လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီ ၇ ဒသမ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာမည္ဟု ADB သံုးသပ္

စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားေသာလုပ္ငန္း က႑ရပ္မ်ားတြင္ တိုးတက္မႈ ရွိလာသျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီ ၇ ဒသမ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာႏိုင္ေၾကာင္း Asian Development Outlook 2018 အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရ သိရသည္။

“စိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာ တိုးတက္လာပါတယ္။ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာလည္း တိုးတက္မႈေတြ ရွိလာပါတယ္။ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဂ်ီဒီပီက လာမယ့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ ၇ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Myanmar Resident Mission မွ Yumiko Tamura က ေျပာၾကားသည္။

ADB ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီသည္ ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေၾကာင္း အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက စက္မႈက႑တြင္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၃၉ ခု၌ ေဒၚလာ ၁၇၇၁ ဒသမ ၃၈၅ သန္းအထိ ၀င္ေရာက္ထားၿပီး စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၃၀ ဒသမ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ၀င္ေရာက္ထားသည္။ အဆိုပါပမာဏသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑မ်ားအနက္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑တြင္ လုပ္ငန္း ၄၀ မွ ေဒၚလာ ၁၀၀၅ ဒသမ ၂၅၉ သန္း အထိရွိကာ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၁၇ ဒသမ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိေနသည္။

အာရွစီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္းရိွႏိုင္သည္ဟု ADB ခန္႔မွန္း

ဧၿပီ ၉ ရက္က ရွန္ဟိုင္းရိွ ယန္ရွန္းေရနက္ဆိပ္ကမ္းအား ႐ိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံု (Photo: ADB)

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအာရွတြင္ ယခုႏွစ္စီးပြားေရးတိုးတက္မႈသည္ ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရိွႏိုင္ေၾကာင္း ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ပို႔ကုန္၀ယ္လိုအား ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ အာရွစီးပြားေရး အလားအလာ ေကာင္းမြန္ေနေၾကာင္း အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ADB က ဧၿပီ ၁၁ ရက္တြင္ ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲအလားအလာေၾကာင့္ စြန္႔စားမႈဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ားရိွႏိုင္ေၾကာင္း ADB က သတိေပးခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ေဒသတြင္း၌ အလုပ္အကိုင္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွလာႏုိင္ၿပီး ဆိုးရြားေနၿပီျဖစ္သည့္ မညီမွ်မႈကို ပို၍ဆိုးေစႏိုင္ေၾကာင္း ADB က သတိေပးခဲ့သည္။

ADB က အာရွစီးပြားေရးသည္ ၅ ဒသမ ၇ ရာ ခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္မည္ဟု ခန္႔မွန္း ထားမႈကို ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္မည္ဟု ျပင္ဆင္ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အာရွစီးပြားေရးသည္ ၅ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္မည္ဟု ADB က ခန္႔မွန္းထားသည္။

ကမၻာ့အႀကီးဆံုး စီးပြားေရးမ်ားျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအတြက္ အဓိကတြန္းအားမ်ားျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔အၾကား ကုန္သြယ္ေရးတင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ေနခ်ိန္တြင္ ADB ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္ ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က သူ၏ ပထမမူ၀ါဒအတြက္ သံမဏိႏွင့္ အလူမီနီယံသြင္းကုန္မ်ားကို စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ေကာက္ခံရန္ မတ္လတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔သည္ ေဒၚလာဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား စည္း ၾကပ္ခြန္ျပ႒ာန္းမႈမ်ားအား အျပန္အလွန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

ထိုအလားအလာမ်ားသည္ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကာကြယ္မႈမ်ားႏွင့္ လက္တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားက မၾကာေသးမီတြင္ ကုန္သြယ္ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျပန္လည္တိုးတက္လာျခင္းကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ADB ၏ စီးပြားေရးပညာရွင္ ယာဆူယူကီဆာ၀ါဒါ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္က ယခုအခ်ိန္အထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအာရွႏုိင္ငံမ်ားမွ ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို သိသိသာသာ မထိခိုက္ေသးေသာ္လည္း ထပ္မံအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ လက္တံု႔ျပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိ ခိုက္မႈရိွလာႏုိင္ေၾကာင္း ADB ၏ အစီရင္ခံစာက သတိေပးခဲ့သည္။

တ႐ုတ္စီးပြားေရးသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ၿပီး တိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးသြားႏိုင္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးတည္ၿငိမ္မႈကို ေရွး႐ႈေနေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တြင္ ၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ထပ္မံေႏွးေကြးသြားႏုိင္ေၾကာင္း ADB က ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။

