Facebook က ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ ARSA ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ပိတ္ပင္

Guardian တြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအား ေတြ႕ရစဥ္

အေမရိကန္ လူမႈမီဒီယာ ျဖစ္သည့္ Facebook သည္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ ARSA အား အႏၱရာယ္ရွိေသာ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ယင္းအဖြဲ႕မွတင္ေသာ post မ်ားႏွင့္ ယင္းအဖြဲ႕အား ေထာက္ခံသူမ်ား၏ ေရးသားတင္မႈမ်ားအားဖ်က္ရန္ ညႊန္ၾကားထားသည္ဟု ၿဗိတိန္မီဒီယာ Guardian က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ လူအစုအၿပဳံလုိက္ ထြက္ခြာမႈကုိ “လူမ်ဳိးစုလုိက္ သန္႔စင္မႈ” ဟု ေဖာ္ျပၾကၿပီး ယင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား စိစစ္ကန္႔သတ္သည့္အတြက္ Facebook သည္ ျမန္မာအစုိးရအား ေထာက္ခံေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေ၀ဖန္သူမ်ားက ယုံၾကည္ၾကသည္။

Facebook သည္ သေဘာထား ကြဲလြဲသူမ်ားအား ဖိႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ “မ်ဳိးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ားအား လိမ္လည္ရန္ ပူးေပါင္းႀကံစည္သည္” ဟု တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူႏွင့္ ဂ်ာနယ္မုိဟာမတ္အန္၀ါအား ကုိးကားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

RohingyaBlogger.com အတြက္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ကြာလာလမ္ပူ အေျခစုိက္ ဂ်ာနယ္လစ္ အန္၀ါက လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းစံႏႈန္း ခ်ဳိးေဖာက္သည့္အတြက္ Facebook က ဖယ္ရွားခဲ့ေသာ post မ်ားအား ဓာတ္ပုံလုပ္၍ မွ်ေ၀ခဲ့သည္ ရခုိင္ရွိ စီတီဇင္ ဂ်ာနယ္လစ္ႏွင့္ သတင္းေထာက္ ၄၅ ဦး ကြန္ရက္မွ Facebook ၏ စိစစ္မႈသတင္းကုိ ရရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အန္၀ါက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ ARSA ကုိ အမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းထားေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံရုံး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ ဦးေဇာ္ေဌးက အတည္ျပဳ အသိေပးထားသည္။ ဦးေဇာ္ေဌးက Facebook တြင္ တင္ခဲ့ေသာပုံ၌ ပါ၀င္သည့္ Facebook ၏ ေၾကညာခ်က္က “အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ အသုံးျပဳခြင့္မေပးေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းကဲ့သုိ႔ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕မ်ားကုိ ခ်ီးက်ဴးေရးသားမႈ၊ ေထာက္ခံမႈ ပါ၀င္သည့္ အေၾကာင္းအရာ အားလုံးကုိ ဖယ္ရွားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း” ေဖာ္ျပထားသည္။

Facebook ၏ လူမႈအသုိက္အ၀န္း စံႏႈန္းမ်ားက အၾကမ္းဖက္မႈ၌ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕မ်ား စုစည္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ ရာဇ၀တ္မႈ၊ အစုအၿပဳံလုိက္သတ္မႈ၊ အုပ္စုဖြဲ႕ အမုန္းတရား ျဖန္႔မႈတုိ႔ ေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႕မ်ားအား ေထာက္ခံမႈ၊ ယင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ ေရးသားမႈတုိ႔ကုိ ပိတ္ပင္သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ရဲစခန္းမ်ားအား ပူးေပါင္းတုိက္ခုိက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာအစုိးရသည္ ARSA အား အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ဟု ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ARSA ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ပိတ္ပင္တားဆီးသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား အစုိးရ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း Facebook က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ARSA ၏ ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ပိတ္ပင္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု Facebook က ဆုိခဲ့သည္။

ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္မ်ား၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက Facebook သည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္တုိ႔အား လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈအေၾကာင္း သတင္းမ်ားကုိ စိစစ္ကန္႔သတ္ေနသည္ဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနခ်ိန္၌ Facebook က ARSA ကုိ ပိတ္ပင္ေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမာင္ေတာေဒသ၌ ARSA ဘဂၤါလီအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း စက္တင္ဘာလကုန္ပိုင္းတြင္ ကညင္ေခ်ာင္း စီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အစိုးရႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ကုမၸဏီ MoU ေရးထိုးမည္

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ကညင္ေခ်ာင္းစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္

ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ARSA ဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း စက္တင္ဘာလကုန္ပိုင္းတြင္ ေမာင္ေတာ ကညင္ေခ်ာင္းစီးပြားေရးဇုန္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အစိုးရႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ကုမၸဏီ MoU လက္မွတ္ ေရးထိုးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေမာင္ေတာစီးပြားေရးဇုန္သည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မွ ႏွစ္မိုင္ခန္႔အကြာ ကညင္ေခ်ာင္း ေက်းရြာအနီး ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတြင္ တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္ကာ စီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လာပါက ျမန္မာ-ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈ တိုးတက္ျမင့္မားလာမည့္အျပင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း ၀င္ေငြရရွိလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဘ႑ာေရး၊ အခြန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ေမာင္ေတာစီးပြားေရးဇုန္ကို ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ကညင္ေခ်ာင္းေက်းရြာနားမွာ ဧက ၁၀၀ နဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ အဓိက,ကေတာ့ ေမာင္ေတာအေျခစိုက္တဲ့ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ သူတို႔နဲ႔ အဆက္အသြယ္ရွိတဲ့ ရန္ကုန္ဘက္က ကုမၸဏီေတြ ေပါင္းၿပီးေတာ့ Consortium ကုမၸဏီတစ္ခု ဖြဲ႕ထားတာရွိပါတယ္။ အဲဒီကုမၸဏီနဲ႔ အစိုးရေပါင္းၿပီးေတာ့ ဒီကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္။ ပထမကေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ ျမန္မာနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈက တိုးျမင့္လာမယ့္ အေနအထား ရွိပါတယ္။ ဒုတိယတစ္ခ်က္က အဲဒီေဒသမွာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ပိုမိုရရွိလာၿပီးေတာ့ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြ ၀င္ေငြပိုမိုရရွိၿပီးေတာ့မွ ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ပိုမိုအက်ဳိးရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကုမၸဏီနဲ႔ကေတာ့ စက္တင္ဘာ လကုန္ပိုင္းေလာက္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ MoU ထိုးဖို႔ရွိပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအပိုင္းကိုေရာ၊ စီးပြားေရးဇုန္ႀကီး လည္ပတ္မႈအပိုင္းကိုေရာ ကုမၸဏီနဲ႔ အစိုးရေပါင္းၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဘ႑ာေရး၊ အခြန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ကညင္ေခ်ာင္း ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကို ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ကတည္းက က်ပ္သန္း ၁၀၀၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကာ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ဆိပ္ခံတံတားမ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

“အရင္အစိုးရ လက္ထက္တုန္းကေတာ့ က်ပ္သန္း ၁၀၀၀ ဖိုးေလာက္ရွိတဲ့ အေဆာက္အအုံေတြ သူတို႔ေဆာက္ခဲ့တာ ရွိပါတယ္။ အခုလည္း အဲဒီေနရာကို ဆက္ၿပီးေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ လမ္းေတြ၊ ကုန္ခ်ဖို႔ကိစၥေတြ၊ ေရရရွိေရး၊ မီးရရွိေရးကိစၥ ေတြ၊ ေနာက္ျခံစည္း႐ိုးေတြ အဲဒါေတြပါ MoU ထိုးၿပီးရင္ အဲဒါေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာပါ” ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးလ်က္ရိွၿပီး လံုျခံဳေရး အေနအထားအရ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမွာလည္း ရပ္ဆိုင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မၾကာမီတြင္ ေမာင္ေတာေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းလာလွ်င္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ အသက္၀င္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဘ႑ာေရး၊ အခြန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

