ပို၍ … ပို၍ စိုးရိမ္စရာေကာင္းလာေသာ ျမန္မာ့အေျခအေန

 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္က နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၌ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္မ်ား ရခိုင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပစဥ္

ယခုရက္ပိုင္းဖတ္ရေသာ သတင္းမ်ားက ဆက္တိုက္ဆိုသလို ျမန္မာ့အနာဂတ္စိုးရိမ္စရာအေျခအေနကို ထင္ဟပ္ေစၿပီး စိုးရိမ္မႈကို ညႊန္ျပေနေသာညႊန္းကိန္း၊ နိမိတ္မ်ားအျဖစ္ ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံငယ္မ်ားသည္ လြယ္ကူစြာပင္က်ဆုံးႏုိင္ငံ Failed State အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္သည္။ ထိုသို႔ မျဖစ္ေစရန္ အစိုးရမ်ားက ႀကိဳးစားၾကရ၏။ သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရတိုင္းသည္ အသိဆိုင္ရာ အနိမ့္အျမင့္ေပၚမူတည္၍ ကိုယ့္ႏုိင္ငံကိုယ့္အက်ဳိးစီးပြားေပၚ ကာကြယ္ႏုိင္ပုံခ်င္း မတူညီၾကေခ်။ အင္အား အင္မတန္ႀကီးမားခဲ့ပါသည္ဟုဆိုေသာ ဆိုဗီယက္ယူနီယံေခတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး မီေခးလ္ဂိုဘာေခ်ာ့ဗ္ လက္ထက္တြင္ ႏိုဘယ္ဆုေပးၿပီး ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို စုံးစုံးက်သြား ေစခဲ့သည္မွာ က်န္ႏုိင္ငံမ်ားသင္ခန္းစာယူရဖို႔ ေကာင္းခဲ့၏။

G – 7 တြင္ ဟာစီနာ “႐ို” အေရးတင္ျပခဲ့

ျမန္မာ့အနာဂတ္ စိုးရိမ္ေရ မွတ္ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရာ အခ်ဳိ႕တြင္ ဘဂၤါလီအေရးသည္ အေၾကာင္းရင္းႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေမာင္ေတာကို ဦးစြာအရင္အၾကမ္းဖက္၍ ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အေျခစိုက္ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၊ သို႔ေသာ္လည္း ယေန႔ကမၻာ႔မီဒီယာတြင္ ARSA အၾကမ္းဖက္က ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ၿပီး ဘဂၤါလီမ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ထြက္ ေျပးခဲ့သည့္ သတင္းကသာ ဖုံးလႊမ္းခဲ့သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း ARSA ကို အၾကမ္းဖက္သတ္မွတ္ၿပီး တုံ႔ျပန္လွ်င္ လက္ဦးမႈရႏုိင္ပါေသာ္လည္း မ်ားစြာေနာက္က်ခဲ့သည္။ ျမန္မာသည္ ယခုအခါ ႏိုင္ငံတကာဖိအားကို ႀကီးမားစြာရရွိခဲ့၏။ မလိုအပ္ဘဲ “အာနန္ေကာ္မရွင္” ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာ တတ္သိနားလည္သူမ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါေသာ္လည္း ေရွ႕ဆက္တိုးမႈေၾကာင့္ အာနန္ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာကို အေျခခံ၍ ကမၻာက ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္မႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရျပန္သည္။

၇.၅.၁၈ ေန႔ သတင္းအရ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာစီနာသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအေရးကို G -7 တြင္ တင္ျပခဲ့သည္။ OIC ႏိုင္ငံမ်ားကို စည္း႐ံုးၿပီး ျမန္မာကိုဖိအားေပးခဲ့၏။ အစိုးရ၏ ႀကီးမားေသာ အမွားေပၚအေျခခံၿပီး ဟာစီနာသည္ OIC ကို မ်ားစြာ မစည္း႐ံုးလိုက္ရ။ “ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီအသိုင္းအ၀ုိင္း” ဟူေသာ အစိုးရအသုံးအႏႈန္းက ဘာသာေရးအေပၚအေျခခံထားရာ OIC က ဖိအားေပးေတာ့သည္။ “ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီအသိုင္းအ၀ိုင္းဟုဆိုလွ်င္ ဘဂၤါလီႏွင့္သာသက္ဆုိင္ေသာ္လည္း “မြတ္စလင္အသိုင္းအ၀ိုင္း” ဟု အဘယ္ေၾကာင့္ အစိုးရက အဆင္အျခင္မဲ့စြာ သံုးစြဲခဲ့ပါသနည္း။

ကေနဒါႏုိင္ငံ ကီးဘတ္ (Quebec) တြင္ ၈.၆.၁၈ ႏွင့္ ၉.၆. ၁၈ ႏွစ္ရက္ ျပဳလုပ္သည့္ စက္မႈအင္အားႀကီး ခုနစ္ႏုိင္ငံ G -7 တြင္ ဟာစီနာက ဘဂၤါလီအေရးတင္ျပခဲ့ရာ ျမန္မာ့အေရးပို၍ ရင္ေလးဖြယ္ရာ ျဖစ္လာ၏။ ထိုအစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာ့အေရးကို ကမၻာ့အသိုင္းအ၀ိုင္းအထိ တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ေစရန္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Antonio Guterres, IMF ဥကၠ႒ျဖစ္သူ Christine Lagarde စေသာ ၾသဇာႀကီးမားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ေခါင္းေဆာင္ ၁၂ ဦး ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ဘဂၤါလီအေရးတြင္ ကေနဒါ၏ပါ၀င္မႈကို ဟာစီနာက ျမႇင့္တင္သည့္သေဘာျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့အသိုင္းအ၀ိုင္းပါ၀င္လာရန္ ႀကိဳးစားမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၏ ႀကိဳတင္တံု႔ျပန္မႈ ဘာမွ်မေတြ႕ရေခ်။ ဤသည္ကပင္ ျမန္မာသည္ ခံစစ္ကို ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရွိဟု ယူဆဖြယ္ရာ ရွိရာမ်ားစြာအံ့ၾသဖို႔ ေကာင္းလွပါ၏။

ေတာင္းဆုိခ်က္ ရက္ ၃၀ ျပန္ၾကားပါ

ဘဂၤါလီအေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေရတိမ္နစ္ေစရန္အေၾကာင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရး ေကာင္စီက ရက္ ၃၀ အတြင္း ျပန္ၾကားရန္ ေတာင္းဆုိရာဇသံေပး လိုက္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။  အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုအေနျဖင့္ မ်ားစြာခံျပင္းစရာ ျဖစ္သည္။ ႐ို (ဘဂၤါလီ) အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ေတာင္းဆုိမႈကို ေလ့လာခြင့္ရခဲ့ေသာ AFP က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

ARSA အၾကမ္းဖက္မႈကို ေဖ်ာက္ဖ်က္၍ ျမန္မာဘက္က လူမ်ဳိးစုရွင္းလင္းေရး (Ethnic Cleansing) အျဖစ္ စြပ္စြဲထားသည္။ ဘဂၤါလီကို ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု အတင္းအဓမၼ အမည္ေျပာင္းထားၿပီး ဘဂၤါလီအနည္းဆံုး ၇၀၀၀၀၀ ခန္႔ ထြက္ေျပးခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထား၏။ (ဟာစီနာ က ၁၃၀၀၀၀၀) ဟု ေလသံပစ္ထားသည္။ တပ္မေတာ္က လံုျခံဳေရးတာ ၀န္ယူထားသည့္အခ်ိန္တြင္ ဘဂၤါလီမ်ား ထြက္ေျပးခဲ့သည္မွာ မွန္ပါသည္။ ရြာမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔အေၾကာင္း သူတို႔သိ၍ ထြက္ေျပးၾကျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ သို႔ေသာ္လည္း တပ္က ဆုတ္ခြာၿပီးခ်ိန္တြင္လည္း အုပ္စုလိုက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ထြက္ေျပးသြားရျခင္းမွာ တစ္ဖက္ကမ္းတြင္ UN ေအဂ်င္စီမ်ားက စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား အလကားမွ်ေ၀ေနရာ “လာပါ-လာပါ” ဟု ေခၚေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပစၥည္းအလကား ေပးေခၚယူခဲ့ျခင္းကို ထြက္ေျပးသူမ်ားအျဖစ္ ပုံေဖာ္ခံခဲ့ရျပန္ပါသည္။

ကုလသမဂၢတြင္ ၿဗိတိန္ကဦးေဆာင္ၿပီး အေမရိကန္၊ ျပင္သစ္ႏွင့္အတူ လူမ်ဳိးစုရွင္းလင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဘဂၤါလီမ်ား ထြက္ေျပးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာကို အေရးယူရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုစြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ကုလသမဂၢ၏ ေတာင္းဆုိမႈကို ျမန္မာအစုိးရက သေဘာတူခဲ့သည္။ (တပ္မေတာ္က စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး၊ ထိပ္တန္းအရာရွိႀကီးမ်ား အပါအ၀င္အမ်ားအျပားကို ျပစ္ဒဏ္ေပး ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ေဆာင္ရြက္မႈကိုမည္မွ်ပစ္ပယ္ၿပီး အခ်ဳပ္အျခာကို မည္မွ်ေစာ္ကားရာေရာက္ေၾကာင္း ဆင္ျခင္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။)

အေျခအေနအရပ္ရပ္သည္ အလြန္စိုးရိမ္စရာေကာင္းသည္ဟု စာတြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ကုသသမဂၢ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ျပန္ၾကားရန္ ရာဇသံ ေပးျခင္းခံေနရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢသံအမတ္ျဖစ္ေသာ ခရစၥတင္းရွရိန္နာဘာဂ်င္နာ အေနျဖင့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာပါဦးမည္။

ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ARSA အဖြဲ႕၏ အၾကမ္းဖက္မႈကို အဘယ္ေၾကာင့္ ထိမ္ခ်န္ထားပါသနည္း။

