႐ုိက္တာသတင္းေထာက္မ်ား၏ ျပစ္မႈသည္ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေၾကာင္း ကမၻာ႔စီးပြားေရးဖုိရမ္၌ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္က ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ ေနရွင္နယ္ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ၌ အာဆီယံဆုိင္ရာ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖုိရမ္၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားေနစဥ္ (Photo: AFP)

႐ုိက္တာသတင္းေထာက္မ်ား၏ ျပစ္မႈသည္ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကမၻာ့စီးပြားေရးဖုိရမ္၌ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ရြာတစ္ရြာတြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား အစုလုိက္အျပံဳလုိက္ သတ္ျဖတ္ခံရမႈကုိ ေဖာ္ထုတ္သည့္ ႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကုိ ယခုလအတြင္း ျမန္မာတရား႐ုံးတစ္ခုက ေထာင္ဒဏ္ခုနစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သတင္းေထာက္မ်ား၏ ျပစ္မႈသည္ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ႏွင့္ မဆုိင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုိလုိနီေခတ္က ဥပေဒျဖစ္ေသာ အစုိးရလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒအား ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလ်က္ စီရင္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိဖတ္ရန္ အပင္ပန္းမခံခဲ့ဟု ေ၀ဖန္သူမ်ားအား စြပ္စြဲခဲ့သည္။

“တရားစီရင္ေရးမွာ မွားယြင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရွိခဲ့တယ္လုိ႔ ခံစားရတဲ့သူရွိရင္ သူတုိ႔ကုိ ကြၽန္မ ဒါကုိ ေထာက္ျပလုိပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယခုလအတြင္း ႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့မႈကုိ ရည္ညႊန္းလ်က္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎အျပင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ ကုိင္တြယ္ႏုိင္ခဲ့သင့္သည္ဟုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“တကယ္ေတာ့ ျပန္ေတြးၾကည့္တဲ့အခါ ကြၽန္မတုိ႔ စဥ္းစားမိႏုိင္တာက ဒီအေနအထားကုိ ပုိၿပီးေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ကုိင္တြယ္ႏုိင္ခဲ့သင့္တယ္ဆုိတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ေရရွည္တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ လုံျခံဳေရးအက်ဳိးအတြက္ ကြၽန္မတုိ႔ ယုံၾကည္တာက ကြၽန္မတုိ႔အေနနဲ႔ ဘက္အားလုံးအတြက္ မွ်တရပါမယ္” ဟု ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ဟႏြိဳင္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဖုိရမ္တစ္ခုအား ရွားရွားပါးပါး တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၌ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ မုဒိမ္းက်င့္မႈမ်ားႏွင့္ ရြာမီး႐ႈိ႕မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္အၾကား လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လကတည္းက ဘဂၤါလီ (မူရင္း၌ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ) မြတ္စလင္ ၇၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္သည္ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ၾကသည္။ ကုလသမဂၢ၏ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈအရ လူေပါင္း ၁၀,၀၀၀ ထက္မနည္း ေသဆုံးခဲ့သည့္ ေသြးထြက္သံယုိမႈမ်ားအား ျမန္မာတပ္မေတာ္က က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားက အႀကီးအက်ယ္ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အာဆီယံႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖုိရမ္၌ စကားေျပာၾကားရာတြင္ ၎အေနျဖင့္ စစ္ေရးအျမင္ဟု လိမ္မာပါးနပ္စြာ ရည္ညႊန္းေသာ ကိစၥအား ေ၀ဖန္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ယင္းအစား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လက္နက္ကုိင္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အျခားတုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိကထား ေျပာဆုိခဲ့မႈ မရွိသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းကုိ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ခဲ့သည္။

“ကမၻာရဲ႕ က်န္တဲ့အပုိင္းက စိတ္၀င္စားျခင္းမရွိတဲ့တုိင္ေအာင္ အစုိးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ကြၽန္မတုိ႔ဟာ သူတုိ႔အားလုံးအေပၚ မွ်တမႈ ရွိရပါမယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစုိးရအဖြဲ႕က ရခုိင္ျပည္နယ္၌ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မဟုတ္သူေပါင္း မည္မွ်အသတ္ခံရသည္ကုိ ေျပာၾကားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ား၏ အရိပ္အျမြက္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ ဦးေရ ၅၀ ထက္ ပုိႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ရဲစခန္းမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အေျခစုိက္စခန္း တစ္ခုတုိ႔အား တုိက္ခုိက္ခဲ့ၿပီး လုံျခံဳေရးအရာရွိ တစ္ဒါဇင္ခန္႔ကုိ ေသဆုံးေစခဲ့ၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခင္က ႏုိင္ငံေရးအတုိက္အခံတစ္ဦးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဘယ္ဆုရွင္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး သူ၏ပါတီက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရရွိၿပီးေနာက္ အရပ္သားအစုိးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားအား တားဆီးရန္ သုိ႔မဟုတ္ သတိျပဳမိရန္ပင္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အျပင္းအထန္ ေ၀ဖန္ခံခဲ့ရသည္။ သူ၏အၾကမ္းမဖက္ေသာ ဒီမုိကေရစီေရးအတြက္ ခုခံမႈေၾကာင့္ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံတကာဆုတံဆိပ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ လက္ခံေျဖဆုိခဲလွသည္။ သူသည္ ယခုလအတြင္း က်င္းပမည့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံသုိ႔လည္း တက္ေရာက္မည္မဟုတ္ေပ။ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား အစုလုိက္အျပံဳလုိက္ ထြက္ေျပးခဲ့ရမႈေၾကာင့္ ေဒါသထြက္မႈမ်ား ျမင့္တက္ေနသည့္ ယခင္ႏွစ္ကလည္း သူသည္ အဆုိပါညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

တပ္မေတာ္က အစုိးရအဖြဲ႕ ထိပ္တန္းရာထူးမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ ေလးပုံတစ္ပုံကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပ်က္သမွ်အတြက္ သူ၏ အရပ္သားအစုိးရအဖြဲ႕ကုိသာ အျပစ္တင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟႏြိဳင္းတြင္ က်င္းပသည့္ ဖုိရမ္၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။

“ကြၽန္မတုိ႔မွာ အာဏာ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းပဲ ရွိေပမဲ့ တာ၀န္ယူမႈနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၁၀၀ ကုိ ကြၽန္မတုိ႔ လက္ခံရပါမယ္။ ဒါဟာ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ အစုိးရနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အရာရာပါပဲ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ေတြ႕ဆုံ

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕တို႔ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္က ေတြ႕ဆုံေနစဥ္

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သံအမတ္ႀကီး ႐ုိဆာရီယုိမယ္နာလုိႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆုိပါ aတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ ဦးျမသိန္း၊ သံအမတ္ႀကီး ကင္ဇုိအုိရွီးမား၊ ပါေမာကၡေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ ေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္း အတြင္း၀န္ဦးျမင့္သူႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစုိး၀င္းႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

