တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) သုိ႔ Volvo အမ်ဳိးအစား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၀ စီး လွဴဒါန္း

JMC တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီးက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၀ စင္းအား လွဴဒါန္းသည့္ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ေနစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံသံ႐ံုးက ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) သုိ႔ Volvo အမ်ိဳးအစား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၀ စီး ဇူလုိင္ ၅ ရက္က လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လွဴဒါန္းျခင္း အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) တြင္ ဇူလိုင္ ၅ ရက္က ျပဳလုပ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) ဥကၠ႒ အပါအ၀င္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-S) မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ စသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

JMC ကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ ျပည္နယ္ (သို႔မဟုတ္) တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ဟူ၍ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး Mr.Hong Liang က “ယခုအခ်ိန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အရ တ႐ုတ္သံ႐ံုးမွ JMC-U ထံ လုပ္ငန္းသံုး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြ လွဴဒါန္းေပးအပ္ရျခင္းက JMC ၀န္ထမ္းေတြ သက္ဆုိင္ရာေဒသကို ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ သြားေရာက္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္နဲ႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အဆင္ေျပေစရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္ လွဴဒါန္းတဲ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြက JMC ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးျမင့္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သက္ဆိုင္ရာ ဘက္အသီးသီးၾကား ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးကို ေစာင့္ၾကည့္သည့္ အေရးပါေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို တြန္းအားေပးရာတြင္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑က ပါ၀င္လ်က္ရွိေၾကာင္း တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံေအာင္ျမင္စြာ ႏုိင္ငံေတာ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးနဲ႔ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ လြန္စြာအေရးပါပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အခန္းက႑က ပါ၀င္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဘက္အသီးသီးၾကားမွာ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းေပးၿပီး တက္ၾကြတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြကို ရရွိေနပါတယ္” ဟု တ႐ုတ္သံ အမတ္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ဆက္လက္ကူညီၿပီး ေထာက္ပ့ံအားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိစပ္ေနသည့္ ေဒသမ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ ပါ၀င္လာရန္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားကို ေတြ႕ေနရေၾကာင္း JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေန႔ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၀ စီး လွဴဒါန္းတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ JMC ကိုယ္စား JMC ဥကၠ႒အေနနဲ႔ အမ်ားႀကီး ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ JMC ကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တစ္ႏွစ္ကို တစ္သန္းနဲ႔ ေဒၚလာသံုးသန္းလည္း ယခင္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ လွဴဒါန္းခဲ့တာ ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ရွိအေနအထားေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဒၚလာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ေဒၚလာငါးသိန္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ JMC ကို ရရွိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္မွာလည္း လွဴဒါန္းမယ္လို႔ ကတိျပဳထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ JMC ကိုယ္စား အမ်ားႀကီး ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္” ဟု ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အတူ JMC-U ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားကလည္း ထိုကဲ့သို႔ JMC လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား လွဴဒါန္းသည့္အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ JMC တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား အျပန္အလွန္ ေပးအပ္ၾကၿပီးေနာက္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးခဲ့ၾကသည္။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လက္ရွိအစုိးရ လက္ထက္၌ပင္ ခုိင္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိလုိၿပီး လက္နက္ကုိင္ လမ္းစဥ္ျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္၍ မရဟု JMC-U ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ဇူလုိင္ ၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ JMC-U ၏ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းတြင္ JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္ အမွာစကား ေျပာၾကားေနစဥ္

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္တြင္ပင္ ခုိင္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိလိုၿပီး တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ဆႏၵမွာလည္း ထုိအတုိင္းပင္ျဖစ္ကာ လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္ျဖင့္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္၍မရဟု ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC-U) ၏ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းတြင္ JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က ေျပာၾကားသည္။

JMC-U ၏ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊလီလမ္းရွိ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) တြင္ ဇူလုိင္ ၃ ရက္မွ ၅ ရက္အထိ က်င္းပေနၿပီး အဆုိပါ အစည္းအေ၀း အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က ထုိသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ တည္ေဆာက္လို႔ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ အားလံုးကလည္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီးေတာ့ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အမွန္တကယ္ လုိလားလ်က္ ရွိပါတယ္။ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိဖို႔အတြက္ NCA ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္္းေရးအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခု ျဖစ္သလို NCA မွာ ပါ၀င္တဲ့ ကတိက၀တ္မ်ားကိုလည္း လိုက္နာေစာင့္ထိန္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္” ဟု JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က ေျပာၾကားသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ ေရးထုိးထားေသာ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း အခ်င္းခ်င္းမ်ားအၾကား ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားေစေရး အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရး အတြက္ NCA သည္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခု ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ကတိက၀တ္ မ်ားကုိလည္း ေစာင့္ထိန္းလုိက္နာရန္ လုိအပ္ေနသည္ဟု ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ လက္ရွိကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရ ကာလမွာပဲ ခုိင္ျမဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ထာ၀ရ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးကို ရရွိလိုတဲ့ ဆႏၵရွိပါတယ္။ ဒါကြၽန္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္အျပင္ တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲကလည္း ဒီအတိုင္းပဲ ဆႏၵရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယဗုိ္လ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က ေျပာၾကားသည္။

