ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က သံုးပတ္ၾကာသည္အထိ ျပန္လည္ေပးပို႔ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ား၏အမႈ စစ္ေဆးႏုိင္ျခင္း မရွိေသး

ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က သံုးပတ္ၾကာသည္အထိ ျပန္လည္ေပးပို႔ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ အမႈကို စစ္ေဆးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ အမႈတြဲမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအား ၾကည့္႐ႈရန္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ခ်ဳပ္က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရာဇ၀တ္ အေထြေထြအမႈအမွတ္ ၅ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ၿပီး ေတာင္းယူသည့္အတြက္ ဧၿပီ ၁၉ ရက္က ဒကၡိဏခ႐ိုင္႐ံုး တရား႐ံုးက အမႈတြဲမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား ေပးပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ဘယ္ေလာက္ၾကာမလဲ ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္ မသိႏုိင္ဘူး။ သူတို႔ဆီက ျပန္ပို႔လာမွပဲ ဘယ္ေလာက္ၾကာတယ္ ဆိုတာသိမွာ။ ဘာအမႈနဲ႔ေခၚတာ သူ႔ဆီက အမိန္႔တစ္ခုခု ပါလာေပါ့။ ဘယ္သူက သြားေလွ်ာက္လို႔ ဒီက ေတာင္းေခၚတယ္။ ဘာအမိန္႔ ခ်လိုက္တယ္ဆိုတာ အဲဒီက်မွ သိမွာပါ။ ၾကာရတဲ့ အၾကာင္းရင္းလည္း ဟုိကလာတဲ့အခ်ိန္မွပဲ သိမွာပါ။ အဲဒီေတာ့မွ ဒီကအမႈက ဆက္သြားမွာပါ” ဟု ဒုတိယခ႐ိုင္တရားသူႀကီး ဦးခင္ေမာင္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားအား ေမ ၉ ရက္ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ အမႈစစ္ေဆးျခင္းမရွိဘဲ ခ်ဳပ္ရက္ရမန္ယူကာ လာမည့္ ေမ ၁၆ ရက္သို႔ ထပ္မံ ခ်ိန္းဆိုခဲ့သည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားအား ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမ်ားက လက္နက္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉(စ)၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅/၁၆(ဂ)/၂၀၊ လက္နက္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉-က/၁၉(စ)၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅/၁၉(က)/၂၁၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ ၇ ၊ လက္နက္ အက္ဥပေဒ ၉(စ)/၁၉(က)ႏွင့္ တရားခံေျပးမႈတို႔ျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ ပထမဆံုး ႐ံုးထုတ္စဥ္က တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးရာတြင္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းပါ သံုးဦးအား ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ ၊ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း တစ္ဦးတည္းအား ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၈ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ ျဖင့္ ဆက္လက္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း တစ္ဦးတည္းအား ရာဇ၀တ္ႀကီးမႈအမွတ္ ၆/၂၀၁၈ ျဖင့္ ေအလာနယ္ေျမရဲစခန္းက ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၆(၃) ႏွင့္ ရာဇသတ္ႀကီးမႈအမွတ္ ၇/၂၀၁၈ ျဖင့္ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းက ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၆(၃) ျဖင့္ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္ တတိယအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္ရာတြင္ ဆက္လက္ တရားစြဲတင္ခဲ့ၿပီး ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္သက္သူမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ ဒကၡိဏသီရိခ႐ိုင္ တရား႐ံုးတြင္ ရာဇသတ္ႀကီးမႈပုဒ္မ ၁၀ ခုႏွင့္ တရားခံေျပးမႈပုဒ္မ ႏွစ္ခု စုစုေပါင္း အမႈ ၁၂ မႈျဖင့္ တရားစြဲတင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ ခုျဖင့္ တရားစြဲတင္ထားရာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ႏွစ္ခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ႏွစ္ခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈကိုသာ ေပါင္းစစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ံုးထုတ္တြင္ ဒကၡိဏခ႐ိုင္တရားသူႀကီး ဦးလွ၀င္းက အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားအား ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ံုးထုတ္ၿပီး မူးယစ္မႈ၊ လက္နက္မႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးမႈႏွင့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ အမႈတို႔မွ တရားလိုျပ သက္ေသႏွစ္ဦးအား စစ္ေဆး

