သာေကတၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္ေစ်းမ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေသာ ပဲျပား၊ မုန္႔ဖတ္၊ ေခါက္ဆြဲ၊ အမဲေသြး၊ ၾကက္ေသြး အေရာင္းဆိုင္မ်ားကို FDA က ေရွာင္တခင္စစ္ေဆး

ေအာက္တိုဘာ၂၄ရက္က သာေကတၿမိဳ႔နယ္ရွိ ရပ္ကြက္ေစ်းမ်ားအား FDA က ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးေနစဥ္

ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္က သာေကတၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမွတ္ (၃) ရပ္ကြက္ေစ်းႏွင့္ အမွတ္ (၇) ရပ္ကြက္ေစ်းမ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေသာ ပဲျပား၊ မုန္႔ဖတ္၊ ေခါက္ဆြဲ၊ အမဲေသြး၊ ၾကက္ေသြး အေရာင္းဆုိင္မ်ားကို ေရွာင္တခင္၀င္ ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္က အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္႐ံုး) အဖြဲ႕သည္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနတို႔ျဖင့္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၃) ရပ္ကြက္ေစ်းႏွင့္ အမွတ္ (၇) ရပ္ကြက္ေစ်းတို႔မွ စားေသာက္ကုန္ေရာင္းခ်ေသာ ဆိုင္မ်ားတြင္ ေဖာ္မလင္ထည့္သြင္း အသံုးျပဳေနေသာ အစားအေသာက္မ်ား (မုန္႔ဖတ္၊ ပဲျပား၊ အမဲေသြး၊ ၾကက္ေသြး)၊ ေခါက္ဆြဲႏွင့္ ေရာေႏွာဆီမ်ားကို ေရြ႕လ်ားဓာတ္ခြဲယာဥ္ျဖင့္ ေရွာင္တခင္ ၀ယ္ယူစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ စစ္ေဆးခဲ့ေသာ အစားအေသာက္မ်ားတြင္ ခြင့္မျပဳ ဓာတုပစၥည္းသံုးစြဲထားျခင္း မရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ေစ်းအတြင္းရွိ ေဆးဆိုင္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေဆး၀ါး မွတ္ပံုတင္အမွတ္မပါေသာ ေဆး၀ါးမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းရွိ မရွိ၊ သက္တမ္းလြန္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ စပ္ေဆးမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းရွိမရွိ စသည္တို႔ကို စစ္ေဆးခဲ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္ကလည္း ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ရွိ သီရိမာလာေစ်းႏွင့္ န၀ရတ္ေစ်းမ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေသာ ပဲျပား၊ မုန္႔ဖတ္၊ ေခါက္ဆြဲအေရာင္းဆိုင္မ်ား အားလံုးကုိ ေရွာင္တခင္ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း၊ သီရိမာလာေစ်း၊ န၀ရတ္ေစ်းတို႔မွ ပဲျပား၊ မုန္႔ဖတ္၊ ညႇပ္ေခါက္ဆြဲဖတ္၊ နန္းႀကီးဖတ္ ေရာင္းခ်ေသာ ေစ်းအေရာင္းဆိုင္မ်ားမွ အစားအေသာက္ နမူနာမ်ားအျဖစ္ ပဲျပားေလးမ်ဳိး၊ မုန္႔ဖတ္သံုးမ်ဳိး၊ ညႇပ္ေခါက္ဆြဲဖတ္ႏွစ္မ်ဳိး၊ နန္းႀကီးဖတ္တစ္မ်ဳိးတို႔အား ၀ယ္ယူစစ္ေဆးခဲ့ရာ  နမူနာမ်ားအားလံုးတြင္ တားျမစ္ထားသည့္ ေဖာ္မလင္ပါ၀င္မႈမရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ စားေသာက္ကုန္၊ ေဆး၀ါး၊ အလွကုန္၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ သားငါး လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းမ်ားအားလံုးကို ေစ်းကြက္ ေထာက္လွမ္းေစာင့္ၾကည့္ရန္ Master Plan ေရးဆြဲထားၿပီး ေရွာင္တခင္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းႏွင့္ အစားအေသာက္၊ ေဆး၀ါး၊ အလွကုန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်းရြာအေရာက္ ပညာေပးျခင္း စီမံခ်က္ကိုလည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ပထမႏွစ္က ေက်းရြာေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္လက္၍ ယခုႏွစ္အတြင္း ေက်းရြာေပါင္း ၁၂၀၀ တြင္ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ပုသိမ္ဟာလ၀ါဟုဆိုကာ ေကာ္ျဖင့္ က်ဳိခ်က္ထားသည့္မုန္႔မ်ားကို တံဆိပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္၍ ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ေနမႈမ်ား တားဆီးေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းသိရ

