JICA က အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ပုဂၢလိကဘဏ္ခုနစ္ခုျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစက္မႈ၊လက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး (JICA) အဖြဲ႔မွ ေခ်းေငြပံ့ပိုးကူညီမႈအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည့္  Two Step Loan ေခ်းေငြစီမံကိန္းအျဖစ္  SME လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြလံုးေငြရင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြစနစ္အား ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအစီအစဥ္မွာ SME လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း တျခားအစီစဥ္မ်ားျဖင့္ SME လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထုတ္ေခ်းေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ကာ ယခုထပ္မံ၍ Two Step Loan အစီအစဥ္ျဖင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္ ခုနစ္ခုျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ စတင္ ေခ်းယူႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုကစီမံကိန္း အပိုင္း ၂ အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒီစီမံကိန္းရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ SME လုပ္ငန္းေတြရဲ႕မတည္ေငြကို လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ေငြလံုးေငြရင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုပိုျမင့္တင္ပို႔ ဦးစားေပးတာ ျဖစ္တယ္။ သာမန္အသံုးစရိတ္အတြက္ မဟုတ္ပါဘူး။ အားသာခ်က္အေနနဲ႔ အတိုး ႏႈန္းတစ္ႏွစ္ကို  ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီးအနည္းဆံုးျဖစ္တယ္။ ႏွစ္ရွည္ အမ်ိဳးအစားေခ်းေငြပါ။ ငါးႏွစ္အထိ ေခ်းယူႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး သက္တမ္း တိုးစရာမလိုဘဲ တစ္ဆက္တည္းေခ်းယူႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ JICA အေနနဲ႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က စၿပီး ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈေတြလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းအပိုင္းတစ္မွာ ေခ်းေငြေပါင္း ဂ်ပန္ယန္း ငါးဘီလ်ံေက်ာ္ထုတ္ေခ်း ေပးခဲ့တယ္။ လက္ရွိမွာအဲဒီျပန္ဆပ္တဲ့ေခ်းေငြထဲကေနျပန္ၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းရွင္ ၇၉ ဦး အထိ ထုတ္ေခ်းၿပီးေနၿပီျဖစ္တယ္။ အခုေခ်းေငြက ေငြလံုးေငြရင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ထုတ္မေခ်းဖို႔ မပါ၀င္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြရွိတယ္။ ေခ်း ေငြေလွ်ာက္ထားမႈကေတာ့ အခုစတင္လက္ခံေနပါၿပီ။ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ပုဂၢလိကဘဏ္ ခုနစ္ခုထဲက ေရြးခ်ယ္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေခ်းယူႏိုင္မွာျဖစ္တယ္” ဟု JICA မွ Program Officer  ေဒၚသက္လ်ာ၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ေခ်းေငြအား ဧရာ၀တီဘဏ္၊ ကေမၻာဇဘဏ္၊ CB ဘဏ္၊ United Amara ဘဏ္၊  First Private ဘဏ္၊ Myanmar Citizens ဘဏ္၊  Myanmar Economics ဘဏ္မ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး အေပါင္ပစၥည္း မတင္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္လည္း အစီအစဥ္မ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုလို ေခ်းေငြေတြကို ရသင့္ရထိုက္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ရႏိုင္ဖို႔ ဂ်ပန္-ျမန္မာ စင္တာကေနလည္း လမ္းၫႊန္ကူညီမႈေတြျပဳလုပ္ေပးေနပါတယ္။ ဘဏ္ေတြဘက္က ဘယ္လိုအခ်က္ေတြ ၾကည့္တယ္ဆိုတဲ့ ရွင္းလင္းမႈေတြကိုလည္း လုပ္ငန္းရွင္ေတြသိဖို႔ ကူညီေပးပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္ကူေပးႏိုင္ဖို႔ပါ ” ဟု ျမန္မာ-ဂ်ပန္စင္တာမွ လူ႔စြမ္းအားအရင္းျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဌာန မန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာသန္းသန္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ေခ်းေပးမည့္ ေခ်းေငြအစီစဥ္တြင္ ျမန္ မာႏိုင္ငံ၏ SME လုပ္ငန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ေခ်းယူ ႏိုင္ၿပီး ေခ်းေငြအစီစဥ္တြင္ အိမ္ျခံေျမ၊ ေငြ ေၾကးႏွင့္ အာမခံလုပ္ငန္း၊ တန္ဖိုးႀကီးစက္ ပစၥည္းအေကာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္း၊ အရက္ႏွင့္ ယမကာ၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ လက္နက္ခဲယမ္း၊ လယ္သမား၊ သဘာ၀၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈရွိ သည့္လုပ္ငန္းမ်ားအား ေခ်းေငြခ်ထားေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ဂ်ပန္ယန္း ၆၀၃၃ သန္းရရွိမည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ JICA တို႔ လက္မွတ္ေရးထိုး

မႏၲေလးဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ေရး  စီမံကိန္းအတြက္ ဂ်ပန္ယန္း ၆၀၃၃ သန္း ရရွိမည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ေရအရင္း အျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ JICA တို႔ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

အဆုိပါလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းလြင္ဦးႏွင့္ ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ JICA မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းအား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ Grand Aid အကူအညီျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုလအတြင္း လုပ္ငန္းအေကာင္ထည္ေဖာ္မႈမ်ား စတင္ သြားမည္ျဖစ္ကာ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္းမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သိရသည္။

မႏၲေလးဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းအား အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္အၾကား ေရႊလွံဗိုလ္ေက်ာင္းတိုက္အနီးမွစတင္ကာ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းအထိ  ဆိပ္ကမ္းနယ္ေျမ အေကာင္အထည္ေဖာ္ သြားမည္ဟု သိရသည္။

ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းမွ ျမစ္ဆိပ္အထိ ေပ ၃၀၀ ရွိ သံုးလမ္းသြား ခ်ဥ္းကပ္လမ္းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ မီတာ ၁၈၀ ရွိ ဆိပ္ခံတံတားတစ္စင္း တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ကုန္ေသတၱာ သို  ေလွာင္စခန္းတစ္ခုတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဆိပ္ကမ္းကုန္တင္ကုန္ခ် ပစၥည္းမ်ားတပ္ဆင္ျခင္း၊ ကုန္သိုေလွာင္႐ံုတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဆိပ္ကမ္း႐ံုးအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ကုန္ေသတၱာမ်ားအား သေဘၤာမ်ားျဖင့္တင္ေဆာင္ကာ ေရလမ္းခရီးျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ပို႔ေဆာင္ကာ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ အထက္ျမန္မာျပည္ေဒသမ်ားသို႔ ဆက္လက္တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ မႏၲေလး ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ကုန္ေသတၱာေတြကို ေရလမ္းခရီးကေန တင္ပို႔ႏိုင္ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ကေန အထက္ျမန္မာျပည္ေဒသေတြကို ဆက္လက္တင္ပို႔ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းကို ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဌာနအေနနဲ႔ ရန္ကုန္ကေန မႏၲေလးအထိ ကုန္ေသတၱာတင္သေဘၤာေတြ ၂၄ နာရီ ေန႔ညမေရြး ျဖတ္သန္းႏိုင္ေအာင္ စက္ကိရိယာေတြကိုလည္း တပ္ဆင္သြားမွာပါ” ဟု ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္မ်ဳိးခိုင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္တြင္း၌ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာပညာ စတင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားႏုိင္ေရး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အိုကာယာမတကၠသိုလ္ႏွင့္ JICA အဖြဲ႕ အကူအညီေပး