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားအား မတ္ ၂၁ ရက္က (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ံုးထုတ္ၿပီး မူးယစ္မႈ၊ လက္နက္မႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးမႈႏွင့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္အမႈတို႔မွ တရားလိုျပ သက္ႏွစ္ဦးအား စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ တရားလိုျပသက္ေသ ဒုရဲအုပ္ ေ၀ယံေအာင္ႏွင့္ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးထြန္းေပါအား ၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ပုဒ္မ၊ လက္နက္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ၊ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မႏွင့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ဥပေဒပုဒ္မတို႔အား စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လာမည့္ မတ္ ၂၈ ရက္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ မူးယစ္မႈ၊ လက္နက္မႈ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားအမႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ အမႈတို႔မွ တရားလိုျပသက္ေသ သံုးဦး စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားအား ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမ်ားက လက္နက္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ (စ)၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅/၁၆ (ဂ)/၂၀၊ လက္နက္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉-က/၁၉ (စ)၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅/၁၉(က)/၂၁၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ ၇၊ လက္နက္အက္ဥပေဒ ၉ (စ)/၁၉ (က) ႏွင့္ တရားခံေျပးမႈတို႔ျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ ပထမဆံုး ႐ံုးထုတ္စဥ္က တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးရာတြင္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းပါ သံုးဦးအား ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၇၊ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း တစ္ဦးတည္းကို ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၈ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ ျဖင့္ ဆက္လက္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း တစ္ဦးတည္းကို ရာဇသတ္ႀကီးမႈအမွတ္ ၆/၂၀၁၈ ျဖင့္ ေအလာနယ္ေျမရဲစခန္းက ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၆ (၃) ႏွင့္ ရာဇသတ္ႀကီးမႈအမွတ္ ၇/၂၀၁၈ ျဖင့္ ဒကၡိဏသီရိ ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းက ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၆ (၃) ျဖင့္ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္ တတိယအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္တြင္ ဆက္လက္ တရားစြဲတင္ခဲ့ၿပီး ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ ဒကၡိဏခ႐ိုင္တရား႐ံုးတြင္ ရာဇသတ္ႀကီးမႈပုဒ္မ ၁၀ ခုႏွင့္ တရားခံေျပးမႈ ပုဒ္မ ႏွစ္ခု (စုစုေပါင္းအမႈ ၁၂ မႈ) ျဖင့္ တရားစြဲတင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ ခုျဖင့္ တရားစြဲတင္ထားရာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မႏွစ္ခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ႏွစ္ခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈကိုသာ ေပါင္းစစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ ရံုးခ်ိန္းတြင္ ဒကၡိဏခ႐ိုင္ တရားသူႀကီး ဦးလွ၀င္းက အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းအား ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မျဖင့္ ဆက္လက္ တရားစြဲတင္ခဲ့ၿပီး လာမည့္႐ံုးခ်ိန္းတြင္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲတင္ထားသည့္ အမႈမ်ားကို စတင္စစ္ေဆးမည္