လြတ္လပ္ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္သံအမတ္ႀကီး ကင္ဇုိအုိရွီးမားတုိ႔သည္ ယခုလလယ္ပုိင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမဦးစြာ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အပါအ၀င္ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ကာ ေကာ္မရွင္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ကုိလည္း ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယခုထပ္မံ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ စြပ္စြဲခံရမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ကာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အၾကံဳျပဳခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ အစီရင္ခံစာအား တစ္ႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က ေျပာၾကားထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ယင္းကိစၥမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မည္ျဖစ္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအား ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအက္ဥပေဒျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က ေျပာၾကားထားသည္။

ထို႔အတူ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေတာင္းခံရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာႏွင့္ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေကာ္မရွင္ဟာဆိုရင္ သက္ဆိုင္တဲ့သူ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီး ဌာနေတြက လိုအပ္တဲ့ အစီရင္ခံစာေတြ ေတာင္းၿပီးေတာ့ အခုေလာေလာဆယ္ စုေဆာင္းထားၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းကို စတင္ႏိုင္ေဆာင္ရြက္ေနပါၿပီ။ ရရွိလာတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ သုေတသနျပဳတာမ်ိဳးလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္က ေနာက္ႏွစ္ပတ္အတြင္းမွာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ အခ်င္းခ်င္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုဖို႔ရွိပါ တယ္။ ေကာ္မရွင္က လုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ တရား၀င္၀က္ဘ္ဆိုက္ကိုလည္း မၾကာခင္ တည္ေထာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သံအမတ္ႀကီး ႐ိုဆာရီယိုမယ္နာလိုက ေျပာၾကားထားသည္။

လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒မွာ ဖိလစ္ပိုင္ဒုတိယႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ကုလသမဂၢ CWDAW ေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒ေဟာင္းႏွင့္ လက္ရွိအဖြဲ႕၀င္ သံအမတ္ႀကီး ႐ိုဆာရီယိမယ္နာလိုျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ံုးဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးျမသိန္း၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢဒုတိယအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး ညိႇႏိႈင္းေရးမွဴးေဟာင္း ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ဂ်ပန္အျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းသံအမတ္ႀကီး ကင္ဇိုအိုရွီးမားႏွင့္ ပါေမာကၡေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္တို႔ ပါ၀င္သည္။

လူငယ္မ်ား ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ႏွင့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးၾကရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ တိုက္တြန္း

ဓာတ္ပုံ – ေဌးလွေအာင္

မႏၲေလးတကၠသိုလ္၀င္းအတြင္း ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ သံုးရက္တိုင္ ျပဳလုပ္မည့္ လူငယ္ဘက္စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပြဲေတာ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီက ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လူငယ္မ်ား စာေပစကား၀ိုင္းကို စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အသိပညာ၊ အတတ္ပညာႏွင့္ က်င့္၀တ္တန္ဖိုးမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ လူငယ္ဘက္စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပြဲေတာ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “လူငယ္ဘက္စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပြဲေတာ္ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ကြၽန္မတို႔ အနာဂတ္အတြက္ ပိုၿပီးေတာ့ ခိုင္မာေအာင္လို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူငယ္ေတြကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္တယ္ဆိုတာ အနာဂတ္ကို ဦးတည္လုပ္ရတာပါ။ လူငယ္ေတြက အေတြးအေခၚဘက္ကို အားသန္မွ လူႀကီးျဖစ္လာတဲ့အခါ အေတြ႕အၾကံဳနဲ႔ေပါင္းၿပီး တန္ဖိုးရွိတဲ့လူေတြ ျဖစ္ႏိုင္မွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္မေျပာခ်င္တာက လူႀကီးနဲ႔ လူငယ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွာပါ။ လူႀကီးေတြခ်ည္းပဲ ေတာ္တယ္လို႔ ေျပာလို႔မရဘူး။ လူငယ္ေတြခ်ည္းပဲ ေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာလို႕မရဘူး။ ေကာင္းတဲ့လူႀကီးလည္း ရွိတယ္။ ဆိုးတဲ့လူႀကီးလည္း ရွိတယ္။ ေကာင္းတဲ့ လူငယ္လည္း ရွိတယ္။ ဆိုးတဲ့လူငယ္လည္း ရွိတယ္။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ လူငယ္ေတြကို ျပဳျပင္ေပးဖုိ႔ ပိုၿပီးေတာ့တုိးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးဖို႔ လူႀကီးေတြရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ တာ၀န္ျဖစ္႐ံုတင္မကဘဲ အခြင့္အေရး တစ္ခုလည္းျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြၽန္မတို႔မွာ ဘာေၾကာင့္ စုေပါင္းၿပီး ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ လုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြဟာ အားနည္းေနသလဲ။ ဒါေတြကို ကြၽန္မတုိ႔က ၾကည့္ရမွာ။ ငါဘာလို႔ ေခါင္းေဆာင္ မျဖစ္ရပါလိမ့္ဆိုတာ စဥ္းစားေနရမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ခ်င္လို႔ရွိရင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းရဲ႕ ရလဒ္တစ္ခုက မိတ္ေဆြေကာင္းေတြရျခင္းပဲ။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး အတူလုပ္ခဲ့တဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားဟာ မိသားစု အရင္းအခ်ာထက္ေတာင္ ပိုၿပီးေတာ့ နီးစပ္တယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ အားကိုးရတယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ တန္ဖုိးရွိတယ္။ ကိုယ့္အေပၚမွာလည္း ပိုၿပီးေတာ့ နားလည္မႈေပးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား မိတ္ေဆြေကာင္း ရႏိုင္ဖို႔အတြက္ အဲဒီလို အရည္အခ်င္းေတြ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ပါလို႔ ကြၽန္မက တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္က မိတ္ေဆြေကာင္းရဖို႔ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က မိတ္ေဆြေကာင္း တစ္ဦးရဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ ျပည့္စံုမွျဖစ္မယ္။ တစ္ဖက္သတ္နဲ႔ေတာ့ မရႏိုင္ဘူး။ ကိုယ္ကခ်ည္းယူမယ္။ က်န္တဲ့သူေတြက ေပးဆိုတာေတာ့ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ လုပ္ယူပါ။ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးပါ။ ၿပီးေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့စိတ္ရွိပါ။ ေနာက္ၿပီး လူငယ္ဘက္စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္တဲ့ အခါမွာ ဘက္စံုဆိုတဲ့ စကားကို အေလးထားၿပီး စဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။ ဘက္စံုေအာင္ ဘာေတြလိုအပ္မလဲ။ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ဦးေႏွာက္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာၿပီးေတာ့ လူမူေရးအရ ခင္မင္မႈ မိတ္ေဆြပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြ အားလံုးနဲ႔ ျပည့္စံုမယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ ကြၽန္မတုိ႔ရဲ႕ လူငယ္မ်ားဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ အက်ိဳးတင္မကဘဲ ကမၻာတစ္ခုလံုးေပၚ ေနထိုင္တဲ့ လူသားမ်ား အက်ိဳးကို ထမ္းေဆာင္ႏုိင္တဲ့ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ လူသားေကာင္းေတြ ျဖစ္လာမွာပါ။ အဲလိုျဖစ္လာမယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ ထူးထူးေထြေထြ ေျပာေနစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး” ဟု လူငယ္ဘက္စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပြဲေတာ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါပြဲေတာ္တြင္ ပညာေရးက႑၌ မိဘမ်ား လြဲမွားစြာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က “ကေလးေတြက စကတည္းက ၿပိဳင္ဆိုင္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြနဲ႔ သူ႔လြယ္အိတ္ကလွတယ္။ သူ႔ေကာ္မာဘူးက သာတယ္နဲ႔ ဒီလိုအေရးမႀကီးတဲ့ ဟာေတြအတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္တာေတြ ေပၚလာတယ္။ အဲဒါေတြကိုေတာ့ မိဘေတြက ဆင္ျခင္သင့္ပါတယ္။ မိဘေတြက ဒါေတြကို အားမေပးသင့္ပါဘူး။ ကေလးေတြကိုလည္း ဒီဟာေတြက အေပၚယံပဲ အႏွစ္သာရ မရွိဘူး။ ဒါေတြက အဓိကက်တာ မဟုတ္ဘဲ သာမညေတြပဲ ဆိုတာကို သေဘာေပါက္ေအာင္လို႔လည္း လုပ္ေပးရမယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ကေလးငယ္မ်ားအား ကမၻာႀကီးႏွင့္ ယွဥ္ႏိုင္ရန္ ပညာသင္ၾကားေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းပညာေရးစနစ္မွာ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားကို ကမၻာ့အလယ္တြင္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ရပ္တည္ႏိုင္ေစရန္ ဦးတည္ႏိုင္ေသာ ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ျပည္သူမ်ားမွာ ယင္းသို႔ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးစနစ္ အခြင့္အေရးသာ ရရွိပါက လြန္စြာထူးခြၽန္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ သံုးရက္ၾကာ က်င္းပေနသည့္ လူငယ္ဘက္စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပြဲေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ လူငယ္အဖြဲ႕အစည္း ၁၂ ခုက ကန္႔ကြက္သည့္ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ လူငယ္ေရးရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးေျပာဆိုရန္ လူငယ္မ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အလႊာအသီးသီး၊ က႑အသီးသီးမွ လူငယ္မ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္း မရွိျခင္း၊ ပြဲေတာ္တြင္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ျပခန္းမ်ား၊ အေရာင္းဆိုင္ အမ်ားအျပား ေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈပံုရိပ္မ်ားကို မေတြ႕ရွိရသည္မွာ လြန္စြာ၀မ္းနည္းမိၿပီး တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ လူငယ္ဘက္စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပြဲေတာ္တြင္ အလႊာအသီးသီးမွ လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အသိအမွတ္မျပဳ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း၊ ပြဲစီစဥ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပြဲတာ၀န္ရွိသူမ်ားကို လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ပါသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

