ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ား ခိုးေရာင္းေနျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးမရွိသည့္အတြက္ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေတာင္သူမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ ျပန္လည္ သံုးသပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကား

ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ား ခိုးေရာင္းေနျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးမရွိသည့္အတြက္ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေတာင္သူမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ခံပင္ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ေခ်ာက္ကန္ေက်းရြာတြင္ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ နံနက္က ျပဳလုပ္သည့္ ပခုကၠဴေဒသခံ ရွစ္ဦး ပါ၀င္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထည့္သြင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ခိုင္းစားႏြားေတြကို ေရာင္းစားလိုက္မယ္ဆုိရင္ ေတာင္သူ လယ္သမားေတြအတြက္ ျပႆနာရွိတယ္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ဒီလို တရား၀င္လုပ္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းက ဘာလဲဆိုေတာ့ ခိုးခိုးၿပီး ေရာင္းေနလို႔။ ခိုးခိုးၿပီး ေရာင္းေနတဲ့အတြက္ ဘယ္ဘက္ကမွ အျမတ္မရွိဘူး။ ဒီဟာကို တရားဥပေဒ ေဘာင္အတြင္း၀င္ေအာင္ လုပ္ရတဲ့သေဘာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒါကို အေလးအနက္ထားၿပီး ျပန္သံုးသပ္ပါမယ္” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္းတြင္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ကိုင္းေက်းရြာမွ ေတာင္သူ ကိုသက္ခိုင္က လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေတာင္သူလုပ္ငန္း အေျခအေနအရ စက္မႈလယ္ယာသို႔ ေျပာင္းလဲရန္ မလြယ္ကူေသးေၾကာင္း၊ ကြၽဲႏြား တရား၀င္ တင္ပို႔မႈေၾကာင့္ ကြၽဲႏြားေစ်း ျမင့္တက္လာၿပီး ေက်းလက္ေဒသတြင္ ကြၽဲႏြား ရွားပါးလာေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ကိုင္းေက်းရြာမွ ေတာင္သူ ကိုသက္ခိုင္ကပင္ ေတာင္သူမ်ား ေခ်းေငြရရွိမႈမွာ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ထက္ နည္းပါးေၾကာင္း၊ အခ်ိန္မီ မရရွိသည့္အတြက္ ျပင္ပေငြတိုး ရွာေဖြရေၾကာင္း ၊ သုေတသန စိုက္ခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးေစလိုေၾကာင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဌာနသည္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ကင္းကြာေနေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

“ကြၽဲႏြားေတြကို မေကြးတိုင္းအေနနဲ႔ အခုခ်ိန္အထိ ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ တင္ပို႔ထားပါတယ္။ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၇၀ ကေန တင္ပို႔ထားတာပါ။ တရားမ၀င္ တင္ပို႔ထားတာေတြ ရွိတယ္လို႔လည္း ၾကားသိရပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရယ္ ညိႇႏိႈင္းၿပီး တတ္ႏုိင္သမွ် ထိန္းခ်ဳပ္သြားမွာပါ” ဟု မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ေဌးက အမ်ားျပည္သူသို႔ ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ေခ်ာက္ကန္ေက်းရြာတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ပခုကၠဴေဒသခံ ရွစ္ဦးတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းတြင္ က်န္းမာေရး ၊ ပညာေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥမ်ားလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နွင့္ ပခုကၠဴေဒသခံတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းအား ယေန႔ျပဳလုပ္မည္

ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ေခ်ာက္ကန္ ေက်းရြာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပခုကၠဴေဒသခံရွစ္ဦးတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္းအား ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“အခု ေဆြးေႏြးစကားေျပာခြင့္ရတဲ့အတြက္ ၀မ္းသာမိပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ၾကာရွည္မႈ၊ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးေနာက္က်မႈနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာင္သူေတြ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို တင္ျပသြားမွာပါ” ဟု ေတာင္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ေဆြးေႏြး စကားေျပာခြင့္ရရွိမည့္ ကိုင္ေက်းရြာမွ ကိုသက္ခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕သို႔ ၾသဂုတ္ မနက္ ၉ နာရီခန္႔တြင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ပခုကၠဴစက္မႈဇုန္တြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ ထန္းသားျဖင့္ ပရိေဘာဂမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ စက္႐ံုသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းအၿပီးတြင္ ပုပၸားသို႔ ထပ္မံသြားေရာက္ျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ ဆက္လက္ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္သူမ်ားကုိ ေရွ႕တန္းတင္သည္ဆုိပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေရွ႕တန္းတင္ရမည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