“လက္ရွိကေတာ့ လံုျခံဳေရးအရေရာ၊ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈေတြရွိေတာ့ ကုန္သြယ္ေရးလည္း ရပ္ဆိုင္းေနတဲ့ အေနအထားမွာ ရွိပါတယ္။ ကုန္သည္ေတြ အေနနဲ႔လည္း လံုျခံဳေရး အေနအထားအရ ကုန္သြယ္မႈ မျပဳႏိုင္တဲ့ အေနအထား ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေမာင္ေတာကို လက္ရွိအေနအထားအရ လုံျခံဳေရးအရ ထိန္းသိမ္းႏိုင္တဲ့ အေနအထား ျဖစ္ပါတယ္။ နယ္ေတြကိုလည္း လံုျခံဳေရးျဖန္႔ၾကက္ၿပီးေတာ့မွ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္တဲ့ အေနအထား ရွိပါတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ မၾကာခင္မွာ ေမာင္ေတာေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈေတြ ရလာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကလည္း ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ အသက္၀င္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ကညင္ေခ်ာင္းဆိပ္ကမ္းသည္ တန္ခ်ိန္ ၃၀၀၊ ၄၀၀ ေက်ာ္ သေဘၤာမ်ား အခ်ိန္မေရြး ၀င္ထြက္ႏိုင္ၿပီး စီးပြားေရးဇုန္မွာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ဘက္ ႏွစ္မိုင္ခန္႔အကြာရွိ ကညင္ေခ်ာင္း ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအနီးရွိ ေျမဧက ၄၉ ဒသမ ၈၆ တြင္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က  ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ မတည္ေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀၀ ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကညင္ေခ်ာင္းကုန္ သြယ္ေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္မွ စတင္တည္ ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၀ယ္ယူသူေစ်းကြက္မွ  ေရာင္းသူေစ်းကြက္ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ကုန္သည္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ဦးေအာင္ျမင့္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းအား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္ (MoU) ကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ေမ ၁၈ ရက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

“တိုင္းရင္းသားေတြ ၂၀၁၂ ကေန အခု ၂၀၁၇ အထိ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေလ်ာ့လာတယ္။ အေရအတြက္ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ အမ်ားႀကီး ေလ်ာ့လာတယ္” ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးရဲထြဋ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ARSA ဘဂၤါလီအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရလ်က္ရိွသည္။ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ လက္ရိွတြင္ အနည္းငယ္ ေလ်ာ့က်လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးရဲထြဋ္အား The Daily Eleven သတင္းစာက ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ေမး။    ။လက္ရွိ ေမာင္ေတာေဒသ အေနအထားကို ေျပာျပေပးပါခင္ဗ်။

ေျဖ။     ။ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ ျဖစ္စဥ္ၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ေနတာ မၿပီးျပတ္ေသးဘူး။ ဒီကာလ အတြင္းမွာပဲ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ ျဖစ္စဥ္ထက္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ  အႏၲရာယ္ႀကီးတဲ့ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ ေတြ လုပ္သြားတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း ေဒသရဲ႕ အေျခအေနဟာလည္း ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ျဖစ္စဥ္ရဲ႕ ပံုမွန္အေျခအေနကို ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး ေရာက္ေအာင္လုပ္လာႏိုင္ၿပီလို႔ သံုးသပ္ရေတာ့မယ့္ အေျခအေနမွာ နဂိုထက္ႀကီးတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္သြားတာ။ လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ လံုျခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ အခုအခ်ိန္မွာ ေဒသရဲ႕ လံုျခံဳမႈအေျခအေနကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီ။ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈ အေျခအေနကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြ သင့္ေလ်ာ္တဲ့အင္အားနဲ႔ ေနရာတိုင္းမွာ ျဖန္႔ၾကက္ထားၿပီးျဖစ္တယ္။ အဲဒီအတြက္ လံုျခံဳမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သိပ္စိုးရိမ္စရာ အေျခအေန မရွိေတာ့ဘူးလို႔ေတာ့ အၾကမ္းဖ်င္း သံုးသပ္လို႔ရတယ္။ သို႔ေသာ္ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာေတာ့ ရွိႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဒါကိုလည္း လံုျခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြက ကြက္ျပည့္လံုျခံဳမႈေပးႏိုင္ေအာင္ ဆက္ၿပီးေတာ့မွ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ အတြက္ပဲ  ေက်းရြာေတြမွာ ဒီျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသား ေက်းရြာေတြမွာေရာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ေက်းရြာေတြမွာေရာ၊ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီဆို အထိုက္အေလ်ာက္ေတာ့ ထိခိုက္မႈေတြ ရွိၾကတယ္။

