ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္သို႔ ထြက္ေျပး ေရာက္ရွိေနသည့္ ရခိုင္မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားမ်ားအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေကာင္စစ္၀န္ႏွင့္အဖြဲ႕ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ထြက္ေျပး ေရာက္ရွိေနသည့္ ရခိုင္မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားမ်ားအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေကာင္စစ္၀န္ႏွင့္အဖြဲ႕က လာေရာက္ေတြ႕ဆုံၿပီး ေကာင္စစ္၀န္ေရးရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ရခိုင္ မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္မ်ားသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ ျဖစ္စဥ္ေနာက္ပိုင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းမွစ၍ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ သီရိမဂၤလာခန္းမတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သမၼတႏိုင္ငံ၊ စစ္ေတြအေျခစုိက္ ေကာင္စစ္၀န္ႏွင့္အဖြဲ႔က လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုကာ ေကာင္စစ္၀န္ေရးရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၂ ရက္က ၿမိဳတိုင္းရင္းသား ၁၆၆ ဦးအား ေကာင္စစ္၀န္အဖြဲ႕က ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၃ ရက္တြင္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရိွ ေနထိုင္ၾကသည့္ က်န္ရိွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသား ခံယူထားေသာ ရခိုင္မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ ေတြ႕ဆုံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ႏိုင္ငံမွ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္သို႔ ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသား ခံယူထားေသာ ရခိုင္မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္း သစ္တုန္းနားခြဆံု၊ နန္းရာကိုင္း၊ မဂၤလာၫြန္႔၊ ျမ၀တီေက်းရြာမ်ားတြင္ လာေရာက္ ေနထိုင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္ စာခ်ဳပ္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ရာ ေရာက္သည့္ သဲအိတ္၊ အုိဗာဟက္ပစ္က်င္းႏွင့္ ဘန္ကာမ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ျခမ္း၌ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က ေမ ၈ ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး Mr. Manjurul Karim Khan Chowdhury အား ေခၚယူေတြ႕ဆုံၿပီး ကန္႔ကြက္စဥ္က လြန္ခဲ့ေသာ လမ်ားအတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္လာၾကသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသားဟု ယူဆရေသာ ရခိုင္၊ ၿမိဳ၊ ခမီ၊ ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳး ၃၆၈ ဦးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိေပးေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၎တို႔အား လိုအပ္ေသာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈမ်ား ေဆာလ်င္စြာ ျပဳလုပ္ေရးႏွင့္ ၎တို႔ဆႏၵအေလ်ာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံရွိ ေနရပ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ေဖာ္၀ါရီ လကုန္ပိုင္းမွစ၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာသူမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္သို႔ ၀င္ေရာက္လာၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး မတ္ ၂၃ ရက္အထိ ရခိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ၊ ဒိုင္းနက္လူမ်ဳိး ၃၄၀ ေက်ာ္ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး ၎တို႔သည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာ ငါးရြာတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ႏွစ္ဆန္းပိုင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္မွစ၍ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ေအာင္သေျပေက်းရြာ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ ဘန္ဒရာဘန္ခ႐ိုင္၊ တန္းဆိပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာ္တုတ္ႀကီးေက်းရြာမွ ရခိုင္အိမ္ေထာင္စု ၂၄ စု၊ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၈၁ ဦး၊ သစ္တံုးနားခြဆံု ေက်းရြာသစ္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ ဘန္ဒရာ ဘန္ခ႐ိုင္၊ တန္းဆိပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ လမားေက်းရြာမွ ၿမိဳမိသားစု ၃၀ စု၊ လူဦးေရ ၁၅၅ ဦးႏွင့္ ဒိုင္းနက္ မိသားစု ၄ စု လူဦးေရ ၂၇ ဦး စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၁၈၂ ဦး ႏွင့္ သုပဏၰက ေက်းရြာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၊ အလယ္ေခၚေတာ္ခ႐ိုင္၊ ေဘာ္ဘီတီေက်းရြာမွ ၿမိဳမိသားစု ၁၁ စု လူဦးေရ ၆၃ ဦး၊ ေတာင္ၿပိဳနယ္စပ္ န႔ံသာေတာင္ ေက်းရြာတြင္ ရခိုင္လူမ်ဳိး ေျခာက္ဦးႏွင့္ မီးတိုက္ေက်းရြာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဘန္ဒရာဘန္ခ႐ိုင္ အလီေခၚေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရြမ္ဘို (ဒိုင္းနက္) ရြာမွ ဒိုင္းနက္လူမ်ဳိး ၁၃ ဦး ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ၃၄၅ ဦး ေရာက္ရွိေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ေမာင္ေတာ ေျမာက္ပုိင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာေသာ တုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ားအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္သို႔ ထြက္ေျပး ေရာက္ရိွလာသည့္ တိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအား CRR က ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ဧၿပီလ ပထမပတ္အတြင္း ေတြ႕ရစဥ္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာငေ္တာ ေျမာက္ပိုင္းသုိ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ၀င္ေရာက္လာေသာ တုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေမာင္ေတာ ေျမာက္ပုိင္းသုိ႔ သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဦးလွေစာက ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ စစ္တေကာင္း ေတာင္တန္းမွ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းသုိ႔ ခုိလႈံ ေရာက္ရိွလာေသာ ၿမိဳႏွင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ၃၀၀ ေက်ာ္တုိ႔ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ေနထုိင္ၾကရေသာ္လည္း ကူညီေထာက္ပံ့မႈ နည္းပါးၿပီး အစုိးရအေနျဖင့္ ဘဂၤါလီမ်ား ၀င္ေရာက္လာေရး တစ္ခုတည္းကုိသာ အေလးထား မေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိလည္း အေလးထား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္သင့္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဦးဦးလွေစာက “ဘဂၤါလီေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး အေႏွာင့္အယွက္ ေပးတဲ့အတြက္ စုိးရိတ္ထိတ္လန္႔ၿပီး ထြက္ေျပးလာတဲ့ ၿမိဳတုိင္ရင္းသားေတြကုိ ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ CRR အေနနဲ႔ အကူအညီေတြ ေပးခဲ့တယ္။ ၿမိဳေတြဟာ သစ္တုံးနားခြဆုံအုပ္စုမွာ ေနရာႏွစ္ခုခဲြၿပီး ေနထုိင္ၾကတယ္။ ကေလးေတြ အေတာ္မ်ားတယ္။ ၿမိဳလူမ်ဳိး ၂၅၀ ေလာက္ ရွိတယ္။ ရခုိင္ေတြကေတာ့ ေအာင္သေျပက ေက်ာငး္တစေ္က်ာငး္မွာ ေတြ႔ခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏိုင္သေလာက္ လွဴဒါန္းခဲ့တယ္။ အဲဒီမွာ ၿမိဳမိသားစုေနတဲ့ အေျခအေနက အေတာ္ေလး ဆုိးတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ထမင္းတစ္လုတ္ စားဖုိ႔ေတာ့ ရွိတယ္။ ေရရွည္အတြက္ေတာ့ အဲဒီေနရာမွာ မသင့္ေတာ္ဘူးလုိ႔ ျမင္တယ္။ အစုိးရက ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရင္ အလုပ္လုပ္မယ္။ ေတာင္ယာခုတ္မယ္ ဆုိတဲ့သေဘာ ရွိတယ္။ ဒီေန႔အထိေတာ့