ျပည္တြင္း၌ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာပညာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားႏုိင္ေရး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Okayama တကၠသိုလ္ႏွင့္ JICA အဖြဲ႕က အကူအညီမ်ား ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ စက္ကိရိယာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ရန္ ခက္ခဲေနၿပီး ပ်က္စီးသည့္အခါ ျပဳျပင္ရန္အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာပညာကို ျပည္တြင္း၌ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း  ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ က ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ‘ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာ လူ႔စြမ္းအားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးစီမံခ်က္’ဆိုင္ရာ ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ပူးတြဲညႇိႏႈိင္းမႈ အစည္းအေ၀း အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက “ေဆးဘက္ဆိုင္ စက္ကိရိယာေတြကို ပုံမွန္ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ဖို႔ ခက္ခဲၿပီး ခ်ဳိ႕ယြင္းပ်က္စီးတဲ့အခါ ျပဳျပင္ဖို႔အတြက္ ျပင္ပက နားလည္တတ္ကြၽမ္းသူေတြကို ေခၚယူ လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ စက္ေတြျပန္ ျပင္ဆင္ဖို႔အခ်ိန္ၾကာျမင့္တာ ဘ႑ာေငြကုန္ က်မႈမ်ားျပားတဲ့ အခက္အခဲေတြရွိေနပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမိုင္းမွတ္တိုင္သစ္တစ္ခုသဖြယ္ျဖစ္ေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအင္ဂ်င္နီယာဒီပလိုမာ (Medical Engineering Diploma) ကို ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ နည္းပညာ တကၠသိုလ္(ရန္ကုန္) တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားႏိုင္ရန္ Japan International Cooperation Agency (JICA) ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Okayama တကၠသိုလ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါသင္တန္းတြင္ စာေတြ႕သင္ၾကားမႈအျပင္၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕သင္ၾကားမႈမ်ားပါ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းတြင္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေလ့က်င့္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အျမဲမျပတ္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေနရေသာ တန္ဖိုးႀကီး ေခတ္မီေဆးဘက္ဆိုင္ရာေရာဂါ ရွာေဖြေရးႏွင့္ ကုသေရးကိရိယာမ်ားကို မိမိတို႔ ၀န္ထမ္းအင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ထိေရာက္စြာ ျပဳ ျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား၊ ခ်ဳိ႕ယြင္းပ်က္စီးပါကအခ်ိန္တိုအတြင္း ျပင္ဆင္ႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေငြမ်ားလည္း အေလအလြင့္နည္းပါးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါအခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

 

ရခိုင္ျပည္နယ္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ ဆက္လက္ကူညီမည္

ဂ်ပန္အစိုးရ၊ ဂ်ပန္သံ႐ံုး၊ JICA တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရး စီမံကိန္း ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ကူညီသြားမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီးက ေျပာၾကားေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ဇူလိုင္ ၂၀ တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ေန႔စဥ္သတင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕ မင္းဂံရပ္ကြက္ရွိ အမွတ္ (၉) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၌ ဂ်ပန္အစိုးရ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္မ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီးက “ယခု ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြထဲမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်ေနရျခင္းဟာ အဓိက အေၾကာင္းအရင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဂ်ပန္အစိုးရ၊ ဂ်ပန္သံ႐ံုးနဲ႔  JICA တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရး စီမံကိန္း ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ေနပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ လွ်ပ္စစ္မီးပိုမိုရရွိဖို႔၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ တိုးတက္ဖို႔၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေတြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဂ်ပန္အစိုးရနဲ႔ ဂ်ိဳက္ကာတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အတြက္ဆက္ၿပီးႀကိဳးစားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာက တစ္ဖက္သတ္ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုေနမႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ရပ္တည္ခ်က္သည္ ထိုသို႔မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သမိုင္းႏွင့္ခ်ီေသာ ကိစၥျဖစ္၍ ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ ကိစၥလည္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ေဒသခံမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနမႈကို အေလးအနက္ထားပါေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကို ဂ်ပန္အစိုးရက အေထာက္အကူျပဳနိုင္ေအာင္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္ဟု အဆိုပါ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္း ေရႀကီးေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းေပးလ်က္ရွိရာ ေက်ာင္းေပါင္း ၃၉ ေက်ာင္းကို ျပန္လည္

ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ ကတိျပဳထားသည့္အနက္ ၃၃ ေက်ာင္းကို အသစ္ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ေပးႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ံုတြင္ JICA အဖြဲ႕အကူအညီျဖင့္ ေသြးလွဴဘဏ္ငယ္အသစ္ တည္ေဆာက္ေနၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးလိုအပ္ခ်က္အတြက္ ဆိုလာစနစ္တပ္ဆင္အသံုးျပဳမည္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေဆး႐ံုတြင္ ေသြးလွဴဘဏ္ငယ္အသစ္ တည္ေထာင္ေရးအတြက္ JICA အဖြဲ႕ အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးလိုအပ္ခ်က္အတြက္ ဆိုလာစနစ္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနအေန နဲ႔ ရခိုင္ေဒသမွာ ေဆး႐ံုေဆးခန္းမ်ားဟာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူသူတိုင္းအတြက္ အကာအကြယ္ေပးထားတဲ့ေနရာေတြျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာၿပီး လူမ်ဳိးဘာသာမခြဲျခားဘဲ ေဆးကုသမႈေတြ ေပးေနပါတယ္။ လက္ရွိ စစ္ေတြ၊ သကၠယ္ျပင္၊ ေျမာင္းေဘြ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေစတီေတာင္နဲ႔ ေမာင္ေတာေဆး႐ံုေတြမွာ ေဆးကုသမႈေတြေပးေနပါတယ္။ ေလးလအတြင္း ျပင္ပလူနာနဲ႔ အတြင္း လူနာေပါင္း ၁၄၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေဆးကုသေပးၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘူးသီးေတာင္ေဆး႐ံုမွာ JICA အဖြဲ႔ အကူအညီနဲ႔ ေသြးလွဴဘဏ္ငယ္တစ္ခုလုပ္ဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္” ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေရြ႕လ်ားေဆးကုသမႈအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေဆး႐ံု၌ အခ်ဳပ္သားလူနာေဆာင္ (Guard Ward)  တစ္ခု ထူေထာင္ႏုိင္ရန္လည္း စီစဥ္ထားၿပီး အက်ဥ္းေထာင္မွ လူနာမ်ား ေဆးကုသရန္ လိုအပ္ပါက လႊဲေျပာင္းကုသႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ စစ္ေတြအေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ံုႀကီး၌ အခ်ဳပ္သားလူနာ ေဆးကုသမႈ လုပ္ငန္းအတြက္ အခ်ဳပ္သားလူနာေဆာင္အား က်ား၊ မ ခြဲျခား၍ စီစဥ္ထားရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ေတြအက်ဥ္းေထာင္မွ လူနာမ်ား အေရးေပၚကုသရန္ႏွင့္ ေဆး႐ံုတက္ေရာက္ရန္ လိုအပ္ပါက စစ္ေတြအေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ံုႀကီးမွ လူနာတင္ယာဥ္ျဖင့္ သြားေရာက္ေခၚေဆာင္ကာ ေဆးကုသေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေဆး႐ံု၌ အခ်ဳပ္သားလူနာေဆာင္တစ္ခုကိုလည္း ထူေထာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရတို႔အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊ က်ား /မဆိုင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္တည္မႈတို႔အေပၚ အေျခခံသည့္ ခြဲျခားမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ဘဲ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး တူညီေသာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ေဆးကုသခြင့္မ်ား တစ္ေျပးညီရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေဆး႐ံုမ်ားအားလံုး၌ မည္သည့္လူမ်ဳိးျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ဘာသာ ကိုးကြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ က်ား /မ ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေစ ေဆးကုသခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ထိုသို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားအားလံုးသို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထပ္မံထုတ္ျပန္သြား ရန္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေရြ႕လ်ားေဆးအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ေဆးကုသေပးျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌လည္း ခြဲျခားမႈမ်ဳိးမရွိေစေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ရာ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္မ်ား အားလံုးသို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထပ္မံထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းပိုင္းရွိ ကားႏွင့္ရထား ျဖတ္ကူးသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ျမန္ဆန္စြာ ျဖတ္ကူးႏုိင္မည့္ Level Crossing မ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟုဆုိ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း မီးရထားလမ္းပိုင္းမ်ားကို JICA မွ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေနစဥ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရွိ ကားႏွင့္ရထား ျဖတ္ကူးသည့္ေနရာ ရွစ္ခုတြင္ ပုိမုိျမန္ဆန္စြာ ျဖတ္ကူးႏုိင္မည့္ Level Crossing မ်ားကုိ ယခုႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားမွ သိရသည္။