ေၾကြးၿမီအလြန္အမင္းမ်ားျပားေနၿပီး ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ဆိုးရြားလြန္းျခင္းတို႔ကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ္လည္း တ႐ုတ္စီးပြားေရးသည္ ယမန္ႏွစ္က ၆ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့သည္။ အာရွစီးပြားေရးအင္အားႀကီး တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ အိႏိၵယသည္ ဘဏ္လုပ္ ငန္းစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ အခြန္စနစ္သစ္ေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္လာျခင္းတို႔မွ အက်ဳိးေက်းဇူးခံစားခဲ့ရၿပီး ၇ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း စီးပြားေရးတိုးတက္မည္ဟု ADB က ဆို သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ ယမန္ႏွစ္က ၅ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္မႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ဖြယ္ရိွေၾကာင္း၊ ထိုထက္ေက်ာ္လြန္မႈလည္း ရိွႏုိင္ေၾကာင္း   ADB က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိေနၿပီး လာမည့္ႏွစ္ႏွစ္တာအထိ ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ဆက္လက္ရွိေနႏုိင္ေၾကာင္း ADB သံုးသပ္

Asian Development Outlook 2018 အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇယ်ာၿငိမ္း)

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္တြင္ရွိေနၿပီး လာမည့္ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအထိ  အဆိုပါေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ခန္႔တြင္ ဆက္လက္ရွိေနႏုိင္ေၾကာင္း ဧၿပီ ၁၁ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Pan Pacific Hotel  တြင္ က်င္းပသည့္ Asian Development Outlook 2018 အစီရင္ခံစာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

“၂၀၁၈ မွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းက  ၆ဒသမ၂ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိႏုိင္တယ္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကိုေရာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ႏွစ္မွာ ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္း၀န္းက်င္မွာ ရွိေနမယ္” ဟု Myanmar Resident Mission မွ Yumiko Tamura က ဆုိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ေရာက္ရွိပါက အစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြကို ဗဟုိဘဏ္မွထုတ္ေပး ျခင္းမျပဳလုပ္ဘဲ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္၊ ေငြေခ်း စာခ်ဳပ္မ်ားေရာင္းခ်ၿပီး ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ဒုတိယ ဥကၠ႒ဦးစိုးသိန္းက ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလ အတြင္းက ေျပာၾကားထားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာ ေရး၀န္ႀကီးနဲ႔ ဒီ Central Bank နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ Target ထားတဲ့တစ္ခုက ဒီ Central Bank Volune ႀကီးကို တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ ႏွစ္ေလွ်ာ့ခ်ေနတယ္။ ဒီႏွစ္ဆိုရင္ေတာ္ေတာ္ကို သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်လာတယ္။ အဲဒီဟာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔  Target က ဘယ္အခ်ိန္မွာ ၿပီးေျမာက္သြားမလဲဆိုရင္ ၂၀၂၀ ေရာက္လို႔ရွိရင္ အစိုးရကဘတ္ဂ်က္က လိုအပ္လာမယ့္ လိုေငြကိုျဖည့္ဆည္းတဲ့ ေနရာမွာ ျပည္သူျပည္သားေတြကို ခုနက Bond ေတြ Bill ေတြ ေရာင္းခ်ၿပီးေတာ့ပဲ ျဖည့္ဆည္းေတာ့မယ္။ Central Bank က ေခ်းစရာမလိုေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ အေနအထား ကြၽန္ေတာ္တို႔ Target ထားေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ အဲ့ဒီအေျခအေနကို ေရာက္သြားၿပီဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ဒုကၡေပးလာတဲ့ ဒီစီးပြားေရးကိုဒုကၡေပးလာတဲ့ ဒီတိုင္းျပည္ကိုဒုကၡေပးလာတဲ့ Inflation ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က Control လုပ္ထားလို႔ ရၿပီ” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္အတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းထားသည္ တစ္လခ်င္းတြက္ခ်က္မႈအရ ၄ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၀န္းက်င္တြင္ရွိေနၿပီး ႏွစ္အလိုက္တြက္ခ်က္မႈတြင္  ငါးရာခိုင္ႏႈန္းအထိက်ဆင္းမႈ ရွိေၾကာင္း၊ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းထားကို ၅ ဒသမ ၅ ၀န္းက်င္၌ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီ Inflation ကို Totally Control လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ဒါေပမဲ့  Inflationate က က်လာတာက ေျခာက္လ၊ ရွစ္လေလာက္ပဲ ရွိေသးတယ္။ ေနာက္ထပ္ ၁၀ လေလာက္ ေျခာက္လေလာက္ထက္ၿပီးေတာ့ ဒီအတိုင္း ဆက္ၿပီးေတာ့ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရင္ဒါ Option တစ္ခုျဖစ္လာမွာေပါ့” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက ၿပီးခဲ့သည့္ဇန္န၀ါရီလအတြင္းက ေျပာၾကားထားသည္။