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းအား ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္ တတိယအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္တြင္  ျမန္မာ ႏုိင္ငံအစိုးရလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ျဖင့္ ဆက္လက္တရားစြဲတင္ခဲ့ၿပီး လာမည့္ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲတင္ထားသည့္ အမႈမ်ားအား စတင္စစ္ေဆးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း တစ္ဦးတည္းအား ရာဇသတ္ႀကီးမႈအမွတ္ ၆/၂၀၁၈ ျဖင့္ ေအလာနယ္ ေျမရဲစခန္းက ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၆(၃)ႏွင့္ ရာဇ သတ္ႀကီးမႈအမွတ္ ၇/၂၀၁၈ ျဖင့္ ဒကၡိ ဏသီရိ ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းက  ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၆ (၃) ျဖင့္ ဆက္လက္တရားစြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရလွ်ဳိ႕၀ွက္ ခ်က္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၆(၃) နဲ႔ တရားစြဲတယ္။ပထမစြဲတာက ေအလာရဲစခန္းက ဒုတိယစြဲ တာက ဒကၡိဏသီရိရဲစခန္းကစြဲတာ။ တရား ခံေျပးအမႈက ကြၽန္ေတာ္တို႔မွင္နီသက္ေသေတြ ကိုစစ္လိုက္တယ္။ စစ္ၿပီးသြားရင္ ရာဇသတ္ ႀကီးမႈရွိတယ္။ တရားခံေျပးပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္ခု ကိုေပါင္းၿပီးေတာ့ ဆက္စစ္သြားမွာပဲ။ တရားခံ ေျပးတဲ့ သူရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ အမႈကိုဆက္စစ္ သြားမယ္ဆိုၿပီး အမိန္႔ခ်ၿပီးရင္ ရာဇသတ္ႀကီးမႈ ရယ္၊ ရာဇသတ္ေသးရယ္ႏွစ္ခုေပါင္းၿပီး စစ္သြားမွာပဲ” ဟု ဒုတိယတရားသူႀကီး ဦးခင္ေမာင္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ဒကၡိဏသီရိ တရား႐ံုးတြင္ ရာဇသတ္ႀကီးမႈပုဒ္မ ၁၀ ခုႏွင့္ တရားခံေျပးမႈပုဒ္မ ႏွစ္ခု စုစုေပါင္းအမႈ ၁၂ မႈျဖင့္ တရားစြဲတင္ထားၿပီး လာမည့္ ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္ ေလးႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္းတြင္ ရာဇသတ္ ႀကီးမႈပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲတင္ထားသည့္အမႈမ်ား အား စတင္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒကၡိဏသီရိခ႐ိုင္တရားသူႀကီးက တရားခြင္ တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ အေပါင္းပါမ်ား အား ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမ်ားက လက္နက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉(စ)၊မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၁၅/၁၆(ဂ)/၂၀၊ လက္နက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉-က/၁၉(စ)၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅/၁၉(က)/၂၁၊ ႏုိင္ငံေတာ္အထိမ္း အမွတ္တံဆိပ္ ၇၊ လက္နက္အက္ဥပေဒ ၉(စ)/၁၉(က)ႏွင့္ တရားခံေျပးမႈတို႔ျဖင့္ ဒီဇင္ ဘာ ၂၁ ရက္ ပထမဆံုး ႐ံုးထုတ္စဥ္က တရားစြဲ ဆိုထားေၾကာင္းသိရသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးရာတြင္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းပါသံုးဦးအား ဆက္သြယ္ ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ ၊ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းတစ္ဦး တည္းကို ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒပုဒ္မ ၈ ႏွင့္  ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ ျဖင့္ ဆက္လက္ တရားစြဲဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္က ေနျပည္ ေတာ္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တြင္ ၿဖိဳးကို ကိုတင့္ဆန္းအပါအ၀င္ အမ်ဳိးသားသံုးဦးထံမွ လက္နက္ႏွင့္မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ေတြ႕ရွိၿပီး ေနာက္ ဒကၡိဏသိရိၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဟိုတယ္ ACE အား ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးရာတြင္ လက္နက္မ်ား ႏွင့္ တရားမ၀င္စက္မ်ား၊ National Security Council စာတမ္းပါ စတစ္ကာမ်ား တပ္ဆင္ထားသည့္ ယာဥ္မ်ားႏွင့္ တံဆိပ္ျပားမ်ား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သာေကတၿမိဳ႕နယ္ရွိ ACE Group of Companies အား ထပ္မံ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးရာ NSC စာတမ္းပါ က်ည္ ကာအက်ႌမ်ား၊ ေျပာက္က်ားက်ည္ကာ အက်ႌ မ်ားႏွင့္ က်ည္ေဘာက္အိတ္မ်ား၊ မူးယစ္ေဆး ၀ါးမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအသံုးျပဳရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ပစၥည္းမ်ား ထပ္မံသိမ္းဆည္း ရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနျပည္ေတာ္ ဒကၡိ ဏၿမိဳ႕မရဲစခန္းႏွင့္ ေအလာနယ္ေျမရဲစခန္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဗဟန္းၿမိဳ႕မရဲစခန္း