ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္သူမ်ားအား စစ္ေဆးေနသည့္ ခ႐ိုင္တရားသူႀကီး ေနရာတြင္ တရားသူႀကီးအသစ္ ေျပာင္းလဲ စစ္ေဆးမည္

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားအား စစ္ေဆးေနသည့္ ခ႐ိုင္တရားသူႀကီးေနရာတြင္ တရားသူႀကီးအသစ္ ေျပာင္းလဲ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ား၏ အမႈမ်ားအား ခုနစ္လနီးပါး စစ္ေဆးခဲ့သည့္ ဒကၡိဏခ႐ိုင္ တရားသူႀကီး ဦးလွ၀င္းမွာ သက္ျပည့္ပင္စင္ျဖင့္ အနားယူမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ၎ေနရာတြင္ တရားသူႀကီးအသစ္က ေျပာင္းလဲတာ၀န္ယူ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္က ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားအား ခ႐ိုင္တရားသူႀကီး ဦးလွ၀င္းက ေနာက္ဆံုး စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တရားသူႀကီးအသစ္ ေရာက္ရွိျခင္း မရွိပါက ဒုတိယခ႐ိုင္ တရားသူႀကီး ဦးခင္ေမာင္ေထြးက ဆက္လက္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။

တရားသူႀကီး ဦးလွ၀င္းက “သက္ျပည့္ပင္စင္နဲ႔ အနားယူမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနာက္ တရားသူႀကီးက ဆက္စစ္မယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အစား ေနာက္တရားသူႀကီး မလာရင္ ဒုတိယ တရားသူႀကီးက ဆက္စစ္မယ္”ဟု တရားခြင္၌ ေျပာၾကားသည္။ တရားသူႀကီး ဦးလွ၀င္း ေနာက္ဆံုး စစ္ေဆးရာတြင္ မူးယစ္မႈ၊ လက္နက္မႈ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ လွ်ဳိ႕၀ွက္ဥပေဒပုဒ္မႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မတို႔မွ တရားလိုျပ သက္ေသ ရာအိမ္မွဴး ဦး၀င္းေအာင္အား စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈေပါင္း ၂၃ မႈမွ စစ္ေဆးရန္ တရားလိုျပသက္ေသ ၄၀၃ ဦးရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ တရားလိုျပသက္ေသ ၁၄၀ ေက်ာ္ စစ္ေဆးထားေၾကာင္း သိရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ခုနစ္မႈမွ တရားလိုျပသက္ေသ ၁၃၆ ဦးႏွင့္ ရာဇ၀တ္ အေထြေထြအမႈျဖစ္သည့္ တရားခံေျပးမႈ ေလးမႈမွ တရားလိုျပ သက္ေသ ၈၀ ရွိေသာ္လည္း တရားလိုျပ သက္ေသေပါင္း ၂၁၆ ဦးအား စစ္ေဆးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းအမႈႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ အခ်ဳပ္ေထာင္သို႔ လႊဲေျပာင္းထားၿပီး လာမည့္ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ တရားလိုျပ သက္ေသမ်ားကို စတင္စစ္ေဆးမည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းအမႈႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ အခ်ဳပ္ေထာင္သို႔ လႊဲေျပာင္းထားၿပီး လာမည့္႐ံုးခ်ိန္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ တရားလိုျပ သက္ေသမ်ားအား စတင္စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း အပါအ၀င္ စြပ္စြဲခံရသည့္ တရားခံ ၁၂ ဦးရွိၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ စြပ္စြဲခံရသူ အမ်ိဳးသား သံုးဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးအနက္ အမ်ဳိးသမီးအား ခံ၀န္အာမခံျဖင့္ လႊတ္ေပးထားေၾကာင္း ဒကၡိဏခ႐ိုင္ တရား႐ံုးမွ သိရသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားအား ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္ ႐ံုးထုတ္ရာတြင္ တရားလိုျပသက္ေသ ဦး၀င္းေအာင္ႏွင့္ ရဲတပ္ၾကပ္ လႊမ္းေနာင္ဦးတို႔အား စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈေပါင္း ၂၃ မႈမွ စစ္ေဆးရန္ တရားလိုျပ သက္ေသ ၄၀၃ ဦးရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ တရားလိုျပ သက္ေသ ၁၄၀ ေက်ာ္ စစ္ေဆးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ခုနစ္မႈမွ တရားလိုျပ သက္ေသ ၁၃၆ ဦးႏွင့္ ရာဇ၀တ္ အေထြေထြအမႈျဖစ္သည့္ တရားခံေျပးမႈ ေလးမႈမွ တရားလိုျပ သက္ေသ ၈၀ ရွိေသာ္လည္း တရားလိုျပ သက္ေသေပါင္း ၂၁၆ ဦးအား စစ္ေဆးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားအား ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းက လက္နက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ (စ) ၊မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅/၁၆(ဂ)/၂၀၊ လက္နက္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉-က/၁၉(စ)၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅/၁၉(က)/၂၁၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ ၇ ၊ လက္နက္အက္ ဥပေဒ ၉ (စ)/၁၉(က)ႏွင့္ တရားခံေျပးမႈတို႔ျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ ပထမဆံုး ႐ံုးထုတ္စဥ္က တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္ စစ္ေဆးရာတြင္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းပါ သံုးဦးအား ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ ၊ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း တစ္ဦးတည္းအား ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၈ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ ျဖင့္ ဆက္လက္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈေပါင္း ၂၃ မႈမွ စစ္ေဆးရန္ တရားလိုျပ သက္ေသ ၄၀၃ ဦးရွိၿပီး ၁၃၆ ဦးအား စစ္ေဆးထား

