လုပ္ခလစာနည္းျခင္း၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္း၊ တရားဥပေဒ အားနည္းျခင္း စသည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ စား၀တ္ေနေရး ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ထြက္ေပါက္ပိတ္ေနဟု အလုပ္သမားအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား ေျပာၾကား

အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြကို စက္တင္ဘာ ၈ ရက္က ျပဳလုပ္စဥ္

လုပ္ခလစာနည္းျခင္း၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္ျခင္း စသည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ စား၀တ္ေနေရး ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ထြက္ေပါက္ပိတ္ေနေၾကာင္း အလုပ္သမားအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လမ္း ၅၀ ရွိ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ ကြန္ရက္႐ုံးခန္းတြင္  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အလုပ္သမားေရးရာ၊ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးဥပေဒ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒၾကမ္း၌ ေထာင္ဒဏ္ထည့္သြင္းေရးႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္ေနမႈေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲ လုပ္ခလစာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အလုပ္သမားအဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းထားသည့္ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ ဗဟုိစည္း႐ုံးေရး ေကာ္မတီက သတင္းစာ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

“ကုန္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ အလုပ္သမားထုနဲ႔က အမ်ားႀကီး တုိက္႐ုိက္အခ်ဳိးက်ပါတယ္။ ၀င္ေငြနဲ႔ ထြက္ေငြ မမွ်တလုိ႔ ေျပာေနရတယ္။ တစ္ေန႔တာ စား၀တ္ေနေရးကုိ ေျဖရွင္းတဲ့ အခါ အေဆာင္ခေတြ၊ ထမင္းႏွစ္နပ္ႏႈန္း၊ ခရီး စရိတ္ စသျဖင့္တြက္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ ကြၽန္မတုိ႔ တကယ္ကုိ ၅၆၀၀ ထက္မနည္း ရရွိမွသာ အဆင္ေျပမယ္လုိ႔ တြက္ၿပီးသား။ ၄၈၀၀ သတ္မွတ္တယ္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြကလည္း အဆမတန္ ျမင္႔တက္လာတဲ့ အခါက်ေတာ့ စား၀တ္ေနေရး ျပႆနာေတြက ေပၚလာတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔က အစုိးရကုိ သြားၿပီးေတာ့ မေလာက္ငတဲ့ ျပႆနာကုိ အတင္းေျဖရွင္းခုိင္းေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းၿငိမ္ေအာင္ လုပ္ေပးဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္” ဟု အလုပ္သမားေရး လႈပ္ရွားသူ ေဒၚသက္သက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အလုပ္သမားျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရာ၌ ဥပေဒအရ ခုံသမာဓိေကာင္စီသုိ႔ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား တက္ေရာက္ ေျဖရွင္းရေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ေျဖရွင္းရာတြင္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ လုိက္နာရေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ အလုပ္ရွင္မ်ားမွာ ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ မလုိက္နာဘဲ ျပင္ပတရား႐ုံးမ်ားတြင္သာ ေျဖရွင္းၾကေၾကာင္း၊ ျပင္ပတရား႐ုံးမ်ားကလည္း ျပစ္မႈအတြက္ ဒဏ္ေငြ က်ပ္ ၁၀ သိန္းသာ ခ်မွတ္ေလ့ရွိေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း ဒဏ္ေငြ က်ပ္ ၁၀ သိန္းသာ ေဆာင္ေလ႔ရွိၿပီး အလုပ္သမားမ်ားကုိ အလုပ္ထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားပါ ပ်က္စီးသြားေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ျပင္ပတရား႐ုံးမ်ားတြင္ အမႈရင္ဆုိင္ရပါက ၾကာျမင့္သည့္ ႐ုံးခ်ိန္းမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ေရွ႕ေနငွားခ၊ ခရီးစရိတ္မ်ား မတတ္ႏုိင္ေၾကာင္း အလုပ္သမားအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ဆုိသည္။

“ဒီျပႆနာေတြက ဘယ္မွာတက္လဲဆုိေတာ့ ဆႏၵျပမႈေတြနဲ႔ အလုပ္သမားေတြက တရားစြဲခံရေရာ။ အလုပ္သမားေတြက ထြက္ေပါက္ပိတ္ေနၿပီ။ ထြက္ေပါက္ပိတ္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ လာအကူအညီေတာင္းတဲ့ ခုံသမာဓိေကာင္စီတက္တဲ့ အမႈ ၁၂ မႈက ၁၀ မႈမွာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက အမိန္႔ကုိ မလုိက္နာဘူး” ဟု အလုပ္သမားေရး လႈပ္ရွားေနသူ ကုိနႏၵစစ္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိနည္းတူ ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ မလုိက္နာပါက ေငြဒဏ္က်ခံရမည့္အစား ေထာင္ဒဏ္က်ခံရမည္ဟု အစားထုိးသင့္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ တည္ဆဲ အလုပ္သမားေရးရာ ဥပေဒမ်ားတြင္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ပါက ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေထာင္ဒဏ္ ေငြဒဏ္ ႏွစ္ရပ္စလုံးျဖစ္ေစ ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ဥပေဒကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၌ တရားဥပေဒ ျပ႒ာန္းသင့္ပါေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳခ်က္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ဆက္လက္အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းသင့္ေၾကာင္း၊ ILO က ေထာင္ဒဏ္ပါ၀င္ေနမႈကုိ သေဘာမတူဟု ေျပာၾကားထားေၾကာင္း၊ ILO အေနျဖင့္ အလုပ္သမားထုႏွင့္ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ထိခုိက္ေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ မေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္သူ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီမွာရွိတဲ့ အလုပ္သမားေတြကုိ အရပ္ဘက္တရား႐ုံး လႊဲတာက ဒီကေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တရားစီရင္ေရးက ဘယ္ေလာက္အထိ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈရွိလဲဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ILO က သူတုိ႔ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ၈၇ ကုိ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ မထီမဲ့ျမင္ျပဳတာ။ အဲဒီအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အလုပ္သမား ေျဖရွင္းေရး ဥပေဒမွာ ေထာင္ဒဏ္ထည့္သြင္းေရး ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အၾကံေပးတာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ဒီလုိ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္တာကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အလုပ္သမားထုက လက္မခံပါဘူးလုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု အလုပ္သမားေရး လႈပ္ရွားသူ ဦးထြန္းထြန္းႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

 

အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ဥပေဒတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ပါ၀င္ေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ILO အေနျဖင့္ သေဘာမတူဟုဆို

အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ဥပေဒတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ပါ၀င္ေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ (ILO) အေနျဖင့္ သေဘာမတူေၾကာင္း သိရသည္။

“အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ဥပေဒမွာ (ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္အခန္း) မွာ ေထာင္ဒဏ္ကို က်င့္သံုးတာ ILO က သေဘာမတူပါဘူး။ အဲဒီလိုေျပာတာနဲ႔ ILO က အလုပ္သမားေတြရဲ႕ သေဘာဆႏၵကို ဆန္႔က်င္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ပထမဦးဆံုး အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ အလုပ္ရွင္ေတြ အေနနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ပါ၀င္ေနမႈကို မလိုလားဘူးဆိုတာ ကြၽန္မတို႔ သိလို႔ပါ။ အဲဒီလို ေထာင္ဒဏ္ ပါ၀င္ေနမႈဟာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ဟန္႔တားရာ ေရာက္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြက တကယ္ကို အဟန္႔ျဖစ္ေနတာပါ။ ေနာက္ၿပီး ကြၽန္မတို႔က အလုပ္သမားေတြဘက္က ၾကည့္မယ္ဆုိရင္လည္း အလုပ္သမားေတြရဲ႕ဆႏၵကို ေသခ်ာ နားေထာင္ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္လည္း သူတို႔က တရားမွ်တမႈ ဆိုတာကိုပဲ လိုခ်င္တာပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္က ေထာင္ဒဏ္ ပါေစခ်င္ေပမယ့္ အခုအဲဒီလို မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ သူတို႔ တကယ္လိုလားတာက ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို လိုက္နာမႈကို လိုလားတာပါ။ ေထာင္ဒဏ္က အဓိက မဟုတ္ပါဘူး။ အလုပ္သမားေတြနဲ႔ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို အျပည့္အ၀ရဖို႔ပဲ လိုလားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ILO ၏ အလုပ္အကိုင္ေစ်းကြက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဌာန Cheif Technical Advisor ျဖစ္သူ Ms. Natsu Nogami က ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ Internews Office ၌ ျပဳလုပ္သည့္ “အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းအေျဖရွာျခင္း” ေဆြးေႏြး၀ိုင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ဥပေဒတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ပါ၀င္ေနမႈမွာ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မမွ် ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္သာ သေဘာမတူရျခင္း ျဖစ္ၿပီး ကေလးသူငယ္ အလုပ္သမား၊ အတင္းအက်ပ္ ခိုင္းေစျခင္းနွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ မရွိျခင္းကဲ့သို႔ ျပစ္မႈမ်ားတြင္ ေထာင္ဒဏ္အျဖစ္ အျပစ္ေပးျခင္းကို ILO အေနႏွင့္ အျပည့္အ၀ လက္ခံေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားၾကား အျငင္းပြားမႈ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ညိႇႏႈိင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႕ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သိန္း တစ္ရာျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္မည့္ ပုဒ္မ ျပင္ဆင္ခ်က္တစ္ခု ပါရွိသည္။

ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိေသာ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ကဲ့သို႔ ျပင္းထန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္ ေျပလည္ေစသည့္ နည္းလမ္း မဟုတ္ဘဲ ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းထားသကဲ့သို႔ ဖ်န္ေျဖမႈ အဆင့္ဆင့္သာ လုပ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ဆက္ဆံေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္လည္း စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ေထာင္ဒဏ္ မဟုတ္ဘဲ အျခားေျဖရွင္းႏိုင္မႈ နည္းလမ္းမ်ားကို ေမးျမန္းရာတြင္ “ေရတို ေရရွည္ဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ေရတို ေျဖရွင္းနည္းကေတာ့ ေထာင္ဒဏ္ မဟုတ္တဲ့ အျခားျပင္းထန္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္းထန္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ဆိုတာက ႏိုင္ငံေနရာလိုက္ၿပီး ကြာျခားႏိုင္ပါတယ္။ အကယ္၍ အလုပ္ရွင္က သမဂၢ၀င္ေတြကို ပစ္မွတ္ထားၿပီး အလုပ္ထုတ္တာမ်ဳိး တစ္ႀကိမ္ထက္မက လုပ္ရင္ ေထာင္ဒဏ္လိုမ်ိဳး ျပင္းထန္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြ လုပ္မလား။ ဒီေနရာမွာလည္း ဘယ္ႏွႀကိမ္ဆိုတာ သတ္မွတ္ထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ေရရွည္အတြက္ကေတာ့ ၾကားခံ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔နဲ႔ တကယ့္ကို သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြျဖစ္ေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါမွ အလုပ္ရွင္ေရာ၊ အလုပ္သမားေရာက ဒီအဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ေလးစားလိုက္နာမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Ms. Natsu Nogami က ဆုိသည္။

အဆိုပါ ေထာင္ဒဏ္ပါသည့္ ဥပေဒကို ဇြန္ ၁ ရက္က က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး လာမည့္လထဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။