ႏွင့္ သာေကတနယ္ေျမရဲစခန္းတို႔တြင္ မူး^ စိတ္မႈ၊ လက္နက္မႈ၊ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္အမႈတို႔ ျဖင့္အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းအား ျမန္မာ ႏိုင္ငံအစိုးရလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား အက္ဥပေဒျဖင့္ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕မရဲစခန္းႏွင့္ ေအလာနယ္ေျမ ရဲစခန္းက ႏို၀င္ဘာ ၂၅ ရက္၌ ထပ္မံအမႈဖြင့္ ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနကထုတ္ျပန္ ထားသည္။ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ လက္နက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား  ေတြ႕ရွိမႈျဖင့္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းအပါအ၀င္ ၁၅ ဦးအား မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္း လဲေစတတ္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅/၁၆ (ဂ)/၂၂ (ခ) ၂၁ အရ အေရးယူ မႈႏွစ္မႈ၊ ၁၅/၁၆ (ဂ) အရ အေရးယူမႈတစ္မႈ၊ ၁၆ (ဂ)။၂၂ (ခ) အရ အေရးယူမႈတစ္မႈ စုစု ေပါင္းေလးမႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ အရ အေရးယူမႈေလးမႈ၊ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ ဥပေဒပုဒ္မ (၈) အရ အေရးယူမႈသံုးမႈ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအစိုးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ (၁)(က)(င) အရ အေရးယူသံုးမႈ၊ လက္ နက္ (ယာယီျပင္ဆင္ခ်က္) အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ (က) အရ  အေရးယူမႈတစ္မႈ၊ လက္နက္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ (စ) အရ အေရးယူမႈတစ္မႈစုစု ေပါင္းႏွစ္မႈ၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၄၈၄ အရအေရး ယူမႈတစ္မႈ စုစုေပါင္း ၁၇ မႈတို႔ျဖင့္အေရးယူထား ေၾကာင္း သိရသည္။

သာေကတ ရႈခင္းသာပတ္လမ္းရွိ ACE ရုံးခ်ဳပ္အား ယေန႔ ညပုိင္းတြင္ သက္ဆုိင္ရာက Police Line တား

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးတင့္ဆန္း၏သား ၿဖိဳးကုိကုိတင့္ဆန္းထံမွ ေသနတ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္၌ ဖမ္းဆီးရမိၿပီးေနာက္ ၿဖိဳးကုိကုိတင့္ဆန္း ပုိင္ဆုိင္သည့္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ရႈခင္းသာပတ္လမ္းရွိ ACE Group of Companies အား ယေန႔ (ေအာက္တုိဘာ ၁၆ ရက္) ညပုိင္းတြင္ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက Police Line တားလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အေဆာက္အအံုအတြင္း သက္ဆိုင္ရာက စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို မေတြ႕ရိွရဘဲ အေဆာက္အအံုအျပင္ဘက္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕လံုျခံဳေရး ရယူထားသည္ကို ေတြ႕ရိွရေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးကုိကုိတင့္ဆန္းထံမွ ေသနတ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္၌ ဖမ္းဆီးရမိၿပီးေနာက္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ ဟုိတယ္ ACE ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ACE ႐ံုးခ်ဳပ္အား ရဲတပ္ဖြဲ႕က ၀င္ေရာက္စီးနင္းရွာေဖြရာ ေသနတ္ ၁၁ လက္ ထပ္မံဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္တြင္ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ ည ၇ နာရီက ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ ေလေၾကာင္းလိုင္း MNA ခရီးစဥ္အမွတ္ UB-142 ေလယာဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္သို႔လိုက္ပါမည့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးတင့္ဆန္း၏သား ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္အတူ အေဖာ္အျဖစ္လိုက္ပါလာသည့္ ရဲမင္းေဆြ၊ ေဇာ္၀င္းထိုက္တို႔၏ ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားအား ရွာေဖြစစ္ေဆးခဲ့ရာ ေသနတ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးတင့္ဆန္း၏သားျဖစ္သူ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းထံမွ ေသနတ္မ်ားေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဟိုတယ္ ACE ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ACE ႐ံုးခ်ဳပ္အား ရဲတပ္ဖြဲ႕က ၀င္ေရာက္စီးနင္းရွာေဖြရာ ေသနတ္ ၁၁ လက္ထပ္မံဖမ္းဆီးရမိ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ACE ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ သိမ္းဆည္းရမိသည့္ ေသနတ္အား ရဲတပ္ဖြဲ႕က ယူေဆာင္လာစဥ္ (ဓာတ္ပံု-မ်ဳိးထက္ပိုင္)

