က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပန္အပ္စီမံကိန္းတစ္ခု၏ လုပ္ကြက္ကို ရက္ပိုင္းအတြင္း MIC က ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳခဲ့သျဖင့္ လယ္ယာဥပေဒေက်ာ္လြန္ေနသည့္ လုပ္ရပ္ဟုဆိုကာ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းထုတ္

က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ျပန္အပ္စီမံကိန္းတစ္ခု၏ လုပ္ကြက္ကို ရက္ပိုင္းတြင္း MIC ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ရရိွခဲ့ရာ လယ္ယာဥပေဒ ေက်ာ္လြန္ေနသည့္လုပ္ရပ္ဟုဆိုကာ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္စပ္ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕သည္ လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းသံုးစဲြခြင့္တင္ျပရရိွၿပီး မလုပ္္ႏိုင္သည့္ကတြက္ MIC ၏ ခြင့္ျပဳထားမႈကို ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ တင္ျပရာ MIC က ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ျပဳ၍ ယင္းလုပ္ငန္းဧရိယာတစ္ခုလံုးကို အျခားကုမၸဏီသို႔ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို လဲႊေျပာင္းလို႔ရပါသလား။ ေထာက္ျပစရာအျဖစ္ ျမန္မာကိုရီးယားဆီမင့္က ရသြားသည္မွာ ယင္းပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ေဇကမၻာဦးခင္ေရႊ ရရိွထားမႈကို ယင္းကုမၸဏီကို ျပန္လဲႊသည့္ ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ေန၍ ေျမရာဥပေဒေတြတြင္ ျပ႒ာန္းထားမႈ မရိွသည့္အတြက္ ဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္လုပ္ကိုင္မႈ ေပၚလြင္သျဖင့္ ဆက္စပ္ေမးခြန္းေမးရေၾကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္-၁၊ ေဒါက္တာ ေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ဆက္စပ္ေမးလိုက္တဲ့ေမးခြန္းက တခ်ဳိ႕ကုမၸဏီေတြ အျခားနည္းသံုးစဲြခြင့္ျပဳဖို႔ တင္ျပေလွ်ာက္ထားၿပီးေတာ့ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ၊ မလုပ္ျဖစ္ဘူး။ ကုမၸဏီတစ္ခုလံုးက မလုပ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ MIC ကေန ခြင့္ျပဳထားတဲ့ဟာေတြ ႐ုပ္သိမ္းေပးဖို႔ ျပန္ၿပီးတင္ျပခဲ့ေတာင္းဆိုတယ္။ MIC က ဒီလုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးကို ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ျပဳလုိက္တယ္ဆိုၿပီး အဲဒီလုပ္ငန္း ဆိုက္ဧရိယာတစ္ခုလံုးကို တျခားကုမၸဏီကို လဲႊမယ္ဆိုလို႔ရိွရင္ ဆိုလိုတာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေနရာကို ရတာက အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု၊ မလုပ္ႏိုင္လို႔ MIC ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရတဲ့အေနအထားမွာ ေနာက္ထပ္ကုမၸဏီတစ္ခုကို ဒီလယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို လဲႊေျပာင္းလို႔ရသလား။ ဒီေနရာမွာ ေထာက္ျပစရာရိွတယ္။ ဒါအခု ျမန္မာ ကိုးရီးယားဆီမင့္က ထပ္ရသြားတဲ့ဟာ။ အဲဒီ ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္။ ေဇကမၻာဦးခင္ေရႊတို႔ ရထားတာ ဒီကုမၸဏီကို ျပန္လဲႊလိုက္တဲ့ပံုစံမ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္။ ေျမယာဥပေဒေတြမွာ ဒီလိုမ်ဳိး ျပ႒ာန္းတာမ်ဳိး မရိွဘူး။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ေက်ာ္လြန္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ကိစၥေတြ  ေပၚလြင္ေနတယ္။ သို႔ေသာ္ ၀န္ႀကီးကလည္း ဒီကိစၥက ေသခ်ာဂဃနဏ သိထားပံုမရဘူးလို႔  မွတ္ယူပါတယ္။ ခုလည္း ခ်က္ခ်င္းမေျဖႏိုင္ေသးတ့ဲအတြက္ ခြင့္ပန္ၾကားၿပီး ၁၀ ရက္ အတြင္း ေျဖၾကားမယ္လို႔ဆိုပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ကိုရီးယား-ျမန္မာဆီမင့္ကိစၥ၌ ေထာက္ျပစရာက ၎ကုမၸဏီခြင့္ျပဳခ်က္  Register လိုင္စင္သည္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္၊ ဘိလပ္ေျမထုတ္မည့္စီမံကိန္းကို MIC က ခြင့္ျပဳရက္ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္၊ ေျခာက္ရက္သာကြာေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီသည္ ယေန႔ Register လိုင္စင္ရ၊ ေနာက္ေျခာက္ရက္ၾကာတြင္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ  MIC က ခြင့္ျပဳေပးရာ ေျခာက္ရက္အတြင္း အစိုးရအဖြဲ႕ / စီမံကိန္းေကာ္မရွင္မ်ားက သေဘာထား ေထာက္ခံခ်က္ မည္သို႔ေပးခဲ့ပါသလဲဟု ေမးျမန္းရာ ယင္းအခ်က္မ်ားကို ေက်ေက်လည္လည္ မသိထားသည့္အတြက္ စာႏွင့္ ေျဖၾကားမည္ ဟု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေအာင္ႏိုင္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