“ရထားလမ္းေပၚကုိ ကားလမ္းေတြ ျဖတ္သြားတဲ့အခါ ျမန္ျမန္ျဖတ္ႏုိင္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ျမန္ျမန္ျဖတ္ႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ဆုိရင္ လမ္းေခ်ာေမြ႕ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လမ္းပုိင္းအဆင္ေျပဖို႔ လုပ္တဲ့အခါ နည္းပညာျမင့္ျမင့္နဲ႔ သြားပါတယ္။ ကားလမ္းေပၚ ရထားလမ္း ျဖတ္တဲ့ေနရာေတြ၊ ရထားလမ္းနဲ႔ ကားလမ္း ဆုံနဲ႔ေနရာေတြမွာ ကားေတြ အျမန္ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ဖုိ႔၊ ကားေတြကုိ ရထားျဖတ္သန္းခါနီးမွာ အလုိအေလ်ာက္ဂိတ္ေတြ တပ္ျခင္းအားျဖင့္ အၾကာႀကီး ရပ္ေစာင့္စရာ မလုိေတာ့ဘဲ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မယ္။ အထူးသျဖင့္ ကားလမ္းကူးေနရာႀကီး ရွစ္ခုမွာရွိတဲ့ Level Crossing ေတြကုိ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ စတင္ေနၿပီ” ဟု ျမန္မာ့မီးရထား (ေအာက္ျမန္မာျပည္) အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးထြန္းေအာင္သင္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ျပဳလုပ္မည့္ Level Crossing မ်ားကုိ JICA ၏အကူအညီျဖင့္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ ျမန္မာ့မီးရထားမွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ပူးေပါင္းကာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးထြန္းေအာင္သင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

Level Crossing ျပဳလုပ္သြားမည့္ ေနရာမ်ားမွာ အင္းစိန္၊ ေအာင္ဆန္း၊ ႀကိဳ႕ကုန္း၊ အုတ္က်င္း၊ သမုိင္းၿမိဳ႕သစ္၊ ပါရမီ၊ ကမာရြတ္ႏွင့္ ရြာမေက်ာင္းလမ္း စသည့္ေနရာ ရွစ္ခုတြင္ ကနဦး ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့မီးရထား အေနျဖင့္ တရားမ၀င္ ရထားလမ္းႏွင့္ ကားလမ္းကူးေနရာမ်ားကုိ ပိတ္သိမ္းရန္ အတြက္လည္း သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ရထားလမ္းႏွင့္ ကားလမ္းကူးေနရာ တရား၀င္ဂိတ္ စုစုေပါင္း ၁ç၆၆၇ ခုရွိၿပီး တရားမ၀င္ဂိတ္ စုစုေပါင္း ၄ç၁၅၂ ခုရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ ရထားလမ္းအား ေန႔စဥ္ရထားတြဲဆုိင္းႀကီး ၂၅ ဆုိင္း၊ ေန႔စဥ္ ေခါက္ေရ ၂၂၀ ေျပးဆြဲေပးေနၿပီး ခရီးသည္အားျဖင့္ေန႔စဥ္ ကုိးေသာင္းအထက္ လုိက္ပါစီးနင္း လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရိွတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေျပးဆြဲေနသည့္ မီးရထားလမ္းမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ မီးရထား ေျပးဆြဲမႈမ်ားကို ရန္ကုန္မီးရထား႐ုံးခ်ဳပ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ စနစ္ကိုလည္း ယခုလ အတြင္းက စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ၿပီး ပုဇြန္ေတာင္ဘူတာ အပါအ၀င္ ဘူတာႏွစ္ခုတြင္ စမ္းသပ္လုပ္ကိုင္ လ်က္ရိွသည္။