ေမာ္လၿမိဳင္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ကိုသက္)

ျပည္သူမ်ားကုိ ေရွ႕တန္းတင္သည္ဆုိပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေရွ႕တန္းတင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဇြန္ ၁၄ ရက္တြင္ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားစကား၀ုိင္းတြင္ အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြး ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ျပည္သူေတြကုိခ်စ္ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ လုပ္ရမယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရျခင္းဟာ ျပည္သူေတြကုိ သက္သာေစတယ္။ ျပည္သူေတြကုိ ေရွ႕တန္းတင္တယ္ဆုိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေရွ႕တန္းတင္ရမယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ဘ၀ကုိ ေအးခ်မ္းေစခ်င္တယ္ဆုိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ကုိ လုပ္ရမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကုိယ္လုိခ်င္တဲ့ ပန္းတုိင္ေတြကုိေရာက္ဖုိ႔ ကုိယ္ယုံၾကည္တဲ့ ယုံၾကည္ခ်က္အရ သြားဖုိ႔ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနည္းနဲ႔လည္း ရႏုိင္တယ္ဆုိတာကုိ ကိုယ့္ကုိယ္ကိုယ္ယုံၾကည္ခ်က္ ရွိရမယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ထိေတြ႕မႈသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ညိႇႏႈိင္းတုိင္ပင္ေနရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးသည့္နည္းတူ ယင္းႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈကုိ ယုံၾကည္ၿပီဆုိပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ခုိင္မာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

“အခုကြၽန္မတုိ႔ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖုိ႔အတြက္ ခက္ေနတဲ့ကိစၥတစ္ခုက အခ်င္းခ်င္း ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရမယ္ဆုိတဲ့ ကိစၥ။ ဒါလည္း ခဏခဏၾကားရပါတယ္။ တစ္ဖက္က တစ္ဖက္ကုိ မယုံဘူးစသျဖင့္။ ကြၽန္မက ေျပာတယ္။ ပထမဦးဆုံး ယုံၾကည္ရမွာပါက ကုိယ္ကုိယုံၾကည္ရမွာ။ ဒီကိစၥကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဘာင္အတြင္းက ငါတုိ႔လုပ္ႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိယ္ယုံၾကည္မႈ ရွိရမယ္။ အဲဒီလုိ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ယုံၾကည္မႈရွိၿပီဆုိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းကုိ မေလွ်ာက္ရဲစရာအေၾကာင္း ဘာမွမရွိဘူး။ အဲဒါကုိ ျပည္သူလူထုကေနၿပီးေတာ့ ျပည္သူ႔အသံနဲ႔ ဒီကိစၥကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အားလုံးသိေအာင္လုိ႔ ေျပာေပးေစခ်င္တယ္” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ စကား၀ုိင္းသုိ႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခအေနမ်ား၊ ေဒသ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

“ကြၽန္ေတာ္ အခုေဒသခံ တုိင္းရင္းသားဆုိတဲ့ေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္ေနထုိင္ရာ သထုံၿမိဳ႕နယ္ကုိ အေျခခံၿပီးေတာ့ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သထုံၿမိဳ႕နယ္က မြန္ျပည္နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္မွာဆုိရင္ ကရင္တုိင္းရင္းသား အမ်ားဆုံး မွီတင္းေနထုိင္တယ္။ အဲဒီထဲက အမ်ားစုကလည္း စစ္ပြဲနဲ႔ထိစပ္တဲ့ေဒသေတြမွာ ေနထုိင္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဆုိေတာ့ သူတုိ႔အေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္ တည့္တည့္ျမင္ၿပီး ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေလာေလာဆယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေနမႈျဖစ္စဥ္မွာ သူတုိ႔ သိရွိနားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီးေတာ့ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ႏႈန္းက မေတြ႕ရသေလာက္ပါပဲ။ ဒါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္တံ့ဖုိ႔အတြက္က အဓိက အခက္အခဲတစ္ခု ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဆုိေတာ့ အေၾကာင္းရင္းရွာတဲ့ အခါက်ေတာ့ အပစ္အခတ္ကာလေတြ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ရွိခဲ့တယ္။ အခုကေတာ့ အပစ္ရပ္ၿပီးေတာ့ သုံးႏွစ္တာကာလထဲ ေရာက္လာၿပီေပါ့။ ဒီကာလမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ အသီးအပြင့္ေတြကုိ ခံစားရၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ႀကီးမားတဲ့ မက္လုံးသဖြယ္ ျမတ္ႏုိးတန္ဖုိးထားေနမယ္ဆုိလုိ႔ ရွိရင္ေတာ့ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ပါ၀င္ တည္ေဆာက္ထုစစ္လာဖုိ႔ ဆြဲအားလုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္မွာပါ” ဟု စကား၀ုိင္းတြင္ ေဆြးေႏြးသူ ေစာေက်ာ္မုိးက ဆုိသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ုိင္းကုိ ေနျပည္ေတာ္၊ လြိဳင္ေကာ္၊ ေျမာင္းျမ၊ ၀မ္းတြင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္ စသည္တုိ႔၌ ျပဳလုပ္ထားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ုိင္း ေျမာင္းျမၿမိဳ႕၌ ယေန႔ျပဳလုပ္မည္

