ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒထက္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ အာဆီယံေဒသတြင္းမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒစံခ်ိန္စံညႊန္းျဖင့္သာ အကာအကြယ္ ယူလိုသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ တစ္ဆင့္ခံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနဟုဆို

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအခ်ိဳ႕သည္  ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒထက္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ဥပေဒစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္သာ အကာအကြယ္  ျပဳလုပ္လိုသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထက္ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ တစ္ဆင့္ခံ၍ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

“သူကေတာ့ အခြန္သက္သာခြင့္ေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႀကီးမွာ ရွိထားတဲ့အတိုင္းပဲ အဲဒီဖရိန္ထဲကပဲ ေပးတာ။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခုရွိတာက ဒီမွာထုတ္လုပ္ၿပီးေတာ့ အာဆီယံႏိုင္ငံထဲ သြားေရာင္းတာတို႔ ခ်တာတို႔က်ေတာ့ သူရဲ႕ Comprehensive အရ အခြန္ကင္းလြတ္ သက္သာခြင့္ေတြ၊ သေဘာတူထားတာေတြ ရွိတယ္။ တစ္ခုခု ျဖစ္လာရင္လည္း ခုနက ASEAN Comprehensive Agreement ေအာက္မွာ အဲဒီဖရိန္ထဲကမွ ရွင္းရမွာ။ အဲဒီဥပေဒတစ္ခု အာဆီယံ အခ်င္းခ်င္းမွာ အခ်င္းခ်င္း သေဘာတူထားတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အကာအကြယ္ေပး အဲဒီစာခ်ဳပ္အရ အကာအကြယ္ရမွာပဲ။ တို႔ရဲ႕ ဒီစာခ်ဳပ္ကလည္း အကာအကြယ္ မေပးဘူးလား ဆိုေတာ့လည္း ေပးတယ္ေလ။ သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း ႏွစ္ထပ္ရွိတာေပါ့။ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ထုိးထားတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စာခ်ဳပ္ေတြက မိမိႏိုင္ငံမွာ ခ်ထားတဲ့ ဥပေဒေတြထက္ ႏွစ္ခုယွဥ္ရင္ ငါတို႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒမွာ ေရးထားတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ေတြနဲ႔ ေဒသတြင္း သေဘာတူညီခ်က္ေတြနဲ႔ မိမိဥပေဒနဲ႔ ယွဥ္လာရင္ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ေပးထားတဲ့ ကတိက၀တ္ကို လိုက္နာရမယ္။ အေလးေပးရမယ္” ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား အခ်င္းခ်င္း ေပးထားေသာ ASEAN Comprehensive Investment Agreement သေဘာတူညီခ်က္အရ အာဆီယံေဒသအတြင္း မည့္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မဆို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပါက တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိမည္ျဖစ္သည္ အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မျပဳလုပ္ဘဲ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ တစ္ဆင့္ခံကာ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“စင္ကာပူမွာ ေထာင္ရတဲ့ အေၾကာင္းတရားကေတာ့ အဓိကေထာင္ရတဲ့ အေၾကာင္းတရား ေျပာရရင္ေတာ့ အာဆီယံႏိုင္ငံ အခ်င္းခ်င္းေတြ ေပးတဲ့စာခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ အခြင့္အလမ္းေတြကို လိုခ်င္လို႔ပဲ” ဟု ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ တစ္ႏွစ္အတြင္း ၀င္ေရာက္လာသည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ မွာ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွျဖစ္ၿပီး အျခားတတိယႏုိင္ငံမ်ားက စင္ကာပူတစ္ဆင့္ခံ၍ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားထားသည္။

“လတ္တစ္ေလာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ၀င္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုၾကည့္ရင္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အမ်ားဆံုးလာတာ စင္ကာပူက။ စင္ကာပူက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ၀င္လာသမွ် ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ အားလံုးရဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ေလာက္က စင္ကာပူက ၀င္ပါတယ္။ စင္ကာပူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆိုေသာ္ျငားလည္း စင္ကာပူႏုိင္ငံသားေတြ လုပ္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြခ်ည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အျခားတတိယႏုိင္ငံေတြက တစ္ဆင့္ခံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ပါပါတယ္။ အျခားတတိယႏုိင္ငံေတြက စင္ကာပူမွာ ကုမၸဏီေကာ္ပိုရိတ္လုပ္တယ္။ လုပ္ၿပီးမွ ျမန္မာျပည္ကို စင္ကာပူကတစ္ဆင့္ ၀င္လာတယ္ေပါ့ေနာ္” ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ တစ္ဆင့္ခံကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အေမရိကန္၊ ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံတို႔မွ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုး ျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း အနာဂတ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုတိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ စင္ကာပူသမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ တစ္ႏွစ္အတြင္း ၀င္ေရာက္သည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ မွာ စင္ကာပူႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး အျခားတတိယႏုိင္ငံမ်ားက စင္ကာပူတစ္ဆင့္ခံ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံေနျခင္းျဖစ္