ယခင္အား/ကာ၀န္ႀကီးေဟာင္း၏သား ၿဖိဳးကုိကုိတင့္ဆန္းထံမွ ေသနတ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္၌ ဖမ္းဆီးရမိၿပီးေနာက္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ ဟုိတယ္ ACE ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ACE ႐ံုးခ်ဳပ္အား ရဲတပ္ဖြဲ႕က ၀င္ေရာက္စီးနင္းရွာေဖြရာ ေသနတ္ ၁၁ လက္ ထပ္မံဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္တြင္ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္တြင္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းအပါအ၀င္ လူသံုးဦးထံမွ လက္နက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ ဟုိတယ္ ACE အား ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ ည ၇ နာရီက ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ ေလေၾကာင္းလိုင္း MNA ခရီးစဥ္အမွတ္ UB-142 ေလယာဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္သို႔လိုက္ပါမည့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးတင့္ဆန္း၏သား ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္အတူ အေဖာ္အျဖစ္လိုက္ပါလာသည့္ ရဲမင္းေဆြ၊ ေဇာ္၀င္းထိုက္တို႔၏ ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားအား ရွာေဖြစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ရွာေဖြစစ္ေဆးရာတြင္ FRAGILE တံဆိပ္ 5.11+ စာတန္းပါ ဘီးတပ္ခရီးေဆာင္ လက္ဆြဲအိတ္တစ္လံုးအတြင္းမွ WY စာတန္းပါ လိေမၼာ္ေရာင္ေဆးျပား ၁၂ ျပားႏွင့္ ICE ဟုယူဆရသည့္ အျဖဴေရာင္ပံုေဆာင္ခဲ အေလးခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၅ ဂရမ္၊ Austria ႏုိင္ငံလုပ္ ကိုယ္ထည္နံပါတ္ URS 352 ပါ Glock အမ်ဳိးအစား 9mm ပစၥတိုေသနတ္တစ္လက္ႏွင့္ က်ည္ ၁၂ ေတာင့္ထည့္ထားသည့္ က်ည္အိမ္တစ္ခု၊ BLACK TECH တံဆိပ္ပါ ပစၥတိုေသနတ္အိမ္ႏွစ္ခု၊ Royal တံဆိပ္ပါ 9mm LUGER က်ည္ ၅၀ ေတာင့္ပါတစ္ဘူး၊ PHYO KO KO TINT SAN (LS-609) အမည္ပါ ေလဆာတံဆိပ္တံုးတစ္ခု၊ National Security Council တံဆိပ္ပါ လည္ဆြဲအတြင္း PHYO KO KO TINT SAN အမည္ပါ ကတ္တစ္ခုႏွင့္ အထူးႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ OMO 49166 (8.5.2017) စာအုပ္တစ္အုပ္၊ အနက္ေရာင္ေဖာ့ဘူးျဖင့္ ထည့္ထားသည့္ DJI တံဆိပ္ပါ Drone အေ၀းထိန္းယာဥ္တစ္ခု၊ အနက္ေရာင္မွန္ဘီလူးတစ္ခု၊ Samsung အမွတ္တံဆိပ္ အျဖဴေရာင္ကင္မရာသံုးလံုး၊ Sony တံဆိပ္ Smart နာရီတစ္လံုး၊ အျဖဴေရာင္အားသြင္းႀကိဳးတစ္ခု၊ အရွည္ ၁၀ လက္မခန္႔ရွိ အမည္းေရာင္ႀကိဳးတစ္ခု၊ Hight Power စာတန္းပါ 12×10 လက္မခန္႔ရွိ အမည္းေရာင္ပလတ္စတစ္ လက္ဆြဲေသတၱာတစ္ခု ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ YAESU အမ်ဳိးအစား လက္ကိုင္စကားေျပာစက္တစ္လံုး၊ WIND TALKER အမ်ဳိးအစား လက္ကိုင္စကားေျပာစက္တစ္လံုး၊ KENWOOD အမ်ဳိးအစား လက္ကိုင္ေျပာစက္တစ္လံုး၊ PROLINK တံဆိပ္ပါ ဆင္းမ္ကတ္ထည့္သြင္းအသံုးျပဳၿပီး Wifi လႊတ္အသံုးျပဳသည့္ စက္တစ္ခု၊ Memory Stick မ်ဳိးစံု ၁၅ ခု၊ ALPKA တံဆိပ္ပါ အနက္ေရာင္ အေႏြးထည္တစ္ထည္၊ 9mm LUGER က်ည္ႏွစ္ေတာင့္၊ PHYO KO KO TINT SAN အမည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံတံဆိပ္ ကပ္ခြာတံဆိပ္မ်ားပါ ေျပာက္က်ား ေက်ာပိုးအိတ္တစ္လံုးအတြင္းမွ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာထားသည့္ Austria ႏုိင္ငံလုပ္ ကိုယ္ထည္နံပါတ္ RPE 204 ပါ Glock အမ်ဳိးအစား 9mm ပစၥတိုေသနတ္တစ္လက္ႏွင့္ က်ည္ရွစ္ေတာင့္ထည့္ထားသည့္ က်ည္အိမ္တစ္ခု၊ ဆင္းမ္ကတ္ပါ iPhone 6s အမ်ိဳးအစား ခဲေရာင္လက္ကိုင္ဖုန္းတစ္လံုးႏွင့္ Moto X Play အျဖဴေရာင္လက္ကိုင္ဖုန္းတစ္လံုး၊ ACE Construction Group အမည္ပါ အမည္းေရာင္စာအုပ္အတြင္းမွ ဆင္းမ္ကတ္မပါ iPad အျဖဴေရာင္တစ္လံုးအား ေလဆိပ္၌ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းအပါအ၀င္ သံုးဦးအားဖမ္းဆီးရမိၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ ည ၁၁ နာရီ မိနစ္ ၄၀ တြင္ ေအလာနယ္ေျမ ရဲစခန္းက မယ (ပ) ၃/၂၀၁၇ မူး/စိတ္ပုဒ္မ ၁၅/၁၆ (ဂ)/၂၂ (ခ)/၂၁ အမႈဖြင့္စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒကၡိဏခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕က ၎ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ဟုိတယ္ ACE