အဂတိႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္နပ္စာမက္မိပါက တစ္သက္စာခံရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔တည္ေဆာက္ထားသည့္သိကၡာကို ခဏတစ္ျဖဳတ္ရိကၡာႏွင့္ မလဲၾကရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္ တုိက္တြန္း

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတစ္ခုတြင္ တကယ္သန္႔ရွင္းသည့္အစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္သည့္အစိုးရျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ အဂတိကင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး အဂတိကင္းေစရန္အတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဂတိႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္နပ္စာမက္မိပါက တစ္သက္စာ ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔ တည္ေဆာက္ထားသည့္သိကၡာကို ခဏတစ္ျဖဳတ္ ရိကၡာႏွင့္ မလဲၾကရန္ ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က တုိက္တြန္း ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္ နံနက္ ၁၀  နာရီခန္႔က စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မုံရြာခ႐ိုင္ မုံရြာၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေဆာင္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး စသည့္ မ႑ိဳင္ႀကီး သုံးခုႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦး၀င္းျမင့္က အထက္ပါအတုိင္းေျပာၾကားသြားေၾကာင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ေဆာင္သည့္အခါတြင္ ဘယ္သူ႔မို႔လို႔ ေလွ်ာ့ေပးျခင္း၊ ဘယ္သူ႔မို႔လို႔ ကာကြယ္ေပးျခင္းဆိုတာမ်ဳိး မရွိေၾကာင္း  ၎က ဆိုသည္။

“အဂတိမွာလည္း အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ေျပာတယ္ေပါ့။ ဒါကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံမွာ တာ၀န္ယူေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အားလုံးတာ၀န္ယူတဲ့ ပုဂၢိဳလ္အသီးသီးဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာပါမယ္။ အခ်ဳိ႕က ေျပာတယ္။အဲဒါဘယ္သူ႔မို႔လို႔ ေလွ်ာ့ေပးတယ္။ဘယ္သူ႔မို႔လို႔ သူ႔လူမို႔လို႔ ကိုယ့္လူမို႔လို႔ ကာကြယ္ေပးတယ္။ မကာကြယ္ေပးဘူး။ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္တဲ့အခါမွာ ဘယ္သူ႔မို႔လို႔ေလ်ာ့ေပးတယ္။ ဘယ္သူ႔မုိ႔လို႔ ကာကြယ္ေပးတယ္။ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မရွိပါဘူး။ တစ္နပ္စာနဲ႔တစ္သက္စာခံသြားရမွာကိုေတာ့ ေခါင္းထဲမွာစဥ္းစားထားပါ။ ဒါကေတာ့ ေရွာင္ၾကဥ္ဖုိ႔လိုတယ္။တစ္နပ္စာေလးကို မက္မိရင္ေတာ့ တစ္သက္စာေတာ့ခံရမွာ အမွန္ပါ ဘဲ။ အဲဒီေတာ့ ကိုယ္တည္ေဆာက္ထားတဲ့ သိကၡာကို ခဏတစ္ျဖဳတ္ ရိကၡာနဲ႔ေတာ့ မလဲၾကပါနဲ႔” ဟု ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အဂတိသည္ ဓေလ့သဖြယ္ စြဲကပ္သည့္အခါတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အား အသစ္တာ၀န္ေပးထားကာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တိုင္ၾကားမႈမွန္သမွ်အား လုံးကိုတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားက ၀င္ေရာက္မပါေၾကာင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးေတြ႕ခ်က္အစီရင္ခံစာေပၚမူတည္ၿပီး ၎တုိ႔က ဆုံးျဖတ္ေၾကာင္း၊ အဂတိႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္တို႔က ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

၀န္ထမ္းဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းကေန က်ခံထားသည္ လစာ၊ စရိတ္မ်ား ႏွင့္ အျခားခံစားခြင့္မ်ားအား ရလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္၊ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္း၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ အဖြဲ႕အစည္း၏အိတ္ထဲက ပိုက္ဆံ ႏွင့္ ေပးထားျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားအားလုံး၏ဘ႑ာအခြန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအားလုံးက ျပန္လည္ေပးထားတာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားအားလုံး အေပၚမွာပဲ အလုပ္ေကြၽးျပဳရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၀န္ထမ္းဆိုသည္မွာ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားရွိၿပီး ယင္းႏွစ္မ်ဳိးသည္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းႏွင့္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းဆိုသည္မွာ ၀န္ထမ္းဆိုင္ရာတစ္ခုခုအရ ဖြဲ႕စည္းပုံစည္းမ်ဥ္းအရ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးထားသူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းဆိုသည္မွာ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးတို႔တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျပည္သူက တာ၀န္ေပးထားသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းဆိုသည္မွာ  ျပည္သူ၏လုပ္ငန္း ဆုိင္ရာမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

