ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားကို NVC ကတ္ထုတ္ေပးမႈ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ေလးပတ္အတြင္း လူဦးေရ ေျခာက္ရာေက်ာ္ လာေရာက္ထုတ္ယူၿပီးျဖစ္

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံကတ္ျပား ထုတ္ေပးႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက ေဆာင္ရြက္စဥ္ (Photo: Information Committee)

ARSA ဘဂၤါလီအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္ၿပီးေနာက္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ခံရမည့္သူမ်ား ကိုင္ေဆာင္သည့္ကတ္ NVC (National Verification Card) ထုတ္ေပးမႈ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး စတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ေန႔မွ ေလးပတ္အတြင္း လူဦးေရ ေျခာက္ရာေက်ာ္ လာေရာက္ထုတ္ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေရႊဇားေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္မွ စတင္၍ (National Verification Card) NVC မ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး ႏို၀င္ဘာ  ၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းအထိ ကတ္လုပ္ၿပီးသူ စုစုေပါင္း ၆၁၅ ဦးရွိေၾကာင္း ျပည္နယ္ လ၀ကမွ သိရသည္။

အဆိုပါ NVC (National Verification Card)  ထုတ္ေပးမႈ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈကို လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာန၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္မင္းကိုယ္တိုင္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕အနီး ဘဂၤါလီအမ်ားစု ေနထိုင္သည့္ ေရႊဇားေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ဘဂၤါလီႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားကို ထုတ္ေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္မွ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္ အထိ ၅၈၅ ဦးႏွင့္  ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ လူဦးေရ  ၃၀ အထိ ထုတ္ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ႏွင့္ တစ္မိုင္အကြာရွိ ေရႊဇားေက်းရြာအုပ္စု ရြာသံုးရြာတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၄၅၀ မွ လူဦးေရ ၃၅၀၀ ေက်ာ္အား NVC ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေၾကာင္း သက္ေသခံ ကတ္ျပားတစ္ခုခု ကိုင္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ NVC ကတ္သည္ ပထမဦးဆံုးအဆင့္ျဖစ္သည့္အတြက္ NVC ကတ္ျပား ထုတ္ယူကိုင္ေဆာင္ၿပီးမွသာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

သို႔အတြက္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ခံရန္အတြက္ NVC ကတ္ ကိုင္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ NVC ကတ္ ကိုင္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဖက္ ႏိုင္ငံသားဟု သတ္မွတ္သည္ဆိုသည္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ NVC ကတ္သည္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ပထမကိုင္ေဆာင္ရသည့္ ကတ္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ NVC ကတ္ ထုတ္ေပးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္

တစ္ခုျဖစ္ၿပီး တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ခုိး၀င္သူႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူ ခြဲျခားႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ NVC လာလုပ္သူမ်ားအား  BIOMATRIX SYSTEM ျဖင့္ လက္ေဗြ၊ မ်က္လံုးတို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အလယ္သံေက်ာ္ ေက်းရြာတြင္ NVC ကတ္မ်ား တစ္အိမ္တက္ဆင္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ေဖေဖာ္၀ါရီအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ခံယူရမည့္သူ၏ သက္ေသခံကတ္ျပား NVC ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ နယ္လွည့္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္သြားမည့္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ အမိန္႔ျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး  အဆိုပါအဖြဲ႕တြင္ အလုပ္သမား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး ျပည္ထဲေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဒု-၀န္ႀကီးမ်ား အပါအ၀င္ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား မွတ္ပံုတင္ႏွင့္  ႏိုင္ငံသားဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ တစ္ဦးတို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမ ၃၁ ရက္က သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားသည့္ ယခင္က ၀ိႈက္ကတ္ေခၚ ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္ျပန္လည္အပ္ႏွံထားသူ ေလးသိန္းနီးပါးရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း NVC ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီအထိ ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ကိုသာ NVC ကတ္ ထုတ္ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ေက်ာ့ျပန္ အေမရိကန္ဆန္ရွင္ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဆိုးဆံုးနစ္နာေစသလား

ARSA အၾကမ္းဖက္ဘဂၤါလီမ်ား၏ သတ္ျဖတ္ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ ပူေဆြး၀မ္းနည္းေနသည့္ က်န္ရစ္သူဟိႏိၵဴမိသားစု၀င္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ ARSA အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေတြက ဘဂၤါလီေတြကို လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးအရ ဖိႏွိပ္ေနပါတယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံနဲ႔ ဘဂၤါလီ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ ခိုင္းေစမႈေအာက္ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဆီ ထြက္ေျပးမႈေနာက္ကြယ္မွာ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္ခံရမႈကို ႏိုင္ငံတကာက မ်က္ကြယ္ျပဳသြားၿပီး ဒုကၡသည္အေရးအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းမႈေနာက္ကြယ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံက တစ္ေက်ာ့ျပန္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔အေရးယူဖို႔အထိ ျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံကို စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေျဖေလွ်ာ့အၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္မွာ အေမရိကန္က ကုန္သြယ္ေရးအထူးခံစားခြင့္ GSP Scheme ကို တစ္ဖန္ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ေပမယ့္ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ အဆင့္မမီ ျမန္မာပို႔ကုန္ေတြေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရးအထူးခံစားခြင့္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံက မည္မည္ရရ ခံစားခြင့္ မရွိေသးပါဘူး။ ဒီလိုရထားတဲ့ ကုန္သြယ္ေရး အထူးခံစားခြင့္ေတာင္ ခံစားခြင့္ရဖို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္က ႀကိဳးပမ္းေနဆဲအဆင့္မွာ အေမရိကန္စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ တေက်ာ့ျပန္၀င္လာတာက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ေတာ့ နစ္နာပါတယ္။

အေမရိကန္ဆန္ရွင္ဆိုတဲ့ အခ်ိန္တိုင္းကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္ေစခ်င္တာက အေမရိကန္ကလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ လူ႔ အခြင့္အေရး တက္ၾကြသူေတြျဖစ္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကို စီးပြားေရးမပိတ္ဆို႔ေစခ်င္တာ၊ ပိတ္ဆို႔ထားတာေတြ ဖယ္ရွားေစခ်င္ တာက အေမရိကန္ကုန္သည္ေတြနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြပါ။

အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားလက္ထက္မွာ အိုဘားမားေၾကာင့္ အေမရိကန္ဆန္ရွင္က ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္မွာကို ျမန္မာႏုိင္ငံကို စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ဆက္လက္ထားရွိဖို႔ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသလို အေမရိကန္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေတြ ဖယ္ရွားေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ ၀ိေရာဓိေတြကို ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ တစ္ေက်ာ့ျပန္ အေမရိကန္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈက ျမန္မာႏိုင္ငံခ်ည္းပဲနစ္ နာေစမလားလို႔ေမးရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံခ်ည္းပဲ နစ္နာမွာေတာ့မဟုတ္ဘဲ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျမႇဳပ္ႏွံထားတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆီကေန ပိုမိုတင္သြင္းလာတဲ့သြင္းကုန္နဲ႔ ပို႔ကုန္အေျခအေနေတြ ဒါေတြအားလံုးကို ရပ္ဆုိင္းလိုက္ရမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံဘက္မွာလည္း နစ္နာမႈေတြ ရွိေနမွာပါ။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံလည္း နစ္နာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလည္း နစ္နာေနတဲ့ၾကားမွာ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေမရိကန္က အီရတ္ကို က်ဳးေက်ာ္ၿပီး တုိက္ခိုက္သလိုမ်ဳိးအထိ အေျခအေနဆိုးမသြားေအာင္ အစဥ္အလာ အားထားရာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံနဲ႔ပဲ ပိုနီးကပ္သြားၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကိုပဲ မဟာဗ်ဳဟာေျမာက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းသြားေစမယ့္ အေျခအေန ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အေမရိကန္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း (AMCHAM Myanmar) မွာ ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၀န္ထမ္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ ခန္႔ထားၿပီး ကုမၸဏီေပါင္း ၁၆၀ ေလာက္နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး AMCHAM Myanmar က ျပဳလုပ္တဲ့ Asean Business Outlook Survery အရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနတဲ့ အေမရိကန္ကုမၸဏီ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးခ်ဲ႕မယ္ဆိုတဲ့ ျပင္ဆင္ထားမႈေတြလည္း ပ်က္သုဥ္းရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံရဲ႕အေျခအေနက တကယ့္ကို အက်ပ္အတည္းျပန္ဆိုက္သြားတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က Normalization လို႔ေခၚတဲ့ ပံုမွန္အေျခအေနကို ျပန္ေျပာင္းမယ္လုပ္တာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေနာက္ျပန္ဆုတ္ရမယ့္ကာလ ျဖစ္ေနတယ္။ ေရွ႕မွာျမင္ေနရတဲ့အေနအထားမ်ဳိးေတြက ပိတ္ဆို႔မႈတို႔ ဒဏ္ခတ္မႈတို႔ ျပန္လာေတာ့မယ့္အေနအထား အသံေတြ ထြက္ေနတယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔ မဲခြဲဖို႔ေတာ့ မရွိေလာက္ဘူး။ ခြဲမယ္ဆိုလည္း တ႐ုတ္တို႔ ႐ုရွားတို႔က ဗီတိုလုပ္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ကာေပးႏိုင္ေတာ့ ခြဲမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အုပ္စုတစ္ခုခ်င္းျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္တို႔ အီးယူတို႔ရဲ႕ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈေတြက ျပန္လာဖို႔ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြက မေကာင္းဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက ႏိုင္ငံတကာမွာ သူတို႔ရဲ႕ Argenda နဲ႔ Narrative လို႔ ေခၚတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ အျမင္ေတြရွိတယ္။ သမၼတအုိဘားမား လက္ထက္တုန္းက ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲကို သူတို႔ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈအေနနဲ႔ ထုတ္ထုတ္ၿပီးေတာ့ ၾကြားတယ္။ သမၼတထရန္႔ တက္လာတယ္။ အဲဒီလို ထုတ္မၾကြားေတာ့ဘူး။ အဲဒီလို Argenda မရွိေတာ့ဘူး။ ထရန္႔လက္ထက္မွာ ျဖစ္ေနတာက ေျမာက္ကိုရီးယားက ပိုၿပီးေတာ့ အေရးပါေနတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကိစၥက Democratization မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ အဆက္အဆံျဖတ္ပါဆိုတာ ျဖစ္လာတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ Narrative က ေျပာင္းသြားၿပီ။ အဲဒီလို ေျပာင္းသြားတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ ေကာင္းတဲ့အလားအလာလို႔ မျမင္ဘူး။ ဒါေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က ျပန္ၿပီးေတာ့ ႐ုန္းကန္ရမယ့္ အေနအထားရွိတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထပ္ေျပာခ်င္တာက အရင္တစ္ခ်ိန္တုန္းက ျပည္ပမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လႈပ္ရွားမႈေတြရွိခဲ့ၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္ပေရာက္ေနတဲ့  NCGUB ရွိတယ္။ ဦးပီတာလင္းပင္တို႔ဆိုရင္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ပထမ တာ၀န္ယူခဲ့တယ္။ ေဒါက္တာေသာင္းထြန္းတို႔ ရွိတယ္။ NCUB ကိုေအာင္မိုးေဇာ္တို႔လည္း လုပ္ၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံျဖစ္တိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီက ေလာ္ဘီႀကီးငယ္ လႊတ္ၾကပါတယ္။ လႊတ္ၾကရင္ သြားတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာအုပ္စုေတြလည္း လာတာပဲ။ လာေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အားေကာင္းေတာ့ သူတို႔ကို ဖယ္ထားလို႔ရတယ္။ ဖယ္ထားတယ္ဆိုတာက ခင္ဗ်ားတို႔ဟာ မတင္နဲ႔ဦး အေရးသိပ္မပါေသးဘူး ဆိုတာမ်ဳိးနဲ႔။ အဲဒီလိုနဲ႔ သူတို႔ေနခဲ့ရတယ္။ ဒီကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ NCGUB, NCUB တို႔က အေရးပါခဲ့တယ္။ အဲဒီလိုပါလာရာကေန အေျပာင္းအလဲျဖစ္လာခ်ိန္မွာ အျပင္မွာလုပ္တဲ့ NCUB လည္း မရွိေတာ့ဘူး။ NCGUB လည္း မရွိေတာ့ဘဲ ေလဟာနယ္ႀကီးျဖစ္လာတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္သြားေတာ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေလာ္ဘီအုပ္စုေတြ တက္လာတယ္။ ဒါကသဘာ၀ပဲ။ ေနာက္တစ္ခုက ကြၽန္ေတာ္ ေဒါက္တာေသာင္းထြန္းနဲ႔ ေျပာျဖစ္ေတာ့ ၀မ္းနည္းစရာေတြ ေျပာျဖစ္တယ္။ သူေျပာတာက လက္ရွိေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရက International Grass Suit Movements ေတြကို နားမလည္ဘူးတဲ့။ ဒါလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျဖစ္သင့္တာ လုပ္သင့္တာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမင္တာက ႏုိင္ငံတကာမွာ တစ္ခ်ိန္က လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ ေအာက္ေျခလႈပ္ရွားမႈႀကီးက ေတာ္ေတာ္ႀကီးပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ေျပာရရင္ ေဘာ္စတြန္ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီကိုသြားၿပီး ခ်ဥ္းကပ္တယ္။ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္အစိုးရရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔သြားၿပီးေတာ့ စီးပြားေရးမလုပ္ပါနဲ႔ဆိုေတာ့ ေဘာ္စတြန္က သူတို႔ စီးပြားေရးအခ်က္အလက္ေတြ ျပန္ၾကည့္ေတာ့ ျမန္မာျပည္နဲ႔ ကုန္သြယ္တာ ဘာမွ မရွိသေလာက္ပဲ။ အဲဒီေတာ့ ျမန္မာျပည္နဲ႔ ကုန္သြယ္မႈမလုပ္ပါဘူး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးလိုက္တယ္။ တကယ္လည္း ကုန္သြယ္မႈက မရွိဘူးကိုး။ အဲဒီလိုလုပ္ေတာ့ တစ္ၿမိဳ႕ၿပီးတစ္ၿမိဳ႕တိုးလာတယ္။ ေနာက္ပိတ္ဆံုးက် ကုမၸဏီႀကီးေတြပါ လိုက္နာလာရတယ္။ ဒီလို ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္အေျပာင္းအလဲျဖစ္ခ်ိန္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒါေတြကိုျပန္ၿပီးေတာ့ လွည့္ေျပာင္းသင့္တယ္။ ဆိုလိုတာက ႏုိင္ငံတကာမွာအရင္တုန္းက Campaign လုပ္ခဲ့တဲ့အင္အားစုေတြ ျပန္ဖိတ္ေခၚလိုက္။ ျပန္ဖိတ္ေခၚၿပီးေတာ့ တို႔ေတာ့ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ေနၿပီ ၀ိုင္းကူညီၾကဆိုၿပီးေတာ့ သူတို႔ Directions ကို ျပန္လွည့္ေပးဖို႔ လိုတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏုိင္ငံတကာခရီးစဥ္ေတြမွာ Campaign လုပ္ခဲ့သူေတြနဲ႔ ျပန္ေတြ႕ဖို႔ တုိက္တြန္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မေတြ႕ျဖစ္ခဲ့ဘူး။ မေတြ႕ျဖစ္ေတာ့ Social Capital လို႔ေခၚတဲ့ လူမႈအရင္းအ ျမစ္ေတြက အေဟာသိကံျဖစ္သြားတယ္။ ဆံုး႐ံႈးသြားတယ္။ အဲဒီအျပင္ ပိုၿပီးဆိုးတာက အခု ႐ိုဟင္ဂ်ာအေရးလည္းျဖစ္လာေတာ့ ရန္သူေတြပါ ျပန္ျဖစ္ကုန္ၾကတယ္” လို႔ ႏိုင္ငံေရးသုေတသီ ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျမန္မာ့အေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ သံုးသပ္ေျပာၾကားပါတယ္။