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈေပါင္း ၂၃ မႈမွ စစ္ေဆးရန္ တရားလိုျပသက္ေသ ၄၀၃ ဦးရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ ၁၃၆ ဦးအား စစ္ေဆးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္တြင္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၁၀ မႈမွ တရားလိုျပ သက္ေသ ၁၄၂ ဦးမွ ၄၉ ဦး စစ္ေဆးထားၿပီး ရာဇ၀တ္ အေထြေထြအမႈျဖစ္သည့္ တရားခံေျပးအမႈ ႏွစ္မႈမွ တရားလိုျပသက္ေသ ၄၅ ဦးမွ ၁၃ ဦးကို စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ခုနစ္မႈမွ တရားလိုျပသက္ေသ ၁၃၆ ဦးႏွင့္ ရာဇ၀တ္ အေထြေထြအမႈျဖစ္သည့္ တရားခံေျပး ေလးမႈမွ တရားလိုျပသက္ေသ ၈၀ ရွိေသာ္လည္း တရားလိုျပသက္ေသ ၂၁၆ ဦးအား စစ္ေဆးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း အမႈႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ား၏ အမႈမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္တြင္ တစ္ေပါင္းတည္း စစ္ေဆးရန္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ဒကၡိဏခ႐ိုင္တရား႐ုံးသို႔ အမႈတြဲ လႊဲေျပာင္းထားေသာ္လည္း တရားခံမ်ားအား လႊဲေျပာင္းႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသည့္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တရားစြဲဆိုထားသည့္အမႈမ်ားမွ တရားလိုျပ သက္ေသမ်ားအား စစ္ေဆးႏုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ဒကၡိဏခ႐ိုင္တရား႐ံုးမွ သိရသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ဇူလိုင္ ၄ ရက္က ႐ံုးထုတ္ရာတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈမ်ားမွ တရားလိုျပ သက္ေသမ်ားျဖစ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးခိုင္၊ ဦး၀င္းေအာင္ႏွင့္ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ျမင့္ေဇာ္တို႔အား စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္စစ္ေဆးေနသည့္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းအမႈႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ အမႈမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ တစ္ေပါင္းတည္းစစ္ေဆးရန္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ အမိန္႔ခ်