မည္သည့္၀န္ထမ္းပဲျဖစ္ျဖစ္ အခြင့္အေရးႏွင့္တြဲကာ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕က တြန္႔ဆုတ္ေနျခင္း၊ ၀န္ေလးျခင္း၊ ခုခံေနျခင္း၊ ျငင္းဆန္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားလည္း ရွိေကာင္း ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါအထဲတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ား မပါေစခ်င္ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ ပါ၀င္သည့္ အစိုးရပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္တရားစီရင္ေရးအပိုင္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ကို ေပးထားသည့္ တာ၀န္သည္ ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈအေပၚမွာ သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လစာခံစားၿပီး၊ ၾကြား၀ါၿပီး၊ သာယာမႈအတြက္ မဟုတ္ဆိုသည္ကိုေခါင္းထဲတြင္ ျမဲျမဲစြဲေစခ်င္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္တြင္ ျပည္သူကုိ ဗဟုိျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒီမုိကေရစီသမားဟုေျပာကာ ျပည္သူကုိဗဟုိမျပဳဘဲ ဖိစီးညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားမ်ဳိး မျဖစ္ေစလုိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္ ေျပာၾကား

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္က စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး မံုရြာၿမိဳ႕၌ ဌာနဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္

ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္တြင္ ျပည္သူကုိ ဗဟုိျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီသမားဟု ေျပာကာ ျပည္သူကို ဗဟိုမျပဳဘဲ ဖိစီးညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားမ်ိဳး မျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မုံရြာခ႐ိုင္ မုံရြာၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေဆာင္တြင္ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ထုိသုိ႔ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုသည့္ အခ်က္သုံးခ်က္သည္ ဒြန္တြဲေနေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈမရွိဘဲ တရားဥပေဒအား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရလွ်င္ လူ႔အခြင္႔အေရးသည္လည္း ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအား အေထာက္အကူျပဳသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို အေထာက္အကူျပဳတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခါမွာ စီမံခန္႔ခြဲတဲ့အခါမွာ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တဲ့ ဖိစီးႏွိပ္စက္တဲ့ ယႏၲရားမ်ဳိး မျဖစ္ေစလိုပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီက်င္႔စဥ္မွာ ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳရမယ္။ ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳတဲ့ အခါက်ေတာ့ ဒီမိုကေရစီသမားလို႔ ေျပာၿပီးေတာ့ ျပည္သူကို ဗဟိုမျပဳဘဲနဲ႔ ဖိစီးႏွိပ္စက္မယ္။ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားမ်ဳိး မျဖစ္ေစလိုပါဘူး။ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဆႏၵပါ” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ မည္သည့္အခါမွ် အာဏာရွင္စနစ္ ျပန္လည္ထြန္းကားျခင္း မရွိေစရဆိုသည့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ႔သို႔ မူ၀ါဒခ်မွတ္ၿပီးေနာက္ မိမိတုိ႔အုပ္ခ်ဳပ္စီမံသည့္ အခါတြင္ ျပည္သူကို ဟိန္းေဟာက္ျခင္း၊ ေျခာက္လွန္႔ျခင္း၊ ဖိစီးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ ခ်မွတ္ခဲ႔သည့္ မူ၀ါဒအား ျပန္လည္ဖ်က္ဆီးရာ ေရာက္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆုိသည္မွာ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားအားလုံး၏ လိုလားေတာင့္တေနသည့္ ဆႏၵျဖစ္ၿပီး ယင္းဆႏၵကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အားလုံးတာ၀န္ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ တြန္႔ဆုတ္ျခင္း၊ ၀န္ေလးေနျခင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ စိုးရိမ္ေနျခင္းမ်ား ရွိေနသကဲ့သုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ စိုးရိမ္စရာ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားသည္။