JMC-U ၏ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းတြင္ (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းႏွင့္ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀း ၾကားကာလအတြင္း ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား၊ JMC အဆင့္ဆင့္၏ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ NCA တြင္ ၀ိ၀ါဒ ကြဲျပားေနေသာ ေ၀ါဟာရအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားကုိ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

JMC မွ အဆင့္ဆင့္ေသာ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား အေနျဖင့္ JMC လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဒုိ႔တာ၀န္ အေရးသုံးပါးကုိ ေရွး႐ႈ၍ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုကုိ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္သြားႏုိင္ေရးအတြက္ JMC ဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ တိတိက်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ယခုအစည္းအေ၀းတြင္ JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ေရတုိေရရွည္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ခြဲျခားသိျမင္ၿပီးေတာ့မွ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့မွ လိုအပ္တဲ့ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈေတြကိုလည္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ၾကားကာလ အတြင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေအာင္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ စဥ္းစားတာမ်ိဳးေတြ မျပဳလုပ္ဘဲ ေရွ႕ဆက္သြားရမယ့္ လမ္းေၾကာင္းကိုပဲ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု  JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က ေျပာၾကားသည္။

ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပုဂၢဳိလ္ေရး ရင္းႏွီးမႈကုိ အေျခခံ၍ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္သြားႏုိင္ပါက ပုိမုိလြယ္ကူႏုိင္သည္ဟု ယူဆရသည့္အတြက္ ေအာက္ေျခတပ္မွဴး အခ်င္းခ်င္း ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အစည္းအေ၀း ၿပီးဆုံးခ်ိန္တုိင္းတြင္ ေတြ႕ဆုံမႈ ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ေနသည္ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

JMC ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ယခုအစည္းအေ၀းတြင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကရန္ JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

 

NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ RCSS ႏွင့္ PNLO တုိ႔ ကဒူးႀကီးေဒသတြင္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြား

တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးထားၾကေသာ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) ႏွင့္ ပအုိ႔၀္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) တုိ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပုိင္း)၊ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ ကဒူးႀကီးေဒသ မန္႔စီရြာအနီးတြင္ ေမ ၁၁ ရက္ နံနက္ပုိင္းက တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား နယ္ေျမကြၽံလာသည့္အတြက္ ႏွစ္ဖက္ရင္ဆုိင္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈသည္ ၁၅ မိနစ္ခန္႔ၾကာျမင့္ခဲ့ကာ တုိက္ပြဲေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈမ်ားရွိခဲ့သည္ဟု ပအုိ႔အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) ၏ နာယကဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ကဒူးႀကီးေဒသတြင္ရွိသည့္ RCSS တပ္စခန္းတစ္ခုကုိ PNLO က ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ျခင္းေၾကာင့္သာ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဖက္သြားလာလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အသိေပး၍ လႈပ္ရွားသြားလာျခင္းျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ေၾကာင္း RCSS ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေတာင္ႀကီးဆက္ဆံေရး႐ုံးတာ၀န္ခံ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ေအာက္ေျခမွာ သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္း သိေနၾကတာပဲ။ ႏွစ္ဖက္တုိက္ပြဲမျဖစ္တာလည္း ၾကာေနၿပီေလ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ JMC မွာလည္း သူတုိ႔ကေတြ႕ေနၾကတာပဲ။ ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြ ေတြ႕ျဖစ္ၾကတယ္ေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တုိက္ပြဲျဖစ္တယ္လုိ႔ ၾကားေတာ့ေတာင္ အံ့ၾသေနေသးတယ္။ ဘယ္လုိျဖစ္တာလဲေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အထက္လူႀကီးက တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ သတင္းေပးၿပီးသြားေနၾကတာပဲ။ မျဖစ္သင့္ဘူးလုိ႔ ေျပာတာေပါ့” ဟု ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ဖြဲ႕သည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးထားၾကေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္အတြက္ ယခုပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) တြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းက ကဒူးႀကီးေဒသ နာဟီးေက်းရြာဘက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ RCSS ႏွင့္ PNLO တုိ႔၏တုိက္ပြဲေၾကာင့္ ေဒသခံ ၂၀၀ ေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရၿပီး ယခုျဖစ္စဥ္တြင္မူ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေရးႏွင့္ ေနာင္အလား တူျဖစ္စဥ္မ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရး အလ်င္အျမန္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ ဒုဥကၠ႒ (၁) တိုက္တြန္း

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC-U အစည္းအေ၀းကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္စဥ္ (ဓာတ္ပံု-ခ်မ္းေ၀စုိး)

ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေထာက္ထားျခင္းအားျဖင့္ ၎တုိ႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳရာေဒသမ်ားသို႔ ျပန္လည္အေျချပဳႏုိင္ရန္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ေနာင္အလား တူျဖစ္စဥ္မ်ားမျဖစ္ေပၚေစရန္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား အလ်င္အျမန္ ျပဳလုပ္သြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC-U ဒုတိယဥကၠ႒ (၁) တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား ကုိယ္စားလွယ္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအုိင္းဇက္ဖိုးက တုိက္တြန္း ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC-U ၏ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေမ ၁၀ ရက္မွ စတင္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) တြင္ ျပဳလုပ္ လ်က္ရွိၿပီး ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအုိင္းဇက္ဖိုးက အထက္ပါအတုိင္း တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအုိင္းဇက္ဖိုးက“NCA မွ တစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွသည္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသုိ႔ဆုိတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမယ့္ မည္သည့္အျပဳအမူမ်ိဳးကိုမွ မျပဳလုပ္ၾကရန္ အထူးသတိထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယံုၾကည္မႈပ်က္ျပားေစမည့္ အျပဳအမူမ်ားကို မလုပ္ဘဲ ယံုၾကည္မႈျမင့္မား ေစမည့္ မည္သည့္အျပဳအမူမ်ိဳးကိုမဆုိ ႏွစ္ဖက္ လက္နက္ကိုင္မ်ားမွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ခုိင္မာေစရန္အတြက္ ဖန္တီးယူဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ Rectove ဆုိတဲ့ တံု႔ျပန္ျပဳမူျခင္း အဆင့္ထက္ Proactive ဆုိတဲ့ ဖန္တီးယူျခင္းျဖင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းကို အ ေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ ထိေတြ႕မႈမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လက္နက္ကိုင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွာ ကိုယ့္ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ကို ျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားကို ေစာင့္ေရွာက္ေနၾကတာျဖစ္သလုိ ယခုပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရတဲ့ ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုေထာက္ထားျခင္းအားျဖင့္ ၎တုိ႔၏ မူရင္းအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳရာ ေဒသမ်ားတြင္ ျပန္လည္အေျချပဳႏုိင္ရန္အတြက္ တပ္မ်ားျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားအၾကား ယခုျဖစ္စဥ္ႏွင့္အတူ ေနာင္အလားတူျဖစ္စဥ္မ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား အလ်င္အျမန္ လုပ္သြားရန္တုိက္တြန္းလိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္  JMC ရဲ႕ အေျခခံမူမ်ားအတုိင္း ပဋိပကၡမ်ားကို အင္အားသံုး ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳဘဲ ဘက္လုိက္မႈကင္းျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း၊ တရားမွ်တမႈရွိျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိျခင္းတုိ႔ႏွင့္အတူ ညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာသြားရန္ တုိက္တြန္းလုိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးလာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားအၾကား သံသယစိတ္ႏွင့္ စုိးရိမ္စိတ္မ်ား ရွိေနေသးသည္ကုိ အားလံုးလက္ခံၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ JMC အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ တုိက္တြန္းေနေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ NCA  ႏွင့္ JMC အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကုိ သေဘာေပါက္ နားလည္ရန္အတြက္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈ၊ ယံုၾကည္မႈမ်ားတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေအာက္ေျခႏွစ္ဖက္တပ္မွဴးမ်ား ေတြ႕ဆံုသြားရန္ရွိေၾကာင္းကိုလည္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအုိင္းဇက္ဖိုးက “ယံုၾကည္မႈအဆင့္ဆုိသည္မွာ ေဒသတစ္ခု ႏွင့္ တစ္ခုအၾကား တူညီမႈ မရွိသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ယံုၾကည္မႈနည္းပါးေနေသးတဲ့ ေဒသေတြမွာ ဘာပဲလုပ္လုပ္ အထူးသတိထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႀကိဳတင္ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားကို အခ်ိန္ယူညိႇႏႈိင္းဖို႔လုိအပ္ပါတယ္။ ဘာမဟုတ္တဲ့ အေသးအဖြဲအျပဳအမူမ်ားသည္ပင္ ရွိၿပီးသား ယံုၾကည္မႈေတြကိုပ်က္ျပားေစႏုိင္ၿပီး လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡအေျခအေနကို ျပန္လည္တြန္းပို႔ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါက လည္း လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနမ်ားကို အေျခခံေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆက္လက္ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ JMC-U ဥကၠ႒ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က လက္ရွိအေနအထားတြင္  JMC လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ား အနည္းငယ္ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရေသာ္လည္း ႀကီးမားသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထုိကဲ့သို႔ ေပၚေပါက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရာတြင္ ေကာ္မတီ၀င္အခ်င္းခ်င္းမ်ားအၾကား ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္းအေျဖရွာမႈ အားနည္းေနသည္ကုိေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္သြားရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္သည့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္ကုိးစားမႈမ်ားႏွင့္အတူ ေရရွည္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

JMC-U ၏ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲကို ေမ ၁၁ ရက္အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါအစည္းအေ၀းတြင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ခ႐ိုင္၊ လယ္မူပေလာ ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNU လက္ေအာက္ခံ KNLA တပ္မဟာ (၅) တုိ႔အၾကား ထိေတြ႕မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း JMC-U အတြင္းေရးမွဴး (၂) တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ၀ဏၰေအာင္က ေျပာၾကားထားသည္။