 

ျပည္သူလူထု အရည္အခ်င္းျပည့္၀ပါက အရည္အခ်င္းမဲ့သည့္ အစုိးရတစ္ရပ္တက္ရန္ဆုိသည္မွာ အလြန္ခက္ခဲေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားစကား၀ိုင္း (Peace Talk) ၾသဂုတ္ ၉ ရက္က ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေခ်ာက္ကန္ေက်းရြာ၌ ျပဳလုပ္ေနမႈအား ေတြ႕ရစဥ္

ျပည္သူလူထု အရည္အခ်င္း ျပည့္၀ပါက အရည္အခ်င္းမဲ့သည့္ အစိုးရတစ္ရပ္တက္ရန္ဆိုသည္မွာ အလြန္ခက္ခဲေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္ ၉ ရက္က မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေခ်ာက္ကန္ေက်းရြာ၌ ျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားစကား၀ိုင္း (Peace Talk) တြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသည့္ အမ်ဳိးသမီးေက်ာင္းသူတစ္ဦးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၊ လူငယ္ေက်ာင္းမ်ား အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎၏အျမင္ အားတင္ျပမႈအၿပီးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ထုိသို႔ထည့္သြင္း ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

“အခု ဒီမွာသတိျပဳမိတာက အေရွ႕က ဦးေဆာင္တဲ့အတိုင္း အေနာက္ကမလိုက္တာဟာ ျပႆနာလို႔ အဲဒီလိုေျပာတာတစ္ခု ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေရွ႕ကဦးေဆာင္တဲ့လူလည္း မွန္ဖို႔လိုပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဦးေဆာင္တဲ့ လူအေရြးလည္း မွန္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုတာ ကိုယ့္ကိုဦးေဆာင္မယ့္သူေတြကို ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ျပည္သူလူထုေတြက ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ စနစ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရြးခ်ယ္ဖို႔ဆိုတာဟာ တာ၀န္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ပါတီအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ေစ ေျပာင္းလဲတတ္သည္ကုိ ျပည္သူလူထုက သတိျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စိတ္၀င္စားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျခံဳငံုၿပီးေျပာရမည္ဆုိပါက ျပည္သူလူထုသည္ ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္၀င္စားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္၀င္စားရန္ဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၀င္၍ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ျခင္းကုိ ေျပာျခင္းမဟုတ္ဘဲ ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ကိုယ္လိုခ်င္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားရွိပါက ကိုယ့္တာ၀န္မ်ားကိုလည္း မေမ့ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ျပည္သူလူထု အရည္အခ်င္းျပည့္၀လို႔ရွိရင္ အရည္အခ်င္းမဲ့တဲ့ အစိုးရတစ္ခုတက္ဖို႔ဆိုတာ အင္မတန္မွ ခက္ပါတယ္။ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူးေနာ္။ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အင္မတန္မွ ျပည္သူလူထုက အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာ မထင္မမွတ္ဘဲနဲ႔ အရည္အခ်င္း မရွိဘူး သို႔မဟုတ္ ေကာင္းတဲ့အရည္အခ်င္းနဲ႔ မျပည့္စံုတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အုပ္စိုးသြားတာေတြလည္း သမိုင္းမွာရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ျပည္သူလူထုကေနၿပီးေတာ့ ဆင္ျခင္တံုတရားရွိေလေလ အစိုးရေတြ ေကာင္းေလေလပဲ။ ဆင္ျခင္တံုတရားရွိ႐ံုနဲ႔လည္း မလံုေလာက္ဘူး။ ျပည္သူလူထုကေနၿပီးေတာ့ သိကၡာရွိရွိ၊ သတၱိရွိရွိနဲ႔ ကိုယ့္ယံုၾကည္ရာဘက္က ကိုယ္ရပ္တည္ဖို႔က အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

ထို႔အတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူလူထု အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဘက္က ရပ္တည္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားကို သြန္သင္ဆံုးမရာတြင္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ မွန္ကန္ေအာင္မလုပ္ဘဲ ကေလးငယ္မ်ားကို မွန္ကန္ေအာင္ဆံုးမရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း မည္သူမဆို ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ရေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