 

■ တစ္ေက်ာ့ျပန္ အေမရိကန္ဆန္ရွင္

ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို တက္ေရာက္ဖို႔ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔  အာရွခရီးစဥ္ကိုထြက္ခြာသြားခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို စီးပြားေရးအရ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူဖို႔ တင္းမာတဲ့ အဆုိျပဳခ်က္ေတြ ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ရီပက္ဘလီကင္နဲ႔ ဒီမိုကရက္အမတ္ေတြက ျမန္မာတပ္မေတာ္ကို ကူညီမႈေတြ ဒါမွမဟုတ္ ျမန္မာတပ္မေတာ္နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ျဖတ္ေတာက္ဖို႔နဲ႔ အေမရိကန္ဗီဇာ  ပိတ္ပင္မယ့္ ဒါမွမဟုတ္ ျပန္လည္ပိတ္ပင္မယ့္ အႀကီးတန္းစစ္အရာရွိေတြကို အိမ္ျဖဴေတာ္က သတ္မွတ္ဖို႔ ဥပေဒၾကမ္းကို တင္သြင္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဂြၽန္မက္ကိန္းအပါအ၀င္ အထက္လႊတ္ေတာ္က ပါတီႏွစ္ရပ္စလံုးပါ၀င္တဲ့ အဖြဲ႕ကလည္း ႏို၀င္ဘာ ၄ ရက္မွာ  ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ကို တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အဲဒီဥပေဒၾကမ္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေက်ာက္စိမ္းနဲ႔ ပတၱျမားေတြကို ျပန္လည္ ပိတ္ပင္မႈအပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ တင္သြင္းမႈနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြကို  ျပန္လည္ခ်မွတ္ဖို႔ ေတာင္းဆုိထားပါတယ္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဥပေဒၾကမ္းက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အျပစ္မဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ ကေလးေတြကို သတ္ျဖတ္မႈနဲ႔ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေစမႈအတြက္ တာ၀န္ရွိတဲ့ အႀကီးတန္း စစ္အရာရွိေတြကို တာ၀န္ခံေစမွာျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ အဲဒီလို ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေတြအတြက္ ရပ္တည္ေပးမွာမဟုတ္ဘူးဆုိတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိေစမွာျဖစ္ပါတယ္” လို႔ မက္ကိန္းက ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္မွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္က အထက္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက  ျမန္မာႏိုင္ငံက်ဴးေက်ာ္ခံရတဲ့ ဘဂၤါလီေတြရဲ႕ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မႈကို အေစ့အငံုေလ့လာဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ဘဂၤါလီေတြရဲ႕ လူမ်ဳိးသုဥ္း သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ ခမီ၊ ၿမိဳ၊ သက္၊ ဒိုင္းနက္နဲ႔ ဟိႏၵဴ ဘာသာ၀င္တုိင္းရင္းသားေတြအျပင္ အစိုးရနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တဲ့ ဘဂၤါလီေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ၊ ရာအိမ္မွဴး၊ ဆယ္အိမ္မွဴးေတြကို ARSA အၾကမ္းဖက္ဘဂၤါလီေတြက လည္လွီးသတ္ျဖတ္တာကိုလည္း ေလ့လာဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဘဂၤါလီေတ ြအစုလိုက္အျပံဳ လိုက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကို ထြက္ခြာေနတာက ဘဂၤါလီဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြက ေသြးထိုးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက ဖိႏွိပ္လို႔ ထြက္ေျပးရတဲ့ပံုစံျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနတယ္ဆိုတာကိုလည္း သိရွိေအာင္ႀကိဳးပမ္းဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ၿပီးလုပ္ေနတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေနတာေတြ၊ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ျပန္လည္လက္ခံဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြ၊ ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အစိုးရနဲ႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္ ရယူၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံဘက္ေရာက္ေနတဲ့ ဘဂၤါလီေတြကို စနစ္တက်ျပန္လည္လက္ခံဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြနဲ႔ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားတဲ့ေနရာ ေမာင္ေတာေဒသမွာ ကညင္ေခ်ာင္း ကုန္သြယ္ေရးဇုန္တည္ေထာင္ၿပီး လူမႈစီးပြားဘ၀ တုိးတက္မႈ လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြကို မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့တဲ့အျပင္ ARSA အၾကမ္း ဖက္ဘဂၤါလီေတြက လက္ရွိမွာ ဆက္လက္ တိုက္ခိုက္ သတ္ျဖတ္ေနတာေတြကိုလည္း မသိက်ဳိးကြၽန္ျပဳခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ဖို႔နဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို အားေပးဖို႔ႀကိဳးပမ္းမႈပံုစံ တစ္ေက်ာ့ျပန္စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ကိုပဲ အားျပဳေနတာ ျမင္ေနရပါတယ္။

 