ေမး။    ။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ပတ္၀န္းက်င္ ေက်းရြာေတြအတြက္က စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့မႈ အေနအထားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ေျပာျပေပးပါ။

ေျဖ။     ။ စားနပ္ရိကၡာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း ေက်းရြာေတြအားလံုးမွာ စုရပ္ေတြ၊ စုရပ္ရွစ္ခု သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့မွ ကားနဲ႔ပို႔လို႔ရတာ ပို႔ေပးတယ္။ လက္ဆင့္ကမ္းပို႔ေပးတယ္။ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့မွ ပို႔လို႔ရေအာင္ပို႔ ေပးေနတယ္။ အခုလည္း တခ်ဳိ႕လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး မေကာင္းတဲ့ေနရာေတြမွာ ရာသီဥတု အေျခအေနအေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့မွ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိယ္တိုင္ ဦးစီးၿပီးေတာ့မွ ရဟတ္ယာဥ္နဲ႔ ခ်ေပးတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ ေက်းရြာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး ေရာက္သြားၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ စားနပ္ရိကၡာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ ပိုလွ်ံတယ္၊ လံုေလာက္တယ္လို႔ ေျပာလို႔မရေပမယ့္ အခက္အခဲ မရွိေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ အလားတူပဲ ခေမာင္းဆိပ္၊ ေတာင္ၿပိဳဘက္ ဆိုရင္လည္း ေနာက္ထပ္တစ္ရက္ ႏွစ္ရက္ ဆိုလို႔ရွိရင္ လမ္းေၾကာင္းအားလံုး ပြင့္လာႏိုင္ၿပီး   ပ်က္စီးသြားတဲ့ တံတားေတြ ျပင္ဆင္ႏိုင္ၿပီး ရာသီဥတုေၾကာင့္ ျဖစ္သြားတဲ့ လမ္းေတြကိုလည္း ေဒသတြင္းမွာရွိတဲ့ ဌာနဆိုင္ရာ အကုန္လံုး ျပည္နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့မွ ျပင္ဆင္တာေတြ ဆက္တိုက္လုပ္ေနပါတယ္။

ေမး။    ။ ေဂၚဒူသာရ မီးေလာင္မႈျဖစ္စဥ္မွာ သတင္းမီဒီယာေတြက ကိုယ္တိုင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ အဲဒီျဖစ္စဥ္ အေပၚမွာေရာ ဘယ္လိုေတြ စီမံေဆာင္ရြက္ထားပါသလဲ။ ဆိုလိုခ်င္တာက မီး႐ိႈ႕တဲ့ တရားခံကိုေရာ မိၿပီလားခင္ဗ်။

