ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေရလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ MoU စနစ္ျဖင့္ ျမန္မာေရလုပ္သားမ်ား တရား၀င္ေစလႊတ္ႏိုင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္ရွိအလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနတြင္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေတြ႕ရစဥ္

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေရလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ MoU စနစ္ျဖင့္ ျမန္မာေရလုပ္သားမ်ား တရား၀င္ ေစလႊတ္ႏိုင္ေရး အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနတြင္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္က အထက္ပါ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေရလုပ္သားမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား အျပည့္အ၀ရရွိႏိုင္ဖုိ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ အာမခံခ်က္မ်ားေပးမႈအေပၚ မိမိႏိုင္ငံရွိ ေရလုပ္သားမ်ားရဲ႕ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေရွး႐ႈၿပီး MoU စနစ္နဲ႔ ေရလုပ္သားေစလႊတ္ျခင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  ဒီလုပ္ငန္းအတြက္ ျမန္မာေရလုပ္သား အမ်ားဆံုးရွိတဲ့ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား႐ံုး ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး One Stop Service အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ MoU လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ရန္ ျမန္မာဘက္မွ ေအဂ်င္စီမ်ားနဲ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္လို႔ အခုလိုေခၚယူေတြ႕ဆံုရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔မွ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ေရလုပ္သားအျဖစ္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ ျမန္မာေရလုပ္သား ၄၁၁၂၅ ဦး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမား ၄၅၄၀၀၊ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ံုမ်ားတြင္ အလုပ္သမား ၅၁၇၄၁ ဦး ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ေရလုပ္သားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား အျပည့္အ၀ရရွိႏိုင္ရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ အာမခံခ်က္မ်ား ေပးမႈအေပၚမူတည္၍ MoU စနစ္ျဖင့္ ေရလုပ္သားမ်ား ေစလႊတ္ျခင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက “ေရလုပ္ငန္းနဲ႔ ေရလုပ္သားေတြဟာ ထိခိုက္လြယ္တဲ့ အလုပ္အမ်ဳိးအစားမွာ ပါ၀င္လို႔ အထူးဂရုျပဳေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ၿပီး အလုပ္ေခၚစာ စတင္လက္ခံ ရရွိကတည္းကတိက်ေသခ်ာတဲ့ အလုပ္ရွင္၊ စက္ေလွပိုင္ရွင္၊ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ စက္ေလွမ်ားျဖစ္ဖို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြ ျပည့္စံုစြာတင္ျပဖုိ႔လိုပါတယ္။ အလုပ္ေခၚစာမွာပါတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာပါတဲ့ အခ်က္ေတြ ကိုက္ညီရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ “၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ မိသားစုလႊဲပို႔ေငြဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး ကို တစ္စိတ္တစ္ေဒသ အေထာက္အကူျပဳေနတာေၾကာင့္ ေအဂ်င္စီမ်ားအေနနဲ႔ မိမိေစလႊတ္လိုက္တဲ့ အလုပ္သမားတိုင္း မိသားစုလႊဲ ပို႔ေငြမ်ား လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ လႊဲပို႔ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ လႊဲပို႔မႈ အေျခအေနသိရွိႏိုင္ဖို႔ မိမိတို႔အလုပ္သမားမ်ားနဲ႔ အျမဲအျပတ္ အဆက္အသြယ္ရွိဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္သမားမ်ားေစလႊတ္ေနတဲ့ ေအဂ်င္စီေတြကလည္း အလုပ္သမားအေပၚမွာ တာ၀န္ယူဖို႔၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႔၊ မိသားစုလႊဲပို႔ေငြေတြ တရား၀င္ ပို႔ဖို႔ကိစၥကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးထားတာ ရွိပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

 

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္း သိမ္းဆည္းခံရျခင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ MoU ကုန္က်စရိတ္ထက္ ပိုေကာက္ယူေနသည့္ တိုင္ၾကားမႈ မ်ားလာေၾကာင္းသိရ

အေထာက္အထား မစံုလင္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ဖမ္းဆီးေရး စီမံခ်က္တြင္ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ေရွာင္တခင္ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးစဥ္

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္း သိမ္းဆည္း ခံရျခင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ MoU ကုန္က်စာရိတ္ထက္ ပိုေကာက္ယူေနသည့္ တိုင္ၾကားမႈ မ်ားျပားလာေၾကာင္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အခြင့္အေရးကြန္ယက္ (ဟတ္ယိုင္႐ုံး) မွ ဦးသိန္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

“အလုပ္႐ံုတခ်ဳိ႕က အလုပ္သမားေတြရဲ႕ Work Permit တို႔၊ Passport တို႔၊ Visa တို႔ကိုယူၿပီး ေနာက္ထပ္ MoU သက္တမ္း တိုးေပးမယ္ဆိုၿပီး သိမ္းေရာ။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ MoU သက္တမ္းတိုးေပးတာ မရွိဘူး။ အလုပ္သမားေတြ ျပန္ေတာင္းရင္လည္း မေပးဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔႐ံုးကိုလာၿပီး တိုင္ၾကားၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ MWRN ဟတ္ယိုင္႐ုံး ၀န္ထမ္းေတြရယ္၊ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနက လူေတြရယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ စက္႐ံုနဲ႔ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေရွ႕မွာပဲ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ စာရြက္စာတမ္းေတြ ေပးခိုင္းတယ္” ဟု ဦးသိန္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ေအဂ်င္စီအခ်ဳိ႕သည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ MoU ေစ်းႏႈန္း ၁၅၀၀၀၀ က်ပ္ထက္ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ေငြ ငါးသိန္းက်ပ္မွ ၁၀ သိန္းက်ပ္အထိ ေကာက္ခံေနသည့္ တိုင္ၾကားစာမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“အစိုးရ သတ္မွတ္ထားတဲ့ MoU ေစ်းႏႈန္းက တစ္သိန္းခြဲပဲ ရွိတယ္။ အစိုးရက တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ အကုန္လံုးကို သတ္မွတ္ထားတာ။ ဒီေအဂ်င္စီေတြကိုလည္း သူတို႔ေျပာၿပီးသားျဖစ္တယ္။ တရား၀င္လည္း ေၾကညာထားၿပီးသားျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာဘက္အျခမ္းက ေအဂ်င္စီေတြမွာက နည္းနည္း ျခစားမႈေတြ ရွိတယ္။ နည္းနည္း မဟုတ္ဘူး။ မ်ားမ်ားကို ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားတယ္။ သူတို႔ကို အေရးယူဖို႔က်ေတာ့ နည္းနည္း ခက္ခဲတယ္ေလ။ အလုပ္သမားေတြ ဘက္ကလည္း ဥပေဒေရးရာပိုင္း သိပ္မကြၽမ္းက်င္ဘူး။ ေနာက္ၿပီး အလုပ္သမားေတြဘက္က ေစ်းႏႈန္းမသိတာေတြကလည္း အားနည္းခ်က္ေတြေပါ့” ဟု ဦးသိန္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