၂၀၁၆  ႏို၀င္ဘာ 13 GSP ရၿပီး အေမရိကန္-ျမန္မာ ကုန္သြယ္မႈအေျခအေန

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္မွာ အေမရိကန္က ကုန္သြယ္ေရးအထူးခံစားခြင့္  GSP Scheme ကို တစ္ဖန္ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ေပမယ့္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အဆင့္မမီ ျမန္မာပို႔ကုန္ေတြေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရးအထူးခံစားခြင့္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံက မည္မည္ရရ ခံစားခြင့္မရွိေသးပါဘူး။ ဒီလို ကုန္သြယ္ေရး အထူးခံစားခြင့္ျပန္လည္ရရွိခဲ့ေပမယ့္ အက်ဳိးမခံစားရျဖစ္ေနတာေတြနဲ႔ လက္ရွိအေျခအေနအထိ အေမရိကန္-ျမန္မာကုန္သြယ္မႈေတြကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံက တင္ပို႔မႈက ၄ ဒသမ ၃ သန္းရွိၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံကို ျမန္မာ့သြင္းကုန္က ၃၈ ဒသမ ၅ သန္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာဆိုရင္ အေမရိကန္ရဲ႕ သြင္းကုန္တင္ပို႔မႈက ၁၁ ဒသမ ၈ သန္းရွိၿပီး ျမန္မာ့ပို႔ကုန္က ၄၆ ဒသမ ၃ သန္း၊ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာဆိုရင္ သြင္းကုန္ ၁၁ သန္းရွိၿပီး ျမန္မာ့ပို႔ကုန္က ၆၇ ဒသမ ၂ သန္း၊ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွာဆိုရင္ သြင္းကုန္ ၁၆ ဒသမ ၂ သန္းရွိၿပီး ျမန္မာ့ပို႔ကုန္က ၈၁  ဒသမ ၁ သန္း၊ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာဆိုရင္ သြင္းကုန္ ၃၂ ဒသမ  ၁ သန္း ရွိၿပီး ျမန္မာ့ပို႔ကုန္က ၁၀၈ ဒသမ ၁ သန္း၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာဆိုရင္ သြင္းကုန္ ၁၉ ဒသမ ၈ သန္းရွိၿပီး ျမန္မာ့ပို႔ကုန္က ၁၁၄ ဒသမ ၉ သန္း၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာဆိုရင္ သြင္းကုန္ ၁၉ ဒသမ ၈ သန္းရွိၿပီး ျမန္မာ့ပို႔ကုန္က ၁၁၄  ဒသမ ၉ သန္း၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာဆိုရင္ သြင္းကုန္ ၃၂ ဒသမ ၁ သန္းရွိၿပီး ျမန္မာ့ပို႔ကုန္က ၁၆၃  ဒသမ ၈ သန္း၊ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွာဆိုရင္ သြင္းကုန္ ၈ ဒသမ ၆ သန္းရွိၿပီး ျမန္မာ့ပို႔ကုန္က၂၃၂ ဒသမ  ၁ သန္း၊ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွာဆိုရင္ သြင္းကုန္ ၁၇ သန္းရွိၿပီး ျမန္မာ့ပို႔ကုန္က ၄၇၀  ဒသမ ၈ သန္း၊ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွာဆိုရင္ သြင္းကုန္ ၁၁ ဒသမ ၄ သန္းရွိၿပီး ျမန္မာ့ပို႔ကုန္က ၄၆၉ ဒသမ ၉ သန္း၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွာ ဆိုရင္ သြင္းကုန္ ၁၀ ဒသမ ၃ သန္းရွိၿပီး ျမန္မာ့ပို႔ကုန္က ၃၅၆  ဒသမ ၄ သန္း၊ ၂၀၀၃ ခု ႏွစ္မွာဆိုရင္ သြင္းကုန္ ၆ ဒသမ ၉ ျမန္မာ့ပို႔ ကုန္က ၂၇၅ ဒသမ ၇ သန္းရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၀၄ ခု ႏွစ္ကေန ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အထိ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္ကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံဆီ တင္ပို႔ႏုိင္မႈ မရွိေတာ့ဘဲ အေမရိကန္က သြင္းကုန္ေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆီတင္သြင္းခဲ့ရာမွာလည္း ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အထိ ေဒၚလာ ၁၀ သန္းေအာက္ပဲ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ ၄၈ သန္းေက်ာ္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ၆၅ သန္းေက်ာ္နဲ႔ ၂၀၁၃ ခု ႏွစ္မွာ ၁၄၅ သန္းေက်ာ္ကိုပဲ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံဆီ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့ပို႔ကုန္ကေတာ့ သုညအေျခအေနျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာဆို ျမန္မာ့ပို႔ကုန္ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံဆီ သန္း ၃၀ ဖိုး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး သြင္းကုုန္ကေတာ့ ၁၄၅ သန္းေက်ာ္ပါ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္က ၉၂ ဒသမ ၉ သန္း ျဖစ္ၿပီး သြင္းကုန္ကလည္း ၉၂ ဒသမ ၉ သန္းပါ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္က ၁၄၃ ဒသမ ၈ သန္း ျဖစ္ၿပီး သြင္းကုန္ ၂၂၇ ဒသမ ၁ သန္းပါ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္က ၂၄၄ ဒသမ ၇ သန္း ျဖစ္ၿပီး သြင္းကုန္ ၁၉၂ ဒသမ ၉ သန္းျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာအထိ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္က ေဒၚလာ ၂၆၀ ဒသမ ၁ သန္းနဲ႔ အေမရိကန္ သြင္းကုန္က ၁၆၁ ဒသမ ၃ သန္းရွိခဲ့ပါတယ္။ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈအၿပီး အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရး အထူးခံစားခြင့္ရရွိအၿပီးမွာ ျမန္မာ- အေမရိကန္ကုန္သြယ္မႈ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အေမရိကန္ GSP Scheme က အက်ဳိးမ်ားစြာ ရေနတာ မရွိေသးပါဘူး။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံက အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို ပို႔ကုန္အမယ္ ၁၀၄ မ်ဳိး ခန္႔၊ တန္ဖိုးစုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀ ခန္႔တင္ပို႔ခဲ့ရာမွာ GSP အက်ဳံး၀င္တဲ့  ကုန္စည္တန္ဖိုးက အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇ သန္းပဲရွိၿပီး GSP အခြင့္အေရး ရရွိမယ္ဆို အေကာက္ခြန္သက္သာခြင့္မွာ ၅ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈက႑ကို ျပန္ေလ့လာမယ္ဆိုရင္လည္း စုစု ေပါင္း ျမန္မာပို႔ကုန္ထဲမွာ အေမရိကန္ GSP ရရွိခံစားခြင့္ရတဲ့ ပုိ႔ကုန္ဟာ ေဒၚလာ ၁၇ သန္းေက်ာ္သာရွိေနတာကလည္း ျမန္မာ့ပို႔ကုန္ ရွားပါးမႈနဲ႔ ပို႔ကုန္သံုးဆျမႇင့္တင္ေရး အိပ္မက္ကို ထိုးႏွက္မႈတစ္ခု ျဖစ္ေနျပန္ တယ္လို႔ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ေဒၚလာ ၁၇ သန္းေက်ာ္ ရထားတဲ့ က႑ကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း ခရီးေဆာင္ပစၥည္းေတြျဖစ္တဲ့ အိတ္၊ လက္ဆြဲ အိတ္လို အိတ္ေဆာင္ပစၥည္းငယ္ေတြ၊ ပဲ အေျခာက္၊ ပဲနီေလး၊ ပဲစိမ္း၊ ပ်ားရည္၊ တာ ရွည္ခံေအာင္ျပဳျပင္ထားတဲ့ သစ္သီးေတြနဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြ အလူမီနီယံပစၥည္းေတြဆိုတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ေစ်းကြက္ရွိၿပီးသား ထုတ္ကုန္ေတြ ျမန္မာကေန အေမရိကန္ကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ အညီတုိးခ်ဲ႕တင္ပို႔ႏုိင္ဖို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ အထူးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေနခ်ိန္ မွာ အေမရိကန္စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ တစ္ေက်ာ့ျပန္၀င္လာရင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေပးအပ္ထားတဲ့ GSP Scheme ဟာ အလိုအေလ်ာက္ ရပ္ဆိုင္းသြားေတာ့မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ရခုိင္အေရးမွာ အစိုးရလုပ္ေဆာင္မႈ ေႏွးေကြးသလား

တစ္ကမၻာလံုးက မီဒီယာေတြက ရခိုင္အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဖိအားေပးေရးသားေနခ်ိန္မွာ အစိုးရဘက္က တုံ႔ျပန္မႈေတြက ေႏွးေကြးခဲ့ပါတယ္။ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာက သတင္းမွားေတြကို ကန္႔ကြက္ႏုိင္မႈမရွိသလို ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနကလည္း သတင္းမွားေတြေရးသားေနတဲ့ ႏုိင္ငံတကာသတင္းဌာနေတြကို ျဖစ္စဥ္အမွန္နဲ႔ ရွင္းလင္းကန္႔ကြက္ႏိုင္စြမ္း မရွိတဲ့ေနာက္မွာ အမွားၾကာ အမွန္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္က လူမ်ဳိးသုဥ္းသတ္ျဖတ္တယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆအမွားမ်ားစြာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က စတင္တဲ့ ARSA အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္ဘဂၤါလီေတြရဲ႕ တိုက္ခိုက္မႈကို စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က်မွ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏုိင္ငံတကာကို ထြက္ၿပီးေတာ့ ရွင္းလင္းေပမယ့္ သတင္းအမွားေတြက ကမၻာတစ္ပတ္ပတ္ေနခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ရွင္းလင္းေျပာၾကားမႈ မိန္႔ခြန္းကိုေတာင္ နားလည္လက္ခံၾကမႈမရွိေတာ့ဘဲ အခ်ိန္မေစာင့္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ တပ္မေတာ္ကို ပိတ္ဆို႔အေရးယူတာ၊ ခ်ီးျမႇင့္ထားတဲ့ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတြ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းတာအျပင္ လက္ရွိမွာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈအထိပါ အရွိန္ျမႇင့္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

“ရခိုင္ အေရးျပႆနာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ႏိုင္ငံတကာမွာျဖစ္ေနတာ ကြၽန္ေတာ္ျမင္တာက တကယ့္ Crisis ပါ။ ဘာျဖစ္လို႔ အဲဒီလိုေျပာရသလဲဆို ၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္က နယူးေယာ့ခ္တိုင္းမ္သတင္းစာရဲ႕ ေရွ႕မ်က္ႏွာဖံုးမွာ ေဆာင္းပါးပါတယ္။ အဲဒီ ေဆာင္းပါးမွာ ဘာပါသလဲဆိုေတာ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္က ေျပာတယ္။ သူ႔လက္ထဲက ကေလးကို ဆြဲယူၿပီးေတာ့ မီးပံုထဲ ပစ္ထည့္လိုက္တယ္။ သူ႔ကိုလည္း မုဒိမ္းက်င့္တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းမ်ဳိးႀကီးက သတင္းစာ မ်က္ႏွာဖံုးႀကီးမွာပါလာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္ပမွာေနစဥ္တုန္းက သတင္းစာေတြမွာ ထူးျခားခ်က္ရွိတယ္။ ၀ါရွင္တန္ပို႔စ္သတင္းစာက ၀ါရွင္တန္မွာ ထုတ္တယ္။ အေမရိကန္၀ါရွင္တန္မွာ အစိုးရ႐ံုးစိုက္ၿပီးေတာ့ ကြန္ဂရက္၊ ဆီးနိတ္၊ လႊတ္ေတာ္ေပါင္းစံုက ၀ါရွင္တန္ပို႔စ္သတင္းစာ ဖတ္တယ္။ အဲ ဒီ၀ါရွင္တန္ပို႔စ္မွာပါရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေပၚ အမ်ားႀကီးသက္ေရာက္တယ္။ နယူးေယာ့ခ္တိုင္းမ္သတင္းစာက နယူးေယာ့ခ္မွာ ထုတ္တယ္။ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းက အဲဒီမွာရွိတယ္။ နယူးေယာ့ခ္တိုင္းမ္သတင္းစာမွာ ပါတာေတြက အဲဒီလူေတြအေပၚ သက္ေရာက္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေနတဲ့ဟာေတြက ဒီမွာမိန္႔ခြန္း ေျပာလိုက္႐ံုနဲ႔ ဒီမွာ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ထုတ္လုိက္႐ံုနဲ႔ Paper ေပၚ တက္ေရး႐ံုနဲ႔ မၿပီးပါဘူး။ အရင္တစ္ခ်ိန္တုန္းက လိုအပ္လို႔ လုပ္ခဲ့တာေတြ ရွိပါတယ္။ ဦးစိုးသိန္းတို႔ကိုယ္တိုင္ နယူးေယာ့ခ္တုိင္းမ္၊ ၀ါရွင္တန္ပို႔စ္ သတင္းစာေတြမွာ ေဆာင္းပါးေရးရပါတယ္။ တစ္ခါတေလက် လိုအပ္ရင္ မွဴးေဇာ္တို႔လည္း ေဆာင္းပါးေရးခဲ့ၾကတယ္။ တစ္ခါတေလ လိုအပ္ရင္ သူမ်ားေရးခိုင္းၿပီးေတာ့ သူတို႔နာမည္တင္တာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ကိုယ့္အာေဘာ္ကို တကယ္ေျပာခ်င္ရင္ အဲဒီသတင္းစာေတြမွာပါေအာင္ လုပ္ရပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ အားမရတာက ျမန္မာအစိုးရက ေပၿပီးေတာ့ ခံသလိုျဖစ္ေနတယ္။ အတုိင္ပင္ခံမိန္႔ခြန္းမွာလည္း ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔က ႏႈတ္နဲ႔မေျဖရွင္းဘဲ လက္ေတြ႕လုပ္ရပ္နဲ႔ သက္ေသျပသြားမယ္။ ကြၽန္ေတာ္ျမင္တာက လက္ေတြ႕လုပ္ရပ္က ၾကာလိမ့္မယ္။ ဒီလိုေျဖရွင္းတဲ့ဟာလည္း လိုလိမ့္မယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း မဟာဗ်ဳဟာလိုလိမ့္မယ္” လို႔ ISP Myanmar ရဲ႕ သင္တန္းေရးရာ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက သံုးသပ္ပါတယ္။

