စစ္ေရွာင္မ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ကခ်င္ျပည္နယ္ ေနရာသံုးခုတြင္ လုပ္ေဆာင္ေန

စစ္ေရွာင္မ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေနရာသံုးခုတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ လူမႈေရး ၀န္ႀကီးေဒါက္တာသင္းလြင္က ဆိုသည္။

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ေငြေပ်ာ္စံျပေက်းရြာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္ မန္စီၿမိဳ႕နယ္ ေရခူးမန္ခံ ေက်းရြာအနီးတြင္လည္းေကာင္း၊ ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းနားေက်းရြာအနီးတြင္လည္းေကာင္း ေနရာခ်ထားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

လူမႈေရး၀န္ႀကီးက “အစိုးရဘက္က လတ္တေလာ ေနရာခ်ထားေရး (Relief) ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး (Resettlement) ၊ ေနရပ္ျပန္ေရး (Return) ၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး (Recovery) လုပ္ေနရပါတယ္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြက ေငြေပ်ာ္စံျပေက်းရြာမွာ အိမ္အလံုး ၅၀၀၊ ၀ိုင္းေမာ္ မုိင္းနားေက်းရြာမွာ အိမ္အလံုး ၁၀၀၊ မန္စီၿမိဳ႕နယ္ထဲက ေရခူးမန္ခံေက်းရြာနားမွာ အိမ္ ၈၆ လံုးျဖစ္ ပါတယ္။ မိုင္းနားကေတာ့ ေရွ႕အပတ္မွာ ေရႊ႕ဖို႔ရွိေနတယ္။ အခုေတာ့ စစ္ေရွာင္စခန္းက ေရႊ႕ခ်င္သူေတြကို မဲႏႈိက္ခြဲေ၀ေပးဖို႔ လုပ္ေနပါတယ္။ ေငြေပ်ာ္စံျပေက်းရြာကေတာ့ အိမ္အလံုး ၁၀၀ေလာက္ လိုေနေသးတယ္။က်န္တာေတြကို ျပည့္ေနပါၿပီ”  ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေမ၂၃ ရက္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕႐ံုး၌ လတ္တေလာ စစ္ေရွာင္သူမ်ား ကူညီေရး၊ ေနရပ္ျပန္လိုသူမ်ား ကူညီေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဦးစီးေကာ္မတီတစ္ခုႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီကိုးခု ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၉ ရက္မွစ၍ ပစ္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ေက်းရြာေပါင္း ၃၀၀ ၀န္းက်င္မွ လူေပါင္း ေလးေသာင္းေက်ာ္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္မွာ KIA နယ္ေျမအတြင္းသို႔ ခိုလံႈခဲ့ရေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။ ေမ ၂၀ ရက္ အစိုးရစာရင္းအရ ဧၿပီလအတြင္း တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လတ္တေလာ စစ္ေရွာင္မ်ားသည္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမရွိ ၿမိဳ႕နယ္ကိုးၿမိဳ႕နယ္သို႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး လူဦးေရ က်ား ၂၆၆၈ ဦး၊ မ ၃၁၀၄ (ေပါင္း ၅၇၇၂ဦး) ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

KIA အေနျဖင့္ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး အေျဖရွာရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္အေျခစုိက္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အခ်ဳိ႕ ေတာင္းဆုိ

ကခ်င္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (KIA) အေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရး၊ အမ်ဳိးသားေရးအခြင့္အေရး ေတာင္းဆုိမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္အေျခစုိက္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္း ရွမ္းမ်ဳိးႏြယ္စုေရးရာအဖြဲ႕၊ ကခ်င္အထူးေဒသ (၁) ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ လီဆူတုိင္းရင္းသား စာေပယဥ္ေက်းမႈေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕တုိ႔က ေမ ၁၉ ရက္တြင္ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ကာ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေရး အက်ဳိးေက်းဇူးလုိလားမႈႏွင့္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးေက်းဇူး လုိလားမႈမွန္သမွ်သည္ ဒီမုိကေရစီမူ၀ါဒက်င့္သုံးၿပီး ေဆြးေႏြး အေျဖရွာျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကသာလွ်င္ မွန္ကန္သင့္ျမတ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္း ရွမ္းမ်ဳိးႏြယ္စုေရးရာအဖြဲ႕၊ ကခ်င္အထူးေဒသ (၁) ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ လီဆူတုိင္းရင္းသား စာေပယဥ္ေက်းမႈ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕တုိ႔၏ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

KIO/KIA ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိရင္ဆုိင္ေနရသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားသည္ မိသားစုအတြင္းျဖစ္သည့္ ပဋိပကၡအျဖစ္မွတ္ယူ၍ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ ေမွ်ာ္လင့္ယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရး ဂုဏ္သိကၡာ၊ အမ်ဳိးသားေရးဂုဏ္သိကၡာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖင့္ အေျဖရွာကာ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေၾကာင္းလည္း အဆုိပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ “ဒီထဲမွာ လႈပ္ရွားေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္ကေန သီးျခားပစ္မွတ္ထားၿပီးေတာ့ တုံ႔ျပန္တာမ်ဳိးေတြလုပ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ ပံ့ပုိးတဲ့သူေတြ၊ ေထာက္ပံ့တဲ့သူေတြရွိတယ္။ သူတုိ႔ကုိ ပစ္မွတ္သြားထားရင္ အားလုံးနစ္နာမယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ သူတုိ႔ကို ပစ္မွတ္မထားဘူး။ သူတုိ႔ရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ သပ္လွ်ဳိတာေတြ၊ ေသြးခြဲတာေတြရွိတယ္။ မီးေမာင္းထုိးျပတာေတြရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကလည္း အဲဒါမ်ဳိးေတြကုိ စစ္ေရးအရ၊ ႏုိင္ငံေရးအရ၊ လူမ်ဳိးေရးအရ အေရးယူတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲနဲ႔ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း ဖာေထးေစခ်င္တာမ်ဳိးေပါ့။ အဲဒါမ်ဳိးပဲ လုပ္ပါတယ္။ တရား၀င္ သူတို႔ကုိပစ္မွတ္ထား တုံ႔ျပန္တာမ်ဳိး မရွိေသးပါဘူး” ဟု ျမစ္ႀကီးနားအေျခစုိက္ KIO နည္းပညာအၾကံေပးအဖြဲ႕႐ုံး ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးေဒါင္ခါးက ေျပာၾကားသည္။