“အခ်ိဳ႕ကလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟာ ျခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုလို႔ ထင္ေကာင္းထင္ႏိုင္ပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟာ အမွန္တကယ္ေတာ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အတြက္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားေတြ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင္႔အေရး ရရွိဖို႔အတြက္ အခြင့္ေကာင္း အခါေကာင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံအတြက္ မရွိမျဖစ္ မလုပ္မျဖစ္ တကယ္လိုအပ္တဲ့ အလုပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို အားလုံးကို နားလည္သေဘာေပါက္ ေစခ်င္ပါတယ္။ အနာဂတ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မူ၀ါဒေတြ ခ်ခဲ့ပါတယ္။ မူ၀ါဒေတြခ်တဲ့ အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ မူ၀ါဒေတြကို စိတ္ကူးတည့္တိုင္း ေရာ္ရမ္းမွန္းဆၿပီးေတာ့ ခ်ခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ ေရစီးေၾကာင္းတြင္ လိုက္ပါကာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ မရွိပါက ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အလားတူ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသား အားလုံးသည္လည္း လူေနမႈ အဆင္႔အတန္းမ်ား ျမင္႔မားကာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးမ်ားလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္တိုင္းျပည္တြင္ တာ၀န္ရွိသည့္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အသီးသီးမ်ား အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ပန္းတုိင္ရွိေၾကာင္း၊ အနာဂတ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျမင္ႏိုင္သည့္ ျမင္ကြင္းလည္းရွိေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရး တရားမွ်တမႈ၊ စီးပြားေရး တရားမွ်တမႈ၊ လူမႈေရး တရားမွ်တမႈမ်ားျဖစ္ေအာင္ စီမံေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ အခြင္႔အလမ္း ညီမွ်မႈ၊ အဆင့္အတန္း ညီမွ်မႈ၊ တရားဥပေဒ အရာမ်ားတြင္လည္း ညီမွ်မႈမ်ားျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင္႔က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

 

စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ (၃၂) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းႏွင့္ ဆက္စပ္ အစည္းအေ၀းမ်ားသုိ႔ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္ တက္ေရာက္

စင္ကာပူႏုိင္ငံ၌ ျပဳလုပ္မည့္ (၃၂) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀းႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ား တက္ေရာက္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္ ဧၿပီ ၂၆ ရက္တြင္ ထြက္ခြာစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး)

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္သည္ (၃၂)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀း ႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ား တက္ေရာက္ရန္အတြက္ စင္ကာပူႏုိင္ငံသုိ႔ ဧၿပီ ၂၆ ရက္တြင္ ေရာက္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

စင္ကာပူႏုိင္ငံ၌ က်င္းပမည့္ (၃၂)ႀကိမ္ ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္ ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ဧၿပီ ၂၆ ရက္၊ နံနက္ ၁၁ နာရီ မိနစ္ ၄၀ ခန္႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ အထူးေလယာဥ္ျဖင့္ ထြက္ခြာသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္သည္ (၃၂)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသုိ႔ အျခားအာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ပါ၀င္တက္ေရာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

အဆုိပါအစည္းအေ၀းမ်ားသို႔တက္ေရာက္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္အတူ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ား လုိက္ပါသြားေၾကာင္း သမၼတ႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

စင္ကာပူႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ရန္ ဧၿပီ ၂၆ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္အား ေတြ႕ရစဥ္

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕အား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ဇနီး ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိ၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ၊ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ အျခား တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္၌ ပုိ႔ေဆာင္ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယခု စင္ကာပူ ခရီးစဥ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္အတြက္ ပထမဆုံးႏုိင္ငံျခားခရီးစဥ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။

NLD ပါတီ ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရလက္ထက္တြင္ လာအုိႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံမ်ားက အိမ္ရွင္အျဖစ္က်င္းပခဲ့သည့္ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀းႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိယ္တုိင္ဦးေဆာင္ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု (၃၂) ႀကိမ္ ေျမာက္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္  ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ သမၼတတစ္ဦး ဦးေဆာင္ကာ တက္ေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

စင္ကာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ သတင္းထုတ္ျပန္မႈအရ (၃၂)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀းတြင္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသတြင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ေရေၾကာင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာမ်ားလည္း ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ကုိရီးယားကြၽန္းဆြယ္ လုံျခံဳေရးအေျခအေနႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤါလီအေရးမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု စင္ကာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ သတင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုျပဳလုပ္သည့္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကုိ မေလးရွားႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္ရာဇတ္အေနျဖင့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ရွိေနသျဖင့္ တက္ေရာက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