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္လည္း အၾကမ္းဖက္ခံရမႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အဘယ္ေၾကာင့္ ထိထိမိမိ မတံု႔ျပန္ရပါသနည္း။

ျမန္မာကို အမိန္႔ေပးေနသည္လား

အေမရိကန္သံ႐ံုးက အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေထာက္ခံေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေၾကညာခ်က္သည္ ေထာက္ခံမႈထက္ “အမိန္႔ေပး” ေနသည္ႏွင့္မျခားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

“စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်မႈ၏ အျမင့္ဆံုးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို စြဲကိုင္သြားရန္ႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏ ရလဒ္တစ္ခုအေနျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအေရး ယူမႈမ်ားတြင္ အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္လည္း အေရးႀကီးမည္ ျဖစ္ပါသည္” ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္ကို ေတြ႕ရ၏။

ထိုစာပုိဒ္ကို အေသအခ်ာဖတ္လွ်င္ အစိုးရကို အမိန္႔ေပးထားသည့္ ပံုစံ၊ လမ္းညႊန္ထားသည့္ပံုစံ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။

အခ်ဳပ္အျခာပိုင္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုကို အျခားမည္သည့္ႏုိင္ငံကမွ အမိန္႔ေပး၍မရ၊ လမ္းညႊန္၍မရပါ။ “ျဖစ္သင့္သည္ဟု ယူဆပါသည္”  “ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အျမင္သေဘာထား တူညီပါသည္” စသည့္အေရးအသားမ်ဳိးသာ ျဖစ္ရပါလိမ့္မည္။

ၿပီးခဲ့ေသာရက္ပိုင္းအတြင္းက ႐ုရွားမွ သတင္းတစ္ခု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္အေနျဖင့္  အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၀ ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ေပါင္း ၁၂၀ ထက္မနည္းတြင္ ပါ၀င္ေျခ႐ႈပ္ခဲ့သည္ဟူေသာ သတင္းျဖစ္သည္။ ေလ့လာအားေကာင္းသူမ်ား အတြက္မူ ဆန္႔ၾကယ္လွသည့္သတင္းေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ႏုိင္ငံမ်ားစြာ၌ ပါ၀ါႏုိင္ငံမ်ား၏ မည္သို႔ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့သည္၊ မည္သို႔ၾသဇာသက္ေရာက္ ေစထားသည္ဟူေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏုိင္ပါသည္။

သေဘာတူလက္မွတ္မ်ား ေရးထိုး

အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးမွထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အခ်ဳိ႕က  စိုးရိမ္စရာကို ျမင့္တက္ေစျပန္ပါသည္။ ယခင္ကလည္း “အာနန္ေကာ္မရွင္” ကို အမ်ားစုတားဆီးေနသည့္ၾကားက ဖြဲ႕စည္းခဲ့၏။ “အၾကံျပဳမႈသာျဖစ္ၿပီး လုိက္ပါလုပ္ေဆာင္ရန္ မဟုတ္ပါ” ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေပးခဲ့၏။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခါ ထိုအၾကံျပဳခ်က္ကိုပင္ “အတိအက် လိုက္နာ၍ အျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ” ဟု ႏုိင္ငံတကာက အာနန္အၾကံျပဳခ်က္ကို အေျခခံၿပီး ဖိအားေပးလာခဲ့ပါသည္။

ယခုအခါတြင္လည္း UNDP ၊ UNHCR စေသာ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းအေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လြတ္လပ္ေသာ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို “ကမာၻ႔ထင္ရွားေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ဦးေဆာင္၍”ဟူကာ အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး ေၾကညာခ်က္တြင္ ေတြ႕လိုက္ရျပန္သည္။ “အာနန္ေကာ္မရွင္” ဖြဲ႕စည္းစဥ္က ျပည္တြင္းအေရးကို ႏုိင္ငံတကာ ဇာတ္ခံုေပၚ ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း တတ္သိသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အစုအဖြဲ႕မ်ား၏ သတိေပးမႈၾကားက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ထိုအက်ဳိးဆက္ကို ခံစားေနရဆဲ ထပ္မံ၍ “ႏိုင္ငံျခားသား” ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ကို ထပ္မံဖြဲ႕စည္းျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္၊ မသင့္ေလ်ာ္ ဆင္ျခင္စဥ္းစားႏုိင္ဖို႔ ေကာင္းပါ၏။ ပို၍ ဆိုး၀ါးသည္က ေၾကညာခ်က္ဟူသည့္  အဆင့္ထုတ္ျပန္ရာတြင္ အမည္နာမ ေနာက္ခံကိုေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိဘဲ “ကမာၻ႔ထင္ရွားႏုိင္ငံျခားသား တစ္ဦး”ဆိုသည့္ အသံုးမွာ ႏုိင္ငံတကာ႐ံုး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာ ဆန္႔က်င္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါ၏။

■ ရင္ေလာက္တင္မွ ဒူးေလာက္က်ေသာ လံုျခံဳေရး

ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ လံုျခံဳေရးသည္ မ်ားစြာ အေရးႀကီးလွပါ၏။ ယေန႔ Fail State ျဖစ္ခဲ့ရေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏အျဖစ္က သက္ေသခံၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ လံုျခံဳေရးအစီအမံ ဆိုသည္မွာ ရင္ေလာက္တင္ထားမွ ဒူးေလာက္ရသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ပါ၏။ တစ္ဖက္ကလည္း သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးသံုးကာ ထုိးေဖာက္တတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ UN အဖြဲ႕အစည္း အမ်ားအျပားကို ၀င္ခြင့္ေပးခဲ့၏။ မည္သည့္ အတိုင္းအတာမ်ဳိးျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားပါမည္နည္း။ အစိုးရတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ မည္မွ် ျပင္ဆင္ထားပါသလဲ။ နဂိုကပင္ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူထားရပါလိမ့္မည္။ အၾကမ္းဖက္ ARSA တို႔ ခိုေအာင္းရာတြင္ ကုလသမဂၢ အကူအညီေပးခဲ့ေသာ စားေသာက္ဖြယ္ရာ၊ ေဆး၀ါးမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ စဥ္းစားႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

ယေန႔ UN အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာပင္ Economic Hit Man ဟူေသာ သူလွ်ဳိမ်ားစြာ ပါ၀င္ေနသည္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္တုိင္ EHM ျဖစ္ခဲ့ ေသာ John Perkins ၏ စာအုပ္တြင္ ကုလသမဂၢ၏ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ မည္သို႔ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေရးသားခဲ့ရာ ျငင္းပယ္၍ရေသာ အရာမဟုတ္ေတာ့ပါ။

ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၀င္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ျပႆနာပို၍ ေလ်ာ့ပါးသြားေသာႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ျပႆနာပို၍ ႀကီးထြားလာေသာ ႏိုင္ငံအေရအတြက္ကို သုေတသနျပဳ၍ ေလ့လာလွ်င္ ပို၍ ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ ထုိသို႔ သံုးသပ္ေရးသားထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိေနပါ၏။

ျခံဳငံု၍ဆိုရလွ်င္ ျမန္မာ့ပစၥကၡ အေျခအေနသည္ မ်ားစြာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး အနာဂတ္ အလားအလာမွာလည္း ႏြံနစ္ေနသူ တစ္ဦးကဲ့သို႔ “လႈပ္ေလ ျမဳပ္ေလ” အေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္သျဖင့္ ဆိုးသထက္သာ ပို၍ဆိုးလာစရာ ရွိသည္ဟု သံုးသပ္ရပါ၏။

ျမန္မာတို႔အေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ရန္ လမ္းခြဆံုတစ္ခုသို႔ ေရာက္ေနသည္ဟု ျမင္ပါသည္။ ေခါင္းပံုခံ၍ တအိအိႏြံနစ္ခံမည္လား။

ယခုမ်ဳိးဆက္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ မိမိတို႔၏ သားေျမးတို႔၏ အနာဂတ္ျဖစ္သည္ကို မေမ့မေလ်ာ့ ရန္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာတို႔ ညံ့ၾကၿပီလားဟူ၍လည္း ကိုယ့္ ကိုယ္ကိုယ္မွန္ၾကည့္၍ ေမးရန္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္လာခဲ့ၿပီဟုလည္း ျမင္ပါသည္။