လက္ရွိ စတင္ဖို႔ၾကံလာတဲ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေတြက ေမာ္လ္ဒိုက္ႏုိင္ငံရဲ႕ ျမန္မာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈျဖတ္ေတာက္တာနဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ေတြကို အေလးမထားခဲ့တဲ့ အက်ဳိးဆက္လို႔ ေျပာရမွာပါ။ အရင္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈရွိေနစဥ္က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမ ၁၈  ရက္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာခဲ့သလို အေမရိကန္ရဲ႕ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ သက္တမ္းတိုးတာက ႀကီးမားတဲ့ျပႆနာမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ထိခိုက္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာခဲ့တာမ်ဳိးလို သာစည္မဲဆႏၵနယ္က ဦးသန္းစိုးက အေမရိကန္ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးအရ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈ ႐ုပ္သိမ္းေရး ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက ႀကိဳးပမ္းေပးဖို႔ တုိက္တြန္းတဲ့အဆိုကို NLD ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ မ်ားျပားတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းစဥ္မွာ ကန္႔ကြက္မဲဆႏၵေပါင္း ၂၁၉ မဲ အထိရွိခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ဆန္ရွင္က အေရးမပါဘူးလို႔ ေတြးဆလို႔မ်ား လက္ရွိ တစ္ေက်ာ့ျပန္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈကို အေလးမထားသလား မသိရေပမယ့္ ဒီတစ္ႀကိမ္ အေမရိကန္ ဆန္ရွင္က ပထမအႀကိမ္နဲ႔ ပံုစံမတူတာကို သတိျပဳမိဖို႔ လိုပါတယ္။

ပထမအႀကိမ္ ဆန္ရွင္မွာ စစ္အာဏာရွင္ေတြ၊ စစ္အာဏာရွင္ေတြ မီွၿပီးေတာ့ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေနတဲ့ ခ႐ိုနီေတြ၊ လက္နက္နဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါး အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ေနတဲ့သူေတြစတဲ့ ဆက္ႏႊယ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြကို ပစ္မွတ္ထား အေရးယူခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒီတစ္ႀကိမ္က ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို တည္ဆဲဥပေဒကေန ကာကြယ္တဲ့ တပ္မေတာ္ကို ဦးတည္ပိတ္ဆို႔တာပါ။

ပိတ္ဆို႔ခံရတဲ့သူေတြရဲ႕ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ကြာျခားေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ နစ္နာမႈကေတာ့ ထပ္တူပါပဲ။ တြင္းထြက္သယံဇာတေတြ ေစ်းႏွိမ္ခံရမယ္။ ေစ်းႏွိမ္ခံရျခင္း ေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိးဆက္မွာ ျမန္မာလုပ္သားေတြ ထိုက္သင့္တဲ့လုပ္ခလစာ မရရွိမႈျဖစ္မယ္။ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈ အခက္အခဲျပန္ျဖစ္ၿပီး စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ ထုိင္းႏုိင္ငံေတြက ကုမၸဏီေတြကို  ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္ေတြက ၾကားခံၿပီးေတာ့ ကုန္သြယ္မႈ ေငြအေပးအယူေတြ လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနဆိုးေတြကိုပဲ ျပန္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ပါတယ္။

“ဆန္ရွင္လုပ္တယ္ဆိုရင္ အဓိက ထိခုိက္တာက ျပည္သူေတြပဲ။ အဓိကထိခိုက္တာက တုိင္းျပည္ပဲ။ သူတို႔ဆန္ရွင္လုပ္တာေၾကာင့္ေတာ့ တပ္မေတာ္အေပၚ ထိခိုက္မႈ သိပ္မရွိႏုိင္ဘူး” လို႔ NLD ပါတီရဲ႕ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားပါတယ္။

■ အေမရိကန္စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံပဲ အက်ဳိးျဖစ္ေစမလား

ဘဂၤါလီအေရးမွာ တကယ္ပဲ ျမန္မာကို ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းက ဖိအားေပးေနသလားေမးမယ္ဆိုရင္ မဟုတ္ဘူးလို႔ပဲ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဘဂၤါလီအေရးကို နားမလည္တဲ့ အေမရိကန္၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံကို ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ကြၽန္ျပဳသြားၿပီး သူတို႔အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ သမိုင္းမွာေတာင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ သံုးမသြားခဲ့ဘဲ လက္ရွိအခ်ိန္က်မွ လူ႔အခြင့္အေရးကို ႏုိင္ငံေရးအသံုးခ်လိုစိတ္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ထုိးခ်ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္နဲ႔ အစၥလာမၼစ္ႏိုင္ငံေတြျဖစ္ၿပီးေတာ့ ကမၻာ့ထိပ္သီးႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ အိႏၵိယ၊ ႐ုရွား စတဲ့ႏုိင္ငံႀကီးေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲကို စာနာ နားလည္ေပးထားပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမွာ ျမန္မာ့အေရးမွာ ကမၻာကခ်ည္း မွားေနတယ္ဆိုတာထက္ ျမန္မာ့အေရးက အမွန္နဲ႔အမွား ေရာေထြးေနတာမို႔ ျဖစ္စဥ္အမွန္ေတြ အေသးစိတ္ေလ့လာၿပီးမွ စီးပြားေရးအရ ပိတ္ဆို႔မႈေတြ ေဆြးေႏြးသင့္တဲ့ အေျခအေနပါ။ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္မႈက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစတာ တစ္ခုကလြဲရင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးကို ေနာက္ျပန္လွည့္ေစမယ့္ဆိုးက်ဳိးကလြဲရင္ ဘယ္သူမွ အက်ဳိးမျဖစ္ထြန္းပါဘူး။

အေမရိကန္နဲ႔ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ မမွန္ကန္တဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈေတြေၾကာင့္ ဒီႏိုင္ငံေတြကို အားထားေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးဟာ စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္ကလို တ႐ုတ္၊ ႐ုရွားစတဲ့ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ပဲ ျပန္လည္နီးစပ္သြားၿပီးေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕  OBOR အိပ္မက္၊ သမုဒၵရာႏွစ္စင္းအိပ္မက္ စတဲ့ အိပ္မက္ေတြအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးရမယ့္အေျခအေန ျပန္ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတြနဲ႔ မိတ္ေဆြျဖစ္ေလေလ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံက ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ျဖစ္သြားေလပဲ။ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲ ဒီမိုကေရမက်တဲ့ တ႐ုတ္နဲ႔ ျပန္ေပါင္းရမယ္။ ဒီမိုကေရစီ သိပ္မက်တဲ့ ႐ုရွားနဲ႔ ျပန္ေပါင္းရမယ္။ အဲဒါဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းက ဘယ္လိုျပန္ျဖစ္သြားမလဲ။ ဒါကိုလည္း ျပန္စဥ္းစားဖို႔လိုတယ္။ အရင္စစ္အစိုးရတုန္းက ႐ုရွားတို႔ တ႐ုတ္တို႔ မဟာမိတ္ေတြရွိတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္တက္လာခ်ိန္က်ေတာ့ တပ္မေတာ္ကိုယ္တိုင္ကလည္း အားကိုးတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ ခ်ိတ္ဆက္ခ်င္လို႔။ ဒီလိုျဖစ္လာခ်ိန္က်မွာ အရင္မဟာမိတ္ ႐ုရွား၊ တ႐ုတ္နဲ႔ ျပန္သြားရမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဘယ္လိုျဖစ္လာမလဲ။ ဒီအေျခအေနေတြက ေျပာမယ္ဆိုရင္ ရင္ေလးစရာေကာင္းပါတယ္” လို႔  ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက ဆက္လက္သံုးသပ္ပါတယ္။

အေမရိကန္အပါအ၀င္ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ စြပ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အခ်က္က်က်ျပန္လည္ ရွင္းလင္းျပႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္သလို အေမရိကန္ႏုိင္ငံက အီရတ္ႏုိင္ငံကို ၀င္ေရာက္တုိက္ခိုက္ စဥ္မွာ Weapons of Massive Destruction အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ေသေစတဲ့ လက္နက္ေတြ အေျမာက္အျမားရွိတယ္ဆိုတဲ့ မမွန္တဲ့စြပ္စြဲခ်က္န႔ဲ ၀င္ေရာက္တုိက္ခိုက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး တကယ္လက္ေတြ႕မွာက်ေတာ့ မရွိေပမယ့္ အီရတ္ႏိုင္ငံဟာ စစ္တလင္းျဖစ္သြားခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ပ်က္စီးေနတဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္သြားပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလည္း R2P ၀င္ဖို႔ ဖိအားေပးေနတာနဲ႔ လူမ်ဳိးသုဥ္း သတ္ျဖတ္တယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ အီရတ္ႏိုင္ငံလိုၾကံဳလာရင္ ဘာတစ္ခုမွ တတ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္တာေၾကာင့္ မမွန္ကန္တဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ႀကိဳတင္ရွင္းလင္းဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ေဒါက္တာေအာင္ကို ကိုက သံုးသပ္ပါတယ္။

