ထိုင္းဂူထဲမွ ပိတ္မိေနသူမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည့္ ၾသစေၾတးလ်ဆရာ၀န္ ဂူအျပင္သို႔အေရာက္တြင္ ဖခင္၏နာေရးသတင္း ၾကံဳခဲ့ရ

ထုိင္းဂူထဲတြင္ ပိတ္မိေနသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေပးခဲ့သည့္ ၾသစေၾတးလ်ဆရာ၀န္ ရစ္ခ်က္ဟာရစ္ (Photo: ABC News)

ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဂူထဲ၌ ပိတ္မိေနသည့္အဖဲြ႕အား ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည့္ ၾသစေၾတးလ်ဆရာ၀န္တစ္ဦးသည္ ထိုပိတ္မိအဖဲြ႕အား ကယ္ထုတ္မႈၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ ဂူျပင္သို႔ ထြက္လာခ်ိန္၌ ၎င္း၏ဖခင္ နာေရးသတင္းကို ၾကားခဲ့ရသည္။ လူငယ္ေဘာလံုးအဖဲြ႕အား အံ့အားသင့္ဖြယ္ ကယ္ထုတ္ႏိုင္မႈတြင္ ကူညီေပးရန္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက အထူးအကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့ၾကသည့္ ကမၻာတြင္ ထင္ရွားေသာဆရာ၀န္ႏွင့္ ေရငုပ္သမားလည္းျဖစ္သည့္ ရစ္ခ်က္ဟာရစ္သည္ ေရလႊမ္းေနေသာဂူထဲမွ ကေလးမ်ားအား ကယ္တင္မႈတြင္ ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္၌ ဂူျပင္သို႔ ေနာက္ဆံုးထြက္လာခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။

ကမၻာတစ္၀န္း လိုဏ္ဂူထဲ၌ ေရငုပ္သူ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ဟာရီဟုလည္း လူသိမ်ားေသာ ဟာရစ္သည္ အားလပ္ရက္ခရီးစဥ္အား ဖ်က္သိမ္းၿပီး Tham Luang ဂူထဲမွ ပိတ္မိေနသူမ်ားအား ကယ္ဆယ္ရန္ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႕က ကူညီမႈတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါ၀င္ရန္ ထိုင္းေျမာက္ပိုင္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုပိတ္မိေနသူမ်ားအား ဂူထဲ၌ အသက္ရွင္လ်က္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎တုိ႔၏က်န္းမာေရး အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေပးရန္ ဟာရစ္သည္ ေရလႊမ္းေနေသာဂူထဲသုိ႔ ေလးကီလိုမီတာ (၂ ဒသမ ၂ မိုင္) အထိ အႏၲရာယ္ကို ရင္ဆုိင္လ်က္ ေန႔စဥ္သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုပိတ္မိေနသူမ်ားအား ကယ္ထုတ္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ၾကံ့ခုိင္မႈ ရွိ မရွိကိုလည္း ဟာရစ္က ေနာက္ဆံုး အတည္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်မီဒီယာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဂူထဲတြင္ ၁၈ ရက္ၾကာ ပိတ္မိေနခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္၌ ပိတ္မိေနသူအားလံုးကို ထုိင္းေရတပ္ေရငုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရငုပ္သမားမ်ားအဖဲြ႕က ေဘးကင္းစြာ ကယ္ထုတ္သြားႏုိင္ရန္အတြက္ အစီအစဥ္ကို ဆံုးျဖတ္ခဲ့သူမွာလည္း ဟာရစ္ျဖစ္သည္ဟု ၾသစေၾတးလ်႐ုပ္သံ ABC က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ကယ္ထုတ္လာခဲ့သူမ်ားအား ေဆး႐ံုသို႔ပို႔ေဆာင္ေနစဥ္ ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္တြင္ ခ်င္း႐ိုင္ျပည္နယ္ရွိ ထိုဂူထဲမွ ေနာက္ဆံုးထြက္လာသူသည္ အဖဲြ႕၀င္ ၂၀ ပါေသာ ၾသစေၾတးလ်ကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႕မွ ဟာရစ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရွိခဲ့ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂ်ဴလီဘစ္ေရွာ့က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပိတ္မိေနသူအားလံုးကို ေဘးကင္းစြာ ကယ္ထုတ္ႏိုင္မႈသည္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့ေသာ္လည္း Adelaide အေျခစိုက္ ေမ့ေဆးဆရာ၀န္ ဟာရစ္အတြက္မူ ဖခင္ျဖစ္သူ ကြယ္လြန္ေၾကာင္း ၾကားသိခဲ့ရသည့္အတြက္ ၀မ္းနည္းစရာသတင္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိင္းတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးကို ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ခဏအၾကာတြင္ ဟာရီ၏ဖခင္ျဖစ္သူ ကြယ္လြန္ခဲ့ေၾကာင္း ဟာရစ္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ SAAS MedSTAR မွ တာ၀န္ရွိသူ အင္ဒ႐ူးပီးယားက အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ဟာရစ္၏ဖခင္ ကြယ္လြန္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းအား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးေသာ္လည္း ၎သည္ သားျဖစ္သူက ကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ ထြက္ခြာသြားခ်ိန္တြင္မူ ေနေကာင္းေနခဲ့ေၾကာင္း ပီးယားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဂူထဲတြင္ ပိတ္မိေနသူမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးခဲ့သည့္ ဟာရစ္ႏွင့္ ထိုင္းေရတပ္ ေရငုပ္သမားေလးဦးတုိ႔သည္ ႀကီးက်ယ္ေသာ သူရဲေကာင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မယ္ကြန္တန္ဘူးက ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္ ဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။

Ref: AFP