နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္မည္

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္တြင္ ၎မိခင္၏ ဇာတိၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

ေျမာင္းျမႀကိဳးတံတား ျပတ္က်ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွာ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕သို႔ ေနျပည္ေတာ္မွ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ လာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမာင္းျမ ဂုန္နီစက္႐ုံရွိ ရဟတ္ယာဥ္ကြင္းတြင္ ဆင္းသက္ကာ ၎၏မိခင္ျဖစ္သူေဒၚခင္ၾကည္ ကိုးကြယ္ခဲ့သည့္ ေဇယ်ေမဒိနီ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ကာ ဂါရ၀ျပဳ၍ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ က်င္းပသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ုိင္းသို႔ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ျပတ္က်ခဲ့သည့္ ေျမာင္းျမႀကိဳးတံတားေနရာအား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ ၿပီးေနာက္ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ပင္ ျပန္လည္ ထြက္ခြာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဘယ္အခ်ိန္ေရာက္မယ္၊ ဘာလုပ္မယ္ဆိုတာ အေသးစိတ္ေတာ့ မသိရေသးဘူး။ စီစဥ္စရာရွိတာေတြေတာ့ စီစဥ္ေနပါတယ္။ အေသအခ်ာေတာ့ ဘာမွေျပာလုိ႔ မရေသးဘူး” ဟု ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ျမင့္ က ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ လာေရာက္မည့္ ခရီးစဥ္အတြက္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ျပင္ဆင္မႈ စတင္ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ စီမံခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း ခရီးေ၀းေလယာဥ္ခရီးစဥ္ႏွင့္ သေဘၤာခရီးစဥ္မ်ားေၾကာင့္ မူးေ၀မႈခံစားခဲ့ရသည့္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အျပန္ခရီးစဥ္အတြက္ အနားယူရန္လုိအပ္သျဖင့္ ေတြ႕ဆုံမႈအစီအစဥ္အခ်ဳိ႕ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္

Photo: Ministry of Foreign Affairs Myanmar

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း ခရီးေ၀းေလယာဥ္ခရီးစဥ္ႏွင့္ သေဘၤာခရီးစဥ္မ်ားေၾကာင့္ မူးေ၀မႈခံစားခဲ့ရသည့္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အျပန္ခရီးစဥ္အတြက္ အနားယူရန္လုိအပ္သျဖင့္ ေတြ႕ဆုံမႈအစီအစဥ္အခ်ဳိ႕ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရေၾကာင္း မတ္ ၂၁ ရက္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ တရား၀င္ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္၏ အဓိကအစီအစဥ္မ်ားကုိ ေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေရးသားထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၌ က်င္းပသည့္ အာဆီယံ-ၾသစေၾတးလ် အထူးထိပ္သီးအစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ တရား၀င္ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္အတြက္ မတ္ ၁၇ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕၌ မတ္ ၁၇ ရက္မွ ၁၈ ရက္အထိက်င္းပသည့္ အာဆီယံ-ၾသစေၾတးလ် အထူးထိပ္သီးအစည္းအေ၀း၏ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေ၀း၊ အာဆီယံ-ၾသစေၾတးလ် သီးသန္႔အထူးထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ကိစၥအပါအ၀င္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၏ သိမ္ေမြ႕နက္နဲမႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အဆုိပါစိန္ေခၚမႈမ်ား ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ ျမန္မာအစုိးရ၏ ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ အျပဳသေဘာပါ၀င္ကူညီပံ့ပုိးၾကရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

Photo: Ministry of Foreign Affairs Myanmar

ထုိ႔ျပင္ အာဆီယံ-ၾသစေၾတးလ် အထူးထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီးႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတုိ႔အၾကား အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ တရား၀င္ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္အတြက္ မတ္ ၁၈ ရက္ညေနပုိင္းတြင္ ကင္ဘာရာၿမိဳ႕သုိ႔ ဆက္လက္သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး မတ္ ၁၉ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ၾသစေၾတးလ်၀န္ႀကီး မစၥတာမယ္လ္ကြန္တန္ဘယ္လ္က ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္အား ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိပြဲျဖင့္ ႀကိဳဆုိခဲ့ကာ ႏွစ္ႏုိင္ငံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ႏွစ္ႏုိင္ငံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမႇင့္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ပညာေရးက႑အပါအ၀င္ လူ႔စြမ္းအားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥတြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံမွ ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည့္ အလားအလာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အစုိးရကုိ ေ၀ဖန္ပုိင္ခြင့္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေ၀ဖန္မခံခ်င္ပါက ႏုိင္ငံေရး မလုပ္ရန္သာရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ မတ္ ၁၉ ရက္ နံနက္ပုိင္းက ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ၌ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ႀကိဳဆုိေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (MOFA Myanmar)

