တပ္မေတာ္ႏွင့္ RCSS အၾကား ျဖစ္ပြားေနေသာပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏုိင္ေသာ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမည္

(JMC – U) ၏ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊလီလမ္းရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) တြင္ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ကျပဳလုပ္အၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းစဥ္

တပ္မေတာ္ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) တုိ႔အၾကား ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏုိင္ေသာ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC-U) အတြင္းေရးမွဴး (၁) ေဒါက္တာေရႊခါးရ္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) ၏ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊလီလမ္းရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) တြင္ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ၿပီး ယင္းအစည္းအေ၀းအၿပီး ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ JMC-U အတြင္းေရးမွဴး (၁) ေဒါက္တာေရႊခါးရ္က ထုိသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“RCSS ရဲ႕ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ကလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္စလုံးကလည္း ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ႏွစ္ခု ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စီစဥ္ထားတာေပါ့။ ပထမတစ္ခုကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္တဲ့ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။ ကိစၥတစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘူး။ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။ အဲဒါကိုလည္း ႏွစ္ဖက္စလုံးကလည္း လက္ခံထားပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္က ခ်င္းမုိင္မွာလည္း တစ္ေလာတုန္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီဘက္ကေန ေတြ႕ဆုံတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီတုန္းကလည္း အဲဒီကိစၥ ေဆြးေႏြးတာကုိ ရွင္းျပပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ဒီ RCSS ဘက္ကလည္း အဲဒီလုိမ်ဳိး တကယ့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ေတြ႕ဆုံႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ စာေရးထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ထင္ပါတယ္။ အဲဒါမ်ဳိးဆုိရင္ မၾကာခင္မွာ ေတြ႕ဆုံႏုိင္မယ္လုိ႔ ယူဆရပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာ ေရႊခါးရ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါအစီအစဥ္အား ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္ခံထားေသာ္လည္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမည့္အခ်ိန္ကိုမူ အတိအက် မသတ္မွတ္ရေသးေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ရွစ္ဖြဲ႕တုိ႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ နယ္ေျမအမ်ားစုတြင္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ ရပ္စဲသြားေသာ္လည္း နယ္ေျမအနည္းငယ္တြင္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ ဆက္လက္ရွိေနကာ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡရပ္စဲေရးတြင္ ႏွစ္ဖက္ေျမျပင္တပ္မွဴးမ်ား ေတြ႕ဆုံမႈသည္လည္း အေရးပါခဲ့ေၾကာင္း JMC- U အတြင္းေရးမွဴး (၁) ေဒါက္တာေရႊခါးရ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ RCSS အၾကားတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဖက္ေျမျပင္တပ္မွဴးမ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ယင္းအစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ RCSS ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား အဆင္သင့္ ရွိေနေၾကာင္း JMC-U အတြင္းေရးမွဴး (၁) ေဒါက္တာေရႊခါးရ္က ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)  အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာတြင္ NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီးေနာက္ သုံးႏွစ္နီးပါးကာလအတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ RCSS တုိ႔အၾကား တုိက္ပြဲေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC-U) ၏ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္က်င္းပ

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) ၏ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္စဥ္ (ဓာတ္ပံု- ၾကည္ႏုိင္)