သက္ဆုိင္ရာက ေရွ႕ေရးအတြက္ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးတာ မရွိေသးဘူးလုိ႔ သိရတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၿမိဳဆုိသည္မွာလည္း ရခုိင္တုိ႔၏ မ်ိဳးႏြယ္စု၀င္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခုိင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ အားကုိးလ်က္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ႀကိဳဆုိရမည္ ျဖစ္ကာ လုပ္ကုိင္ စားေသာက္ေရးအတြက္ ေနရာခ်ထား ေဆာင္ရြက္ ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ လုပ္ကုိင္ စားေသာက္၍ ရႏုိင္သည့္ ေတာင္ကုန္း၊ ေတာင္တန္းမ်ား၊ လယ္ကြင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းတုိ႔မွာ လုပ္ကုိင္ စားေသာက္ရန္ အဆင္သင့္ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“သူတုိ႔ဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မ်ိဳးရင္းေတြေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ လုပ္ကုိင္ စားေသာက္ဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးမယ္။ ေနရာထုိင္ခင္းေတြ လုပ္ေပးမယ္ဆိုရင္ ဒီေဒသမွာ အေျခခ်မယ့္လူဦးေရ တုိးလာမွာ ျဖစ္တယ္။ ဆက္လက္ ရွင္သန္ဖုိ႔အတြက္ အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္တယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒီကိစၥကုိ ျပည္နယ္အစုိးရဘက္ကလည္း ေသခ်ာ စဥ္းစားၿပီးေတာ့ လုပ္ေပးဖုိ႔ လုိတယ္။ ဒီလူေတြကုိ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိရင္ တစ္ခါလာရင္ ဟုိက ျပန္၀င္လာမယ့္ ဘဂၤါလီအေရးကုိပဲ ေဇာင္းေပးေနတာထက္ အဲဒီအေရးကုိလည္း ေဇာင္းေပးပါ။ ဒီမွာရွိေနတဲ့ ရခုိင္ေတြ၊ ၿမိဳေတြ၊ ဒုိင္းနက္ေတြ၊ သက္ေတြကုိ ထြက္မသြားဖုိ႔ အတြက္လည္း ဦးစားေပး လုပ္ေပးဖုိ႔လုိတယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္” ဟုလည္း ဦးဦးလွေစာက ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ သက္လူမ်ဳိးမ်ား အေနျဖင့္ ေဒသ စြန္႔ခြာသြားေနသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ သက္လူမ်ိဳးမ်ား ေဒသစြန္႔ခြာ၍ သြားေနၾကသည္မွာ စိတ္မေကာင္းစြာ ၾကားသိခဲ့ရေၾကာင္း၊ ေၾကာက္၍ စြန္႔ခြာသြားသည္ ဆုိပါက တျခားလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္သည့္ ၿမိဳ၊ ဒုိင္းနက္၊ ရခုိင္မ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း၊ ေၾကာက္၍ ထြက္ေျပးသည္ ဆုိသည္ကုိ လက္ခံႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ေၾကာက္လုိ႔ ထြက္ေျပးတာ ဆုိမ်ိဳးကုိေတာ့ သိပ္လက္မခံဘူး။ ဒီေနရာမွာ ၾကံ့ၾကံ့ခံတဲ့ အေနနဲ႔ အခက္အခဲကုိ အတူတကြ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရမယ္။ သတင္းတစ္ခုမွာ ၾကားလုိက္တယ္။ သက္ေတြကုိ အမ္းဘက္မွာသြားၿပီး ေနထုိင္ခြင့္ ေပးထားတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ဒါဟာ သက္ဆုိင္ရာက တရား၀င္ ေပၚလစီတစ္ခုနဲ႔ လုပ္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ လက္မခံဘူး။ အဲဒီေနရာမွာပဲ လုံျခံဳေရးေတြ အျပည့္ခ်ထားမယ္။ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ဖုိ႔ အခြင့္အေရးေတြ ဖန္တီးေပးမယ္။ လူဦးေရ မ်ားလာေအာင္ ထားရမယ္။ ဟုိဘက္က ဘဂၤါလီေတြ ၀င္လာမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ လူဦးေရညီမွ်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီလုိမလုပ္ဘဲ သက္ေတြကုိ တျခားေနရာမွာ သြားေနခုိင္းတယ္ ဆုိတာမ်ိဳးေတာ့ ေကာင္းတဲ့မူ မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ၿပီး အဲဒီလုိ လုပ္တာကလည္း ျပည္နယ္အစုိးရရဲ႕သေဘာထားလား၊ တစ္သီးပုဂၢလလား၊ အမတ္ေတြက လုပ္တာလား ဆုိတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မသိေသးဘူး။ ၾကံ့ၾကံ့ခံၿပီး ေနထုိင္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာက အဓိကသာ ျဖစ္တယ္”ဟုလည္း ဦးဦးလွေစာက ေျပာၾကားသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ခေမာင္းဆိပ္ေက်းရြာမွ ၿမိဳတိုင္းရင္းသား ရွစ္ဦး ေဘာ္တလာ ဘဂၤါလီေက်းရြာပ်က္ အနီးသို႔ ဟင္းစားရွာသြားစဥ္ ၿမိဳတိုင္းရင္းသူ တစ္ဦး သတ္ျဖတ္ခံရ

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ခေမာင္းဆိပ္ေက်းရြာမွ ၿမိဳတိုင္းရင္းသား ရွစ္ဦးသည္ ေဘာ္တလာ ဘဂၤါလီေက်းရြာပ်က္ အနီးသို႔ ဟင္းစားရွာသြားစဥ္ ၿမိဳတိုင္းရင္းသူ တစ္ဦး သတ္ျဖတ္ခံရေၾကာင္းႏွင့္ ၿမိဳအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း ကနဦး သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ေမာင္ေတာေျမာက္ပိုင္း ခေမာင္းဆိပ္ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္သူ ၿမိဳတိုင္းရင္းသား အမ်ဳိးသားသံုးဦးႏွင့္ ၿမိဳအမ်ဳိးသမီး ငါးဦး စုစုေပါင္း ရွစ္ဦးသည္ ဧၿပီ ၄ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီခန္႔တြင္ ေဘာ္တလာ ေက်းရြာဘက္သို႔ ဟင္းစားရွာရန္ ထြက္ခြာခဲ့ရာ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီခန္႔တြင္ ေဘာ္တလာေက်းရြာ အနီးရွိ ေရႊဇံေခ်ာင္းအနီးတြင္ ဓားရွည္ႏွင့္ သံတုတ္မ်ား ကိုယ္စီ ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ဘဂၤါလီ သံုးဦးႏွင့္ ေတြ႕ရွိသျဖင့္ ေက်းရြာဘက္သို႔ ျပန္လည္ ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ထြက္ေျပးလာစဥ္ ထြက္ေျပး လာသူမ်ားအနက္ ဦးေရႊဇုံက ခေမာင္းဆိပ္ေက်းရြာေန ဦးေဖြရပ္ထံ ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကားသျဖင့္ ေက်းရြာရွိ က်န္ေက်းရြာသားမ်ား စုစည္းေနစဥ္ ဦးေရႊဇုံ အပါအ၀င္ အမ်ဳိးသားသံုးဦး၊ အမ်ဳိးသမီးသံုးဦးတို႔ လြတ္ေျမာက္လာေသာ္လည္း က်န္အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦးမွာ က်န္ေနခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်းရြာသား ရွစ္ဦးအနက္ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားမွာ ဦးေရႊဇုံ (ဘ) ဦးေသာၾကာ (၃၄ ႏွစ္ )၊ ဦးေသာင္း၀င္း (ဘ ) ဦးမန္ေရာက္ (၄၀ ႏွစ္ )၊ ေမာင္လံု၀ိုင္း (ဘ) ဦးစံလွေအာင္ (ကိုးႏွစ္)၊ ေဒၚေတာင္ေကာင္ (ဘ) ပါလိန္ (၅၀ ႏွစ္)၊ ေဒၚကိုင္ဆံုလိုင္ေကာင္း (၄၄ ႏွစ္)၊ ေဒၚဆူမရီ (ဘ) ႐ူႏိုင္း (၄၀ ႏွစ္) တို႔ျဖစ္ၿပီး ေပ်ာက္ဆံုးေနသူမ်ားမွာ ေဒၚေဆာင္ေရြး (ဘ) ဦးခံပတ္ (၄၀ ႏွစ္) ႏွင့္ ေဒၚေမြေရြး (ဘ) ဦးမန္စီ (၃၀ ႏွစ္) တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေပ်ာက္ဆံုးေနသူ ႏွစ္ဦးအား နယ္ျခားေစာင့္ရဲ နယ္ေျမရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဦးစီးၿပီး နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ရွာေဖြခဲ့ရာ လူမေနသည့္ ေဘာ္တလာေက်းရြာအနီးတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသူ ႏွစ္ဦး မွ ေဒၚေဆာင္ေရြးအား ဦးေခါင္းခြံ ျပတ္ရွဒဏ္ရာ ေလးခ်က္ျဖင့္ လဲက် ေသဆံုးေနသည္ကို ေတြ႕ရိွရၿပီး ေဒၚေမြေရြးမွာ ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာသားမ်ား လိုက္လံ ရွာေဖြလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့သည့္ ၿမိဳတိုင္းရင္းသူ ေဒၚေမြေရြးအား ယင္းေန႔ ညေန ၄ နာရီ မိနစ္ ၅၀ ခန္႔တြင္ မဂၤလာညြန္႔ ေက်းရြာသူ ရြာသားမ်ားက သစ္တုံးနားခြဆုံေက်းရြာအနီးတြင္ ျပန္လည္ေတြ႕ရိွခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံတို႔ အဆိုအရ သိရသည္။