ဟာလ၀ါမုန္႔ဘူးမ်ားကို တာ၀န္ရွိသူမ်ား စစ္ေဆးေနစဥ္

ပုသိမ္ဟာလ၀ါဟုဆိုကာ ေကာ္၊ ထန္း လ်က္၊ ဘိန္းေစ့မ်ားျဖင့္ ေရာေႏွာက်ဳိခ်က္ကာ တံဆိပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္၍ ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ေနမႈကို တားဆီးေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သူေထြးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရွိ ကားဂိတ္မ်ား၊ သေဘၤာဆိပ္မ်ား စသည့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား လက္ေဆာင္၀ယ္ယူမႈမ်ားျပားသည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ပုသိမ္ဟာလ၀ါဟုဆိုကာ စက္ဘီးမ်ား၊ သံုးဘီးဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ တံဆိပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို အသံုးျပဳကာ ဘူးႀကီး၊ ဘူးငယ္မ်ားျဖင့္ ဟာလ၀ါအတုမ်ား ေရာင္းခ်ေနလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ဟာလ၀ါအတုမ်ားကို FDA မွ ေရွာင္တခင္ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆး၍ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ရာတြင္ ေကာ္၊ ထန္းလ်က္ႏွင့္ ဘိန္းေစ့မ်ားကို ေရာေႏွာက်ဳိခ်က္ထားသည့္ မုန္႔တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ဟာလ၀ါအတုမ်ားမွာ စားသံုးသူမ်ားကို အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစေသာ္လည္း ပုသိမ္ဟာလ၀ါႏွင့္ အရသာအရ ကြာျခားေနေၾကာင္း၊ ဟာလ၀ါအတုမ်ားေၾကာင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၏ နာမည္ေက်ာ္ ေဒသထြက္ကုန္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ပုသိမ္ဟာလ၀ါမွာ ေစ်းကြက္အတြင္း နာမည္ပ်က္မ်ားျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္ေနရလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပုသိမ္ဟာလ၀ါဆိုတာ ကမၻာကသိတဲ့ ေဒသလက္ေဆာင္မုန္႔တစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေစ်းကြက္အတြင္းမွာ ဟာလ၀ါအတုေတြ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတာၾကာေနပါၿပီ။ ဟာလ၀ါအစစ္နဲ႔ ေစ်းႏႈန္းအရလည္း ကြာျခားပါတယ္။ ဒါေတြကို စားသံုးသူအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးက အေရးယူေဆာင္ရြက္သင့္တယ္။ ဒီလို လိမ္လည္ေရာင္းခ်ေနတာေတြကလည္း ဆိုင္ေတြနဲ႔မဟုတ္ဘူး။ ကားဂိတ္တို႔၊ သေဘၤာဆိပ္တို႔လို ခရီးသြားလာရင္း အခ်ိန္မရေတာ့တဲ့သူေတြ အျမန္ဆံုး၀ယ္ယူလို႔ရတဲ့ေနရာေတြမွာ ေရာင္းခ်ေနတာ၊ မသိဘဲ၀ယ္ယူသြားမိသူဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရဲ႕နာမည္ႀကီး ပုသိမ္ဟာလ၀ါဆိုတာ အခုလိုမ်ဳိးအရသာမရွိတဲ့ အရာမ်ဳိးပါလားလို႔ထင္သြားရင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္ပါတယ္။ ပုသိမ္ဟာလ၀ါစစ္စစ္ကို ေရာင္းခ်ေနတဲ့ ေရႊျမင္းပ်ံတို႔လို အျခားဆိုင္ႀကီးေတြပဲ ခရီးသြားအမ်ားစုက ၀ယ္ယူေနတာမို႔ အခုခ်ိန္မွာ မသိသာေသးေပမယ့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္လာတဲ့အခါမွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အတု၀ယ္မိတာကေန ပုသိမ္ဟာလ၀ါရဲ႕ အမည္ဂုဏ္သတင္း ထိခိုက္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဟာလ၀ါဆိုၿပီး အမည္တပ္ၿပီး ဟာလ၀ါအတုေတြကို လိမ္လည္ေရာင္းခ်မႈေတြကို တားဆီးေပးဖို႔လိုပါတယ္” ဟု ပုသိမ္ၿမိဳ႕ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သူေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ပုသိမ္ဟာလ၀ါမွာ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၏ ေဒသထြက္ကုန္ မုန္႔တစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းခရီးသြားမ်ားသာမက ျပည္ပခရီးသြားမ်ားပါ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္ခ်ိန္တြင္ အမွတ္တရလက္ေဆာင္အျဖစ္ ၀ယ္ယူေလ့ရွိသည့္ ကုန္ပစၥည္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္း အတုမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔ေနမႈေၾကာင့္ ေနရာအတည္တက်ဆိုင္ ခန္းဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ေနျခင္းမရွိဘဲ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ဟာလ၀ါမုန္႔မ်ားအစား ဆိုင္ခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ကာ မွတ္ပံုတင္တံဆိပ္မ်ားပါ ပါ၀င္သည့္ဆိုင္မ်ားတြင္သာ ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူသင့္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕နယ္ငါးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆီထြက္သီးႏွံသိုေလွာင္႐ံု၊ ဂိုေဒါင္မ်ားႏွင့္ ဆီစက္မ်ားအား FDA ကစီမံခ်က္ျဖင့္ ေရွာင္တခင္ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆး

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ဆီထြက္သီးႏွံ သိုေလွာင္႐ံုမ်ားအား အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနက စစ္ေဆးေနစဥ္

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ မေကြး၊ ပခုကၠဴ၊ ပြင့္ျဖဴ၊ ေအာင္လံ၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕မ်ားရွိ ဆီထြက္သီးႏွံသိုေလွာင္႐ံု၊ ဂိုေဒါင္မ်ားႏွင့္ ဆီစက္မ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနက စီမံခ်က္ျဖင့္ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါစစ္ေဆးမႈကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ ဦးေဆာင္၍ ဆီစက္မ်ားအား Famr to Fork Food Safety စီမံခ်က္အရ ေရြ႕လ်ားဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စစ္ေဆးမႈတြင္ ေနျပည္ေတာ္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ ၁၀ ဦး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနအပါအ၀င္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနတို႔မွလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ေနေသာ စားသံုးဆီ အမ်ဳိးအစားအားလံုး၌ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ ေပးထားေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုင္စင္မ်ားကို ပံုႏွိပ္စာလံုးျဖင့္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း လိုက္နာမႈမရွိပါက တရားမ၀င္စားသံုးဆီအျဖစ္ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနက ေၾကညာထားသည္။