ေျမာင္းျမၿမိဳ႕၌ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းျပဳလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနမႈအား ဧၿပီ ၉ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား စကား၀ုိင္း (PEACE TALK)  ကုိ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ေျမာင္းျမၿမိဳ႕၌ ဧၿပီ ၁၀ ရက္ (ယေန႔) တြင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ုိင္းကုိ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕ အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းအတြင္း၌ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕သို႔ ဧၿပီ ၁၀ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ လာေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေျမာင္းျမၿမိဳ႕ ဂုန္နီစက္႐ုံတြင္စီစဥ္ထားသည့္ ရဟတ္ယာဥ္ကြင္းမွ တစ္ဆင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ အခမ္းအနားက်င္းပရာ အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ လာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးဆံုးပါက ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၎၏ မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚခင္ၾကည္ ကိုးကြယ္ခဲ့သည့္ ေဇယ်ေမဒနီဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ စာသင္တိုက္ေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္  ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕ တြင္ေဆာက္လုပ္မည့္ ေဒၚခင္ၾကည္သူနာျပဳသင္တန္းေက်ာင္း ေျမေနရာအား ေလ့လာကာ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက က်ဳိးပ်က္ခဲ့သည့္ ေျမာင္းျမႀကိဳးတံတားေနရာအား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စကား၀ုိင္းေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားစီစဥ္သူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားစကား၀ိုင္း (PEACE TALK) အခမ္းအနားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အတူ ေဒသခံျပည္သူမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေဇာ္တင္မိုး၊ ေဒၚျပံဳးျပံဳးေအး၊ ဦးေအာင္ျမင့္ျမတ္၊ ဦး၀င္းႏိုင္၊ ေဒၚၿဖိဳးအိႀကိဳင္၊ ဦးေအာင္ၾကည္ျမင့္၊ ေဒၚနန္႔ရီစိုင္းနား၊ ဦးစိုးလႈိင္ဦးတို႔က ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေဆြးေႏြးပြဲအား ေျမာင္းျမၿမိဳ႕မအားကစားကြင္းႀကီးအတြင္းတြင္ LED ဘုတ္မ်ားျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ျပသထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အစ္ကို႔အေနနဲ႔က ဒီပြဲကို CSO အေနနဲ႔ တက္ေရာက္တာဆိုေတာ့ CSO အဖြဲ႕ေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ေတြနဲ႔ ပက္သက္ၿပီးေတာ့ပဲ လုပ္ေဆာင္ေနမႈေတြကို အဓိကထားတင္ျပသြားမွာပါ၊ ေနာက္ပိုင္းမွာ CSO ဖိုရမ္ေတြကို ေဒသတြင္းေဆြးေႏြးပြဲ လူမ်ိဳးစုအလိုက္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ဒါေတြကိုပဲ အဓိကထားတင္ျပသြားပါမယ္” ဟု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ၾကားခံရသူ ဦးစိုးလႈိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ေျမာင္းျမခရီးစဥ္အား ၿမိဳ႕ခံျပည္သူမ်ား ႀကိဳဆိုႏိုင္ေရးအတြက္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကလည္း လိုက္လံႏႈိးေဆာ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္လို သူမ်ားသည္ ေျမာင္းျမဂုန္နီစက္႐ုံ၊ ပညာေဇယ်ံဳ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေရွ႕၊ နတ္စင္လမ္းထိပ္၊ ဦးဘခ်ဳိရုပ္တုေရွ႕၊ အထက (၆) ေက်ာင္းေရွ႕ ႏွင့္ (၁၂) လမ္းထိပ္မ်ားတြင္ ေစာင့္ဆိုင္းႀကိဳဆိုႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခုကဲ့သုိ႔ အလားတူ စကား၀ုိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ေနျပည္ေတာ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ပင္လုံၿမိဳ႕၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္ ေျမတုိင္ကန္ေက်းရြာ၊ ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ထားသည္။

မင္းသူ၀င္းထြဋ္