တာယာပြႀကီးဇာတ္ေကာင္အား ျပန္လည္ အသက္သြင္းထားသည့္ အြန္လိုင္း ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတိုကို စက္တင္ဘာ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ တာယာပြႀကီး႐ုပ္ရွင္ Page တြင္ ျပသမည္

တာယာပြႀကီး႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားတို႐ိုက္ကူးမႈျမင္ကြင္း

ပရိသတ္အားေပးမႈ မ်ားျပားခဲ့သည့္ တာယာပြႀကီးကာတြန္းဇာတ္ေကာင္အား ျပန္လည္အသက္သြင္းထားသည့္ အြန္လိုင္း႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတိုကို စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ မွစတင္ကာ တာယာပြႀကီး႐ုပ္ရွင္ Page တြင္ ျပသမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါ အြန္လိုင္းဇာတ္ကားတိုတြင္ ဗ်ဴး၏၀တၳဳကို ကာတြန္း၀ိဇၨာဖန္တီးခဲ့သည့္ ဇာတ္လမ္းမ်ား အားအေျခခံကာ ျပန္လည္ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး အဓိကဇာတ္ေကာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ တာယာပြႀကီးေနရာ၌ ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ မ်က္ႏွာသစ္သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚထားျခင္းျဖစ္သည္။ မ်က္ႏွာ သစ္သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားအနက္မင္းသားသစ္ မင္းကိုကိုအား တာယာပြႀကီးေနရာတြင္ ပါ၀င္ေစျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

တာယာပြႀကီး ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား အတြက္ မူရင္းဖန္တီးသူစာေရးဆရာ ဗ်ဴး ကိုယ္တိုင္ ပံ့ပိုးကူညီစီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ကာ ဆရာခိုင္၀င္း(ကာတြန္း၀ိဇၨာ)ကလည္း ပံ့ပိုးကူညီေပးထားေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းဇာတ္လမ္းတိုမ်ား၏ပထမဆံုး Episode 1 အျဖစ္ တာယာပြႀကီး reborn ဟု အမည္ ေပးထားေသာ ဇာတ္လမ္းတိုကို တင္ဆက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါဇာတ္လမ္းတိုကို စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ တာယာပြႀကီး႐ုပ္ရွင္ Page ၌ အခမဲ့ ၾကည့္႐ႈအားေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရိွတြင္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈမ်ား ျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် ဇာတ္ကားတိုမ်ား၊ ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတဲြမ်ားအား အြန္လိုင္းတြင္ လႊင့္တင္မႈမ်ားျပားလာၿပီး တာယာပြႀကီး ႐ုပ္ရွင္ကိုလည္း အပိုင္းမ်ားခဲြ၍ အြန္လိုင္းတြင္ လႊင့္တင္သြားရန္ စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ တာယာပြႀကီး ကာတြန္းဇာတ္ေကာင္မွာ စာေရးဆရာဗ်ဴး ေရးသားကာ ကာတြန္း၀ိဇၨာ ေရးသားခဲ့သည့္ ကာတြန္းဇာတ္ေကာင္ျဖစ္ကာ ထင္ရွားသည့္ကာတြန္းဇာတ္ေကာင္ျဖစ္သည္။