(၃၂) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀းႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ားအား ဧၿပီ ၂၅ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္ျပႆနာ အေျခအေနဆိုးရြားစြာ ျဖစ္ပြားၿပီး အလြန္ကာလတြင္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀းႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ား၌ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဘဂၤါလီအေရးကိစၥအား ဖိအားေပး ေမးခြန္းထုတ္ေလ့ရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ  မြတ္စလင္အမ်ားစုေနထုိင္သည့္ မေလးရွား၊ ဘ႐ူႏိုင္းႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတုိ႔က ဘဂၤါလီဒုကၡသည္အေရးအား အသားေပး ေဆြးေႏြးရန္ ပံုမွန္တင္ျပျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ (၃၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀းႏွင့္ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္လည္း မေလးရွားႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္ရာဇတ္ဦးေဆာင္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာေခါင္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးရန္ အဆိုျပဳတင္ျပမႈမ်ားရိွခဲ့သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနသည့္ ဌာနဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ၾကပ္မတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ နားမ်က္စိမ်ားျဖစ္သည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑ကုိ အေလးအနက္ထားရန္ လုိေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ျမင္ခ်င္ေတြ႕ခ်င္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္ ကတိျပဳ

Photo : Poll

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနသည့္ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ၾကပ္မတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ နားမ်က္စိမ်ားျဖစ္သည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑ကို အေလးအနက္ထားရန္ လုိေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ျမင္ခ်င္ေတြ႕ခ်င္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ကတိျပဳ ေျပာၾကားသည္။

မတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသည့္ ဦး၀င္းျမင့္သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာျပဳၿပီးေနာက္ ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား ကတိသစၥာျပဳျခင္း အခမ္းအနားျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပုံ – ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံး)

ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဘက္ဘက္တြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနဆဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနရာ က႑အသီးသီးတြင္ အမ်ားႀကီး ဆက္လက္႐ုန္းကန္ ႀကိဳးပမ္းၾကရဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ စာမ်က္ႏွာတြင္လည္း ဖိအားေပးမႈမ်ား၊ ေ၀ဖန္မႈမ်ားႏွင့္ အထင္အျမင္ လြဲမွားေနသည္ကို ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား ေတြ႕ၾကံဳရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားမွာ မနည္းလွေၾကာင္း၊ အရာရာတိုင္းကို လြယ္လင့္တကူ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၿပီး ဦးစားေပးက႑အလိုက္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအ စိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ဦးစားေပး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ေတြျဖစ္တဲ့ (၁) တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးနဲ႔ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားေရး၊ (၂) အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ (၃) ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတို႔ကို ဦးတည္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားသည္။

သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား ကတိသစၥာျပဳျခင္း အခမ္းအနားျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပုံ – ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္)

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က “ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္အခါဟာ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔အညီ ေခတ္ေျပာင္း စနစ္ေျပာင္းကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလရဲ႕ အစပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ဒီေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္ႀကီး ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမြ႕ေစဖို႔  ျပည္သူ ျပည္သားေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ား အားလံုးရဲ႕ ပံုစံက်ေနတဲ့ အေတြးအျမင္ေတြ၊ ပံုေသကားခ်ပ္ အေလ့အထအားလံုးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးၾကဖို႔ အထူးလိုအပ္လွပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနတဲ့ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ၾကပ္မတ္ရပါလိမ့္မယ္။ ယိမ္းယိုင္ေနတဲ့ တရားစီရင္ေရးကို တည့္မတ္ရပါလိမ့္မယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈကို ပိုမိုတိုက္ဖ်က္ရပါလိမ့္မယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္းေတြကို ျမႇင့္တင္ကာကြယ္ ရပါလိမ့္မယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးကို ပိုမိုႏွိမ္နင္းရပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား အေလအလြင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈမရွိေစဖို႔ စီမံခန္႔ခြဲရပါလိမ့္မယ္။ ဥပေဒမဲ့ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရတဲ့ လယ္ယာေျမေတြ ျပန္လည္ရရွိေရး၊ ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကး ရရွိေရးကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ရပါလိမ့္မယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ လူမႈဘ၀ ျမင့္မားတိုးတက္ေရး၊ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ဘ၀ သာယာစိုျပည္ေရး၊ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား အဆင့္ျမင့္ ပညာရပ္မ်ား ဆည္းပူးခြင့္ရရွိေရး စတာေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ရပါလိမ့္မယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္အား သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ႀကိဳဆုိပြဲအခမ္းအနား ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပုံ – စည္သူ)

ထို႔ျပင္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းထားသည့္ အခြင့္အာဏာကို တတ္ႏိုင္သမွ် ပိုင္းျခားက်င့္သံုး ေနၾကသည့္ မ႑ိဳင္ႀကီး သံုးရပ္အၾကား အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈမ်ားျဖင့္ ျပည္သူမ်ား အက်ဳိးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားသည္။