မည္သည့္ႏုိင္ငံတြင္ျဖစ္ေစ စစ္ေရးပဋိပကၡ အခ်ိန္ၾကာျမင့္လာပါက ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ား အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအေျဖရျခင္း၊ မရျခင္းသည္ ၎တုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္မႈမရွိေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ၎တုိ႔ခံစားေနရသည့္ အနိ႒ာ႐ုံမ်ားကုိ အျမန္ဆုံး ကြယ္ေပ်ာက္ေစလုိေၾကာင္းႏွင့္ လူမႈကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိ ရလုိေၾကာင္းကုိ ျပသလုိသည့္အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ေသာ ေၾကညာခ်က္မ်ဳိးျဖင့္ ေဖာ္ျပေၾကာင္း ဦးေဒါင္ခါးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူရန္ နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ၿပီးဆုံးၿပီး ျပည္သူလူထု ဒုကၡအ၀၀မွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ KIO/KIA ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ထုိးရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္အေျခစုိက္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕က တုိက္တြန္းထားၿပီး ရန္သူျဖစ္သည့္ လကၡဏာရွိလာပါက အျမစ္ျပတ္တုိက္ခုိက္၍ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ႏွင့္ဘ၀ကုိ ကာကြယ္ေပးရန္ အစုိးရႏွင့္တပ္မေတာ္ကုိ ေတာင္းဆုိေၾကာင္း အဆုိပါအဖြဲ႕က ေၾကညာခဲ့သည္။

မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္း ပစ္ခတ္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ေျမနီကြင္းကား၀င္းအတြင္း လက္နက္ႀကီး ထိမွန္ဒဏ္ရာရရိွခဲ့သူအား မႏၲေလးေဆး႐ံုႀကီးသို႔ ပို႔ေဆာင္စဥ္ လမ္းတြင္ေသဆံုးသြားသျဖင့္ ေသဆံုးသူ ၂၀ ထိ ရိွလာ

မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ လုံျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ေမ ၁၃ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ ေမ ၁၂ ရက္ နံနက္ ၅ နာရီခန္႔က KIA/TNLA ပူးေပါင္းအဖြဲ႕က မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္းရိွ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ လံုျခံဳေရးကင္းစခန္းမ်ားကို ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္၊ ျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ား စုစုေပါင္း ၂၀ ဦးထိ ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး ၂၆ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမ ၁၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားမွ မူဆယ္ၿမိဳ႕အထြက္ ေျမနီကြင္းကား၀င္းအတြင္း လက္နက္ႀကီး ထိမွန္ဒဏ္ရာရရိွခဲ့သူ တစ္ဦးအား မႏၲေလးေဆး႐ံုႀကီးသို႔ ပို႔ေဆာင္စဥ္ ျပင္ဦးလြင္အေက်ာ္တြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၂၀ ထိရိွလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊလီျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းရိွ ေနာင္ရန္းလံုျခံဳေရး ကင္းစခန္း လာေရာက္ပစ္ခတ္ခံရမႈမ်ား၌ ေသဆံုးသူႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားတြင္ ေနာင္ရန္းကူးတို႔စက္ေလွဆိပ္၌ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ားလည္း ပါ၀င္ၿပီး ေသဆံုးသူ ႏွစ္ဦးႏွင့္ ဒဏ္ရာရရိွသူ ေျခာက္ဦးထိ ရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔က စဥ့္ကူးဘက္ကေန မူဆယ္ကိုလာၿပီး အလုပ္လာလုပ္ၾကတာပါ။ မူဆယ္ကို ေရာက္တာ ငါးရက္ေလာက္ပဲ ရိွပါေသးတယ္။ အလုပ္က မေန႔က တစ္ရက္ေလာက္ပဲ လုပ္ရေသးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေနတဲ့တဲမွာ ရွစ္ေယာက္ေနၾကတာပါ။ ဒဏ္ရာရတာ ေျခာက္ေယာက္။ ႏွစ္ေယာက္ကေသတယ္။ တဲထဲမွာရိွတဲ့ ရွစ္ေယာက္စလံုး ထိတယ္။ သူတို႔က ဗံုးကိုတဲထဲ ပစ္ထည့္သြားတာ။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ေျခေထာက္နဲ႔ ရင္ဘတ္မွာ ထိတယ္” ဟု မူဆယ္ၿမိဳ႕ ေနာင္ရန္းကူးတို႔ဆိပ္တြင္ ကုန္ထမ္းအလုပ္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္သူ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕မွ ကိုဖိုးဆန္းက ေျပာၾကားသည္။

ပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပန္ခမ္းတံတားထိပ္တစ္ဖက္စီရိွ လံုျခံဳေရးကင္းေစာင့္ဘန္ကာမ်ားတြင္ က်ည္ဆန္ရာမ်ားေတြ႕ရိွရၿပီး အမိုးမ်ားတြင္လည္း လက္နက္ႀကီးထိမွန္မႈမ်ား ရိွသည္ကို ေတြ႕ရိွရသကဲ့သို႔ လူအမ်ားအျပား ေသဆံုးခဲ့သည့္ ေရႊလီျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းရိွ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕မ ျပည္သူ႔စစ္(ဌာေန)ေနာင္ရန္း လံုျခံဳေရးကင္း စခန္းအတြင္းတြင္လည္း မီးေလာင္ကြၽမ္းထားမႈမ်ား၊ က်ည္ဆန္ရာမ်ား ေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။

“မေန႔ကျဖစ္တဲ့ျဖစ္စဥ္မွာေတာ့ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးပါပါတယ္။ ဒုရဲအုပ္တစ္ေယာက္ပါ။ သုံးေယာက္ကေတာ့ ဒဏ္ရာရပါတယ္။ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ကေတာ့ ေသဆံုးသူ ခုနစ္ဦးရိွပါတယ္။ ဒဏ္ရာရသူကေတာ့ ႏွစ္ဦးရိွပါတယ္။ ျဖစ္စဥ္သိသိခ်င္း ဒဏ္ရာရရိွသူေတြကို ေဆး႐ံုအျမန္ေရာက္ရိွေရးအတြက္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေပါင္းစပ္ၿပီး လုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္ေထြအုပ္အေနနဲ႔လည္း တတ္ႏိုင္သေလာက္ ကူညီေပးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရကလည္း ေသဆံုးသူေတြကို ႏွစ္သိန္း၊ စိုးရိမ္ဒဏ္ရာရသူေတြကို တစ္သိန္း၊ မစိုးရိမ္ရဒဏ္ရာရသူေတြကို ငါးေသာင္းေထာက္ပံ့တာေတြ ရိွပါတယ္” ဟု မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသူရိန္က ေျပာၾကားသည္။

ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေန႔တြင္ မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္းတြင္ ေန႔ခင္းဘက္အခ်ိန္၌ ပံုမွန္အတိုင္း သြားလာေနၾကေသာ္လည္း ညအခ်ိန္တြင္ လူအသြားအလာ မရိွသေလာက္ နည္းပါးသြားေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သူမ်ားအနက္ ေလးဦးကို ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕မရဲစခန္းက ၿငိမ္းစုစီပုဒ္မျဖင့္ အမႈဖြင့္

ကခ်င္စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သူမ်ားအနက္ ေလးဦးကို ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕မရဲစခန္းက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခဲ့ေၾကာင္း ေမ ၇ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သိရသည္။

“ဒီေန႔မနက္ ၇ နာရီခြဲေလာက္မွာ လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္သူေတြထဲက ေလးဦးကို ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ နဲ႔ အမႈဖြင့္ထားတာပါ။ သူတို႔ကိုေတာ့ အေၾကာင္းၾကားဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲအရာရိွတစ္ဦးက ေျပာ ၾကားသည္။

အမႈဖြင့္ခံရသူမ်ားမွာ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ဦးေဆာင္ ပါ၀င္သည္ဟုဆိုသည့္ ကိုေကာင္းထက္ေက်ာ္၊ ကိုေဇယ်၊ ကိုရဲေအာင္ေအးႏွင့္ ကိုမ်ဳိးေစာတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသုိ႔လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာရဲစခန္းကို အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရိွဘဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ထိုသို႔ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ အမႈဖြင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္သည့္ အဆိုပါလႈပ္ရွားမႈကို ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ လူ႔ေဘာင္သစ္လူငယ္တို႔မွ ပူးေပါင္းၿပီး ေမ ၆ ရက္ ညေနပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေမာ္တင္မွတ္တိုင္မွ မဟာဗႏၶဳလလမ္းအတိုင္း မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံအထိ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အလံတစ္ခု၊ လူ႔ေဘာင္သစ္ လူငယ္အလံတစ္ခုႏွင့္ ဗီႏိုင္းမ်ား၊ ပိတ္စမ်ား၊ ကတ္ထူစကၠဴမ်ားေပၚတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ‘စစ္ပြဲေတြရပ္’၊ ‘တိုက္ပြဲေတြၾကား ပိတ္မိခံ ျပည္သူမ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ ေနရာသို႔ လြတ္ေျမာက္ေရး’၊ ]ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတာင္းဆိုေနေသာ ကခ်င္လူငယ္မ်ားကို အၾကမ္းမဖက္ရ’၊ ‘မိခင္ႏွင့္ ခ်စ္သူတို႔၏ မ်က္လံုးကို မ်က္ရည္ဖံုးေစေသာ စစ္ကိုမုန္းသည္’ ၊ ‘ထိုးစစ္ ခ်က္ခ်င္းရပ္’ စသည့္ စာသားမ်ားပါ ဗီႏိုင္းမ်ား၊ ပိတ္စမ်ား၊ ကတ္ထူစကၠဴမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ကာ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA အဖြဲ႕တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွၿပီး ေဒသခံအခ်ဳိ႕မွာ ပိတ္မိလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

NLD ပါတီတံဆိပ္ျဖင့္ ကခ်င္စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေၾကညာခ်က္အတုတစ္ေစာင္ ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္အတုမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္စဥ္အေပၚမူတည္ကာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေျပာၾကား

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ၏ အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ ကခ်င္စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေၾကညာခ်က္အတုတစ္ေစာင္ ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္အတုမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္စဥ္အေပၚမူတည္ကာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔က ေမ ၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (KIA) တို႔ၾကား ဧၿပီလအတြင္းက ျဖစ္ပြားသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား ေနရပ္မျပန္ႏိုင္ေသးသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး NLD အမွတ္တံဆိပ္ပါေသာ ေၾကညာခ်က္အတုတစ္ေစာင္ ေမ ၅ ရက္က Facebook လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေၾကညာခ်က္အတု ထြက္ေပၚျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ NLD ပါတီက သတင္းထုတ္ျပန္ရာတြင္ အြန္လိုင္းတြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ ေမ ၄ ရက္ပါရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ေၾကညာခ်က္သည္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခ်က္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အတုသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ေၾကညာခ်က္အတုထုတ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ်ားကို တားဆီးႏိုင္ေရးအတြက္ ဥပဒႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေၾကညာခ်က္အတုမ်ား ထြက္ေပၚျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေၾကညာခ်က္အတုမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအေပၚ မူတည္၍ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔က Issue (အေၾကာင္းအရာ) တစ္ခုခ်င္းအေပၚ စဥ္းစားပါတယ္ခင္ဗ်ား။ အဲဒီဟာက ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဘယ္ေလာက္ထိခိုက္လဲဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔က အျမဲတမ္းစဥ္းစားပါတယ္။ ဟုတ္ကဲ့ အကယ္၍ ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ တိုက္ခိုက္လာတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တရားစြဲတာေပါ့ေလ။ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားစြဲဖို႔ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အဲေလာက္ထိမျဖစ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ မွားယြင္းေၾကာင္းေပါ့။ သတင္းျပန္လည္ထုတ္ျပန္ ေျဖရွင္းတာေလာက္ပဲ သေဘာျဖစ္ေတာ့။ ျဖစ္စဥ္အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွာပါ” ဟု ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