“အခုစားေသာက္ကုန္၊ ေဆး၀ါးနဲ႔အလွကုန္ေတြကို သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိတဲ့ အဖြဲ႕ေတြအားလံုးနဲ႔ေပါင္းၿပီး ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းအလိုက္ စစ္ေဆးအေရးယူတာေတြ လုပ္ေနတယ္။ စားသံုးဆီေတြကိုလည္း ေစ်းကြက္မွာ တရား၀င္ေရာင္းခ်ေနတဲ့ ဆီေတြနဲ႔ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနတဲ့ဆီေတြကို စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ေနတယ္။ သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြက ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြ အသီးသီးေပးထားတဲ့ အေထာက္အထားေတြကို ထုတ္လုပ္သူေတြက မိမိရဲ႕ကုန္ပစၥည္းေပၚမွာ ေဖာ္ျပပါရွိရမယ္။ အဲဒါေတြမပါရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေစ်းကြက္ဆင္းလို႔ေတြ႕ရင္ အသိမ္းခံရမွာပါ။ သိမ္းတယ္ဆိုတာ ထင္ရာျမင္ရာကို သိမ္းတာမဟုတ္ပါဘူး။ အေထာက္အထားရွိရွိအဖြဲ႕နဲ႔ တရား၀င္ဥပေဒေၾကာင္းအရ သိမ္းဆည္းတာပါ” ဟု အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း လက္လီေရာင္းခ်ေသာ စားသံုးဆီဆိုင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း တရား၀င္ထုတ္လုပ္သည့္ စားသံုးဆီလက္ကားဆိုင္မ်ားမွ ၀ယ္ယူထားေသာ ေငြရေျပစာႏွင့္ ေငြရရွင္းတမ္းမ်ားကို ျပသႏုိင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

နယ္စပ္မွ တင္သြင္းေရာင္းခ်ေနသည့္ အရည္အေသြးမျပည့္မီေသာ စားသံုးဆီမ်ား အပါအ၀င္ စံမညီ ျပည္တြင္းထုတ္ ေျမပဲဆီအေရာမ်ားကိုလည္း ပံုမွန္ေစ်းကြက္ ေထာက္လွမ္းေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ စားသံုးဆီအမွတ္တံဆိပ္မ်ားမွာ ေျမပဲဆီဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ေျမပဲဆီအစစ္မ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေျမပဲဆီအမည္ခံ စားအုန္းဆီႏွင့္ အျခားစားသံုးဆီ အေရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းထုတ္ စားသံုးဆီမ်ားသာမက ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွတင္သြင္းသည့္ စားသံုးဆီတံဆိပ္အခ်ဳိ႕မွာလည္း အရည္အေသြးမျပည့္မီေသာ စားသံုးဆီမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ေထာက္လွမ္း ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ျပည္တြင္းထုတ္ ေျမပဲဆီသန္႔မ်ားကို စစ္ေဆးခဲ့ရာ စားအုန္းဆီမ်ားႏွင့္ စားသုံးဆီအေရာမ်ား ထည့္သြင္းထားသည့္ တံဆိပ္ ၁၀ မ်ဳိးကို ေရာင္းခ်ခြင့္ပိတ္သိမ္းခဲ့ၿပီး ယင္းတံဆိပ္အမည္မ်ားမွာ ေရႊအုိး၊ ေရႊေတာ္၀င္၊ Hi Plus၊ စိန္၊ ေရႊပေဒသာ၊ ကံသာျမင့္၊ Ruby၊ သေျပ၊ ေမာ္ကြန္းသစ္ႏွင့္ စိန္မမ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားျဖစ္သည္။

အြန္လုိင္းေပၚမွ အလွကုန္၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးအမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖန္႔ျဖဴးသည့္စနစ္ တစ္ေန႔တျခား ႀကီးထြားလ်က္ရွိၿပီး အခြန္လြတ္မႈမ်ား ရွိသည့္အတြက္ စနစ္တက်စိစစ္ၿပီး ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း အေရးယူသြားမည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ ေျပာၾကား

အြန္လုိင္းေပၚမွ အလွကုန္၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးအမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖန္႔ျဖဴးသည့္စနစ္ တစ္ေန႔တျခား ႀကီးထြားလ်က္ရွိၿပီး အခြန္လြတ္မႈမ်ား ရွိသည့္အတြက္ စနစ္တက်စိစစ္ၿပီး ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း အေရးယူသြားမည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေအာက္တိုဘာ ၁၁ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၊ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ဒသမေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းႏုိင္ဦးက ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း အြန္လုိင္းေပၚမွေန၍ တရားမ၀င္ တင္သြင္းေရာင္းခ်ေနေသာ အလွကုန္၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အေနႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား တရား၀င္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အေျခအေန ဖန္တီးေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းရာတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း အလွကုန္ပစၥည္း၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးပစၥည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို ဆုိင္ဖြင့္ေရာင္းခ်၍ ျဖစ္ေစ၊ အြန္လုိင္းမွေၾကာ္ျငာ၍ျဖစ္ေစ ေရာင္းခ်မည္ဆုိပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းလုိင္စင္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA)၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားကို ရယူၿပီး ေရာင္းခ်ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“တရားမ၀င္ တင္သြင္းေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ မရွိဘဲနဲ႔ ေရာင္းခ်ျခင္းကို လံုး၀ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိပါဘူး။ တကယ္လို႔ ဒီကိစၥရပ္ေတြကို ေဖာက္ဖ်က္ရင္ေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စားသံုးသူ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔အေနနဲ႔ စိစစ္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ရွိပါတယ္။ ထို႔အတူ အလွကုန္၊ စားေသာက္၊ ေဆး၀ါးႏွင့္ ျပည္ပမွ တရားမ၀င္ တင္သြင္းလာတဲ့ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ရွိလာပါက တရားမ၀င္ တင္သြင္းလာသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ကုန္စည္မ်ား တားဆီးေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွာ အေကာက္အခြန္ ဦးစီးဌာနမွလည္းေကာင္း၊ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားမွာလည္း အေကာက္အခြန္ဦးစီးဌာနႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ ပါ၀င္တဲ့ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ ၾကပ္မတ္စစ္ေဆးလ်က္ ရွိပါတယ္။ ေရွာင္ကြင္းလမ္းမ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသမွ ၀င္ေရာက္လာသည့္ တရားမ၀င္ ကုန္မ်ားကိုလည္း သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားက အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