“မေန႔က အေမရိကန္က ဆုိမာလီယာမွာရွိတဲ့ IS စခန္းကို ဗံုးၾကဲတယ္။ ဗံုးၾကဲေတာ့ သူတို႔ဘာလို႔ၾကဲရသလဲဆိုေတာ့ နယူးေယာ့ခ္မွာ တိုက္ခိုက္ခံရတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လက္တံု႔ျပန္တာလို႔ ေျပာတယ္။ အေမရိကန္ သမၼတဘာေျပာလဲဆိုေတာ့ သူတို႔ကို ထိခိုက္လာေလ ပိုၿပီးခံရေလဆိုတာမ်ဳိး သူတို႔ ပိုတံု႔ျပန္မယ္ဆိုၿပီး ေျပာတယ္။ ဆိုလိုခ်င္တာက သူတို႔က်ေတာ့ သူမ်ားႏုိင္ငံထဲအထိေတာင္ ၀င္ၿပီးေတာ့ ဗံုးၾကဲတာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံကိုက်ေတာ့ တစ္ဖက္သတ္ႀကီး အင္အား အလြန္အကြၽံသံုးတယ္၊ လူမ်ဳိးသုဥ္းသတ္ျဖတ္တယ္လို႔ သူတို႔တစ္ဖက္သတ္ႀကီးေျပာေနတာမ်ဳိး။ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းဆန္လြန္းတယ္။ ဟိုဘက္ကို ထြက္ေျပးသြားတဲ့သူေတြက သူ႔ႏိုင္ငံသားမွန္း မသိ၊ ကိုယ့္ႏုိင္ငံသားမွန္းမသိ အားလံုးကို လက္ခံရမယ္ဆိုတာမ်ဳိး ေျပာတယ္။ အဲဒီလိုမွ လက္မခံရင္ အေရးယူမယ္ဆိုတာမ်ဳိး သိပ္ကို လြန္လြန္ကဲကဲေျပာဆိုေနတာမ်ဳိး ေတြ႕လာရတယ္။ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္တို႔ UNHCR တို႔ကလည္း အဲဒီလိုေျပာတယ္။ သူတို႔မွာက်ေတာ့ နယူးေယာ့ခ္တိုက္ခုိက္ခံရလို႔ လူရွစ္ေယာက္ေသတာန႔ဲ သူမ်ားႏိုင္ငံထဲအထိသြားၿပီး IS စခန္းကို တိုက္တယ္။ Standard ေတြ လြဲေနတယ္။ သူကေတာ့ ေျပာမွာေပါ့။ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ခုခံကာကြယ္ပိုင္ခြင့္အရ လုပ္တယ္ေျပာမွာေပါ့။ ဒါဆိုရင္ ဒီထဲမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြက ခုခံကာကြယ္ပိုင္ခြင့္အရ လုပ္တာပဲေလ။ အဲဒါကိုက်ေတာ့ ဘာလို႔ လက္မခံႏိုင္တာလဲ ေမးစရာျဖစ္လာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံက တ႐ုတ္နဲ႔ အေမရိကန္ၾကားမွာ ႏုိင္ငံေရးၿပိဳင္ပြဲလိုျဖစ္လာေနတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ OBOR ကအစ ဥေရာပႏိုင္ငံေတြရဲ႕ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ အဲဒါေတြကို အေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံကို အသံုးခ်မယ္ဆို အသံုးမခ်သင့္ဘူး။ အီရတ္ကို အေမရိကန္က ၀င္တိုက္ေတာ့ ဆက္ဒမ္ဟူစိန္ကို၀င္တုိက္ေတာ့ Weapons of Massive Destruction ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္နဲ႔ ၀င္တုိက္ တယ္။ တကယ္တမ္းက် လက္နက္ေတြက မရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ အီရတ္ႏိုင္ငံႀကီးက် ပ်က္စီးသြားတယ္။ အခုထိ နာလန္မထူေတာ့ဘဲ စစ္ေျမျပင္ႀကီးျဖစ္ၿပီး ပ်က္စီးသြားတယ္။ မတည္မၿငိမ္နဲ႔ က်န္ေနခဲ့တယ္။ အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ကုိလည္း လူမ်ဳိးသုဥ္း သတ္ျဖတ္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ R2P ေတြဘာေတြ ၀င္လာမယ္ဆိုရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံ မဟုတ္မတရား အေျပာဆိုခံရၿပီးေတာ့ အီရတ္ႏိုင္ငံလိုျဖစ္သြားမယ္။ အဲဒီဟာကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ သူတို႔ေျပာခ်င္တာ ေျပာပါေစဆိုၿပီး ၿငိမ္ခံမေနဘဲ ရွင္းလင္းသင့္တယ္။ အီရတ္လို ျဖစ္သြားၿပီးမွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘာမွတည္ေဆာက္လို႔ မရေတာ့ဘူး။ တခ်ဳိ႕ဟာေတြကို သူတို႔ ေျပာရင္ ကိုယ္ဘက္က ျပန္ေျပာႏုိင္ရမယ္။ အေမရိကန္က ဆိုမာလီယာကို ၀င္တုိက္တယ္။ ဒီဘက္မွာ ရဲကင္းစခန္း ၃၀ ၀င္တုိက္ခံရတာက်ေတာ့ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေနတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ တုန္းက ပါသြားတဲ့လက္နက္ေတြ ျပန္မရေသးဘူး။ အဲဒါေတြကို မသိဟန္ေဆာင္ေနတယ္။ သူ႔ဘာသာထြက္သြားတဲ့ ဘဂၤါလီေတြကိုလည္း ဒီဘက္က ဖိႏွိပ္လို႔ ထြက္သြားတယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးလုပ္ေနတယ္။ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးဆိုတာ အေမရိကန္မွာလည္း မကၠဆီကို နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးဆိုၿပီး ကာေနတာပဲ” လို႔ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက သံုးသပ္ပါတယ္။

လက္ရွိ ရခိုင္အေရးေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ေရြးခ်ယ္စရာအခြင့္အလမ္းမရွိေတာ့ဘဲ အိမ္နီးခ်င္းလည္းျဖစ္တဲ့၊ ကုန္သြယ္ဖက္လည္းျဖစ္တဲ့၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အႀကီးဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူလည္းျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ပဲ ပိုမိုနီးကပ္သြားမယ္လို႔ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက သံုးသပ္ၿပီးေတာ့ လက္ရွိ ဖိအားေပးမႈေတြ၊ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ တညီတညြတ္ၾကံ့ၾကံ့ခံ ရင္ဆိုင္ဖို႔ပဲ ရွိေတာ့တယ္လို႔ NLD ပါတီရဲ႕ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားပါတယ္။

“လြတ္လပ္တဲ့အစိုးရတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ကိုယ့္မွာ ႏိုင္ငံေရးေပၚလစီရွိတယ္။ အခု ရခိုင္ကိစၥမွာ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားေတြက တုိက္ခိုက္တဲ့ကိစၥမွာ အစိုးရက သူလုပ္သင့္ လုပ္ထိုက္တာကို လုပ္ခဲ့တာ။ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာကို လုပ္ခဲ့တဲ့အေျခအေနမွာ ျမန္မာျပည္သူေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္နဲ႔က အျခားႏိုင္ငံ ေတြကိုသြားၿပီးေတာ့ က်ဴးေက်ာ္တာမဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ အက်ဴးေက်ာ္ခံရတာ၊ အတိုက္ခိုက္ခံရတာကို ကာကြယ္တာ။ တုံ႔ျပန္တာ။ အဲဒီလို ကာကြယ္တာကို EU နဲ႔ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြက ဖိအားေပးခဲ့မယ္၊ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါေတြကို ရင္ဆိုင္ရမွာေပါ့။ မၾကာေသးခင္ကပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသြားပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာညီညြတ္ၾကရင္ ညီညြတ္ေရးရွိေနလို႔ရွိရင္ ဘယ္လိုဖိႏွိပ္မႈမ်ဳိးကိုမဆို ဘယ္လိုအ တားအဆီးေတြကိုမဆို ကာကြယ္တုံ႔ျပန္ႏုိင္မယ္ေျပာသြားတယ္။ အဲဒီလိုပါပဲ။ တပ္မေတာ္ေရာ၊ ျပည္သူေတြေရာ၊ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြေရာ အားလံုးက တညီတညြတ္တည္း ရပ္တည္မယ္ဆိုရင္ ဖိအားေပးမႈ ဘယ္အရာ မဆို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မွာပါ” လို႔ ဦးရဲထြဋ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားပါတယ္။

ARSA ဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏စာရင္းကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ေပးထားေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အူခီရာခ႐ိုင္ရွိ ပါလန္ခါလီ ဒုကၡသည္စခန္းကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ARSA ဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏စာရင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ေပးထားေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း www.benarnews.org ၀က္ဘ္ ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ၿပီးခဲ့သည့္လက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစည္းအေ၀းမ်ားအတြင္း ARSA ဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ စာရင္းကို ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔အား ဖမ္းဆီးႏိုင္ေရးတြင္ကူညီရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကို ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး Asaduzzaman Khan က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ေပးအပ္တဲ့စာရင္းမွာ ARSA အဖြဲ႕၀င္ေတြလို႔ဆိုတဲ့ အမည္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ပါတယ္။ ARSA အဖြဲ႕၀င္ေတြဟာ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ပုန္းေအာင္းေနတယ္လို႔လည္း သူတို႔က ေျပာပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ေပးအပ္သည့္စာရင္းတြင္ အမည္စာရင္းမ်ား ပါေသာ္လည္း ေမြးဖြားသည့္ရက္၊ အရပ္၊ မိဘအမည္မ်ား၊ အလုပ္အကိုင္၊ ေနရပ္လိပ္စာ စသည့္ မသကၤာသူႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ား မပါ၀င္ ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး Asaduzzaman Khan အား ေအာက္တုိဘာ ၂၅ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ထုိသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ အိမ္နီးခ်င္းႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည့္ နယ္စပ္ေဒသ လံုျခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာႏွင့္ အတူတကြ ေျဖရွင္းသြားႏုိင္မည္ဟု ခုိင္မာစြာ ယံုၾကည္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ ျမန္မာဘက္မွ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားအား ျပန္လည္စိစစ္လက္ခံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဖက္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔အၾကား နယ္စပ္ေဒသလုံျခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေ၀းသို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး Asaduzzaman Khan ဦးေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၀ ခ်က္ကို အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး ႏွစ္ဖက္ ပူးတြဲသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အလားတူ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား လုံျခံဳေရးက႑ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ၊ နယ္စပ္ဆက္ဆံေရး႐ုံးမ်ား ထူေထာင္မႈဆုိင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာတုိ႔ကုိလည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံတာ၀န္ရွိသူမ်ားက လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အစည္းအေ၀းၿပီးေနာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာသည့္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားထဲတြင္ ၎တို႔အား ရွာေဖြခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ARSA အဖြဲ႕၀င္မ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိေရး အခက္အခဲ ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“သူတို႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ထပ္လုိအပ္ေနပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ေျမမွာ စစ္ေသြးၾကြေတြ၊ အၾကမ္းဖက္သမားေတြကို ခြင့္ျပဳသြားမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို သူတို႔ကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာထဲကေန သူတို႔ကို ရွာေဖြႏိုင္ဖို႔ နာမည္တစ္ခုတည္းနဲ႔ လုံေလာက္ ပါ့မလား”ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ARSA ဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးမႈကို တုံ႔ျပန္သည့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ေနာက္ပိုင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္ ဦးေရသည္ ေျခာက္သိန္းခန္႔ရွိသြားၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ေျပာၾကားထားသည္။