သီလ၀ါတြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စက္သံုးဆီ သိုေလွာင္ျဖန္႔ျဖဴးေရးစခန္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ဆန္းထူးေအာင္)

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ တစ္ႏွစ္အတြင္း ၀င္ေရာက္လာသည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ မွာ စင္ကာပူႏုိင္ငံကျဖစ္ၿပီး အျခားတတိယႏုိင္ငံမ်ားက စင္ကာပူတစ္ဆင့္ခံကာ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“လတ္တေလာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ၀င္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုၾကည့္ရင္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အမ်ားဆံုးလာတာ စင္ကာပူက။ စင္ကာပူက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ၀င္လာသမွ် ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြအားလံုးရဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ေလာက္က စင္ကာပူက ၀င္ပါတယ္။ စင္ကာပူ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုေသာ္ျငားလည္း စင္ကာပူႏုိင္ငံသားေတြလုပ္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြခ်ည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အျခားတတိယႏုိင္ငံေတြက တစ္ဆင့္ခံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ပါပါတယ္။ အျခားတတိယႏုိင္ငံေတြက စင္ကာပူမွာ ကုမၸဏီေကာ္ပိုရိတ္လုပ္တယ္။ လုပ္ၿပီးမွ ျမန္မာျပည္ကို စင္ကာပူက တစ္ဆင့္ ၀င္လာတယ္ေပါ့ေနာ္” ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“စင္ကာပူမွာ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑က ပိုေကာင္းတယ္။ အဲဒီေတာ့ စင္ကာပူကေန ျမန္မာျပည္ကို၀င္ရတာ ပိုလြယ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က စင္ကာပူသည္ အာဆီယံရဲ႕ အ၀န္းအ၀ိုင္းထဲမွာပါေနေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ASEAN Comprehensive Investment Agreement ရဲ႕ Protection ကိုလည္း စင္ကာပူကလာရင္ အျပည့္အ၀ရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ စင္ကာပူက ၀င္တာမ်ားပါတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံမႈ အားေကာင္းၿပီး ဆက္လက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္၀င္စားမႈျမင့္တက္ေနသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ေဟာင္ေကာင္၊ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားမွျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလကုန္အထိ စင္ကာပူႏုိင္ငံက ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံ၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံ၊ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံက ေဒၚလာ ၅၃၃ သန္း၊ ကိုရီးယားႏုိင္ငံက ေဒၚလာ ၂၂၃ သန္း၊ ေဟာင္ေကာင္က ေဒၚလာ ၂၀၂ ဒသမ ၈၉၉ သန္းအထိ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္၀က္အတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဘ႐ူႏုိင္း၊ တ႐ုတ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ အိႏၵိယ၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ ဂ်ပန္၊ မကာအုိ၊ မေလးရွား၊ ကိုရီးယား၊ စင္ကာပူ၊ သီရိလကၤာ၊ ထုိင္း၊ နယ္သာလန္၊ ယူႏုိက္တက္ကင္းဒမ္း၊ အေမရိကန္၊ ဗီယက္နမ္၊ လူဇင္ဘတ္၊ ဆာမုိအာ၊ ကာတာ၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ထုိင္၀မ္၊ နယူးဇီလန္စသည့္ ႏုိင္ငံ၊ ေဒသမ်ားမွ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီးသည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတတိယပတ္အထိ ေဒၚလာသန္း ၆၀၀ ေက်ာ္အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တုိးျမႇင့္ထားၾကေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္ေနၿပီး အာဆီယံ၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ အဓိက စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း စီးပြား/ကူးသန္း၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကုန္ထုတ္စက္႐ုံတစ္႐ုံကုိ ေတြ႕ရစဥ္