သတင္းအမွားမ်ား၊ ေၾကညာခ်က္အတုမ်ား ထြက္ေပၚျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လူထုအေနျဖင့္ သတင္အမွားထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၏ ရည္ရြက္ခ်က္ကို သတိထားၿပီး သတင္းအမွားမ်ား၏ ဆြဲေဆာင္သည့္ေနာက္ကို ပါမသြားဘဲ သတိရွိၾကရန္ မိမိအေနျဖင့္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ေၾကညာခ်က္အတုတြင္ ေမ ၃ ရက္က ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခက္ေအာင္ ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ သပိတ္စခန္း ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရလဒ္မထြက္ဘဲ ၿပီးဆံုးခဲ့ရသည္ဟု သိရွိရ၍ မိမိတို႔ပါတီအေနျဖင့္ မ်ားစြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ၿပီးဆံုးခ်င္၍ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ တိုင္တိုင္ပင္ပင္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း သပိတ္စခန္း ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားဘက္မွ သေဘာမတူဘဲ သပိတ္စခန္း ဆက္ဖြင့္မည္ဆိုသည့္အေပၚ မိမိတို႔ပါတီမွ ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါသပိတ္စခန္းဖြင့္ခြင့္ ဆက္လက္ေတာင္းဆိုေနမႈမ်ားအား ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေပးႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းထားရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာအပ္သည္ဟု ေၾကညာခ်က္အတုတြင္ ပါရွိသည္။

ျဖစ္စဥ္အမွန္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ဆႏၵျပလူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (KBC)၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕ (PCG) အဖြဲ႕တို႔သည္ တိုက္ပြဲအတြင္း ပိတ္မိေနသည့္ ျပည္သူမ်ား ကယ္ထုတ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးတြင္ ေမ ၃ ရက္က ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ကာမိုင္းၿမိဳ႕ရွိ မန္၀ယ္ေက်းရြာတြင္ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ပိတ္မိေနသည့္ျပည္သူမ်ားကို ကယ္ထုတ္ရန္ အစိုးရဘက္က သေဘာတူခဲ့သျဖင့္ အဆိုပါအဖြဲ႕မ်ားက ေမ ၄ ရက္တြင္ သြားေရာက္ကယ္ထုတ္ခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ လီဒိုလမ္းမေပၚရွိ မရန္းက ေထာင္းဂိတ္အေရာက္တြင္ ပိတ္မိျပည္သူမ်ားကို ေခၚေဆာင္ခြင့္မျပဳခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါျပည္သူမ်ားအား စားနပ္ရိကၡာမ်ားေပးရန္အတြက္သာ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ဟု ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴးက ဒုတိယစကခ (စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္) မွဴးမွတစ္ဆင့္ သြားေရာက္ကယ္ထုတ္သည့္ အဖြဲ႕မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA တုိ႔၏တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ဧၿပီလအတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိလာ

ဧၿပီ ၂၅ ရက္ ညေနပိုင္းက ျမစ္ဆံု တန္ဖဲေက်းရြာဘက္သို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာသည့္ အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕မွ ေဒသခံမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-မုန္ဆန္ေအာင္)

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (KIA) တုိ႔၏ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိလာေၾကာင္း အစုိးရ၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

အစုိးရ၏ ေမ ၁ ရက္စာရင္းအရ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ တီယန္ဇြတ္ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္တြင္ ၁၃၀၊ တန္ဖဲ RC ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ၁၀၀၂ ဦး၊ ေနာင္နန္း ထရီနတီဘုရားေက်ာင္းတြင္ ၅၁၃ ဦး၊ နမၼတီးၿမိဳ႕တြင္ ၁၇၃ ဦး၊ ကံလွေက်းရြာတြင္ ၈၁ ဦး၊ ေအာင္ေလာဒ္ ေက်းရြာမွ ၁၃၆ ဦး၊ နမၼတီးလမ္းဆံု ဘုရားေက်ာင္းႏွစ္ခုတြင္ ၁၀၄၃ ဦးရွိေနေၾကာင္း၊ စုစုေပါင္း ၃၀၇၈ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခက္ေအာင္၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိျဖစ္သူ ဦးေနာ္ေနာ္က “အစိုးရအဖြဲ႕ကေတာ့ ကူညီမႈေတြ ဆက္တိုက္လုပ္ေနပါတယ္။ တစ္ဖြဲ႕တည္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနကေတာ့ လူတစ္ဦးကို က်ပ္ ၂၁၀၀ ႏႈန္းနဲ႔ ေပးတာေပါ့။ ဆန္အိတ္က ၁၁၇၈ အိတ္ပါ။ အျခား ေခါက္ဆြဲဖာ ဒါေတြကေတာ့ အစုိးရအဖြဲ႕နဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ က်န္းမာေရး၊ မီးသတ္၊ နတလ (နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန) အဖြဲ႕ေတြက ကူညီတာပါ။ တျခားကူညီမႈေတြလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ အရင္ကတည္းက ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေတြက ေလးေသာင္းေက်ာ္ေလာက္က ရွိေနပါတယ္။ ပိတ္မိေနသူအေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ေတြ႕ၿပီး ေမးျမန္းေနတာရွိပါတယ္။ ပိတ္မိေနတယ္လို႔ တိတိက်က်အေျဖရတာေတာ့ မရွိဘူး။ မရွိဘူးဆိုတဲ့ အေျဖပဲရတယ္။ အင္ဂ်န္း ယန္ဘက္ကေန ေဂြေထာ္ကုိကူးၿပီး ပိတ္မိေနတယ္လို႔ ျဖစ္တဲ့အေျခအေနလည္း တင္ျပလာတဲ့အခ်က္ကို ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီး အားလံုးအဆင္ေျပၿပီး တန္ဖဲေက်းရြာဘက္ကို ေရာက္ရွိေနပါတယ္။ မန္၀ယ္ (လိုင္ေနာင္းခူး)ေက်းရြာက အရင္က ရြာက ထြက္ေျပးတယ္။ အခု ရြာထဲျပန္ေရာက္ပါၿပီ။ ပိတ္မိေနတဲ့အေနအထား မဟုတ္ပါဘူး။ တိုက္ပြဲေတြလည္း ထပ္ျဖစ္တယ္လို႔ မၾကားမိပါဘူး။ ေအာင္ေလာဒ္ေက်းရြာအေနကေတာ့ အစိုးရဘက္က အကူအညီေတြလည္းသြားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေထာက္ပံ့ခဲ့တာလည္း ရွိပါတယ္။ နတလကလည္း လမ္းေဖာက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေတြ လုပ္ဖို႔ရွိေနပါတယ္။ ဆႏၵျပေနတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ညီရင္ သင့္ေတာ္သလိုခြင့္ျပဳဖို႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီးသားလို႔ သိရပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လည္း ခရီးလြန္ေနလို႔ ျပန္ေရာက္တာနဲ႔ စစ္ေရွာင္ေတြကို သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမွ ဦးခါးလီက လတ္တေလာတြင္ အစိုးရဘက္သို႔ ေရာက္ရွိလာသူ ၃၀၀၀ ၀န္းက်င္ရွိေနၿပီး အင္းဂ်န္းယန္ ၁၆ မိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တြင္ လူ ၅၀၀ ၀န္းက်င္၊ တႏိုင္းေအာင္ေလာဒ္တြင္ လူ ၂၀၀၀ ခန္႔၊ မန္၀ယ္ (လိုင္းေနာင္ခူး) ေက်းရြာတြင္ လူ ၁၆၀ ခန္႔ ပိတ္မိေနေၾကာင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ အကူအညီမွလြဲ၍ သြားခြင့္မရေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး သူရမ်ဳိးတင္က “ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ အစည္းအေ၀း ေရာက္ေနတယ္။ အစုိးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ပူးေပါင္းၿပီး ကူညီမႈေတြ လုပ္ေနပါတယ္။ တႏိုင္းေအာင္ေလာဒ္ဘက္ကို အကူအညီအဖြဲ႕ေတြ သြားတယ္။ ေက်းရြာသားေတြက ထြက္ၿပီးမေတြ႕တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္ခဲ့တာလည္း မွန္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕လည္း ရြာထဲျပန္ေနတာမ်ဳိး ကူညီႏိုင္လိုက္တဲ့ သူေတြလည္း ရိွပါတယ္။ မန္၀ယ္ (လိုင္ေနာင္းခူး) ဘက္ဆိုရင္လည္း တစ္လစာရိကၡာ အျပည့္အ၀ရရွိၿပီး လိုအပ္တာေတြလည္း ထပ္ၿပီးကူညီဖို႔ အစိုးရနဲ႔ညႇိႏိႈင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြ ရွိေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ရြာသားေတြကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းၿပီး ေမးျမန္းစစ္ေဆးတာမ်ဳိးေတာ့ အခုအခ်ိန္အထိ မၾကားရပါဘူး။ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ဳိးကေတာ့အားလံုးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မသိဘူးေပါ့” ဟု ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA တုိ႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၉ ရက္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လူေပါင္း တစ္သိန္း၀န္းက်င္ ထြက္ေျပးခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ယခုတစ္ႀကိမ္သည္ အမ်ားဆုံးအျဖစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီတြင္ တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာရျခင္း ျဖစ္သည္။

အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (၁) မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္မိုေနာ္က “ကြၽန္ေတာ့္မဲဆႏၵနယ္မွာ တိုက္ပြဲျဖစ္လို႔ ထြက္ေျပးတာ လူေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္မယ္။ အခုလည္း အစုအစုထြက္ေနၾကတုန္း။ မေန႔နဲ႔ ဒီေန႔ ပစ္ၾကတာမရွိဘူး။ လြန္ခဲ့တဲ့ သံုးရက္ကေတာ့ ပစ္ၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ေရာက္ေနတဲ့ အင္ဂ်န္းယန္နဲ႔ ၁၀ မိုင္ေလာက္ ေ၀းမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ကေတာ့ အစိုးရအဖဲြ႕မွာ ညႇိေန တာရွိတယ္။ မုိးက်ေတာ့မယ္။ ေတာင္ယာေတြ က ခုတ္ထားၿပီ။ ဒီလကုန္စိုက္ရမွာပဲ။ မစိုက္ရရင္ ဒုကၡေတြ ဒီထက္ေရာက္ကုန္မယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA တို႕ တႏုိင္းေဒသတြင္ တရားမ၀င္ ေရႊေမွာ္၊ ပယင္းေမွာ္မ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လဆန္းပိုင္းမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအထိ ၁၀ လနီးပါး ၾကာျမင့္ၿပီ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ဒုတိယပတ္မွစတင္ကာ ဖားကန္႔လမ္းေၾကာင္းတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA တို႔ ျပင္းထန္ေသာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္က KIA ရင္း (၁၄)၊ တပ္မဟာ (၂)၊ ရင္း (၁၁) အေျခစိုက္ စခန္းႏွင့္နယ္ေျမမ်ားကို သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ဧၿပီလတတိယအပတ္တြင္ အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ႏွစ္ဖက္ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးလူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္မွာ ျမစ္ဆံုေဒသသို႔ ထြက္ေျပးလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တိုက္ပြဲအတြင္း ပိတ္မိေနသူမ်ား ကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္တြင္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ား လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္ခဲ့ၾကသည့္အျပင္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားက ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ထိုင္သပိတ္စခန္း ဖြင့္လွစ္ရန္ျပဳလုပ္သျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕က တားျမစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ မေနာကြင္း၌ လူငယ္မ်ားစုေပါင္းကာ ဆုေတာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ KIA အဖြဲ႕ အေျချပဳေနရာမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္က နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုက္ပြဲေရွာင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသို႔ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ အသိေပးေၾကညာ

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (KIA) အေျချပဳေနရာမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္က နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုက္ပြဲေရွာင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသို႔ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္က တိုက္ပြဲေရွာင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသို႔ အသိေပးေၾကညာခဲ့သည္။