အခ်ဳိ႕စက္႐ံုမ်ားတြင္ အလုပ္ရွင္က အလုပ္သမားမ်ား၏ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား သိမ္းဆည္းထားၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား၊ ရဲမ်ားကို ဆက္သြယ္ကာ ဖမ္းဆီးခိုင္းျခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အခြင့္အေရးကြန္ယက္ (MWRN) သို႔ လာေရာက္ တိုင္ၾကားသည့္အမႈမ်ား တစ္လလွ်င္ အမႈေပါင္း ၅၀ နီးပါးရွိၿပီး ယခုေနာက္ပိုင္း ပိုမိုမ်ားျပားလာေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုအမႈမ်ားတြင္ အဓိကအားျဖင့္ MoU စာရြက္စာတမ္း သိမ္းသည့္အမႈမ်ား၊ ပြဲစားမ်ားက အလုပ္သြင္းေပးမည္ဆိုကာ ပိုက္ဆံလိမ္လည္ယူသည့္ အမႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္မ်ား စက္႐ံုမ်ားတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိသည့္ အမႈမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္သည့္ တရား၀င္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား ႏွစ္သန္းေက်ာ္ရွိေနၿပီး ငါးစက္႐ံု၊ ပုစြန္စက္႐ံုမ်ား၊ ပန္းရံလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး လုပ္ကိုင္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္မွ အစျပဳ၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕သုိ႔ ခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး ရန္ကုန္ႏွင့္ရခုိင္ရွိ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ ထူေထာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ လာမည့္ႏုိ၀င္ဘာတြင္ MoU ေရးထုိးႏုိင္ရန္ တ႐ုတ္ႀကိဳးပမ္း

တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ မူဆယ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း တစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ထြန္းေနလႈိင္)

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္မွအစျပဳ ၍မႏၲေလးၿမိဳ႕သုိ႔ ခ်ဲ႕ထြင္ကာ ရန္ကုန္ႏွင့္ ရခုိင္ရွိ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ ထူေထာင္ေရးအတြက္ လာမည့္ႏုိ၀င္ဘာတြင္ MoU နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ေရးထုိးႏုိင္ရန္ တ႐ုတ္အစုိးရ ႀကိဳတင္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀သည့္ တ႐ုတ္အေျခစုိက္ သတင္းစာ ေပါက္ေဖာ္ သတင္းဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သုိ႔ တင္သြင္းထားေသာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစုိးရက သေဘာတူညီၿပီးျဖစ္ကာ အဆိုပါစီမံကိန္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြတစ္ခုကုိ ေမ ၂၈ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Lotte Hotel တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးတုိ႔အျပင္ ဆက္သြယ္ေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ျပည္သူလူထု ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ေရရွည္စိန္ေခၚမႈႀကီး ႏွစ္ခုက ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲလာျခင္းနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အင္အားႀကီးလာျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမတစ္ခုက မေကာင္းေပမယ့္ က်န္တစ္ခုက အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံနဲ႔ ဆက္ဆံေရးကုိ အေလးထား စီမံခန္႔ခြဲတာဟာ အလြန္အေရးႀကီး႐ုံသာမက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အလွည့္အေျပာင္း ျဖစ္ေစမယ့္ ကစားကြက္တစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ စစ္တုရင္ကစားပြဲမွာ အႏုိင္ရမယ့္ အကြက္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ တျခားျပႆနာေတြအတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္ေတြ ရွာေတြ႕ႏုိင္မယ့္ အခြင့္အေရးတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ နည္းမွန္လမ္းမွန္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ပဲ လုိပါတယ္” ဟု ဦးသန္႔ျမင့္ဦးက အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀မ္ယီက ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္က တ႐ုတ္ -ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္း အဆုိကုိ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎စႀကႍလမ္းသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ အစျပဳ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ မႏၲေလးၿမိဳ႕ကုိ တုိးခ်ဲ႕ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ရခုိင္အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္ထားသည့္ မ႑ိဳင္သံုးရပ္ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံကိန္းအျဖစ္ ရည္ရြယ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂ ရက္တြင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြ၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုပဲြတြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္း စီမံကိန္းတြင္ အတူတကြ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုိေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းသည္ တ႐ုတ္အစုိးရက ခ်မွတ္ထားေသာ One Belt One Road စီမံကိန္း၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အဓိကစီမံကိန္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာမ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးဇုန္မ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ပုိ႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ အုိင္တီလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရး အေျခခံက႑မ်ား၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး၊ ခရီးသြားက႑ စသည့္ဘက္စံု စီမံကိန္းမ်ား ပါ၀င္မည့္ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္း စီမံကိန္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားစႀကႍလမ္း၏ ျမန္မာဘက္ျခမ္း စီမံကိန္းမ်ားတြင္ စက္မႈဥယ်ာဥ္ဇုုန္မ်ား တည္ေထာင္ျခင္း၊ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္း၊ ေလေၾကာင္း၊ ပုိက္လုိင္းႏွင့္ အင္တာနက္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ကြန္ရက္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တ႐ုတ္ေရႊလီ၊ က်န္းဖုန္းမွ ျမန္မာဗန္းေမာ္ဆိပ္ကမ္း ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဧရာ၀တီျမစ္ ကုန္းေၾကာင္း  ေရေၾကာင္း ပူးတဲြပုိ႔ေဆာင္ေရး ကားလမ္းမ စီမံကိန္း၊ ေရႊလီ-မႏၲေလးကားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈ စီမံကိန္း၊ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ၏ ရထားလမ္း၊ အျမန္လမ္း တည္ေဆာက္မႈစီမံကိန္း၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံ အေဆာက္အအံု စီမံကိန္းမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း ေပါက္ေဖာ္သတင္းစာ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရး စႀကႍလမ္း၏ စီမံကိန္းမ်ားကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံတည္းက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားလည္း ပါ၀င္ႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာအစုိးရ ၀န္ႀကီးဌာနမွ အႀကီးတန္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ ႔အနီးရွိ ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္း ျပန္လည္သန္႔စင္သည့္စက္႐ံု ပိတ္​လိုက္​ျခင္​း​ေၾကာင္​့ ျမန္​မာ MoU လုပ္​သား ၇၀၀ ​ေက်ာ္​ အလုပ္​လက္​မဲ့ျဖစ္

ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္း ျပန္လည္သန္႔စင္သည့္ စက္႐ံုတစ္႐ံုမွ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္သြားသည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕အနီးရွိ ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္း ျပန္လည္သန္႔စင္သည့္စက္႐ံု တစ္႐ံုအား ဓာတုေဗဒ အဆိပ္သင့္မႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေစသည့္အတြက္ ယာယီပိတ္လုိက္ရျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာအပါအ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၇၀၀ ေက်ာ္ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္သြားခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၈၇ ကီလိုမီတာ ကြာေ၀းေသာ ခ်ာခ်င္ေဆာင္ခ႐ိုင္ ပင္(န္)ေယာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေ၀ါစံမလြန္ ရပ္ကြက္ရွိ ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္း ျပန္လည္သန္႔စင္သည့္ စက္႐ံုအား ထုိင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ေမ ၂၂ ရက္တြင္ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ရာ ဓာတုေဗဒ အဆိပ္သင့္မႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား ညစ္ညမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေစသည့္အတြက္ ယာယီခ်ိပ္ပိတ္လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စက္႐ံုတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား အမ်ားစု ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး  ကေမၻာဒီးယား အလုပ္သမားမ်ားလည္း လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိရာ လုပ္သားစုစုေပါင္း ၇၅၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ စက္႐ံုလုပ္ငန္းခြင္ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ရသည့္အတြက္ ယင္းအလုပ္သမားမ်ားမွာ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ကာ ေနထိုင္စားေသာက္ေရး အခက္အခဲျဖစ္လ်က္ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

အလုပ္သမားတစ္ဦးက “အလုပ္ရပ္နားေနတာ ၁၀ ရက္ရွိၿပီ။ တခ်ဳိ႕ဆို စားစရာ မရွိေတာ့ဘူး။ စတက္​လာတုန္းက ကားေမွာက္​လို႔ ဒဏ္ရာရတဲ့သူေတြဆိုလည္း ​ေန႔တြက္လည္းမရဘူး။ အေတာ္အခက္အခဲ ျဖစ္ေနတယ္။ တစ္​ခါတစ္​ရံ အခ်ိန္​ပိုဆင္​းလည္​း OT ​ေၾကး မရပါဘူး ခု​ေတာ့” ဟုဆိုသည္။

၎စက္႐ံု၌ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္း အပါအ၀င္ အီလက္ထရြန္နစ္ ပစၥည္းမ်ားသည္ ျပည္ပႏုိင္ငံသံုးခုမွ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါလုပ္ငန္းသည္ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ဓာတုေဗဒ အဆိပ္သင့္မႈ ျဖစ္ေစသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္၍ ၎လုပ္ငန္းတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ ကာလၾကာရွည္စြာ လုပ္ကိုင္ပါက ကင္ဆာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္အထိ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

စက္​႐ံု ပိတ္​သိမ္​းမႈ​ေၾကာင္​့ အလုပ္​လက္​မဲ့ ျဖစ္​သြား​ေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္ေရးမ်ား အပါအ၀င္ ဥပေဒအရ ခံစားခြင့္အ၀၀တို႔ ရရွိခံစားႏုိင္ေစရန္ အလုပ္သမား သံအရာရွိ ဦးစန္းေမာင္ဦး၊ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MOEAF)၊ ဂိုးလ္ဒင္းရြိင္ရယ္မန္တေလး ေအဂ်င္စီႏွင့္ ထက္မာန္ေအဂ်င္စီမွ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား ထုိင္းအလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာန လူမႈဖူလံုေရးဌာန အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားတို႔ ေတြ႕ဆံု၍ အလုပ္သမားမ်ား က်န္ရွိသည့္ လုပ္အားခေငြမ်ား ရရွိရန္ ညႇိႏႈိင္​း​ေဆာင္​ရြက္​လ်က္​ရွိေၾကာင္​း သိရသည္​။

ယင္​းအလုပ္​သမာမ်ား အလုပ္ကိုင္သစ္ ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ႏုိင္ေရး အပါအ၀င္ အလုပ္သမားမ်ား နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ဥပေဒအတုိင္း ရသင့္ရထိုက္သည့္ ခံစားခြင့္မ်ား ရရွိေစေရးတို႔ကို သံအရာရွိႏွင္​့ အဖြဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္​ရွိသူမ်ားႏွင္​့ ​ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္း ျပန္လည္သန္႔စင္သည့္ စက္႐ံုတြင္​ ဂိုလ္ဒင္ရြိင္ရယ္မန္တေလးေအဂ်င္စီႏွင့္ ထက္မာန္ေအဂ်င္စီတို႔မွ MoU စနစ္ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ထားသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အပါ၀င္ အလုပ္သမား စုစုေပါင္း ၇၅၀ ခန္႔ ၀င္​​ေရာက္​လုပ္​ကိုင္​ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္​း​ေတာင္​ပိုင္​း၌ MoU ျမန္​မာလုပ္​သားတစ္​ဦး လုပ္​ငန္​းခြင္​ျပင္​ပတြင္ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္​သတ္​ခံရ

ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ကဘီၿမိဳ႕ (Krabi) ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု၏ အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပတြင္ ေလာင္းကစားလုပ္ၾကရာမွ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ၿပီး ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြား၍ MoU လုပ္သားတစ္ဦး ေသဆံုးသည္​့ျဖစ္စဥ္ ​ေမ ၂၆ ရက္​​ညက ျဖစ္​ပြားခဲ့​ေၾကာင္​း သိရသည္။

ပစ္​ခတ္​မႈျဖစ္​ပြား၍ ျမန္​မာအလုပ္​သမားတစ္​ဦး​ ေသဆံုးေၾကာင္​း သတင္းရလွ်င္ရခ်င္း သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာေအဂ်င္စီႏွင့္ ျမန္မာျပည္ပ အလုပ္အကိုင္၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ MOEAF Call Centre မွ တာ၀န္မွဴးတို႔သည္ အလုပ္သမားသံအရာရိွထံ သတင္းပို႔ၿပီးေနာက္​ ကဘီၿမိဳ႕သို႔ ညတြင္းခ်င္း သြား​ေရာက္​ၿပီး အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားျခင္း၊ တရားခံဖမ္းမိႏိုင္ေရးအတြက္ ကဘီရဲဌာန၊ ကဘီၿမိဳ႕ပရဟိတအသင္းမွ ဦးမွတ္ႀကီး၊ ကိုမ်ဳိးခ်စ္တို႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း​ေဆာင္ရြက္ခဲ့​ေၾကာင္း သိရသည္။

ေသဆံုးသူ ေမာင္ေက်ာ္လင္းသည္ ကုမၸဏီတူ၊ လုပ္​ငန္​းတူ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၊ ထိုင္းအလုပ္ၾကပ္ အပါအ၀င္ ထိုင္းလူမ်ဳိးေလးဦးတို႔ႏွင့္အတူ ေတာက္ကြန္းပါးေခၚ ထိုင္းေျခာက္ေကာင္ဂ်င္ပံုစံ ေလာင္းကစားစုၿပီး ကစားခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ကစားရာမွ အေလ်ာ္အစားကိစၥႏွင့္ ဒိုင္ျဖစ္သူ ထိုင္းအလုပ္ၾကပ္ႏွင့္ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားက ၀ိုင္း၀န္းဖ်န္ေျဖစဥ္ ထိုင္းအလုပ္ၾကပ္ျဖစ္သူ ဖိကြန္းဆိုသူက အခန္းထဲမွ ၎ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေသနတ္ကိုယူ၍ ေမာင္ေက်ာ္လင္းအား လိုက္လံရွာေဖြ၍ ပစ္ခတ္ၿပီး ကားေမာင္း ထြက္ေျပးသြားေၾကာင္​း သိရသည္။

ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕မွ အလုပ္လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ေသာ ေမာင္ေက်ာ္လင္း MB 31125 ၏ ေက်ာဘတ္မွက်ည္၀င္၍ ရင္ညြန္႔အထက္ ႏွလံုးကိုေဖာက္သည့္ဒဏ္ရာႏွင့္ ည ၉ နာရီမိနစ္ ၂၀ တြင္ ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆံုးခဲ့သည္။

ပစ္​ခတ္​ထြက​္ေျပးသူအား ဖမ္းမိႏိုင္ေရးအတြက္ ကဘီရဲစခန္​းက အပူတျပင္းႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာေအဂ်င္စီႏွင့္ MOEAF အေနျဖင့္ က်န္ရိွေသာ လုပ္သားမ်ား၏ လုံျခံဳေရး၊ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ရရိွေရး၊ အမႈမွန္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရး၊ အသုဘကိစၥ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ အစစ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေၾကာင္း MOEAF ျပန္​ၾကား​ေရး​ေကာ္​မတီထံမွ သတင္းရရိွသည္။

ျမန္မာ-ထုိင္းနယ္စပ္ ေဒါနေတာင္ေက်ာ္လမ္းတြင္ MoU လုပ္သားမ်ား တင္ေဆာင္လာသည့္ ခရီးသည္ကား မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားၿပီး ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ထြက္ေျပးခဲ့၍ အသက္ဆံုး႐ႈံးမႈမရွိဟုဆို

မီးေလာင္ကြၽမ္း ပ်က္စီးသြားသည့္ယာဥ္အား ေမ ၂၁ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္

MoU လုပ္သားမ်ား တင္ေဆာင္လာသည့္ ခရီးသည္ကားသည္ ေဒါနေတာင္ေက်ာ္လမ္း ေကာ့ကရိတ္ရဲစခန္းမွ ခုနစ္မိုင္ခန္႔ အကြာတြင္ ေမ၂၁ ရက္ နံနက္ ၃ နာရီခန္႔က မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားၿပီး မည္သည့္ပစၥည္းမွ မယူခင္ဘဲ ကိုယ္လြတ္ထြက္ေျပးရေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ဦး အသက္ဆံုး႐ႈံးမႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ ျမ၀တီ ေကာ့ကရိတ္ ေဒါနေတာင္ေက်ာ္လမ္း မိုင္တိုင္အမွတ္ ၁၅၄-၁၅၅ ကီလိုမီတာၾကား နတ္စင္ေကြ႕တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီး မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း သတင္းအရ ေကာ့ကရိတ္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔မွၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ဦးစီးမွဴး ဦးမ်ဳိးေဇာ္ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္စု (၇၁) ရဲအုပ္ သန္းႏိုင္ေရႊ ဦးစီးသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္အတူ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ သက္ဆိုင္ရာမွ စစ္ေဆးရာ ေမ၂၁ ရက္ နံနက္ ၃ နာရီအခ်ိန္ ေကာ့ကရိတ္ဘက္မွ ျမ၀တီဘက္သို႔ ယာဥ္ေမာင္းသိန္းေအး ေမတၲာလင္ၿမိဳင္ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္ေနသူ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ ယာဥ္အမွတ္ BB/5714 ဟိုက္ေအ့စ္ယာဥ္သည္ အခင္းျဖစ္ေနရာ အေရာက္တြင္ ညာဦးေခါင္း၌ ၀ုိင္ယာေရွာ႔ျဖစ္ကာ မီးစတင္ ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေပၚတြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ အလုပ္သြားလုပ္ရန္ ျမန္မာအိပ္စပတတ္စ္ေအဂ်င္စီျဖင့္ MoU လုပ္သားအျဖစ္ တရား၀င္ အလုပ္သြား လုပ္ၾကမည့္သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယာဥ္ေပၚပါလာသူ ခရီးသည္ (MoU လုပ္သား) မ်ားက ၀ိုင္း၀န္းၿငိႇမ္းသတ္ ၾကေသာ္လည္း မရ၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက မီးသတ္ယာဥ္ တစ္စီးျဖင့္ ၿငိႇမ္းသတ္ခဲ့ရသည္။