အစုိးရကုိ ေ၀ဖန္ပုိင္ခြင့္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေ၀ဖန္မခံခ်င္ပါက ႏုိင္ငံေရးမလုပ္ရန္သာရွိေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး ေရာက္ရွိေနသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မတ္ ၁၉ ရက္တြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာမ်ားအား ေတြ႕ဆုံသည့္ အခမ္းအနား၌ အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ အစုိးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေျဖရွင္းကုိင္တြယ္ရန္ ခက္ခဲသည့္ ျပႆနာ အေျခအေနမွန္မ်ားကုိ ျပည္သူမ်ား တရား၀င္သိရွိေရး၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏုိင္ေရးကုိ ေဘးပေယာဂ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား မႀကီးပြားေစဘဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေစခ်င္ေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္စအခ်ိန္တြင္ အစုိးရအေပၚ၊ တုိင္းျပည္အေပၚ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ေရးစိတ္မ်ား တက္ၾကြေနခဲ့ေသာ္လည္း ယခု အခ်ိန္ၾကာလာသည့္အခါတြင္ ေသြးေအးၿပီး လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ႀကီးပြားေနေၾကာင္း၊ ျပႆနာ အေျခအေနမွန္မ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားအား တရား၀င္အသိေပးၿပီး ပညာေပးပူးေပါင္းပါ၀င္ေရး စီစဥ္ေနမႈ ရွိ၊ မရွိ သိလုိေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာတစ္ဦးက စာျဖင့္ေမးျမန္းခဲ့သည္။

“ေ၀ဖန္ပုိင္ခြင့္ရွိတယ္။ အစုိးရျဖစ္လာရင္ ေ၀ဖန္မွာပဲ။ ဒါဟာ ေဘးပေယာဂေတာ့ ေဘးပေယာဂေပါ့။ ဒါေပမဲ့ လူမႈကြန္ရက္ေတြမွာ တက္ေနတဲ့ဟာေတြက အရင္က တက္ၾကြေနေပမယ့္ အခုခ်ိန္မွာ ေသြးေအးၿပီး လူမႈကြန္ရက္ေတြက ေ၀ဖန္မႈေတြ ႀကီးလာပါတယ္ဆုိတာ အဲဒါေတာ့ လုံး၀မွန္တယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔မရပါဘူး။ ေ၀ဖန္မႈေတြလည္းရွိတယ္။ ေထာက္ခံမႈေတြလည္း အင္မတန္မွ ေကာင္းပါတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ အေရးႀကီးၿပီဆုိရင္ ေသြးစည္းမယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ဓာတ္က ကြၽန္မတုိ႔ ျပည္သူ၊ ျပည္သားေတြထဲမွာ ရွိၿပီးသားပါ။ ေ၀ဖန္မႈကေတာ့ ေ၀ဖန္မွာပဲ။ အစုိးရ တစ္ခုဆုိတာ အေ၀ဖန္မခံရဘဲနဲ႔ေတာ့ ဘယ္လုိမွ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ အခု ဒီလုိအင္မတန္မွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္တဲ့ႏုိင္ငံ၊ ခ်မ္းသာေနတဲ့ ႏုိင္ငံမွာေတာင္မွ အစုိးရကုိ မေ၀ဖန္တာရွိလုိ႔လား။ ဒါကေတာ့ ရွင္းေနတာပဲ။ ေ၀ဖန္မခံခ်င္လုိ႔ရွိရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးမလုပ္ဖုိ႔ပဲရွိတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔အေနနဲ႔လည္း ကြၽန္မတုိ႔ ဘာလုပ္ေနတယ္ ဆုိတာကုိ ျပည္သူကုိ အစဥ္တစုိက္ အသိေပးခဲ့ပါတယ္” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျဖၾကားသည္။

အစုိးရကုိ ေ၀ဖန္ပုိင္ခြင့္ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ေ၀ဖန္သည္ ဆုိသည္မွာ တစ္နည္းအားျဖင့္ အစုိးရကုိ တည့္မတ္ေပးၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆုိသည္။