ဆက္လက္၍ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြၽန္မတို႔ ႏိုင္ငံမွာ ဘာျဖစ္လို႔လိုအပ္ေနလဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ တိုးတက္ဖို႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ မၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ႏိုင္ငံဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္းထားလို႔ မရပါဘူး။ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အေရွ႕ကိုေရာက္မယ္။ တစ္ခါတေလ ရပ္သြားမယ္။ တစ္ခါတေလ ေနာက္ကိုျပန္ဆုတ္မယ္။ ဒီလိုပဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိတဲ့ႏိုင္ငံေတြဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေရရွည္မထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ဘူး” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေရးလုပ္သည္ဆိုသည္မွာ အနာဂတ္ကိုၾကည့္ၿပီး လုပ္ရေၾကာင္း၊ အနာဂတ္ကို ဦးတည္ၿပီး ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ကို ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

“ကြၽန္မေျပာခ်င္တာက ပစၥဳပၸန္ကို တည့္တည့္ၾကည့္ပါ။ အခုျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ကြၽန္မတို႔ ႏုိင္ငံရဲ႕ျပႆနာေတြ ကြၽန္မတို႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို တည့္တည့္ၾကည့္ပါ။ ဟိုအရင္တုန္းက အတိတ္ကို ျပန္ျပန္သြားၿပီးေတာ့ အတိတ္ရဲ႕အက်ဥ္းသမားေတြလည္း မျဖစ္သင့္ဘူး။ အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္ကိုးၿပီးေတာ့ အခုလုပ္ရမယ့္ဟာကို မလုပ္ဘဲနဲ႔ အနာဂတ္၊ အနာဂတ္၊ အနာဂတ္ဆိုၿပီး မျဖစ္ေသးတဲ့ ကိစၥကိုပဲ အာ႐ံုစိုက္ေနလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ကြၽန္မတို႔ လက္ရွိလုပ္ရမယ့္ကိစၥေတြကို အားလံုး၀ိုင္းလုပ္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ၿငိမ္ခ်မ္းေရးရႏိုင္မွာပါ” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူမ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္၍ တက္လာသည့္ အစိုးရဆိုသည္မွာ ျပည္သူမ်ားကို တာ၀န္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

“ကြၽန္မတို႔အစိုးရဟာ ျပည္သူျပည္သားေတြကို တာ၀န္ခံရတဲ့အစိုးရပါ။ ျပည္သူေတြ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လို႔ တက္လာတဲ့အစိုးရဆိုတာ ျပည္သူျပည္သားေတြကို တာ၀န္ခံရပါတယ္။ ျပည္သူျပည္သားေတြရဲ႕ဘ၀ေတြ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္လို႔ ႀကိဳးစားရပါတယ္။ ဘယ္အစိုးရမွ ေျခာက္ျပစ္ကင္းသဲလဲစင္ မဟုတ္ပါဘူး။ မမွားတဲ့ အစိုးရဆိုတာလည္း တစ္ခါမွမရွိပါဘူး။ မမွားတဲ့ေရွ႕ေနဆိုေပမဲ့ ေရွ႕ေနေတြထက္ ပိုၿပီးမွားႏိုင္တာ အစိုးရေတြပါပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီလိုအမွားရွိလို႔ရွိရင္လည္း အေရးႀကီးတာက ျပင္ႏိုင္ဖို႔ပဲ” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ စကား၀ိုင္းတြင္ ေဒသခံလူငယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ရွစ္ဦးပါ၀င္ၿပီး ၎တို႔က ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ ေဒသတြင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ား စသည့္က႑မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးတင္ျပသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ အၿငိမ္းစားသံအမတ္ႀကီး ဦးညြန္႔ေမာင္ရွိန္တုိ႔ ေတြ႕ဆံု

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး)

ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္ နံနက္ပုိင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ သံတမန္လမ္းရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕႐ံုးသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါ အဖြဲ႕႐ံုးဥကၠ႒ အၿငိမ္းစားသံအမတ္ႀကီး ဦးညြန္႔ေမာင္ရွိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ေတြ႕ဆံုစဥ္ အဖြဲ႕ဥကၠ႒ အၿငိမ္းစားသံ အမတ္ႀကီး ဦးညြန္႔ေမာင္ရွိန္က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားရွိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၏ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ အာဆီယံမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ားဆုိင္ရာ ကြန္ရက္ (ASEAN-ISIS) ၏ လက္ရွိဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ အေရွ႕အာရွပညာရွင္မ်ားဆုိင္ရာကြန္ရက္ Network of East Asia Think Thanks (NEAT) ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အလွည့္က်ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ အဖြဲ႕၏ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ ကူညီပံ့ပိုး ေဆာင္ရြက္ေပးလိုသည့္ကိစၥမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထို႕ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏုိင္ငံ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးကာ လိုအပ္သည္မ်ားကို မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆုိပါ ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမင္းသူႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးျမင့္သူတို႔ တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည့္ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနား တက္ေရာက္ရန္ ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္မွ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ရန္ကုန္႐ံုးသို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆး ၾကည့္႐ႈခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အား အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးျမင့္သူက ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ရန္ကုန္႐ုံး၏ ႐ုံးလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၀န္ထမ္းမ်ားကို သံတမန္စြမ္းရည္ ျမင့္မားေရး၊ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ကြၽမ္းက်င္စြာေဆာင္ရြက္သြားေရးႏွင့္ သံ႐ုံးမ်ားႏွင့္ ပိုမိုထိေတြ႕ ေဆာင္ရြက္သြားရန္တို႔ကို လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္မႈအရ သိရသည္။

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အစုအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕တည္း၏ မူ၀ါဒ၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအေပၚ ဖက္တြယ္မထားဘဲ အေပးအယူ အေလွ်ာ့အတင္းမ်ားျဖင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းၿပီး ကြဲလြဲမႈမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားၾကရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ တုိက္တြန္း

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္က ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းတြင္ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ စကား၀ုိင္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကြဲလြဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးဖက္အစုအဖြဲ႕ အသီးသီး အေနျဖင့္ ဘက္တစ္ဘက္၊ အစုအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕တည္း၏ မူ၀ါဒမ်ား၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအေပၚ ဖက္တြယ္မထားဘဲ အားလုံးညႇိႏႈိင္းၿပီး အေပးအယူ အေလွ်ာ့အတင္းမ်ားျဖင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္း၍ ကြဲလြဲမႈမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားၾကရန္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာနဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟုိဌာန (၂) တြင္ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ၎က ထုိသုိ႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