တႏုိင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵအမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္၀င္းက “ကြၽန္ေတာ္တို႔တႏိုင္းမွာ မေန႔ကေပါ့။ RC ဘုရားေက်ာင္းကေနၿပီးေတာ့မွ ေအာင္ေလာဒ့္ဘက္က ျပည္သူ။ သူတို႔ေျပာတဲ့ စာရင္းအရေတာ့ ၂၁၈ ေယာက္ေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မေန႔ကေတြ႕ခဲ့တာက ၉၄ ဦးေတြ႕ခဲ့တယ္။ အဲဒါက အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဘုရားေက်ာင္းက ေထာက္ပံ့ထားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း မေန႔က နတလေခါင္းစဥ္နဲ႔ အထိုက္အေလ်ာက္ေတာ့ ေထာက္ပံ့ခဲ့တာရွိပါတယ္။ အစုိးရဘက္က ေထာက္ပံ့တာနဲ႔ ဘုရားေက်ာင္းက ေနရာထိုင္းခင္းေပးၿပီး ေထာက္ပံ့ေနတယ္ဆိုေတာ့ ေလာေလာဆယ္ကေတာ့ အဆင္ေျပေနပါတယ္။ မေန႔က ေထာက္ပံ့တာက ဒကစ (ေဒသကြပ္ကဲမႈစစ္ဌာနခ်ဳပ္) က အဓိကေထာက္ပံ့တာေပါ့ေနာ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုဖိတ္လို႔ အဲဒီပြဲကို မေန႔ကသြားတက္တာေပါ့။ အဲဒီပြဲမွာေတာ့ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား ေထာက္ပ့ံတဲ့ပြဲမွာေတာ့ တပ္မေတာ္သားအရာရွိေတြကိုယ္တုိင္ အဲဒီစာေတြေ၀ေနတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ မ်က္ျမင္ေတြ႕တယ္” ဟု ဧၿပီ ၂၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ အသိေပးေၾကညာခ်က္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာအျပင္ ကခ်င္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားကိုလည္း ျဖန္႔ေ၀ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဧၿပီလအတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (KIA) အဖြဲ႕၀င္မ်ား အေျချပဳေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ မံ၀ယ္ေဒသအား တပ္မေတာ္မွ နယ္ေျမရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး ေအာင္ေလာဒ့္၊ ကဆုန္းႏွင့္ အင္ဂ်န္းယန္ေဒသမ်ားကို တပ္မေတာ္မွ နယ္ေျမရွင္းလင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ရွင္းလင္းရာတြင္ KIA တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားတည္ရွိရာေနရာ စခန္းမ်ားကိုသာ တပ္မေတာ္မွ ေရြးခ်ယ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းေဒသအတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားအား လံုး၀ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ ေက်းရြာ၏အေနအထားကိုလည္း KIA အဖြဲ႕၀င္မ်ား ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္မွအပ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမရွိေစရန္ တပ္မေတာ္မွ ထိန္းသိမ္းထားရွိေၾကာင္း ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုက္ပြဲေရွာင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသို႔ အသိေပးေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုသို႔နယ္ေျမရွင္းလင္းခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားအတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားအား KIA အဖြဲ႕၀င္မ်ား ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္မွအပ ရြာသူရြာသားမ်ား ထားရွိခဲ့သည့္ ပကတိအေျခအေနမ်ားအတိုင္း တပ္မေတာ္မွ ထိန္းသိမ္းထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း၍ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ကခ်င္၊ ရွမ္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ တုိက္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ရန္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူအားလံုးကို တိုက္တြန္းေၾကာင္း အေမရိကန္သံ႐ုံး ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနေသာ တုိက္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ရန္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူအားလံုးကို တိုက္တြန္းေၾကာင္း အေမရိကန္သံ႐ုံးက ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာျပည္သူမ်ား ၎တုိ႔၏အုိးအိမ္မ်ားကုိ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေစရေအာင္ ျပင္းထန္လာေနေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္သံ႐ုံးက လြန္စြာစုိးရိမ္မကင္းျဖစ္မိေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနေသာ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ျပည္သူမ်ားေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေနရသည့္ အတြက္လည္း လြန္စြာစုိးရိမ္မိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

တုိက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ေရးအတြက္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူအားလုံးကုိ မိမိတုိ႔တုိက္တြန္းေၾကာင္း၊ အရပ္သားမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ရသူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ား ပုိ႔ေဆာင္ေပးႏုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးေရးတုိ႔အတြက္လည္း တပ္မေတာ္ အပါအ၀င္ အစုိးရကုိ မိမိတုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံသည္ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ တႏိုင္းေဒသတြင္ ၂၀၁၇ ဇြန္လမွ စတင္ခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္းသိန္းႏွင့္ခ်ီ စစ္၏အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကိုခံရၿပီး ေဒသခံမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးမွာ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈျဖစ္လာေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ဧၿပီလအတြင္း တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တႏိုင္းေဒသ၊ ေအာင္ေလာဒ္ရြာတြင္ ေက်းရြာသား ၂၀၀၀ ခန္႔ ေတာေတာင္ထဲတြင္ ရွိေနၿပီး နမၼတီးၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ရွိ KIA ရင္း (၁) အေျခစိုက္ရာ ကဆုန္႔ႏွင့္ ဇြတ္မိုင္ေက်းရြာမွ လူေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္မွာ နမၼတီးၿမိဳ႕ရွိ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ားတြင္ လာေရာက္ခိုလံႈေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား မၾကာခဏ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အခ်င္းခ်င္းလည္း တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။

ထုိ႔အတူ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ေဒသတြင္ တပ္မေတာ္မွ လမ္းေဖာက္လုပ္သည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) တို႔အၾကား မတ္လဆန္းပိုင္းက ပစ္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ားေထာင္ႏွင့္ခ်ီ တိမ္းေရွာင္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ တႏိုင္းေဒသတြင္ တိုက္ပြဲေရွာင္ေနသူမ်ားကို ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕မ်ား သြားေရာက္ကူညီ

ကခ်င္ျပည္နယ္ တႏိုင္းေဒသတြင္ တိုက္ပြဲေရွာင္ေနသူမ်ားကို ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕မ်ားက ဧၿပီ ၂၀ရက္က သြားေရာက္ကူညီခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (KIA) တပ္မဟာ (၂)အေျခစိုက္ရာ ေအာင္ေလာဒ္ေက်း ရြာ၊ ဆြတ္ရိန္ယန္ေက်းရြာ၊ ဆြတ္ရာေက်းရြာမ်ားတြင္ ဧၿပီ ဒုတိယအပတ္အတြင္း  တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA တို႔ျပင္းထန္ေသာ ပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း ၂၀၀၀ ခန္႔ ပိတ္မိေနခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