“အစုိးရကုိ ေ၀ဖန္တာေတာ့ ေ၀ဖန္ပုိင္ခြင့္ရွိရမယ္။ ဒီေ၀ဖန္တာလည္း အစုိးရကုိ တစ္နည္းအားျဖင့္ တည့္မတ္ေပးၾကတာ ျဖစ္တယ္။ ေစတနာနဲ႔ ေ၀ဖန္တာလား။ သက္သက္ျပႆနာရွာတာလား ဆုိတာလည္း ဒါကလည္း သိႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိေ၀ဖန္မႈေတြကုိ ၾကည့္လုိက္လုိ႔ရွိရင္ သိႏုိင္ပါတယ္။ အားလုံး ေက်နပ္ေအာင္လုိ႔ေတာ့ ဘယ္အစုိးရမွ မလုပ္ေပးႏုိင္ပါဘူး။ ကြၽန္မတုိ႔ႏုိင္ငံမွာ တုိးတက္မႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ႏုိင္ငံ၏ တည္ၿငိမ္ေရးသည္ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစုအဖြဲ႕မ်ား အားလုံးၾကားတြင္ သဟဇာတျဖစ္ေရး၊ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ေနႏုိင္ေရးသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရခုိင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ကြၽန္မတုိ႔ ရခုိင္မွာဆုိလုိ႔ရွိရင္ တခ်ဳိ႕ေတြသိတာက ရခုိင္နဲ႔ မူဆလင္ပဲသိတာ။ ဒါေပမဲ့ လူမ်ဳိးစုငယ္ေလးေတြလည္း ရွိေသးတယ္။ ဒီလူမ်ဳိးစုငယ္ေလးေတြရဲ႕ ကိစၥက ဘယ္သူကမွ သိပ္ၿပီးေတာ့ စိတ္မ၀င္စားဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္မတုိ႔က စိတ္၀င္စားရမယ္။ စိတ္မ၀င္စားလုိ႔ မရဘူး။ ကြၽန္မတုိ႔အတြက္ အေရးႀကီးတာပဲ။ ေထာင္ဂဏန္းအထိပဲရွိလုိ႔ ဒီလုိသိန္းနဲ႔သန္းနဲ႔ခ်ီၿပီးရွိတဲ့ လူမ်ဳိးစုေလာက္ အေရးမႀကီးဘူးလုိ႔ ဒီလုိစိတ္ဓာတ္ထားလုိ႔ မျဖစ္ဘူး။ ကြၽန္မတုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံသားအားလုံးကုိ ေလးေလးစားစား တန္ဖုိးထားရမယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ခုိလႈံေနေနတဲ့ လူအားလုံးကုိ လုံျခံဳမႈေပးႏုိင္ဖုိ႔ ကြၽန္မတုိ႔ ႀကိဳးစားရမယ္။ ဒါဟာ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း လုပ္လုိ႔ရတဲ့ ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္မတုိ႔ အစုိးရဟာ ဒီေန႔ကေန စတြက္လုိ႔ရွိရင္ ႏွစ္ႏွစ္ေတာင္ မျပည့္ေသးပါဘူး။ ဒီႏွစ္ႏွစ္ မျပည့္ေသးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ရာစုႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီးေတာ့ ရွိခဲ့တဲ့ ျပႆနာကုိ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေျဖရွင္းမယ္ဆုိတာ ဘယ္လုိမွ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး ဆုိတာေတာ့ အားလုံးသေဘာေပါက္လိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ တစ္ဆင့္ခ်င္း တစ္ဆင့္ခ်င္း သြားရမယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ရဲ႕ အဓိကတာ၀န္က ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတစ္ေယာက္ ေျပာခဲ့သလုိေပါ့ေနာ္ ႏုိင္ငံရဲ႕ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြကုိ ကုဖုိ႔။ ဒါဟာ ကြၽန္မတုိ႔အတြက္ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘယ္သူ႔အေပၚမွာမွ အာဃာတ မထားဘဲနဲ႔ အားလုံးအေပၚမွာ ေမတၱာေစတနာ ထားၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံရဲ႕ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြကုိ ကုဖုိ႔ဆုိတာ ဒါဟာ ကြၽန္မတုိ႔အတြက္ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။ ခက္တယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ ေ၀ဖန္ခံရတယ္။ တုိက္ခုိက္ခံရတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ လုပ္ခ်င္တဲ့ပုံစံကုိ မယုံၾကည္ဘူး။ မေလးစားဘူး။ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ဒီလုိေျပာတာေတြလည္း ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္မတုိ႔အခ်င္းခ်င္း ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ အားလုံး၀ုိင္းၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားလုိ႔ရွိရင္ မျဖစ္ေျမာက္စရာ ဘာမွမရွိပါဘူး။ အခု ျပည္ေထာင္စု ၀ုိင္း၀န္းၿပီးေတာ့ လုပ္တယ္ဆုိတာဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္ဟာ သီးသန္႔ေနရာမ်ဳိး တစ္ခုမဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္မတုိ႔ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိလုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးဟာ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလုံးရဲ႕ အေရးပဲ” ဟု ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရခုိင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံသည္ ဖိအားအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ေ၀ဖန္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ခံေနရေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည့္၀သည့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ျဖစ္ရန္ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ေျပာင္းလဲရန္လုိေၾကာင္းလည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံအတြင္း မွန္ကန္သည့္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ဆန္ရရွိႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကား

မတ္ ၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ MICC – 2 တြင္ က်င္းပသည့္ ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ေဆြးေႏြးပြဲ ၂၀၁၈ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမွာစကားေျပာၾကားစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေဇယ်ာထြန္း)

ႏိုင္ငံအတြင္း မွန္ကန္သည့္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ဆန္ရရွိႏိုင္ရန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

“ဆန္ဟာ ကြၽန္မတို႔ ျပည္သူျပည္သားမ်ားရဲ႕ အဓိက စားသံုးေနတဲ့ အစားအစာ ျဖစ္တာေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီႏုိင္ငံ အတြင္းမွာ မွန္ကန္တဲ့ေစ်းနဲ႔ ဆန္ရႏိုင္ဖို႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါကိုလည္း ကြၽန္မတို႔ ၾကည့္ရပါမယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း ျပည္ပကို ပို႔ကုန္တစ္ခုအေနနဲ႔ ဆန္ဟာ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ရေစမယ့္ ပစၥည္းတစ္ခု အေနနဲ႔လည္း စီးပြားေရး လက္နက္တစ္ခု အေနနဲ႔လည္း ကြၽန္မတို႔ၾကည့္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီႏွစ္ခုစလံုးၾကည့္မွ ကြၽန္မတို႔ဟာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွာပါ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