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) ၏ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊလီလမ္းရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) တြင္ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ သုံးရက္ၾကာ ျပဳလုပ္လ်က္ရိွၿပီး အစည္းအေ၀း ပထမေန႔တြင္ JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္၊ ဒုတိယဥကၠ႒ (၁) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေစာအုိင္းဇက္ဖုိးႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ဦးစုိင္းမ်ဳိးသန္႔တုိ႔က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အလြန္သိမ္ေမြ႕ ခက္ခဲနက္နဲတဲ့အတြက္ JMC လုပ္ငန္းေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သူေတြအေနနဲ႔ ေရွာင္ၾကဥ္ရမယ့္ အခ်က္ေတြ၊ ထိလြယ္ ရွလြယ္ျဖစ္ေစမယ့္ စကားလံုး အသုံးအႏႈန္းေတြ၊ ကုိယ္ဟန္အမူအရာေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ထိန္းသိမ္း ေရွာင္ရွားၿပီးေတာ့မွ အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေစလုိတဲ့ ဆႏၵအမွန္နဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ တင္ျပလုိပါတယ္” ဟု JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယဥကၠ႒ (၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာအုိင္းဇက္ဖုိးက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ “ေျမျပင္မွာ လက္နက္ကုိင္ ထိေတြ႕မႈျဖစ္တုိင္း အတိဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ သူေတြကေတာ့ ေဒသခံျပည္သူေတြျဖစ္လုိ႔ ေျမျပင္မွာ တုိက္ပြဲေတြ မေပၚေပါက္ေအာင္ ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားက ထိန္းသိမ္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ေပၚလာတုိင္း တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ျခင္းဟာလည္း ျပႆနာရဲ႕ အေျဖ မဟုတ္သလုိ ျပႆနာကုိ ပုိမုိႀကီးထြားေစၿပီး ရန္လုိစိတ္၊ မုန္းတီးစိတ္ေတြကုိပဲ တုိးပြားေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပႆနာ အရင္းအျမစ္ေတြကုိ ေစတနာမွန္မွန္ျဖင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေ၀ဖန္သုံးသပ္ ေထာက္ျပႏုိင္တဲ့ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိလည္း မၾကာခဏ လုပ္ႏုိင္ဖို႔ လုိအပ္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယဥကၠ႒(၂) ဦးစုိင္းမ်ဳိးသန္႔က “အခု ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ JMC ရဲ႕ Union Level၊ State Level ဖြဲ႕စည္းၿပီးေတာ့မွ ေနာက္ဆုံး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ LCM လုိ႔ေခၚတဲ့ Local Civilian Monitors ေတြကုိ ဆက္လက္ဖြဲ႕စည္းဖုိ႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါၿပီ။ အဲဒီ LCM ကေနၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ လူမႈအသင္းအဖြဲ႕ေတြ အားလုံးကေန ပူးေပါင္းပါ၀င္ၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ JMC ယႏၲရားႀကီးကုိ ပုိမုိသြက္လက္ ျမန္ဆန္စြာ လည္ပတ္ႏုိင္ဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္” ဟု အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုအစည္းအေ၀းတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ ပါရွိသည့္ ေ၀ါဟာရမ်ားအနက္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) ဆုိင္ရာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိျခင္း (မူၾကမ္း) အား ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစည္းအေ၀း အစီအစဥ္ (မူၾကမ္း) အရ သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္ပႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္၊ နီေပါႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ားကို တင္ျပ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အစည္းအေ၀း အစီအစဥ္ (မူၾကမ္း) အရ သိရသည္။

သတ္မွတ္နယ္ေျမက်ဴးေက်ာ္လာသည့္ မည္သည့္လက္နက္ကိုင္မဆို လုံျခံဳေရးေဆာင္ရြက္သည့္အခါ ေတြ႕ရွိပါက ေခ်မႈန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း JMC –U အဖြဲ႕၀င္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

(၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC – U) အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ေနပံုအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေမာင္ထူး)

သတ္မွတ္နယ္ေျမ က်ဴးေက်ာ္လာသည့္ မည္သည့္လက္နက္ကိုင္ကိုမဆို လုံျခံဳေရးေဆာင္ရြက္သည့္အခါ ေတြ႕ရွိပါက ေခ်မႈန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC – U) အဖြဲ႕၀င္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားေၾကာင္း သိရသည္။

သတ္မွတ္နယ္ေျမက်ဴးေက်ာ္လာသည့္ မည္သည့္လက္နက္ကိုင္ကိုမဆို တပ္မေတာ္က ေခ်မႈန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း NCA ေရးထုိးထားသည့္  ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) အဖြဲ႕ပိုင္ သတင္းဌာနျဖစ္ေသာ  Tai – Freedom ႏွင့္ အျခားသတင္း ဌာနအခ်ဳိ႕တြင္ သတင္းေဖာ္ျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ  အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) တြင္ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ JMC – U အစည္းအေ၀းကုိ ဇူလိုင္ ၃ ရက္မွ ၅ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါအစည္းအေ၀းကာလအတြင္း RCSS အဖြဲ႕က JMC – U ထံ ၎တုိ႔၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕၀င္ ေျခာက္ဦး ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ကိစၥအပါအ၀င္ တုိင္ၾကားစာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခ်ိန္တြင္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းထြန္းဦးက ထုိသုိ႔ ျပန္လည္ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

JMC – U အစည္းအေ၀းတြင္ တိုင္ၾကားစာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းထြန္းဦးက RCSS  အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ နယ္ေျမကို ေက်ာ္လြန္သြားပါက ၎တို႔နီးစပ္ရာ တပ္မေတာ္ထံ အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ သတ္မွတ္ထားသည့္နယ္ေျမတြင္ ေနထိုင္ပါက မွဲ႔တစ္ေပါက္မစြန္းေအာင္ လံုျခံဳေရးတာ၀န္ယူေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ နယ္ေျမအတြင္းမွ က်ဴးေက်ာ္လာေသာ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္လာသည့္ မည္သည့္လက္နက္ကိုင္ကိုမဆို ေခ်မႈန္းသြားမည္ဟု ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း Tai –Freedom သတင္းေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

