ေရငုပ္ခရီးစဥ္ႏွင့္ Aventure ခရီးစဥ္အေနျဖင့္ စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္ခဲ့သည့္ ၾကက္ေမာက္ကြၽန္းႏွင့္ ေညာင္ဦးဖီးကြၽန္း အပါအ၀င္ ေကာ့ေသာင္းရွိ ကြၽန္းမ်ားသို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြား သုံးသိန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္

ၿမိတ္ကြၽန္းစုအတြင္းရွိ စမတ္ကြၽန္း (ခ) ပါပန္႔ကြၽန္းသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ခရီးသြားမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေဇာ္မိုးဦး(ၿမိတ္))

ေရငုပ္ခရီးစဥ္ႏွင့္ Aventure ခရီးစဥ္ အေနျဖင့္ စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္ခဲ့သည့္ ၾကက္ေမာက္ကြၽန္း၊ ၁၁၅ ကြၽန္းႏွင့္ ေညာင္ဦးဖီးကြၽန္း အပါအ၀င္ ေကာ့ေသာင္းရွိ ကြၽန္းမ်ားသို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြား သံုးသိန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၆၃၃ သိန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာန (ေကာ့ေသာင္း) မွ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးအာကာထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္စဥ္ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြား ၀င္ေရာက္မႈ မ်ားလာသည့္ ကြၽန္းစုမ်ားသို႔ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈ ၂၇၂၈၂၁ ဦးမွ ေဒၚလာ ၄၂၇၆၄၀ ႏွင့္ က်ပ္ ၇၆၅၀၀၀၀၀၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြား ၃၂၆၄၂၃ ဦး မွ ေဒၚလာ ၆၃၀၅၅၀ ႏွင့္ က်ပ္ ၇၅၉၃၀၀၀၀၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြား ၃၄၀၁၆၀ မွ ေဒၚလာ ၆၁၃၂၀၀ ႏွင့္ က်ပ္ ၆၃၃၉၀၀၀၀ ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ၿမိတ္ကြၽန္းစုကို ဟိုးအရင္ႏွစ္ေတြက ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား ဧည့္သည္ေတြ သိပ္သတိမထားမိၾကပါဘူး။ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ သတိထားမိတာက ေလးငါးႏွစ္ေလာက္ပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ၿမိတ္ကြၽန္းစုမွာ ခရီးစဥ္အသစ္ေတြ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔လည္း ရွိတယ္လို႔ၾကားတယ္။ ဥေရာပ ႏိုင္ငံသားေတြအျပင္ ထိုင္းလူမ်ဳိးေတြ အမ်ားဆံုး လာပါတယ္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းဖို႔ကေတာ့ ဥေရာပႏုိင္ငံသားေတြက ေျပာစရာကို မလိုပါဘူး။ သူတို႔ကေတာင္ ျပန္သင္ေပးသြားတာေတြ ရွိေသးတယ္။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြကိုပဲ ေျပာစရာရွိပါတယ္။ ထိုင္းတို႔ စင္ကာပူတို႔ဆိုရင္ စည္းကမ္းပိုင္းက လိုအပ္တယ္” ဟု ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ၿမိတ္ကြၽန္းစုသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ရြက္ေလွကုမၸဏီမ်ားက ေရငုပ္ခရီးစဥ္ႏွင့္ Aventure ခရီးစဥ္ဟူ၍ ခရီးစဥ္မ်ား ေရးဆြဲေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိတ္ကြၽန္းစုသို႔ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ စက္တပ္ရြက္ေလွမ်ား ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာမႈ မ်ားလာၿပီး အဆိုပါ စက္တပ္ရြက္ေလွမ်ားကို တိုင္းရင္းသားပိုင္ ရြက္ေလွလုပ္ငန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ရြက္ေလွလုပ္ငန္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လာေရာက္ လည္ပတ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္မႈ အဆင္ေျပေစရန္ စက္တပ္ရြက္ေလွလုပ္ငန္း ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသားပိုင္ ကုမၸဏီ ၁၄ ခုႏွင့္ ႏုိင္ငံသားပိုင္ ကုမၸဏီ သံုးခုကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံသားပိုင္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လာေသာ ခရီးသည္မ်ားကို ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္အထိ ေဒၚလာ ၅၀ ႏွင့္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္အထိ ေဒၚလာ ၈၀ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ရြက္ေလွ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လာသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ားကို ၀င္ေၾကးအျဖစ္ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္အတြင္း တစ္ဦးလွ်င္ ေဒၚလာ ၁၀၀၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္အထိ ေဒၚလာ ၁၅၀ ႏွင့္ ေလးညအိပ္ ငါးရက္ထက္ပိုပါက ရက္ပိုေၾကးအျဖစ္ ခရီးသြား တစ္ဦးလွ်င္ တစ္ရက္ ေဒၚ လာ ၂၀ ႏႈန္း ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိတ္ကြၽန္းစုမ်ားသည္ ကြၽန္းစုမ်ား နီးကပ္စြာ တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏုိင္မႈ နည္းပါးျခင္း၊ ကြၽန္းမ်ားေပၚ၌ လူေနမႈ နည္းပါးျခင္းႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားစြာ မပ်က္မစီး တည္ရွိျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္ လည္ပတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ၿမိတ္ကြၽန္းစုရွိ ကြၽန္းမ်ားသို႔ ခရီးသြားပါက အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား မဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေၾကာင့္ လူတစ္ဦးလွ်င္ တစ္ပတ္ ေနထိုင္မႈ ကုန္က်စရိတ္ ေဒၚလာတစ္သိန္းခန္႔ ကုန္က်ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။