က်င္းပဆဲ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္န၀မအစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့ရာ သက္ဆိုင္သည့္ ၀န္ႀကီးက မြန္ျပည္နယ္စီမံကိန္းေကာ္မရွင္ ဖဲြ႕စည္းပံု၊ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို ေျဖၾကားခဲ့မႈအေပၚေမးခြန္းရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးက အထက္ပါအတိုင္း ဆက္စပ္ေမးခြန္းေမးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္ေနသည့္ ေငြမည္းမ်ားကို မျဖစ္မေန ခ၀ါခ်ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ ဆိုပါက ေစ်းကစားမႈမ်ား ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ MIC သို႔ ျဖတ္သန္းေစျခင္း၊ ေငြမည္းမ်ား ေစ်းကြက္အတြင္း အလြန္အကြၽံ စီး၀င္မသြားေစရန္ MEB တြင္ အပ္ႏွံေစျခင္းမ်ားျဖင့္ ခ၀ါခ်ခြင့္ ျပဳသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳ

ျမန္မာျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္ေနသည့္ ေငြမည္းမ်ားကို မျဖစ္မေန ခ၀ါခ်ခြင့္ ျပဳေတာ့မည္ဆိုပါက ေစ်းကစားမႈမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ MIC (ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္) သို႔ ျဖတ္သန္းေစျခင္းႏွင့္ ေငြမည္းမ်ား အလြန္အကြၽံ စီး၀င္မသြားေစရန္ MEB (ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္) တြင္ အပ္ႏွံ ျဖတ္သန္းေစျခင္းမ်ားျဖင့္ ခ၀ါခ်ခြင့္ ျပဳသင့္ေၾကာင္း မူ၀ါဒဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ေျပာၾကားသည္။

ယခင္အစိုးရ လက္ထက္၌ အေျခပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရာတြင္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၀င္ေငြရလမ္း မျပႏိုင္ေသာ ေငြမ်ားကို အခြန္ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ အထိ ေကာက္ခံရာမွ လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္တြင္ အေျခပစၥည္းမ်ားအျပင္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ေငြေၾကးမ်ားကိုပါ အခြန္ႏႈန္း သံုးရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္႐ံုျဖင့္ ေငြျဖဴအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။ အဆုိပါႀကိဳးပမ္းမႈမွာ ေငြမည္းမ်ားကို ခ၀ါခ်ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနသကဲ့သို႔ မတ္ ၈ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ယင္းအခ်က္အေပၚ ကန္႔ကြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒတစ္ခု သီးျခားျပ႒ာန္းရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း NLD အစိုးရက ဦးေဆာင္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ NLD လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ Foreign Savings ၊ Government Savings ႏွင့္ Public Savings မ်ားအနက္ အစိုးရ စုေဆာင္းေငြျဖစ္ေသာ Government Savings မွာ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ျမင့္မားေနျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ Public Savings မွာလည္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္သည့္ Foreign Savings ျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက လြန္စြာ နည္းပါးသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚေနသည္။

