ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားသည့္ တစ္သီးပုဂၢလခုနစ္ဦး အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆၉ ဦးရွိ

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားသည့္ တစ္သီးပုဂၢလခုနစ္ဦး အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆၉ ဦးရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာ္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္က ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္းကုိ ဇူလုိင္ ၂ ရက္မွ စတင္ကာ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္အထိ တင္သြင္းႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာခဲ့သည္။

“ေနာက္ဆုံး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆၉ ေယာက္ရွိတယ္။ ပါတီက ၂၄ ပါတီေပါ့။ ၆၉ ေယာက္ထဲမွာ တစ္သီးပုဂၢလက ခုနစ္ေယာက္ပါတယ္။ ပါတီ ၂၄ ပါတီက ၆၂ ေယာက္ေပါ့။ အကုန္လုံး ၆၉ ေယာက္” ဟု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္၊ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္ရွိ အာဏာရပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက မဲဆႏၵနယ္အားလုံးကုိ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားၿပီး ပါတီကုိယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၃ ဦးကုိလည္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

အတုိက္အခံပါတီျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္နယ္မ်ားရွိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္တခ်ဳိ႕ကုိ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားၿပီး လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ (၁၀) ေနရာအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၀ ဦး အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ (၁၃) ေနရာ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေၾကညာထားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ လစ္လပ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ ကန္ပက္လက္၊ လဲခ်ား၊ တာေမြ၊ ျမင္းျခံတုိ႔ျဖစ္ၿပီး လစ္လပ္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵ အမွတ္(၂) (အက်ဳံး၀င္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ ျမစ္ႀကီးနား) ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ လစ္လပ္တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ မတူပီ၊ တမူး၊ အုတ္တြင္း၊ သပိတ္က်င္း၊ ရေသ့ေတာင္၊ မင္းဘူး၊ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမဲ ဆႏၵနယ္တုိ႔ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္(၁၃)ေနရာရွိ သက္ဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ခြဲ႐ုံးမ်ား၌ မဲဆႏၵရွင္အမည္စာရင္းမ်ားကုိ ဇူလုိင္ ၉ ရက္မွ စတင္ကာ ဇူလုိင္ ၂၂ ရက္အထိ ကပ္ထားၿပီး ေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာထားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ပါက အေရးယူမည္ဟု NLD ပါတီ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေျပာၾကား

၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံသုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း အခ်ိန္မီ တင္သြင္းႏုိင္ေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က ႀကီးၾကပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ပါက အေရးယူမည္ဟု NLD ပါတီ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္ ၂၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ လစ္လပ္ေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ က်င္းပမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ NLD ပါတီ ကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၃ ဦး၏ အမည္စာရင္းကုိ NLD ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က ဇြန္ ၂၉ ရက္တြင္ အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ပထမဆုံး ဒီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္းေတြကုိ ကုိယ္စားလွယ္ေတြဆီကုိ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကေနၿပီးေတာ့ အတည္ျပဳလုိက္တယ္ဆုိတဲ့ စာရင္းကုိ အခု အကုန္ပုိ႔ေနပါၿပီ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အဲဒီလုိ ေလွ်ာက္လႊာတင္ဖုိ႔ အခ်ိန္မီတင္ျဖစ္တာကုိ သက္ဆုိင္ရာ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က ႀကီးၾကပ္ၿပီးေတာ့ အစီရင္ခံဖုိ႔လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မွာၾကားထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ့။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပ်က္ကြက္မႈ ရွိရင္ေတာ့ အေရးယူမွာပါ။ ဒါ အေရးႀကီးတဲ့ တာ၀န္ပါ” ဟု ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကယားျပည္နယ္၊ ဖ႐ူဆုိၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေလွ်ာက္လႊာကုိ အခ်ိန္မီတင္သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္နယ္ NLD ပါတီ ဥကၠ႒ေဒါက္တာ ေဒၚခင္စည္သူႏွင့္ ဖ႐ူဆုိၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီဥကၠ႒ ဦးပဲ့ဒူတုိ႔ကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ပါတီတာ၀န္မ်ားမွ ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပရန္ လ်ာထားသည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက ထုိကဲ့သုိ႔ပင္ အေရးယူခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနျဖင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းကုိ ယခုလ ၂ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ တင္သြင္းႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေၾကညာထားသည္။

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းလႊာမ်ားကုိ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းလုိပါက ယခုလ ၁၃ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား၍ ႐ုပ္သိမ္းႏုိင္ၿပီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းလႊာမ်ားကုိ ယခုလ ၁၆ ရက္မွ ၂၂ ရက္အတြင္း စိစစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီအေနျဖင့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာစလုံးတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္မူ ေအာင္ျမင္မႈ ရာႏႈန္းျပည့္ရရွိရန္ မေသခ်ာေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ေအာင္ႏုိင္တဲ့ အလားအလာရွိလုိ႔ ၿပိဳင္တာေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြ ေတာ္ေတာ္ေလးပါတဲ့အတြက္ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေအာင္ျမင္မႈက ရာႏႈန္းျပည့္ ရခ်င္မွ ရပါလိမ့္မယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနရာအားလုံး ေရြးခ်ယ္ခံရန္ ဆုံးျဖတ္ထားၿပီး ေနရာတုိင္း ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မွသာ ၂၀၂၀ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ထပ္မံရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာညီလာခံ၌ သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ပါတီ၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးညီပု (ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္) က ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္ ၂၃ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ Myanmar Convention Center (MCC) ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ပါတီညီလာခံတြင္ သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ဦးညီပုက မိန္႔ခြန္းေျပာရာ၌ အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာ၌ ဇူလုိင္ ၉ ရက္တြင္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကို အိမ္ေထာင္စုအလုိက္ ေၾကညာမည္