မတ္ ၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC-2 တြင္က်င္းပသည့္ ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ ေဆြးေႏြးပြဲ (၂၀၁၈) တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ အထက္ပါကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ ရဲရဲ၀့ံ၀ံ့ျဖင့္ စြန္႔စားကာ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကို သံုးရဲ၊ ရွာရဲရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၏ ဘိုးဘြားမ်ား လုပ္ခဲ့သည့္အတိုင္း အျမဲလုပ္သြားမည္ဆိုသည့္စိတ္ မရွိဘဲ ယခင္ကထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ရန္ႏွင့္ လက္ရွိ ကမၻာႀကီးႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ရန္ နည္းလမ္းသစ္မ်ားရွာျခင္းသည္ အင္မတန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

၎က “ဆန္စပါးက႑က ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးတယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ ထူးထူးေထြေထြေျပာဖို႔ မလိုပါဘူး။ ကြၽန္မတို႔ အစိုးရအေနနဲ႔လည္း ျပည္သူလူထုကို အႏိုင္က်င့္ဖို႔ဆိုတာဟာ ကြၽန္မတို႔ လံုး၀စိတ္ထဲမွာ မရွိပါဘူး။ ျပည္သူကလည္း အစုိးရကို အႏုိင္က်င့္ခ်င္တဲ့စိတ္ မရွိဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ ထိုနည္းတူပဲ ဆန္ကုန္သည္ႀကီး ေတြကလည္း ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးေတြကို အႏုိင္က်င့္ခ်င္တဲ့စိတ္ မရွိရဘူး။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြကလည္း ဆန္ကုန္သည္ႀကီးေတြ အႏုိင္က်င့္ခ်င္တဲ့စိတ္ မရွိရဘူး။ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦးကို ရန္သူလို မျမင္ဘဲနဲ႔ မိတ္ေဆြေတြလို၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္လိုျမင္မွသာ အဆင္ေျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္က တိုးတက္မွ တစ္ဖက္ကလည္း ေအာင္ျမင္ႏုိင္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြနဲ႔ ကြၽန္မတို႔ လုပ္သြားမယ္လို႔ဆိုရင္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ ဆိုတာဟာ မလြဲမေသြျဖစ္မယ့္ ကိစၥပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

မတ္ ၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC-2 တြင္က်င္းပသည့္ ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ ေဆြးေႏြးပြဲ (၂၀၁၈) ျပဳလုပ္ေနစဥ္

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ဳိး႐ိုးမွ ေပါက္ဖြားလာသည့္ လူငယ္မ်ားသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရး က႑တြင္ေနၿပီး တိုးတက္၊ ေခတ္မီႏုိင္သည္ဆိုသည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ား ျဖစ္လာေစခ်င္ေၾကာင္း၊ နည္းလမ္းသစ္မ်ား ရွာေဖြရာတြင္ ပတ္၀န္းက်င္အား မထိခိုက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာတတ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္မတို႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ကို အားေပးခ်င္တယ္။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုေတာ့ ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးမ်ားဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ မိသားစုမ်ား လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးျခင္းရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးျခင္းရဲ႕ တန္ဖိုးကိုလည္း နားလည္ေအာင္ လုပ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီဟာကိုလည္း ကြၽန္မတို႔ အစိုးရလည္း ဒီဘက္မွာ ကူညီမစ ေပးေစခ်င္တယ္။ လယ္ယာက႑ ဆိုတာဟာ အထင္ေသးစရာက႑ မဟုတ္ဘူး။ လယ္ယာက႑မွာ နည္းပညာအမ်ဳိးမ်ဳိး တိုးတက္ႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြလည္း ရွိတယ္။ ဒီလိုတိုးတက္ျခင္းအားျဖင့္ ကြၽန္မတို႔ ႏုိင္ငံဟာ တျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔မတူ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး က႑ကို အေျခခံတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေအာင္လို႔ ကြၽန္မတို႔ မလုပ္ႏိုင္ဘူးလား။ ဒါေတြကို ကြၽန္မတို႔ကေနၿပီးေတာ့ တီထြင္ဥာဏ္နဲ႔ ရဲရဲရင့္ရင့္ စဥ္းစားၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေစခ်င္ပါတယ္” ဟု  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ “အခုဆိုရင္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြကို ဘာသီးႏွံစိုက္ပါလို႔ မေျပာတာဟာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားဟာ ကိုယ့္ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကို ကိုယ္နားလည္တယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ေျမရဲ႕ အေကာင္းဆံုး အေျခအေနေတြကို ဘယ္လိုျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမလဲဆိုတာ နားလည္တယ္ဆုိတဲ့ အေျခခံ ယံုၾကည္ခ်က္အရ ကြၽန္မတို႔ဟာ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ စိုက္ခ်င္တဲ့ဟာ စိုက္ၾကပါ။ သို႔ေသာ္ ကိုယ့္အက်ဳိး၊ အမ်ားအက်ဳိးကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ စိုက္ၾကပါလို႔ ကြၽန္မေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အစိုးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုျခင္းတို႔ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပံုစံကို ေျပာင္းလဲမည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကား

Myanmar Development Effectiveness Roundtable အခမ္းအနားကို ေတြ႕ရစဥ္

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အစိုးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုျခင္းတို႔ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပံုစံကို ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီေတြ ေပးအပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းေတြရဲ႕ စိတ္ေကာင္းေစတနာေတြကို အသိအမွတ္ျပဳသလို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိဖို႔  ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ မိမိတို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီမ်ား ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕က မ်က္ျခည္မျပတ္ခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ မိမိတို႔အတြက္ အဓိကက်တဲ့ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ ပုဂၢလိကက႑ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ အတူတကြ လက္တြဲသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ဘ႑ာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အစိုးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပုံစံကို ကြၽန္မတို႔ ေျပာင္းလဲသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က  ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC-2 ခန္းမတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အလွဴရွင္ႏုိင္ငံမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီမ်ား ထိေရာက္မႈရွိေစေရး ေဆြးေႏြးပြဲ Myanmar Development Effectiveness Roundtable တြင္ ယင္းကဲ့သ႔ို ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မိမိတို႔၏ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီဆိုင္ရာမူ၀ါဒ (DAP) တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားၿပီး ယင္းမူ၀ါဒကို အခမ္းအနားတြင္ တရား၀င္ မိတ္ဆက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါမူ၀ါဒသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ပထမဆုံး ထုတ္ျပန္သည့္ မူ၀ါဒျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ျပည္ သူလူထုေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီေတြကို အက်ဳိးရွိထိေရာက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အသုံးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ၿပီးျပည့္စုံသည့္မူ၀ါဒ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

“DAP ကို ေရးဆြဲရာမွာ ဒီဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီကို သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး အကဲျဖတ္မႈလုပ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို မခ်န္လွပ္ခဲ့ဘဲ ထိေရာက္တဲ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြျဖစ္ေစဖို႔ DACU ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြ၊ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရရွိတဲ့ အကူအညီေတြကို မိမိတို႔ပိုင္အျဖစ္ ပိုမိုစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေအာင္ တာ၀န္ေပးလိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဒီ DAP ကို ေရးဆြဲခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိအေနနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီဆိုင္ရာမူ၀ါဒ ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့တာကို အထူးပင္ ေက်နပ္မိပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ား အေနနဲ႔လည္း ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ မူ၀ါဒအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ကြၽန္မအေနနဲ႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီမ်ား ရယူရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသခ်ာသည့္ ညိႇႏႈိင္းမႈရွိရန္ႏွင့္  ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ က႑အလိုက္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႕မ်ားသည္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔အခန္းက႑တြင္ အေကာင္းဆုံး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ က႑ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားနဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အခ်ဳိ႕က ဘ႑ာေငြ ကုန္က်စရိတ္ေတြကို ျပဳစုေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟုလို႔ သိရၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ဒါဟာ အေရးႀကီးတဲ့ လုပ္ငန္းပါ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ တစ္ႏွစ္စာ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘတ္ဂ်က္စက္၀န္းကေန ကြၽန္မတို႔ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ကာလရွည္၊ ကာလလတ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက်က် စဥ္းစားၿပီး စီမံကိန္း ခ်မွတ္သြားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ က႑ဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေရး အဖြဲ႕မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ သြားေစလိုေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ၎တို႔သည္ ေရွ႕တန္းမွ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေတြးအျမင္မ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကိုလည္း ႀကိဳဆိုတန္ဖိုးထားေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

 

ႏုိင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ားကို ရန္ကုန္မွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ရန္ အတြက္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္က ႏို္င္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ ျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ား ေနျပည္ေတာ္ သံတမန္ဇုန္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ေနျပည္ေတာ္ သံတမန္ဇုန္ ေျမယာမူ၀ါဒဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္း အစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- MOFA)

ႏုိင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ားကို ရန္ကုန္မွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္က က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ႏုိင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ား ေနျပည္ေတာ္သံတမန္ဇုန္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ေနျပည္ေတာ္သံတမန္ဇုန္ ေျမယာမူ၀ါဒဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆုိပါ ေနျပည္ေတာ္သံတမန္ဇုန္ ေျမယာမူ၀ါဒဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာရာ၌ ေနျပည္ေတာ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အစုိးရ႐ံုးစိုက္သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ားကို ရန္ကုန္မွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ႏုိင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေနထုိင္မႈ စသည္တို႔ ပိုမုိအဆင္ေျပေစရန္ အတြက္လည္းေကာင္း၊ သံ႐ံုးမ်ားမွ အဆုိျပဳ တင္ျပခ်က္မ်ားမွ လက္ေတြ႕တြင္ ျဖစ္ႏုိင္မည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ လည္းေကာင္း မူ၀ါဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားကို ပိုမိုျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းျဖင့္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

ထို႔ေနာက္ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန အသီးသီးမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီတုိ႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႏိုင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ား ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ ႏုိင္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ဆုိသည္။

အဆုိပါ အစည္းအေ၀းသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔မွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီဥကၠ႒၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

 

လက္နက္မ်ား ခဏေဘးဖယ္ၿပီး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး စားပြဲ၀ိုင္းမ်ားတြင္ မိသားစုအခ်င္းခ်င္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကည့္ကာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရးစတင္မႈ အသစ္တစ္ခု အစျပဳေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကား

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ံုးတို႔ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနား၌ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇယ်ာထြန္း)

