ေျမယာသိမ္းခံရသူမ်ား၏ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးမ်ားစြာ ထိခုိက္နစ္နာသျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကး သုိ႔မဟုတ္ ေျမယာမ်ား အျမန္ျပန္ေပးရန္ႏွင့္ ဥပေဒျဖင့္ကာကြယ္ေပးရန္ လူ႔အခြင္႔အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ ေျပာၾကား

ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္ ျပဳလုပ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲအား ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရသူ မိသားစုမ်ား၏ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးတုိ႔မွာ မ်ားစြာထိခုိက္ နစ္နာသျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကး သုိ႔မဟုတ္ ေျမယာမ်ား အျမန္ျပန္ေပးရန္ႏွင့္ ဥပေဒျဖင့္ပါ ကာကြယ္ေပးရန္ ဇူလုိင္ ၁၇ ရက္က ဗုိလ္တေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပန္သူရိယ အႏုပညာ ဆုံမွတ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (HRW) ၏အစီရင္ခံစာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ကာလမ်ားက တရားမ၀င္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ နစ္နာေၾကး၊ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ခ်က္ခ်င္းေပးသင့္ၿပီး ေနာင္တြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား မျဖစ္ပြားရန္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အျခားအေသးစား ေျမပုိင္ရွင္မ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒမ်ားကုိလည္း ျပ႒ာန္းသင့္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္လည္း သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမယာမ်ားကုိ ျပန္ေပးရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း၊ ေျမယာသိမ္းဆည္း ခံခဲ့ရသည့္ လယ္သမားမ်ားမွာ အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူမႈ နည္းပါးသြားေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈအတြက္ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပါကလည္း လယ္သမား အေျမာက္အမ်ားမွာ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆုိခံရေၾကာင္း HRW အဖြဲ႕က ဆုိသည္။

“ေျမသိမ္းတာဟာ လယ္သမားေတြအတြက္ ေဘးဒုကၡႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ အေျခခံလူေနမႈနဲ႔ တုိင္းတာမယ္ဆုိရင္ လယ္စုိက္ခြင့္ မရတာဟာ အစားအစာ မလုံေလာက္မႈ ျဖစ္ေစတယ္။ ေျမယာဆုံး႐ႈံးမႈေၾကာင့္ လူငယ္ေတြ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ဆုံး႐ႈံးၿပီး အျပင္ထြက္ အလုပ္ေတြ လုပ္ေနရတယ္။ ေနာက္ သူတို႔ဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ က်န္းမာေရးကုိလည္း ဂ႐ုစုိက္မႈမရွိဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ေနလာရတယ္။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြ ေပါမ်ားလာတယ္။ အရင္က ကုိယ္ပုိင္ေျမယာေတြစုိက္လုိ႔ အဆင္ေျပၾကတယ္။ ေျမယာသိမ္းခံရေတာ့ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းေတြ အဆင္မေျပ၊ ေန႔စဥ္ရရွိတဲ့ ၀င္ေငြဟာလည္း မလုံေလာက္မႈေတြ ျဖစ္လာတယ္” ဟု HRW ၏ အာရွေရးရာ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴး ဖီးလ္ေရာဘတ္စင္က ေျပာၾကားသည္။

စစ္အစုိးရအျဖစ္မွ အရပ္သားတစ္ပုိင္း ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရအျဖစ္သုိ႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ကူးေျပာင္းသည့္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ လက္ထက္ကတည္းက ေျမယာျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ လယ္ယာေျမအေရး အေရးဆုိမႈမ်ားမွာ မေျပလည္ေသးေၾကာင္း၊ NLD ၏ ေၾကညာစာတမ္းတြင္လည္း ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားအေရး အဆုံးသတ္ရန္၊ ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္၍ NLD အစုိးရသည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း၍ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ အနည္းငယ္သာရွိၿပီး လယ္သမားမ်ားမွာ မည္သည့္ရလဒ္မွ် မေတြ႕ရေသးေၾကာင္း HRW ကဆုိသည္။

“ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ေတြ႕ရပါတယ္။ ျပင္ဆင္မႈမူ၀ါဒေတြက လယ္သမားေတြအေပၚမွာ သိပ္ေျပာင္းလဲမႈမရွိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၾကားေနရတယ္။ ဒါေတြဟာလည္း မူ၀ါဒ ေဖာ္ေဆာင္မႈေတြကုိ ေစာင့္ၾကည့္သူ မရွိလုိ႔လည္း ၾကားေနရတယ္။ မွန္ကန္တဲ့ မူ၀ါဒေတြကုိ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္သာမက ေအာက္ေျခအဆင့္ထိပါ မူ၀ါဒေတြခ်ေပးႏုိင္ရင္ ေကာင္းတယ္လုိ႔ ျမင္မိပါတယ္” ဟု HRW မွ ရစ္ခ်တ္၀ီးယားက ေျပာၾကားသည္။

သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းမွ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည့္အျပင္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

 

ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရက ပိတ္ပင္ တားဆီးမည္ဆိုပါက လက္နက္တင္သြင္းခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားကို စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု HRW ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ေျပာၾကား

ကုလသမဂၢ လုံျခဳံေရးေကာင္စီ၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရက ပိတ္ပင္ တားဆီးမည္ဆိုပါက လက္နက္တင္သြင္းခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားကို စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု Human Rights Watch (HRW) ၏ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ Mr. Kenneth Roth က ဧၿပီ ၂၇ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္႐ုံး၌ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ HRW ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာက လုံျခဳံေရးေကာင္စီက ျမန္မာအစိုးရကို အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ အထူးကုိယ္စားလွယ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္၊ လြတ္လပ္ေသာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကို ခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ လုပ္ခဲ့သည္မ်ားကို ၀န္ခံရန္ ဖိအားေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ လုံျခဳံေရးေကာင္စီဘက္က ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္အား တိုေတာင္းေသာ နည္းလမ္းႏွင့္ လုပ္ေပးရန္ႏွင့္ မလိုအပ္ဘဲ ရွည္လ်ားေသာ နည္းလမ္းမ်ားမလုပ္ရန္ ဖိအားေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ကုလသမဂၢ လုံျခဳံေရးေကာင္စီက တင္ျပေတာင္းဆိုတဲ့ဟာကို ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ တု႔ံျပန္မႈမ်ဳိးနဲ႔ တု႔ံျပန္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အကယ္၍ အစိုးရဘက္က ဒါမ်ဳိးေတြကို ဆက္လက္ၿပီး ပိတ္ပင္ တားဆီးေနဦးမယ္ဆိုရင္ လုံျခဳံေရးေကာင္စီဘက္က ပိုမို ဖိအားေပးရပါလိမ့္မယ္။ လုံျခဳံေရးေကာင္စီဘက္က လူသားထုအေပၚ က်ဴးလြန္တဲ့ ျပစ္မႈေတြအေပၚ တာ၀န္ရွိတဲ့ တပ္မေတာ္ အႀကီးပိုင္းအရာရွိေတြကို စီးပြားေရးအရ ပိတ္ဆို႔မႈေတြ သူတို႔ဘက္က စဥ္းစားလာပါလိမ့္မယ္။ တပ္မေတာ္ဘက္က လက္နက္ တင္သြင္းမႈေတြကိုလည္း ပိတ္ပင္ပါ့မယ္”ဟု HRW ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔သည့္ ေနရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီကကဲ့သို႔ အားလုံးကို ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ တာ၀န္ရွိေသာ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားကို ရည္ရြယ္၍ ပိတ္ပင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာ ခရီးသြားလာခြင့္ ပိတ္ပင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေနေသာ ကိစၥမ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္ခုံ႐ုံး (ICC) သို႔ လႊဲေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း Mr. Kenneth Roth က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း ျမန္မာတပ္မေတာ္က ဘဂၤါလီရြာမ်ားကို မီး႐ိႈ႕ခဲ့သည္ဟု HRW ေျပာၾကား

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာအနီးရွိ မီးေလာင္ခံထားရေသာ ေက်းရြာမ်ားအား ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ရက္ပိုင္းအတြင္း၌ပင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္က ဘဂၤါလီမြတ္စလင္တို႔၏အိမ္မ်ားကို ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီလ်က္ မီး႐ိႈ႕ပစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္သည္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး စတန္႔တစ္ရပ္မွ်သာျဖစ္သည္ကို ျပေနသည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (HRW) က ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