“ Savings ကေန Investment လုပ္ရတာဆိုေတာ့ ဒီ Savings သံုးခုထဲမွာ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ Savings က တက္လာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ ဆိုေတာ့ အခုနကေျပာတဲ့ ေငြမည္းကို ခ၀ါခ်တယ္ပဲ ေျပာေျပာေပါ့။ အဲဒီဥပေဒကို ဘယ္လို ကန္႔သတ္ခ်က္အေနနဲ႔ ထည့္ႏုိင္မလဲ ဆိုေတာ့ ဥပမာ အခြန္ေရွာင္ခဲ့တဲ့ ေငြေတြပဲ ဆိုပါေတာ့။ အဲဒီေငြေတြကို MIC (ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္) ကေနတစ္ဆင့္ ၀င္လာရင္၊ ေနာက္တစ္ခ်က္အေနနဲ႔ MEB (ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္) ထဲကို ၀င္လာရင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး တက္လာႏိုင္တယ္။ အဲဒီလို ယူဆႏုိင္တယ္။ ဒီလိုလုပ္လိုက္မယ္ ဆိုရင္ ဘာပဲေျပာေျပာ အခုကြၽန္ေတာ္တို႔ စိုးရိမ္ေနတဲ့ အိမ္ျခံေျမ ေစ်းႏႈန္းေတြ တက္တာတို႔ တျခားေသာ လုပ္ငန္းေတြမွာ မလိုအပ္ဘဲ ေစ်းကစားတာတို႔ကို အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ ထိန္းခ်ဳပ္လာႏုိင္မယ္”ဟု ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ စုေဆာင္းေငြ (Savings) သံုးမ်ဳိးတြင္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ စုေဆာင္းေငြမွာ နည္းပါးေနသျဖင့္ ထို Savings မ်ား ျမင့္တက္ရန္ ေငြမည္းမ်ားကို တရား၀င္လမ္းေၾကာင္း ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အခြန္ေဆာင္႐ံုျဖင့္ တရား၀င္ ေငြျဖဴျဖစ္ေစသည့္ အေျခအေနထက္ MIC ၊ MEB မ်ားမွ ျဖတ္သန္းေစမည္ဆိုပါက ျပည္တြင္း ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ ေစ်းကြက္အတြင္း ၀င္ေရာက္ကာ Public Savings မ်ား ျမင့္တက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မူ၀ါဒဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ေျပာၾကားသည္။

“တိုင္းျပည္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အရ လုပ္ေဆာင္တာ မွန္ေပမယ့္ ပံုမွန္တာ၀န္ေက်စြာ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အခြန္ထမ္းမ်ား၊ ပံုမွန္ အခြန္ထမ္းေဆာင္လိုစိတ္ ပ်က္ျပားေစသည့္ ကြာဟေသာ အခြန္ႏႈန္းထား မျဖစ္ေစဖို႔ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္း စသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေနနဲ႔ ေငြေၾကးပမာဏ အနည္းအမ်ားေပၚ မူတည္ၿပီး အခြန္ႏႈန္း ခြဲျခားေပးပါက အခြန္ပိုမို ရရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးၿမီးတို သို႔မဟုတ္ ေဆးခါးႀကီး တုိက္ေကြၽးျခင္း အားျဖင့္လည္း ေသခ်ာေသာ နည္းလမ္း ဟုတ္မဟုတ္ ေျပာရန္ ခက္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွ သက္ဆိုင္သည့္ ေကာ္မတီအားလံုး၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန အားလံုး သံုးသပ္ပါ၀င္ ညိႇႏႈိင္းသင့္တယ္လို႔ တင္ျပအပ္ပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံကို အားကိုးၿပီး လုပ္ေဆာင္မယ္ ဆိုရင္လည္း မိမိႏုိင္ငံ အေျခအေနကို သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ နံပါတ္ (၁) မွာဆိုရင္ ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ေ၀ထားတဲ့ေငြထက္ ျပည္တြင္းမွာ လွည့္ပတ္သံုးစြဲေနတဲ့ေငြက ပိုမိုမ်ားေနတာ၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တုိင္းရင္းသား အမည္ခံၿပီး ျပည္ပႏုိင္ငံေတြက ေငြမည္းေတြကို ေငြျဖဴမ်ားအသြင္ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္း၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏုိင္ငံက Oil Money ေတြနဲ႔ ေထာက္ပံ့ေနျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားသည့္ေငြမ်ား ရွိေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ ႐ႈေထာင့္မွ စဥ္းစားရန္လိုျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြအေပၚ အခြန္သက္သာခြင့္ လက္ရွိရရွိေနျခင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အဘက္ဘက္က အခ်ိန္ယူၿပီးေတာ့ ေၾကာင္းက်ဳိးသံုးသပ္ၿပီး အသင့္ေတာ္ဆံုး နည္းလမ္းကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္”ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ အဆိုျပဳထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမွာ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနသျဖင့္ MIC ၊ MEB မွ ျဖတ္သန္းေစျခင္းအားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရ လြယ္ကူလာမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္ေနသကဲ့သို႔ ေငြမည္းမ်ား ေငြျဖဴ မျဖစ္ေစျခင္း၊ တစ္ဖက္တြင္လည္း Public Savings မွာလည္း ျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းသို႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထား