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စစ္ေဆးေနသည့္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းအမႈႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ အမႈမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ တစ္ေပါင္းတည္းစစ္ေဆးရန္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္ သူမ်ားကို ဇြန္ ၂၀ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ ဒကၡိဏခ႐ိုင္တရား႐ံုးသို႔ ခ်ဳပ္ရက္ရမန္ယူရန္ ႐ံုးထုတ္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က သက္ဆိုင္ရာတရား႐ံုးသို႔ အမိန္႔ျပန္က်လာသည့္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ တစ္ေပါင္းတည္းစစ္ေဆးရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ဒကၡိဏခ႐ိုင္တရားသူႀကီးက တရားခြင္၌ ေျပာၾကားသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းအမႈႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈေပါင္း ၁၁ မႈရွိၿပီး အေရွ႕ပိုင္း ခ႐ိုင္တရား႐ံုး၌ စြဲဆိုထားသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ဥပေဒ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးတြင္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ မူးယစ္မႈ ႏွစ္မႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးပုဒ္မ၊ လက္နက္ဥပေဒ ႏွစ္မႈ၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးတြင္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ လက္နက္ဥပေဒႏွစ္မႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈ၊ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္အမႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးအမႈတို႔ကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ တစ္ေပါင္းတည္းစစ္ေဆးရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ပါ၀င္ပတ္သက္ သူမ်ား၏အမႈတြဲမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား ၾကည့္႐ႈရန္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရာဇ၀တ္အေထြေထြအမႈအမွတ္ ၅ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ ေတာင္းယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္လအၾကာတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ယခုလို အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က အမႈတြဲမ်ားႏွင့္စစ္ေဆးခ်က္မ်ား ေတာင္းယူခဲ့သည့္ ကာလအတြင္း ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ အမႈမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းမရွိဘဲ အပတ္စဥ္ ခ်ဳပ္ရမန္ယူရန္အတြက္သာ ႐ံုးထုတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လာမည့္ ဇြန္ ၂၇ ရက္ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ စြဲဆိုထားသည့္အမႈမ်ားကို ဆက္လက္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည့္ အမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ေသအားလံုးစံုမွသာ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒကၡိဏခ႐ိုင္တရားသူႀကီးက တရားခြင္၌ ေျပာၾကားသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ပါ၀င္ပတ္သက္ သူမ်ားအား ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမ်ားက လက္နက္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ (စ)၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္း လဲေစေသာေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅။၁၆(ဂ)။ ၂၀၊ လက္နက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉-က။ ၁၉(စ)၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅/၁၉(က)။၂၁၊ ႏုိင္ငံေတာ္အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ ၇၊ လက္နက္အက္ဥပေဒ ၉(စ)/၁၉ (က) ႏွင့္ တရားခံေျပးမႈတို႔ျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ ပထမဦးဆံုး႐ံုးထုတ္စဥ္က တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးရာတြင္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းပါ သံုးဦးအား ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၇၊ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းတစ္ဦးတည္းအား ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒပုဒ္မ ၈ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ ျဖင့္ ဆက္လက္တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း တစ္ဦးတည္းအား ရာဇ၀တ္ႀကီးမႈအမွတ္ ၆/၂၀၁၈ ျဖင့္ ေအလာနယ္ေျမရဲစခန္းက ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၆ (၃) ႏွင့္ ရာဇသတ္ႀကီးမႈအမွတ္ ၇/၂၀၁၈၊ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းက ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ mပုဒ္မ ၆ (၃) ျဖင့္ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္တတိယအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္တြင္ ဆက္လက္တရားစြဲတင္ခဲ့ၿပီး ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ ဒကၡိဏခ႐ိုင္တရား႐ံုးတြင္ ရာဇသတ္ႀကီးမႈပုဒ္မ ၁၀ ခုႏွင့္ တရားခံေျပးမႈ ပုဒ္မႏွစ္ခု စုစုေပါင္း အမႈ ၁၂ မႈျဖင့္ တရားစြဲတင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ ခုျဖင့္ တရားစြဲတင္ထားရာ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မႏွစ္ခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရလွ်ဳိ႕၀ွက္အက္ဥပ  ေဒပုဒ္မႏွစ္ခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည့္အမႈကိုသာ ေပါင္းစစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးတြင္ ဒကၡိဏ ခ႐ိုင္တရားသူႀကီးက အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏အမႈအား ႐ံုးေျပာင္းစစ္ေဆးေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ၾကားနာစစ္ေဆး

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏အမႈအား ႐ံုးေျပာင္းစစ္ေဆးေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ၾကားနာစစ္ေဆးေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ံုးမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚတင္ႏြယ္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

ေမ ၁၁ ရက္က ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ျပည္သူ႔အတြက္ ဒုတိယ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းေထာက္တစ္ဦးက ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ အမႈအား ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ေတာင္းယူၾကည့္႐ႈစစ္ေနရသည့္

အေၾကာင္းရင္းကို ေမးျမန္းရာတြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚတင္ႏြယ္စိုးက အထက္ပါကဲ့သို႔ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“တရားစြဲတဲ့အဖြဲ႕အစည္းက ဒီအမႈေတြ ို ျမန္ဆန္စြာစစ္ေဆးဖို႔နဲ႔ လြယ္လြယ္ကူကူ စစ္ေဆးစီရင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ က်ဴးလြန္တယ္လို႔ စစ္ေဆးခံရသူအေနနဲ႔လည္း ခုခံေခ်ပတဲ့အခါမွာ ခဏခဏေနရာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားရတာမ်ဳိးေတြ မရွိဖို႔အတြက္ဆိုၿပီးေတာ့ ႐ံုးေျပာင္းေပးဖို႔အတြက္ ေလွ်ာက္ထားတာပါ။ သူက တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုထက္ ေက်ာ္တဲ့ ေနရာက ႐ံုးကိုေျပာင္းရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကပဲ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္ရွိတဲ့အတြက္ ႐ံုးေျပာင္းဖို႔ ကိစၥကို ကြၽန္မတို႔ဆီကို ေလွ်က္ထားလာတဲ့အတြက္ ဒါကိုၾကားနာဖို႔ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဆင့္ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚတင္ႏြယ္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏အမႈမ်ားအား ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔ရွိ တရား႐ံုးမ်ားတြင္ အမႈစစ္ေဆးေနၿပီး ႐ံုးခ်ိန္းရွိသည့္ေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕ စစ္ေဆးေနရသည့္အတြက္ ပံုမွန္အမႈတစ္မႈႏွင့္ တရား႐ံုးတစ္ခုတြင္စစ္ေဆးေနသည္ထက္ပို၍ၾကန္႔ၾကာေနေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