လက္နက္မ်ား ခဏေဘးဖယ္ၿပီး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး စားပြဲ၀ိုင္းမ်ားတြင္ မိသားစုအခ်င္းခ်င္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကည့္ကာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရး စတင္မႈ အသစ္တစ္ခုကို အစျပဳေပးရန္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန ဥကၠ႒၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ MICC-2 တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ံုးတို႔ ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ၎ကထုိသုိ႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ အဖြဲ႕အေရအတြက္ မမ်ားလွေသာ္လည္း ယခုလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနား ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေလွ်ာက္လွမ္းလာခဲ့သည့္ခရီးသည္ မလြယ္ကူလွေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အနာဂတ္တြင္ ေပၚထြန္းလာမည့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ အုတ္ျမစ္ကို အတူတကြ လက္တြဲၿပီး စိုက္ထူၾကရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္လိုက္ေသာ ေျခလွမ္းတစ္လွမ္း ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆုိပါ ေျခတစ္လွမ္းကို ရဲရဲႀကီး တက္လွမ္းလိုက္သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံးတို႔ကို ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ NCA သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ လမ္းဆုံးမဟုတ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ အစ၊ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အစ၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ေလၽွာ႔ခ်ျခင္းမ်ား၏အစ၊ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ အေျဖရွာမည့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္၏ အစပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကား အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီခ်က္ (Bilateral Agreement) မ်ားရွိခဲ့သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားအား သိေစခ်င္သည္မွာ အဆုိပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ား ျဖစ္လာပါက မည္သုိ႔ညိႇႏႈိင္း ေျဖရွင္းမည္ ဆုိသည္ကုိ ေျဖရွင္းေရးယႏၲရားမ်ား မပါေၾကာင္း၊ NCA ဆိုသည္မွာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္၊ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါက တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ လက္နက္ကိုင္ေျဖရွင္းခဲ့သည့္ အေျခအေနမွသည္ စားပြဲ၀ိုင္းတြင္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းႏိုင္ေအာင္ စတင္လိုက္သည့္ စတင္ျခင္းအသစ္ဟု ေျပာခ်င္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

“အတိတ္က သံသယေတြ၊ အာဃာတေတြ ပစၥဳပၸန္အေပၚ အရိပ္ထိုးတတ္ ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ လူ႔သဘာ၀အရ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္မတို႔အားလုံး ၿပီးခဲ့တဲ့ အတိတ္ကို သင္ခန္းစာယူၿပီး တိုင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္၊ ကြၽန္မတို႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ ေရွ႕ကိုေျခလွမ္းတစ္လွမ္း ရဲရဲႀကီး လွမ္းလိုက္ဖို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ လက္နက္ေတြ ခဏေဘးဖယ္ၿပီး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး စားပြဲ၀ိုင္းေတြမွာ မိသားစုအခ်င္းခ်င္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကည့္ၾကဖို႔၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရးအတြက္ စတင္မႈအသစ္ တစ္ခုကို အစျပဳေပးၾကဖို႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ အားလုံးသေဘာတူ လက္ခံႏိုင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ (၂၁) ရာစု ပင္လုံညီလာခံ လမ္းေၾကာင္းကို မမွိတ္မသုန္ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းသြားဖို႔ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုအခက္အခဲမ်ိဳး၊ ဘယ္လို စိန္ေခၚမႈမ်ိဳး ၾကဳံေတြရသည္ျဖစ္ေစ ဖက္ဒရယ္ပန္းတိုင္ အေပ်ာက္မခံဘဲ ေျခလွမ္းမွန္မွန္နဲ႔ ေရွ႕ကိုဆက္ၿပီး ေလွ်ာက္လွမ္းသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ေျပာလိုပါတယ္” ဟု  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ မိမိတို႔၏ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးပန္းတိုင္ ဖက္ဒရယ္ခရီးသည္ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ သာသာယာယာႏွင့္ ျဖတ္သန္းရမည္ မဟုတ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးသည္ တာေ၀းခရီး ျဖစ္သည့္အတြက္ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈသည္ အရင္းခံျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဖက္ဒရယ္ ဆိုသည္မွာ သမိုင္း၏ လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ထြက္ရပ္လမ္း တစ္ရပ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိေနခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ ဖက္ဒရယ္မ်ဳိးနည္းဟု ေမးပါက မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ၊ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲမည့္ ညီညြတ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကုိ ထိန္းသိမ္းေပးႏုိင္မည့္ ဖက္ဒရယ္မ်ဳိးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာေပၚတြင္ ႏုိင္ငံအားလုံးအတြက္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေစမည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ မရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံ၊ ကြၽန္မတို႔ ႏိုင္ငံသားေတြ ညီညြတ္ဖို႔လိုတယ္။ ညီညြတ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုေတြကသာ ဖက္ဒရယ္ကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ေရရွည္က်င့္သုံး ထိန္းသိမ္းႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ နားလည္မႈနဲ႔ ယုံၾကည္မႈေတြကို ဦးစြာတည္ေဆာက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း က်န္ရွိေနေသးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ စားပြဲ၀ိုင္းေတြကို လာေရာက္ၾကဖို႔ ညႇိႏႈိင္းေန၊ ဖိတ္ေခၚေနတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္သူမ်ားက ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံကို ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ႀကီးႀကီးျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကၿပီး မိမိတို႔၏ တုဖက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ မာန္မာနႏွင့္ အာဃာတ တိုးတိုက္မႈမ်ားကို ျပည္သူမ်ားက အကဲျဖတ္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတိတ္၌သာခဲ့သည္မ်ား၊ နာခဲ့သည္မ်ား ျပန္လည္သယ္ေဆာင္ေနဦးမည္ ဆုိပါက မိမိတို႔၏ ညီညြတ္ေရးကို ပိုမိုကြဲဟေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည့္ Freedom of the City ဂုဏ္ျပဳဆုကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရန္ နယူးကာဆယ္ၿမိဳ႕ ေကာင္စီအဖြဲ႕ မဲခြဲဆံုးျဖတ္