“အခုေလာေလာဆယ္ျဖစ္ေနတဲ့ အြန္လုိင္းေပၚကေန ေရာင္းခ်ေနတဲ့ကိစၥရပ္က အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ ႏွစ္ခုနဲ႔ သက္ဆုိင္ပါတယ္။ FDA စစ္ေဆးျခင္း မျပဳရတဲ့အတြက္ အားလံုးက သံုးစြဲရန္သင့္၊ မသင့္ဆုိတဲ့ အႏၲရာယ္ရွိ မရွိဆုိတဲ့ အခ်က္အေပၚ မူတည္ပါ တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ အြန္လုိင္းေပၚကေန ေရာင္းခ်ၿပီးေတာ့ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ ေရာင္းခ်တဲ့အတြက္ တခ်ဳိ႕ေနရာမွာ အခြန္မ်ားလြတ္ေနတဲ့ အပိုင္းလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေသခ်ာစနစ္တက်စိစစ္ဖို႔ လုိေနပါၿပီ။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္၀န္းလံုးမွာ အြန္လုိင္းကေန ျဖန္႔ျဖဴးေနတဲ့စနစ္က တစ္ေန႔တျခား ႀကီးထြားလ်က္ရွိပါတယ္” ဟု၎က ေျပာၾကားသည္။

စားသံုးသူမ်ား နစ္နာမႈ မရွိေစေရးအတြက္ နစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါက အကာအကြယ္ ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၄ တြင္ အြန္လုိင္းမွ ေၾကာ္ျငာေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္၍ ကုန္စည္၏ အရည္အေသြး၊ အေရအတြက္၊ ကုန္စည္တြင္ ပါ၀င္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ကုန္စည္အား အသံုးျပဳပံု၊ ကုန္စည္၏ ေစ်းႏႈန္း၊ ကုန္စည္၏ ၀န္ေဆာင္မႈႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈကို ေပးအပ္ႏုိင္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စားသံုးသူမ်ားအား လိမ္လည္ထားေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ ကုန္စည္ (သို႔မဟုတ္) ၀န္ေဆာင္မႈ၏ အာမခံေပးထားမႈအေပၚ လိမ္လည္ထားေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ ကုန္စည္ (သို႔မဟုတ္) ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မဟုတ္မမွန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ကုန္စည္ (သို႔မဟုတ္) ၀န္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အႏၲရာယ္ရွိမႈကို အသိေပးျခင္း မရွိေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ သက္ဆုိင္သူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို မရဘဲ တစ္စံုတစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) အျဖစ္အပ်က္ကုိ အသံုးျပဳထားေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ လူမႈက်င့္၀တ္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို မေဆာင္ရြက္ရဟု ေဖာ္ျပပါရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“အစားအေသာက္ေဆး၀ါး၊ အလွကုန္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန (FDA) ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးေတာ့ အဲဒီ FDA ရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးမွသာလွ်င္ ျပ႒ာန္းထားေသာ အစားအေသာက္ ေဆး၀ါးဥပေဒနဲ႔အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ ဆုိပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းလုိင္စင္မ်ား လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို လုိက္နာမႈမရွိဘဲ ျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း ခံရပါက သံုးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္၊ က်ပ္ငါးသိန္းထက္ မပိုေသာေငြ ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ေငြႏွစ္ရပ္စလံုးကိုျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္ဟု စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

 

ျပည္ပမွ၀င္ေရာက္သည့္ အမွတ္တံဆိပ္ မျပည့္စံုေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို စစ္ေဆးေနၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္ေပၚ မူတည္၍ တင္သြင္းထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သူမ်ားအား အေရးယူမည္

စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္က ေညာင္ပင္ေလးေစ်းရွိ စားေသာက္ကုန္မ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ားကို FDA က ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးေနစဥ္

ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ေနေသာ ျပည္ပမွ၀င္ေရာက္သည့္ အမွတ္တံဆိပ္ မျပည့္စံုေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနက ၀ယ္ယူစစ္ေဆးေနၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္ေပၚမူတည္၍ တင္သြင္းထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သူမ်ားကို အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္႐ံုးခြဲ) မွ သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္က အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္႐ံုး) အဖြဲ႕သည္ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရး အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနတို႔ျဖင့္ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ပင္ေလးေစ်း၌ စားေသာက္ကုန္ေရာင္းခ်ေသာ ဆိုင္မ်ားတြင္ ေဖာ္မလင္ထည့္သြင္း အသံုးျပဳေနေသာ အစားအေသာက္မ်ား (မုန္႔ဖတ္၊ ပဲျပား၊ အမဲေသြး)၊ ေရာေႏွာဆီမ်ား၊ င႐ုတ္သီးမႈန္႔ႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္မရွိေသာ ေသာက္ေရသန္႔မ်ားကို အဓိက စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္ပမွ င္ေရာက္သည့္ အမွတ္တံဆိပ္ ျပည့္စံုမႈမရွိေသာ အစားအေသာက္မ်ားကိုလည္း ၀ယ္ယူစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေညာင္ပင္ေလးေစ်းရွိ ေဆးဆိုင္မ်ားႏွင့္ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဆးဆိုင္ေပါင္း ရွစ္ဆိုင္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆး၀ါး မွတ္ပံုတင္ အမွတ္မပါေသာ ေဆး၀ါးမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း ရွိ မရွိ၊ သက္တမ္းလြန္ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ စပ္ေဆးမ်ား ေရာင္းခ်မႈ ရွိ မရွိကိုလည္း စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ျပည္တြင္းထုတ္ စားေသာက္ကုန္ အမွတ္တံဆိပ္ေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး စားေသာက္ကုန္မ်ား၏ အမွတ္တံဆိပ္ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ သတ္မွတ္အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္း ရွိ မရွိကိုလည္း ေစ်းကြက္ ေထာက္လွမ္း စစ္ေဆးလ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္  အစားအေသာက္မ်ား၏ အမွတ္တံဆိပ္ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ လုပ္ငန္းတည္ေနရာ လိပ္စာ၊ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္၊ ထုတ္လုပ္ရက္စြဲ၊ သက္တမ္းကုန္ရက္စြဲ၊ ထုတ္လုပ္အပတ္စဥ္အမွတ္၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန၏ အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္ျခင္း ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္ႏွင့္ လိုင္စင္အမွတ္မ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ ထုတ္လုပ္သည့္ အစားအေသာက္မ်ား၏ အမွတ္တံဆိပ္ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို  ဇြန္ ၃၀ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ ညႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမွတ္တံဆိပ္ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုစြာ မပါရွိပါက ဇူလိုင္ ၁ ရက္မွစ၍ ဥပေဒအရ စိစစ္အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီးျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသား အစားအေသာက္ ဥပေဒတြင္ စားသံုးသူကို အဆိပ္သင့္ေစႏုိင္ေသာ၊ ေဘးဥပဒ္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏုိင္ေသာ အစားအေသာက္မ်ား၊ အစားအေသာက္၏ သဘာ၀၊ ျဒပ္၀တၳဳ သို႔မဟုတ္ အရည္အေသြးကို ထိခိုက္ေစၿပီး ေဘးဥပဒ္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစရန္ အရာ၀တၳဳ တစ္ခုလံုးကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုျဖစ္ေစ အစားထုိးထားေသာ သို႔မဟုတ္ ေရာစပ္ထားေသာ အစားအေသာက္၊ အစားအေသာက္ ထပ္ျဖည့္ပစၥည္းကို သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ပိုမိုအသံုးျပဳထားေသာ အစားအေသာက္၊ သက္ဆိုင္ရာက သတ္မွတ္ထားသည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ ဓာတ္ပစၥည္း အမ်ားဆံုး ပါႏုိင္ခြင့္ရွိေသာ ပမာဏထက္ ပိုမိုပါရွိေသာ အစားအေသာက္၊ သက္ဆိုင္ရာက တားျမစ္ထားသည့္ ပစၥည္းျဖစ္ေစ၊ ခြင့္မျပဳသည့္ ပစၥည္းျဖစ္ေစ ပါရွိေသာ အစားအေသာက္၊ ပုပ္သိုးေသာ၊ ပ်က္စီးေသာ သို႔မဟုတ္ လူတို႔စားသံုးရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ပစၥည္းပါရွိသည့္ အစားအေသာက္၊ စံမညီ အစားအေသာက္၊ အစားအေသာက္တြင္ မပါ၀င္သည့္ ဂုဏ္သတၱိကို အမွတ္တံဆိပ္ေပၚတြင္ လႊဲမွားေဖာ္ျပထားေသာ အစားအေသာက္၊ လိုင္စင္ထုတ္ေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းက သတ္မွတ္သည့္ ေဖာ္ျပရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား မပါရွိေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းျခင္း၊ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒအရ အစားအေသာက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျပစ္မႈျဖစ္ပါက ထိုသူအား ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အပါအ၀င္ ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ လိုင္စင္မရွိ ေဆးဆိုင္၊ ေဆး၀ါးအတု ေရာင္းခ်သည့္ ေဆးဆိုင္မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးေန

စက္တင္ဘာ ဒုတိယပတ္အတြင္းက လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဆးဆိုင္မ်ားကို FDA က ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးေနစဥ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အပါအ၀င္ ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ လိုင္စင္မရွိ ေဆးဆိုင္မ်ား၊ တရားမ၀င္ မွတ္ပံုမတင္ ေဆး၀ါး၊ စံမညီေဆး၀ါး၊ ေဆး၀ါးအတု ေရာင္းခ်သည့္ ေဆးဆိုင္မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အပါအ၀င္ မႏၲေလး၊ ဧရာ၀တီ၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး တရားမ၀င္ ေဆး၀ါးမ်ား၊ ေဆး၀ါးအတုႏွင့္ စံမမီေဆး၀ါးမ်ားကို တိုက္ဖ်က္သည့္ Operation Pangea အစီအစဥ္ကို ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ အမ်ဳိးသားေဆး၀ါး ဥပေဒအရ တရားစြဲဆိုခဲ့သည့္ အမႈေပါင္း ၂၆၅ မႈရွိၿပီး လိုင္စင္မရွိ ေဆးဆိုင္မ်ား၊ စပ္ေဆး၊ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရွိေသာ ေဆး၀ါး၊ တရားမ၀င္ ေဆး၀ါးေရာင္းခ်သည့္ ေဆးဆိုင္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္အလိုက္ အမ်ဳိးသားေဆး၀ါး ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူခဲ့သည့္ အမႈမ်ားမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၇၁ မႈ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၁၉ မႈ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၅၁ မႈ၊၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၉၉ မႈ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ ၂၅ မႈ စုစုေပါင္း ၂၆၅ မႈရွိ ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအမႈမ်ားအနက္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“အမႈဖြင့္ အေရးယူခဲ့တဲ့ ေဆးဆိုင္ေတြထဲမွာ လိုင္စင္မရွိဘဲေရာင္းတဲ့ ေဆးဆိုင္ေတြလည္းပါတယ္။ အမ်ားဆံုးကေတာ့ မွတ္ပံုမတင္ေဆး၀ါးေတြ ေရာင္းခ်တဲ့ ေဆးဆိုင္ေတြပါ။ ေနာက္တစ္ခုက စပ္ေဆးလည္း ပါပါတယ္။ ဒီႏွစ္ထဲမွာ ေထာင္ဒဏ္အရ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ ေပးလိုက္တာေတြက တစ္မႈပါပါတယ္။ တပ္ကုန္းမွာ မိတဲ့ကိစၥက ထိန္းခ်ဳပ္ေဆးပါ ေရာင္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေထာင္ေလးႏွစ္ ခ်မွတ္လိုက္တယ္။ မူးယစ္ေဆးပါပါလို႔ပါ။ ဒီႏွစ္ထဲမွာ ၂၅ မႈရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ မၿပီးျပတ္ေသးဘူး။ စိစစ္ဆဲပဲ ရွိပါေသးတယ္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္ ပထမေျခာက္လအတြင္း အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန၊ ေဆး၀ါးဌာနခြဲ အေနျဖင့္ ေဆး၀ါးလက္ခံစစ္ေဆးျခင္း ၁၇၇၈ ခု၊ ေဆး၀ါးမွတ္ပံုတင္ ထုတ္ေပးျခင္း (အသစ္၊ သက္တမ္းတိုး) ၁၁၆၂ ခု၊ ေဆး၀ါးေၾကာ္ညာ စိစစ္ျခင္း ၄၁ ခု၊ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္း ၄၅ ခုႏွင့္ အမ်ဳိးသားေဆး၀ါးဥပေဒအရ တရားစြဲဆိုခဲ့သည့္ အမႈေပါင္း ၂၅ မႈထိရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသားေဆး၀ါး ဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိေသာ ေဆး၀ါး၊ မွတ္ပံုတင္ ေခတၱ႐ုတ္သိမ္းျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ျပဳလုပ္ထားေသာ ေဆး၀ါး၊ ေဆး၀ါးအတု၊ စံမညီေဆး၀ါး၊ ပ်က္စီးေဆး၀ါး၊ ေရာေႏွာေဆး၀ါးမ်ား၊ ေဘးဥပါဒ္ ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္ထားေသာ ေဆး၀ါး၊ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက သံုးစြဲရန္မသင့္ဟု  မိန္႔ေၾကညာစာ ထုတ္ျပန္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းျခင္း၊ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္း ခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါက ယင္းဥပေဒျဖင့္ အေရးယူႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ခံရပါက ေငြဒဏ္အနည္းဆံုး က်ပ္ ၅၀၀၀၀ မွ အမ်ားဆံုးက်ပ္ ၅၀၀၀၀၀ အထိျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္ႏွစ္အထိျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ က်ခံႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္တြင္း/ျပည္ပထုတ္ အခ်ဳိရည္မ်ားအား FDA က စစ္ေဆးေနၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ အခ်ဳိရည္မ်ားကို ေထာက္ခံခ်က္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခြင့္ ရပ္ဆိုင္းျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္

စူပါမားကက္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ အခ်ဳိရည္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ျပည္တြင္း/ျပည္ပထုတ္ အခ်ဳိရည္မ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနက စစ္ေဆးေနၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္ ရလဒ္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ ျပည္တြင္းထုတ္ အခ်ဳိရည္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခြင့္ ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ ျပည္ပထုတ္အခ်ဳိရည္မ်ားကို ေထာက္ခံခ်က္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ စစ္ေဆးျခင္းမွာ ပံုမွန္ေစ်းကြက္ ေထာက္လွမ္းျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အထူးစီမံခ်က္ခ် ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ FDA ေထာက္ခံခ်က္ရွိသည္ ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ျပည္တြင္းထုတ္ႏွင့္ ျပည္ပထုတ္အခ်ဳိရည္ အားလံုးကို စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္၂၂ရက္က ေနျပည္ေတာ္ကုန္တိုက္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ သေျပကုန္းေစ်း၊ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕မေစ်းမ်ားအျပင္ ေနျပည္ေတာ္ရွစ္ၿမိဳ႕ နယ္ရွိ ေစ်းမ်ားသို႔ သြားေရာက္စစ္ ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း၊  ျပည္ တြင္းရွိ တပိုင္တႏိုင္လုပ္ငန္းငယ္ မ်ားမွထုတ္လုပ္ေသာထုပ္ပိုးမႈသပ္ ရပ္ျခင္းမရွိ၊အမွတ္တံဆိပ္ကပ္ထား ျခင္းမရွိေသာအခ်ဳိရည္မ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးေနၿပီး လိုအပ္ပါက ပိုးမႊားစစ္ေဆးမႈမ်ားပါ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔စစ္ေဆးရာတြင္ FDA သို႔ ေပးပို႔ထားေသာ နမူနာပစၥည္းႏွင့္ ေစ်းကြက္တြင္းရွိ ေရာင္းခ်ပစၥည္း ကြဲလြဲေနျခင္း၊ သတ္မွတ္စည္းကမ္းႏွင့္အညီ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း မရွိသည့္ အခ်ဳိရည္မ်ား ေတြ႕ရွိပါကလည္း ဥပေဒအရ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းက ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ေနသည့္ အခ်ဳိရည္ ၁၁ မ်ဳိးမွာ အဏုဇီ၀ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးမ်ား ပါ၀င္သည့္အတြက္ စားသံုးရန္ မသင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