“ပိုမုိကြဲလြဲေစႏုိင္တာကုိ သတိထား ေရွာင္ရွားၿပီး ပုိမုိဆုံစည္း၊ ပုိမုိစုစည္းေစႏုိင္မယ့္ အေျခအေနေတြကို ဦးတည္ၿပီးေတာ့ အားလုံးလက္ခံႏုိင္တဲ့ အေျဖတစ္ခုကုိ ၀ုိင္း၀န္းႀကိဳးစား ရွာေဖြေပးၾကဖုိ႔၊ အနာဂတ္မွာျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကုိ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ဘက္တစ္ဘက္တည္း၊ အစုအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕တည္းရဲ႕ မူ၀ါဒေတြ၊ ရပ္တည္ခ်က္ေတြအေပၚမွာပဲ ဖက္တြယ္မထားဘဲ အားလုံးနဲ႔ညႇိႏႈိင္းၿပီး အေပးအယူ အေလွ်ာ့အတင္းေတြနဲ႔ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းၿပီးေတာ့ ကြဲလြဲမႈေတြကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖုိ႔ အေလးထား တုိက္တြန္း ေျပာၾကားလုိပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

အေရးအႀကီးဆုံးမွာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အထူးအေလးထား အာ႐ုံစုိက္ၿပီး အစုအဖြဲ႕ အသီးသီးက ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကခ်ိန္တြင္ ပဋိပကၡေဒသရွိ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု၏ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ လူမႈစီးပြားအေျခအေန တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အစုိးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အသိေပး ေျပာၾကားသည္။

အားလုံးက လက္တြဲပူးေပါင္းၿပီး ေလွ်ာက္လွမ္းၾကမည္ဟု စိတ္ပုိင္းျဖတ္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရာတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ႐ုိင္းပင္း ကူညီရန္ အေရးႀကီးၿပီး ပန္းတုိင္တူ၊ လမ္းေၾကာင္းတူေနၿပီျဖစ္သည့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ တစ္ေက်ာင္း တစ္ဂါထာ၊ တစ္ရြာ တစ္ပုဒ္ဆန္းဆုိသကဲ့သုိ႔ ၀ိ၀ါဒကြဲျပားစရာ အေျဖရွာမႈမ်ား ေထြျပားလာမည္ဆုိပါက အားလုံးေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ရလဒ္ႏွင့္ ေ၀းကြာလာႏုိင္သည္ကို အထူးသတိျပဳၾကရမည္ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“အားလုံး ညႇိႏႈိင္းလက္ခံၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အခုတစ္မ်ဳိး၊ ေတာ္ၾကာတစ္မ်ဳိး အေနအထားေတြ မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚလာရင္ ယုံၾကည္မႈေတြ ပ်က္ျပားသြားေစႏုိင္သလုိ ငါ့ျမင္းငါစုိင္းဆုိတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔လည္း ၾကံဳေတြ႕လာရႏုိင္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ဖိအားေပးၿပီး ရယူႏိုင္တာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ နားလည္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ၾကရတာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

အေမွာင္ထုကုိ အေမွာင္ထုျဖင့္ ၿဖိဳခြင္းႏုိင္မည္မဟုတ္ဘဲ အလင္းတန္းျဖင့္သာ ၿဖိဳခြင္းဖယ္ရွားႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး NCA တြင္ ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္း မရွိေသးေသာ အင္အားစုမ်ား၊ ပုဂၢဳိလ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအေပၚ သစၥာေစတနာ ေစာင့္သိကာ ပါ၀င္လာရန္ ၎က ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္သည္ အားလုံးသိၾကသည့္အတုိင္း ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္း ဆက္ဆံေရး အေျခအေနမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး စုေပါင္းညီညြတ္စြာ ေနထုိင္ႏုိင္သည္ဆုိသည္ကုိ ျပသႏုိင္ရန္ အထူးလုိအပ္ေနၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ ပဋိပကၡမ်ားျဖင့္ ဆူဆူညံညံျဖစ္ေနသည့္ အေနအထားကို ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနထုိင္သူအားလုံးက ျပဳျပင္မွရမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီအခြင့္အေရးဟာ ဒီကေန႔ ဒီခန္းမႀကီးထဲမွာ ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ အင္အားစု အသီးသီးက ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ လက္၀ယ္မွာ ရွိေနပါတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ရဲ႕ ေနာင္လာမယ့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြအတြက္ အနာဂတ္ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ ထုဆစ္ပုံေဖာ္ဖုိ႔ သမုိင္းေပးတာ၀န္ဟာ ကြၽန္မတို႔အားလုံးရဲ႕ ပခုံးေပၚမွာ ေရာက္ရွိေနပါၿပီ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအစုိးရအေနျဖင့္ ပင္လုံညီလာခံ အစည္းအေ၀း ႏွစ္ႀကိမ္က်င္းပေပးၿပီး လက္ရွိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေနာက္ထပ္ ညီလာခံတစ္ႀကိမ္၊ လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ေနာက္ထပ္ ညီလာခံႏွစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း ညီလာခံသုံးႀကိမ္ က်င္းပႏုိင္ေရးႏွင့္ အဆုိပါ ညီလာခံသုံးႀကိမ္တြင္ အေရးႀကီးေသာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ား အၿပီးအျပတ္ခ်မွတ္ၿပီး အနာဂတ္ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား ခုိင္ခုိင္မာမာ တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကုိ ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ အားလုံးက ရပ္တန္႔မေနဘဲ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းေနရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခက္အခဲႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား မည္မွ်ပင္ ၾကံဳေတြ႕ေစကာမူ စိတ္မပ်က္ အားမေလွ်ာ့ဘဲ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုခရီးလမ္းတြင္ ခုိင္မာေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီလမ္းစဥ္တြင္ အေရးပါေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ USAID အေနျဖင့္သာမက အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ပါ ဆက္လက္ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း USAID ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေျပာၾကား

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီလမ္းစဥ္တြင္ အေရးပါေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ USAID အေနျဖင့္သာမကဘဲ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ပါ ဆက္လက္ကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ (USAID) ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မတ္ခ္ဂရင္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Lotte ဟုိတယ္၌ ေမ ၁၉ ရက္က က်င္းပသည့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနည္းစနစ္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ (USAID) ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မတ္ခ္ဂရင္းက အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ၿပီလားဆုိသည္ကုိ အခ်င္းခ်င္းေမးခြန္းထုတ္သင့္ေၾကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မတ္ခ္ဂရင္းက ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာျပည္မွာ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးလမ္းစဥ္မွာ ၾကားသိေနရတဲ့ အဂတိလုိက္စားမႈေတြနဲ႔ အျခားမတရားမႈေတြကုိလည္း ၾကည့္လုိက္ျခင္းအားျဖင့္ ပန္းတုိင္ေရာက္ဖုိ႔ ေ၀းကြာေနဆဲျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားလုပ္ကုိင္ရမည့္ အရာမ်ားစြာ ရွိေနေသးတယ္။ USAID အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီျဖစ္ေျမာက္ေရးလမ္းစဥ္မွာ တက္ၾကြတဲ့ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပုိမုိအားေကာင္းလာရန္ ဆက္လက္ေထာက္ပံ့သြားမယ္” ဟု မတ္ခ္ဂရင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး စေကာ့မာစီရယ္လ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မီဒီယာက႑တုိးတက္လာႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူမ်ား ဆက္လက္ပံ့ပုိးေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ မီဒီယာမ်ား၏စြမ္းရည္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအတြက္ အထူးလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