HRW က ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပံုမ်ား သံုးသပ္မႈမ်ားကိုကိုးကားလ်က္ ေအာက္တိုဘာႏွင့္ ႏို၀င္ဘာလမ်ားတြင္ ရြာေပါင္း ၄၀ မွ ေနအိမ္မ်ားမီး႐ိႈ႕ခံခဲ့ရၿပီး ၾသဂုတ္လေနာက္ပိုင္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း သုိ႔မဟုတ္ အျပည့္အ၀ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည့္ ရြာေပါင္းသည္ စုစုေပါင္း ၃၅၄ ရြာရွိလာသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ႏွစ္လအတြင္း ျပန္လည္လက္ခံရန္ ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္က ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္မွာပင္ ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီေသာအိမ္မ်ား မီး႐ိႈ႕ခံခဲ့ရေၾကာင္း HRW က အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ ဒုကၡသည္ျပန္လည္လက္ခံေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာရြာေတြကို ျမန္မာတပ္မေတာ္က ဖ်က္ဆီးခဲ့တာဟာ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာျပန္ႏုိင္ေရး ကတိေတြက ျပည္သူဆက္ဆံေရးစတန္႔တစ္ရပ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ျပသေနပါတယ္” ဟု HRW ၏ အာရွဆုိင္ရာညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဘရက္အဒမ္က အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္၌ ေျပာၾကားထားသည္။ သူက ေနရပ္ျပန္မည့္သူမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးကတိမ်ားအား အေလးအနက္မထားႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ လူေသဆံုးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစေသာ တိုက္ခုိက္မႈမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေနထုိင္ေသာ မြတ္စလင္လူနည္းစုအေပၚ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ကိုျဖစ္ေပၚေစၿပီး လူေပါင္း ၆၅၅,၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။

HRW ႏွင့္ အျခားအစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း ၈၀ တုိ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီကုိ ေတာင္းဆုိ

ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ကူတူပါေလာင္ ဒုကၡသည္စခန္း၌ ေတြ႕ရေသာ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ား (Photo : AFP)

ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အေရးကုိ တုံ႔ျပန္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ မရွိေသာ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိေသာ၊ ထိေရာက္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (HRW) ႏွင့္ အျခားအစုိးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၈၀ တုိ႔က ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ပူးတြဲေမတၱာရပ္ခံခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ကာ လုံျခံဳေရးေကာင္စီသုိ႔ ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ လက္ေထာက္ဂ်က္ဖရီဖယ္တမန္ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ ပရာမီလာပက္တင္တုိ႔က ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္၌ ၁၅ ႏုိင္ငံပါ၀င္ေသာ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ အစည္းအေ၀းတြင္ စကားေျပာၾကားရန္ စီစဥ္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ၌ ေဆြးေႏြးမႈမွေန၍ ရလဒ္ထြက္ေပၚလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မထားေပ။

လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ၊ ယုံၾကည္ခ်က္အေျချပဳႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၈၁ ခုက “ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ျခင္းေတြက ျမန္မာအစုိးရအေနနဲ႔ ဒီမတရားမႈေတြကုိ အဆုံးသတ္ဖုိ႔ ဒါမွမဟုတ္ ဒီတာ၀န္ယူရမယ့္ ဟာေတြကုိ တာ၀န္ခံဖုိ႔ဆုိတဲ့ ရလဒ္ကုိ ထြက္ေပၚေစမွာ မဟုတ္ပါဘူး” ၎တုိ႔၏ ပူးတြဲေမတၱာရပ္ခံခ်က္ တစ္ေစာင္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာလုံျခံဳေရးတပ္မ်ား၏ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား (မူရင္းတြင္ တုိင္းရင္းသား ႐ုိဟင္ဂ်ာလူအုပ္စုဟုေဖာ္ျပ) အေပၚ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပရန္ လူသားဆန္မႈအေပၚ ခ်ဳိးေဖာက္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္လ်က္ ညြန္႔ေပါင္းအုပ္စုက လုံျခံဳေရးေကာင္စီအား အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ တရား႐ုံးမ်ားမွတစ္ဆင့္ အပါအ၀င္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈအတြက္ ေနရာအားလုံး၌ စုံစမ္းစစ္ေဆး လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း လုံျခံဳေရးေကာင္စီကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

ယင္းညြန္႔ေပါင္းအုပ္စုသည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ကုိ လက္နက္တင္သြင္းျခင္း ပိတ္ပင္ရန္ႏွင့္ လူသားဆန္မႈကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားျပင္းထန္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိေသာ ျမန္မာစစ္ဘက္အရာရွိမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လည္း လုံျခံဳေရးေကာင္စီအား ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

“ေနာက္မျဖစ္ေစရပါဘူးဆုိတဲ့ ကတိက ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေတြကုိ ခြင့္ျပဳတာမ်ဳိးက ဘာမွအဓိပၸာယ္ မရွိဘူးဆုိရင္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီအေနနဲ႔ အေရးတယူ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ကုိ ေနာက္ထပ္ၾကန္႔ၾကာႏုိင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟုလည္း ညြန္႔ေပါင္းအုပ္စုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref : AFP