ထြက္ေျပးသြားသည့္ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ ေကာ့ဘဇားၿမိဳ႕တစ္၀ိုက္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည္။ ထိုသို႔ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားထဲတြင္ ARSA ဘဂၤါလီအစြန္း ေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားလည္း ပါ၀င္ေနေၾကာင္း www.benarnews.org ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္းဗီဒီယိုတစ္ခုအရ သိရသည္။

တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕က ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသအတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ မႈျဖစ္စဥ္အေပၚ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ စတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္အား ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္၍ ၎တို႔ စည္း႐ုံးထားေသာ ေဒသခံ ဘဂၤါလီမ်ား ပူးေပါင္းအင္အား ၄၀၀၀ ခန္႔က လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ယင္းအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈတြင္ ကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ အျခားမ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအား စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈကို ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသူ ၂၂၂၂ ဦး၏ နာမည္ႏွင့္ရြာ အမည္စာရင္းရရွိခဲ့ၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္ ဘာသာ၊ လူမ်ဳိး၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား တူညီသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဘက္သို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားၾကသည္ဟု ထည့္သြင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္အထိ ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္ ၉၇ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၃ ဦး၊ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း ႏွစ္ဦးက်ဆုံး၍ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၅ ဦး၊ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းသုံးဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သူ ၃၇၁ ဦး အေသရရွိကာ ၃၈ ဦးဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ၁၄ ဦး၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ဘဂၤါလီ ခုနစ္ဦး၊ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ ဘဂၤါလီခုနစ္ဦး စုစုေပါင္း ၂၈ ဦး အသက္ဆုံး႐ံႈးခဲ့ရၿပီး ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ေလးဦးထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာေဒသမွ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား စတင္ထုတ္ႏုတ္၍ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ အရန္အျဖစ္အသင့္စုဖြဲ႕ ထားရွိမည္

ဓာတ္ပုံ – တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး

ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာေဒသ၌ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းလာသျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ လုံၿခံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား စတင္ထုတ္ႏုတ္၍ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ အရန္အျဖစ္အသင့္စုဖြဲ႕ထား ရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ဓာတ္ပုံ – တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာေဒသ၌ ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ဩဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ တပ္ဌာနခ်ဳပ္တစ္ခု အပါအဝင္ ရဲကင္းစခန္း ၃၀ ခုကို တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး လူမဆန္စြာ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သျဖင့္ ေဒသတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားခဲ့သျဖင့္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပူးေပါင္း၍ ဩဂုတ္ ၂၅ ရက္မွစ၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးအား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဓာတ္ပုံ – တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး

ယင္းသုိ႔ ေဆာက္ရြက္ခဲ့ရာ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္း ထိေတြ႕မႈျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့ေၾကာင္း ယခုအခါ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးတို႔မွာ အထိုက္အေလ်ာက္ ရရွိလာၿပီျဖစ္၍ ေဒသအတြင္း နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားအနက္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း အခ်ိဳ႕ကို လက္ရွိ ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာေဒသ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမမွ စတင္ထုတ္ႏုတ္၍ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ အရန္အျဖစ္ အသင့္စုဖြဲ႕ထားရွိသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ARSA စကားလုံးတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဆုိေသာ စကားလုံး ပါ၀င္သျဖင့္ မသုံးစြဲသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိတြင္ တည္ၿငိမ္ေနသည္ဟု ေျပာ၍မရႏုိင္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ားရိွေန

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အား ARSA (Arakan Rohingya Salvatioin Army) စကားလုံးတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟူေသာ စကားလုံး ပါ၀င္သျဖင့္ မသုံးစြဲသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိတြင္ တည္ၿငိမ္ေနသည္ဟု ေျပာ၍မရႏုိင္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရိွေနသည္။

အၾကမ္းဖက္ ဘဂၤါလီမ်ားအေနျဖင့္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား ေက်းရြာမ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ခဲ့ရာတြင္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ အင္အား ပါ၀င္သည့္အတြက္ ေနာက္ကြယ္မွ ပူးေပါင္းပါ၀င္သူမ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္မွာ အထင္အရွား ျဖစ္ေနသျဖင့္ ဘဂၤါလီတုိ႔ နယ္ေျမလု တုိက္ခုိက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း မရွိေသာ အမည္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသည္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းေအာင္သိန္းက “ၿပီးခဲ့တဲ့အစုိးရ လက္ထက္ကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမရွိဘူးဆုိတာ ေျပာၿပီးသားျဖစ္တယ္။ အခုလည္း ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွာ ကင္းစခန္း ၃၀ ကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္ေတြက တုိက္ခုိက္ခဲ့တယ္။ ဒါဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္ထဲမွာ နယ္ေျမသစ္တစ္ခုကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္ေလာက္သာ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္လုိ႔သုံးၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ ARSA လုိ႔ သုံးႏႈန္းလာခဲ့တာဟာ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ဆုိတာကုိ အသိအမွတ္ျပဳသလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ တကယ္ေတာ့ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မရွိတဲ့ လူမ်ိဳးလုိ႔ အတည္ျပဳထားၿပီးသား ျဖစ္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ဘဂၤါလီေတြဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ၀င္လာတယ္ဆုိတာ သမုိင္းေၾကာင္း ရွိၿပီးသားျဖစ္တယ္။ အဲဒါကုိ ေပ်ာက္ပ်က္ခ်င္တဲ့အတြက္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဆုိၿပီး သမုိင္းလိမ္ နာမည္သစ္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ARSA ဆုိတဲ့အမည္ကုိ မသုံးသင့္ဘူး။ ကန္႔ကြက္သင့္တယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ႐ုိဟင္ဂ်ာအမည္ခံၿပီး နယ္ေျမသစ္တစ္ခုကုိ ထူေထာင္လုိျခင္းသည္ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကုိ ပ်က္ျပားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ေမာင္ေတာခ႐ုိင္အတြင္း ေနထုိင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အျပင္ လက္ရွိကာလတြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕မွ ဘဂၤါလီမ်ားအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသူမ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္ကာ ဖုန္းဆက္ေခၚယူျခင္းမ်ား ရွိေနၿပီး ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မွ ဘဂၤါလီမ်ားလည္း ထြက္ေျပးရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားဟု အမည္တပ္ခံရသူမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ဘဂၤါလီအားလုံးက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားျခင္းမ်ား ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ ဘဂၤါလီ အားလုံးသည္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈ ရွိေနေၾကာင္းလည္း ေဒသခံမ်ားက သုံးသပ္ေျပာဆုိသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ဦးသန္းထြန္းကလည္း “ရခုိင္ျပည္နယ္သာမကဘူး။ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမရွိဘူးလုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ တာ၀န္ရွိသူေတြေရာ၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြေရာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာထားၿပီးျဖစ္တယ္။ အဲဒီနာမည္ဟာလည္း ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ျပႆနာျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းထဲမွာပါတယ္။ အခုေတာ့ ARSA လုိ႔ နာမည္တပ္တယ္။ နာမည္တပ္တာကေတာ့ တပ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာဆုိတဲ့ စာလုံးကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံကလူေတြ ဘယ္သူမွ လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူး။ တစ္ခုရွိတာက ARSA အဖြဲ႕ဆုိတာဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွ မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ က်ဴးေက်ာ္၀င္လာသူေတြသာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ခုိင္လုံေသခ်ာသြားတယ္။ တကယ္ေတာ့ ARSA အဖြဲ႕ဆုိတာက အဖြဲ႕၀င္အင္အား ဒီေလာက္မ်ားတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ARSA ရဲ႕ေနာက္မွာ ေမာင္ေတာခ႐ုိင္ တစ္ခုလုံးမွာရွိတဲ့ ဘဂၤါလီအားလုံးနီးပါးဟာ ARSA ရဲ႕ ေနာက္လုိက္အေပါင္းပါေတြ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ လူအုပ္နဲ႔ခ်ီၿပီးေတာ့ ရဲစခန္းကုိ တစ္ၿပိဳင္ တည္း ၀င္ေရာက္စီးနင္း တုိက္ခုိက္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ARSA နဲ႔ ေနာက္ကြယ္မွာ ေမာင္ေတာခ႐ုိင္က ဘဂၤါလီေတြအားလုံး ပူးေပါင္းပါ၀င္ေနတယ္ ဆိုတာကလည္း ေပၚလြင္ေနတယ္လုိ႔ သုံးသပ္ေျပာဆုိလုိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအေနအထားတြင္ ARSA ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားဟု ေျပာဆုိေနၾကဆဲျဖစ္ကာ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ နယ္အတြင္းမွ ဘဂၤါလီမ်ား ေန႔စဥ္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနမႈမ်ား ရွိေနၿပီး ေနအိမ္မ်ားအား မီးေလာင္မႈ မီး႐ႈိ႕မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္ရာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသည္ဟု ေျပာဆုိ၍ မရႏုိင္ေၾကာင္း ဦးထြန္းေအာင္သိန္းက ဆိုသည္။

တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ လာအိုႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ သံတမန္မ်ားနွင့္ CCTV၊ NHK၊ CNA စသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းမီဒီယာမ်ား ေမာင္ေတာေဒသသို႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာ

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ မထြက္ခြာမီ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ ျခံစည္း႐ိုးနံေဘးတြင္ ယာယီေနထိုင္ေနေသာ ဘဂၤါလီမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-သားေရႊဦး)

ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္မ်ားျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ လာအိုႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ သံတမန္မ်ားႏွင့္ CCTV၊ NHK၊ CNA စသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းမီဒီယာမ်ား ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္က ေမာင္ေတာ ေဒသသို႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ခရီးစဥ္တြင္ တ႐ုတ္သံအမတ္ H.E. Mr.Hongliang၊ အိႏၵိယသံအမတ္ H.E. Mr.VikramMisri၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သံအမတ္ H.E. Mohammad Sufiur Rahman၊ လာအိုသံအမတ္ H.E. Mr. Lyying SAYAXANG ႏွင့္ ထိုင္းသံအမတ္ H.E.Mr.Jukr Boom တို႔ပါ၀င္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာမ်ားျဖစ္ေသာ France 24၊ Xinhua၊ CCTV၊ Fuji၊ NHK၊ CNA၊ RFA၊ Myanmar Times၊ Irrawaddy၊ MITV၊ MRTV၊ NPE၊ ျမ၀တီႏွင့္ DMG တို႔ လိုက္ပါလာခဲ့သည္။

အဆိုပါခရီးစဥ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးဖုန္းတင့္ႏွင့္ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာခ်မ္းသာတို႔ လိုက္ပါၾကသည္။

ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္မ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ စုစုေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္သည့္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕သည္ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပိုင္း အလယ္သံေက်ာ္ ေက်း႐ြာသို႔ ရဟတ္ယာဥ္ႏွစ္စင္းျဖင့္ ေရာက္ရွိၿပီး ယင္းမွတစ္ဆင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ကမ္းေျခသို႔ သြားေရာက္ကာ တစ္ဖက္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသို႔ ၎တို႔ ဆႏၵအေလ်ာက္ သြားေရာက္ရန္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဘဂၤါလီ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ မႈိ၀င္ေခ်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဘဂၤါလီ ၇၀၀ ခန္႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဘဂၤါလီမ်ားကို ရိကၡာေထာက္ပ့ံ ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေနရပ္သို႔ျပန္ရန္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားက ေဖ်ာင္းဖ်ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ပန္းေတာျပင္ (အလယ္) ေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္ကာ ေက်းရြာရွိ ဘဂၤါလီေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ေက်းရြာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္။