USAID ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မတ္ခ္ဂရင္းသည္ ေမ ၁၈ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ USAID မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ စားနပ္ရိကၡာလုံျခံဳေရး၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရး ကိစၥရပ္မ်ားအပါအ၀င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ အေထာက္အကူျပဳေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရ၏ အသင့္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ထားမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူမႈအသိုက္အ၀န္း ႏွစ္ရပ္စလုံး သဟဇာတျဖစ္ေရး၊ လုံျခဳံစိတ္ခ်စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးေရးတို႔အတြက္ USAID မွ ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ အစီအမံမ်ားအေပၚ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံၿပီး ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးအပါအ၀င္ က႑စုံတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရး ေဆြးေႏြး

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ဦးေဆာင္ေသာ ႏွစ္ႏုိင္ငံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေနစဥ္ (Photo: AFP)

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ေတြ႕ဆုံၿပီး ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးအပါအ၀င္ က႑စုံတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရးေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ဗီယက္နမ္ဆိုရွယ္လစ္သမၼတႏိုင္ငံ အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး၌ က်င္းပသည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သမၼတဟိုခ်ီမင္းလက္ထက္တြင္ စတင္သေႏၶတည္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား အဆက္ဆက္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားမွလက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာ-ဗီယက္နမ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏီွးစြာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည့္အစဥ္အလာႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးကို ဘက္စံုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးအဆင့္သို႔ တိုးျမႇင့္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းကိုလည္းေကာင္း သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမဳႇပ္ႏွံမႈ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ပညာေရး စသည့္က႑စံုတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းအခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာ- ဗီယက္နမ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာမ်ားကိုလည္း လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ေရွ႕ေမွာက္၌ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး မစၥတာဖန္းသမ္းတို႔က ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စာတိုက္၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကို လည္းေကာင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္စိုး၀င္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး မစၥတာဖန္းသမ္းတို႔က ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ျပန္ၾကားေရးက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကို လည္းေကာင္း အျပန္အလွန္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ဧၿပီ ၁၉ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ အထူးေလယာဥ္ျဖင့္ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၅ မိနစ္တြင္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ Noi Bai ႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသုိ႔ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ေလဆိပ္၌ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အဖြဲ႕အား ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး H.E.Mr.Dang Dinh Quy၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E.Dr. Luan Thuy Duong၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္စိုး၀င္းႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါခရီးစဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အတူ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္၊ သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမင္းသူ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား လိုက္ပါသြားေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံခရီးစဥ္သည္ ဧၿပီ ၁၉ ရက္မွ ၂၀ ရက္ထိ ႏွစ္ရက္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္အစုိးရ၏ တရား၀င္ Twitter စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္က သံတမန္ဆက္ဆံေရး စတင္ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ပထမဆံုးအေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

ႏုိင္ငံႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအား ျပည္သူမ်ားထံ စဥ္ဆက္မျပတ္အသိေပးရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား

ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အေလးထားသည့္ အစုိးရပီပီ ျပည္သူမ်ားထံ စဥ္ဆက္မျပတ္ အသိေပးရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ဧၿပီ ၁ ရက္က ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

“ ကြၽန္မတုိ႔အစုိးရရဲ႕ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ေတြထဲမွာ ျပည္သူမ်ားရဲ႕လူမႈစီးပြားေရး ဘ၀တုိးတက္ျမင့္မားေရးလည္း ပါပါတယ္။ ဒီရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ဘယ္ေလာက္အထိ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္တယ္ဆုိတာက တကယ္ေတာ့ ျပည္သူေတြကပဲ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။ လမ္းေတြ ဘယ္ႏွမုိင္ ေဖာက္ႏုိင္တယ္၊ တံတားေတြ ဘယ္ႏွခု တုိးတက္လာတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးရသြားတဲ့ ေက်းရြာေတြၿမိဳ႕ေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားလာတယ္စသျဖင့္ ေမြးကင္းစ၊ မိခင္နဲ႔ကေလးဆံုး႐ႈံးမႈႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ျမင့္ေနေသးတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဘယ္ေလာက္နည္းေနေသးတယ္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ဘယ္ေလာက္ရွိေနေသးတယ္။ ဒါေတြကုိ ကိန္းဂဏန္းေတြကုိ ျပည္သူေတြကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အေလးထားတဲ့အစုိးရပီပီ စဥ္ဆက္မျပတ္ အသိေပးဖုိ႔ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ တုိးတက္မႈကုိ ကိန္းဂဏန္းနဲ႔ ေဖာ္ျပလုိ႔မရပါဘူး။ တစ္ခါတေလလည္း အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအၾကား ကိန္းဂဏန္းတြက္ခ်က္မႈ မတူညီတာေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ အေျဖမွန္သိဖုိ႔ခက္ပါတယ္။ ကိန္းဂဏန္းေတြက ျပေနတဲ့အေျခအေနဟာ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈဘ၀စီးပြားအေပၚ ဘယ္ေလာက္သက္ေရာက္မႈရွိသလဲဆုိတာက အဓိကပါ။ ဥပမာ ယခင္ႏွစ္အတြင္းမွာ ျပည္ပဆန္တင္ပို႔မႈဟာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပုိင္း အျမင့္ဆံုးအဆင့္ ေရာက္သြားပါတယ္။ ဒီတုိးတက္မႈဟာ ကြၽန္မတို႔ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ဘ၀အေပၚဘယ္လို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွလဲဆုိတာကေတာ့ ဒါကအဓိကပါပဲ။ ဒါေတြကုိ ဆန္းစစ္ၿပီးမွ ကြၽန္မတုိ႔မူ၀ါဒလုပ္ေဆာင္မႈေတြကုိ ခ်မွတ္ျပင္ဆင္ရမွာပါ။ လာမယ့္ႏွစ္အတြင္း ျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးျဖစ္ေစမယ့္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ထပ္မံသတ္မွတ္ၿပီး ႏွစ္ကူးခ်ိန္မွာ ခ်ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လုိစီမံကိန္းေတြပဲ ခ်မွတ္ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းကသာ ေအာင္ျမင္ျခင္းရဲ႕အဓိက အေၾကာင္းတရားျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အစုအဖဲြ႔ဂုိဏ္းဂဏ အစိတ္ေတြဖယ္ရွားၿပီး ႏုိင္ငံျပည္သူမ်ားအက်ဳိးသယ္ပုိးရာမွာ မည္သူ႔ကုိမွ လက္ညိႇဳးမထုိး၊ မိမိရဲ႕ေစတနာ၊ ပညာ၊ သတၱိေတြကုိသာ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိရင္ ဘယ္လုိႀကီးမားတဲ့စိန္ေခၚမႈပဲျဖစ္ပါေစ ေက်ာ္လႊားႏုိင္မယ္လို႔ ခုိင္မာစြာယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု  ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