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ အခ်ဳိရည္ ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-မင္းသီဟေဇာ္)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ထားၿပီး စင္ကာပူႏုိင္ငံက  အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၄၉၅၅ ဒသမ ၄၇၄ သန္းျဖစ္ၿပီး အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအရ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့မႈ အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ခြင့္ျပဳၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၅၂၃၅ ဒသမ ၇၆၄ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးရာတြင္ လုပ္ငန္း၏ စီးပြားေရးတြက္ ေျခကိုက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္မႈ၊ အမ်ဳိးသား၀င္ေငြႏွင့္ အခြန္တိုးတက္ ရရွိႏုိင္မႈ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစ်းကြက္အေျခအေန၊ ျပည္တြင္းစားသံုးရန္ လိုအပ္ခ်က္၊ နည္းပညာဆီေလ်ာ္မႈ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၊ နည္းပညာလႊဲေျပာင္းရရွိမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးထိခိုက္မႈ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအမံမ်ား၊ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ စိစစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီမ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ငါးသန္း သို႔မဟုတ္ က်ပ္ သန္း ၆၀၀၀ အထိရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC) ႐ံုးမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ထားၿပီျဖစ္သည္။

၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းသို႔ ႏုိင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုး ေဒၚလာ သန္းေထာင္ေပါင္း ၁၄၀ အထိ ရရွိရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးျမင့္လာဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔  ကာလရွည္ႏုိင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ေရးဆုိင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆြဲရာမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေထာင္ေပါင္း ၁၄၀ ရရွိရန္ ရည္မွန္းထားတယ္ဆိုတာ သံုးသပ္ေတြ႕ရွိရပါတယ္” ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မူ ကာလရွည္ ႏုိင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ေရးဆုိင္ရာ စီမံကိန္းကို ျပင္ဆင္ၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္၀င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေရအား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံတည္ေဆာက္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း အပါအ၀င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ကုိးခု ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိ

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံျခား၊ ႏုိင္ငံသား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းကုိးခု ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္အစည္းအေ၀း (၁၇/၂၀၁၇)  မွ အဆုိပါရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းႏွစ္ခု၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ငါးခုႏွင့္ ဖက္စပ္ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားတြင္ မ်ဳိးၾကက္ျခံႏွင့္ ၾကက္သားေပါက္ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း၊ မ်ဳိးၾကက္ေမြးျမဴျခင္းႏွင့္ မ်ဳိးၾကက္ဥေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္း၊ ဟုိတယ္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ Apartment မ်ား တည္ေဆာက္၍ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း ႏွင့္ ငွားရမ္းျခင္း လုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ အေထာက္အကူျပဳ တာ၀ါတုိင္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း လုပ္ငန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း လမ္းသုံး ပရိေဘာဂဒီဇုိင္း ေရးဆြဲ၊ ထုတ္လုပ္၊ တပ္ဆင္ လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ထုိလမ္းသုံး ပရိေဘာဂမ်ားတြင္ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ ခဲသတၱဳ သန္႔စင္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ၂၃ မဂၢါ၀ပ္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံတည္ေဆာက္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား  ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ၉၉ မဂၢါ၀ပ္ရွိ ခ်ီေဖြငယ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ တည္ေဆာက္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းတုိ႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၃ မဂၢါ၀ပ္ေက်ာက္မီးေသြးသုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ တည္ေဆာက္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းကုိ မင္းေခတ္သစ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္က ရွမ္းျပည္နယ္ (အ ေရွ႕ပိုင္း) တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ မုိင္းဟဲ ေက်း ရြာအုပ္စုရွိ ေျမဧက ၄၀ တြင္  ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၉၉ မဂၢါ၀ပ္ရွိ ခ်ီေဖြငယ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ တည္ေဆာက္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းကုိ ခ်ီေဖြငယ္ေရအားလွ်ပ္စစ္ ကုမၸဏီလီမိတက္က ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၁၁ မုိင္ခန္႔အကြာႏွင့္ အေရွ႕ဘက္ ၁၈ ကီလုိမီတာအကြာ ခ်ီေဖြေခ်ာင္းအနီး ရစ္ေဂ်ာ္ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ေျမ  ၂၂၂ ဒသမ ၁၇ ဧက တြင္ ဖက္စပ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ား/အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား၊ စိစစ္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀းမွ စိစစ္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏(၁၇/၂၀၁၇) အစည္းအေ၀းက ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း ၂၈၇၀ ခု ဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အစည္းအေ၀း (၁၇/၂၀၁၇) အရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ခြင့္ျပဳမိန္႔ကိုးခုႏွင့္ အတည္ျပဳမိန္႔ႏွစ္ခု ခြင့္ျပဳ