သံတမန္မ်ားက အဓိက ေမးျမန္းမႈမ်ားမွာ မီး႐ႈိ႕မႈျဖစ္သလား၊ ရြာကေနရပ္စြန္႔ခြာသူ ရွိသလား၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕သို႔ သြားလာ၍ ရသလား၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈရွိသလား၊ ရိကၡာေထာက္ပ့ံမႈရွိသလား၊ ေသာၾကာေန႔ ဗလီတက္ခြင့္ရသလား စသည္တို႔ကို အဓိကထား ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ ေမးျမန္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်း႐ြာလူႀကီး ဘဂၤါလီေခါင္းေဆာင္က ေျဖၾကားရာတြင္ ေက်းရြာအတြင္း မည္သည့္ျဖစ္စဥ္မွ မရွိသည့္အတြက္ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ေနေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာသို႔ သြားလိုလွ်င္ သြား၍ရေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈရွိၿပီး ရိကၡာေထာက္ပ့ံမႈရွိေၾကာင္း၊ ေသာၾကာေန႔ ဗလီတက္ခြင့္ရွိၿပီး ေမာ္လ၀ီ ၁၁ ဦးရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန႐ံုးသို႔ ေရာက္ရွိကာ ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္စဥ္မျဖစ္ပြားမီ၊ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေနစဥ္ႏွင့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးရဲထြဋ္က Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းသည္။

အဆိုပါ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ တစ္ဖက္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ေခၚေဆာင္ျခင္းခံရၿပီး ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသူ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသူမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ား၊ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားလည္း ေရာက္ရွိေနၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ မြန္းလြဲ ၃ နာရီ ၁၀ မိနစ္တြင္ ေမာင္ေတာေျမာက္ပိုင္းရွိ ခံုတိုင္(ၿမိဳ) ရြာ၊ ငါးခူရႏွင့္ ခေမာင္းဆိပ္ ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္က ကုလသမဂၢမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္ ၄၀ ေက်ာ္က ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားရာ ေမာင္ေတာေဒသသို႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ခရီးစဥ္သည္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားၿပီး တစ္လေက်ာ္ အၾကာတြင္ ပထမဦးဆံုး သံတမန္ ခရီးစဥ္ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕သံုးဖြဲ႕ျဖင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းျဖစ္ကာ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ ခရီးစဥ္သည္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈၿပီး ေနာက္ပိုင္း ဒုတိယခရီးစဥ္ ျဖစ္သည္။

 

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်န္ရွိခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ထြက္ေျပးရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်န္ရွိခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ထြက္ေျပးရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွထြန္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အေျချပဳမိန္႔ခြန္းတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ရွိၿပီး ထြက္မေျပးဘဲ ဆက္လက္ေနထိုင္သူမ်ားမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ရွိေၾကာင္း၊ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ထြက္ေျပးသည္၊ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ထြက္မေျပးသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ကမၻာမွ ၀င္ေရာက္ေမးျမန္းႏိုင္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္သည္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအတြက္ အခက္ေတြ႕ေနျခင္းေၾကာင့္ ထိုသို႔ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလွထြန္းေက်ာ္က ဆိုသည္။

“အခု ဘူးသီးေတာင္ေရာ၊ ရေသ့ေတာင္ေရာ ေမာင္ေတာဘက္မွာပါ ထြက္ေျပးေနတဲ့သူေတြ ရွိေနတယ္။ ေျပးေနၾကတယ္ဆိုတာက ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ႏုိင္ငံအေျချပဳ၊ ကမၻာကိုေျပာတဲ့စကားဟာ သူတို႔ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေတာ္ေတာ္ေလး ထိခိုက္ေစတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့သူေတြကို နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ေခၚတယ္။ မင္းတို႔က်န္ခဲ့တဲ့သူေတြက လူနည္းစုျဖစ္သြားၿပီ။ မၾကာခင္ မင္းတို႔သားစဥ္ေျမးဆက္ မ်ဳိးပါသုဥ္းသြားေအာင္ ရခိုင္ေတြသတ္လိမ့္မယ္။ မင္းတို႔ကို ရခိုင္ေတြ လာသတ္စရာမလိုဘူး၊ စားေရးေသာက္ေရးေတြကို ျဖတ္ေတာက္လိုက္ရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ ဒုကၡေရာက္လိမ့္မယ္။ အခု ငါတို႔က ကမၻာကိုတင္ျပၿပီးေတာ့ ငါတို႔ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိနဲ႔ ျပန္၀င္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနၿပီ။ ငါတို႔ႀကိဳးစားမႈကို မင္းတို႔ကအားေပးရမယ္။ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္လာခဲ့။ မလာရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔အတြက္ ငါတို႔တာ၀န္မယူဘူး။ တကယ္လို႔မ်ား ငါတို႔ျပန္၀င္လာရင္ ARSA အဖြဲ႕အေနနဲ႔ေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူမယ္တို႔ စသျဖင့္ေပါ့ အမ်ဳိးမ်ဳိးၿခိမ္းေျခာက္တာနဲ႔ကို ဆက္ၿပီးထြက္ေျပးတာေတြ ရွိေနတယ္” ဟု ဦးလွထြန္းေက်ာ္က ဆိုသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားမွာလည္း အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ARSA အဖြဲ႕မွပင္ ေခၚယူသြားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘဂၤါလီမ်ားအား သတ္ျဖတ္ေနသည္ဟု ကမၻာကို ထင္ျမင္ေစရန္ ဖန္တီးေနျခင္းျဖစ္ကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံေတာ္အေျချပဳမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည့္ စကားတစ္ခြန္းေၾကာင့္ ၎တို႔ေျဖရွင္းရန္ အခက္ေတြ႕ေနသျဖင့္ ၎တို႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္ ႐ုပ္လံုးေပၚေစရန္ က်န္ရွိခဲ့သူမ်ားလည္း ေနႏိုင္ျခင္းမရွိ၊ စားေရးေသာက္ေရး အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးလွထြန္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

“အဲဒီလိုၿခိမ္းေျခာက္လို႔ ထြက္ေျပးလာလို႔ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးနားမွာ ေလးငါးေထာင္ေလာက္ စုေနတာကို ဒီကေမာင္ေတာခ႐ိုင္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကိုယ္တိုင္၊ ဒီကအဖြဲ႕အစည္းေတြ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ သြားေတြ႕ၿပီးေမးတယ္။ အၾကမ္းဖက္သမားေတြရဲ႕လုပ္ရပ္ကို ေဖာ္ထုတ္မွာေၾကာက္လို႔ ေျပးတာကတစ္မ်ဳိး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ၿခိမ္းေျခာက္တာကို ေၾကာက္လို႔ေျပးတာတစ္မ်ဳိး။ အၾကမ္းဖက္သမားကို စိတ္ပါကိုယ္ပါနဲ႔ အားေပးတဲ့သူေတြက ေျပးတာတစ္မ်ဳိး ဒါေတြရွိတယ္။ မင္းတို႔ဘာလို႔ေျပးတာလဲ။ ဘာမွလည္းျဖစ္တာမဟုတ္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ မင္းတို႔ကိုဘာလုပ္လို႔လဲ၊ မင္းတို႔ကို အစိုးရေရာ၊ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕ကပါ ဘာမွမလုပ္ဘူး။ လံုျခံဳမႈမရွိရင္ လံုျခံဳမႈေပးမယ္။ စားေရးေသာက္ေရး အက်ပ္အတည္းျဖစ္ရင္ အဆင္ေျပေအာင္ ဘယ္ႏွလစာလိုခ်င္လဲ ငါတို႔ေပးမယ္။ မင္းတို႔ ျပန္မေျပးၾကနဲ႔လို႔ေျပာေတာ့ သူတို႔က ငါတို႔ေဆြမ်ဳိးေတြက ျပန္ေခၚေနၾကၿပီ။ ငါတို႔ေဆြမ်ဳိးေတြရွိတဲ့ေနရာကို ျပန္မယ္လို႔ေျပာတယ္။ ဒါ သူတို႔က ဒီေဒသကလူေတြ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ထင္ရွားသြားၿပီေပါ့” ဟု ဦးလွထြန္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ARSA ဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ခေမာင္းဆိပ္ေတာင္ရြာရွိ ဘုရားေက်ာင္းမွ ဘုရားကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားကို မေက်နပ္သည့္အတြက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ခေမာင္းဆိပ္ေတာင္ရြာမွ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္အခ်ဳိ႕ ေျပာၾကား

ARSA ဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ခေမာင္းဆိပ္ေတာင္ရြာရွိ ဘုရားေက်ာင္းမွ ဘုရားကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ဘုရားေက်ာင္း ေ၀ယ်ာ၀စၥျပဳလုပ္သူ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားအား မေက်နပ္သည့္အတြက္ တစ္ရြာလံုးကို သတ္ျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ခေမာင္းဆိပ္ေတာင္ရြာမွ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ အခ်ဳိ႕က ေျပာၾကားသည္။

ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ခံရသည့္ အထဲတြင္ အဆိုပါ ခေမာင္းဆိပ္ေတာင္ရြာ ဘုရားေက်ာင္းအား ေ၀ယ်ာ၀စၥ ျပဳလုပ္သူ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ဦးလွထြန္း မိသားစု၀င္မ်ား ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ခေမာင္းဆိပ္ေတာင္ရြာမွာ ဘုရားေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း ရွိပါတယ္။ အဲဒါက ဗုဒၶဘုရားေက်ာင္းပါ။ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္း မဟုတ္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္ ၂၀၀၇ ေလာက္က ေရာက္သြားတဲ့အခါ ကြၽန္ေတာ့္ေယာကၡမ မိသားစု ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ေတြ အကုန္လံုးက ၀ိုင္း၀န္းၿပီး အဲဒီဘုရားေက်ာင္းကို ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၇ ကေန ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဟိႏၵဴတစ္ရြာလံုးက ေဘးဖယ္သြားၾကၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ေယာကၡမ တစ္ေယာက္ပဲ က်န္ခဲ့တယ္။ က်န္တဲ့ဟိႏၵဴေတြ ဘာေၾကာင့္ ေဘးဖယ္ခဲ့လဲဆိုေတာ့ ဘဂၤါလီေတြက ႐ိုက္တာ ပုတ္တာ ရွိတယ္။ က်န္တဲ့ဟိႏၵဴေတြကို အဲဒီဗုဒၶဘာသာေက်ာင္းကို သြားမေစာင့္ေရွာက္နဲ႔၊ သြားမကိုးကြယ္နဲ႔။ နင္တို႔ ဗုဒၶဘာသာဘက္ကို ဘာေၾကာင့္ လိုက္တာလဲ။ ဗုဒၶဘာသာကို ဘာေၾကာင့္ လိုက္ရမလဲဆိုတဲ့ အဲဒီနာၾကည္းမႈနဲ႔ လုပ္တာ။ ကြၽန္ေတာ့္ရြာသားေတြ ေတာ္ေတာ္လည္း မေရာက္ၾကဘူး။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ့္ေယာကၡမ ႏွစ္အိမ္ကပဲ အဲဒီဘုရားေက်ာင္းကို ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ခေမာင္းဆိပ္ေတာင္ရြာမွ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ဘဂၤါလီမ်ားက ခေမာင္းဆိပ္ေတာင္ရြာထိပ္ရွိ ဘုရားေက်ာင္းရွိ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္း၏ တံခါးမ်ား၊ ျခံ၀င္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ေၾကာင္း ခေမာင္းဆိပ္ေတာင္ရြာမွ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္က ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ားျပကာ ရွင္းျပသည္။