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္၀င္စားမႈျမင့္တက္ေနၿပီး အထူးသျဖင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔မွ အဓိကစိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားကူးသန္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“ႏိုင္ငံျခားကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွဖို႔ စိတ္၀င္စားမႈ ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္ စသည္ျဖစ္ အလားအလာေကာင္းေတြ ရွိပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာငါးသန္း သို႔မဟုတ္ က်ပ္သန္း ၆၀၀၀ အထိရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ႐ံုးမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ထားၿပီျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဥပေဒအရ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္မ်ားကိုလည္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ေတြ ပိုေပးတာရွိပါတယ္။ ေျဖေလွ်ာ့တာေတြ ရွိပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ဆိုသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ တတိယပတ္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာငါးဘီလ်ံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ထားၿပီး စင္ကာပူႏုိင္ငံက အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၁၄/၂၀၁၇) အရ သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္၀က္အတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဘ႐ူႏုိင္း၊ တ႐ုတ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ အိႏၵိယ၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ ဂ်ပန္၊ မကာအုိ၊ မေလးရွား၊ ကိုရီးယား၊ စင္ကာပူ၊ သီရိလကၤာ၊ ထုိင္း၊ နယ္သာလန္၊ ယူႏုိက္တက္ကင္းဒမ္း၊ အေမရိကန္၊ ဗီယက္နမ္၊ လူဇင္ဘတ္၊ ဆာမုိအာ၊ ကာတာ၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ထုိင္၀မ္၊ နယူးဇီလန္ စသည့္ႏုိင္ငံ၊ ေဒသမ်ားမွ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာႏွင့္ ႏုိ၀င္ဘာလတို႔တြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ႏွစ္လအတြင္း ေဒၚလာ ၂၀၈ သန္းေက်ာ္ျဖင့္ အမ်ားဆံုး ခြင့္ျပဳေပးထားေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအနက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံျဖင့္ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ထားကာ ရခိုင္၊ ကယားႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ၀င္ေရာက္မႈမရွိေသးေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈခြင့္ ျပဳေပးခဲ့မႈ အပါအ၀င္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအထိ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံေက်ာ္၀င္ေရာက္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရွိ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့မႈ အပါအ၀င္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလအထိ ျပည္တြင္းသို႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ၀င္ေရာက္ ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္စဥ္ (၁၃ /၂၀၁၇) အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၁၆/၂၀၁၇)ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သစၥာလမ္းရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ အစည္းအေ၀းအမွတ္ (၁၆/၂၀၁၇) တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းတစ္ခု ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းသံုးခုကို အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီမ်ားက အတည္ျပဳခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းေျခာက္ခုရွိၿပီး အဆိုပါ အစည္းအေ၀း ကာလတြင္ စုစုေပါင္းလုပ္ငန္း ၁၀ ခုမွ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၆၁ ဒသမ ၄၆၅ သန္းကို ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳ ေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါ ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳလုပ္ငန္း ၁၀ ခုမွာ စက္မႈက႑လုပ္ငန္း ေျခာက္ခု၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး က႑တစ္ခု၊ လယ္ယာက႑ႏွစ္ခုႏွင့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းက႑ လုပ္ငန္းတစ္ခုတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳေပးခဲ့မႈမွာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာအထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၆၃ခု၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏေဒၚလာ ၃၈၆၉ ဒသမ ၄၆၁ သန္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၄၄၇၇ ဒသမ ၀၈၇ သန္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအရ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၂၃၆ ဒသမ ၅၇၉ သန္းခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ စုစုေပါင္းခြင့္ျပဳၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၄၇၁၃ ဒသမ ၆၆၆ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီမ်ားက  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာငါးသန္း သို႔မဟုတ္ က်ပ္သန္း ၆၀၀၀ အထိရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိ အခ်ိန္၌ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (DICA) ႐ံုးမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ထားၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္င ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးရာတြင္ လုပ္ငန္း၏ စီးပြားေရး တြက္ေျခကိုက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္မႈ၊ အမ်ဳိးသား၀င္ေငြႏွင့္ အခြန္တိုးတက္ ရရွိႏုိင္မႈ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစ်းကြက္အေျခအေန၊ ျပည္တြင္းစားသံုးရန္ လိုအပ္ခ်က္၊ နည္းပညာ ဆီေလ်ာ္မႈ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၊ နည္းပညာလႊဲေျပာင္းရရွိမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးထိခိုက္မႈ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအမံမ်ား၊ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ စိစစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္အထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ရရွိထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ထက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအားေကာင္းစြာျဖင့္ ၀င္ေရာက္လ်က္ရွိဟု ဆို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာင္ပုိင္း သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ A ရွိ Ball ကုမၸဏီ၏ စက္႐ုံကုိ ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ၾသဂုတ္၇ ရက္အထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၆ဘီလ်ံေက်ာ္ရရွိထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ထက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အားေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (DICA) မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ၾသဂုတ္ ၈ ရက္က DICA ႐ံုးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ေျခာက္ဘီလ်ံရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ေလးလေက်ာ္ကာလအတြင္း ယခုႏွစ္လ်ာထားခ်က္၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားၾကသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈခြင့္ျပဳေပးခဲ့မႈမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လဆန္းအထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ငန္း ၁၁၂ ခု၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ၂၉၅၂ ဒသမ ၇၉၇ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္းအပါ အ၀င္ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃၄၈၇ ဒသမ ၇၃၂ သန္း စီး၀င္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္စဥ္(၉/၂၀၁၇) အရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအရ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၈၉ ဒသမ ၆၀၀ သန္းခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးစုစု ေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ (၃၆၇၇ ဒသမ ၃၃၂ သန္း)စီး ၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာ ႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ (၂၀၁၂)အရ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္း ၅၄ ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ (၂၀၁၆) အရ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္း ၁၆ ခုႏွင့္ အတည္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္း ၄၂ ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ အစည္းအေ၀းအမွတ္စဥ္ (၁၁/၂၀၁၇) ကို ၾသဂုတ္ ၇ ရက္က က်င္းပခဲ့ရာ အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၉ ခုခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၈၄ ဒသမ၂၇၂ သန္းႏွင့္ ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၁၁၁၉၇ ခုကိုဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ခြင့္ျပဳလုပ္ငန္း ၁၉ ခုမွာ စက္မႈက႑လုပ္ငန္း ၁၂ခု၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရ လုပ္ငန္းတစ္ခု၊ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑  လုပ္ငန္းသံုးခု၊ အိမ္ရာအေဆာက္အအံုတည္ ေဆာက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈက႑တစ္ခု၊လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား က႑လုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားက႑လုပ္ငန္းတစ္ခုတို႔ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၉ ခုအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ (၂၀၁၆) အရ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းသုံးခုႏွင့္ အတည္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္း ၁၆ ခုျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးရာတြင္ လုပ္ငန္း၏ စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္မႈ၊ အမ်ဳိးသား၀င္ေငြႏွင့္ အခြန္တိုးတက္ ရရွိႏုိင္မႈ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပေစ်းကြက္အ ေျခအေန၊ ျပည္တြင္းစားသံုးရန္ လိုအပ္ခ်က္၊  နည္းပညာဆီေလ်ာ္မႈ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၊ နည္းပညာလြႊဲေျပာင္းရရွိမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈႏွင့္ လူမႈေရး ထိခိုက္မႈထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအမံမ်ား၊ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ စိစစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။