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာတြင္ မဲဆႏၵရွင္ စုစုေပါင္း ကုိးသိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ဇူလုိင္ ၉ ရက္၌ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကုိ အိမ္ေထာင္စုအလုိက္ ကပ္ထားေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ (၁၃) ေနရာ၌ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေၾကညာထားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းျပဳစုျခင္းကုိ ဧၿပီ ၁၉ ရက္မွ စတင္ကာျပဳစုခဲ့ၿပီး မဲဆႏၵရွင္ဦးေရမွာ ၉၀၄၆၂၃ ဦးရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

“အခု ေကာက္လို႔ရထားတာေပါ့ေနာ္။ ၉၀၄၆၂၃ ဦး။ ပထမတစ္ႀကိမ္ ကပ္ဦးမယ္ေလ။ အဲဒီမွာ ျပင္ၾက၊ ျဖဳတ္ၾက လုပ္ဦးမွာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီက်ရင္ေတာ့ ေျပာင္းလဲႏိုင္တာေပါ့။ အခုကေတာ့ အေျခခံျပဳစုထားတာ” ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကုိ ဇူလုိင္ ၉ ရက္တြင္ အိမ္ေထာင္စုအလုိက္ ကပ္ထားေၾကညာမည္ျဖစ္ၿပီး မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈရန္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

“ဇူလိုင္ဒုတိယအပတ္ထဲျဖစ္မွာပါ။ ဒုတိယအပတ္ စစခ်င္းေပါ့။ ၉ ရက္ေန႔ ကပ္မွာေပါ့ေနာ္။ ၁၄ ရက္ၾကာမွာေပါ့ေနာ္။ ၉ ရက္ေန႔စၿပီး လာၾကည့္လို႔ရၿပီ။ ေအာက္တိုဘာလမွာ ေနာက္ဆံုးတစ္ႀကိမ္ ထပ္ကပ္မွာပါ” ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္၌ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပဳစုရာတြင္ မတူပီ မဲဆႏၵနယ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ ၁၇၄၈၉ ဦး၊ ကန္ပက္လက္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ၁၂၄၇၅ ဦး၊ တမူးမဲဆႏၵနယ္တြင္ ၃၄၈၃၂ ဦးရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

“လာေရာက္ၿပီး ၾကည့္ၾကပါ။ တစ္အိမ္ေထာင္မွာ အနည္းဆံုး တစ္ေယာက္ေတာ့ လာၾကည့္သင့္တာေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ ဆယ္အိမ္မွဴးတို႔၊ ရာအိမ္မွဴးတို႔ကလည္း လာၾကည့္သင့္တာေပါ့ေနာ္။ ကိုယ့္ေက်းရြာထဲမွာ ပါတယ္၊ မပါတယ္ သိတာေပါ့ေနာ္။ လာၾကည့္ၿပီး ျပင္ဆင္ႏိုင္တာေပါ့ေနာ္။ ေနာက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ဒါေတြလည္း လာၾကည့္ဖို႔ေကာင္းတာေပါ့။ ပိုမိုျပည့္စံုမွန္ကန္တဲ့ မဲစာရင္း ျဖစ္သြားမွာေပါ့” ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ လစ္လပ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ ကန္ပက္လက္၊ လဲခ်ား၊ တာေမြ၊ ျမင္းျခံတုိ႔ျဖစ္ၿပီး လစ္လပ္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) (အက်ဳံး၀င္ေသာၿမိဳ႕နယ္ ျမစ္ႀကီးနား) ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ လစ္လပ္တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ မတူပီ၊ တမူး၊ အုတ္တြင္း၊ သပိတ္က်င္း၊ ရေသ့ေတာင္၊ မင္းဘူး၊ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မဲဆႏၵနယ္တုိ႔ျဖစ္သည္။

တည္ဆဲႏုိင္ငံေရးပါတီ ၉၃ ပါတီထံ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္မည့္ ေၾကညာခ်က္ ေပးပုိ႔ထားၿပီး မဲဆႏၵနယ္သံုးေနရာ မျဖစ္မေန ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ခုနစ္ပါတီရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားထားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းကုိ ဇူလုိင္ ၂ ရက္မွ စတင္ကာ တင္သြင္းႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာထားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အသိပညာေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာ၌ မိခင္တုိင္းရင္း သားဘာသာစကားျဖင့္ အသိပညာေပးမႈျပဳလုပ္ရန္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားကုိ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ေျပာၾကား