ယာဥ္ေပၚပါသူ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ခရီးသည္မ်ားမွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွာ ဒဏ္ရာရရွိျခင္း မရွိခဲ့ေသာ္လည္း မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈေၾကာင့္ ယာဥ္တစ္စီးလံုး မီးေလာင္ပ်က္စီး သြားခဲ့သလို MoU လုပ္သား ခရီးသြားမ်ား၏ ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားမွာ ယူခိ်န္မရလိုက္ဘဲ ဆံုး႐ႈံးသြားခဲ့ရသည္ ဟုဆိုသည္။

ယာဥ္ေပၚပါခဲ့သူ တစ္ဦးက “ကားေညႇာ္န႔ံရၿပီး မီးခိုးေတြ ထြက္လာေတာ့ ကားဆရာက လမ္းေဘး ခ်ရပ္လိုက္တယ္။ ကားေပၚကဆင္းၾကတယ္။သိပ္မၾကာလိုက္ဘူး။ ၀ုန္းဆိုထေလာင္တာပါပဲ။ အထုပ္ေတြကို ေခါင္မိုးေပၚ ႀကိဳးခ်ည္ထားေတာ့ ယူခ်ိန္မရလိုက္ပါဘူး။ အားလံုးပါသြားတယ္။ အ၀တ္အစား၊ ပိုက္ဆံကအစ ပါသြားတာပါပဲ” ဟုေျပာၾကားသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ေပါ့ဆစြာေမာင္းႏွင္၍ မီးေလာင္ကြၽမ္းေစသူ သိန္းေအး ၄၃ ႏွစ္အား ေကာ့ကရိတ္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ (ပ) ၂၂၂/ ၂၀၁၈ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၂၈၅ အရ အမႈဖြင့္ အေရးယူ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလကလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္- ဘန္ေကာက္ အေ၀းေျပးလမ္းမ ကီလိုမီတာ ၆၀ အနီးတြင္ ခရီးသည္ကားတစ္စီး မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ MoU လုပ္သား ၂၀ ဦး ေသဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ ရွိေနသည့္ေနရာတုိင္း OBOR ေအာက္တြင္ Corridor အျဖစ္ ပါ၀င္လာမည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစႀကႍ MoU အတြက္ အၿပီးသတ္ညိႇႏႈိင္းမႈ ယေန႔ေဆြးေႏြးမည္

ရခိုင္ျပည္နယ္ မေဒးကြၽန္း ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ ရွိေနသည့္ေနရာတိုင္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ OBOR (Belt & Road Initiative) စီမံကိန္းေအာက္တြင္ Corridor အျဖစ္ ပါ၀င္လာမည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစႀကႍ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာအတြက္ MoU ကို ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ အၿပီးသတ္ညိႇႏိႈင္းမႈအား ေမ ၁၄ ရက္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား သေဘာတူညီထားၿပီးျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ႀကီးမားသည့္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ေလဆိပ္မ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါ၀င္လာမည္ျဖစ္ကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား MoU ေရးထိုးၿပီး၍ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ လုပ္ေဆာင္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ားသိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားထားသည္။

“တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ သေဘာတူညီထားၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုကြၽန္ေတာ္တို႔က ဆက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္အခ်ိန္က်ရင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ ေခါင္းစဥ္ေအာက္က လုပ္ငန္းေတြဟာ ႀကီးမားတဲ့ စီမံကိန္းေတြျဖစ္လာမွာပါ။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ စီမံကိန္းေတြျဖစ္ၿပီး ႀကီးမားတဲ့လုပ္ငန္းစီမံကိန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး MoU ေရးထိုးၿပီးခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြသိရွိေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက ေဆာင္ရြက္မယ့္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အတိအက်တင္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္၀င္းက ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရး အင္အားႀကီးႏိုင္ငံျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္ျမင့္မားလာျခင္း၊ ၀င္ေငြေကာင္းမြန္လာျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာအႏွံ႔သို႔ ခရီးသြားသန္းႏွင့္ခ်ီ ထြက္ခြာျခင္းမ်ား ရွိေနခ်ိန္တြင္ ေန႔ခ်င္းျပန္သြားလာႏိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တ႐ုတ္ခရီးသြားငါးသိန္းပင္ ၀င္ေရာက္ျခင္းမရွိျခင္းႏွင့္ ထိုသို႔ခရီးသြားမ်ား ၀င္ေရာက္ရန္ ေလဆိပ္မ်ား ေကာင္းမြန္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည့္ ဟဲဟိုး၊ မေကြး၊ ပခုကၠဴေလဆိပ္ကဲ့သို႔ ေလဆိပ္မ်ားအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းမွာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍစီမံကိန္းေအာက္တြင္ စီမံကိန္းအေသးစားမ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီလိုလုပ္ငန္းေတြမွာ ပါ၀င္ခ်င္တဲ့လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုလုပ္ငန္းေတြမွာ ပူးေပါင္းခ်င္တယ္ဆိုတာကို တင္ျပလို႔ရတယ္။ အားလံုးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ဖိတ္တယ္။ လုပ္ခ်င္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ကို လုပ္ခြင့္ေပးထားတယ္။ လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္သမွ် အားလံုးကို ပါ၀င္ခြင့္ေပးထားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ခင္ဗ်ားက ဒီမွာလုပ္၊ ခင္ဗ်ားက ဟိုမွာလုပ္ ၀င္ၿပီးေတာ့ မစီမံ၊ မခန္႔ခြဲဘူး။ ကိုယ့္ရဲ႕စြမ္းရည္၊ စြမ္းအားနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းမွန္သမွ်ကို ကိုယ္တစ္ဦးတည္း ရာႏႈန္းျပည့္ျမႇဳပ္ႏွံတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ တ႐ုတ္ျပည္က လုပ္ငန္းရွင္နဲ႔ေပါင္းၿပီးေတာ့ JV လုပ္လို႔ရပါတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ အစိုးရတို႔အၾကား စီးပြားေရးစႀကႍလမ္း တည္ေထာင္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခႊၽန္လႊာ (မူၾကမ္း) အတြက္ အၿပီးသတ္ညိႇႏႈိင္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားၿပီး ေပက်င္းၿမိဳ႕ရွိ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာ၌ က်င္းပသည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္း တည္ေထာင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ၀န္ႀကီးအဆင့္အစည္းအေ၀းသို႔ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ Mr. Ningzizhe (Ministeral Level) ႏွင့္အတူ တက္ေရာက္၍ စီးပြားေရးစႀကႍ တည္ေထာင္ေရးအေပၚ သေဘာထားအျမင္မ်ား ဖလွယ္ၾကၿပီး ေရွ႕ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္း တည္ေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အဆင့္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္း၍ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ အစိုးရတို႔အၾကား စီးပြားေရးစႀကႍလမ္း တည္ေထာင္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ (မူၾကမ္း) အား အၿပီးသတ္ညိႇႏိႈင္းမႈျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ၿခံဳေျပာရရင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာနယ္နိမိတ္ကစၿပီး ရန္ကုန္အထိ စႀကႍေတြေဆာက္ဖို႔ရွိတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ က႑ေတြအမ်ားႀကီးပါတယ္။ စီးပြားေရးစႀကႍလို႔ ေျပာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူက လမ္းသက္သက္ အေျခခံအေဆာက္အအံုသက္သက္ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီမွာ စၾကႍနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပေတြေပၚလာတာရွိမယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးဇုန္ေတြ ေပၚလာတာရွိမယ္၊ စက္မႈဇုန္ေတြ ေပၚလာတာရွိမယ္၊ ေနာက္ၿပီး အုိင္တီနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြေပၚလာတာရွိမယ္။ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး Logistics ေပါ့၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ ေပၚလာတာရွိမယ္။ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြ ခရီးသြားက႑နဲ႔ ပတ္သက္တာေတြ ပါလာတာရွိမယ္။ ၿခံဳေျပာရရင္ေတာ့ OBOR ရဲ႕ေခါင္းစဥ္ေအာက္ထဲမွာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစၾကႍ တည္ေဆာက္သြားဖို႔ရွိတယ္။ အဲဒီကို ၿပီးခဲ့တဲ့လမွာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္ၿပီးသြားပါတယ္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္းတာအားလံုး ၿပီးျပတ္တဲ့အဆင့္ေပါ့။ လက္မွတ္ထိုးတဲ့အဆင့္ကိုေတာ့ မေရာက္ေသးဘူး။ ႏွစ္ႏုိင္ငံအႀကီးအကဲေတြ ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္းၿပီးေတာ့မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ ျပည္ပေရးရာ၀န္ႀကီး ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီးႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား နယ္စပ္ျဖတ္သန္းသြားလာေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာေျခာက္ခု လက္မွတ္ေရးထုိး

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံျပည္ပေရးရာ၀န္ႀကီး ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ ျဖတ္သန္းသြားလာေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာမ်ား လက္မွတ္ေရးထုိးစဥ္ (Photo:mofamyanmarfacebook)

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ ျပည္ပေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး  Smt. Sushma Swaraj  တုိ႔ ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား နယ္စပ္ျဖတ္သန္းသြားလာေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ႏွင့္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ (MoU) ေျခာက္ခု လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အိႏိၵယႏုိင္ငံ ျပည္ပေရးရာ၀န္ႀကီး  Smt. Sushma Swaraj  တုိ႔သည္ ေမ ၁၁ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဧည့္ခန္းမ၌ ႏွစ္ႏုိင္ငံေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ-အိႏၵိယ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ပါ၀င္ကူညီပံ့ပိုးေရး၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပိုမိုနီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးျမင့္သူႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယသံအမတ္ႀကီး   Shri Mr. Bikram Misri ႏွင့္ အိႏၵိယ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ ျပည္ပေရးရာ၀န္ႀကီး Smt. Sushma Swaraj တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဧည့္ခန္းမ၌ ႏွစ္ႏုိင္ငံေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ေနစဥ္

ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ျမန္မာ-အိႏၵိယ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ႏွင့္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာမ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနား ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္  အိႏၵိယျပည္ပေရးရာ၀န္ႀကီးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြႏွင့္ အိႏၵိယျပည္ပေရးရာ၀န္ႀကီး Smt. Sushma Swaraj တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံအစိုးရတို႔၏ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား နယ္စပ္ ျဖတ္သန္း သြားလာေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆုိပါ နယ္စပ္ျဖတ္သန္းသြားလာေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ သက္တမ္းရွိ ဗီဇာ၊ အီလက္ထရြန္နစ္ဗီဇာ ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံသားမ်ား ႏွင့္ တတိယႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ တမူး (ျမန္မာ)-မိုေရး (အိႏၵိယ) ႏွင့္ ရိေခါဒါရ္ (ျမန္မာ)- ဇိုေခါသာ (အိႏၵိယ) နယ္စပ္ ၀င္၊ ထြက္ေပါက္မ်ားမွ  ၀င္ထြက္သြားလာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဗီဇာသတ္မွတ္ရက္အတိုင္း ေနထိုင္ခြင့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသေန ျပည္သူမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္သက္တမ္းရွိ နယ္စပ္ျဖတ္သန္းခြင့္လက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထား၍ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ထြက္သြားလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးထြန္းအုံႏွင့္ အိႏၵိယသံအမတ္ႀကီး  Shri Mr. Bikram Misri  တို႔သည္  ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံအစိုးရတို႔အၾကား ပုဂံ ေဒသရွိ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့ေသာ ေစတီပုထိုးမ်ားအား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာကိုလည္း လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယင္းနားလည္မႈစာခြၽန္လႊာအရ အဆိုပါဘုရားမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ သာသနာႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနတို႔ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ Archaeological Survey of India (ASI) တို႔ ပူးတြဲလ်က္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) တြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၀ စီး ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အကူအညီျဖင့္ သထုံၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည့္  Indo -Myanmar Industrial Training Centre တည္ေထာင္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အကူအညီျဖင့္ မုံရြာၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည့္ Indo-Myanmar Industrial Training Centre တည္ေထာင္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊  ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ မဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ျပည္ပေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ India Foreign Service Institute တို႔အၾကား ျမန္မာသံတမန္မ်ားအတြက္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အကူအညီျဖင့္ ျမင္းျခံၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ Indo-Myanmar Industrial Training Centre  မြမ္းမံ ျပင္ဆင္ရန္ ငါးႏွစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာတုိ႔ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမစ္ႀကီးနား စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္ စီမံကိန္းအတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ အစိုးရအဖြဲ႕ MoU ေရးထိုး

