ျမန္မာဘာသာစကား ကြၽမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ားကို Facebook က ထပ္မံခန္႔အပ္မည္

ျမန္မာဘာသာစကား ကြၽမ္းက်င္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို Facebook က ထပ္မံခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ လူမႈကြန္ရက္စံႏႈန္း ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရွိပါက Messenger မွတစ္ဆင့္ တိုင္ၾကားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Facebook မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

Facebook က တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းရွိမီဒီယာမ်ားကို လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး Facebook ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ Facebook အေနျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ က႑ေျခာက္ခု ခြဲျခားထားၿပီး ပုံရိပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ အေၾကာင္းအရာအတြက္ ၃ ဒသမ ၄ သန္း၊ အေဖာ္အခြၽတ္ အေၾကာင္းအရာအတြက္ ၁ ဒသမ ၉ သန္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥ အေၾကာင္းရာအတြက္ ၂၁ သန္း၊ အၾကမ္းဖက္၀ါဒျဖန္႔မႈ အေၾကာင္းအရာအတြက္၂၁ သန္း၊ အမုန္းစကား အေၾကာင္းအရာအတြက္ အေကာင့္ေပါင္း၂ ဒသမ ၅သန္း၊ အေကာင့္တုႏွင့္ ေႏွာက္ယွက္သည့္ စာတိုေပးပုိ႔ျခင္း အေၾကာင္းအရာအတြက္ အေကာင့္ ၈၃၆ သန္းကို ဖယ္ရွားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာဘာသာစကားနဲ႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ကြၽမ္းက်င္မႈေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေပၚ အာ႐ုံထားကိုင္တြယ္တဲ့ အဖြဲ႕သားေတြ တိုးပြားလာေအာင္ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕သားေတြမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို သိရွိနားလည္ၿပီး အသုံးျပဳသူေတြ လုံျခဳံဖို႔အတြက္ အာ႐ုံထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ၊ ႏိုင္ငံတြင္းက ကြၽမ္းက်င္သူေတြနဲ႔ အေၾကာင္းအရာကိစၥရပ္တိုင္း ကြၽမ္းက်င္သူေတြကို ကြၽန္မတို႔ Community Operation အဖြဲ႕ထဲမွာ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ Global Operation and Safety Team က ေလာေလာဆယ္မွာ ကမၻာတစ္၀န္းက လူေပါင္း ၁၅,၀၀၀ နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။ ဒီႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ ၂၀,၀၀၀ အထိရွိလာေအာင္ ထပ္မံၿပီးေတာ့ လူအင္အားျဖည္ရန္ စီစဥ္ထားပါတယ္” ဟု Facebook ၏ Product Manager Sara Su က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ Facebook အသုံးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္ စံႏႈန္းခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေတြ႕ရွိပါက Messenger မွတစ္ဆင့္ တိုင္ၾကားႏိုင္ၿပီး ျပည္တြင္းက Facebook အသုံးျပဳသူေတြ လုံျခဳံႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းက မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Facebook အေနျဖင့္ လူမႈစံႏႈန္းတိုင္ၾကားေရး Tools မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာေပး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အဆက္မျပတ္ လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုဆိုရင္ Facebook Messenger မွာပါ တိုင္ၾကားႏိုင္ၿပီး ဖုန္းေတြမွာလည္း တိုင္ၾကားႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အသုံးျပဳသူေတြလည္း Messenger မွာ လူမႈကြန္ရက္စံႏႈန္းေတြ ခ်ိဳးေဖာက္ေနတယ္လို႔ ယူဆတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို တိုင္ၾကားႏိုင္ပါတယ္လို႔ ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

Facebook အေနျဖင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လုံျခဳံမႈအပိုင္း၊ Engineering ႏွင့္ မူ၀ါဒအပိုင္းမ်ားအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ထပ္မံခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ခန္႔အပ္ခံရသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ အသုံးျပဳသူမ်ား ၾကဳံေတြေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို နားလည္ၿပီး အသုံးျပဳသူမ်ား လုံျခဳံေရး အဓိက လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ပိတ္ပင္ခံရေသာ္လည္း Facebook ၌ ဆက္ရွိေနမည္ဟု ျမန္မာဘုန္းႀကီးအခ်ဳိ႕ ကတိျပဳ