 

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ံုတြင္ JICA အကူအညီျဖင့္ ေသြးလွဴဘဏ္ငယ္အသစ္ တည္ေထာင္ရန္စီစဥ္ေနၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးလိုအပ္ခ်က္အတြက္ ဆိုလာစနစ္တပ္ဆင္အသံုးျပဳမည္

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနသည့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေဆး႐ံုတြင္ ေသြးလွဴဘဏ္ငယ္အသစ္ တည္ေထာင္ေရးအတြက္ JICA အဖြဲ႕ အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးလိုအပ္ခ်က္အတြက္  ဆိုလာစနစ္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ရခိုင္ေဒသမွာ ေဆး႐ံုေဆးခန္းမ်ားသည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူသူတိုင္းအတြက္ အကာအကြယ္ေပးထားတဲ့ ေနရာေတြျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာၿပီး လူမ်ဳိးဘာသာ မခြဲျခားဘဲ ေဆးကုသမႈေတြ ေပးေနပါတယ္။ လက္ရွိ စစ္ေတြ၊သကၠယ္ျပင္၊ ေျမာင္းေဘြ၊ ဘူး သီးေတာင္၊ ေစတီေတာင္နဲ႔ ေမာင္ေတာေဆး႐ံုေတြမွာ ေဆးကုသမႈေတြ ေပးေနပါတယ္။   ေလးလအတြင္း ျပင္ပလူနာနဲ႔အတြင္း  လူနာေပါင္း ၁၄၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေဆးကုသေပးၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘူးသီးေတာင္ေဆး႐ံုမွာ JICA အဖြဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ေသြးလွဴဘဏ္ငယ္တစ္ခု လုပ္ဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္” ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေရြ႕လ်ား ေဆးကုသမႈ အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ံု၌ အခ်ဳပ္သားလူနာေဆာင္ (Guard Ward) တစ္ခု ထူေထာင္ႏုိင္ရန္လည္း စီစဥ္ထားၿပီး အက်ဥ္းေထာင္မွ လူနာမ်ားေဆးကုသရန္ လိုအပ္ပါက လႊဲေျပာင္းကုသႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ စစ္ေတြအေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံုႀကီး၌ အခ်ဳပ္သားလူနာေဆးကုသမႈ လုပ္ငန္းအတြက္ အခ်ဳပ္သားလူနာေဆာင္အား က်ား-မ ခြဲျခား၍ စီစဥ္ထားရွိၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း၊ စစ္ေတြအက်ဥ္းေထာင္မွ လူနာမ်ား အေရးေပၚကုသရန္ႏွင့္ ေဆး႐ံုတက္ေရာက္ရန္ လိုအပ္ပါက စစ္ေတြအေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ံုႀကီးမွ လူနာတင္ယာဥ္ျဖင့္သြား ေရာက္ေခၚေဆာင္ၿပီး ေဆးကုသေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ံု၌ အခ်ဳပ္သားလူနာေဆာင္တစ္ခု ထူေထာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရတို႔အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊ က်ား-မဆိုင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္တည္မႈတို႔အေပၚ အေျခခံသည့္ ခြဲျခားမႈမ်ား မျပဳလုပ္ဘဲ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး တူညီေသာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ေဆးကုသခြင့္မ်ား တစ္ေျပးညီရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေဆး႐ံုမ်ားအားလံုး၌ မည္သည့္လူမ်ဳိးျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ဘာသာ ကိုးကြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ က်ား-မ ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေစ ေဆးကုသခြင့္ရရွိ ေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ထိုသို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားအားလံုးသို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထပ္မံ ထုတ္ျပန္ရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။