စားသံုးရန္ မသင့္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည့္ အခ်ဳိရည္မ်ားမွာ Jelly စာသားပါ အခ်ဳိရည္(ခရမ္းေရာင္)၊ အခ်ဳိရည္ (ပန္းေရာင္)၊ အခ်ဳိရည္ (အနီေရာင္)၊ အမွတ္တံဆိပ္မပါ အခ်ဳိရည္ (လိေမၼာ္ေရာင္)၊ Cola အခ်ဳိရည္ (အနီေရာင္)၊ အမွတ္တံဆိပ္မပါ အခ်ဳိရည္ (ပန္းေရာင္)၊ အမွတ္တံဆိပ္မပါ အခ်ဳိရည္ (အစိမ္းေရာင္)၊ အမွတ္တံဆိပ္မပါ ေ၀ဖာလံုး၊ Fruit Drink Juice အခ်ဳိရည္ (လိေမၼာ္ေရာင္)၊ Pineapple Juice အခ်ဳိရည္ (ခရမ္းေရာင္)၊ အမွတ္တံဆိပ္မပါ အခ်ဳိရည္ (လိေမၼာ္ေရာင္) တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအခ်ဳိရည္မ်ားတြင္ ခြင့္မျပဳဆိုးေဆး Rhodamine B ႏွင့္ Orange II တို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနသည္ အမ်ဳိးသားေဆး၀ါးဥပေဒႏွင့္ အမ်ဳိးသား အစားအေသာက္ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံတြင္း ထုတ္လုပ္တင္သြင္း ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းစင္မႈ၊ အရည္အေသြးျပည့္မီမႈ၊ စစ္မွန္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္းႏွင့္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ အစားအေသာက္သြင္းကုန္ ေထာက္ခံခ်က္ ၂၃၉၇ ခု၊ တင္သြင္းေထာက္ခံခ်က္ ၃၃၇၈ ခု၊ စုစုေပါင္း ၅၇၇၅ ခု၊ အစားအေသာက္ပို႔ကုန္ ေထာက္ခံခ်က္၂၃ ခု၊ တင္ပို႔ျခင္း ေထာက္ခံခ်က္ ေျခာက္ခု၊ စုစုေပါင္း ၂၉ ခုကို ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ပိတ္သိမ္းအေရးယူထားေသာ ေသာက္ေရသန္႔မ်ားကို ေထာက္ခံခ်က္ရရွိၿပီးခ်ိန္ (သို႔မဟုတ္) သက္တမ္းတိုးၿပီးခ်ိန္တြင္ FDA က ျပန္လည္ထုတ္ျပန္ ေၾကညာမည္

ၾသဂုတ္လ အတြင္းက လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေသာက္ေရသန္႔ လုပ္ငန္းမ်ားအား FDA က ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးစဥ္

လတ္တေလာ ပိတ္သိမ္းအေရး ယူထားေသာ ေသာက္ေရသန္႔မ်ားကို ေထာက္ခံခ်က္ရရွိၿပီးခ်ိန္ (သို႔မဟုတ္) သက္တမ္းတိုးၿပီးခ်ိန္တြင္  ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနက ျပန္လည္ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လတ္တေလာ ပိတ္သိမ္းအေရးယူထားေသာ ေသာက္ေရသန္႔ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ေစ်းကြက္အတြင္း ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္း ေတြ႕ရွိက ျမန္မာႏိုင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရး ေကာ္မတီ (သို႔မဟုတ္) ၿမိဳ႕နယ္အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနသို႔ အေထာက္အထားႏွင့္တကြ တိုင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

လတ္တေလာ ပိတ္သိမ္းအေရးယူထားေသာ ေသာက္ေရသန္႔မ်ားမွာ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၀တီ၊ အာသီသ၊ ႐ူပါဦး၊ A10 mile၊ Clever၊ Rex အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ စြမ္း၊ ဖိုးခ်စ္၊ Myat Noe Eain၊ Kar၊ ရိဒ္သက္စမ္းေရ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လွသရဖူ၊ ေရႊအိုးအမွတ္တံဆိပ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းမ်ားမွ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ေပးသည့္ ကာလအတြင္း လိုအပ္သည့္ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း FDA မွ သိရသည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ခ႐ိုင္ေလးခ႐ိုင္ရွိ ေထာက္ခံခ်က္ရွိၿပီး ေသာက္ေရသန္႔စက္႐ံုမ်ား အပါအ၀င္ ေထာက္ခံခ်က္မရွိ ထုတ္လုပ္ေနေသာ ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္းမ်ားကို ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးေနၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္လုပ္မႈက်င့္စဥ္ (GMP) ႏွင့္အညီ ထုတ္လုပ္မႈ မရွိေသာ စက္႐ံုမ်ားကို စက္႐ံုအလိုက္ ႏွစ္ပတ္မွ တစ္လအထိ ထုတ္လုပ္မႈ ရပ္ဆိုင္းအေရးယူလ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိအထိ လွည္းကူး၊ လႈိင္ႏွင့္ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေသာက္ေရသန္႔ လုပ္ငန္းေပါင္း ၃၀ နီးပါးကို အေရးယူထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္႐ံုးခြဲ) မွ သိရသည္။