လူမႈမီဒီယာကုမၸဏီႀကီးျဖစ္ေသာ Facebook က ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားကို ပစ္မွတ္ထားၿပီး အမုန္းစကားမ်ား ျဖန္႔ခ်ိသည္ဟုဆိုကာ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီအမ်ားအျပားကို ပိတ္ပင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သေဘာထား တင္းမာသည့္ ျမန္မာဘုန္းႀကီးအခ်ဳိ႕က အမွန္တရားကို ေျပာဆိုရန္အတြက္ ပိတ္ပင္မႈမ်ားကို ေရွာင္တိမ္းကာ Facebook ကို ဆက္လက္အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္ ၈ ရက္ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္ခဲ့ဖြယ္ရွိသည္ဟုဆိုကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ေနေသာ ကုလသမဂၢအရာရွိမ်ားက Facebook သည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုုင္ငံအတြင္းရွိ လူနည္းစုမ်ားကို ဆန္႔က်င္၀ါဒျဖန္႔ရန္ ရင္းျမစ္တစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုတစ္ရပ္အျဖစ္ ေပၚထြက္လာခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ Facebook ေပၚတြင္ လူနည္းစုအုပ္စု ကို ပစ္မွတ္ထားလ်က္ အၾကမ္းဖက္ၿပီး ေဒါသထြက္ေနသည့္ ပို႔စ္မ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

‘‘ဒါဟာ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ျပသခြင့္ကို ခ်ဳိးေဖာက္မႈပါ’’ ဟု ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕၀င္ ဦးသုစိတၱက ႐ိုက္တာသတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Facebook က သူ႔အား အမုန္းစကားျဖန္႔ခ်ိသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ နာရီပိုင္းအၾကာတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ျပည္သူေတြဆီ အမွန္တရားကို ေျပာဆိုဖို႔ရာ တျခားနာမည္ေတြ၊ တျခားအေကာင့္ေတြနဲ႔ Facebook ကို ဆက္ၿပီးအသံုးျပဳသြားမွာပါ’’ ဟု ဦးသုစိတၱက ႐ိုက္တာသတင္းဌာန သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လက ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခ့ဲရာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၇၀၀,၀၀၀ ခန္႔သည္ အိမ္နီးခ်င္းဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ၾကေၾကာင္း ကုလသမဂၢႏွင့္ အကူအညီေပးေရး ေအဂ်င္စီမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Facebook က ပို႔စ္အခ်ဳိ႕ကို ဖယ္ရွားရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ ေမလအတြင္းက ၎၏အေကာင့္အား Deactivate လုပ္ခဲ့ေသာ အဆိုပါအဖြဲ႕မွ အျခားဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးျဖစ္သည့္ ဦးပညာ၀ံသက သူသည္ အျခားအမည္တစ္ခုျဖင့္ Facebook ၌ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၿပီး အမွန္တရားကို ဆက္လက္ေရးသားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Facebook က ၎တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၌ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ အဖြဲ႕မ်ားအတြင္း ပိုမို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နည္းပညာဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို တံု႔ျပန္ ရန္ႏွင့္ နားလည္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အီးေမးလ္မွတစ္ဆင့္ ႐ိုက္တာသတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘‘ဒီထပ္ကာထပ္ကာ က်ဴးလြန္ေနသူေတြ ရဲ႕ ေရွ႕ကိုေရာက္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အျမဲတမ္း ပိုလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ သူတို႔ကို Facebook ကေန အတတ္ႏိုင္ဆံုး အျမန္ဖယ္ရွားႏိုင္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈလက္ နက္ကိရိယာေတြကို တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္’’ ဟု Facebook ကုမၸဏီ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကယ္လီဖိုးနီးယားအေျခစိုက္ Facebook ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘာသာစကားမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ လူလုပ္အသိဥာဏ္ (Artificial Intelligence) ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားကို ခါးခါးသီးသီး ေျပာဆိုမႈအတြက္ ထင္ရွားသည့္ မဘသဟုေခၚေသာ အစြန္းေရာက္ ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအမ်ားအျပားကို အမုန္းစကား ေျပာဆိုသူမ်ားဟု သတ္မွတ္ၿပီး Facebook မွ ေန၍ ဖယ္ရွားပစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာဘာသာ Community စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဘာသာျပန္ရာတြင္ Facebook ကို အကူအညီေပးေနသည့္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ဖန္တီးရာအဖြဲ႕၏ မန္ေနဂ်ာျဖစ္ေသာ မအိျမတ္ႏိုးခင္က ဘက္မလိုက္သည့္အျပင္ ျမန္မာဘာသာစကားကို ေကာင္းစြာနားလည္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ပို၍ငွားရမ္းရန္ Facebook ကို ပို၍ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ မႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို လႈံ႔ေဆာ္ရန္ ေကာလာဟလမ်ား ျဖန္႔ခ်ိမႈ၏ ေနာက္ကြယ္၌ရွိေသာ ပြားမ်ားေနသည့္ အေကာင့္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ Facebook အတြက္ ယင္းသည္သာ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း မအိျမတ္ႏိုးခင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပထမသုံးလအတြင္း တစ္ကမၻာလုံးတြင္ Facebook အသုံးျပဳသူမ်ားအနက္ အေကာင့္တု ၅၈၃ သန္းႏွင့္ ေႏွာင့္ယွက္သည့္စာတိုေပးပို႔ျခင္း အေကာင့္ ၈၃၆ သန္းေက်ာ္ ဖယ္ရွားခဲ့ဟု Facebook တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေျပာၾကား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပထမသုံးလအတြင္းFacebook တစ္ကမၻာလုံးအသုံးျပဳသူအနက္မွ အေကာင့္တုေပါင္း ၅၈၃ သန္းႏွင့္ ေႏွာင့္ယွက္သည့္ စာတိုေပးပုိ႕ျခင္းအေကာင့္ ၈၃၆  သန္းေက်ာ္ ဖယ္ရွားေပးခဲ့ဟု Facebook က တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Facebook က တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားေတြ႕ဆုံပြဲကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၈ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါရွင္းလင္းပြဲတြင္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“Facebook ကို အမုန္းတရားပြားေစရန္ သို႔ အၾကမ္းဖက္လႈံ႔ေဆာ္ေစရန္အတြက္ အသုံးျခေနျခင္းကို ကြၽန္မတို႔မလိုလားပါဘူး။ ဒီလိုအေၾကာင္းအရာေတြကို Facebook ေပၚမွာ တတ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆုံး ဖယ္ရွားပစ္ဖို႔ နည္းလမ္းေပါင္းစုံကေန ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၾကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကိုကြၽန္မတို႔ဘက္က တုံ႔ျပန္ရာမွာ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့တယ္ဆိုတာ သိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက သုံးစြဲသူေတြလုံျခဳံဖို႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္ဖို႔ က႑မ်ိဳးစုံမွာလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြျပဳလုပ္ထားပါတယ္” ဟု Product Manager Sara Su က ေျပာၾကားသည္။