ဘုရားေက်ာင္းအား သြားၾကည့္ခဲ့သူ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္က “ကြၽန္ေတာ္ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ၿပီးခ်ိန္မွာ အေလာင္းေတြ သြားရွာၿပီး ႏွစ္ရက္မွာ စစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ေတာင္ရြာထဲကို ၀င္ပါတယ္။ ေတာင္ရြာအစအဆံုးက ဘုရားေက်ာင္းကို တက္ၾကည့္ပါတယ္။ အဲဒီလို ဘဂၤါလီေတြ ဖ်က္ဆီးထားခဲ့တာ ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တံခါးေတြ က်ဳိးပ်က္ေနတယ္။ ျခံစည္း႐ိုးေတြအကုန္လံုး အေပါက္ေတြေဖာက္ၿပီး သူတို႔သြားလာဖို႔ လမ္းလုပ္ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဘုရားေက်ာင္းျခံထဲက ကြၽန္ေတာ့္ေနအိမ္ကိုလည္း အကုန္လံုး ဖ်က္ဆီးပစ္ၿပီးေတာ့ ပစၥည္းေတြ ဘာမွမက်န္ဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ARSA ဘဂၤါလီအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈ ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည့္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ျပန္လည္စတင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသး

နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ရပ္ဆိုင္းသြားေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းတြင္ ပ်က္စီးသြားေသာ ကုန္စည္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-သားေရႊဦး)

ARSA ဘဂၤါလီအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲစခန္း ၃၀ ေက်ာ္ကို တစ္ၿပိဳင္တည္း အင္အားသံုး တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွစ၍ ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည့္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးသည္ ယေန႔အထိ ျပန္လည္ကုန္သြယ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ကတည္းက စတင္ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည့္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးသည္ တစ္လေက်ာ္ ၾကာသည့္တိုင္ ျပန္လည္ကုန္သြယ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ကုန္သည္မ်ား လက္ထဲတြင္ ခ်င္းအပါအ၀င္ ပို႔ကုန္ေမာ္ေတာ္ေရယာဥ္ အစင္း ၂၀ စာ က်န္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သည္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးေအာင္ျမင့္သိန္းက “ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ကစၿပီးေတာ့ ကုန္သြယ္မႈ ရပ္ဆိုင္းေနတာေပါ့။ ပိတ္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ရပ္ဆိုင္းသြားတဲ့အခါ ဒီဘက္မွာ က်န္ေနခဲ့တာက ငါးျမစ္ခ်င္းနဲ႔ ခ်င္းစိမ္းေပါ့။ ခ်င္းစိမ္းကလည္း တာရွည္ခံပစၥည္းမွ မဟုတ္တာ။ ၾကာလာရင္ပ်က္စီးမယ္။ ၿပီးရင္ ဆန္။ ဆန္ကေတာ့ တာရွည္နည္းနည္းခံတယ္။ ၿပီးရင္ ငါးေျခာက္က်န္တယ္။ ငါးျမစ္ခ်င္းေတြကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ မပို႔ႏိုင္တဲ့အတြက္ စစ္ေတြကို ျပန္ပို႔ၿပီး စစ္ေတြကေနတစ္ဆင့္ ျပန္ပို႔ခဲ့ရတယ္။ ကြာလတီေတာ့ က်သြားတယ္။ အဲဒါကိုေတာ့ ရွင္းထုတ္ၿပီးၿပီ။ အခုလက္ထဲမွာ ပိုက္မိေနခဲ့တာက ဒုတိယ အေရးႀကီးဆံုးက ခ်င္းစိမ္း။ ခ်င္းစိမ္းကိုလည္း ဒီမွာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးျပန္ဖြင့္တာ၊ မဖြင့္တာ၊ ျပန္ၿပီးေတာ့ အသက္၀င္လာ၊ မ၀င္လာ လက္ထဲမွာ က်န္ခဲ့တဲ့ ပစၥည္းေလာက္ေတာ့ ပို႔ခ်င္တယ္။ ပို႔ဖို႔အတြက္လည္း ျပည္နယ္အစိုးရ စီမံဘ႑ာ၀န္ႀကီးကို ေျပာထားပါတယ္။ ဒါကိုလည္း ျပည္နယ္အစိုးရအေနနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ အေျဖတစ္ခု ရလာမယ္ဆိုရင္ ပို႔မယ္ဆိုရင္ ပို႔မယ္။ မပို႔ျဖစ္ဘူး ဆိုရင္လည္း အဲဒီခ်င္းစိမ္းကို စစ္ေတြျပန္ပို႔ရပါမယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ႐ုတ္တရက္ ရပ္ဆိုင္းသြားသည့္အတြက္ ကုန္သည္မ်ား လက္ထဲတြင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ပို႔ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ ဆန္၊ ခ်င္း၊ ငါးေျခာက္မ်ား တင္ပို႔ခြင့္ရရန္ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔သို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

“တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွာေတာ့ ျပႆနာမရွိဘူး။ အဲဒီဘက္က လက္မခံတာတို႔၊ ဘာတို႔ ဆိုတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရွင္းလို႔ရတယ္။ အဓိက ဒီဘက္ကို ထြက္တဲ့အခါမွာ ေလွမွာလိုက္တဲ့ ေလွေမာင္းတဲ့သူ၊ စက္ဆရာ၊ ေလွသားႏွစ္ဦး လိုက္ပါခြင့္ရဖို႔လိုတယ္။ အဲဒါကို လံုျခံဳေရးအျမင္အရ ျပည္နယ္အစိုးရအေနနဲ႔ ခြင့္ျပဳလို႔ရရင္ေတာ့ အဆင္ေျပသြားမယ္။ ဆန္၊ ခ်င္းစိမ္း၊ ငါးေျခာက္ စုစုေပါင္းမွ စက္ေလွအစင္း ၂၀ စာေလာက္ပဲရွိတယ္” ဟု ဦးေအာင္ျမင့္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ARSA ဘဂၤါလီအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ၿမိဳတုိင္းရင္းသား ရွစ္ဦးအား သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ ကုိင္းႀကီး ၿမိဳရြာသားမ်ား ေနရပ္သုိ႔မျပန္ဘဲ ယာယီတဲျဖင့္ ေနထုိင္မည္ဟုသိရ

ဘူးသီးေတာင္ အလုိေတာ္ျပည့္ေက်ာင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ၿမိဳတုိင္းရင္းသားမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ARSA ဘဂၤါလီအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ၿမိဳတုိင္းရင္းသားရွစ္ဦးအား အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ ကုိင္းႀကီးၿမိဳရြာမွ ရြာသားမ်ား ေနရပ္သုိ႔ မျပန္လုိေၾကာင္း၊ ကုိင္းႀကီးရခုိင္ရြာအနီးတြင္ ယာယီတဲျဖင့္ ေနထုိင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ေနရပ္သုိ႔ မျပန္လုိျခင္းမွာလည္း မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ လုံျခံဳေရးကုိ စိတ္မခ်ျခင္း၊ အဆုိပါၿမိဳရြာသည္ ေတာေတာင္ထဲတြင္ တည္ရွိၿပီး သြားလာရန ္ခက္ခဲသည့္အတြက္ အေရးအေၾကာင္း ၾကံဳလာပါကလည္း ကားလမ္းသုိ႔ေရာက္ရန္ အခ်ိန္တစ္နာရီခန္႔ ေျခက်င္ေလွ်ာက္ရသည့္အတြက္ ေနရပ္ျပန္ရန္ စုိးရိမ္ျခင္းျဖစ္ကာ ျဖစ္ႏုိင္မည္ဆုိပါက ကုိင္းႀကီး ရခုိင္ေက်းရြာအနီးတြင္ ယာယီတဲထုိး၍ ေနထုိင္လုိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပန္ဖုိ႔ဆုိတာက သိပ္ခက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရြာအထိ လုံျခံဳေရး ခ်ထားေပးဖို႔ ဆုိတာကလည္း ခက္မွာေပါ့။ ရြာက ေတာေတာင္ၾကားထဲမွာ လူသူအေရာက္နည္းတဲ့ ေနရာမွာ ရွိတာဆုိေတာ့ လုံျခံဳေရးအတြက္ စုိးရိမ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္မိသားစု ေတြကလည္း အသတ္ခံခဲ့ရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မိသားစုေတြကလည္း ျပန္ဖုိ႔ေၾကာက္ေနၾကတယ္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာလည္း စားေသာက္ရတာက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ မကုိက္ဘူး။ ၉ နာရီဆုိရင္ မနက္စာ စားတယ္။ အခုက ၁၂ နာရီမွာ မနက္စာ စားရတယ္ဆုိေတာ့ ေနထုိင္မႈ မတူဘူးေလ။ အဲဒါေၾကာင့္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ကားလမ္းနဲ႔နီးတဲ့ ေနရာမွာ ရြာတည္ေပးေစခ်င္တယ္” ဟု ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစံထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ၿမိဳတုိင္းရင္းသား၂၃၀ ခန္႔သည္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ရွိ အလုိေတာ္ျပည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ခိုလႈံလ်က္ရွိၿပီး မၾကာမီရက္ပုိင္းအတြင္း ကုိင္းႀကီးရခုိင္ေက်းရြာ အနီးတြင္ ယာယီတဲမ်ားျဖင့္ ေနထုိင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျဖစ္သည့္ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးသြားသည့္ အတြက္ စားေသာက္ေရး အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း၊ အလားတူစြာပင္ ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ႏြားမ်ား၊ ၀က္မ်ားႏွင့္ သုိေလွာင္ထားေသာ စပါးမ်ားလည္း ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဦးစံထြန္းက “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီရက္ပုိင္းထဲ ကုိင္းႀကီးရခုိင္ရြာကုိ သြားမယ္။ အဲဒီမွာေနၿပီး ယာယီတဲေဆာက္မယ္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ တာ၀န္ရွိသူေတြကေတာ့ စီစဥ္ေပးမယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ရခုိင္ရြာအနီးက ယာယီတဲေတြမွာပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေနသြားမယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ အားလုံးဆုံး႐ႈံးသြားၿပီ။ ေတာင္ယာစပါးခင္းလည္း ပ်က္စီးသြားၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၀မ္းစာစပါးလည္း မရွိေတာ့ဘူး။ ႏြားေတြလည္း ေပ်ာက္ဆုံးသြားၿပီ ျဖစ္တယ္။ ရြာတည္ေပးဖုိ႔ ေျပာေပမယ့္ ၾကာဦးမယ္လုိ႔ေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြက ေျပာတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။