေကာင္းျမင္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားေနေသးေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (PEACE) အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးစိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က ေျပာသည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာအတြက္ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္မွ ၉ ရက္ အထိ လူဦးေရ ၂၅၉ ဦးက ႏုိင္ငံအ၀ွမ္းရွိ ႏုိင္ငံသား ၂၃၆၄ ဦးကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားအား ေျဖဆုိၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ NLD အစုိးရလက္ထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီအေနအထားမွာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအစိုးရလက္ထက္ အေနအထားထက္ ပုိ၍ ေကာင္းမြန္သည္ဟု ေျဖၾကားၾကေသာ္လည္း ဒီမုိကေရစီအျပည့္အ၀ရရန္မွာမူ အလွမ္းေ၀းေနဆဲဟု သေဘာထားေပးၾကေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ားအား ေျဖဆုိသူ ထက္၀က္ခန္႔က တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံသားမ်ားက တုိက္႐ုိက္ေရြးခ်ယ္သင့္သည္ဟု ဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၇ ရာခုိင္ႏႈန္းက တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားကုိ အာဏာ ပုိေပးသင့္သည္ဟု ဆုိၿပီး ၂၁ ရာခုိင္ ႏႈန္းကမူ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး။ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားအၾကား လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကုိ ယခုအတုိင္း ဆက္လက္ထားရွိသင့္သည္ဟု ဆုိထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားရွိ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အေရအတြက္ကုိ ယခုအေရအတြက္အတုိင္း ထားသင့္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ထပ္မံတုိးသင့္သည္ဟု ေျဖဆုိသူ၏ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ခန္႔ရွိၿပီး ၃၂ ရာခုိင္ႏႈန္းကမူ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အေရအတြက္ကုိ ေလွ်ာ့ ခ်သင့္သည္ သုိ႔မဟုတ္ လုံး၀မရွိသင့္ဟု ေျဖဆုိခဲ့ၾကေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအစီခံစာ ရလဒ္မ်ားအရ NLD အစိုးရ၏ ႏွစ္ႏွစ္ခြဲသက္တမ္းအတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ တြင္ ျပည္သူမ်ားက အေကာင္းျမင္ေနဆဲဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ပကတိအေျခအေနတြင္မူ အစိုးရသက္တမ္းတစ္၀က္အတြင္း NLD အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္းပါ ကတိက၀တ္မ်ားကို ပင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

သို႔ေသာ္ ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ႏိုင္ငံတကာဖိအားေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ တစ္ဆို႔ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ေရးတြင္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား နားလည္မႈရွိရွိျဖင့္ ညိႇႏိႈင္းေပါင္းစပ္အေျဖရွာႏိုင္မွသာလွ်င္ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္မည့္အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ေနသည္ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

“အက်ပ္အတည္းေတြက ၀ိုင္းေနၿပီဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ သူတို႔ ႏွစ္ဖက္က ေက်ာခ်င္းကပ္ရေတာ့မွာပဲ။ တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္ အမွီျပဳရေတာ့မွာပဲ။ တပ္ကလည္း ဒီဘက္က NLD အစိုးရကို အားကိုးရေတာ့ မယ္။ NLDအစိုးရကလည္း တပ္ကို အားကိုးရေတာ့မယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္မွာေတာ့ သူတို႔အေနနဲ႔ စိတ္ေကာက္ၿပီး ရန္ျဖစ္ေနလို႔ မရေတာ့ဘူး။ ဒါက သူတို႔ရဲ႕ ရွင္သန္ရပ္တည္ေရးပဲ” ဟု တမၸဒီပအင္စတီက်ဴမွ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာခင္ေဇာ္၀င္းက ဆိုသည္။

NLD ပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ရာတြင္ ရန္ပံုေငြမထည့္ခ်င္၍ ႏုတ္ထြက္ျခင္းျဖစ္ဟု ေျပာဆိုမႈအေပၚ နားမလည္ျဖစ္ရေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