၎က“ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒအရ ကြၽန္မတို႔က အမႈစြဲရင္ျဖစ္ပြားတဲ့ ေနရာရဲ႕ နယ္ေျမစီရင္ပိုင္ခြင့္အရ သူ႔ကိုစြဲတင္ရပါ တယ္။ စြဲတင္ရတဲ့အခါက်ေတာ့ သူကတစ္႐ံုးထက္ပို႔တဲ့ တရား႐ံုးေတြမွာ အမႈအခင္းရွိေနပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အမ်ားစိတ္၀င္စားၾကတာကေတာ့ ဦးၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းေပါ့။ သူ႕အျပင္ သူနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ အမႈေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္။ ရွိေနတဲ့အခါက်ေတာ့ စြပ္စြဲခဲ့ရသူတစ္ဦးတည္းက တစ္႐ံုးထက္မ်ားတဲ့ ႐ံုးေတြမွာသူ႔ကို ႐ံုးခ်ိန္းထုတ္ၿပီး အမႈစစ္ေဆးတဲ့အခါမွာ ကြၽန္မတို႔ၾကန္႔ၾကာမႈျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ အမႈတြဲမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအား ၾကည့္႐ႈရန္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ခ်ဳပ္က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရာဇ၀တ္အေထြေထြအမႈ အမွတ္ ၅ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ၿပီးေတာင္းယူသည့္အတြက္ ဧၿပီ ၁၉ ရက္က ဒကၡိဏခ႐ိုင္႐ံုး တရားရံုးမွ အမႈတြဲမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား ေပးပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းတို႔က လက္နက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉(စ)၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅/၁၆(ဂ)/၂၀၊ လက္နက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉-က/၁၉(စ)၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅/၁၉(က)/၂၁၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ ၇ ၊ လက္နက္အက္ဥပေဒ ၉(စ)/၁၉(က)ႏွင့္ တရားခံေျပးမႈတို႔ျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ ပထမဆံုး႐ံုးထုတ္စဥ္က တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးရာတြင္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းပါသံုးဦးအား ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ ၊ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း တစ္ဦးတည္းအား ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ ျဖင့္ ဆက္လက္တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းတစ္ဦးတည္းအား ရာဇသတ္ႀကီးမႈအမွတ္ ၆/၂၀၁၈ ျဖင့္ ေအလာနယ္ေျမရဲစခန္းက ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆(၃) ႏွင့္ ရာဇသတ္ႀကီးမႈအမွတ္ ၇/၂၀၁၈ ျဖင့္ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းက ၁၉၂၃ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ (၃) ျဖင့္ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္ တတိယအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္ရာတြင္ ဆက္လက္တရားစြဲတင္ခဲ့ၿပီး ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ ဒကၡိဏခ႐ိုင္တရား႐ံုးတြင္ ရာဇသတ္ႀကီး

မႈပုဒ္မ ၁၀ ခုႏွင့္ တရားခံေျပးမႈပုဒ္မ ႏွစ္ခု စုစုေပါင္း အမႈ ၁၂ မႈျဖင့္ တရားစြဲတင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ခ ု ျဖင့္တရားစြဲတင္ခဲ့ရာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မႏွစ္ခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည့္အမႈႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ႏွစ္ခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည့္အမႈကိုသာ ေပါင္းစစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးတြင္ ဒကၡိဏခ႐ိုင္ တရားသူႀကီး ဦးလွ၀င္းက အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

 

 

 

ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က သံုးပတ္ၾကာသည္အထိ ျပန္လည္ေပးပို႔ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ား၏အမႈ စစ္ေဆးႏုိင္ျခင္း မရွိေသး

ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က သံုးပတ္ၾကာသည္အထိ ျပန္လည္ေပးပို႔ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ အမႈကို စစ္ေဆးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ အမႈတြဲမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအား ၾကည့္႐ႈရန္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ခ်ဳပ္က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရာဇ၀တ္ အေထြေထြအမႈအမွတ္ ၅ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ၿပီး ေတာင္းယူသည့္အတြက္ ဧၿပီ ၁၉ ရက္က ဒကၡိဏခ႐ိုင္႐ံုး တရား႐ံုးက အမႈတြဲမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား ေပးပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ဘယ္ေလာက္ၾကာမလဲ ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္ မသိႏုိင္ဘူး။ သူတို႔ဆီက ျပန္ပို႔လာမွပဲ ဘယ္ေလာက္ၾကာတယ္ ဆိုတာသိမွာ။ ဘာအမႈနဲ႔ေခၚတာ သူ႔ဆီက အမိန္႔တစ္ခုခု ပါလာေပါ့။ ဘယ္သူက သြားေလွ်ာက္လို႔ ဒီက ေတာင္းေခၚတယ္။ ဘာအမိန္႔ ခ်လိုက္တယ္ဆိုတာ အဲဒီက်မွ သိမွာပါ။ ၾကာရတဲ့ အၾကာင္းရင္းလည္း ဟုိကလာတဲ့အခ်ိန္မွပဲ သိမွာပါ။ အဲဒီေတာ့မွ ဒီကအမႈက ဆက္သြားမွာပါ” ဟု ဒုတိယခ႐ိုင္တရားသူႀကီး ဦးခင္ေမာင္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားအား ေမ ၉ ရက္ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ အမႈစစ္ေဆးျခင္းမရွိဘဲ ခ်ဳပ္ရက္ရမန္ယူကာ လာမည့္ ေမ ၁၆ ရက္သို႔ ထပ္မံ ခ်ိန္းဆိုခဲ့သည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားအား ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမ်ားက လက္နက္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉(စ)၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅/၁၆(ဂ)/၂၀၊ လက္နက္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉-က/၁၉(စ)၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅/၁၉(က)/၂၁၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ ၇ ၊ လက္နက္ အက္ဥပေဒ ၉(စ)/၁၉(က)ႏွင့္ တရားခံေျပးမႈတို႔ျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ ပထမဆံုး ႐ံုးထုတ္စဥ္က တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးရာတြင္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းပါ သံုးဦးအား ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ ၊ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း တစ္ဦးတည္းအား ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၈ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ ျဖင့္ ဆက္လက္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း တစ္ဦးတည္းအား ရာဇ၀တ္ႀကီးမႈအမွတ္ ၆/၂၀၁၈ ျဖင့္ ေအလာနယ္ေျမရဲစခန္းက ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၆(၃) ႏွင့္ ရာဇသတ္ႀကီးမႈအမွတ္ ၇/၂၀၁၈ ျဖင့္ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းက ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၆(၃) ျဖင့္ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္ တတိယအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္ရာတြင္ ဆက္လက္ တရားစြဲတင္ခဲ့ၿပီး ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္သက္သူမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ ဒကၡိဏသီရိခ႐ိုင္ တရား႐ံုးတြင္ ရာဇသတ္ႀကီးမႈပုဒ္မ ၁၀ ခုႏွင့္ တရားခံေျပးမႈပုဒ္မ ႏွစ္ခု စုစုေပါင္း အမႈ ၁၂ မႈျဖင့္ တရားစြဲတင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ ခုျဖင့္ တရားစြဲတင္ထားရာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ႏွစ္ခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ႏွစ္ခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈကိုသာ ေပါင္းစစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ံုးထုတ္တြင္ ဒကၡိဏခ႐ိုင္တရားသူႀကီး ဦးလွ၀င္းက အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ အမႈတြဲမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ေတာင္းယူၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ အမႈတြဲမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ေတာင္းယူၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးေနေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ အမႈတြဲမ်ားႏွင့္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအား ၾကည့္႐ႈရန္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ခ်ဳပ္က၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရာဇ၀တ္အေထြေထြအမႈအမွတ္ ၅ အမႈဖြင့္ၿပီး ေတာင္းယူသည့္အတြက္ ဧၿပီ ၁၉ ရက္က ဒကၡိဏခ႐ိုင္႐ံုးတရား႐ံုးမွ အမႈတြဲမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားေပးပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကေနၿပီးေတာ့ သူ႔ရဲ႕အမႈေတြအားလံုးကို ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရာဇ၀တ္အေထြေထြအမႈအမွတ္ ၅ ဖြင့္ထားၿပီး ၾကည့္႐ႈဖို႔ ေတာင္းတဲ့အတြက္ အမႈ ၁၂ မႈလံုးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၁၉ ရက္ေန႔က ပို႔လိုက္တယ္။ အဲဒီလိုေပးပို႔ထားတဲ့အတြက္ မစစ္ေဆးျဖစ္ဘူး။ ဘယ္သူေလွ်ာက္ထားလဲေတာ့ မသိဘူး။ တစ္ခုခုေလွ်ာက္ထားတဲ့အတြက္ ေတာင္းတာေပါ့” ဟု ဒုတိယတရားသူႀကီး  ဦးခင္ေမာင္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး အမႈတြဲအား သက္ဆိုင္ရာတရား႐ံုးသို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔မွသာ ေတာင္းယူၾကည့္႐ႈသည့္အေၾကာင္းရင္းကို သိရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယတရားသူႀကီး ဦးခင္ေမာင္ေထြးက ဆိုသည္။