ေျဖ။     ။ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ သတင္းမီဒီယာ အဖြဲ႕ေတြလည္း ၇ ရက္ေန႔ကလာတဲ့ ခရီးစဥ္နဲ႔ဆိုရင္ ဒုတိယခရီးစဥ္ျဖစ္ၿပီး ပထမအႀကိမ္ကလည္း ေအာက္ေျခမွာ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ အေျခအေနေတြကို သတင္းရယူခြင့္ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တယ္။ ေနာက္လာတဲ့ သတင္းမီဒီယာ အဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႔လည္း ေျမျပင္ရဲ႕ သတင္းအမွန္ေတြကို ရရွိသြားမယ္လို႔လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ယူဆပါတယ္။ ေဂၚဒူသာရ မီးေလာင္မႈျဖစ္စဥ္မွာ ျပည္ပသတင္းမီဒီယာ တစ္ခုကေနၿပီးေတာ့မွ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့မွ တိုင္းရင္းသား တခ်ဳိ႕ကေနၿပီးေတာ့  မီး႐ိႈ႕တယ္လို႔ သံုးသပ္ၿပီးေတာ့မွ တစ္ဖက္သတ္ ေရးသြားတာ ရွိပါတယ္။ ဒီဟာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ေျပာလိုတာက မီး႐ိႈ႕တယ္ဆိုတဲ့ Document ျပဖို႔လိုမယ္။ မီး႐ိႈ႕ရာမွာ အသံုးျပဳတဲ့ပစၥည္း ကိုင္ေဆာင္ထားဖုိ႔ လိုတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဒီဧရိယာ အ၀န္းအ၀ိုင္းထဲမွာ ဒီမီဒီယာအဖြဲ႕ ဒီမီး႐ိႈ႕ျဖစ္စဥ္ေနရာကို မေရာက္ခင္မွာ အလယ္သံေက်ာ္ ေက်းရြာကို ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ေျမျပင္မွာရွိတဲ့ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ဆီက သတင္းေပးပို႔လာတာမွာ ေသနတ္သံ ေျခာက္ခ်က္ ၾကားတယ္လို႔ ေျပာသြားတာရွိတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္နဲ႔ ဒီမီဒီယာအဖြဲ႕ ေရာက္တဲ့အခ်ိန္နဲ႔  အခ်ိန္ႏွစ္နာရီၾကားထဲမွာ ကြာဟခ်က္ရွိတယ္။ ဒီႏွစ္နာရီ အတြင္းမွာ သူတို႔မီး႐ိႈ႕ပါတယ္ဆိုတဲ့ လူေတြဒီရြာကို လုပ္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။ ျဖတ္သြားျဖတ္လာ မီးေလာင္ေနတာကို ၀င္ၾကည့္ေကာင္းၾကည့္တာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ မီး႐ိႈ႕တယ္ ဆိုတာကို ဘယ္သူဘယ္၀ါဆိုတာ ကို Document ခိုင္ခိုင္လံုလံုေပးဖို႔ လိုလိမ့္ မယ္။ မွန္ကန္မႈရွိတယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးမယ္။ ဒါသည္ ဥပေဒအရ လုပ္ေနတာျဖစ္တယ္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးရွိေအာင္ လံုျခံဳမႈမရွိတဲ့ ေနရာမွာ လံုျခံဳမႈရွိေအာင္လုပ္ၿပီးၿပီ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား ျပန္လည္ထူေထာင္ေနၿပီ။ အဲဒီအတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အတြက္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့အတြက္ ဥပေဒမဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မည္သည့္လုပ္ရပ္မ်ဳိးမဆို ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူး။ မည္သူမဆို အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ရွိတယ္။ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ရွိတယ္။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ေတြရွိတယ္။ အျခားအျခား တိုင္းရင္းသားေတြ ရွိတယ္။ က်ဴးလြန္တယ္ဆိုရင္ မည္သူကိုမဆို ဥပေဒနဲ႔အညီ အေရးယူမယ္။

ေမး။    ။ အၾကမ္းဖက္မႈေတြေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတဲ႔ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ထြက္သြားသူေတြကို ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္မလဲ။

ေျဖ။     ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ကို အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြ သြားေနတယ္ဆိုတာ သတင္းမွန္တယ္။ အလားတူ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြလည္း သြားေနရတာပဲ။ စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔မႈဆိုတာ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွာ ရွိတယ္။ သူတို႔တင္မဟုတ္ဘူး။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြလည္း စိုးရိမ္လို႔ေျပးတာ စစ္ေတြထိ ေရာက္တယ္။ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးထားေပမယ့္ သူတို႔ရဲ႕ ေၾကာက္စိတ္ကို ေျဖေဖ်ာက္ဖို႔ဆိုတာ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ အလြယ္တကူ ေျဖေဖ်ာက္ဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘူး။ သို႔ေသာ္ ဒီႏိုင္ငံ ဒီနယ္ေျမ ဧရိယာထဲမွာ ရွိတယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကာလ ကိစၥရပ္ေရာက္တဲ့အခါမွာ သူတို႔ေက်းရြာေတြမွာ ေနခဲ့တဲ့ဟာေတြ သူတို႔ရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကို ေကာက္ခံၿပီးေတာ့မွ လိုအပ္တာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေပးမယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပေယာဂမပါဘဲနဲ႔ သူ႔ဆႏၵနဲ႔သူ သြားတဲ့ဟာဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရး အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္လည္း ေျပာခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔စိစစ္ၿပီး ျပန္လက္ခံမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံလည္း အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ႏိုင္ငံ ျဖစ္တယ္။ ၀င္ခ်င္သလို၀င္ ထြက္ခ်င္သလို ထြက္လို႔ရတဲ့ ႏိုင္ငံမွ မဟုတ္တာ။ သူ႔သေဘာနဲ႔သူ ထြက္သြားၿပီးတဲ့သူေတြကို အလြယ္တကူ လက္ခံေပးရမယ္ ဆိုတာေတာ့ လံုးလံုးမျဖစ္ႏိုင္ဘူး။