NLD ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ရာတြင္ ရန္ပံုေငြမထည့္ခ်င္၍ ႏုတ္ထြက္ျခင္းျဖစ္ဟု ေျပာဆိုမႈအေပၚ နားမလည္ျဖစ္ရေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ထြန္းေအာင္က Daily Eleven သတင္းစာသို႔ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္ႏုတ္ထြက္တာကို သူတို႔ အတည္ျပဳေျပာတယ္ပဲေျပာရမွာေပါ့။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ပါတီႀကီးတစ္ရပ္ရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိတဲ့သူေျပာတာဆိုေတာ့ ပါတီက ေျပာတယ္လို႔ မွတ္ယူရမွာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ သူက ေျပာတာက ထင္ျမင္ခ်က္နဲ႔ သေဘာထား မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ထင္တယ္လို႔ သူက တပ္အပ္ေျပာလိုက္တာဆိုေတာ့ ဘာျဖစ္လို႔ အဲဒီလိုတပ္အပ္ေျပာလဲေတာ့ မသိဘူးေပါ့။ ေရးတဲ့စာမွာလည္း ႏုတ္ထြက္ တယ္လို႔ေတာင္ ကြၽန္ေတာ္မေရးပါဘူး။ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းေလးပဲေရးၿပီး ပို႔ခဲ့တာပါ။ ပါတီ၀င္အျဖစ္ မခံယူေတာ့ပါေၾကာင္းဆိုၿပီး ေရးပို႔ခဲ့တာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ေရးတဲ့စာမွာ ရန္ပံုေငြ ထည့္ရတာကို မထည့္ခ်င္လို႔ဆိုတာမပါဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တင္းက်ပ္တဲ့ စည္းကမ္းေတြကို မလိုက္နာခ်င္လို႔ထြက္ပါတယ္ဆိုတဲ့ အေရးအသား၊ အေျပာအဆိုမရွိပါဘူး။ ဒီလိုမ်ဳိးေျပာဆိုခ်က္ကိုေတာ့ နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ရပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ ဥပေဒျပဳတဲ့အလုပ္ကို ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးအတြက္ ဒီထက္ပိုၿပီးအက်ိဳးရွိေအာင္ ကြၽန္ေတာ့္ ဥာဏ္စြမ္းေလးနဲ႔ပိုၿပီးေတာ့ လုပ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ စဥ္းစားေတြးေခၚၿပီးေတာ့  အခုလို ႏုတ္ထြက္ျဖစ္တာပါ” ဟု ဦးတင္ထြန္းေအာင္က ဆိုသည္။

NLD ပါတီ၀င္အျဖစ္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္တင္ထားသည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ (၉)မွ ဦးေဖခ်စ္ႏွင့္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ (၅)မွ ဦးတင္ထြန္းေအာင္ ႏွစ္ဦးကို  စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္  NLD ပါတီ  CEC အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ဳိးၫြန္႔က ေျပာၾကားထားသည္။

“ျပစ္ခ်က္ရွိလို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ကိုယ္တုိင္ကိုက ပါတီစည္းကမ္းေတြက တင္းက်ပ္လြန္းတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႔ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပါတီကို ျပန္ၿပီးေတာ့ အလွဴေငြထည့္၀င္ရတယ္။ ဒါေတြအတြက္ သူတုိ႔လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ခ်င္တယ္ဆုိၿပီး သူတို႔က ႏုတ္ထြက္ခြင့္ေတာင္းတာပါ။ အဲဒါကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီေန႔ အစည္းအေ၀းက အတည္ျပဳလိုက္တာ” ဟု ေဒါက္တာမ်ဳိးၫြန္႔က ဆုိသည္။

ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္ဧည့္ရိပ္သာတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ NLD အစည္းအေ၀းပြဲအၿပီး ေဒါက္တာမ်ဳိးၫြန္႔က မီဒီယာမ်ားအား အထက္ပါအတိုင္း ေျဖၾကားခဲ့သည့္အေပၚ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ထြန္းေအာင္က နားမလည္ျဖစ္ရေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ႏုတ္ထြက္စာတင္ခဲ့သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔ က ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏုတ္ထြက္ေသာ္လည္း ထိခုိက္မႈလုံး၀မရွိေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားအျပား အႏုိင္ထားသည့္အတြက္ အေျပာင္းအလဲ မျဖစ္ႏုိင္ ေၾကာင္း၊ ပါတီစည္းကမ္းကုိလည္း ေလ်ာ႔ေပါ့ေပးရန္ မရွိေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ အာဏာရ NLD ပါတီ၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထု လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အခက္အခဲရွိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးတင္ထြန္းေအာင္က ဆိုသည္။

“ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ ကိုယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တာကို ေဆာင္ရြက္ေနတာက အခုလည္း ဒီပါတီထဲက မဟုတ္ေတာ့ေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ အခက္အခဲရွိႏိုင္မယ္လို႔ မထင္ပါဘူး။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက NLD ကဆိုတာက တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရဘက္နဲ႔ ထိေတြ႕မႈ သိပ္မရွိပါဘူး။ ကိုယ့္မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္တဲ့ ခ႐ိုင္တို႔၊ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွာလည္း NLD ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာ ကေတာ့ အခုပံုစံအတိုင္းပါပဲ။ ပါတီကိုယ္စား လွယ္မဟုတ္ေတာ့ဘူးဆိုၿပီးေတာ့ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္သြားမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက သူေတြကလည္း ဒီအတိုင္းပဲဆိုေတာ့ သိပ္အခက္အခဲေတာ့ မရွိႏိုင္ပါဘူး” ဟု ဦးတင္ထြန္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ၎က “ျပည္သူလူထုမဲ ဆႏၵနယ္မွာလိုပဲ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္လည္း ဥပေဒျပဳတဲ့အလုပ္ကို တကယ္ပဲ ႏိုင္ငံသားေတြအားလံုးအတြက္ အက်ိဳးျပဳမယ့္၊ အကာအကြယ္ေပးမယ့္၊ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ႏိုင္တဲ့ ဥပေဒမ်ဳိးျဖစ္ဖို႔ကိုေတာ့ ကုိယ္တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္ကေနၿပီးေတာ့ လုပ္ေနမွာပဲ။ အဲ့လိုလုပ္ေနလို႔မို႔ အမ်ားစုက မလိုလားလို႔ ကန္႔ကြက္လို႔ဆိုတဲ့ ကိစၥမ်ဳိးေတြနဲ႔ ေအာင္ျမင္ျခင္းမေအာင္ျမင္ျခင္း ကိုေတာ့ မစဥ္းစားပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း ဥပေဒတစ္ခုျပဳစုတဲ့ေနရာမွာ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအတြက္၊ ျပည္သူလူထုကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မယ့္ ဥပေဒမ်ဳိးေတြ ဟုတ္ေနပါလ်က္နဲ႔ အမ်ားစုကေန ကန္႔ကြက္တယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒီလိုကန္႔ကြက္တဲ့ အမ်ားစုကို ျပည္သူလူထုက မွတ္ထားမွာပါပဲ။ ျပည္သူကို ဘယ္ေတာ့မွ ေလွ်ာ့တြက္လို႔မရပါဘူး။ ျပည္သူလူထု သိပါတယ္။ဥပေဒသမားေတြသိပါတယ္။ တကယ္စဥ္းစား ေတြးေခၚၿပီးသြားမယ့္သူေတြဆိုရင္လည္း သိပါတယ္ ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လတ္တေလာ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ပါတီ၀င္ႏွစ္ဦးအပါအ၀င္ NLD ပါတီမွ  စုစုေပါင္း ႏုတ္ထြက္သူ ေလးဦး ရွိၿပီျဖစ္သည္။

NLD လူငယ္မ်ားအား RCSS က တပ္သားသစ္စုေဆာင္းခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းေပးရန္ NRPC က JMC သုိ႔ အေၾကာင္းၾကားထား

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) လင္းေခးခ႐ုိင္ မုိင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ၀င္ လူငယ္မ်ားအား ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) က တပ္သားသစ္ စုေဆာင္းသြား ခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) မွ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) ထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔ထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) အတြင္းေရးမွဴး (၂) ဗုိလ္မွဴးႀကီး ၀ဏၰေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) ၏ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊလီလမ္းရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) တြင္ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ၿပီး ယင္းအစည္းအေ၀းအၿပီး ညေနပုိင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ JMC-U ၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္  JMC-U အတြင္းေရးမွဴး (၂) ဗုိလ္မွဴးႀကီး ၀ဏၰေအာင္က ထုိသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“RCSS ကေန တပ္သားသစ္စုေဆာင္းတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ JMC-S ရွမ္းကေတာ့ ကန္႔ကြက္တာမ်ဳိးေလးေတြ ရွိပါတယ္။ေနာက္တစ္ခါ NRPC ကလည္း ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း  အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ ေပါ့။ JMC-U မွာ ေျဖရွင္းသြားဖုိ႔ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းၾကားစာေလးေတြ JMC-U ကို ပုိ႔တာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း အစည္းအေ၀းမွာေတာ့ RCSS ကေနၿပီးေတာ့ NLD လူငယ္ေတြ ပါသြားတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ NRPC ကေနၿပီးေတာ့ အေၾကာင္းၾကားလာတာေပါ့ JMC ကို” ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီး ၀ဏၰေအာင္က  ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ JMC-U အစည္းအေ၀းတြင္  RCSS က တပ္သားသစ္ စုေဆာင္းသြားေသာ လူငယ္မ်ားအား စိစစ္ၿပီး အျမန္ဆုံးျပန္လႊတ္ ေပးႏုိင္ေရးကိစၥအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း JMC-U အတြင္းေရးမွဴး (၂) ဗုိလ္မွဴးႀကီး ၀ဏၰ ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

အစုိးရႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (JMC-U) လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေနဆဲကာလတြင္ ထိပ္ တုိက္ရင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ေရးအတြက္ နယ္ေျမတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အင္အားတည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳၾကရန္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC-U) ဥကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္က ယခုအစည္းအေ၀းပထမေန႔ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္ သြင္းေျပာၾကားထားသည္။

ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရပ္စဲေရးအတြက္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ NCA တြင္ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လုိက္နာရမည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးရမည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ ေၾကာင္း ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္က ၎၏ အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားထားသည္။

မုိင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ ကုန္းကတ္ေက်းရြာအနီး တစ္၀ိုက္မွ NLD ပါတီ၀င္ လူငယ္ေလးဦး အပါအ၀င္ လူငယ္ ၅၀ ခန္႔ကုိ RCSS က ဇူလုိင္ ၁၅ ရက္တြင္ တပ္သားသစ္စုေဆာင္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လင္းေခးခ႐ုိင္ NLD လည္း အျမန္ဆုံးျပန္ လႊတ္ေပးရန္ RCSS ထံ စာေပးပုိ႔ေတာင္းဆုိ ထားသည္။

 

 

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚသက္သက္ခိုင္ႏွင့္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်အား NLD ပါတီတာ၀န္မ်ားမွ ရပ္ဆုိင္း

Photo Credit : Thet Thet Khine Facebook

ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚသက္သက္ခုိင္ႏွင့္ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်အား NLD ပါတီ တာ၀န္မ်ားမွ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထုိသုိ႕ ပါတီတာ၀န္မ်ားမွ ရပ္ဆုိင္းခဲ့့ေသာ္လည္း NLD ပါတီ၀င္အျဖစ္ဆက္လက္ရွိေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္ရယ္၊ ေဒၚသက္သက္ခုိင္ရယ္က ပါတီမွာ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ေပါ့၊ ပါတီ၀င္အျဖစ္ေတာ့ ဆက္ရွိတာေပါ့၊ ဘာျဖစ္လုိ႕ရပ္နားလုိက္တယ္ဆုိတာကုိ ကြၽန္ေတာ္လည္း ဘာမွ မသိရဘူး။ ဘာမွ လည္းေခၚမေျပာဘူး။ အေၾကာင္းအရာ ဘာမွ မသိရဘဲ စာပဲအေၾကာင္းၾကားတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္ေဇယ်ကေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚသက္သက္ခုိင္က “ပါတီကေန ေပးထားတဲ့ ပါတီတာ၀န္ေတြကုိ ရပ္ဆုိင္းလုိက္တယ္တဲ့။ ကြၽန္မလည္းမရွင္းလုိ။ ကြၽန္မကပါတီမွာ ဘာတာ၀န္ရွိတာလဲ၊ ကြၽန္မက ဒဂုံၿမိဳ႕ နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာ အလုပ္အမႈေဆာင္ေပါ့။ ဒါက ပါတီကေန ေၾကညာစာထုတ္ျပီးေတာ့ ေအာ္တုိျဖစ္တာေလ။ အဲဒီ ပါတီတာ၀န္ေတြကေန ထုတ္ပယ္တာျဖစ္တယ္တဲ့။ ပါတီကေန ထုတ္ပယ္တာလား ဆုိေတာ့ ပါတီကေန ထုတ္ပယ္တာ မဟုတ္ဘူးတဲ့” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ NLD ပါတီ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးညြန္႕ထံ ယေန႔ (စက္တင္ဘာ ၁ ရက္)မြန္းလြဲ ၁၂နာရီေက်ာ္တြင္ The Daily Eleven သတင္းစာက ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ အစည္းအေ၀းတစ္ခုသုိ႕ ေရာက္ရွိ ေနေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ေပးရန္ ေျပာၾကားသျဖင့္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာေၾကာင့္ ပါတီတာ၀န္မွ ရပ္ဆုိင္းသည္ကို မသိရွိရေသးေပ။