“ဒါ့အျပင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ နားေတြ၊ မ်က္စိေတြျဖစ္တဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကို အေလးအနက္ထားၾကဖို႔၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အလုပ္အေကြၽးျပဳရမယ့္ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ျပည္သူ႔မ႑ိဳင္ကို အေလးအျမတ္ျပဳၾကဖို႔ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ တိုက္တြန္းေျပာၾကား လိုပါတယ္” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနသည့္ လိုအင္ဆႏၵမ်ားကုိ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ မ႑ိဳင္ႀကီးမ်ားအလိုက္ မိမိတို႔အားလံုး ဆထက္ထမ္းပိုး ႀကိဳးပမ္းၾကရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ အလယ္တြင္ မိမိတုိ႔ႏိုင္ငံ၏ပံုရိပ္ ျပန္လည္ေတာက္ပ ျမင့္မားလာေအာင္၊ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာ ပို၍ ပို၍ ျမင့္တက္လာေအာင္ မိမိတုိ႔အားလံုး ဆက္လက္ ႀကိဳးစားၾကရဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ မတ္ ၃၀ ရက္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး)

“ျပည္သူေတြအတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစတဲ့ ႀကိဳးနီစနစ္ေတြ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လႈိက္စားေနတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈေတြကို စနစ္တက် တိုက္ဖ်က္သြားၿပီး ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ စာရိတၱမ႑ိဳင္ကို ခိုင္မာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရတဲ့ အတိတ္က အျဖစ္အပ်က္ေတြ၊ ေက်ာ္လႊားျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ အက်ပ္အတည္းေတြ၊ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ပစၥဳပၸန္နဲ႔ အနာဂတ္အတြက္ မိဘျပည္သူမ်ား လိုလားေတာင့္တေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကို မ်က္ျခည္ျပတ္မခံဘဲ အဂတိတရား ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသေရြ႕ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သမၼတဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ကတိသစၥာျပဳျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္အတူ ဒုတိယသမၼတမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးျမင့္ေဆြ၊ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူတုိ႔လည္း ကတိသစၥာ ျပဳခဲ့သည္။

 

ေရြးေကာက္ခ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕က ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ဒုတိယသမၼတအား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စုံမႈ ရွိ မရွိ စိစစ္ရန္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စုံမႈ ရွိ မရွိ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ကုိ မတ္ ၂၃ ရက္ တြင္ ဖြဲ႕စည္းလုိက္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္႐ုံးက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္ခံျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႕က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္ ဒုတိယသမၼတအား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စုံမႈ ရွိ မရွိ စိစစ္ႏုိင္ရန္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ကုိ အဖြဲ႕၀င္ ခုနစ္ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါစိစစ္ေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္း၀င္းခုိင္သန္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္၊ ေရြးေကာက္ခံျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕မွ ပုလဲမဲဆႏၵနယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္၊ ေရြးေကာက္ခံ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕မွ မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၄) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔၊ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းစုိးတုိ႔ ပါ၀င္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ သမၼတတာ၀န္မွ ႏုတ္ထြက္သြားေသာေၾကာင့္ ၎ေနရာမွာ လစ္လပ္လ်က္ ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သမၼတတစ္ဦးအား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ႏုိင္ရန္ ယခင္ ဦးထင္ေက်ာ္အား သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမျပဳမီ ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕က မတ္ ၂၃ ရက္တြင္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ကာ ဒုတိယသမၼတတစ္ဦးအား ထပ္မံေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ NLD ပါတီ၀င္ တာေမြမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေဟာင္း) ႏွင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးတုိ႔အား သက္ဆုိင္ရာ ပါတီကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီက ဒုတိယသမၼတေလာင္းမ်ားအျဖစ္ အဆုိျပဳတင္သြင္းခဲ့သျဖင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆႏၵမဲလက္မွတ္အသုံးျပဳ၍ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ၌ ေထာက္ခံမဲမ်ားေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦး၀င္းျမင့္အား ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စုံမႈရွိ မရွိ စိစစ္ရန္ စိစစ္ေရး အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးအား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ NLD ပါတီ၀င္ ပုလဲမဲဆႏၵနယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္ႏွင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ ေမာက္မယ္မဲဆႏၵနယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိင္းေငါင္းဆုိင္ ဟိန္းတုိ႔အား သက္ဆုိင္ရာပါတီ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီက အဆုိျပဳခဲ့သျဖင့္ စက္ခလုတ္ အသုံးျပဳကာ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ေထာက္ခံမဲမ်ားေသာ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္အား စိစစ္ေရးအ ဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အလားတူ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ပါ၀င္မည့္  ေရြးေကာက္ခံ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္တစ္ဦးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ NLD ပါတီ၀င္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ (၄) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔အား သက္ဆုိင္ရာပါတီကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက အဆုိျပဳခဲ့ၿပီး အျခားယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္ ကုိယ္စားလွယ္မရွိသျဖင့္ ၎အား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦးထင္ေက်ာ္အေနျဖင့္ သမၼတတာ၀န္မွ အနားယူရန္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးေၾကာင့္ အနားယူျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ဇနီးျဖစ္သူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚစုစုလြင္ ေျပာၾကား