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ထားခဲ့သည့္ Freedom of the City ဂုဏ္ျပဳဆုကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရန္ နယူးကာဆယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေကာင္စီအဖြဲ႕က မဲခြဲဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္တို႔အတြက္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ရပ္တည္အားေပး ေထာက္ခံခဲ့မႈမ်ားအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ နယူးကာဆယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေကာင္စီက Freedom of Newcastle ဂုဏ္ျပဳဆုကို ၄င္းေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သူမအေနျဖင့္ ဘဂါၤလီမြတ္ဆလင္မ်ား (မူရင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဟု သံုးႏႈန္းထား) ဖိႏွိပ္ခံရမႈအေပၚ မသိက်ိဳးကၽြန္ ျပဳလုပ္ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ နယူးကာဆယ္ၿမိဳ႕ ေကာင္စီအဖြဲ႕က ေပးအပ္ခဲ့သည့္ဆုကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ ထားခဲ့သည့္ ဂုဏ္ျပဳဆုကို ရုပ္သိမ္းေရးအတြက္ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္ ညပိုင္းက ေကာင္စီအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း နယူးကာဆယ္ေကာင္စီ အႀကီးအကဲ နစ္ဖို႔ဘ္စ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ နစ္ဖို႔ဘ္စ္က မိမိတို႔အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ရျခင္းအေပၚ မ်ားစြာစိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရေၾကာင္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ မ်ားစြာႀကိဳးစား ရုန္းကန္ခဲ့ရမႈအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ မွန္ကန္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က သူမကို ယင္းကဲ့သုိ႔ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႔ နယူးကာဆယ္ၿမိဳ႕ ေကာင္စီအဖြဲ႕မွ ဂုဏ္ျပဳဆု ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္း ျဖစ္ရပ္မွာ ၄င္းတို႔သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပထမဆံုးလည္းျဖစ္သည္။

နယူးကာဆယ္ၿမိဳ႕ေကာင္စီက ေပးအပ္သည့္ Freedom of the City ဂုဏ္ျပဳဆုကို နာမည္ေက်ာ္ၾကားသူမ်ား ျဖစ္သည့္ နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလား၊ ေဘာ့ဂဲေဒါ့ဖ္ႏွင့္ အန္ဒရီဆာခါေရာ့ဗ္တို႔လည္း ရရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: Chronicle, ITV

စြမ္းအင္က႑တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ နည္းေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြသြားႏုိင္ေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္ (UNEP) ၏ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဆြးေႏြး

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကုလသမဂၢ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္၏ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးနွင့္ ကုလသမဂၢ ဒုတိယ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr.Erik Solheim အား လက္ခံေတြ႕ဆံုစဥ္ (Photo – MOFA Myanmar)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္က႑တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈနည္းေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေဆာင္ရြက္ သြားႏုိင္ေရး ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္ (UNEP) ၏ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ကုလသမဂၢ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္ (United Nations Enviroment Programme – UNEP) ၏ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးနွင့္ ကုလသမဂၢ ဒုတိယအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr.Erik Sholheim အား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ UNEP ႏွင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္က႑တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈနည္းေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္ သီးႏွံထုတ္ကုန္ ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈပမာဏ အျမင့္ဆုံးမွာ ၃၁၈၉ မဂၢါ၀ပ္ ခန႔္ရွိၿပီး အဆိုပါ လိုအပ္ခ်က္ကို ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံ၁၇ ႐ုံႏွင့္ အပူစြမ္းအင္သုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ ၁၅ ႐ုံ တို႔မွ ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ႏွစ္အလိုက္ ဓာတ္အားတိုးတက္သုံးစြဲႏႈန္းမွာ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ေနၿပီး ၂၀၂၀- ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ၄၅၃၁ မဂၢါ၀ပ္ထိ သုံးစြဲမည္ဟု ခန႔္မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ၃၁၈၉ မဂၢါ၀ပ္အထိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္၍ ၁၃၄၂ မဂၢါ၀ပ္ထပ္မံ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စက္႐ုံသံုး႐ုံမွ ၄၃၉ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စက္ ႐ုံေလး႐ုံမွ ၇၅၀ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စက္႐ုံသံုး႐ုံမွ ၂၆၀ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ စက္႐ုံငါး႐ုံမွ ၉၇၁ မဂၢါ၀ပ္ႏွင့္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ စက္႐ုံငါး႐ုံမွ ၈၉၁ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါစက္႐ုံမ်ား ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈတြင္ ေရအားစက္႐ုံမ်ား ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ HFO စက္႐ုံမ်ား ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သုံး စက္႐ုံမ်ား ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀၊ LNG စက္႐ုံ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ Solar စက္႐ုံ ငါးရာခုိင္ႏႈန္း ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မီးသုံးစြဲသူ ၁၀ ဒသမ ၈၇၇ သန္းအနက္ ၄ ဒသမ ၂၈၉ သန္း (၃၉ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္း) လွ်ပ္စစ္မီးရရွိၿပီး ၆ ဒသမ ၅၈၈ သန္း မီးရရွိရန္ က်န္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိဳ႕အေနျဖင့္ ၄၈၂ ၿမိဳ႕အနက္ ဓာတ္အားစနစ္မွ ၿမိဳ႕ ၃၅၀ မီးရရွိၿပီး အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ က်န္ ၁၃၂  ၿမိဳ႕ မီးရရွိထားေၾကာင္း၊ ေက်းရြာမ်ား အေနျဖင့္ ၆၃၇၃၇ ရြာရွိသည့္ အနက္ ၃၂၂၂၈ ရြာ မီးရရွိၿပီး ၃၁၅၀၉ ရြာ က်န္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