သို႔ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြရာ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း၏အခန္းရွိ သံဗီ႐ိုအတြင္းမွ လက္ဆြဲအိတ္ႏွစ္လုံး၊ နံပါတ္ G045619၊ P.22 Walther ပစၥတိုတစ္လက္ (က်ည္အိမ္တပ္)၊ နံပါတ္ DAA 490066 Beretter.22 ပစၥတိုတစ္လက္ (က်ည္အိမ္တပ္)၊ နံပါတ္ A270651 Luger Cz 75D ပစၥတိုတစ္လက္ (က်ည္အိမ္တပ္)၊ နံပါတ္ PX 32726 Beretter 9MM ပစၥတိုတစ္လက္ (က်ည္အိမ္တပ္)၊ နံပါတ္ 333-54070 Ruger 9MM Prescott Az ပစၥတိုတစ္လက္ (က်ည္အိမ္တပ္)၊ 9MM Luger က်ည္ ၆၃၈ ေတာင့္၊ M16 က်ည္ ၂၀ ေတာင့္၊ ၎က်ည္အိမ္ႏွစ္ခု၊ 7.65 MM(32 Auto) က်ည္ ၁၃၆ ေတာင့္၊ .22 က်ည္ ၁၀ ေတာင့္၊ က်ည္အိမ္အလြတ္ခုနစ္ခု (ေရာရာ)၊ M16 လက္ကိုင္ကြင္းတစ္ခု၊ ပစၥတိုအိတ္အနက္ေရာင္ငါးလုံး၊ က်ည္ကာအက်ႌတစ္ထည္၊ စႏိုက္ပါမွန္ေျပာင္းတစ္လက္တို႔ေတြ႕ရွိၿပီး ရဲမင္းေဆြႏွင့္ ေဇာ္၀င္းထိုက္တို႔ေနေသာ အခန္းအား ဆက္လက္ရွာေဖြရာ လက္ဆြဲအိတ္သံုးလုံး၊ LLB-170 9MM Glock ပစၥတိုတစ္လက္ (က်ည္အိမ္တပ္လ်က္)၊ ၎က်ည္ ၁၂ ေတာင့္၊ GlockGes. M.b.H ပစၥတိုတစ္လက္ (က်ည္အိမ္တပ္လ်က္)၊ ၎က်ည္ေလးေတာင့္တို႔အား လည္းေကာင္း၊ အတြင္းရွိ အခန္းအမွတ္ (JS 004) အား ၀င္ေရာက္ရွာေဖြရာ အိပ္ရာေခါင္းအံုးေအာက္မွ Linn တံဆိပ္ပါ ျဖဴျပာေရာင္လက္ဆြဲအိတ္တစ္လံုး၊ ပစၥတိုထည့္သည့္ အနက္ေရာင္ဇစ္ဆြဲအိတ္ႏွစ္လံုး၊ LLB-170 9mm G Lock ပစၥတိုအမ်ဳိးအစားက်ည္အိမ္တပ္လ်က္ 9mm က်ည္ ၁၂ ေတာင့္ပါ ေသနတ္တစ္လက္၊ G Lock Ges m-b-H ပစၥတိုအမ်ိဳးအစား က်ည္အိမ္တပ္လ်က္ က်ည္ေလးေတာင့္ပါ ေသနတ္တစ္လက္တို႔အား ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၎တို႔သံုးဦးအား ဒကၡိဏ သီရိၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းတြင္ မမစ (ပ) ၃၉၆/ ၂၀၁၇ လက္နက္ ၁၉ (စ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနျပည္ေတာ္ တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရဲမွဴးႀကီး ေဇာ္ခင္ေအာင္က “လက္ရွိေနာက္ဆံုးအေျခအေနက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေလယာဥ္ကြင္းျဖစ္စဥ္ကေတာ့ သိၿပီးသားပဲ။ ေသနတ္ႏွစ္လက္နဲ႔ သံုးစြဲတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးအနည္းငယ္ ဖမ္းဆီးရမိတယ္။ အဲဒါကေတာ့ မူးယစ္ဥပေဒနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔စြဲၿပီးေတာ့ အေရးယူထားၿပီးပါၿပီ။ ေနာက္အမႈလည္း ဖြင့္ထားၿပီးပါၿပီ။ မေန႔ညက ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆက္ၿပီး သူတို႔ဆီကေနၿပီး သူတို႔ေနတဲ့ ဟုိတယ္ ACE မွာ လက္နက္ေတြထပ္ၿပီးေတာ့ သိမ္းဆည္းရမိတယ္။ အဲဒါေတြအားလံုးက မစံုေသးဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စစ္ေနတုန္းပဲရွိေသးတယ္။ စုစုေပါင္း ေသနတ္ကကိုးလက္ သိမ္းဆည္းရမိပါၿပီ” ဟုေျပာၾကားသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿဖိဳးကိုကို တင့္ဆန္း၏ ဇနီး၊ ACE ဟိုတယ္မန္ေနဂ်ာႏွင့္ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း သံုးဦး စုစုေပါင္း ငါးဦးအား ထပ္မံဖမ္းဆီးထားသည္ဟု ေနျပည္ေတာ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲမွဴးႀကီး ေဇာ္ခင္ေအာင္က ေျပာၾကားေၾကာင္း BBC ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားအနက္ ဟိုတယ္မန္ေနဂ်ာဆိုသူမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အလိုရွိေနသည့္ တရားခံေျပးတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သာေကတၿမဳိ႕နယ္ ACE Group of Companies ႐ံုးခ်ဳပ္သုိ႔ ရဲတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေအာက္တုိဘာ ၁၆ ရက္နံနက္တြင္ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြရာ ယင္းကုမၸဏီအတြင္းမွ ေသနတ္ႏွစ္လက္၊ National Security Council Special Forces တံဆိပ္ပါ ၀တ္စုံ ၁၅ ထည္ေက်ာ္၊ မူးယစ္ေဆးျပားအခ်ဳိ႕ႏွင့္ Drone အႀကီးတစ္စင္း၊ ပုံမွန္အရြယ္အစား Drone တစ္စင္းတုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သာေကတၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