ဦးထင္ေက်ာ္အေနျဖင့္ သမၼတတာ၀န္မွ အနားယူရန္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးေၾကာင့္ အနားယူျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ဇနီးျဖစ္သူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚစုစုလြင္က ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ မတ္ ၂၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ သမၼတေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ေရးအဖဲြ႕တြင္ ပါ၀င္ေသာ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖဲြ႕ အစည္းအေ၀း ဒုတိယပုိင္း အစီအစဥ္ မစတင္မီ သတင္းေထာက္မ်ားကုိ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အခုထြက္တဲ့ကိစၥ၊ အနားယူတဲ့ကိစၥက က်န္းမာေရးအတြက္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ လူေတြေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ေျခာက္လေက်ာ္ေလာက္က သူခြဲစိတ္မႈ ခံယူထားတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ သူက်န္းမာေရး အားနည္းခဲ့ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ သူ စားသင့္၊ စားထိုက္၊ ေနသင့္ ေနထိုက္တဲ့ပံုေတာ့ အန္တီ့စကား နားမေထာင္ဘဲ ေနတာေတာ့ အမွန္ပဲ။ ေနာက္တစ္ခုက ပူတာအိုခရီးက ျပန္လာတဲ့ အခါက်ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ၀မ္းေတြပ်က္၊ ေနမေကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္လေက်ာ္ေလာက္က ေဆး႐ံုမွာသြားၿပီး ေဆးျပန္စစ္ေတာ့ အားလံုး ေကာင္းပါတယ္။ သူလည္း အခု၀ိတ္ျပန္တက္လာတယ္။ အန္တီ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အန္တီတို႔ ဒီလိုနားဖို႔ဆိုတာ ႐ုတ္တရက္ႀကီး လုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ေစာေစာတည္းက ႀကိဳၿပီးေတာ့ စီစဥ္တာပါ” ဟု ေဒၚစုစုလြင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဦးထင္ေက်ာ္အေနျဖင့္ သမၼတတာ၀န္မွ အနားယူျခင္းမွာ ၎၏ဆႏၵေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး သမၼတလုပ္ရန္ မရည္ရြယ္ခဲ့ဘဲ တာ၀န္ေပးေသာေၾကာင့္ အလြန္ဆုံး သုံးလ (သုိ႔မဟုတ္) ေျခာက္လခန္႔ လုပ္ေပးရလိမ့္မည္ဟုသာ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚစုစုလြင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ဘာေၾကာင့္ အနားယူတာလဲဆိုေတာ့ သူ႔ရဲ႕ဆႏၵေပါ့ေနာ္။ သူအနားယူဖို႔ သင့္တယ္လို႔ သူယူဆတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ သူ႔ဆႏၵကလည္း တကယ္လို႔ အနားယူဖို႔ဆိုရင္ အန္တီ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဒီေနရာမွာ အန္တီတို႔ (အန္တီတို႔ဆိုတာ အန္တီအမ်ဳိးသားကို ေျပာတာ) သူအဲဒီေနရာလုပ္ဖို႔ သူဘယ္တုန္းကမွ မရည္ရြယ္ခဲ့ဘူး။ သူ႔ကို ဒီတာ၀န္ကို ေပးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီတာ၀န္ကိုလည္း ေမွ်ာ္မွန္းထားတာကေတာ့ အလြန္ဆံုး သံုးလေလာက္၊ သံုးလထက္လြန္ရင္ ေျခာက္လေလာက္ အဲဒီေလာက္ပဲ သူ႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္အတြက္ သူလုပ္ေပးရလိမ့္မယ္လို႔ သူေမွ်ာ္လင့္တယ္” ဟု ၎ကထပ္မံ ေျပာၾကားသည္။