ARSA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕က က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္းေဖာ္ထုတ္တုိက္ဖ်က္ၿပီး လုံေလာက္သည့္ကာကြယ္မႈျပဳလုပ္ေပးရန္ အဆုိအား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းေဒသတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ARSA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕က က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္းေဖာ္ထုတ္တုိက္ဖ်က္ၿပီး လုံေလာက္သည့္ ကာကြယ္မႈျပဳလုပ္ေပးရန္ အဆုိအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအး တင္သြင္းေသာ  ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ေပၚေစရန္ အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ထပ္မံမျဖစ္ေစရန္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းေဒသတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ARSA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕က က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္းေဖာ္ထုတ္တုိက္ဖ်က္ၿပီး လုံေလာက္သည့္ ကာကြယ္မႈ ျပဳလုပ္ေပးပါရန္အဆုိအား  ဇြန္ ၁၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးၿပီး လႊတ္ေတာ္အဆုံးအျဖတ္ရယူကာ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းေဒသတြင္ ဘဂၤါလီအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ႏွင့္ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ားက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္တြင္ က်ီးကန္းျပင္ရွိ အမွတ္ (၁) နယ္ျခားေစာင့္ ရဲကြပ္ကဲမႈအဖြဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္၊ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္း ငါးခူရႏွင့္ ကုိးတန္ေကာက္စခန္းသုံးခုကုိ ၀င္ေရာက္အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ေျခာက္ဦး ေသဆုံး၊ ႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိၿပီး လက္နက္မ်ဳိးစုံ ၆၃ လက္၊ က်ည္ ၁၀၁၃၀ ေတာင့္ ဆုံး႐ံႈးခဲ့ကာ ၎ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ လုံျခံဳေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕ခဲြမ်ား အင္အားျဖည့္တင္း၍ ရဲကင္းစခန္း  ၃၄  ခု ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ခဲ့ပါေသာ္လည္း အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ARSA အဖြဲ႕သည္ ရပ္တန္႔မသြားဘဲ ဆက္လက္အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလမွ ၂၀၁၇ ဇြန္ ၃၀ ရက္အထိ အသတ္ခံရသူ  ၄၁ ဦး၊ ေပ်ာက္ဆုံး ၂၃ ဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးေသာင္း ေအး၏အဆုိတြင္ ပါရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္တပ္ရင္း ဂိတ္ကင္းစခန္းတစ္ခုႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲကင္း စခန္းေပါင္း ၃၀ ကုိ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ားက အင္အားသုံး တုိက္ခုိက္မႈ ထပ္မံျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးျဖစ္စဥ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ၀င္ ၁၀ ဦး၊ တပ္မေတာ္သားတစ္ဦး၊ လုံျခံဳေရး တစ္ဦး၊ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး အသက္ဆုံး႐ံႈးခဲ့ရၿပီး လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ကိုးဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊  အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ဆက္တုိက္သတ္ ျဖတ္မီး႐ိႈ႕အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္ခဲ့သည့္ အတြက္ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ခုခံကာကြယ္ေနသည့္ၾကားမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ထိ တစ္လအတြင္း ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းႏွစ္ဦး၊ ဟိႏၵဴ၊ ၿမိဳ၊ ရခုိင္၊ ဒုိင္းနက္တုိင္း ရင္းသားမ်ား၊ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၃ ဦး အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၈၄ ဦး သတ္ျဖတ္ခံရၿပီး ၅၄ ဦး ေပ်ာက္ဆုံးေနခဲ့ေၾကာင္း၊ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္အထိ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ ၁၆၃ ဦး ေသဆုံးၿပီး ကိုးဦးေပ်ာက္ဆုံးေနေၾကာင္းႏွင့္ အဆုိ ပါ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားသည္ မစၥတာ ကုိဖီအာနန္ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ကာလႏွင့္ လုပ္ငန္းၿပီးဆုံး၍ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသည့္ ေန႔မ်ားတြင္ တုိက္ဆုိင္စြာ ျဖစ္ေပၚလာသည့္အျပင္ ဘူးသီးေတာင္ေမာင္ေတာေဒသရွိ ေမယုေတာင္ေၾကာ၌ အၾကမ္းဖက္စခန္းလုိဏ္ ေခါင္းတစ္ခုကို ရိကၡာမ်ား၊ တဲမ်ား၊ အသုံးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္အတြက္ အစီအစဥ္ရွိရွိလုပ္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိရွင္က ေျပာၾကားထားသည္။

ဆက္လက္ၿပီးအဆုိတြင္ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ၁၉၄၂၊ ၁၉၅၁၊ ၁၉၆၆ ႏွစ္မ်ားသကဲ့သုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ နယ္ေျမတစ္ခုရရွိေရး၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေရး ဦးတည္လ်က္ OIC ႏိုင္ငံမ်ား၊ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ လုပ္ၾကံမူ၀ါဒျဖန္႔မႈမ်ားကုိ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

အခန္း ၉ ခန္းပါရွိေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းေဒသတြင္ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ၾကည့္ပါက တပ္မေတာ္အပါအ၀င္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕လုံျခံဳေရး စခန္းမ်ားကုိ အင္အားသုံးတုိက္ခုိက္ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကုိ လူသားတံတုိင္းသုံး၍ ဟန္႔တားတုိက္ခုိက္ျခင္း၊ မုိင္းေထာင္ တုိက္ခိုက္ျခင္း၊ လူေနအိမ္အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ သတင္းေပးသူမ်ား၊ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားတုိ႔ကုိ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ဌာေနျပည္သူမ်ားကုိ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေစရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း စသည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္ေနရသျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ပါ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ အက်ဳံး၀င္ေနေၾကာင္း ဦးေသာင္းေအးက အဆုိတင္သြင္းစဥ္က ေျပာၾကားထားသည္။

AI အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အေရးကုိ ICC သုိ႔တင္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္အတြက္ သတိျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္ရန္ အာဆာအဖြဲ႕ လူစုေနဟု ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ေျပာၾကား

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ (AI) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေရးကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈခုံ႐ုံး (ICC) သုိ႔တင္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္အတြက္ သတိျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး အာဆာအၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕ကလည္း ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လူစုေနသည္ဟု ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ တည္ေထာင္သူႏွင့္ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ ေဒါက္တာႏုိင္ေဆြဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕က စီစဥ္ေသာ “ရခုိင္ျပည္နယ္အေရး ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသား လုံျခံဳေရးအျမင္ ေဆြးေႏြးပြဲ” ကုိ ဇြန္ ၉ ရက္၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ရွစ္မုိင္လမ္းဆုံရွိ Hotel Yangon တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ ေဒါက္တာႏုိင္ေဆြးဦးက ထုိသုိ႔ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ AI အဖြဲ႕ရဲ႕ အစီရင္ခံစာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္အားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီအစီရင္ခံစာကုိ ႀကိဳဆုိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔လည္း ဒါကုိ ႀကိဳဆုိတယ္ ဆုိၿပီးေတာ့ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီ AI အဖြဲ႕ဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တျခားမိတ္ဖက္ အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕အေရးကုိ ICC ကုိတင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ အဖြဲ႕ဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ သတိျပဳမိဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္” ဟု ၎ကဆုိသည္။

တပ္မေတာ္က ဘဂၤါလီရြာမ်ားကုိ မီး႐ႈိ႕ခဲ့သည္ဆုိေသာ ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပုံမ်ား၊ ဘဂၤါလီမ်ား၏ ေျမေနရာမ်ားေပၚတြင္ တပ္မေတာ္က တပ္စခန္းမ်ား အခုိင္အမာ ေဆာက္ေနသည္ဆုိေသာ သတင္းဓာတ္ပုံ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ AI အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္တာႏုိင္ေဆြဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ဘဂၤါလီေတြ အတင္းအက်ပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္း ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံက ICC လမ္းေၾကာင္းေပၚကုိ တင္ဖုိ႔ႀကိဳးစားေနတဲ့ ဒီအခ်ိန္မွာ အာဆာအဖြဲ႕က ဟိႏၵဴေတြကုိ သတ္တယ္ဆုိတဲ့ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းဟာလည္း သံသယျဖစ္ဖြယ္ ရွိပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ AI အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ဒီျဖစ္စဥ္ကုိ ယခင္ကတည္းက သိရွိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွ အခ်ိန္ကုိက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါသံသယ ျဖစ္စရာပါ” ဟု ၎ကရွင္းလင္း ေျပာျပသည္။

ယခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အာဆာအဖြဲ႕၏ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အာဆာအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား မျပဳလုပ္မီ လူအင္အား ႀကိဳတင္စုေဆာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၿပီး ထုိသုိ႔ လူအင္အား ႀကိဳတင္စုေဆာင္းရာတြင္ ေမာ္လ၀ီဆရာမ်ားကုိ အသုံးခ်ခဲ့ကာ ယခုအခါတြင္လည္း အာဆာအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေကာ့ဘဇားရွိ ဒုကၡသည္စခန္း ၁၂ ခုသုိ႔ စိမ့္၀င္ကာ အေ၀းေရာက္ အာဆာအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရန္ ၾကံစည္ေနသည္ဟု ေဒါက္တာႏုိင္ေဆြဦးက ေျပာၾကားသည္။

“အခုလည္း သူတုိ႔က အေ၀းေရာက္ အာဆာကုိ ဖြဲ႕စည္းမယ္ဆုိၿပီး အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကုိ လူငါးေယာက္ႏႈန္း ပါ၀င္ၿပီးေတာ့မွ ဒုကၡသည္စခန္း ၁၂ ခုမွာ ေနထုိင္တဲ့ ရြာေပါင္းေလးဆယ္ကေနၿပီးမွ တစ္ရြာကို လူအင္အား တစ္ရာကေန ႏွစ္ရာအထိ စည္း႐ုံးလုပ္ေဆာင္ထားၿပီး ျဖစ္တယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ သိရပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈေတြ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔အတြက္ အခ်ိန္ေစာင့္ဆုိင္းေနတယ္လုိ႔ပဲ သုံးသပ္မိပါတယ္” ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏုိင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ လူဦးေရ ေပါက္ဖြားမႈႏႈန္း ျမင့္မားသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ အၾကားတြင္ ျဖစ္တည္ေနၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ Belt and Road အစီအစဥ္ ေအာင္ျမင္ပါက ရခုိင္ေဒသသည္ အေရးပါသည့္ ေဒသတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ႐ႈျမင္ရာတြင္ မဟာဗ်ဴဟာ အျမင္မ်ားျဖင့္ ႐ႈျမင္ၾကရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာႏုိင္ေဆြဦးက ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ က်ေရာက္ေနေသာ ႏုိင္ငံတကာဖိအားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း DVB Debate တြင္ ေဆြးေႏြး

ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းမီဒီယာမ်ား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္းက ေတာင္ၿပိဳနယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး အျပင္ဘက္တြင္ ေနထိုင္ေနေသာ ဘဂၤါလီမ်ားအား သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုစဥ္

အာဆာအဖြဲ႕၏ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ က်ေရာက္ေနေသာ ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ အစုိးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္ဟု ဇြန္ ၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေနာ္ရထာလမ္းႏွင့္ ဗုိလ္တေထာင္ဘုရား လမ္းေထာင့္ရွိ Orchid ဟုိတယ္တြင္ “ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားကို ဘယ္လုိေက်ာ္လႊားမလဲ” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ DVB Debate ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက အၾကံျပဳေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့လုံျခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားႏွင့္ လူအမ်ားအျပားကုိ  သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံတကာ၏ စြပ္စြဲမႈမ်ားက ရွိေနၿပီး အဆုိပါ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး အဖြဲ႕ကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ ျပဳလုိက္ပါက ေျပလည္သြားႏုိင္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာ၏ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအတုိင္း တကယ္ျဖစ္ခဲ့ျခင္း ရွိ၊ မရွိကုိမူ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ အေသးစိတ္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေရးသုေတသီ ေဒါက္တာေအာင္မ်ိဳးက ေျပာၾကားသည္။

