၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီ ၆,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ကုမၸဏီ ၅,၀၀၀ ေက်ာ္သည္ အခြန္စည္းၾကပ္စိစစ္မႈ လာေရာက္ခံယူျခင္း မရွိဟုဆို

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေပါင္း ၆,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီ ၅,၀၀၀ ေက်ာ္သည္ အခြန္စည္းၾကပ္စိစစ္မႈ လာေရာက္ခံယူျခင္းမရွိေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္က ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုခြန္ဌာနခြဲ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အခြန္ဆိုင္ရာ ပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားမွ သိရသည္။

“စိစစ္မႈျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္တဲ့ထိေအာင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီစုစုေပါင္း ၆,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိတဲ့အထဲက ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ လာေရာက္ဆက္သြယ္ၿပီးေတာ့ အခြန္စည္းၾကပ္မႈ စိစစ္မႈခံယူတယ္။ က်န္တဲ့ ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္က လာေရာက္ ဆက္သြယ္ျခင္းမရိွတာကို ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာန၊ အလယ္အလတ္ အခြန္ထမ္းမ်ားဆိုင္ရာ အခြန္႐ံုး (၂) မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထြန္းသန္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အခြန္စည္းၾကပ္မႈစိစစ္မႈ ခံယူရန္ ပ်က္ကြက္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ လာေရာက္မဆက္သြယ္ရျခင္း အဓိက အေၾကာင္းသံုးခ်က္ကို ေတြ႕ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ပထမအခ်က္က MIC ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားတဲ့ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၊ အခြန္ေပးဖို႔မလိုဘူး။ အခြန္႐ံုးသြားစရာမလိုဘူး ဆိုၿပီးေတာ့ လာေရာက္ဆက္သြယ္တာ မရွိတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ကုမၸဏီေတာ့ ဖြဲ႕ထားတယ္။ လုပ္ငန္းက အခုအခ်ိန္အထိ မလုပ္ႏိုင္ေသးဘူး ၀င္ေငြလည္း မရေသးဘူး မရေသးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ငါတို႔ အခြန္ေပးဖို႔လည္း မလိုဘူးဆိုၿပီး လာေရာက္မဆက္သြယ္တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအခ်က္ကေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြလည္း လုပ္ေနပါတယ္။ ၀င္ေငြေတြလည္း ရေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ငါတို႔ကို DICA ကေနၿပီးေတာ့ မွတ္ပံုတင္သက္တမ္း ငါးႏွစ္ေတာင္ေပးထားတာပဲ။ အဲဒီေတာ့ ငါတို႔ ႏွစ္တိုင္းသြားစရာမလိုဘူး။ ေနာက္ဆံုးသက္တမ္းကုန္ေတာ့မွ ငါတို႔သြားမယ္။ ငါးႏွစ္ၾကာမွ လာေရာက္ဆက္သြယ္တဲ့ ကုမၸဏီေတြလည္း ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ဦးထြန္းသန္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ အခြန္စည္းၾကပ္မႈ လာေရာက္မခံယူျခင္းေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“လုပ္ငန္းလည္းလုပ္တယ္၊ အခြန္ရွင္းလင္းဖို႔လည္း မလာဘူးဆိုတဲ့ ကုမၸဏီေတြအတြက္ အခက္အခဲ ရွိပါတယ္။ ငါးႏွစ္သက္တမ္းျပည့္တဲ့အခါမွ လာတဲ့အတြက္ ငါးႏွစ္လံုးစာ စိစစ္ရတာေတြ ရွိပါတယ္” ဟု ဦးထြန္းသန္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီအားလံုးအတြက္ အလယ္အလတ္ အခြန္ထမ္းမ်ားဆိုင္ရာ အခြန္႐ံုး (၂) တြင္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။