ဦးထင္ေက်ာ္သည္ သမၼတတာ၀န္မွ အနားယူလိုေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္ ၂၁ ရက္မွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ရာထူးက ႏုတ္ထြက္သြားေၾကာင္း မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ သက္တမ္းေစ့ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မွသာ အၿငိမ္းစား သမၼတေဟာင္းမ်ား အေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ရရွိမည့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ လုံျခံဳေရး အေဆာင္အေယာင္မ်ားကုိ ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အေဆာင္အေယာင္ႏွင့္ သမၼတေဟာင္း ဥပေဒမ်ားအရ သမၼတအျဖစ္ ႏွစ္ျပည့္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ပါက တစ္လုံးတစ္ခဲတည္း ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ ပင္စင္လစာ ရရွိႏုိင္သကဲ့သုိ႔ က်န္းမာေရး အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ႏုတ္ထြက္ပါကလည္း ပင္စင္လစာ မရေသာ္လည္း တစ္လုံးတစ္ခဲတည္း ခ်ီးျမႇင့္ေငြ ရရွိႏုိင္မည္ကာ ဦးထင္ေက်ာ္ အေနျဖင့္ အဆိုပါအခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ခံစားခြင့္မွ် ရရွိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ပင္စင္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဦးထင္ေက်ာ္၏ဇနီး ေဒၚစုစုလြင္က “အန္တီက အဲဒါေတြ မသိဘူး။ ပင္စင္ဆိုတာလည္း အန္တီတို႔ စိတ္မ၀င္စားပါဘူး။ ဘယ္တုန္းကမွ ပင္စင္အတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘာအခြင့္အေရး အတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အန္တီတို႔က စဥ္းစားထားတဲ့သူေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ အန္တီတို႔က တိုင္းျပည္အတြက္ အစ္မ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္) ေျပာသလိုေပါ့။ ကိုယ္ဘာေပးႏုိင္မလဲဘဲ အန္တီတို႔က စဥ္းစားပါတယ္။ တိုင္းျပည္ကေန ဘာရႏိုင္မယ္ဆိုတာ တစ္ခါမွ စဥ္းစားတဲ့ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပုိင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္သူမ်ားတြင္ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ န၀မေျမာက္ သမၼတျဖစ္ၿပီး သမၼတရာထူးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္ ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ရန္ ရက္ပိုင္းအလိုတြင္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယ သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ေရး အစည္းအေ၀း ေခတၱရပ္နားၿပီး မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းရွိ မရွိ စိစစ္ႏုိင္ရန္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္မည့္ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည့္ ပုလဲမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္အား ေတြ႕ရစဥ္

ဒုတိယ သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ရန္ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းကို ယေန႔ (မတ္လ ၂၃ ရက္) နံနက္ပုိင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀း ပထမပိုင္း အစီအစဥ္တြင္ ဒုတိယသမၼတေလာင္းမ်ား အဆိုျပဳျခင္း၊ ေထာက္ခံျခင္းႏွင့္ အဆိုျပဳလႊာကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ထံ တင္ျပျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ဒုတိယသမၼတေလာင္းမ်ားအျဖစ္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၀င္ တာေမြမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း)ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးတုိ႔အား သက္ဆုိင္ရာပါတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီက အဆုိျပဳ တင္ျပထားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းရွိ မရွိ စိစစ္ႏုိင္ရန္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္မည့္ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ၀င္ ပုလဲမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္ ေမာက္မယ္ဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ စုိင္းေငါင္းဆုိင္ဟိန္းတုိ႔အား သက္ဆုိင္ရာပါတီ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီက အဆုိျပဳတင္ျပခဲ့ၿပီး သက္ဆုိင္ရာပါတီ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီက ေထာက္ခံခဲ့သျဖင့္ စက္ခလုပ္အသုံးျပဳ၍ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ေထာက္ခံမဲမ်ားသည့္ ပုလဲမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္အား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းရွိ မရွိ စိစစ္ႏုိင္ရန္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္မည့္ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒တုိ႔က ဒုတိယသမၼတေလာင္း အဆုိျပဳလႊာႏွင့္ ဒုတိယသမၼတေလာင္းမ်ား အမည္စာရင္းျပဳစုရန္ အစည္းအေ၀း ပထမပုိင္းအား ရပ္နားေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀း ဒုတိယပုိင္းကုိ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ျပန္လည္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က ေၾကညာခဲ့သည္။

 

 

 

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အား ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အထူးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ သီးျခားစီ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံု

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အထူးအၾကံေပးပုဂၢဳိလ္အား လက္ခံေတြ႕ဆုံစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – Myanmar President Office Facebook)