ေမး။    ။ ေမာင္ေတာေက်းရြာနဲ႔ ၿမိဳ႕ေပၚမွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ မီး႐ိႈ႕မႈ ကို ဘယ္သူေတြက လုပ္သလဲ။ အဲဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကားေပးပါခင္ဗ်။

ေျဖ။     ။ မီး႐ိႈ႕တဲ့အပိုင္းမွာလည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အတြင္းမွာ သူတို႔တိုင္းရင္းသား ေက်းရြာေတြကို မီး႐ိႈ႕ခဲ့တယ္။ ဒီနယ္ေျမသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျဖစ္စဥ္၊ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး သတ္ျဖတ္မႈျဖစ္စဥ္၊ ၂၀၁၆ ျဖစ္စဥ္၊ အခု ၂၀၁၇ ျဖစ္စဥ္။ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္တိုင္းမွာ ၂၀၁၂ တုန္းကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြ ထြက္ေျပးတယ္။ ၂၀၁၄ မွာလည္း ထပ္ေျပးရတယ္။ ၂၀၁၆ မွာလည္းေျပးရတယ္။ အခု ၂၀၁၇ မွာလည္း ေျပးတယ္။ ေျပးေျပးရင္းနဲ႔ ဒီကိုျပန္၀င္လာ တဲ့အင္အားသည္ ၂၀၁၂ တုန္းကရွိတဲ့ အင္အားေလာက္ ျပန္မလာဘူး။ ဒီလိုမ်ဳိး တစ္စတစ္စ ဒီလိုျဖစ္စဥ္မ်ဳိး ဖန္တီးရင္း ဖန္တီးရင္းနဲ႔ ဒီမွာရွိတဲ့ ဌာေနတိုင္းရင္းသား တစ္ေယာက္မွ မက်န္ေတာ့ဘူး။ ဒီျဖစ္စဥ္မ်ဳိးထိ သြားေနတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဒီလိုျဖစ္စဥ္မ်ဳိးျဖစ္ရင္ ႏွစ္ဖက္လံုးမွာေတာ့ သက္ေရာက္မႈရွိတယ္။ ထိခုိက္မႈရွိတယ္။ ထိ ခိုက္မႈရွိတယ္ဆိုတဲ့ အပိုင္းေျပာရရင္ ၉၈ နဲ႔ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း။ ၉၈ ေယာက္က အစာေရစာ ျပတ္လတ္တယ္ဆိုရင္ ဒီဖက္က ႏွစ္ေယာက္ ကလည္း အစာေရစာျပတ္လပ္တယ္။ ဒီဖက္ က ႏွစ္ေယာက္က စားဖို႔အတြက္ရရင္ ၉၈ ေယာက္ကလည္း သူစားဖို႔ရမွာပဲ။ သို႔ေသာ္ ေလာက္ငမႈေတာ့ ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ ေလာက္ရင္ေလာက္မယ္။ ၉၈ ေယာက္က ေတာ့အျပည့္အ၀ ရခ်င္မွရမယ္။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔ေတြသည္ လက္ရွိ အင္အားအရ သူတို႔ သည္ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းက ျဖစ္ေနတယ္။ ျဖစ္ေန တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ Image ကလည္း ေျပာတာရွိတယ္။ လူနည္းစုလို႔ ေျပာေနတာရွိတယ္။ လူနည္းစုက ေစာေစာက ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မည္သူမဆို ဒါကိုသေဘာေပါက္တယ္။ ေဒသတြင္းအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျပာတယ္။ ဒီေဒသတြင္းမွာ မွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ေတြအားလံုး ဘူးသီးေတာင္ဆို ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေမာင္ေတာဆို ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဒီႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းကို လူနည္းစုလို႔ မေျပာဘဲ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကို လူနည္းစုလို႔ ဘာေၾကာင့္ေျပာတာလဲ။ ဒါတစ္ပိုင္း၊ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းကလည္း ထြက္ေျပးေနတယ္။ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကလည္း ထြက္ေျပးေနတယ္။ ေျပးေနတဲ့အပိုင္းမွာမွ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းကို လူနည္းစုလို႔ မျမင္ဘဲ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုမွ ျမင္လာေအာင္လို႔ ေသခ်ာတာက ၉၈ သည္ အမ်ားကိန္း ျဖစ္ေနတယ္။ ၉၈ သည္ ဘယ္လိုနဲ႔မွ လူနည္းစုလို႔ ျမင္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။ ဒုကၡမျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တယ္လို႔ပဲ ကြၽန္ေတာ္ယူဆတယ္။ ဒီ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ အဖိအႏွိပ္ခံ လူတန္းစားတစ္ရပ္ အေနနဲ႔ ႐ႈျမင္လာေအာင္ လုပ္တယ္လို႔ပဲ ကြၽန္ေတာ္ ယူဆတယ္။ ဒါပဲ ကြၽန္ေတာ္ဒီလိုပဲျမင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လူမ်ားသည္ NGO အဖြဲ႕အစည္းေတြက ေတာက္ေလွ်ာက္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့တာေတြပဲ။ UNHCR ဆိုရင္ ၁၉၉၂ ကတည္းက ၀င္လာတာ။ ႏွစ္ေပါင္းကို မနည္းေတာ့ဘူး။ အဲဒီတုန္းက ၀င္လာတာနဲ႔ အခုအေျခအေနကိုၾကည့္ ဘာထူးျခားမႈရွိလဲ။ ဘာမွထူးျခားမႈမရွိဘူး။ ဒီအတိုင္းပဲ။ အတူတူပဲ။ ေထာက္ပံ့ေနတုန္းပဲ။ လူဦးေရ တိုးလာတာသာ အဖတ္တင္တယ္။ ေဒသရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မထူးျခားဘူး။ ထူးျခားတာတစ္ခုက ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြ ၂၀၁၂ ကေန အခု၂၀၁၇ အထိ တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ေလ်ာ့လာတယ္။ အေရအတြက္ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ အမ်ားႀကီးေလ်ာ့လာတယ္။ ေလ်ာ့လာတဲ့အတြက္ ရွိၿပီးသား လူဦးေရ အင္အားကေနၿပီးေတာ့မွ လူနည္းစုအသြင္ျဖစ္တဲ့ ဖိႏွိပ္ခံရပါတယ္ျဖစ္ေအာင္ ပ်က္စီးမႈ၊ ထိခိုက္မႈ၊ နစ္နာမႈ၊ ေသေက်မႈ၊ ဒဏ္ရာရမႈ ပိုမ်ားေအာင္လုပ္တယ္။ ဒီအတြက္ ဒီမွာရွိတဲ့ သူတို႔ေက်းရြာသည္ ေဒသႏၲရႏႈန္းနဲ႔ တြက္ရင္ အလြန္ဆံုး ဒီအိမ္တစ္အိမ္သည္ တစ္သိန္း မတန္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကာလမွာ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရတာက သူတို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားတာထက္ ၂၀၁၂ ကေန အခုထိ ငါးႏွစ္တာ ကာလအတြင္းမွာ ဒီလိုအိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္း ျဖစ္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဖိႏွိပ္ခံရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တိုု႔ ႏွိပ္ကြပ္ခံရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အိမ္ကိုမီး႐ိႈ႕ပါတယ္ဆိုတဲ့ အသြင္သဏၭာန္ရေအာင္ယူတာပဲ။ ဒါပဲ ဒီသေဘာပဲ။

 

