ႏိုင္ငံတကာမွ ထိပ္တန္းဒီေဂ်မ်ား ပါ၀င္မည့္ Invasion Music Festival 2018 စက္တင္ဘာလအတြင္း ျပဳလုပ္မည္

ႏိုင္ငံတကာမွ ထိပ္တန္းဒီေဂ်မ်ား ပါ၀င္မည့္ Invasion Music Festival 2018 ကို စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ The One Entertainment Park ၌ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားကလည္း ထူးျခားသည့္ တင္ဆက္မႈမ်ားျဖင့္ EDM Festival ပဲြအျဖစ္ တင္ဆက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ Invasion Music Festival အား ယခုႏွစ္တြင္လည္း Phase 1၊ Phase 2 အျဖစ္ တင္ဆက္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ပါ၀င္မည့္ဒီေဂ်မ်ား၏ စာရင္းအခ်ဳိ႕အား ထုတ္ျပန္ထားကာ ကမၻာ့ထိပ္တန္းဒီေဂ်မ်ားလည္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

Phase 1 Line up အား ေၾကညာထားရာတြင္ Ran-D၊ Mashd n Kutcher၊ Skellism၊ B2B၊ Terror Bass တုိ႔ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ကာ ျပည္တြင္းမွ ဒီေဂ်မ်ားလည္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Phase 2 Line up မ်ားအားလည္း ေၾကညာထားၿပီးျဖစ္ကာ Warface၊ Salvatore Ganacci၊ Wasted Penguinz ႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ထိပ္တန္းဒီေဂ်မ်ားစြာ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပါ၀င္မည့္ ဒီေဂ်မ်ားအားလံုးမွာ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ထင္ရွားသည့္ ဒီေဂ်မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Headliners တစ္ဦးအျဖစ္ ပါ၀င္သြားမည့္ ဒီေဂ် Ran-D မွာ ဒက္ခ်္ဒီေဂ်ႏွင့္ ထုတ္လုပ္သူတစ္ဦးျဖစ္ကာ ၎ဖန္တီးသည့္ ေတးသီခ်င္းမ်ားမွာ ပရိသတ္မ်ားၾကားတြင္ ေရပန္းစားေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထပ္မံပါ၀င္ အားျဖည့္မည့္ Warface မွာ အၾကမ္းစား ဂီတဖန္တီးမႈမ်ားအား ျပဳလုပ္တတ္သူတစ္ဦးျဖစ္ကာ Top 100 DJ List တြင္လည္း ပါ၀င္ခြင့္ရထားသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

Mashd n Kutcher မွာ ၾသစေၾတးလ်အကႏွင့္ Electronic ဂီတအဖဲြ႕ျဖစ္ကာ ပရိသတ္မ်ားၾကား ေရပန္းစားသည့္ ေတးသီခ်င္းမ်ားအား ဖန္တီးထားသည့္အဖဲြ႕လည္း ျဖစ္သည္။ Salvatore Ganacci မွာလည္း ဆြီဒင္ႏိုင္ငံမွ ဒီေဂ်ႏွင့္ ထုတ္လုပ္သူတစ္ဦးျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံတကာ ဂီတစင္ျမင့္ထက္တြင္ ထင္ရွားသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ အျခားေသာႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ဂီတပညာရွင္မ်ားမွာလည္း ထင္ရွားသူမ်ားျဖစ္ကာ ထူးျခားသည့္ တင္ဆက္မႈမ်ားစြာျဖင့္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

Invasion Music Festival ၏ ႀကိဳတင္လက္မွတ္မ်ားအားလည္း ေရာင္းခ်လ်က္ရိွကာ လက္မွတ္အေရအတြက္ ကန္႔သတ္မႈရိွသျဖင့္ ႀကိဳတင္၀ယ္ယူၾကရန္ တိုက္တြန္းထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ယင္းေဖ်ာ္ေျဖပဲြတြင္ Indoor ႏွင့္ Outdoor ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ တင္ဆက္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ စက္တင္ဘာလမွ စတင္ကာ ပြင့္လင္းရာသီကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ EDM Festival မ်ား စီစဥ္ထားၿပီး Invasion Music Festival လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ လင္းလင္းခိုင္