“စြပ္စြဲခ်က္ေတြကုိ ေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ အဓိကက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က သူတုိ႔ကုိ ၀င္ခြင့္မေပးတာေပါ့။ အဲဒီလုိ ၀င္ခြင့္မေပးတာဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ကုိယ္မွားေနလုိ႔လားေပါ့။ ကုိယ္မွားေနသလား။ မွန္ေနသလား ဆုိတာကုိ အစုိးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ ဒီႏွစ္ခုက ေပါင္းကုိေပါင္းေနရမွာ။ တကယ္ေတာ့ ေမာင္းႏွင္တဲ့ ယႏၲရားဟာ လူတစ္ေယာက္ဆုိ အစိုးရက ေခါင္း၊ တပ္က လက္နဲ႔ေျခေထာက္။ အဲဒီ လက္နဲ႔ေျခေထာက္ဟာ လည္ပင္းက ျပတ္သြားၿပီဆုိရင္ ဘာမွလုပ္မရေတာ့ဘူး။ ဒီႏွစ္ခုဟာ လက္က လုပ္ေနတယ္။ ေခါင္းက တာ၀န္ခံ။ ဒီႏွစ္ခုက ညီၿပီးေတာ့ အေျဖေဖာ္ရမွာ။ (ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္ကုိ ၀င္ခြင့္ေပးလုိက္ရင္ ဒီျပႆနာက) ေျပလည္သြားမွာ။ ဒါေပမဲ့ မလုပ္ခင္မွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဒီႏွစ္ဖက္က ဒါတကယ္ ျဖစ္ခဲ့သလားဆုိတာ ႏွစ္ဖက္မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ၿပီး အေျဖရွာဖုိ႔လုိတယ္။ ဒီကိစၥအတြက္ ေပါင္းၿပီးေတာ့ အေျဖရွာရမယ္” ဟု ေဒါက္တာေအာင္မ်ိဳးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ၏ ဖိအားကုိ ေက်ာ္လြန္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးၿပီး ယခင္ကတည္းကပင္ ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားမ်ား ရွိခဲ့ကာ ထုိသို႔ ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားမ်ား ရွိေနျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ မွားေနေသာေၾကာင့္လား သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ ေၾကာင့္လားဟု ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရ စီအင္အားစုမွ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ကုိျမေအးက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မွန္ေနတယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံတကာကေန စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္း ရွိရမယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ ျမင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မွန္တာပဲ။ ရဲရဲတင္းတင္းပဲ ေျပာရမွာပဲ။ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ရမယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ျမင္တယ္” ဟု ကိုျမေအးက ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ၏ သေဘာထား အျမင္မ်ား အရွိန္ျမင့္ တက္လာေသာ္လည္း အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုကုိ ကုလသမဂၢ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းမႈတပ္မ်ား ၀င္ေရာက္သည္ဆုိသည့္ ကိစၥသည္ ကုလသမဂၢ လုံျခဳံေရးေကာင္စီ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ကုလလုံျခဳံေရး ေကာင္စီထဲတြင္ အခ်ိန္ယူ ေဆြးေႏြးရသည့္အတြက္ ခ်က္ခ်င္း ျဖစ္မလာ ႏုိင္ေသာ္လည္း အဆုိပါ လမ္းေၾကာင္းေပၚကုိ ဦးတည္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာထား တည္ေဆာက္မႈမ်ားမွာ ျမင့္တက္လာသည္ဟု ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူ ေဒါက္တာေသာင္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

“လုံျခဳံေရးေကာင္စီမွာ တ႐ုတ္နဲ႔ ႐ုရွားက ငါတုိ႔ကို ကာကြယ္ေပးမွာေပါ့လုိ႔။ ဗီတုိဆုိတာဟာ ခဏခဏ သုံးလုိ႔ရတဲ့အရာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီႏုိင္ငံေတြမွာ ဂုဏ္သိကၡာရွိတယ္။ တစ္ခါသုံးမယ္။ ႏွစ္ခါသုံးမယ္။ သုံးခါသုံးမယ္။ အဲဒီႏုိင္ငံေတြမွာ သူတုိ႔ရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီကိစၥမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အခုလက္ရွိ ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥမွာ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္နဲ႔ ေရနံအက်ိဳးစီးပြား အေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့ ဆက္စပ္ေနတဲ့ အုိအုိင္စီ ႏုိင္ငံေတြရွိတယ္။ ဒါကုိ ေလွ်ာ့မတြက္နဲ႔။ ဒီေရနံ အက်ိဳးစီးပြား အေျခခံေပၚမွာ တ႐ုတ္ဟာ ျမန္မာျပည္ေပၚမွာ အကာအကြယ္ေပးေနတဲ့ သေဘာထားဟာ ကာလတစ္ခုမွာ ေျပာင္းသြားႏုိင္ေျခရွိတယ္” ဟု ေဒါက္တာေသာင္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ လူမ်ိဳးသုဥ္း သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈ ရွိ၊ မရွိကုိ ႏုိင္ငံတကာက လြတ္လပ္စြာ စစ္ေဆးျခင္း၊ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္အရ က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ ထိေရာက္ေသာ အျပစ္ေပးျခင္းႏွင့္ လူခုနစ္သိန္းခန္႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားမႈေၾကာင့္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး ျဖစ္ခဲ့ရသည့္အေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံက မည္ကဲ့သုိ႔ လုပ္ေပးႏုိင္မည္ဟူေသာ အခ်က္သုံးခ်က္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံက မည္မွ်လုပ္ေပးႏုိင္သည္ ဆုိသည့္အေပၚ မူတည္ကာ ႏုိင္ငံတကာဖိအားမ်ား အတုိးအေလ်ာ့ ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟုလည္း ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးအဖြဲ႕မွ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးသည္ ႏုိင္ငံတကာ၏အေရး အေျခအေန အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားျခင္းမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း အေရးကိစၥ တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ အဆုိပါ ကိစၥရပ္ေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး ႏုိင္ငံေရး အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ကစားၾကသူမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ျဖစ္မႈသည္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ျဖစ္ေလ့ ျဖစ္ထရွိကာ လူေဟာင္းမ်ား အေနျဖင့္ လူထုၾကားတြင္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားျခင္း မရွိေသာအခါ လူထုေထာက္ခံမႈ ရရွိေရးအတြက္ ဘာသာေရး အယူအဆမ်ားႏွင့္ အစြန္းေရာက္ အမ်ိဳးသားေရး ၀ါဒမ်ားကုိ အသုံးျပဳၾကေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာေသာင္းထြန္းက သတိေပး ေျပာၾကားသည္။

 

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အုပ္စုက ဟိႏၵဴမ်ားကိုအစုလိုက္ အျပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဆိုေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာအဖဲြ႕၏ အစီရင္ခံစာကို မယုံၾကည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ေမ ၂၃ ရက္ေန႔က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကုိ ေျဖၾကားေနေသာ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မာမြတ္အလီအား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo : Dhaka Tribune)

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ဟိႏၵဴ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလး ၉၉ ဦးအထိ အစုလိုက္ အျပဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ဘဂၤါလီလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုတြင္ တာ၀န္ရိွသည္ဟု အခိုင္အမာ ေျပာဆိုထားေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ ့၏ ရုတ္တရက္ ထြက္ေပၚလာေသာ အစီရင္ခံစာကို မယုံၾကည္ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး အဘူဟာဆန္ မာမြတ္အလီက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမ ၂၃ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ တစ္ခုတြင္ ေမးျမန္းခ်က္တစ္ခုကို ေျဖၾကားရာ၌ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႕ အစီရင္ခံစာသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေနာက္က်လြန္းေနရသလဲဟု သူကေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၿပီး အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ရျခင္း ေနာက္ကြယ္တြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္တခ်ိဳ ့ရိွေကာင္း ရိွႏိုင္ေၾကာင္း မာမြတ္အလီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤါလီတို႔က မီးဖုိေခ်ာင္သုံးဓားမ်ား၊ ေဂၚျပားမ်ား၊ ကိုင္းညွပ္ကက္ေၾကးရွည္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အျခားလက္နက္မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ဟု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ကိုးကားလ်က္ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ဤကဲ့သို႔ေသာ လက္နက္မ်ားျဖင့္ စစ္အေျခစိုက္စခန္းမ်ားကို လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္ျခင္းအား မည္သို႔လုပ္ေဆာင္သလဲဟု သူကေျပာၾကားခဲ့သည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႕၏ ယခုအစီရင္ခံစာေၾကာင့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ အပ်က္လကၡဏာ ေဆာင္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို သူကပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္တြင္ လူတို႔က အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႕၏ အစီရင္ခံစာကို မယုံၾကည္ဟု ေနာက္ထပ္ေမးခြန္း တစ္ခုကို သူကေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရးကို ျမန္မာႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ အလြန္ခက္ခဲ ေနေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ာကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ေပးပို႔ထားေသာ ဒုကၡသည္စာရင္း ၈၀၃၂ ထဲက ၂၀၀၀ ကို ျမန္မာဘက္က စစ္ေဆးအတည္ျပဳၿပီးၿပီဟု မာမြတ္အလီက ေျဖၾကားခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္လတြင္ ရဲကင္းမ်ားကုိ စီးနင္းတိုက္ခိုက္ခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပင္ ARSA က ေမာင္တာၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပိုင္းရိွ ေက်းရြာစုမ်ားတြင္ လူအစုလိုက္ အၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ဒုကၡသည္မ်ားကို ေတြ ့ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားက အတည္ျပဳခဲ့သည္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ARSA အေနျဖင့္ အျခားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ပါ ပိုမိုေသးငယ္ေသာ အတုိင္းအတာျဖင့္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဳးလြန္ရာတြင္ တာ၀န္ရိွသည္ဟု ယခုေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားက ညႊန္ျပလ်က္ရိွသည္။

 

ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ဟိႏၵဴအရပ္သားမ်ားကို အစုလိုက္ အျပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႕ ထုတ္ေဖာ္

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ရဲေဘာ္က်ေက်းရြာတြင္ ေသဆုံးသြားေသာ မိသားစု၀င္မ်ားအနီး ငုိေနၾကေသာ ဟိႏၵဴအမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္က ရုိက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပုံကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (Photo : AFP)

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက လြန္ခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္အတြင္းက တိုက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ ဟိႏၵဴအရပ္သား ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖဲြ႕၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ တစ္ရပ္က ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။

လူအစုလိုက္အျပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုတြင္ ARSA ဟုေခၚေသာ  ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားက ဟိႏၵဴအရပ္သား ၉၉ ဦးကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အစုလိုက္ အျပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈတြင္ ပက္သက္ျခင္းကို ARSA က ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ့လုံျခံဳေရး တပ္ဖဲြမ်ားကို ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္သည့္ ပထမဦးဆုံးရက္တြင္ ယင္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ာကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာလုပ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာအစိုးရက စြပ္စဲြထားသည္။ ပဋိပကၡေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္လမွစ၍ ဘဂၤါလီ မြတ္ဆလင္ ၇၀၀၀၀၀ နီးပါးသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို ့ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။

ရခိုင္ပဋိပကၡသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ လူမ်ားစု ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကိုသာမက လူနည္းစု ဟိႏၵဴတို႔ကိုပါ အိုးအိမ္စြန္႔ေျပး ေစခဲ့ရသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္လတြင္ ရဲကင္းမ်ားကုိ စီးနင္းတိုက္ခိုက္ခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပင္ ARSA က ေမာင္တာၿမိဳ ့နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရိွ ေက်းရြာစုမ်ားတြင္ လူအစုလိုက္ အျပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ဒုကၡသည္မ်ားကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားက အတည္ျပဳခဲ့သည္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖဲြ ့က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ARSA အေနျဖင့္ အျခားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ပါ ပိုမိုေသးငယ္ေသာ အတုိင္းအတာျဖင့္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဳးလြန္ရာတြင္ တာ၀န္ရိွသည္ဟု ယခုေတြ ့ရိွခ်က္မ်ားက ညႊန္းဆိုလ်က္ရိွသည္။

ARSA အဖဲြ ့၀င္မ်ားက ၾသဂုတ္၂၆ ရက္တြင္ အေနာက္ခေမာင္းဆိတ္ ဟိႏၵဴေက်းရြာကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ပုံအား ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ရက္စက္ျပီး အဓိပၸာယ္မဲ့တဲ့ အခုလုပ္ရပ္မွာ ARSA အဖဲြ႕၀င္ေတြဟာ ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသမီးေတြ၊ အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ ကေလးေတြကို အစုလိုက္ အျပဳံလိုက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ကို သူတို႔ရြာရဲ႕ အျပင္ဘက္မွာ သတ္ျဖတ္ျခင္း မျပဳခင္ သူတို႔ကို အၾကမ္းဖက္ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၾကပါတယ္” ဟု အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

ေဆြမ်ိဳးမ်ား အသတ္ခံရသည္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့သူမ်ား ရိွခဲ့ၿပီး ၄င္းတို႔၏ စူးစူး၀ါး၀ါး     ေအာ္သံမ်ားကို ၾကားရသမ်ားလည္း ရိွေၾကာင္း အသတ္မေသးဘဲ က်န္ခဲ့ေသာ ဟိႏၵဴမ်ားက အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႕ကို ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

“သူတို႔က အမ်ိဳးသားေတြကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သူတို႔ကို မၾကည့္နဲ႔လို႔လည္း ကြၽန္မတို႔ကုိ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔မွာ ဓားေတြပါၾကတယ္။ ပုဆိန္ေတြနဲ ့သံတုတ္ေတြလည္းပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔က အဲ့ဒီနားက ခ်ဳံပုတ္ထဲမွာ ပုန္းေနခဲ့ၾကတာပါ။ နည္းနည္းေတာ့ လွမ္းျမင္ရပါတယ္။ ကြၽန္မရဲ ့ဦးေလး၊ ကြၽန္မရဲ႕ အေဖနဲ ့ကြၽန္မအစ္ကိုတို႔ကို သူတို႔က သတ္ခဲ့ၾကတာပါ” ဟု အေနာက္ခေမာင္းဆိတ္ရြာမွ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသား ၂၀ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၁၀ ဦး၊ အသက္ရွစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလး ၁၄ ဦး အပါအ၀င္ ကေလး ၂၃ ဦးကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား စြပ္စဲြထားသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ စက္တင္ဘာလတြင္ အစုလိုက္ အျပဳံလိုက္ ျမွပ္ထားေသာ ေျမက်င္းေလးခုထဲမွ ရြာသား ၄၅ ဦး၏ အေလာင္းမ်ားကို တူးေဖာ္ခဲ့သည္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ ့က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အနီးအနား ရဲေဘာ္က်ရြာမွ ၄၆ ဦး အပါအ၀င္ အျခားႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ ခံခဲ့ရသူမ်ား၏ အေလာင္းမ်ားကို ရွာေတြ ့ျခင္း မရိွေသးေပ။

ရဲေဘာ္က်ေက်းရြာရိွ ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားကို အစုလိုက္ အျပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈသည္ တစ္ေန႔တည္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခန္႔မွန္းေျခ ေသဆုံးသူ စုစုေပါင္း အေရအတြက္မွာ ၉၉ ဦးရိွသည္ဟု စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏို၀င္ဘာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို ့ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္မ်ား ထြက္ေျပးမႈႏွင့္ ပက္သက္၍ လည္းေကာင္း ျမန္မာလုံျခံဳေရး တပ္ဖဲြ ့မ်ား၏ ရက္စက္မႈ သတင္းမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံတကာက စိုးရိမ္းေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ား ျမင့္တက္လာခ်ိန္တြင္ လူအစုလိုက္ အျပဳံလိုက္ ျမွပ္ထားေသာ ေျမက်င္းကို ေတြ႕ရိွခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရက ေၾကညာခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ေသဆုံးသူမ်ားမွာ မြတ္ဆလင္မ်ား မဟုတ္ၾကဘဲ ARSA မွမြတ္ဆလင္မ်ားက ဟိႏၵဴမ်ားကို သတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာအစိုးရက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျမက်င္းနွင့္ အေလာင္းမ်ားရိွရာ ေနရာသို႔ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေခၚေဆာင္ျပသ ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရက လြတ္လပ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး သုေတသီမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္အား ဆက္လက္ျငင္းဆန္ ေနခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေနာက္ခေမာင္းဆိတ္ႏွင့္ အနီးနားက ရဲေဘာ္က်ေက်းရြာတို႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကိစၥကို တိတိက်က် သိရိွေရးမွာ မေရမရာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ARSA က အစုလိုက္အျပဳံလုိက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ျငင္းဆန္ေနခဲ့ၿပီး ၄င္းအဖဲြ ့က အမ်ားျပည္သူကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ မျပဳလုပ္ခဲ့သည္မွာ အခ်ိန္ေလးလ ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။

ရခိုင္ပဋိပကၡနွင့္ ပက္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားက သတင္းကို တစ္ဘက္ေစာင္းနင္း ေဖာ္ျပခဲ့ေနသည္ဟု ျမန္မာအစိုးရက မေက်မနပ္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း လူမ်ားအစုလုိက္ အျပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္ခံရေသာ သတင္းကို ထိုအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတာကာ နာမည္ႀကီး သတင္းမီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပေပးခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာအစိုးရက မေက်မနပ္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း လူမ်ားအစုလိုက္ အျပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္ခံရသည့္ သတင္းကို ထိုအခ်ိန္က ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာာက ေဖာ္ျပေပးခဲ့ၾကသည္။

လူသတ္သမားမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ထြက္ေျပးသြားၿပီး မ်က္ျမင္သက္ေသ အေျမာက္အမ်ားရွိေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း တရားမွ်တမႈကုိ မရရွိေၾကာင္း ဟိႏၵဴရပ္ေက်းေခါင္းေဆာင္ နီေမာက ေအဖက္ပီကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“လူေတြက ဟိႏၵဴေတြ သတ္ခံရတာကုိ သိပ္စိတ္မ၀င္စားၾကပါဘူး” ဟု ဘဂၤါလီ မြတ္ဆလင္တုိ႔အား ရက္စက္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ သတင္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာက ဖိအားေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ ARSA ၏ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ မ်က္ႏွာစာေပးမႈ ရွိလာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရုံး ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက Amnesty ၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းမႈကုိ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္စည္းမ်ဥ္းအနီး ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ား ေရာေႏွာ၀င္ေရာက္ေနျခင္း၊ ေနထိုင္သူမ်ား တရားမ၀င္တိုးပြားလာမႈကို သတင္းဖလွယ္မႈမရွိျခင္းသည္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္ေၾကာင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံတပ္ရင္းမွဴးအဆင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာကန္႔ကြက္

ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္ရင္းမွဴးအဆင့္ အလံတင္အစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္မႈကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီ)

ေနထိုင္ခြင့္မရွိသည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ စည္းမ်ဥ္းအနီး ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ား ေရာေႏွာ၀င္ေရာက္ေနသည့္ ေနထိုင္သူမ်ား တရားမ၀င္တိုးပြားလာမႈကို သတင္းဖလွယ္မႈမရွိျခင္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ စာခ်ဳပ္၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္ေၾကာင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံတပ္ရင္းမွဴးအဆင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ကန္႔ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္သည္။

