ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ပက္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရကို ICC သို႔တင္ရန္ ၿဗိတိသွ်လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ႀကိဳးပမ္း

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံရွိ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္စခန္း တစ္ခုကုိ ဧၿပီလ အတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – AFP)

အစိုးရကသေဘာတူေသာ ဘဂၤါလီမ်ားကို လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားႏွင့္ ပက္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈခံုရုံး (ICC) သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ႀကိဳပမ္းမႈမ်ားကို ၿဗိတိန္က ေထာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိသွ်လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖ္ိဳးေရးေကာ္မတီက လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေပးအပ္သည့္ ၿဗိတိန္အေထာက္အပံ့ကို အျပည့္အ၀ျပန္လည္သုံးသပ္သြားရန္လည္း ၄င္းတို႔က ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၿဗိတိန္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေပါင္သန္း ၁၀၀ ေထာက္ပံ့ကူညီခဲ့ၿပီး ထိုပမာဏမွာ ဒီမိုကေရစီသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေနပုံရေသာေၾကာင့္ ထိုအခ်ိန္တုန္းက ေပးအပ္ရန္ သေဘာတူခဲ့ေသာ ပမာဏျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

ယင္းသို႔အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကိုလည္း မေတြ ့ရသကဲ့သို႔ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မွန္သမွ်ကိုလည္း မေတြ႕ရေၾကာင္း ေကာ္မတီက ေကာက္ခ်က္ခ်ကာ ျမန္မာအာဏာပိုင္တို႔က ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ေရာက္မွ ဗီဇာျငင္းပယ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ၿဗိတိန္အေထာက္အပံ့ စီမံကိန္းမ်ားကို လာေရာက္ၾကည့္ရႈၾကရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခြင့္လည္း တားျမစ္ခံခဲ့ရသည္ဟု လႊတ္ေတာ္ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီက ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လုံုျခဳံေရးေကာင္စီတြင္ ဗီတိုအာဏာရိွေသာအဖဲြ႕၀င္ တရုတ္ႏိုင္ငံက အတိုက္အခံလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကုလသမဂၢတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စုေပါင္းအေရးယူေရးမည့္ စိတ္ကူးသည္ ရပ္တန္႔ေနခဲ့ရသည္။

လုံျခံဳေရးေကာင္စီက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ICC သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးေရးႏွင့္ ထိပ္တန္းပုဂၢိဳလ္အားလုံးကို ပစ္မွတ္ထားသည့္ ဘ႑ာေရးပိတ္ဆို႔မႈကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ၿဗိတိန္ႏွင့္ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားက ေထာက္ခံမႈနည္းလမ္းကို ရွာေဖြေနေၾကာင္း ေကာ္မတီက ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ICC တြင္ ပါ၀င္ရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ႏိုင္ငံမဟုတ္ေပ။

ဘဂၤါလီမ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရိွလာပုံကို ၄င္းအေနျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆး၍ ရႏိုင္၊ မရႏိုင္ဆိုသည့္ စီရင္ထုံးတစ္ရပ္ကို ရွာေဖြမည့္ ICC ၏တရားစြဲဆုိေရးဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ ဖာတူးဘင္ဆူးဒါး၏ လုပ္ေဆာင္မႈကိုလည္း ေကာ္မတီက ႀကိဳဆိုသည္။

လြန္ခဲ့ေသာလက လုံျခံဳေရးေကာင္စီမွ သံတမန္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ား ေဘးကင္းစြာျပန္လာႏိုင္ေရးကို ၄င္းတို႔က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္သာမက ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘဂၤါလီ ၆၈၀၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။

ဟာရီမင္းသားႏွင့္ အေမရိကန္သ႐ုပ္ေဆာင္ မက္ဂန္မာခယ္တို႔၏ မဂၤလာပြဲကို ၀င္ဆာရဲတိုက္တြင္ က်င္းပ

Photo: AFP

ၿဗိတိန္မင္းဟားဟာရီႏွင့္ အေမရိကန္ ႐ုပ္သံသ႐ုပ္ေဆာင္ မက္ဂန္မာခယ္တို႔၏ မဂၤလာပြဲကုိ ေမ ၁၉ ရက္တြင္ ၀င္ဆာရဲတိုက္ရွိ စိန္႔ေဂ်ာ့ခ်္၀တ္ျပဳေဆာင္၌ က်င္းပခဲ့သည္။