Facebook အေနျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ က႑ေျခာက္ခု ခြဲျခားထားၿပီး ပုံရိပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈအတြက္ အေကာင့္ ၃ ဒသမ ၄ သန္း၊ အေဖာ္အခြၽတ္အတြက္ အေကာင့္ေပါင္း ၁ ဒသမ ၉ သန္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥေတြအတြက္ အေကာင့္ေပါင္း၂ ၁ သန္း၊ အၾကမ္းဖက္၀ါဒ ျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားအတြက္ အေကာင့္ေပါင္း၂၁ သန္း၊ အမုန္းစကားအတြက္အေကာင့္ ေပါင္း ၂ ဒသမ ၅ သန္း၊ အေကာင့္တုႏွင့္ ေႏွာင့္ယွက္သည့္ စာတိုေပး ပုိ႔ျခင္း အေကာင့္ ၈၃၆ သန္းကိုဖယ္ရွားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသာမက ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွာရွိတဲ့ Facebook အသုံးျပဳသူလူထုရဲ႕ လုံျခဳံမႈဟာ အမွန္တကယ္ ဦးစားေပးတဲ့ အရာပါ။ ဒီအတြက္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အေၾကာင္းနဲ႔ၾကဳံေတြ႕ရတဲ့ ျပႆနာေတြကို ေသခ်ာနာလည္းတဲ့ အဖြဲ႕သားေတြရွိေနပါၿပီ၊ ကြၽန္မတို႕ရဲ႕ Facebook ကို တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္တိုင္း ျမန္မာကို ေခါင္းထဲ ထည့္ထားပါတယ္။ အေျဖေတြအားလုံးအတြက္ေတာ့ မရွိေသးပါဘူး” ဟု ၎က ဆုိသည္။