၎က “သူတို႔ဘက္က ျပန္ပို႔လိုက္ရင္ တစ္ခုခုအမိန္႔ခ်ရင္လည္း အမိန္႔ပါလာမွာေပါ့။ သူတို႔ျပန္ပို႔မွအေၾကာင္းရင္းကို သိရမွာေပါ့” ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ဧၿပီ ၂၅ ရက္ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ အမႈစစ္ေဆးျခင္းမရွိဘဲ ခ်ဳပ္ရက္ ရမန္ယူကာ လာမည့္ ေမ ၂ ရက္သို႔ ထပ္မံခ်ိန္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ပါ၀င္ပတ္သက္ သူမ်ားအား ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမ်ားက လက္နက္အက္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉(စ)၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅/၁၆(ဂ)/ ၂၀၊ လက္နက္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉-က/ ၁၉(စ)၊ မူးယစ္ ေဆး၀ါးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၁၅/ ၁၉(က)/ ၂၁၊ ႏုိင္ငံေတာ္အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ ၇၊ လက္နက္အက္ဥပေဒ ၉(စ)/၁၉ (က)ႏွင့္ တရားခံေျပးမႈတို႔ျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ ပထမဆံုး႐ံုးထုတ္စဥ္က တရားစြဲဆိုထားသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးရာတြင္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းပါသံုးဦးအား ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၇၊ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း တစ္ဦးတည္းအား ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ ျဖင့္ ဆက္လက္တရားစြဲဆိုထားသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းတစ္ဦးတည္းအား ရာဇ၀တ္ႀကီးမႈအမွတ္ ၆/၂၀၁၈ ျဖင့္ ေအလာနယ္ေျမရဲစခန္းက ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၆ (၃) ႏွင့္ ရာဇသတ္ႀကီးမႈအမွတ္ ၇/၂၀၁၈ ျဖင့္ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းက ၁၉၂၃ ခု ႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ ဥပေဒပုဒ္မ ၆ (၃) ျဖင့္ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္ တတိယအႀကိမ္႐ံုးထုတ္ရာတြင္ ဆက္လက္တရားစြဲတင္ခဲ့ၿပီး ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ဒကၡိဏသီရိခ႐ိုင္ တရား႐ံုးတြင္ ရာဇသတ္ႀကီးမႈ ပုဒ္မ ၁၀ ခုႏွင့္ တရားခံေျပးမႈပုဒ္မႏွစ္ခု စုစုေပါင္း အမႈ ၁၂ မႈျဖင့္ တရားစြဲတင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ ခုျဖင့္ တရားစြဲတင္ထားရာ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မႏွစ္ခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္အက္ဥပ ေဒပုဒ္မႏွစ္ခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည့္အမႈကိုသာ ေပါင္းစစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ  ၂၄ ရက္ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္းတြင္ ဒကၡိဏခ႐ိုင္တရားသူႀကီး ဦးလွ၀င္းက အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားအား ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ံုးထုတ္ၿပီး မူးယစ္မႈ၊ လက္နက္မႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးမႈႏွင့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ အမႈတို႔မွ တရားလိုျပ သက္ေသႏွစ္ဦးအား စစ္ေဆး