ရခိုင္အေရးျဖစ္ၿပီးေနာက္ အသက္အႏၲရာယ္ စိုးရိမ္သျဖင့္ မေလးရွားမွ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ ျမ၀တီသို႔ စတုတၳအႀကိမ္ ေရာက္ရွိလာ

ျမ၀တီၿမိဳ႕ ေက်ာက္လံုးႀကီး ျပန္လည္ႀကိဳဆိုေရးစခန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ရခိုင္အေရးျဖစ္ၿပီးေနာက္ အသက္အႏၲရာယ္ စိုးရိမ္မႈျမင့္တက္ကာ မေလးရွားႏိုင္ငံမွ ျပန္လာေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား စတုတၳအႀကိမ္အျဖစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျပန္လာသူမ်ားႏွင့္အတူ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ ညေနပိုင္းက ျမ၀တီၿမိဳ႕ ေက်ာက္လံုးႀကီး ျပန္လည္ႀကိဳဆုိေရးစခန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္က ေရာက္ရွိလာေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားမွာ အေထာက္အထားမျပည့္စံု၍ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျပန္လာသူမ်ားပါရွိသလို လံုျခံဳမႈမရွိသျဖင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံမွ ျပန္လာသူ အမ်ားအျပားပါ၀င္ၿပီး အမ်ဳိးသား ၂၃၆ ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ၂၈ ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ကလည္း မေလးျပန္ႏွင့္ ထိုင္းျပန္ အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီး ၃၁၉ ဦး ျပန္လည္ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ စားေသာက္ဆိုင္ တစ္ဆိုင္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ ရခိုင္တိုင္းရင္း သား ျဖဴထြန္းေခ်က “မေလးရွားမွာ ျပႆနာေတြ ႀကီးထြားလာေနတယ္။ အသက္အႏၲရာယ္ စိုးရိမ္လာရလို႔ မေနခ်င္ေတာ့တဲ့အတြက္ ျပန္လာခဲ့တာပါ။ အဖမ္းအဆီးေတြလည္း အရမ္းမ်ားပါတယ္။ တရား၀င္ အလုပ္သြားလုပ္တာ ဆိုေပမယ့္ လမ္းထြက္ရင္ စုိးရိမ္ေနရၿပီ။ ဘ၀မလံုျခံဳေတာ့ပါဘူးဟု ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အတူ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေနရပ္ျပန္သူအခ်ဳိ႕ ပါ၀င္ၿပီး အေထာက္အထား မျပည့္စံုသလို အလုပ္ေနရာ အတည္တက် မလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္၏ ေထာက္ခံခ်က္ မရသည့္အတြက္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ CI ျပဳလုပ္ခြင့္လည္း မရရွိဘဲ ျပန္လာခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အလုပ္ရွင္ ေထာက္ခံခ်က္ရ႐ံုနဲ႔ CI လက္မွတ္ျပဳလုပ္ေပးေပမယ့္ အလုပ္ရွင္ေထာက္ခံခ်က္ရဖို႔ ခက္ခဲပါတယ္။ တကယ့္ လူရင္းေတြေလာက္ပဲ လုပ္ေပးပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အလုပ္ကလည္း ၾကမ္းတမ္းတယ္။ ေနပူထဲမွာ တစ္ေန႔လံုး ေျမတူးရတဲ့ အလုပ္လုပ္ေနရေတာ့ ၿငီးေငြ႕လာတယ္။ အေထာက္အထားမရွိေတာ့ အဖမ္းအဆီး ရွိလာမယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သတ္မွတ္ရက္မျပည့္မီ ျပန္လာခဲ့တာပါ” ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေနရပ္ျပန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအား ျမ၀တီခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ တပ္မေတာ္ေရွ႕တန္း႐ံုး၊ အလုပ္သမား ဦးစီးဌာန၊ အလုပ္သမား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနတို႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကၿပီး စားေသာက္ဖြယ္ရာႏွင့္ လိုအပ္သည္မ်ား ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ARSA ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ၿပီးေနာက္ မေလးရွားႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားမွာ နီးစပ္ရာ ပြဲစားမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္မွ စတင္ကာ ၇ ရက္၊ ၉ ရက္၊ ၁၁ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။