ဟာရီသည္ လူပ်ဳိရံလုပ္မည့္အစ္ကိုျဖစ္သူ ၀ီလ်ံမင္းသားႏွင့္အတူ ဘုရားေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ဟာရီႏွင့္၀ီလ်ံသည္ အမည္းေရာင္စစ္၀တ္စံုမ်ားကို ၀တ္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။

ဟာရီႏွင့္ မာခယ္၏မဂၤလာပြဲတြင္ မင္းသားေဂ်ာ့ခ်္ႏွင့္ ရွားေလာ့မင္းသမီးတို႔အပါအ၀င္ သတို႔သမီးအရံႏွင့္ ေရွ႕ထြက္ ၁၀ ဦး ပါ၀င္ခဲ့သည္။ မာခယ္သည္ ၿဗိတိန္ဒီဇိုင္နာ Clare Waight Keller ဖန္တီးသည့္ အျဖဴေရာင္ဂါ၀န္ရွည္ကို ၀တ္ဆင္ခဲ့သည္။ မာခယ္၏ မဂၤလာလက္စြပ္ကို ေတာ္၀င္မဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္ အစဥ္အလာျဖစ္သည့္ ေ၀လေရႊျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဟာရီ၏လက္စြပ္ကို ပလက္တီနမ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

Photo: AFP

အသက္ ၃၆ ႏွစ္အရြယ္ရွိ သတို႔သမီးမာခယ္သည္ မဂၤလာေလွ်ာက္လမ္းတစ္၀က္ကို တစ္ဦးတည္း ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၿပီး တစ္၀က္ကို ဟာရီ၏ဖခင္ ခ်ားစ္မင္းသား၏ လက္တြဲေခၚေဆာင္မႈျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့သည္။ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းစဥ္အတြင္း ခရစ္ယာန္ဓမၼေတးသံစံုက်ဴးအဖြဲ႕က Ben E.King ၏ Stand By Me သီခ်င္းျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည္။

၎တို႔၏မဂၤလာပြဲသို႔ ဖိတ္ၾကားခဲ့သည့္ဧည့္သည္ ၆၀၀ ထဲတြင္ ေအာ္ပရာ၀င္းဖေရး၊ ေဂ်ာ့ကလူနီႏွင့္ အမယ္ကလူနီ၊ ေဒးဗစ္ဘက္ခမ္ႏွင့္ ဗစ္တိုးရီးယားဘက္ခမ္၊ ဆာအယ္လ္တန္ဂြၽန္၊ တင္းနစ္အေက်ာ္အေမာ္ ဆီရီနာ၀ီလ်ံ၊ အဆိုေတာ္ ဂ်ိမ္းစ္ဘလန္႔၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ အိုင္းဒရစ္အယ္လ္ဘာ၊ တြမ္ဟာဒီႏွင့္ ဟာရီ၏ရည္းစားေဟာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ Chelsy Davy ႏွင့္ Cressida Bona တို႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အလိဇဘတ္ဘုရင္မႀကီးက ဟာရီမင္းသားႏွင့္ မာခယ္တို႔အား Sussex ၿမိဳ႕စားႏွင့္ ၿမိဳ႕စားကေတာ္အျဖစ္ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္ဟု ဘက္ကင္ဟမ္နန္းေတာ္က မဂၤလာပြဲမတိုင္မီ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဘုရင္မႀကီးသည္ ၿဗိတိန္ထီးနန္းဆက္ခံမည့္ ဆ႒မေျမာက္ေနရာတြင္ရွိသည့္ ဟာရီမင္းသားကို Earl of Dumbarton ႏွင့္ မာခယ္ကို Baron of Kilkeel ဘြဲ႕လည္း ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာလူထုသည္ မဂၤလာပြဲက်င္းပသည့္ ၀င္ဆာရဲတိုက္ေရွ႕တြင္ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကၿပီး မဂၤလာဇနီးေမာင္ႏွံအတြက္ ေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့ၾကသည္။ ဟာရီႏွင့္ မာခယ္၏မဂၤလာပြဲကို ကမၻာတစ္၀န္းမွ ေစာင့္ၾကည့္သူ သန္းႏွင့္ခ်ီရွိသည္ဟု သိရသည္။