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားအား မတ္ ၂၁ ရက္က (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ံုးထုတ္ၿပီး မူးယစ္မႈ၊ လက္နက္မႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးမႈႏွင့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္အမႈတို႔မွ တရားလိုျပ သက္ႏွစ္ဦးအား စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ တရားလိုျပသက္ေသ ဒုရဲအုပ္ ေ၀ယံေအာင္ႏွင့္ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးထြန္းေပါအား ၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ပုဒ္မ၊ လက္နက္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ၊ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မႏွင့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ဥပေဒပုဒ္မတို႔အား စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လာမည့္ မတ္ ၂၈ ရက္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ မူးယစ္မႈ၊ လက္နက္မႈ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားအမႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ အမႈတို႔မွ တရားလိုျပသက္ေသ သံုးဦး စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားအား ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမ်ားက လက္နက္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ (စ)၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅/၁၆ (ဂ)/၂၀၊ လက္နက္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉-က/၁၉ (စ)၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅/၁၉(က)/၂၁၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ ၇၊ လက္နက္အက္ဥပေဒ ၉ (စ)/၁၉ (က) ႏွင့္ တရားခံေျပးမႈတို႔ျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ ပထမဆံုး ႐ံုးထုတ္စဥ္က တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးရာတြင္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းပါ သံုးဦးအား ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၇၊ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း တစ္ဦးတည္းကို ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၈ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ ျဖင့္ ဆက္လက္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း တစ္ဦးတည္းကို ရာဇသတ္ႀကီးမႈအမွတ္ ၆/၂၀၁၈ ျဖင့္ ေအလာနယ္ေျမရဲစခန္းက ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၆ (၃) ႏွင့္ ရာဇသတ္ႀကီးမႈအမွတ္ ၇/၂၀၁၈ ျဖင့္ ဒကၡိဏသီရိ ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းက ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၆ (၃) ျဖင့္ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္ တတိယအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္တြင္ ဆက္လက္ တရားစြဲတင္ခဲ့ၿပီး ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ ဒကၡိဏခ႐ိုင္တရား႐ံုးတြင္ ရာဇသတ္ႀကီးမႈပုဒ္မ ၁၀ ခုႏွင့္ တရားခံေျပးမႈ ပုဒ္မ ႏွစ္ခု (စုစုေပါင္းအမႈ ၁၂ မႈ) ျဖင့္ တရားစြဲတင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ ခုျဖင့္ တရားစြဲတင္ထားရာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မႏွစ္ခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ႏွစ္ခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈကိုသာ ေပါင္းစစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ ရံုးခ်ိန္းတြင္ ဒကၡိဏခ႐ိုင္ တရားသူႀကီး ဦးလွ၀င္းက အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ကိုးႀကိမ္ေျမာက္ ဆက္လက္႐ံုးထုတ္ၿပီး မူးယစ္မႈ၊ လက္နက္မႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးမႈႏွင့္ အစိုးရလွ်ဳိ႕၀ွက္မႈတို႔မွ တရားလိုျပသက္ေသတစ္ဦးအား စစ္ေဆး

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ကိုးႀကိမ္ေျမာက္ ဆက္လက္႐ံုးထုတ္ၿပီး မူးယစ္မႈ၊ လက္နက္မႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးမႈႏွင့္ အစိုးရလွ်ဳိ႕၀ွက္မႈတို႔မွ တရားလိုျပသက္ေသ ရဲအုပ္စိုင္းေအာင္စိုးကို စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ တရားလိုျပသက္ေသ ေလးဦးစစ္ေဆးရန္ ခ်ိန္းဆိုထားေသာ္လည္း ရဲအုပ္စိုင္းေအာင္စိုးတစ္ဦးသာ လာေရာက္သည့္အတြက္ ၎ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာပုဒ္မ၊ လက္နက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒပုဒ္မတို႔အား စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လာမည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္႐ံုးခ်ိန္းတြင္ တရားလိုျပသက္ေသမ်ားျဖစ္သည့္ ဒုရဲအုပ္ေ၀ယံေအာင္၊ ရဲအုပ္စိုးလြင္ဦး၊ ဗိုလ္ႀကီးစိုးဇင္ႏွင့္ ရဲအုပ္ေက်ာ္စိုး၀င္းတို႔အား စစ္ေဆးရန္ခ်ိန္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား ႐ံုးထုတ္တြင္ တရားလိုျပသက္ေသတစ္ဦးသာ လာေရာက္သည့္အတြက္ လာမည့္႐ံုးခ်ိန္းမ်ားတြင္ ခ်ိန္းဆိုထားသည့္ သက္ေသမ်ား လာေရာက္ရန္ ဒကၡိဏခ႐ိုင္တရားသူႀကီးက ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္းတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္ ႐ံုးထုတ္ရာတြင္ တရားလိုျပသက္ေသေလးဦးအား ဆင့္ေခၚထားေသာ္လည္း သက္ေသတစ္ဦးသာ လာေရာက္သည့္အတြက္ လာမည့္႐ံုးခ်ိန္းမ်ားတြင္ ခ်ိန္းဆိုထားသည့္သက္ေသမ်ား လာေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက အစားထိုးသက္ေသတင္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါအမႈမ်ားအတြက္ သက္ေသအမ်ားအျပား စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ႐ိုင္တရားသူႀကီး ဦးလွ၀င္းက တရားခြင္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ အေပါင္းပါမ်ားအား ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမ်ားက လက္နက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ (စ)၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅/၁၆ (ဂ)/၂၀၊ လက္နက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉-က/၁၉ (စ)၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅/၁၉(က)/၂၁၊ ႏုိင္ငံေတာ္အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ ၇၊ လက္နက္အက္ဥပေဒ ၉ (စ)/၁၉ (က) ႏွင့္ တရားခံေျပးမႈတို႔ျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ ပထမဆံုး႐ံုးထုတ္စဥ္က တရားစြဲဆိုထားသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးရာတြင္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းပါ သံုးဦးအား ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၇၊ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း တစ္ဦးတည္းကို ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒပုဒ္မ ၈ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ ျဖင့္ ဆက္လက္တရားစြဲဆိုထားသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား ႐ံုးထုတ္တြင္ တရားလိုျပသက္ေသတစ္ဦးသာ လာေရာက္သည့္အတြက္ လာမည့္႐ံုးခ်ိန္းမ်ား၌ ခ်ိန္းဆိုထားသည့္ သက္ေသမ်ားလာေရာက္ရန္ ခ႐ိုင္တရားသူႀကီး ညႊန္ၾကား