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ (၁၇/၂၀၁၇) အစည္းအေ၀းကို ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌က်င္းပခဲ့ရာ အဆိုျပဳလႊာ တင္ျပလာသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကိုးခုႏွင့္ အတည္ျပဳမိန္႔ ႏွစ္ခုကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွင့္ အညီတင္ျပလာသည့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးစိစစ္မႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ (၁၇/၂၀၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကို ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါအစည္းအေ၀းကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းအပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ၀င္ ၁၁ ဦး တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါအစည္းအေ၀းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူက တင္ျပလာေသာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ႏွင့္ အတည္ျပဳမိန္႔ေလွ်ာက္ထားလႊာမ်ားအား စိစစ္ျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရိွၿပီးေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွ တင္ျပလာသည့္ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလဆန္းအထိ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ျမႇဳပ္ႏွံျခင္းအပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းသို႔  ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၅၃ ခုမွ ပမာဏ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၁၂/၂၀၁၇) အရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့မႈမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအထိ ႏုိင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၅၃ ခု၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃၇၀၇ ဒသမ ၉၉၆ သန္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၄၃၀၇ ဒသမ ၃၃၅ သန္းစီး၀င္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒအရ သီလ၀ါအ ထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၂၁၄ ဒသမ ၀၈ သန္း ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၄၅၂၁ ဒသမ ၄၁၅ သန္း စီး၀င္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံ ရွိၿပီး အမွန္၀င္ေရာက္မႈမွာ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံသာရွိေၾကာင္း ထုတ္ ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) က ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအနက္ အမွန္တကယ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို သံုးလတစ္ႀကိမ္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၊ အတြင္းေရးမွဴးဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္၀က္အတြင္း MIC မွ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ေလးဘီလ်ံေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္သာ အမွန္၀င္ေရာက္

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္၀က္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) မွ  ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ ေဒၚလာ ေလးဘီလ်ံေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္သာ အမွန္၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံရွိ ၿပီး  အမွန္၀င္ေရာက္မႈမွာ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံသာရွိခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ကထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ စက္တင္ဘာလအထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၄၁၃၇ ဒသ မ ၀၁၃ သန္းခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး   စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္က႑၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားက႑၊ အိမ္ရာအေဆာက္အအုံက႑၊ စက္မႈဇုန္တည္ေဆာက္မႈက႑၊ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္၀က္အတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဘ႐ူႏုိင္း၊ တ႐ုတ္၊  ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ အိႏၵိယ၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ ဂ်ပန္၊ မကာအုိ၊ မေလးရွား၊ ကိုရီးယား၊ စင္ကာပူ၊  သီရိလကၤာ၊ ထုိင္း၊ နယ္သာလန္၊ ယူႏုိက္ တက္ကင္းဒမ္း၊ အေမရိကန္၊ ဗီယက္နမ္၊ လူဇင္ဘတ္၊ ဆာမုိအာ၊ ကာတာ၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ထုိင္၀မ္၊ နယူးဇီလန္ စသည့္ ႏုိင္ငံေဒသမ်ားမွ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ စက္တင္ဘာလအထိ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၇၄ ဘီလ်ံေက်ာ္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ပမာဏအမ်ားဆုံး ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး စင္ကာပူက ဒုတိယအမ်ားဆုံး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း သိရသည္။ က႑အလုိက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕က႑တြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး စြမ္းအင္က႑တြင္ ဒုတိယအမ်ားဆုံး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ေဆာင္ရြက္မည့္ အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဒုတိယကာလတုိ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈျဖင့္ တြန္းအားေပး၍ ပုိ႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရး၊ ပုဂၢလိကက႑ျမႇင့္တင္ေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္မ်ားအား စီးပြားျဖစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအျဖစ္သုိ႔  ကူးေျပာင္းေစေရး၊ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအား ျပည္သူမ်ားအက်ဳိး ေက်းဇူးျဖစ္ထြန္းေစရန္အတြက္ ညႇိႏႈိင္းျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္မ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း MIC ထုတ္ျပန္