ေမ ၁၆ ရက္က ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲ ၀င္ထြက္တံတားအနီးျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔၏ ႏွစ္ႏိုင္ငံ တပ္ရင္းမွဴးအဆင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာဘက္က ယင္းကဲ့သို႔ ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး၏ ေျပာၾကားမႈမ်ားအရ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္စည္းမ်ဥ္းအနီးတြင္ ေမ ၆ ရက္ မွ ေမ ၈ ရက္အတြင္း ယာယီတဲအသစ္ရွစ္လံုး ေဆာက္လုပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီက ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴးက ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္စည္းမ်ဥ္းအနီး ေနထိုင္ခြင့္မရွိေသာေနရာတြင္ လူဦးေရ၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ား တရားမ၀င္တိုးပြားလာမႈကို သတင္းဖလွယ္မႈမရွိျခင္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ နယ္နိမိတ္စာခ်ဳပ္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာ ေရာက္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က တရား၀င္ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ားပါ ေရာေႏွာ၀င္ေရာက္လာေၾကာင္း သိရသျဖင့္ ကာကြယ္တားဆီးေပးရန္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္ကန္႔ကြက္မႈအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ရင္းမွဴးက ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားသည္ ကမၻာ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ပံ့ေပးမႈေၾကာင့္ ရပ္တည္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ျဖစ္စဥ္အၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္ထိ နယ္နိမိတ္စည္းမ်ဥ္းအတြင္း ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္က ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့မႈမရွိေၾကာင္း၊ ကမၻာ့အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့သည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးမႈမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္၍မရေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္၌ ဘဂၤါလီမ်ား ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ နယ္စပ္အား ေစာင့္ၾကည့္ကာ လံုျခံဳေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ARSA ဘယ္ေပ်ာက္ေနသလဲ

၂၀၁၇ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ေမာင္ေတာေဒသ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပသထားေသာ ARSA ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းအခ်ဳိ႕ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

ကိုဖီအာနန္၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာထြက္ေပၚလာၿပီး တစ္ရက္အၾကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ရဲကင္း ၃၀ အား ARSA အဖြဲ႕က အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္မွာ ၁၀ လေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ခ်ိန္သားကိုက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ယင္းျဖစ္စဥ္အၿပီးတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ARSA အဖြဲ႕ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ား ေပ်ာက္ျခင္းမလွေပ်ာက္ေနသည္။ ARSA အဖြဲ႕၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ကနဦးတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ကိုးဦး၊ တပ္မေတာ္သားတစ္ဦးႏွင့္ ဒုလ၀ကမွဴးတစ္ဦး က်ဆံုးခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္း၊ ေဒသခံဌာ ေနတိုင္းရင္းသားမ်ားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္း စသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယင္းေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခံရသည့္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသမွ ေဒသခံဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ား စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္စဥ္မ်ားအၿပီးတြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ARSA ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ၿငိမ္သက္လ်က္ရိွၿပီး လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတစ္ခုျဖစ္သည့္ Twitter တြင္လည္း မည္သည့္ထုတ္ျပန္ခ်က္မွ် ထုတ္ျပန္ျခင္း မရိွသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ၿငိမ္သက္ေနျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ႏိုင္ငံတကာမွ အာ႐ံုစိုက္မႈ မ်ားျပားေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“ႏိုင္ငံတကာက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အာ႐ံုစိုက္မႈက ရိွေနတယ္ေလ။ သူတို႔က ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ အခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားတာ။ နံပါတ္တစ္က ႏိုင္ငံတကာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘာဖိအားမွ မရိွေသးတဲ့အခ်ိန္၊ ရခိုင္ကိစၥကို ေအးေအးေဆးေဆး စနစ္တက် ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔ လုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အာဆာက စခ်တာပဲ။ ၿပီးေတာ့ ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္ရဲ႕ Report မွာ သူတုိ႔လုိခ်င္တဲ့ မပါတဲ့ အေနအထားျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီ Report ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လို႔မရေအာင္ စတာပဲ” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာကလည္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ARSA အဖြဲ႕၏ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ Asia Time သတင္းဌာနမွ သတင္းေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္အား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Asia Time ၏ သတင္းေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ အဆိုပါ ARSA အဖြဲ႕မွာ အေနာက္တိုင္းလူထုအတြင္း အသံုးအမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ Twitter တြင္ ၀ါဒျဖန္႔မႈ၊ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ျခင္းမရိွသည္မွာ သံုးလေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီဟု ေရးသားထားသည္။

အဆိုပါ ARSA ၏ တြစ္တာအေကာင့္တြင္ Follower ၁၂၆၀၀ ရွိၿပီး ယင္းတို႔အနက္တြင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမွ ထင္ရွားေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၂၉ ဦး၊ ရန္ကုန္အေျခစုိက္ ႏိုင္ငံျခား သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ ကုလလူ႔အခြင့္အေရး အထူးသံတမန္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ သည့္မစၥယန္ဟီလီးပါ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း အဆိုပါ သတင္းေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ARSA အဖြဲ႕က ရခိုင္ျပည္နယ္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခုိက္မခံရမီ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၉ ရက္မွ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခံရၿပီးသည့္အခ်ိန္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္အထိ Twitter မွ ေၾကညာခ်က္ေပါင္း ၂၇ ခု ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မူလစတင္ေရးသားခ်ိန္က ဂ်ီဟတ္ဆန္ဆန္ ေရးသားခဲ့ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံရၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ေထာက္ခံမႈ ရရွိေစရန္ ဘဂၤါလီမ်ား၏ အခြင့္အေရး၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသား အဆင့္ရရိွေရး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ထူေထာင္ႏိုင္ေရး၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရေရးစတဲ့ လူမ်ဳိးစုတစ္ရပ္က ေတာင္းဆိုသည့္ ေရးသားခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပလာေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအျဖစ္ ကနဦး ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေတာ္လွန္ေရးသေဘာမ်ဳိးေပၚလြင္ေအာင္ ေျပာင္းလဲေရးသားလာခဲ့ေၾကာင္း Asia Time က ေဖာ္ျပထားသည္။

ရခိုင္အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မခံရမီအခ်ိန္ျဖစ္သည့္ ဇြန္ ၂၉ ရက္တြင္ ARSA ၏ တပ္မွဴး အဘူအမ္မာ Abu Ammar က ေပးပို႔သည့္ သတင္းတစ္ခုကို အဖြဲ႕၏ Twitter အေကာင့္တြင္ တင္ခဲ့ၿပီး “ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မွ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ေၾကညာခ်က္အားလုံးတို႔ကို Twitter စာမ်က္ႏွာမွ ထုတ္ျပန္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္အတူ AK-47 ေခ်မႈန္းေရး ႐ိုင္ဖယ္တစ္လက္ႏွင့္ ပစၥတိုတစ္လက္ကိုင္ထားေသာ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး၏ ပုံတင္ခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၏ အေမွာင္မိုက္ဆံုးေန႔ရက္ဟု ေခၚဆုိႏိုင္သည့္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မတိုင္မီ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္တြင္ ARSA ၏ ကိုယ္ပိုင္အေကာင့္မ်ားက Twitter တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ေနရာ ၂၅ ခုေက်ာ္ရိွ ျမန္မာတပ္မ်ားကို ကာကြယ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပိုမိုမ်ားျပားလာမည္ဟု ေရးသားခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ညပိုင္းတြင္ ယင္းသို႔ တိုက္ခိုက္ျခင္းမွာ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ဖိႏိွပ္သူမ်ား၏ လက္မွလြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း Asia Time က ေဖာ္ျပထားသည္။

ARSA ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွသည္မွာ မီဒီယာမ်ားအတြက္ အေျခခံ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ၊ ဆက္သြယ္ရမည့္သူ မပါ၀င္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ ေၾကညာခ်က္အမ်ားစုမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ျဖစ္ကာ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ တစ္ခုသာရွိခဲ့သည္ဟု Asia Time က ဆက္လက္ေရးသားထားသည္။

ARSA အဖြဲ႕ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ၿငိမ္သက္ေနျခင္းမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ ေျခကုပ္ယူၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ICC က ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးမည္ဆိုသည့္ ယူဆခ်က္အား ေၾကညာခ်က္၊ ေရးသားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မထိခိုက္ေစလိုျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း Asia Time က ေရးသားထားသည္။

ARSA ဆိုတာ ဘာလဲ

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ကယ္တင္ေရးတပ္ ARSA (Arakan Royigya Salvation Army) ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ေမာင္ေတာေဒသရိွ ေမယုေတာင္တန္းမ်ားတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ခိုး၀င္လာသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို အေျခခံတိုက္ခိုက္ေရး သင္တန္းမ်ား သင္ၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ARSA အဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္သူမွာ အာတာအူလာျဖစ္ၿပီး ၎ကို ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ ကရာခ်ိတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ေဆာ္ဒီအာေရဗ်တြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့ကာ ေျပာက္က်ားသင္တန္းအခ်ဳိ႕ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ ARSA အဖြဲ႕အား ျပည္ပက ေထာက္ပံ့မႈမ်ားရိွေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ARSA (Arakan Royigya Salvation Army) အဖဲြ႕၏ ဘ႑ာေရးတာ၀န္ခံ ေမာ္လ၀ီဂ်ီရာဘူရာမန္အား ကြၽန္းေဂါေက်းရြာေနအိမ္တြင္ ဇြန္ ၂၀ ရက္က လံုျခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက ဖမ္းမိခဲ့ၿပီး ၎အား စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ ARSA အဖြဲ႕၏ စစ္ေရးတာ၀န္ခံအျဖစ္ ဟာဗစ္ဒူဟာက တာ၀န္ယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဖမ္းမိခဲ့သည့္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ အၾကမ္းဖက္သင္တန္း တက္ေရာက္သူမ်ားအား စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ သင္တန္းသားမ်ားကို တစ္လက်ပ္ႏွစ္သိန္း ေထာက္ပံ့ကာ ငါးလၾကာ အၾကမ္းဖက္သင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်ျခင္း၊ ျပည္ပႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕မွ သင္တန္းဆရာမ်ားကို ေငြပုိ႔ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ARSA အဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရးအား အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလွဴေငြေကာက္ခံျခင္းကို အဓိကထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွၿပီး အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ အေျခအေန မေကာင္းခဲ့သည့္ ISIS အဖြဲ႕ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရိွေနေၾကာင္း အစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံရဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ ျမန္မာႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စတုတၳအႀကိမ္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ား လံုျခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ဗဟိုအဆင့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ အမည္စာရင္းမ်ားကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ေပးပုိ႔ထားေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရိွအခ်ိန္အထိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရိွေသးေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“အာဆာနဲ႔ ပတ္သက္တာေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ေပးထားတယ္။ အၾကမ္းဖက္သမား ၃၀၀၀ ေက်ာ္ေပးထားတယ္။ တစ္ေယာက္မွ ျပန္မရဘူး။ စာလည္းမလာဘူး။ သတင္းလည္း မၾကားဘူး” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ သတင္းမ်ားအရ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ျခမ္းတြင္ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ခိုလႈံလ်က္ရိွေသာ္လည္း အျခားႏိုင္ငံပိုင္နက္တြင္ ေရာက္ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ အခက္ေတြ႕ရေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“နယ္စပ္မွာ ARSA အဖြဲ႕ အျမစ္မျပတ္သေရြ႕ကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ လံုျခံဳမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒါက ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံတည္း လုပ္လို႔မရဘူး။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွာ ခိုေနတာ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မပူးေပါင္းသေရြ႕ အဆင္မေျပဘူး” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ ျဖစ္ပြားမႈအျပင္ ျမန္မာအစိုးရက မိမိပိုင္နက္နယ္ေျမတြင္ လံုျခံဳေရးကင္းစခန္းမ်ား ခ်ထားျခင္းအေပၚ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္က ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းမ်ားကိုလည္း ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ား စခန္းခ်ေနသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ နယ္စပ္ဇုန္တစ္ခုတြင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ လံုျခံဳေရးစခန္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ယင္းျဖစ္စဥ္အေပၚဘဂၤလားေဒ့ရွ္က တင္းမာမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ခ်က္ခ်င္းေနာက္ဆုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းမွာ လံုျခံဳေရးသတင္းအသစ္မ်ား ရရိွထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရက တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။