တႏိုင္းေဒသတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေရွာင္တိမ္းေနသူ ေအာင္ေလာဒ္ရြာသားမ်ား ျပန္လာေရး တပ္မေတာ္က တႏိုင္းၿမိဳ႕အတြင္း ဧၿပီ ၁၈ ရက္က လွည့္လည္ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ NDF ပါတီဥကၠ႒ ဦးရဲ၀င္းက “ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕ေတြ ဘာသာေရးအဖြဲ႕ေတြကေတာ့ ဒီေန ႔(ဧၿပီ ၂၀) မနက္ ၁၀ နာရီမွာ ထြက္သြားၾကၿပီ။ သိရတာက ရြာသားေတြက ရြာမွာမရွိၾကဘူး။ ေတာေတာင္ထဲ ေျပးေနၾကတာ။ ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြၾကားမွာ ဘယ္ကိုမွ မသြားရဲတဲ့အေျခအေနဆိုေတာ့ ရြာကိုကူညီေရးအဖြဲ႕ေတြ ေရာက္တာေတာင္မွ အကူအညီေတြ ခ်က္ခ်င္းေရာက္ဖို႔ မလြယ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မိတ္ေဆြေတြလည္း ကူညီေရးအတြက္လိုက္သြားၾကတယ္။ ျပန္မေရာက္ေသးဘူး။ ေသခ်ာတာေတာ့ လူနာေတြ၊ ဗိုက္ႀကီးသည္ေတြ၊ ကေလးေတြ၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြကေတာ့ ဒုကၡေရာက္ၾကမွာပဲ”ဟု ေျပာ ၾကားသည္။

KIO ဗဟိုဌာနေျပာဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနာ္ဘူက “တပ္မဟာ(၂)ဌာနခ်ဳပ္ကို တပ္မေတာ္က ေရာက္လာတာက ဧၿပီ ၁၇ ရက္ေလာက္ကပါ။ အဲဒီမတိုင္ခင္ကတည္းက KIA အဖြဲ႕ေတြက ေနရာေျပာင္းၿပီးျဖစ္ပါ တယ္။ ဌာနခ်ဳပ္တည္ခဲ့တာလည္း ႏွစ္ေပါင္းဆယ္ခ်ီေနပါၿပီ။ အခုလိုျဖစ္တာကေတာ့ တပ္မေတာ္ဘက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထက္ စစ္ေရးကိုအေလးေပးေနတဲ့သေဘာကို ေတြ႕ေန ရပါတယ္။ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတြ႕ဖို႕ KIO မွာ မူ အျမဲတမ္းရွိေနေပမဲ့ ဘယ္ေတာ့ ေတြ႕မယ္ဆိုတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတာ့မရွိေသးပါဘူး။ ဒီေန႔မွာလည္း ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတဲ့သတင္းေတာ့ ရထားပါတယ္။ အျပင္သတင္းပါ။ စစ္ေရွာင္ေတြကလည္း ေတာေတာင္ထဲမွာပဲလို႕ သိရတယ္။ တပ္ကျပန္ေခၚေပမဲ့ အဲဒီလိုေနရာက ျပည္သူေတြ တပ္နဲ႔နီးနဲ႔ ေနရာမ်ဳိးမွာ ဘယ္သူမွေနခ်င္မွာ မဟုတ္ပါ ဘူး”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းေရးမွဴး ခႏြတ္ေအာ့ဒ္စဘီက ဧၿပီ ၂၀ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း လက္နက္ကိုင္ပဋိ ပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လြန္စြာ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း၊ ဖားကန္႔ႏွင့္ တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ား ထိခိုက္ေသဆံုးျခင္း၊ ျပည္သူလူထုမ်ား ထိခိုက္ခံစားရ ျခင္းႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္လည္း ထိခိုက္မႈမ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း၊ တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာသံုးရြာမွ လူေပါင္း ၂၀၀၀ ခန္႔ သြားလာရန္ခက္ခဲေသာ ေတာေတာင္မ်ားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး ထိခိုက္မႈျဖစ္ေနေသာ ေဒသမွ ထြက္ခြာႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အရပ္သားမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ ဖ်ား နာေနသူမ်ား၊ ဒဏ္ရာရထားသူမ်ား ပါ၀င္ကာ လူသားျခင္း စာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အပူတျပင္း လိုအပ္ရွိသည္ဟုသိရေၾကာင္း၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ လိုင္ေနာင္းခူးေက်းရြာတြင္လည္း အရပ္သားမ်ား လံုျခံဳေဘးကင္းေသာ ေနရာမ်ားသို႕ ထြက္ခြာႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ပဋိပကၡတြင္ ပါ၀င္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ အရပ္သားမ်ားကို ၎တို႔ဆႏၵအတိုင္း ပိုမုိလံုျခံဳေသာေနရာသို႔သြားခြင့္ေပးပါရန္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအကူအ ညီမ်ားေပးအပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ရန္၊ ပဋိပကၡတြင္ ပါ၀င္ေနသူမ်ားအားလံုး အရပ္သားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ႏွင့္  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရန္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA တို႔ ႏွစ္သစ္ကူးကာလ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ဒုတိယအပတ္အတြင္း)တြင္ ျပင္းထန္ေသာ ပစ္ခတ္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး အရပ္သားသံုးဦးထက္ မနည္းေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ KIO/KIA ျပန္ၾကားေရးဌာန ကေျပာၾကားထားသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA တို႔ တႏိုင္းေဒသတြင္ တရားမ၀င္ ေရႊေမွာ္၊ ပယင္းေမွာ္မ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ပစ္ခတ္မႈမ်ားဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္မွာ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လဆန္းပိုင္းမွ ၂၀၁၈ ဧၿပီအထိ ၁၀ လနီးပါးၾကာျမင့္ ခဲ့ၿပီျဖစ္ကာ ႏွစ္ဖက္ပစ္ခတ္မႈမ်ားၾကားတြင္ ေဒသအသီးသီးမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ေထာင္ခ်ီကာ ထြက္ေျပးရျခင္း၊ ရိကၡာျပတ္လပ္ျခင္း၊ အရပ္သားမ်ား ထိခိုက္ေသဆံုးျခင္း၊ ဒဏ္ရာရျခင္း၊ မိုင္းနင္းဒဏ္ရာရျခင္း၊ မသကၤာသူမ်ား ဖမ္းဆီးခံရျခင္းမ်ား ရွိေနသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA တို႔ ႏွစ္သစ္ကူးကာလအတြင္း ျပင္းထန္ေသာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရွိေနၿပီး အရပ္သားသံုးဦးထက္မနည္း ေသဆံုး