အဆိုပါ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးမွာ အစိုးရအား ေ၀ဖန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ ထင္ရွားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးသန္း၀င္းအား အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ၀င္အျဖစ္မွ တရား၀င္ ထုတ္ပယ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ကုိလည္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ NLD ပါတီ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီသည္  ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏို္င္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္  ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒မွာ ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔ျဖစ္၍ ေဒါက္တာေမ၀င္းျမင့္၊ ဦးတင္ထြဋ္ဦး၊ ဦးအင္ထံုးခါးေနာ္ဆမ္၊ ဦးစိုး၀င္း(ခ) ဦးစိုးေလး၊ ဦးမ်ိဳးႏိုင္ဦး၊ ဦးပါထန္း၊ ဦးျမင့္ၾကည္၊ ဦးျမင့္ေဌးႏွင့္ ဦးသိန္းေဇာ္တို႔မွာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး  ဦးသိန္းဦးမွာ ေကာ္မတီ၏အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္  ႏိုင္ငံေရးပါတီကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စုစုေပါင္း ၆၉ ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေန ရာရွိၿပီး ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ေလးေနရာ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ တစ္ေနရာ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ရွစ္ေနရာရွိသည္။

NLD ပါတီအေနျဖင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မဲဆႏၵနယ္ေနရာအားလံုးတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းပါတီက ေျပာၾကားထားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္မွ ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္အထိ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း မဲဆြယ္စည္း႐ုံးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဟု ျပည္သူလူထုကုိ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခဲ့ေသာ္လည္း ပါတီ၀င္အခ်ဳိ႕ ယခုအခ်ိန္အထိ စိတ္ထားမ်ား မေျပာင္းႏုိင္ေသးသည္ကုိေတြ႕ရေၾကာင္း NLD ပါတီ ရန္ကုန္တုိင္းအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္က NLD ပါတီ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ န၀မအႀကိမ္ စုံညီအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-မ်ဳိးမင္းထက္)

ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဟု ျပည္သူလူထုကုိ မဲဆြယ္စည္းရုံးခဲ့ေသာ္လည္း ပါတီ၀င္တခ်ဳိ႕  ယခုအခ်ိန္အထိ စိတ္ထားမ်ားမေျပာင္းႏုိင္ေသးသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ရန္ကုန္တုိင္း အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေ႒းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ Sky Star ဟုိတယ္၌ ဇူလုိင္ ၂၈ ရက္က က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး န၀မအႀကိမ္ တုိင္း၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္စုံညီေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားရာတြင္ ၎က အထက္ပါကဲ့ သုိ႔ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ပါတီသက္တမ္းကုိ ေျပာမယ္ဆုိရင္ ေနာက္ႏွစ္လနီးပါးေလာက္မွာ ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပါတီ၀င္တခ်ဳိ႕ရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ လုပ္ေဆာင္မႈ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြဟာ ေျခာက္လသားသက္ တမ္းေတာင္မျပည့္ေသးတဲ့ အေနအထားမ်ဳိး ေလာက္ေတြ အခုခ်ိန္ထိ ေတြ႕ေနရတုန္းပါ။ ဒီလုိစကားဟာလည္း ကြၽန္ေတာ္မၾကာမၾကာ ေျပာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဆုိၿပီးေတာ့ ျပည္သူလူထုကုိ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခဲ့ေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီ ၀င္တခ်ဳိ႕ဟာ အခုအခ်ိန္ထိ မိမိကုိယ္ရဲ႕ မိမိ စိတ္ထားေတြကုိ မေျပာင္းႏုိင္ေသးတာ အခုခ်ိန္ထိေတြ႔ရတုန္း။ အခုအခ်ိန္ထိ ရပ္ေက်းေတြ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ အမႈေဆာင္အခ်င္းခ်င္း ေျပာၾကဆုိၾကတုန္း၊ နားလည္မႈလြဲမွားေနတုန္း၊ နားလည္မႈ အျပည့္အ၀မရရွိႏုိင္မႈ အားနည္းေနတုန္းဟာ အခုအခ်ိန္ထိ အမ်ားႀကီးေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ဦးျမင့္ေ႒းက ေျပာၾကားသည္။

တခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားတြင္ အခ်င္းခ်င္းညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္လွ်င္ရႏုိင္ေၾကာင္း၊ အခ်င္းခ်င္း ညႇိႏႈိင္းတုိင္ပင္မႈ၊ ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈမ်ားျပဳ လုပ္ရန္ လုိအပ္ေနေသးသည္ကုိ ေတြ႕ေနရ ေၾကာင္း NLD ပါတီ ရန္ကုန္တုိင္းအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ဦးျမင့္ေ႒းက ဆုိသည္။