သတ္မွတ္နယ္ေျမႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ RCSS အၾကားတြင္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ ကြဲလြဲေနသည္မွာ အခ်ိန္ၾကာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္က နားလည္ထားသည္မွာ မိုင္းတံုႏွင့္မိုင္းဆတ္သည္ RCSS အဖြဲ႕တစ္ခုလံုး၏ ေနရာျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး RCSS က နားလည္ထားသည္မွာ မိုင္းတံုႏွင့္ မိုင္းဆတ္သည္ ၎တို႔၏ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ေန ရာသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းထြန္းဦးေျပာၾကားသည္မွာ RCSS အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ေနရာတြင္ မေနပါက ေခ်မႈန္းမည္ဟု ေျပာဆုိျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ သတ္မွတ္ေနရာ တြင္မေနဘဲ ၎တုိ႔ လုံျခံဳေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္အခါ ေတြ႕ရွိပါက ေခ်မႈန္းမည္ဟု ေျပာၾကားျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း JMC – U အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ ABSDF ဗဟိုဦး ေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ဆလိုင္းေယာေအာင္က ရွင္းျပသည္။

“ခင္ဗ်ားတို႔ သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ေနရာမိုင္းတံု၊ မိုင္းဆတ္ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ႔ အဲဒီမွာေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘာမွျပႆနာ မရွိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔လည္း ထိေတြ႕မႈ ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကလည္း အဲဒီနယ္ေျမလာရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ဆီ အေၾကာင္းၾကားမွာေပါ့။ အေၾကာင္းၾကားရမယ့္ တာ၀န္ရွိတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔က သတ္မွတ္ေနရာမွာ မေနဘူး။ သတ္မွတ္ေနရာမွာ မေနတဲ့အခါက်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔တပ္ေတြကလည္း လံုျခံဳေရးအရ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္တယ္။ ထမ္းေဆာင္တဲ့ အခါက်ရင္ ေတြ႕ရင္လည္း ေခ်မႈန္းသြားမယ္ အဲဒါပဲ သူက ( ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းထြန္းဦး) ေျပာတာေလ။ RCSS ကလည္း မိုင္းတံု၊ မိုင္းဆတ္ဆိုတာ သူတုိ႔ရဲ႕ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရဲ႕ေနရာလို႔ နားလည္ထားတယ္။ အဲဒီလို နားလည္ထားတဲ့အခါက်ေတာ့ အခုထိေတြ႕မႈရွိတဲ့ေနရာမွာ RCSS ရွိေနဦးမွာပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အဲဒါက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေပါ့။ Bilateral Agreement မထိုးခင္ကတည္းကိုက RCSS က သူ႔နယ္ေျမဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားတာ။ ဒါေပမဲ့ တစ္ဖက္က စစ္တပ္ကက်ေတာ့ ဒါက RCSS နယ္ေျမမဟုတ္ဘူးလို႔ သတ္မွတ္ထားတာ။ သတ္မွတ္ထားတဲ့အတြက္ RCSS က ဒီမွာ ဆက္ရွိမယ္။ အစိုးရကလည္း သူက လံုျခံဳေရးအရ ေဆာင္ရြက္တယ္ဆိုရင္ ၀င္ရင္ေတာ့ ထိေတြ႕မႈေတြ ျဖစ္ၾကဦးမွာပဲ” ဟု ဆလိုင္းေယာေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး JMC – U တြင္  အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ေနသည့္ RCSS ကိုယ္စားလွယ္ စိုင္းလ်န္းထံ ဆက္သြယ္ရာတြင္ ၎အေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို တက္ေရာက္ေနသည့္အတြက္ JMC – U အစည္းအေ၀းကို တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ တက္ေရာက္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းထြန္းဦး ေျပာၾကားခ်က္ကို မသိရွိေၾကာင္း၊ RCSS အဖြဲ႕မွ JMC – U အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မွာလည္း RCSS ကို ကိုယ္စားျပဳ၍ ေျပာေရးဆိုခြင့္မရွိေၾကာင္း စိုင္းလ်န္းက ဇူလိုင္ ၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး JMC – U အတြင္းေရးမွဴးမ်ားထံ ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ အတြင္းေရးမွဴး (၂) ဗိုလ္မွဴးႀကီး၀ဏၰေအာင္က မအားမလပ္ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ မေျဖၾကားႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ေဒါက္တာေရႊခါးရ္က ဗိုလ္မွဴးႀကီး၀ဏၰေအာင္အား ေမးျမန္းသည္က ပိုမိုေကာင္းမြန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသီးသီးျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ အပစ္ရပ္နယ္ေျမႏွင့္ သတ္မွတ္နယ္ေျမဟူသည့္ စကားလံုးမ်ားမွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကားတြင္ ညႇိႏိႈင္းရန္ ခက္ခဲေနသည့္ စကားလံုးျဖစ္သည္။