MIC ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းစက္႐ုံ တစ္႐ုံအား ေတြ႕ရစဥ္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္မ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၀ (ခ) အရ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ က်င့္သုံး၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ႏွင့္ အတည္ျပဳမိန္႔ရယူခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွင့္အညီ အတည္ျပဳမိန္႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း အဆုိပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ ယင္းအတည္ျပဳမိန္႔ ရရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒပုဒ္မ ၇၅ ပါ ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကုိ တင္ျပေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၇ (ခ)၊ (ဂ) ႏွင့္ (ဃ) ပါ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္မ်ား ခံစားခြင့္ရရွိလုိပါက တင္ျပေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၇ (ခ) တြင္ ‘ျပည္ပသုိ႔ ရာႏႈန္းျပည့္တင္ပုိ႔သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားက ပုိ႔ကုန္ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ တင္သြင္းေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၊ တစ္ပုိင္းတစ္စ ထုတ္လုပ္ၿပီးေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အေပၚတြင္ အေကာက္ခြန္ျဖစ္ေစ၊ အျခားျပည္တြင္း အခြန္အေကာက္မ်ား ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကုိျဖစ္ေစ ကင္းလြတ္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္’ ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၇(ဂ) တြင္ ‘ျပည္ပမွ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ထုတ္လုပ္ၿပီးေသာ ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းၿပီး ျပည္တြင္း၌ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ကာ ျပည္ပသုိ႔ ျပန္လည္တင္ပုိ႔ခဲ့လွ်င္ တင္ပုိ႔သည့္ ကုန္ပစၥည္း ပမာဏအတြက္ ျပည္ပမွတင္သြင္းခဲ့ေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ထုတ္လုပ္ၿပီးေသာ ပစၥည္းမ်ား အေပၚတြင္ ေကာက္ခံခဲ့ေသာ အေကာက္ခြန္ျဖစ္ေစ၊ အျခားျပည္တြင္း အခြန္အေကာက္မ်ားျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကုိျဖစ္ေစ ျပန္လည္ ထုတ္ေပးခြင့္’ ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၇ (ဃ) တြင္ ‘ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ပမာဏ တုိးျမႇင့္ၿပီး မူလရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းအား ခြင့္ျပဳထားသည့္သက္တမ္း ကာလအတြင္း တုိးခ်ဲ႕လုပ္ကုိင္ပါက ယင္းသုိ႔တုိးခ်ဲ႕သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းအတြက္ အမွန္တကယ္ အသုံးျပဳရန္ လုိအပ္၍ တင္သြင္းေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ စက္ကိရိယာမ်ား၊ အသုံးအေဆာင္ တန္ဆာပလာမ်ား၊  စက္ကိရိယာ အစိတ္အပုိင္းမ်ား၊ စက္အရန္ပစၥည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၌ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ျခင္း မရွိေသာ တည္ေဆာက္ေရး ပစၥည္းမ်ား အေပၚတြင္ အေကာက္ခြန္ျဖစ္ေစ၊ အျခားျပည္တြင္း အခြန္အေကာက္မ်ားျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္မ်ဳိးလုံးကုိျဖစ္ေစ ကင္းလြတ္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္’ ဟုျပ႒ာန္းထားသည္။

အဆုိပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္တြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ (၈၄/၂၀၁၇) ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။