Facebook ေပၚတြင္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုကို ပယ္ဖ်က္လုိက္သည့္အခါ ျပည္တြင္းအသုံးျပဳသူေတြသာမက ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွ အသုံးျပဳေတြထံမွပါ အၾကံျပဳခ်က္ေတာင္းခံေပးပို႔ႏုိင္ၿပီး ေပးပို႔ထားသည့္ အၾကဳံျပဳခ်က္ ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို Facebook Comunity Operation က ၂၄ နာရီအတြင္း ဆန္းစစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္အၾကံျပဳခ်က္ေပးပို႔ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ အေဖာ္အခြၽတ္ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ လိင္ကိစၥမ်ား၊ အမုန္းစကားမ်ား ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ ေပးပို႔ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Facebook မွ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြက္ လုံျခဳံမႈအပိုင္း၊  Engineering ႏွင့္ မူ၀ါဒ အပိုင္းေတြအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ား ထပ္မံခန္႔အပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ အသုံးျပဳသူမ်ားၾကဳံေတြေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို နားလည္ၿပီး အသုံး ျပဳသူေတြ လုံျခဳံဖို႔အတြက္ အဓိကလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ Facebook အသုံးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္စံႏႈန္း ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Messenger မွတစ္ဆင့္ တိုင္ၾကားႏိုင္ၿပီး ျပည္တြင္းက Facebook အသုံးျပဳသူေတြ လုံျခဳံႏိုင္ရန္ အတြက္ ျပည္တြင္းက မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။

 

 

အစုိးရကုိ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ အေကာင့္အခ်ဳိ႕ ပိတ္သိမ္းခံရျခင္းေၾကာင့္ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း အေကာင့္မ်ားအေပၚ ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ စံႏႈန္းတစ္ေျပးညီျဖင့္သာ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေနေၾကာင္း Facebook တာ၀န္ရွိသူ ေျပာၾကား

၂၀၁၈ ဇြန္ ၈ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Sedona ဟိုတယ္၌ Facebook မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ား ေတြ႕ဆံုစဥ္

အစိုးရကိုေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ေနေသာ အေကာင့္အခ်ဳိ႕ကို ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ပိတ္သိမ္းျခင္းမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း Facebook အေနျဖင့္ အေကာင့္မ်ားအေပၚ ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ စံႏႈန္းတစ္ေျပးညီျဖင့္သာ ကိုင္တြယ္ဖယ္ရွားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၈ ဇြန္ ၈ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Sedona ဟိုတယ္၌ Facebook မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ား ေတြ႕ဆံုစဥ္ Facebook က ေျပာ ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ Facebook မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဆိုင္မြန္မီနာႏွင့္အဖြဲ႕တို႔ ဇြန္ ၆ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုၿပီးမၾကာမီမွာပင္ Facebook ေပၚတြင္ အျပာေရာင္ အမွန္ျခစ္ ရရွိထားေသာ ဦးလွေဆြ၏အေကာင့္ ပိတ္သိမ္းခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္အေပၚ အြန္လိုင္းသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္၀င္တစား ရွိေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ဦးလွေဆြအပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Facebook Account အခ်ဳိ႕ပိတ္သိမ္းခံရမႈသည္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ေျပာဆိုတိုက္တြန္းမႈေၾကာင့္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျဖရွင္းခ်က္ကို ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ႏွင့္သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕က ဇြန္ ၈ ရက္တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“Facebook မွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ လူမႈကြန္ရက္ စံႏႈန္းေတြဆိုတာ ရွိပါတယ္။ အသံေတြ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရမယ္၊ လံုျခံဳမႈရွိရမယ္၊  တရားမွ်တမႈရွိရမယ္ စသည္ျဖင့္ရွိပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း အမုန္းစကားေတြ၊ အႏိုင္က်င့္တာေတြ၊ အေႏွာင့္အယွက္ေပးတာေတြ၊ စံႏႈန္းခ်ဳိးေဖာက္တာေတြကို ဖယ္ရွားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ေတာ့ အမ်ားႀကီး မေျပာခ်င္ပါဘူး။ ေျပာရရင္အရွည္ႀကီး ျဖစ္ေနပါမယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့စံႏႈန္းေတြက ျမန္မာအပါအ၀င္ တစ္ကမၻာလံုးမွာအတူတူပဲျဖစ္ပါတယ္။ ညီတူညီမွ်ဆက္ဆံတာ၊ တန္းတူညီမွ် ေျပာဆိုခြင့္ရွိတာေတြကို Facebook အေနနဲ႔ အေလးထား အာ႐ံုစိုက္ပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံမွာ Facebook သံုးစြဲသူေပါင္း ၁၈ သန္းရွိေနပါတယ္။ သံုးစြဲသူဘယ္သူမဆို ပို႔လိုက္သမွ် Report လုပ္လိုက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာတိုင္းကို ၾကည့္႐ႈစိစစ္ၿပီးေတာ့ စံႏႈန္းေတြကိုခ်ဳိး ေဖာက္ထားတယ္ဆိုရင္ ဖယ္ရွားေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေကာင့္ဟက္ခံရတယ္ ဆိုတဲ့ကိစၥေတြကိုလည္း ေျဖရွင္းေပးေနပါတယ္။ ပိုၿပီးလံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရွိေအာင္ ဘယ္လို သံုးစြဲသြားမလဲဆိုတာနဲ႔ ပညာေပးအစီအစဥ္ေတြကို အစိုးရပိုင္းကို ေျပာျပထားတာရွိပါတယ္။ ဒီလိုပညာေပးအစီအစဥ္ေတြကိုမ်ား မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ဒါေတြကိုကာကြယ္ႏိုင္မယ္လို႔ျမင္မိပါတယ္” ဟု Facebook ၏ Public Policy Director ျဖစ္သူ Mia Garlick က ဇြန္ ၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရပိုင္းႏွင့္ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေသးစိတ္ ေျဖၾကားျခင္းမရွိဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရွ႕ဆက္ခ်မွတ္သြားမည့္မူ၀ါဒဟူ၍ သီးျခားမရွိေသာ္လည္း သီးသန္႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားႏွင့္အစီအစဥ္အခ်ဳိ႕ကိုလုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ Facebook အေနျဖင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး  Youth Portal ကိုလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ Facebook ကို အလြန္သံုးစြဲေနသည္ကိုေတြ႕ရသျဖင့္ ျမန္မာဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ အျပည့္အ၀သံုးစြဲႏိုင္မည့္ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“Facebook ေပၚမွာ ဘယ္အရာေတြကို ခြင့္ျပဳမယ္၊ ဘယ္အရာေတြကိုေတာ့ ခြင့္မျပဳဘူးဆိုတာကို သတ္မွတ္ထားတာရွိပါတယ္။ Facebook အေနနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ဆိုင္တာ၊ ကေလးသူငယ္နဲ႔ဆိုင္တာေတြကို အေလးထားပါတယ္။ လံုျခံဳမႈနဲ႔တရားမွ်တမႈရွိေစဖို႔ ဂ႐ုတစိုက္နဲ႔ကိုင္တြယ္ပါတယ္။ သံုးစြဲသူအားလံုး စံႏႈန္းတစ္ေျပးညီျဖစ္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။  စံႏႈန္းအသစ္ေတြ၊ အေသးစိတ္သတ္မွတ္ခ်က္အသစ္ေတြ ထပ္တိုးတယ္ ဆိုေပမယ့္ အရင္ကထက္ အမ်ားႀကီးေျပာင္းလဲသြားတာမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္အရာေတြက တုိက္ခိုက္မႈေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ဘယ္လိုသတ္မွတ္မလဲ။ အမုန္းပြားေစဖို႔တိုက္ခိုက္ေျပာဆို မႈေတြဟာလည္း လူမႈကြန္ရက္စံႏႈန္းထဲမွာ ပါ၀င္ပါတယ္။ မွားယြင္းဖယ္ရွားမႈေတြအတြက္ ျပန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းထားပါတယ္။  Report လုပ္ခံရတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး  Request ျပန္လုပ္လို႔ရပါတယ္။ Community Standard နဲ႔ မကုိက္ညီလို႔ ဖယ္ရွားခံရတဲ့အခါ ျပန Review လုပ္လို႔ရ ပါတယ္။ ၂၄ နာရီအတြင္း ျပန္ Review လုပ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ စံႏႈန္းနဲ႔ကိုက္ညီမႈရွိရင္ေတာ့ ျပန္အသံုးျပဳခြင့္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Sheen Handoo (Content Policy Manager) က ေျပာၾကားသည္။

“အမုန္းစကားေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ျဖန္႔ေ၀ေနတာလဲ ဆိုတာကအေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေတြကို အေလးထား ကိုင္တြယ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။