 

တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရိွ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ျခံ၀င္း အတြင္းသို႔ မီးေလာင္ေစႏိုင္သည့္ပုလင္း ပစ္သြင္းခဲ့သူမွာ စိတ္ေရာဂါေ၀ဒနာရွင္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရ

တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ေရွ႕တြင္ လုံျခံဳေရးမ်ား ေစာင့္ၾကပ္ေနသည္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ပုံႀကီး)၊ က်ဴးလြန္သည္ဟု ယူဆရသူအား ေတြ႕ရစဥ္ (ပုံေသး)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရိွ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ျခံ၀င္းအတြင္းသို႔ မီးေလာင္ေစႏိုင္သည့္ပုလင္း ပစ္သြင္းခဲ့သူကို ဖမ္းဆီးရမိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ ဗဟန္းၿမိဳ႕ နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ထံမွ သိရသည္။

“က်ဴးလြန္သူကိုမိပါၿပီ။ သူက ေျမာက္ဒဂံုမွာေနတယ္။ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္မွာ ေနတယ္လို႔ သိရတယ္။ သူ႔မွာ မိသားစုရိွပါတယ္။ ျမကြၽန္းသာမွာ ညေစာင့္လုံျခံဳေရး လုပ္ပါတယ္လို႔ သိရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခုလုပ္ေနတာလား။ အရင္ကလုပ္ခဲ့ဖူးတာလား ဆိုတာေတာ့ ေသခ်ာအတိအက် မသိရေသးဘူး။ မိတာကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ အျခားအခ်က္အလက္ေတြကိုေတာ့ ရဲက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မေျပာေသးဘူး” ဟု ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

ဖမ္းဆီးရမိသူမွာ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ၀င္းႏိုင္  (၄၂ႏွစ္) ဆိုသူျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ျမကြၽန္းသာတြင္ ညေစာင့္လံုျခံဳေရး အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္သူ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကနဦးသတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ဖမ္းဆီးရမိသူမွာ ျမကြၽန္းသာပန္းျခံတြင္ ညေစာင့္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ၿပီး ၎အား ဖမ္းဆီးရမိခ်ိန္တြင္ အခင္းျဖစ္စဥ္က ၀တ္ဆင္ထားသည့္ အက်ႌကို ၀တ္ဆင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

မီးေလာင္ေစႏိုင္သည့္ပုလင္း ပစ္သြင္းခ့ဲသူ ၀င္းႏိုင္မွာ ရြာသာႀကီး စိတ္က်န္းမာေရး ေဆး႐ံုတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က တက္ေရာက္ကုသခဲ့သည့္ ေဆးမွတ္တမ္းမ်ား လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ထြက္ေပၚလ်က္ရိွၿပီး ယင္းမွတ္တမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ခဲ့ေသာ္လည္း ဖုန္းျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္း မရိွေပ။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေတာင္ၾကား (၁) ရပ္ကြက္၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရိွ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ျဖစ္သည့္ ျခံအမွတ္ ၅၄/၅၆ သို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲခန္႔က အမ်ဳိးသားတစ္ဦး ေရာက္ရိွလာၿပီး ျခံ၏ယာဘက္ေထာင့္နားမွေန၍ ျခံအတြင္းသို႔ မီးေလာင္ေစႏိုင္သည့္ ပုလင္းတစ္လံုး ပစ္သြင္းခဲ့ၿပီး အဆိုပါ အမ်ိဳးသားမွာ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ပစ္သြင္းခဲ့သျဖင့္ ျခံ၀င္းအတြင္း ျခံေစာင့္တဲအနီးရိွ ေရပိုက္တစ္ေခ်ာင္း မီးစြဲေလာင္ခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရရိွသူ မရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရၿပီး အဆိုပါျဖစ္စဥ္မွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို ဗဟန္းၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ (ပ)၆၄/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၄၃၆ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေနအိမ္သို႔ မီးေလာင္ေစႏိုင္သည့္ ပုလင္းပစ္သြင္းခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ေနအိမ္ေရွ႕၌ လုံျခံဳေရးမ်ားကို တင္းက်ပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေနအိမ္ေရွ႕ ပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ သြပ္ႀကိဳးအကာအရံမ်ား မ်ားျပားစြာခ်ထားျခင္း၊ လုံျခံဳေရး ရယူေနသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို အင္အားတိုးျမႇင့္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။