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ယူနန္ထိန္ခ်ဳံးဟိန္႐ုန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီလီမိတက္တုိ႔ ျမစ္ႀကီးနား စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္စီမံကိန္း နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲ အခမ္းအနားတြင္ အမွတ္တရ စုေပါင္းဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးစဥ္

ျမစ္ႀကီးနား စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္စီမံကိန္းအတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ေပါင္စန္းျပည္နယ္ခြဲမွ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအဖြဲ႕သည္ ေမ ၈ ရက္ နံနက္က နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ MoU ကို ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ယင္းနားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကို ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဘ႑ာ၊ အခြန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ဦးေ၀လင္းႏွင့္ ေပါက္စန္းျပည္နယ္ခြဲ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဒူးခြၽမ္ခ်န္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္မ်ဳိးညြန္႔၊ ဟိန္႐ုန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ တြမ္ၾကည္ေဂြ႕တို႔က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဘ႑ာ၊ အခြန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ဦးေ၀လင္းက “ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ေပါက္စန္းျပည္နယ္ခြဲ အစိုးရကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ MoU လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကတဲ့ ႏွစ္ဖက္ေသာအဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ႏွစ္ ဖက္ႏွစ္ႏိုင္ငံအတြက္ ႏွစ္ဖက္ေသာ ျပည္သူေတြအတြက္ အက်ဳိးရွိမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ MoA ၊ JVA ေရးထိုးႏိုင္ေရးအတြက္လည္း ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ေတာ့ ညႇိႏိႈင္းရဦးမွာပါ။ တည္ေဆာက္ေရးကာလက JVA စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီးမွပါ။ အဲဒီမတိုင္ခင္ ျပည္သူလူထုေတြကိုလည္း ခ်ျပမယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခ်က္ရယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလာမယ့္ လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပမွာပါ။ အက်ဳိးအျမတ္ရာႏႈန္းကေတာ့ ဆက္ၿပီးညႇိႏိႈင္းရဦးမွာပါ။ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ေတာ့ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားၾကမွာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေပါက္စန္းျပည္နယ္ခြဲ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဒူခြၽမ္းခ်န္က “လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္တာကုိ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ေပါက္စန္းျပည္နယ္နဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ဟာ နယ္ေျမခ်င္းထိစပ္ေနၿပီး ယဥ္ေက်းမႈကအစ ကူးလူးဆက္ဆံမႈက အထူးအေရးႀကီးခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ တစ္ဇုန္တစ္လမ္း ဦးေဆာင္မႈဗ်ဴဟာရဲ႕ေအာက္မွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္က တည္ေဆာက္က႑ေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ အမ်ားႀကီး ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ထိန္ခ်ဳန္း-ျမစ္ႀကီးနားလမ္း တည္ေဆာက္ေရး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးက႑မွာ အင္တိုက္အားတိုက္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္ကို လိုက္နာရမယ္။ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း လိုက္နာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒသခံတို႕ရဲ႕ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကိုလည္း လိုက္နာၾကရပါမယ္။ ရင္းႏွီးစြာဆက္ဆံရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈေတြလည္း အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ျပဳလုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းကတစ္ဆင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးေတြလည္း ျမႇင့္တင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားပါမယ္။ ေငြေၾကးဆက္သြယ္ေရး၊ စီးပြားကူးသန္းမႈ ျမင့္မားေရးေတြလည္း ဒီဇုန္ကိုအေျခခံၿပီးျမင့္တက္လာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း” ဟု ဆုိသည္။

ျမစ္ႀကီးနား စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္စီမံကိန္းသည္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ နန္က်င္ေက်းရြာအုပ္စု ပလနေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ တည္ရွိၿပီး ၄၇၅၁ ဧကေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ ခန္႔မွန္းကုန္က် တန္ဖိုးတ႐ုတ္ယြမ္ေငြ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၈၀၀၀ (ျမန္မာက်ပ္ ၃၇၂ ဘီလ်ံ) အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၇၃ ဒသမ ၄၄ သန္းခန္႔ ကုန္က်ႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည္။