ၿမိတ္ကြၽန္းစုအတြင္း ျပည္သူလူထု အေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ စီမံထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား ေျပာၾကား

ဒံုးေညာင္မႈိင္းေက်းရြာတြင္ ဆလံုတိုင္းရင္းသားမ်ားအား မုန္႔ပဲသေရစာေ၀ေနသူမ်ား

ၿမိတ္ကြၽန္းစုအတြင္း လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ စီမံထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအထိ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ျပည္သူလူထု အေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းကို တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ရွိ စမ္းလွမ္းကမ္းေျခ၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ရွိ ဒံုးေညာင္းမႈိင္းကြၽန္း၊ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ရွိ မက်ဳံဂလက္ေက်းရြာတို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီမံထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ား လာေရာက္၍ ျပည္သူလူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ ေဒသခံမ်ားအား ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ ေျမေနရာ သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ ေကာ္မတီဖြဲ႕ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေဒသခံအမ်ားစုမွ အဆိုပါ အစီအစဥ္မွာ ေဒသခံတို႔၏ ဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ႀကိဳဆိုၿပီး ေဆာင္ရြက္လိုၾကေသာ္လည္း အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ရြာသားေတြရဲ႕ ဆႏၵက CBT ကို လုပ္ခ်င္ေနၾကတယ္။ အမ်ားက လုပ္ခ်င္ေနၾကတယ္။ ရြာပိုင္လုပ္မယ့္ ဒီေျမကို ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက သူ႔ရဲ႕ေျမကိုဆိုၿပီး လုပ္ထားတာရွိတယ္။ အဲဒါကို ရပ္သူရပ္သားေတြက သူ႔ကိုမလြန္ဆန္ႏိုင္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ CBT ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔မျဖစ္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ လုပ္ခ်င္တဲ့သူေတြေတာ့ အမ်ားႀကီး ရွိေနတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း ဆင္းလာၿပီးၿပီ။ ဒီမွာလုပ္ဖို႔ဆိုၿပီး စာလည္းတင္ထားၿပီးၿပီ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း သိပါတယ္။ ဘာေတြလိုအပ္သလဲဆိုေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ထပ္ဆင္းလာဖို႔ လိုပါတယ္။ ရြာမွာလည္း လိုအပ္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါေသးတယ္။ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးက႑ ေနာက္ၿပီးအေထြေထြေပါ့” ဟု ဒံုးေညာင္းမႈိင္းေက်းရြာမွ CBT ေကာ္မတီ၀င္ ကိုဖိုးေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအေနထားတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားစြာ တိုးတက္လာေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားအတြက္ ထိေရာက္သည့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား မရရွိေသးပဲ ထမင္းဟင္းေရာင္းျခင္း၊ ဆလံုတိုင္းရင္းသားမ်ားကို အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မဖန္တီးေပးႏိုင္ဘဲ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသူမ်ားကေပးသည့္ မုန္႔ပဲသေရစာမ်ားကိုသာ ေပးေနသည့္ အေနအထားတြင္သာ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ေဒသခံေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မရရွိေသးၾကပါဘူး။ ေစ်းဆိုင္ေရာင္းတဲ့ တစ္ဆိုင္ႏွစ္ဆိုင္ေလာက္ပဲ စီးပြားေရး လုပ္ႏိုင္ေသးတယ္။ ဒီတစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ခရီးသြားေတြ နည္းနည္းတိုးလာတယ္။ ခရီးသည္ေတြကို လူတစ္ေယာက္စားဖို႔ က်ပ္ ၇၀၀၀ နဲ႔ ေရာင္းခ်ပါတယ္။ ပင္လယ္စာ သီးသန္႔ခ်က္ေကြၽးရပါတယ္။ ဟင္းအမည္က ခုနစ္မ်ဳိးအထိ ပါ၀င္တယ္” ဟု ဒံုးေညာင္းမႈိင္းတြင္ ထမင္းဆိုင္ ေရာင္းခ်ေနသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။