“လက္ရွိရန္ကုန္တုိင္းထဲမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြပဲ ကြၽန္ေတာ္ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဒီေန႔အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ဖုိ႔ကုိေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္တခ်ဳိ႕အကုန္လုံးလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္မေျပာပါဘူး။ ၿမိဳ႕နယ္ တခ်ဳိ႕ေျဖရွင္းလုိ႔မရတဲ့ကိစၥေတြ၊ ေျဖရွင္း ေနရတုန္းကိစၥေတြရွိတုန္း။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕လုိအပ္ခ်က္၊ တုိင္းအမႈေဆာင္ရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ အရ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔စာ ခ႐ုိင္ေတြကေနတစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေတြကုိ ပုိ႔တဲ့အခါမွာ အမ်ဳိးသမီးေကာ္မတီနဲ႔လူငယ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕တာ၀န္ခံေတြ ဒီ အစည္းအေ၀းကုိ တက္ဖုိ႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ တုိင္းညြန္ၾကားခ်က္ထဲမွာ မပါသြားဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပုိင္းကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္မႈအရေဆာင္ရြက္ေပးတယ္။ အဲဒီမွာ ၿမိဳ႕နယ္တခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးေကာ္မတီ မတက္ရဘူးလုိ႔ လူငယ္တာ၀န္ခံေတြ မတက္ရဘူးလုိ႔ ငါတုိ႔အမႈေဆာင္ေတြ ခုနစ္ဦးပဲ ဖိတ္တာတုိ႔ ဒီလုိအေနအထားေလးကအစ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႔ေန၊ ၾကားေနရတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မ်ဳိးဆက္သစ္ကုိ ဘယ္လုိခ်ိတ္တြဲၾကမလဲ ဒါဆုိရင္။ ဒီသေဘာထားေလးကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းရဲ႕လုိအပ္ခ်က္အရ ျဖစ္ေပၚတဲ့ ကိစၥအေပၚမွာ ၿမိဳ႕နယ္အမႈေဆာင္ေတြ သေဘာထားႀကီးဖုိ႔ နားလည္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္ေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ေနတယ္။ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြကုိ တာ၀န္ေပးဖုိ႔ ေနရာေပးဖုိ႔ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ဆုိရင္ ဒီအစည္းအေ၀းတက္ဖုိ႔ေတာင္ တခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕နယ္ အမႈေဆာင္ေတြ လူငယ္ေတြ တစ္ဦးကုိ တာ၀န္မေပးခ်င္ဘူး။ အမ်ဳိးသမီးေကာ္မတီက တစ္ဦးကုိ တာ၀န္မေပးခ်င္ဘူးျဖစ္ေနၾကတယ္။ အဲဒီကိစၥေတြ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းကုိ အမ်ားႀကီးေရာက္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ မျဖစ္သင့္ဘူးလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္” ဟု ဦးျမင့္ ေ႒းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ ယေန႔ အစည္းအေ၀း၌ တင္သြင္းမည့္ ႏုိင္ငံေရးအစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕နယ္တခ်ဳိ႕အေနျဖင့္ တုိင္းက ညြန္ၾကားထားသည့္အတုိင္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမလုပ္သည္ကုိ ၾကားေနရေၾကာင္း NLD ပါတီ ရန္ကုန္တုိင္းအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ဦး ျမင့္ေ႒းက ေျပာၾကားသည္။

“ ဒီေန႔တင္သြင္းမယ့္ ႏုိင္ငံေရးအစီရင္ခံစာကုိ ၿမိဳ႕နယ္တခ်ဳိ႕ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းက ညြန္ၾကားထားတဲ့အတုိင္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ မလုပ္တာကုိ အခုအခ်ိန္ထိ သိေနၾကားေနရတုန္း။ တခ်ဳိ႕စကားမ်ားရန္ျဖစ္တဲ့အထိ ေတာင္ရွိတယ္လုိ႔ သိတယ္။ ဘယ္ၿမိဳ႕နယ္လဲလုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ မေျပာဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သိတယ္။ ဒါေတြဟာ မျဖစ္သင့္ေတာ့ပါဘူး” ဟု ဦးျမင့္ေ႒းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားကုိ လက္တြဲေခၚေဆာင္ႏုိင္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ အားလုံးပူးေပါင္းအေျဖရွာမႈ၊ ညႇိႏႈိင္းတုိင္ပင္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တုိင္း၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ စုံညီ ေတြ႔ဆုံပြဲသုိ႔ ပါတီမွ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ရန္ကုန္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။