အလားတူ ယခုႏွစ္ ျပည္သူကုိ အစီရင္ခံရာတြင္ အႀကီးဆံုးအေရးႀကီးဆံုး တင္ျပေဆြးေႏြးရမည့္ ကိစၥတစ္ရပ္မွာ  ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသစ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ တန္ဖုိးထားရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားထဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ျပည္သူျပည္သားမ်ား မထိခိုက္ေစဘဲ ေခ်ာ့ေမြ႕ညင္သာစြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းက အဓိကပါ၀င္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

“ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ေရြးခ်ယ္ရာမွာ တရားဥပေဒနဲ႔ကုိက္ညီစြာ ျဖစ္ေစဖုိ႔ ျပည္သူမ်ား ႏွလံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းေစဖုိ႔ အေလးထားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ကုိက္ညီေအာင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္တာ၀န္မွ ႏုတ္ထြက္တဲ့ မတ္ ၂၁ ရက္မွစၿပီး အလုပ္ရက္ တစ္ပတ္အတြင္း အလုပ္ၿပီးေျမာက္ေစဖုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ၾကတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္တာ၀န္ယူတဲ့ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အျခားအစုိးရဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိပါတယ္။ အခ်ိန္တုိအတြင္း အေရးႀကီးကိစၥရပ္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းဟာ ႏုိင္င့ံရဲ႕ရင့္က်က္တည္ၿငိမ္ျခင္းကုိ ေဖာ္ေဆာင္လုိက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ဦး၀င္းျမင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ႏုိင္ျခင္းဟာ ဒီမုိကေရစီရင့္က်က္တည္ၿငိမ္ျခင္းကုိ ေရာင္ျပန္ဟပ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ တည္ေထာင္စဥ္ကာလအခ်ိန္မွာပဲ ပါတီ၀င္ျဖစ္လာၿပီး ကုိယ္ေရာစိတ္ပါ ကြၽန္မတုိ႔ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ား အက်ိဳးျဖစ္ေစမယ့္ ပါတီလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ အနိမ့္အျမင့္မေရြးဘဲ ပါတီလုပ္ငန္း ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဦးေဆာင္ဦး ရြက္ျပဳသူတုိ႔ရဲ႕ ဂုဏ္ေရာင္ဟာ အရည္အခ်င္း ျပည့္၀တဲ့မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ ေမြးထုတ္ႏုိင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈအတြင္းက ေပၚေပါက္လာတဲ့ ႏုိင္ငံ့တာ၀န္မ်ားကုိ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာနဲ႔ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မယ့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအသစ္လုိ ဒုတိယမ်ိဳး ဆက္လုိ႔ေခၚဆုိရမယ့္ လူမ်ားအတြင္းမွာ ခန္႔အပ္ႏုိင္ျခင္းဟာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ ခ်ဳပ္တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာမက ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈမွာပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ပထမမ်ဳိးဆက္မ်ားအားလံုးရဲ႕ ဂုဏ္ေရာင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတတာ၀န္မ်ားကုိ ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ အနားယူသြားေသာ သမၼတႀကီးဦးထင္ေက်ာ္ကုိလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။ ႏုိင္ငံ့တာ၀န္မ်ားကုိ လက္ဆင့္ကမ္းရာမွာ လူေဟာင္းလူသစ္ႏွစ္ဦး ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာလုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာ ျပည္သူကုိေလးစားရာ ႏုိင္ငံကုိ တန္ဖုိးထားရာ ေရာက္တာေၾကာင့္ ကြၽန္မတုိ႔အားလံုး ႏွစ္ေထာင္းအားရျဖစ္ရပါတယ္။ သမၼတႀကီး ဦး၀င္းျမင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ကတိသစၥာျပဳၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းမွာ ကြၽန္မတုိ႔အစုုိးရရဲ႕ ဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ေတြျဖစ္တဲ့ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးနဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘ၀ တုိးတက္ျမင့္မားေစေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့  ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတုိ႔ကုိ ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆုိတာကုိပါ ပါတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ အစုိးရရဲ႕ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မယ့္ကိစၥေတြကုိလည္း ခ်ျပသြားပါတယ္။ အကယ္၍ ေသခ်ာမဖတ္ၾကေသးရင္ ျပန္ၿပီးေတာ့ဖတ္ၾကပါ။ သမၼတႀကီးရဲ႕မိန္႔ခြန္းက အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၀ ခုႏွစ္ အတြက္ မိမိတုိ႔အစုိးရအေနျဖင့္ စုေပါင္းအင္အားကုိ အေလးထားၿပီး ႏုိင္ငံ၏စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်လုိက္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္းေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္  စုေပါင္းအင္အားဟာ အဓိကျဖစ္ၿပီး  တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ႏွစ္ရွည္လမ်ားစြာျဖစ္ပြားလာသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ၿငိမ္းေအးေစရန္ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈက အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္၍ အဆုိပါအုတ္ျမစ္ကုိ စုေပါင္းအင္အားျဖင့္ ခုိင္မာေအာင္ေဆာက္တည္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားက အစုိးရ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ ပံ့ပုိးကူညီေပးေစခ်င္ေၾကာင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ကြၽန္မတုိ႔အနာဂတ္ အက်ိဳးေမွ်ာ္ကုိးၿပီး လူငယ္မ်ားပါ၀င္ေစၿပီး ပါ၀င္ေနၾကမႈမ်ားကုိေတြ႔ရသျဖင့္ အင္မတန္မွ ၀မ္းသာေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ကိုဖုန္းေမာ္ႏွင့္ ကိုစိုးႏိုင္ က်ဆံုးျခင္း ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သ၀ဏ္လႊာ အခ်ိန္မီ ေရာက္မလာ၍ ယခင္ႏွစ္က သ၀ဏ္လႊာအား ဖတ္ၾကား

ကိုဖုန္းေမာ္ႏွင့္ ကိုစိုးႏိုင္က်ဆံုးျခင္း ႏွစ္(၃၀) ျပည့္ ႏွစ္ပတ္အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသိုလ္၌ ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ကိုဖုန္းေမာ္ႏွင့္ ကိုစိုးႏိုင္က်ဆံုးျခင္း ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသိုလ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္ေပးပို႔ေနက် ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သ၀ဏ္လႊာ အခ်ိန္မီ ေရာက္မလာျခင္းေၾကာင့္ ယခင္ႏွစ္က သ၀ဏ္လႊာအား ဖတ္ၾကားခဲ့ရသည္။