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္ေအတို႔ ႏွစ္သစ္ကူးကာလတြင္ ျပင္းထန္ေသာ ပစ္ခတ္မႈမ်ားရွိေနၿပီး အရပ္သားသံုးဦးထက္မနည္း ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (KIO/KIA) ျပန္ၾကားေရးဌာနက ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA တို႔သည္ တႏိုင္းဟူးေကာင္းေဒသတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လကတည္း ဆက္တိုက္ပစ္ခတ္မႈမ်ား ရွိေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုဧၿပီလဆန္းပုိင္းတြင္ KIA တပ္မဟာ (၂) လက္ေအာက္ခံရင္း (၁၄) က ေျပာက္က်ားစစ္ဆင္ေရးႏွင့္ မိုင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္၍ မိမိရပ္ရြာသို႔ အျမန္ဆံုး ထြက္ခြာၾကပါရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဖားကန္႔ႏွင့္ တႏုိင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျပင္းထန္ေသာ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

KIO/KIA ဗဟိုျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနာ္ဘူက “တိုက္ပြဲေတြကေတာ့ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနတယ္။ အထူးသျဖင့္ တႏိုင္းဘက္ရယ္။ ဖားကန္႔ဘက္ရယ္။ လိုက္ဇာဘက္ႏွင့္ မိုင္ဂ်ာယန္ တ႐ုတ္နယ္စပ္တစ္ေၾကာကိုေတာ့ လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ မေန႔က အထိ ပစ္ခတ္မႈေတြျဖစ္ခဲ့တယ္။ အျပင္းထန္ဆံုးက တႏိုင္းေဒသေပါ့။ ေလေၾကာင္းနဲ႔ ပစ္တယ္။ ေျခလ်င္တပ္ေတြက တက္လာတယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိခိုက္တယ္။ ေရွ႕တန္းအေျခအေနေတြကေတာ့ အေသအခ်ာ မသိရေသးဘူး။ အရပ္သားေတြ ေသေနၾကတာလည္း ၾကားေနရတယ္။ တႏိုင္းေအာင္ေလာဒ္ႏွင့္ အင္းေတာ္ႀကီးေခ်ာင္းဖ်ားဘက္မွာလည္း အရပ္သားေတြ ပိတ္မိေနတယ္။ ေကအိုင္အို ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း ဒီကိစၥ ေဆြးေႏြးၾကမွာပါ။ တပ္မေတာ္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဖို႔ရွိတယ္ဆိုလည္း ဘယ္ေတာ့ဆိုတာေတာ့ မသိပါဘူး။ ဒီေန႔ေတာ့ ပစ္ခတ္မႈေတြ မၾကားရေသးဘူး” ဟု ဧၿပီ ၁၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ေလာဒ္ေက်းရြာ၊ ဆြတ္ရိန္ယန္ေက်းရြာ၊ ဆြတ္ရာေက်းရြာမ်ားတြင္ လူေပါင္း ၂၀၀၀ ခန္႔ ပိတ္မိေနၿပီး အျမန္ဆံုးကူညီေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံ တႏိုင္းၿမိဳ႕ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းေပါင္းစံု စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီက ဧၿပီ ၁၄ ရက္တြင္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္တုံ႔ျပန္မႈမွ်မရွိခဲ့သျဖင့္ ဧၿပီ ၁၆ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းေပါင္းစံု ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အစည္းအေ၀း ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

“လက္နက္ႀကီးမွန္လို႔ ေသတဲ့သူေတြ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနတယ္။ တႏိုင္းလမ္းေပၚက ဒြန္ဘံုးခရြာသားတစ္ဦး၊ တႏိုင္းဘက္က ေအာင္ေလာဒ္မွာတစ္ဦး၊ လိုင္ဇာနားက ငွက္ေပ်ာခင္းမွာကတစ္ဦး အားလံုး သံုးဦးရွိတယ္။ စစ္ပြဲေတြမွာ ေပ်ာက္ဆံုးတာေတြ၊ ပိတ္မိေနတာေတြ ရွိေနတယ္။ တႏိုင္းေအာင္ေလာဒ္မွာ လူ ၂၀၀၀ ေလာက္။ အင္းေတာ္ေခ်ာင္းဖ်ား ကာမိုင္းအထက္က လိုင္ေနာင္းခူးရြာမွာက ၁၅၀ ေက်ာ္မယ္။ ပိတ္မိေနတယ္” ဟု ထြယ္ဂ်င္ဒါအဖြဲ႕မွ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚနန္ပူက ေျပာၾကားသည္။

တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းလင္းဦးက “ေအာင္ေလာဒ္တို႔၊ ဆြတ္မိုင္ယန္တို႔က အရင္ကတည္းက ေကအိုင္ေအ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမေတြ။ အရင္က လီဒိုလမ္းအေနာက္ျခမ္းမွာ ပစ္ၾကတာ။ အခုက လီဒိုလမ္းအေရွ႕ဘက္မွာ။ တႏိုင္းႏွင့္ မိုင္ ၂၀ ေက်ာ္ေ၀းတယ္လို႔ သိရတယ္။ ရြာက ဓမၼဆရာေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီ လွမ္းၿပီး အကူအညီေတာင္းတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုေတာ့ ဖုန္းနဲ႔ အေၾကာင္းၾကားေပးလိုက္တယ္။ သူတို႔ေျပာျပခ်က္အရေတာ့ လက္နက္ႀကီးေတြ၊ ေလေၾကာင္းက ပစ္တာေတြက ရြာထဲေရာက္လာတယ္။ ရြာက လူငယ္တစ္ဦး ေသတယ္ဆိုေတာ့ တစ္ရြာလံုးကလည္း ေၾကာက္ေနၾကတယ္။ လက္နက္ႀကီးပစ္တာကေတာ့ တႏိုင္းၿမိဳ႕ေပၚကလည္း ၾကားေနရတာပဲ။ တိုက္ေလယာဥ္ေတြလည္း ေရာက္ေနတာပဲ။ လြန္ခဲ့တဲ့သံုးေလးရက္ ဆက္တိုက္ကိုျဖစ္သြားတာ။ ဒီေန႔ေတာ့ မၾကားမိျပန္ဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA တို႔ တႏိုင္းေဒသတြင္ တရားမ၀င္ေရႊေမွာ္၊ ပယင္းေမွာ္မ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ပစ္ခတ္မႈမ်ားဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လဆန္းပိုင္းမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအထိ ၁၀ လနီးပါး ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဖက္ပစ္ခတ္မႈမ်ားၾကားတြင္ အရပ္သားသားမ်ား ထိခိုက္ေသဆံုးျခင္း၊ ဒဏ္ရာရျခင္း၊ မိုင္းနင္းဒဏ္ရာရျခင္း၊ မသကၤာသူမ်ား ဖမ္းဆီးခံရျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။