“၁၅/၁၆ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲတာ၊ ၂၂ (ခ) သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္တာ။ ၂၁ က လက္၀ယ္ေတြ႕တာ။ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကြၽန္းအထိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လုိ႔ရပါတယ္။ ၁၉ (စ) က လက္နက္မႈ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္လုိ႔ရတယ္” ဟု ရန္ကုန္တုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ACE ႐ံုးခ်ဳပ္အား သက္ဆိုင္ရာက ည ၈ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ခ်ိတ္ပိတ္ထားၿပီး အ၀ါေရာင္လိုင္းမ်ား တားထားေၾကာင္း၊ ACE ႐ံုးေရွ႕တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က လံုျခံဳေရးရယူထားေၾကာင္း၊ ႐ံုးအတြင္း စစ္ေဆးမႈမ်ားကို မေတြ႕ရွိေတာ့ေၾကာင္း ACE ႐ံုးခ်ဳပ္ေရွ႕တြင္ သတင္းရယူေနသည့္ The Daily Eleven သတင္းေထာက္က ည ၉ နာရီေက်ာ္တြင္ သတင္းေပးပို႔သည္။

 

ACE Group of Companies အတြင္းမွ ေသနတ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအခ်ိဳ႕ ထပ္မံဖမ္းဆီးရမိ

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ရွိ ACE Group of Companies အတြင္းသုိ႔ ေအာက္တုိဘာ ၁၆ ရက္ နံနက္ပုိင္းက ရဲတပ္ဖြဲ႔ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေသနတ္ ႏွစ္လက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအခ်ိဳ႕ ထပ္မံဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ National Security Council Special Forces တံဆိပ္ပါ ၀တ္စုံ ၁၅ ထည္ေက်ာ္ႏွင့္ Drone အႀကီးတစ္စီး၊ ပုံမွန္အရြယ္အစား Drone တစ္စီးတုိ႔ကုိ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သာေကတၿမဳိ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္ ညပုိင္းကလည္း လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၌ လက္နက္/ခဲယမ္းႏွင့္ စိတ္ႂကြေဆးျပားမ်ား သိမ္းဆည္းရမိမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ ၁၉:၁၃ အခ်ိန္ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၌ မူးယစ္တပ္ဖြဲ႕စု (၁၀၅) မွ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေလေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ သတင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေအလာနယ္ေျမ ရဲစခန္းမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ စရဖမွတပ္မေတာ္သားတုိ႔ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မွ MNA ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ လိုက္ပါမည့္ ခရီးသည္ ဦးၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း၊ (၄၁) ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးတင့္ဆန္း၊ ACE ကုမၸဏီဥကၠ႒ ၊ ACE ဟိုတယ္၊ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေဇာ္ဝင္းထိုက္၊ (၃၈)ႏွစ္၊ ACE ႐ုံးအဖြဲ႕၊ (ဘ)ဦးေအာင္ဝင္း၊ ACE ဟိုတယ္၊ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရဲမင္းေဆြ၊ (၃၇)ႏွစ္၊ ACE ႐ုံးအဖြဲ႕၊ (ဘ)ဦးသိန္းေဆြ (လိပ္စာတူ)တို႔ (၃)ဦး၏ ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားအား စစ္ေဆးရာ ဦးၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း၏ ေျပာက္က်ား ေက်ာပိုးအိတ္အတြင္းမွ WY စိတ္ႂကြေဆးျပား ၁၂ ျပား၊ ICE (၁.၅) ဂရမ္၊ ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံထုတ္ ၉ မမ ပစၥတို (၂)လက္ (ေသနတ္ နံပါတ္ RPE-204၊ URS-352) ၎က်ည္ ၇၂ ေတာင့္၊ က်ည္အိမ္ (၂) ခု၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္ (၃) လုံး(Wind Talker တ႐ုတ္နိုင္ငံထုတ္ ၁၊ KENWOOD တ႐ုတ္နိုင္ငံ ထုတ္ ၁၊ YAESU ဂ်ပန္နိုင္ငံထုတ္ ၁)၊ Phyo Ko Ko Tin San (LS-609) အမည္ပါ ေလဆာတုံး (၁) ခု၊ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ စာအုပ္(၁)အုပ္၊ Drone အေဝးထိန္းယာဥ္ (၁) ခု၊ မွန္ဘီလူး(၁)ခု(အိတ္ပါ)၊ ကင္မရာ(၆)လုံး၊ နာရီ(၁)လုံး၊ Wifi လႊင့္၍ အသုံးျပဳသည့္ စက္(၁)ခု၊ Memory Stick မ်ိဳးစုံ(၁၅)ခု၊ ဖုန္း(၃)လုံးတို႔ႏွင့္ ၎တို႔(၃)ဦး စီးနင္းလာေသာ YGN-×××× HUMMER ယာဥ္(၁)စီး (ယာဥ္လိုင္စင္ စိစစ္ဆဲ)အား ေလဆိပ္၌ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သျဖင့္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းပါ (၃) ဦး (ဖမ္းမိ) အား ၂၃:၄၀ အခ်ိန္ ေအလာနယ္ေျမရဲစခန္း မယ(ပ)၃/၂၀၁၇ မူး/စိတ္ပုဒ္မ ၁၅/၁၆(ဂ)/၂၂(ခ)/၂၁ ျဖင့္ အမွုဖြင့္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒကၡိဏခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဒုရဲမွဴးႀကီး လွရီဦးစီးအဖြဲ႕မွ ၎တို႔တည္းခိုသည့္ ဟိုတယ္ ACE သို႔ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြရာ H-1 အခန္း (ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း၏ အခန္း) ရွိ သံဘီဒိုအတြင္းမွ လက္ဆြဲအိတ္ (၂) လုံး၊ နံပါတ္ G045619၊ P.22 Walther ပစၥတို (၁) လက္(က်ည္အိမ္တပ္)၊ နံပါတ္ DAA 490066 Beretter.22 ပစၥတို(၁)လက္ (က်ည္အိမ္တပ္)၊ နံပါတ္ A270651 Luger Cz 75D ပစၥတို(၁)လက္(က်ည္အိမ္တပ္)၊ နံပါတ္ PX 32726 Beretter 9MM ပစၥတို (၁)လက္(က်ည္အိမ္တပ္)၊ နံပါတ္ 333-54070 Ruger 9MM Prescott Az ပစၥတို (၁)လက္(က်ည္အိမ္တပ္)၊ ေပါင္းပစၥတို (၅) လက္၊ 9MM Luger က်ည္ (၆၃၈) ေတာင့္၊ M16 က်ည္ (၂၀) ေတာင့္၊ ၎က်ည္အိမ္(၂)ခု၊ 7.65 MM(32 Auto)က်ည္ (၁၃၆)ေတာင့္၊ .22က်ည္(၁၀) ေတာင့္၊ က်ည္အိမ္အလြတ္ (၇)ခု (ေရာရာ)၊ M16 လက္ကိုင္ကြင္း (၁) ခု၊ ပစၥတိုအိတ္ အနက္ေရာင္ (၅) လုံး၊ က်ည္ကာအကၤ်ီ (၁) ထည္၊ စနိုက္ပါမွန္ေျပာင္း(၁)လက္တို႔ ေတြ႕ရွိၿပီး JS004 အခန္း (ရဲမင္းေဆြႏွင့္ ေဇာ္ဝင္းထိုက္တို႔ေနေသာ အခန္း) အား ဆက္လက္ရွာေဖြရာ လက္ဆြဲအိတ္ (၃) လုံး၊ LLB-170 9MM Glock ပစၥတို (၁) လက္ (က်ည္အိမ္တပ္လ်က္)၊ ၎က်ည္(၁၂)ေတာင့္၊ Glock Ges.M.b.H ပစၥတို(၁) လက္(က်ည္အိမ္တပ္လ်က္)၊ ၎က်ည္(၄)ေတာင့္တို႔အား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း ပစၥတို (၉) လက္၊ က်ည္ (၈၉၂) ေတာင့္၊ က်ည္အိမ္ (၁၆)ခု ၊ M16 လက္ကိုင္ကြင္း (၁)ခု၊ ပစၥတိုအိတ္ အနက္ေရာင္(၇)လုံး၊ က်ည္ကာအကၤ်ီ(၁) ထည္၊ စနိုက္ပါမွန္ေျပာင္း (၁) လက္ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ၿပီး ဒကၡိဏၿမိဳ႕မရဲစခန္း၌ အမွုဖြင့္စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

(သတင္းႏွင့္ဓာတ္ပုံ – သီဟေအာင္၊မ်ိဳးထက္ပုိင္)

ေနျပည္ေတာ္ ေလဆိပ္တြင္ ေသနတ္မ်ားႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိသူ သုံးဦးအား စစ္ေဆးေန

ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ ညပိုင္းက ေသနတ္မ်ားႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ ခရီးသည္ သုံးဦးကို သက္ဆိုင္ရာက စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကနဦး စံုစမ္းသိရွိရေသာ သတင္းမ်ားအရ ေနျပည္ေတာ္မွ ရန္ကုန္သို႔ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ေလေၾကာင္းလိုင္း MNA ျဖင့္လိုက္ပါမည့္ ခရီးသည္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး၏ သားျဖစ္သူ ဦးၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း၊ ဦးရဲမင္းေဆြ၊ ဦးေဇာ္၀င္းထိုက္ ဆိုသူတို႔ႏွင့္အတူ ပါရွိသည့္ ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားအား လံုျခံဳေရးစက္ျဖင့္ စစ္ေဆးရာမွ ေသနတ္မ်ား ေတြ႕ရွိဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီးရမိမႈ သတင္းအေပၚ အတည္ျပဳ ေမးျမန္းရာတြင္မူ ေနျပည္ေတာ္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးၾကီး ေဇာ္ခင္ေအာင္က ”အဲဒါက ေျပာလို႔မရေသးဘူး။ ေလာေလာဆယ္ စိစစ္ေနတုန္းပဲ” ဟုသာ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ယင္းခရီးသည္မ်ားထံမွ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ေသနတ္အေရအတြက္ ပမာဏမွာလည္း အမ်ားအျပား မဟုတ္ဘဲ အနည္းငယ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ ည ၇း၁၅ မိနစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ ရန္ကုန္ခရီးစဥ္အျဖစ္ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖင့္ လိုက္ပါမည့္ ခရီးသည္မ်ားကို ၄င္းတို႔၏ ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားအား လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕က စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္စဥ္ ေသနတ္မ်ား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးၾကီး ေဇာ္ခင္ေအာင္ ကို Eleven Media Group က ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ ည ၁၁ နာရီခန္႔က ေမးျမန္းရာ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ဖမ္းဆီးရမိမႈအေျခအေန အေသးစိတ္ကိုမူ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည့္အတြက္ သတင္းထုတ္ျပန္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေသနတ္မ်ား ဖမ္းဆီးရမိမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး “ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ ေဆာင္ထားတဲ့ ေသနတ္ေတြပါ။ ကိုယ္ပိုင္ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေဆာင္ထားတဲ့ ေသနတ္ေတြပါ။ စိစစ္တုန္းပဲ ႐ွိေသးတယ္။ ေသခ်ာမွ ေျပာပါမယ္” ဟု ရဲမႉးႀကီး ေဇာ္ခင္ေအာင္က ေျဖၾကားခဲ့သည္။