ကိုဖုန္းေမာ္ႏွင့္ ကိုစိုးႏိုင္က်ဆံုးျခင္း ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနားကို အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသုိလ္တြင္ မတ္ ၁၃ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ကိုဖုန္းေမာ္ႏွင့္ ကိုစိုးႏိုင္တို႔၏ မိသားစု၀င္မ်ား၊ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ာ၊ ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသုိလ္မွ ဆရာဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုလို အခမ္းအနားလုပ္တာ အရမ္းလည္း ၀မ္းသာတယ္။ အရမ္းလည္း ေက်းဇူးတင္တယ္။ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေပးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြေရာ၊ ေက်ာင္းသားေတြေရာ၊ ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြေရာ၊ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္တယ္။ မတရားတာေတြကို တရားေအာင္ အမွန္တရားေတြကို ေဖာ္ထုတ္ေပးတဲ့ပြဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အျမဲတမ္း လုပ္ေပးေစခ်င္တယ္။ တစ္ခ်ိန္က်ရင္ အျပည့္အ၀ ဒီမိုကေရစီရမွာပါ။ အခုက ဒီမိုကေရစီဆိုတဲ့ အသံပဲ ၾကားရေသးတယ္။ အျပည့္အ၀ မရေသးဘူး။ အျမဲတမ္း အ႐ႈံးဆိုတာ မရွိဘူး။ အခုဆို အေမစုလည္း ဘာမွျပည့္ျပည့္၀၀ မလုပ္ႏိုင္ေသးဘူး။ ေက်ာင္းသားေတြကသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ထူေထာင္ႏိုင္တယ္လို႔ ယူဆတယ္။ ႏိုင္ငံေရးကို အစပ်ိဳးႏိုင္တာ ေက်ာင္းသားေတြပဲလို႔ သိေစခ်င္တယ္။ ဖုန္းေမာ္က တရားအားမထုတ္ရေသးခင္ က်ဆံုးသြားရတယ္။ တစ္ေန႔ေတာ့ အစ္မတို႔ အမွ်ေ၀တာကို သူရမွာပါ” ဟု ကိုဖုန္းေမာ္၏ အစ္မအႀကီးဆံုးျဖစ္သူ ေဒၚမာမာ၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ကိုဖုန္းေမာ္ႏွင့္ ကိုစိုးႏိုင္ က်ဆံုးျခင္း အခမ္းအနားကို နံနက္ ၉ နာရီတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနား တတ္ေရာက္လာသူမ်ားက လြမ္းသူ႔ပန္းေခြခ် အေလးျပဳခဲ့ၿပီး ကိုဖုန္းေမာ္ႏွင့္ ကိုစိုးႏိုင္တို႔အား ရည္စူး၍ သံဃာအပါး ၃၀ အား သကၤန္းဆပ္ကပ္ လွဴဒါန္းကာ ေရစက္သြန္းခ် အမွ်ေပးေ၀ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ က်ဆံုးသြားခဲ့ၾကသည့္ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားျပည္သူလူထု အေပါင္းအား ေအာက္ေမ့သတိရျခင္း အထိမ္းအမွတ္ တစ္မိနစ္ၿငိမ္သက္ကာ ဆုေတာင္းခဲ့ၾကသည္။

“ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္တာကို ျပန္သံုးသပ္ၾကည့္တဲ့အခါ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူေတြ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့တာေတြကို ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါ ဘယ္နားကုိ ေရာက္ေနၿပီလဲ ဘယ္လိုအေျခေနမ်ိဳးကို ေရာက္ေနၿပီ လဲဆိုတာေတြကို သံုးသပ္ရမွာပါ။ သူတို႔ လိုလားခဲ့တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ေနၿပီလားဆိုတာ ျပန္သံုးသပ္ဖို႔ လုိပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ခ်က္နဲ႔ က်င္းပရတာပါ။ ပထမအခ်က္က သမိုင္းေၾကာင္းကို သိရွိေစဖို႔ပါ။ သမိုင္းမွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ သမိုင္းတစ္ပတ္ ျပန္လည္လာခဲ့ရင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို သမိုင္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ျပန္ေျပာရမယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ စဥ္းစားသံုးသပ္ရမွာက ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြပဲ။ ဒုတိယ တစ္ခ်က္ကေတာ့ ေအးခ်မ္းတဲ့တိုင္းျပည္ တည္ေဆာက္ဖို႔ လူငယ္ေတြက ဘယ္ေလာက္ ထက္သန္သလဲဆိုတာ ေဖာ္ျပခ်င္တာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီအခမ္းအနားကို က်င္းပရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အခမ္းအနား က်င္းပေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ကိုေအာင္ေက်ာ္ဆင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေပးပို႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာ အခ်ိန္မီ ေရာက္မလာျခင္းေၾကာင့္ ယခင္ႏွစ္က ေပးပို႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာအား အခမ္းအနား က်င္းပေရးေကာ္မတီမွ မေဆြဇင္၀င္းက ဖတ္ၾကားခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာႀကီး ေဒါက္တာျမသိန္းက အမွတ္တရစကား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီႏွစ္အတြက္ သ၀ဏ္လႊာက ေရာက္မလာဘူး။ ပို႔တာက ပို႔လုိက္တယ္။ အခ်ိန္မီ ေရာက္မလာတာ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ မႏွစ္က သ၀ဏ္လႊာကို ဖတ္လုိက္ရတာပါ။ အခမ္းအနားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အကုန္ဖိတ္ထားပါတယ္။ အစိုးရပိုင္းကေတာ့ ဧရာ၀တီတိုင္း၀န္ႀကီး တက္ေရာက္ပါတယ္။ အစိုးရပိုင္းကေတာ့ သူတစ္ေယာက္ပဲပါတယ္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ကိုယ္စားလွယ္ေတာ့ လာပါတယ္။ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ပါ။ ရန္ကုန္တိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုလည္း ဖိတ္ထားပါတယ္။ ေတြ႕ဆံုပြဲတစ္ခုရွိလို႔  မတက္ေရာက္ျဖစ္တာပါ” ဟု သ၀ဏ္လႊာ ေနာက္က်ရသည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခမ္းအနား က်င္းပေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ကိုေအာင္ေက်ာ္ဆင့္က ဆိုသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေဌးက အမွတ္တရစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး မတ္ ၁၃ ရက္ျဖစ္စဥ္တြင္ ကိုယ္တိုင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးျမင့္ဦးက ၎၏အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ေျပာၾကားကာ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ အခမ္းအနား ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တြင္ လူငယ္အခ်င္းခ်င္း စကားမ်ားရန္ျဖစ္ရာမွ အာဏာပိုင္မ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကိုသာ တစ္ဖက္သတ္ အျပစ္ေပး အေရးမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ၾကၿပီး ေက်ာင္းေရွ႕တြင္ စု႐ံုးခဲ့ၾကရာ အဆိုပါ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လံုထိန္းတပ္မ်ားက ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြဲခဲ့ရာတြင္ ကိုဖုန္းေမာ္၊ ကိုစိုးႏိုင္ႏွင့္ စက္မႈတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕ ေသနတ္မွန္ခဲ့ၿပီး ကိုဖုန္းေမာ္မွာ ေသနတ္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ အခင္းျဖစ္သည့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၃ ရက္တြင္ ေသဆံုးသြားကာ ကိုစိုးႏိုင္မွာ ေသနတ္မွန္ဒဏ္ရာျဖင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၅ ရက္၌ ကြယ္လြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိသို႔  ကိုဖုန္းေမာ္ က်ဆံုးခဲ့ရျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ စစ္အာဏာရွင္ တိုက္ဖ်က္ေရး ေတာင္းဆိုလႈပ္ရွားမႈႀကီး၏ အစပ်ိဳး လံႈ႔ေဆာ္မႈတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး သမုိင္းတြင္  အမ်ားက မွတ္ယူထားသည္။