“အၾကမ္းဖက္မႈ အထူးသျဖင့္ ARSA လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရထားတဲ့ သတင္းအေပၚအေျခခံၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီနည္းအတိုင္း ျပဳလုပ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေအအက္ဖ္ပီသတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရိွတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္လံုျခံဳေရးအတြက္ ပူးေပါင္းကင္းလွည့္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ားရိွၿပီး အၾကမ္းဖက္မ်ား ေျခကုပ္မယူႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Weekly Eleven သို႔ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“သူတို႔ေတြ ေျခကုပ္မယူႏိုင္ေအာင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္း ကင္းလွည့္တာေတြကို ဇြတ္အတင္းလုပ္ေနရတဲ့သေဘာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွ အျမစ္ျပတ္မွာ။ မပူးေပါင္းသေရြ႕ ARSA က ျပႆနာေတြ ဖန္တီးေနမွာပဲ။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွာ အေျခမလွေတာ့ ေတာင္အာရွနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွဘက္ကို ေျခကုပ္ယူေနတာ အၾကမ္းဖက္ေတြက။ အဲဒါကို ေျခမကုပ္ႏိုင္ခင္ ရွင္းဖို႔လိုတယ္” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရသည့္ အေျခအေနထက္ ပိုျမင့္လာသည့္ ျမန္မာ

ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ ပါ၀င္ေသာ ၿပိဳင္ဘက္တို႔၏ ပဋိပကၡ၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗီးယားႏွင့္ အီရန္တို႔၏ ပဋိပကၡၿပီးလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ျဖစ္စဥ္က ဘဂၤါလီအေရးဟာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းအက်ပ္အတည္း ၁၀ ခုမွာ တတိယေနရာ၌ ရွိေနေၾကာင္း ICG (International Crisis Group) က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အကုန္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လက္ရိွတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ပါ၀င္သည့္ ၿပိဳင္ဘက္တို႔၏ ပဋိပကၡမွာ အတန္ငယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေနသည့္ အေနအထားျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ျဖစ္စဥ္ ဘဂၤါလီအေရးမွာ ထိပ္တန္းသို႔ ေရာက္ရိွလာသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဧၿပီ ၃၀ ႏွင့္ ေမ ၁ ရက္မ်ားတြင္ လာေရာက္ ေလ့လာခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ လာေရာက္ေလ့လာခဲ့ရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ အေျခအေနမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရက ျပသခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လာေရာက္ေလ့လာသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔အၾကား အတန္ငယ္တင္းမာမႈမ်ား ရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီ၌ ေမ ၁၄ ရက္ မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ တံခါးဖြင့္ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လက္ရွိအလွည့္က် ဥကၠ႒ျဖစ္သည့္ ပိုလန္ႏိုင္ငံက အစည္းအေ၀းကို ဦးေဆာင္က်င္းပၿပီး ခရီးစဥ္မ်ား ဦးေဆာင္စီစဥ္သည့္ ကူ၀ိတ္၊ ပီ႐ူးႏွင့္ ယူေကတို႔က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာအျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္သံ အမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းကလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ေျမျပင္ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနမ်ားကို ပိုမိုနားလည္ေစႏိုင္ရန္ လုံျခဳံေရးေကာင္စီ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ခရီးစဥ္ကို လက္ခံစီစဥ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ေဘးကင္းၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ေနရပ္သို႔ ျပန္ႏိုင္ေရးကုလသမဂၢႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျမင့္တင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ မိတ္ဖက္ ျပဳပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ တိက်မွန္ကန္မႈ၊ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈႏွင့္ နားလည္မႈ မူမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံသည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ထိေတြ႕ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ ယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ လုံျခဳံေရးေကာင္စီ၏ ခရီးစဥ္ကို အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ၾကားမွ အတတ္ႏိုင္ဆုံး စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ခရီးစဥ္ကို အေရးပါသည့္ မွတ္တိုင္တစ္ရပ္အျဖစ္ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရွိေစေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရ၏ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားမႈကိုလည္း ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာအျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈမ်ားေၾကာင့္ မည္သည့္အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရိွတြင္လည္း ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားတြင္ ေနရာယူထားသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ႏိွမ္နင္းသည္ဟု ဆိုသည့္ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို ခံေနရၿပီျဖစ္သည္။

“အာဆာရဲ႕ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္လည္း ၀င္ေနတယ္။ ႏိုင္ငံတကာလည္း ၀င္ေနတယ္။ အခုလုပ္ေနတာေတြက ARSA ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကို ပိုပီျပင္ေအာင္ လုပ္ေပးေနသလိုပဲ” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ေပ်ာက္ေနတဲ့ ARSA ဘယ္အခ်ိန္ ျပန္ေပၚလာမလဲ

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ARSA အဖြဲ႕မွာ လက္ရိွတြင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမရိွဘဲ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ လုပ္ေဆာင္သည့္ အခ်ိန္တြင္လည္း တိုက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ မဟုတ္ဘဲ ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ၿပီ ဆိုပါကလည္း ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ား ရိွႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ဆိုသည္။

“အခုခ်ိန္ထိ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းလက္ခံတဲ့ အစီအစဥ္ လုပ္ငန္းေတြ မစႏိုင္ေသးဘူး။ အဲဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြစရင္ သူတို႔လႈပ္ရွားမႈေတြ ျပန္လာႏိုင္တယ္။ အေျခအေနအေၾကာင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာဖိအား ေလ်ာ့က်လာၿပီဆိုရင္ စမယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ လုပ္မယ့္ဟာ စရင္လည္းခ်မွာပဲ။ အဲဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ျဖစ္သြားၿပီဆိုရင္လည္း ခ်မွာပဲ။ သူတို႔က ႏိုင္ငံတကာ Pressure နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လႈပ္ရွားေနတယ္” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ ARSA အဖြဲ႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မသိက်ဳိးကြၽန္ျပဳထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာပင္ျဖစ္သည္။ လတ္တေလာ ၿငိမ္သက္လ်က္ရိွသည့္ ယင္းအဖြဲ႕မွာ ႏိုင္ငံတကာ၏ အာ႐ံုစိုက္စရာျမင္ကြင္းမွ လြတ္ေျမာက္လ်က္ရိွသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမွန္သမွ်မွာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရိွသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“မူလစျဖစ္ကတည္းက ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ဆက္စပ္မႈရိွတယ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံတကာသတင္းမီဒီယာေတြမွာလည္းပါတယ္။ ICG Report မွာလည္း ပါတယ္။ အလားတူ အိႏၵိယ ေထာက္လွမ္းေရးဘက္က သတင္းေတြမွာလည္းပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လႈပ္ရွားတာ။ အခု ICC ကိစၥနဲ႔ ဘာနဲ႔ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔ကအေျခအေန aစာင့္ၾကည့္ေနတာ။ ႏိုင္ငံတကာကေတာ့ ARSA က အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို ေမ့ေနၿပီ” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

မီဒီယာမ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈအား ေကာင္းခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာက အာ႐ံုစိုက္ေနသည့္ ရခိုင္အေရးတြင္ အဓိက ဇာတ္ေကာင္ျဖစ္သည့္ ARSA အဖြဲ႕ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ လႈပ္ရွားလာမည္လဲဆိုသည္မွာ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ လြတ္ေျမာက္ေနသည့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကိုလည္း အိမ္နီးခ်င္းဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေပးအပ္မည္ဆိုသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္ရမည့္ အေျခအေနျဖစ္ေပသည္။

ARSA အေနျဖင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ေျခကုပ္ယူလ်က္ရွိၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အစြန္းေရာက္တို႔၏ အမာခံနယ္ေျမတစ္ခု မၾကာမီျဖစ္လာလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ ထုတ္ျပန္

ARSA အေနျဖင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ေျခကုပ္ယူလ်က္ရွိေနၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အစြန္းေရာက္တို႔၏ အမာခံ နယ္ေျမတစ္ခု မၾကာမီ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီက ေမ ၁၆ ရက္က ထုတ္ျပန္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