စီမံကိန္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ဟိန္ယံု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ျပည္သူ႔ကုမၸဏီလီမိတက္တို႔ ပူးေပါင္း၍ စုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွေရးကုမၸဏီ (Joint Venture Company) ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုမၸဏီရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ရွယ္ယာကို ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ အနည္းဆံုး ၅၁ ရာခို္င္ႏႈန္း ယူထားၿပီး ၁၀ ႏွစ္ၾကာတည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္တြင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်ပ္ ၃၇၂ ဘီလ်ံ (ေဒၚလာ ၂၇၃ သန္း) တန္ဖိုးရွိ ျမစ္ႀကီးနား စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္ စီမံကိန္းအတြက္ ျပည္ေထာင္စုစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးက ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္က ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက အၾကံျပဳရာတြင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံကုမၸဏီ၏ ေနာက္ခံ၊ ေငြေၾကးခိုင္မာမႈ၊ ႏိုင္ငံအေပၚ တာ၀န္ေက်ပြန္ေစသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သံ႐ံုးမ်ားမွ တစ္ဆင့္ေတာင္းယူ မွတ္တမ္းတင္ရန္၊ သီလ၀ါ စက္မႈဇုန္အျပင္ မဂၤလာဒံုစက္မႈဇုန္ကို ေလ့လာရန္၊ ပတ္၀န္းက်င္မွ ခ်ဥ္းကပ္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္၊ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔ရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားမွာ အတုယူစရာမ်ားရွိေနၿပီး လုပ္ငန္းသေဘာအရ အ႐ံႈးအျမတ္ရွိႏိုင္သျဖင့္ ရွယ္ယာအမ်ား ဆံုးယူထားသူက တာ၀န္အရ အ႐ံႈးအျမတ္ကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္၊ သီလ၀ါစက္မႈဇုန္ ေအာင္ျမင္ျခင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးအရလည္း ပါ၀င္ေနေၾကာင္း စသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားသည့္ လီဒိုလမ္းမႀကီးက ျပည္နယ္အလယ္ပိုင္းမွ ျဖတ္သန္းထားေၾကာင္း လက္ရွိတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔ တရား၀င္အဓိက ဆက္သြယ္သည့္၀င္ေပါက္မွာ ကန္ပိုင္တည္ ၀င္ေပါက္ႏွင့္ လြယ္ဂြၽယ္၀င္ေပါက္၊ ပန္၀ါ၀င္ ေပါက္တို႔ကို အဓိက အသံုးျပဳေနေၾကာင္း ထို႔ျပင္ လိုင္ဇာ၊ မန္၀ိန္းႀကီး  ၀င္ေပါက္မ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔အလုပ္လုပ္ရန္ MoU စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာေသာ္လည္း စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲျခင္း၊ အလုပ္မရရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္သမားတစ္ရာေက်ာ္ အခက္အခဲျဖစ္ေန

ထိုင္းသို႔အလုပ္သြားေရာက္မည့္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားကို တာ၀န္ရိွသူမ်ားက နယ္စပ္ဂိတ္တြင္ စစ္ေဆးေနစဥ္

ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ တရား၀င္အက်ဳိးေဆာင္ ေအဂ်င္စီမ်ားမွတစ္ဆင့္ MoU စာခ်ဳပ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရန္ ေရာက္ရွိလာသည့္ အလုပ္သမား တစ္ရာေက်ာ္မွာ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲအလုပ္လုပ္ေနရျခင္း၊ အလုပ္မရရွိျခင္း စသည့္အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း ကာယကံရွင္အလုပ္သမားမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ တရား၀င္ MoU စနစ္ျဖင့္ လာေရာက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အလုပ္မရရွိေသးသူမ်ား၊ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ကြဲလြဲၿပီး လုပ္အားခ မတန္တဆေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံေနရသည့္သူမ်ားႏွင့္ အလုပ္ေနရာမတူသူမ်ား စုစုေပါင္းလုပ္သား ၁၀၀ ေက်ာ္ AAC ေဂဟာသို႔ လာေရာက္အကူအညီေတာင္း ခံခိုလႈံေနေၾကာင္း AAC အဖြဲ႕မွ ကိုရဲမင္းက ေျပာၾကားသည္။

“ထိုင္းကို ေရာက္လာၿပီးေတာ့ အလုပ္မရွိတဲ့သူေတြ၊ အလုပ္မရွိဘဲ ဒီကိုေခၚလာတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေနာက္တစ္မ်ဳိးက အလုပ္ေတာ့ရွိတယ္။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္လာတာေန႔စား။ ဒါေပမဲ့ ပုတ္ျပတ္ေတြနဲ႔လုပ္ေနရတယ္ မတန္မဆေစ်းႏႈန္းေတြနဲ႔။ အဲဒီလိုပံုစံမ်ဳိးေတြေပါ့။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ လုပ္အားခမရရွိတာေတြ ေနာက္ၿပီး အလုပ္ေနရာမတူတာေတြ စသည္ျဖင့္ေပါ့။ အခုကြၽန္ေတာ္တို႔ေဂဟာမွာ MoU ငါးဖြဲ႕ေရာက္လာၿပီး အကူအညီေတာင္းတယ္။ စုစုေပါင္း လူတစ္ရာေက်ာ္တယ္” ဟု ကိုရဲမင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ အလုပ္မရရွိေသးသည့္အတြက္ စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲျဖစ္ေၾကာင္း ကာယကံရွင္ အလုပ္သမားမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္က စြမ္းေတာ္၀င္ကုမၸဏီနဲ႔ MoU စနစ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီးေတာ့မွ ထုိင္းႏုိင္ငံကို ေရာက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုထိုင္းကို ေရာက္လာတာ ႏွစ္လေက်ာ္ၾကာေနၿပီ။ အလုပ္က မရေသးပါဘူး။ အလုပ္မရွိတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ AAC ေဂဟာကို လာေရာက္ အကူအညီေတာင္းခံရတာပါ” ဟု အလုပ္မရရိွေသးသူ ကိုေအာင္စိုးထိုက္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္မက စတားပိုင္အိုးနီးယားနဲ႔ တက္လာတဲ့အလုပ္သမားတစ္ဦးပါ။ ကြၽန္မနာမည္က သဥၨာဦးပါ။ ကြၽန္မတို႔ကို စာခ်ဳပ္တဲ့အတိုင္းမဟုတ္ဘဲ ပုတ္ျပတ္သေဘာနဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနရတဲ့အတြက္ အကူအညီ လာေတာင္းတာပါ။ မတန္တဆေစ်းနဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနရတာပါ” ဟုေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ MoU စနစ္ျဖင့္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕အလုပ္သမားမ်ားမွာ မသမာသည့္ေအဂ်င္စီမ်ားေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားအတိုင္း အလုပ္မရရွိမႈ၊ လစာမရရွိမႈအပါ၀င္ အျခားအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အလုပ္သမား ေစလႊတ္သည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားအနက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္သျဖင့္ အေရးယူျခင္းႏွင့္ လိုင္စင္ယာယီ႐ုပ္သိမ္းထားသည့္ ေအဂ်င္စီ ၂၃ ခုရွိေၾကာင္း ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MOEAF) မွ စုံစမ္းသိရသည္။