ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးဇုန္၌ သြင္းကုန္/ထုတ္ကုန္ ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ႏိုင္မည့္ MACCS စနစ္ စမ္းသပ္အသံုးျပဳမႈကို မတ္မွေမလကုန္အထိ ေဆာင္ရြက္မည္

ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ကိုေရႊသိန္း)

ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၌ သြင္းကုန္/ထုတ္ကုန္ ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ ၂၄ နာရီလုပ္ကိုင္ႏုိင္မည့္ MACCS System အသံုးျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ စမ္းသပ္အသံုးျပဳမႈ (Running Test) ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္မွ ေမလကုန္အထိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါ ျမ၀တီ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း၌ MACCS ကို ေဆာင္ရြက္မႈသည္ စနစ္က် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ဆိုပါက အျခားနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းျဖစ္ေသာ မူဆယ္ႏွင့္ တာခ်ီလိတ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း မ်ားကိုလည္း ဦးစားေပးကာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဆက္လုပ္ဖို႔ အစီအစဥ္ေတြေတာ့ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေလာေလာဆယ္ကေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္ေနရာကို ဆက္မယ္ဆိုတာေတာ့ ခ်က္ခ်င္းအတိအက် ဆံုးျဖတ္ထားတာေတာ့ မရွိေသးဘူး။ ဆက္သြားတာေတာ့ ဆက္သြားမယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျပာရရင္ေတာ့ မူဆယ္တို႔ တာခ်ီလိတ္ တို႔ေပါ့ေလ။ ဒီလိုဟာမ်ဳိးေတြ ဦးစားေပးၿပီးေတာ့ ဆက္သြားဖို႔ရွိတယ္။ သူကက်ေတာ့ တစ္ေနရာမွာ Stable ျဖစ္ၿပီးမွ ေနာက္တစ္ေနရာကို ခုန္ကူးလို႔ အဆင္ကေျပမွာေလ။ ရန္ကုန္မွာတုန္းကလည္း ဒီအတိုင္းပဲေလ။ ရန္ကုန္ၿပီးရင္ ဘယ္ကိုဆက္သြားမယ္ ဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ထားတာ မရွိေသးဘူး။ စဥ္းပဲစဥ္ထားတယ္။ တရား၀င္ မဆံုးျဖတ္ထားဘူး။ ရန္ကုန္မွာလည္းျဖစ္ေရာ ခ်က္ခ်င္း ျမ၀တီကို တို႔ေတြဆက္လုပ္လိုက္တယ္။ အခုလည္းပဲ အဲဒီလိုပါပဲ။ အတိအက်ေျပာဖို႔က နည္းနည္းေစာေသးတယ္။ လုပ္ျဖစ္ရင္ေတာ့ မူဆယ္နဲ႔ တာခ်ီလိတ္ေပါ့။ အဲဒီႏွစ္ခုကေတာ့ ဦးစားေပးေပါ့။ အဲဒီႏွစ္ခုကေတာ့ တစ္ခုခုေတာ့ ျဖစ္မွာေပါ့” ဟု အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္းသန္႔က ေျပာၾကားသည္။

အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာနတြင္ သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သြက္လက္မွန္ကန္ ျမန္ဆန္ေစရန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစေရးတို႔အျပင္ National Single Window အေထာက္အ ကူျပဳ Myanmar Automated Cargo Clearance System (MACCS) စနစ္ႏွင့္ Myanmar Cystoms Intelligence System (MCIS) စနစ္တို႔ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္မွစ၍ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ ဘ႑ာေရး အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

MACCS စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ဘ႑ာေရးအကူအညီ (Grant Aid) ဂ်ပန္ယန္း သန္းေပါင္း ၃၉၉၀ အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရဘက္မွလည္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၈၀၀ ေက်ာ္ အသံုးျပဳ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

MACCS စနစ္၏ စပ္းသပ္မႈကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္မွ ေအာက္တိုဘာအထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ စနစ္အား အျပည့္အ၀ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပါအ၀င္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ ေလဆိပ္သိုေလွာင္႐ံုမ်ားတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွစတင္ကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

MACCS စနစ္သည္ ကုန္သြယ္မႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာစံ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေရးဆြဲထားသည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ MACCS စနစ္ စတင္အသံုးျပဳၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျမန္ဆန္လာၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္သည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။