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား ႐ံုးထုတ္တြင္ တရားလိုျပသက္ေသတစ္ဦးသာ လာေရာက္သည့္အတြက္ လာမည့္႐ံုးခ်ိန္းမ်ားတြင္ သက္ေသမ်ားလာေရာက္ရန္ ဒကၡိဏခ႐ိုင္တရားသူႀကီးက ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္က ဆက္လက္႐ံုးထုတ္ရာတြင္ တရားလိုျပသက္ေသေလးဦးအား ဆင့္ေခၚထားေသာ္လည္း သက္ေသတစ္ဦးသာ လာေရာက္သည့္အတြက္ လာမည့္႐ံုးခ်ိန္းမ်ားတြင္ ခ်ိန္းဆိုထားသည့္သက္ေသမ်ား လာေရာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါက အစားထိုးသက္ေသတင္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါအမႈမ်ားအတြက္ သက္ေသအမ်ားအျပား စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ႐ိုင္တရားသူႀကီးဦးလွ၀င္းက တရားခြင္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ တရားလိုသက္ေသအျဖစ္ ဒုရဲမွဴးေမာင္ေမာင္စိုးသင္အား လက္နက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ (စ)၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၆ (၃) တို႔ျဖင့္ တရားစြဲတင္ထားသည့္အမႈမ်ားကို စစ္ေဆးခဲ့သည္။

လာမည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္႐ံုးခ်ိန္းတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ၊ လက္နက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒပုဒ္မ၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲတင္ထားသည့္အမႈမ်ားမွ လာေရာက္ျခင္းမရွိသည့္ တရားလိုျပသက္ေသသံုးဦးႏွင့္ ဒုရဲအုပ္ေ၀ယံေအာင္ႏွင့္ ရဲအုပ္စိုးလြင္ဦး စုစုေပါင္းငါးဦးအား စစ္ေဆးရန္ခ်ိန္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ အေပါင္းပါမ်ားအား ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမ်ားက လက္နက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ (စ)၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၁၅/၁၆ (ဂ)/၂၀၊ လက္နက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉-က/၁၉ (စ)၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅/၁၉ (က)/၂၁၊ ႏုိင္ငံေတာ္အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ ၇၊ လက္နက္အက္ဥပေဒ ၉ (စ)/၁၉ (က) ႏွင့္ တရားခံေျပးမႈတို႔ျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ ပထမဆံုး႐ံုးထုတ္စဥ္က တရားစြဲဆိုထားသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးရာတြင္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းပါသံုးဦးအား ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၇၊ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း တစ္ဦးတည္းကို ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒပုဒ္မ ၈ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ၆၇ ျဖင့္ စြဲဆိုထားသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ ခုျဖင့္ တရားစြဲတင္ထားရာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မႏွစ္ခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည့္အမႈႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ႏွစ္ခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည့္အမႈကိုသာ ေပါင္းစစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးတြင္ ဒကၡိဏသီရိခ႐ိုင္ တရားသူႀကီး ဦးလွ၀င္းက အမိန္႔ခ်မွတ္ထားသည္။