အလားတူ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ ေဒသတြင္း၌ အစြန္းေရာက္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ အမွတ္တမဲ့ ခြင့္ျပဳေနျခင္းအေပၚ မိမိတို႔အေနျဖင့္ လြန္စြာ စိုးရိမ္ပူပန္ပါေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ေမ ၉ ရက္က ေလးဦးမွ ေျခာက္ဦးအထိ ပါ၀င္သည့္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုသည္ ဘူလူကာလီ ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အသက္ ၄၆ ႏွစ္အရြယ္ Mohamed Faisal Ulhaq ဆိုသူအား ေခၚထုတ္ၿပီး ဓားျဖင့္ ထိုးသတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎သည္ ေနရပ္တိမ္းေရွာင္ေနသူမ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ျပန္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္စည္း႐ုံးေနသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္ဟု သိရေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည္။

ျမန္မာဘက္ျခမ္းရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအတြင္း တရားမ၀င္ ေနထိုင္သူမ်ားကို အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က အကူအညီေပးလ်က္ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပိုင္နက္နယ္ေျမ တည္တံ့မႈႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ေပၚေပၚတင္တင္ ခ်ဳိးေဖာက္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ရပ္ကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည္။

ေမာင္ေတာေဒသရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မ်ား၏ ဆိုး႐ြားသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ား ခံစားေနၾကရေၾကာင္း၊ ARSA မ်ားေၾကာင့္ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ား ႀကီးမားလာၿပီး မိမိတို႔ပိုင္သည့္ ေျမေပၚတြင္ပင္ လူနည္းစု မလုံျခဳံမႈမ်ား ခံစားေနၾကရေၾကာင္း သိရသည္။

 

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအေပၚ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ARSA ကုိလည္း အေရးယူရန္လုိအပ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ရက္စက္မႈမ်ားလည္း ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီ၌ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး တုံ႔ျပန္

ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရး ေကာင္စီ၌ ေမ ၁၄ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ တံခါးဖြင့္ရွင္းလင္းပြဲအား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo း Myanmar State Counsellor Office)

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအေပၚ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ARSA ကုိလည္း အေရးယူရန္လုိအပ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ရက္စက္မႈမ်ားလည္း ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ ျမန္မာအျမဲတမ္းကုိယ္စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေမ ၁၅ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီ၌ ေမ ၁၄ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ တံခါးဖြင့္ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ အထက္ပါအတိုင္း သံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျမန္မာအျမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းက မည္သည့္လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကိုမွ် အကာအကြယ္ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ထပ္တလဲလဲ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေထာက္အထားတင္ျပႏိုင္သည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို တရားဥပေဒအရ စစ္ေဆးအေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ျပႆနာသည္ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ နယ္စပ္လုံျခံဳေရးစခန္း ၃၀ ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ကို မေမ့သင့္ေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡ၏ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ အျပစ္မဲ့ ဟိႏၵဴ၊ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားကို အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို အေနာက္မီဒီယာမ်ားက မသိက်ဳိးကြၽန္ျပဳေနၾကေၾကာင္း၊ မြတ္စလင္မ်ား ႏွိပ္စက္ခံသားေကာင္ျဖစ္ေနရေၾကာင္း ဇာတ္နာေအာင္ ဖန္တီးမႈမ်ားကို တရစပ္ေဖာ္ျပမႈမ်ားေအာက္တြင္ အမွန္တရားသည္ ဖုံးကြယ္ခံေနရေၾကာင္း၊ အလြန္႐ႈပ္ေထြးၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ ထိခိုက္လြယ္သည့္ ရခိုင္ျပႆနာကို မွ်တမႈရွိၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္သာ မွန္ကန္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေမ ၁ ရက္တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ခရီးစဥ္အတြင္း ရခိုင္၊ ၿမိဳ၊မရမာႀကီးႏွင့္ ဟိႏၵဴ ၂၀ ခန္႔က ARSA အၾကမ္းဖက္မ်ား၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည့္ ၎တို႔၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို လုံျခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္မ်ားထံ ထြက္ဆိုေျပာၾကားႏိုင္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး၌ ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ေၾကာင့္ ရခိုင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ ဟိႏၵဴအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသာ ARSA အၾကမ္းဖက္မ်ားက က်ဴးလြန္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကို ေျပာၾကားခြင့္ရခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ၀မ္းနည္းဖြယ္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ အသိုက္အ၀န္းတစ္ခု၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကိုသာ တစ္ဖက္သတ္ နားေထာင္လိုသူ အခ်ဳိ႕၏ မသိက်ဳိးကြၽန္ျပဳမႈခံခဲ့ရေၾကာင္း ဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက ၎တို႔သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ကုန္တိုင္ေက်းရြာ၌ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ၿမိဳတိုင္းရင္းသား ခုနစ္ဦးအား သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈ၊ အိမ္ေျခ ၂၆၂၅ လုံး မီး႐ိႈ႕ခံခဲ့ရမႈ စသည့္ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို မ်က္ျမင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကရသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္က ရဲေဘာ္က်ေက်းရြာ အေနာက္ေျမာက္ဘက္၌ ARSA အၾကမ္းဖက္မ်ား ျပန္ေပးဆြဲခံခဲ့ရသူ ၁၀၀ အနက္ အသတ္ခံခဲ့ရသည့္ ဟိႏၵဴ႐ုပ္အေလာင္း ၄၅ ေလာင္းကို တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိမႈတြင္လည္း မ်က္ျမင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ARSA အေနျဖင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ေျခကုပ္ယူလ်က္ရွိေနၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အစြန္းေရာက္မႈတို႔ အမာခံနယ္ေျမတစ္ခု မၾကာမီျဖစ္လာလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမ ၉ ရက္တြင္ ေလးဦးမွ ေျခာက္ဦးအထိပါ၀င္သည့္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုသည္ ဘူလူကာလီ ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အသက္ (၄၆)ႏွစ္အရြယ္ Mohamed Faisal Ulhag ဆိုသူအား ေခၚထုတ္ကာ ဓားျဖင့္ထိုးသတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎င္းသည္ ေနရပ္တိမ္းေရွာင္ေနသူမ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ျပန္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္စည္း႐ုံးေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည္ဟု သိရွိရေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီးဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လာေရာက္ေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ေဘးကင္းၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္ ဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္သို႔ ျပန္လည္လာေရာက္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး၊ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ (UNDP) ႏွင့္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNHCR) တို႔ႏွင့္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ (MoU) တစ္ရပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္ တက္ၾကြစြာ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ လက္ရွိအေရးအႀကီးဆုံး လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ျပန္လည္လက္ခံေရးကို စတင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ လက္ခံရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနသည့္အေလ်ာက္ ျပန္လည္လက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆာလ်င္စြာ စတင္ရန္ ထပ္တလဲလဲေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက ဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ ေပးပို႔လာသည့္ ပုံစံမ်ားမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူထားသည့္ အစီအမံပါပုံစံမ်ားမဟုတ္ဘဲ စိစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ လက္မွတ္၊ လက္ေဗြရာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပုံမ်ား ပါ၀င္လာျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ဆႏၵအေလ်ာက္ လုံျခံဳစြာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ျပန္လာႏိုင္ေရးအတြက္ မွန္ကန္စြာ ျဖည့္စြက္ထားသည့္ ပုံစံမ်ားကို သံတမန္လမ္းေၾကာင္းမွ ျပန္လည္ေပးပို႔ေပးပါရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ သုံးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ေၾကာင္း ဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အေနျဖင့္ အေျခအေနမွန္ကို ဖုံးကြယ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံရန္ ဆႏၵမရွိေၾကာင္းျဖင့္ တစ္ကမၻာလုံးသို႔ ေျပာၾကားလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ႏိုင္ငံတကာမွ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖိအားေပးမႈမ်ား ျမင့္မားလာေစရန္အတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အေနျဖင့္ မဟုတ္မမွန္ ေျပာၾကားကာ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအား ပုတ္ခတ္ေ၀ဖန္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ၏ စစ္မွန္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆုိပါအစည္းအေ၀းကုိ လက္ရွိအလွည့္က် ဥကၠ႒ျဖစ္သည့္ ပိုလန္ႏိုင္ငံက ဦးေဆာင္က်င္းပၿပီး ခရီးစဥ္မ်ား ဦးေဆာင္စီစဥ္သည့္ ကူ၀ိတ္၊ ပီ႐ူးႏွင့္ ယူေကတို႔က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္သည့္ လုံျခံဳေရးေကာင္ စီ၀င္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ တ႐ုတ္၊ အေမရိကန္၊ ဆြီဒင္၊ ျပင္သစ္၊ ကာဇက္စတန္၊ အီေကြတိုရီးယားဂီနီ၊ ႐ုရွား၊နယ္သာလန္၊ ပိုလန္ႏိုင္ငံ တို႔က ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

“ARSA သာ ဒီတုိက္ခုိက္မႈေတြ မလုပ္ဘူး။ ဒီျပႆနာေတြသာ မဖန္တီးဘူးဆုိရင္ အခုခ်ိန္မွာ ရခုိင္ျပည္နယ္အေျခအေနဟာ ေတာ္ေတာ္ေလး တုိးတက္ေနၿပီ။ အဲဒီအေျခအေနနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီးေတာ့လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္တြင္းမွာေပါ့ တျခားကိစၥရပ္ေတြမွာလည္း တုိးတက္မႈေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ေနၿပီ။ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ဆက္ဆံတဲ့ အေနအထားေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြရဲ႕ ယုံၾကည္မႈေပါ့ေနာ္။ အစစအရာရာက ဒီျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔ အမ်ားႀကီးကြာေနမယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမင္တယ္။ ဒီျပႆနာေတြစၿပီး ဖန္တီးခဲ့တာက တကယ့္ဇာစ္ျမစ္က အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္ ARSA ဆုိတဲ့အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာခ်င္တယ္” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာအစုိးရသည္ ARSA အဖြဲ႕အစည္းအား အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေၾကညာထားသည္။