မဟာမဲေခါင္ေဒသအတြင္းရွိ လမ္းမႀကီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ ေဒၚလာ သန္း ၃၆၀ ေခ်းယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

မဟာမဲေခါင္ေဒသအတြင္းရွိ လမ္းမႀကီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းအတြက္  ေဒၚလာ သန္း ၃၆၀ ေခ်းယူရန္ မတ္ ၂၆ ရက္ ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

မဟာမဲေခါင္ေဒသအတြင္းရွိ လမ္းမႀကီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ အာဆီယံအေျခခံ အေဆာက္အအံုရန္ပံုေငြတို႔ထံမွ ေဒၚလာ သန္း ၃၆၀ ေခ်းယူရန္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း၀င္မ်ားက ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ တ႐ုတ္စသည့္ ႏိုင္ငံေျခာက္ႏိုင္ငံအနက္ က်န္သည့္ငါးႏိုင္ငံသည္ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ ကုန္စည္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ စာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ပထမဦးစြာ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကားမ်ား၊ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား၊ ကုန္စည္မ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ၀င္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံမွလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ား၊ ကားမ်ား၊ ကုန္စည္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျမ၀တီအထိ ပထမအဆင့္ ၀င္ခြင့္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ဘားအံ၊ ရန္ကုန္၊ ပုသိမ္အထိ ၀င္ခြင့္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားကို လြတ္လပ္စြာသြားလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

Cross Border Transport Agreement အရ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ျပဳသည့္အခါတြင္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံတြင္ ရွိသည့္လမ္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ လမ္းမ်ားျဖစ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္း အေရွ႕အေနာက္စီး ပြားေရးစႀကႍလမ္းမႀကီးမ်ားသည္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ ကမ္းေျခရွိ ဒါနန္းၿမိဳ႕မွ အိႏၵိယသမုဒၵရာအထိ ဆက္သြယ္ထားၿပီး ၎လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားမွ က႑အလိုက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ထားရွိၿပီး လိုအပ္သည့္အစီအမံမ်ားကိုလည္း ခ်မွတ္ထားၾကေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲအတြင္းရွိ လမ္းမႀကီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္  – ပုသိမ္လမ္း၊ ပဲခူး -သန္လ်င္လမ္းႏွင့္ ရန္ကုန္ – မႏၲေလးလမ္းတို႔အား လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) မွ ေဒၚလာ သန္း ၃၄၀၊ အာဆီယံ အေျခခံအေဆာက္အအံု ရန္ပံုေငြ (AIF) မွ ေဒၚလာ သန္း ၂၀ ေခ်းယူခြင့္ျပဳရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက တင္ျပခဲ့သည္။

ပထမ စီမံကိန္းျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းသည္ BOT စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာလမ္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ BOT ကုမၸဏီႏွင့္ ADB မွ ပညာရွင္မ်ားမွ Operation & Maintainance အတြက္ အသစ္ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ADB ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းကို အေျခခံ၍ ပုသိမ္မွ ေငြေဆာင္၊ ပုသိမ္မွ င႐ုတ္ေကာင္း၊ ပုသိမ္မွ ေမာ္တင္စြန္း၊ ပုသိမ္မွ ေခ်ာင္း သာ၊ ပုသိမ္မွ ဂြ-ငါးသိုင္းေခ်ာင္း၊ သံတြဲ-ငပလီ ႏွင့္ ဂြ-ကမ္းသာယာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ လံုးကို အခ်ိန္တိုအတြင္း သြားလာႏိုင္ၿပီး ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအား မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယစီမံကိန္းျဖစ္သည့္ သီလ၀ါမွ ပဲခူး၊ ကမာစဲမွ က်ဳိက္ထိုသို႔ ADB ႏွင့္ JICA တို႔မွ အကူအညီျဖင့္ ျဖတ္လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားႀကီးႏွင့္ ေ၀ါၿမိဳ႕တို႔ကို ပတ္၍သြားေနရသည့္ခရီးထက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ တတိယစီမံကိန္းသည္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္း ရန္ကုန္မွ ေဘာနတ္ႀကီး အထိ မိုင္ ၄၀ အပိုင္းကို ADB အကူအညီျဖင့္ Pilot Project အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ  Expressway အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။