စစ္ေဆးမႈတြင္ ေထာက္ခံခ်က္ရရွိၿပီး ေသာက္ေရသန္႔ လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ေထာက္ခံခ်က္မရွိ ထုတ္လုပ္ေနေသာ ေသာက္ေရသန္႔ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြစစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ GMP ႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ခံ၀န္ထိုးျခင္းႏွင့္ ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ပိတ္သိမ္းအေရးယူခဲ့ၿပီး ယင္းေသာက္ေရသန္႔   လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ GMP သို႔ေထာက္ခံခ်က္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး GMP ႏွင့္အညီ ကိုက္ညီမွသာ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလအတြင္းက ေသာက္ေရသန္႔ အရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ Standard Plate Count ကိုအာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ ျပင္ဆင္ေလွ်ာ့ေပါ့ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေထာက္ခံခ်က္ရရွိရန္ ၾကန္႔ၾကာေနသည့္ ေသာက္ေရသန္႔ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ လုပ္ငန္း ၇၀ ခန္႔ ထုတ္လုပ္ခြင့္ ျပန္လည္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခင္က အဏုဇီ၀ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာေၾကာင့္ အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္ျခင္း ေထာက္ခံခ်က္မရသည့္ ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္း အသစ္မ်ားႏွင့္ သက္တမ္းတိုးလုပ္ငန္းမ်ား မ်ားစြာရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေထာက္ခံခ်က္မရသည့္ လုပ္ငန္းသစ္ ၃၄ ခုအနက္ Standard Plate Count ၃၀၀ ေက်ာ္ၿပီး တတိယအႀကိမ္က်သည့္ လုပ္ငန္းမွာ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး စတုတၳအႀကိမ္က်သည့္ လုပ္ငန္းမွာ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း၊ ေထာက္ခံခ်က္မရသည့္ သက္တမ္းတိုးလုပ္ငန္း၂၆ ခုအနက္ Standard Plate Count ၃၀၀ ေက်ာ္ၿပီး တတိယအႀကိမ္က်သည့္ လုပ္ငန္းမွာ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး စတုတၳအႀကိမ္က်သည့္ လုပ္ငန္းမွာ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနမွ စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္အရ သိရသည္။

 

လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေထာက္ခံခ်က္မရွိ ထုတ္လုပ္ေနေသာ ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္း ငါးခုအား FDA က ရက္အကန္႔အသတ္ မရွိ ပိတ္သိမ္း

ၾသဂုတ္ ၉ ရက္က လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္းမ်ားအား FDA က ေရွာင္တခင္သြားေရာက္စစ္ေဆးေနစဥ္

ၾသဂုတ္ ၉ ရက္က လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေထာက္ခံခ်က္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း မရွိေသာ ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္း ငါး႐ံုအား ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ပိတ္သိမ္း အေရးယူခဲ့ၿပီး စိစစ္ဆဲ၊ ေထာက္ခံခ်က္ ရရွိၿပီးေသာ ေသာက္ေရသန္႔စက္႐ံု ေလး႐ံုကို ေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္လုပ္မႈက်င့္စဥ္ (GMP) ႏွင့္ အညီ ထုတ္လုပ္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ယာယီရပ္ဆိုင္း အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန ရန္ကုန္႐ံုးခြဲမွ သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၉ ရက္က အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန ရန္ကုန္႐ံုးခြဲႏွင့္အတူ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္ျခင္း ေထာက္ခံခ်က္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း မရွိေသာ ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္း ငါးခုအား ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး စက္႐ံုမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္လုပ္မႈက်င့္စဥ္ (GMP) ႏွင့္ အညီ ထုတ္လုပ္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ စက္႐ံုပိုင္ရွင္အား ခံ၀န္ထိုးျခင္းႏွင့္ ရက္အကန္႔အသတ္ မရွိ ပိတ္သိမ္း အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ေသာက္ေရသန္႔ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ FDA သို႔ ေထာက္ခံခ်က္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး GMP ႏွင့္အညီ ကိုက္ညီမွသာ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပိတ္သိမ္း အေရးယူခဲ့ေသာ ေသာက္ေရသန္႔မ်ားမွာ စြမ္း၊ ဖိုးခ်စ္၊ Myat Noe Eain ၊ Kar Kar၊ ရိဒ္သက္စမ္းေရ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လအတြင္းက လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပိတ္သိမ္း အေရးယူခဲ့ေသာ ေသာက္ေရသန္႔ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ဆက္လက္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေနေသာ နႏၵာဂီရိႏွင့္ ေကာင္းကင္ ေသာက္ေရသန္႔ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရန္ ေခၚယူ၍ အထူးသတိေပးခဲ့ၿပီး စိစစ္ဆဲႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္ ရရွိၿပီးေသာ ေသာက္ေရသန္႔ စက္႐ံု ေလး႐ံုအား ထပ္မံ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးခဲ့ရာ စက္႐ံုမ်ားမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္လုပ္မႈက်င့္စဥ္ (GMP) ႏွင့္ မကိုက္ညီျခင္း၊ မလိုက္နာျခင္းတို႔ ေတြ႔ရွိသျဖင့္ စက္႐ံုစစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ စက္႐ံုမ်ားအား တစ္ပတ္မွ ႏွစ္လအထိ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ယာယီရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီး ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳရန္ ႏွင့္ စက္႐ံုအား ျပဳျပင္ရန္ သတိေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေစ်းကြက္၌ တရားမ၀င္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ ျဖဴး ေရာင္းခ်ေနသည့္ ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္း မ်ားစြာရွိေနၿပီး အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္ျခင္း ေထာက္ခံခ်က္မရွိ ထုတ္လုပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အပါအ၀င္ ထုတ္လုပ္ခြင့္ ယာယီ ဆိုင္းငံ့ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ပါက ဥပေဒအရ တရားစြဲဆို အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း FDA မွ သိရသည္။

ေသာက္ေရသန္႔ လုပ္ငန္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း ေထာက္ခံခ်က္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုတြင္က်ယ္ေစရန္ႏွင့္ လ်င္ျမန္ေစရန္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရွိ FDA ခ႐ိုင္ ႐ံုးခြဲမ်ားျဖစ္ေသာ ေျမာက္ပိုင္း ႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ႐ံုးမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ျပဳထားေၾကာင္းႏွင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္းသစ္ ၈၂ ခု၊ တိုးခ်ဲ႕ ၁၉ ခုႏွင့္ သက္တမ္းတိုးလုပ္ငန္း ၆၀ ကို အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္ျခင္း ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ထုတ္ေပးရန္ စိစစ္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။