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အထူးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ မစၥတာဟီ႐ိုတုိအိဇုမိ ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တုိ႔သည္ ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအိမ္ေတာ္ သံတမန္ေဆာင္ ဧည့္ခန္းမတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အကူအညီျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္း၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္၊ သမၼတ႐ံုး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမင္းသူႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အထူးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ မစၥတာဟီ႐ိုတုိအိဇုမိတုိ႔သည္ အဆုိပါေန႔ နံနက္ပုိင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထုိသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ေပးအပ္မည့္ အကူအညီမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္  ကုလသမဂၢႏွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက (၇၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔တြင္ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ဆက္လက္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ က (၇၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ သ၀ဏ္လႊာ ေပးပို႔ရာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေရွးဦးစြာ (၇၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခါသမယတြင္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ႀကီးအား ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အားလုံးသာတူညီမွ် စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္ေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းမ်ား ေပးပို႔အပ္ပါေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရး၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား အၾကား ခင္မင္ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ဒီမိုကေရစီ အသိုက္အ၀န္း ေပၚေပါက္ေစေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ႀကီးအေနျဖင့္  ထိုသုိ႔ျမင့္ျမတ္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား အစဥ္အျမဲႏွလုံးသြင္း၍ ကမၻာေပၚရွိ ပဋိပကၡမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆက္လက္၍  ယေန႔ေခတ္ ကမၻာ့ေရးရာမ်ားသည္ ကုလသမဂၢ စတင္တည္ေထာင္သည့္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ ခုနစ္စုေက်ာ္က အခ်ိန္ႏွင့္ မ်ားစြာကြာျခားလ်က္ ရွိေသာ္လည္း ကုလသမဂၢ၏ ပဋိညာဥ္ပါ အေျခခံမူမ်ားမွာ ဆက္လက္ဆီေလ်ာ္ မွန္ကန္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈ တိုးတက္ေရးအတြက္ လမ္းျပေျမပုံတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ေျပာင္းလဲလာေသာ အေျခအေနမ်ားအား ထင္ဟပ္ေစရန္ႏွင့္ ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိေစရန္ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢႏွင့္  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ၏ အုတ္ျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢေန႔ အခါသမယမွာ ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားအေပၚ ယုံၾကည္မႈအား ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳလိုေၾကာင္း၊ (၇၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ၏ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ “ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ကမၻာေပၚရွိ လူသားမ်ား အားလုံးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ လူေနမႈဘ၀ ရရွိေရး ျပည္သူမ်ားကို အေလးေပး” ဟူသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ တြန္းအားတစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီး အေနျဖင့္ ယင္း၏အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ က်င့္၀တ္မ်ားကို လက္ကိုင္ျပဳလ်က္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ၏ ဦးစားေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ဆက္လက္ပံ့ပိုး ေပးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းေရး ကတိက၀တ္အျဖစ္ ကမၻာ့ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္ကို အတည္ျပဳ ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ က်ဳိတိုေနာက္ဆက္တြဲ စာခ်ဳပ္၏ ဒိုဟာျပင္ဆင္ခ်က္ကို လက္ခံေၾကာင္း စာခြၽန္လႊာတို႔အား ယခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ကာလတြင္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ ေပးအပ္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားေၾကာင္း ျပသသည့္အေနျဖင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၆ ရက္တြင္ အတည္ျပဳ ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အား ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ႏုနယ္ေသးသည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေနရလ်က္ ရွိေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ အဆိုပါစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားေရး အတြက္ ျပည္သူမ်ား၏ တက္ၾကြစြာ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ မိတ္ေဆြမ်ား၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားျဖင့္ မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ အူလမ္းေၾကာင္း ခြဲစိတ္ကုသမႈ ေအာင္ျမင္

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္အား စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔က ေတြ႕ရစဥ္

ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမဳိ႕တြင္ သြားေရာက္ ေဆးစစ္ေဆးမႈ ခံယူေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔က အူလမ္းေၾကာင္း ခြဲစိတ္ကုသမႈ ျပဳလုပ္ခံခဲ့ရၿပီး ကုသမႈ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း သမၼတရုံး ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ လိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရး ေဆးစစ္မႈမ်ား ခံယူရန္အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သို႔ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ ေဆးစစ္ခံယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ၌ အူလမ္းေၾကာင္းတြင္ (Colonic Polyp) ေတြ႕ရွိ၍ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ လိုအပ္သည့္ ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။