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အသိပညာေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ မိခင္တုိင္း ရင္းသားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ အသိပညာေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားကုိ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္၊ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏုိင္က The Daily Eleven  သတင္းစာကုိ ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ လစ္လပ္မဲ ဆႏၵနယ္ (၁၃) ေနရာ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာထားသည္။

“လုပ္ခုိင္းလုိက္ပါၿပီ။ သက္ဆုိင္ရာေကာ္ မရွင္ခြဲေတြေလ။ အသိပညာေပးဖုိ႔ဆုိၿပီးေတာ့။ သူတုိ႔နားလည္မယ့္ ဘာသာစကားနဲ႔ အသိ ပညာေပးဖုိ႔ ေျပာထားပါတယ္။ ဒီလုိလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ တုိင္းရင္းသားေတြ အလြယ္တကူသိ တာေပါ့။ မဲေပးပုံစနစ္ေတြ ဒါေတြကုိ ေသခ်ာသိေအာင္ေပါ့။ မဲ႐ုံ၀င္တာကအစ မဲ႐ုံလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အကုန္လုံးေပါ့။ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားေတြနဲ႔ အသိေပးဖုိ႔မွာထားတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ လစ္လပ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ ကန္ပက္လက္၊ လဲခ်ား၊ တာေမြ၊ ျမင္းျခံတုိ႔ျဖစ္ၿပီး လစ္လပ္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵအမွတ္ (၂) (အက်ဳံး၀င္ေသာၿမိဳ႕နယ္ ျမစ္ႀကီးနား) ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ လစ္လပ္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ မတူပီ၊ တမူး၊ အုတ္တြင္း၊ သပိတ္က်င္း၊ ရေသ့ေတာင္၊ မင္းဘူး၊ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မဲဆႏၵနယ္တုိ႔ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ (၁၃) ေနရာ ႏွင့္ပတ္သက္၍ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားျပဳစုၿပီးျဖစ္ၿပီး ဇူလုိင္လ ပထမပတ္အတြင္းေၾကညာရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ဆုိသည္။

ယခုက်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီေပါင္း ၉၂ ပါတီရွိၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းအမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္း၊ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ စိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းအခ်ိန္ဇယားအား ထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအား ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လြတ္လပ္မွ်တၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္အညီျဖစ္ေသာ၊ အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေအာင္ က်င္းပေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းက ေျပာၾကားထားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ (၁၃) ေနရာတြင္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပဳစုၿပီးျဖစ္ကာမဲဆႏၵရွင္ ကုိးသိန္းေက်ာ္ရွိႏုိင္ဟု ခန္႔မွန္း

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ (၁၃) ေနရာတြင္ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းျပဳစုၿပီးျဖစ္ကာ မဲဆႏၵရွင္ ကုိးသိန္းေက်ာ္ ရွိႏုိင္သည္ဟုခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏုိင္က The Daily Eleven သတင္းစာကို ေျပာၾကားသည္။

လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ (၁၃) ေနရာအနက္ မဲဆႏၵရွင္ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ရွိသည့္ ျမင္းျခံမဲဆႏၵနယ္သည္ မဲစာရင္းျပဳစုျခင္းမွာ ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ ၿပီးျပတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ဆုိသည္။

“မဲစာရင္းျပဳစုတာ ၿပီးသြားပါၿပီ။ အကုန္ၿပီးသြားပါၿပီ။ ေသခ်ာေပါင္းမၾကည့္ရေသး ဘူး။ ခန္႔မွန္းတာေတာ့ ကုိးသိန္းေက်ာ္၊ ကုိးသိန္းနီးပါးေလာက္ေတာ့ ခန္႔မွန္းထားတယ္။ မဲစာရင္းေတြကုိ ဇူလုိင္လဆန္းေလာက္ ကပ္ဖုိ႔ မွန္းထားတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။
ႏုိ၀င္ဘာ (၃) ရက္တြင္က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းကုိေၾကညာရာတြင္ အိမ္ေထာင္စုအလုိက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“မဲစာရင္းကပ္တဲ့အခါ လာၾကည့္ၾကပါ။ မိမိနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေဖာ္ျပတဲ့အခ်က္အလက္ေတြ မွန္လား၊ မွားလားေပါ့။ မပါသင့္တဲ့လူေတြ ဘယ္သူေတြပါလဲ ေထာက္ျပေပးရင္ေတာ့ ပုိေကာင္းတာေပါ့” ဟု ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္၌ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပဳစုရာတြင္ မတူပီမဲဆႏၵနယ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ ၁၇၄၈၉ ဦး၊ ကန္ပက္လက္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ၁၂၄၇၅ ဦး၊ တမူးမဲဆႏၵနယ္တြင္ ၃၄၈၃၂ ဦးရွိေၾကာင္း ဦးျမင့္ႏုိင္၏ ေျပာၾကားထားခ်က္အရ သိရသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ လစ္လပ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ ကန္ပက္လက္၊ လဲခ်ား၊ တာေမြ၊ ျမင္းျခံတုိ႔ ျဖစ္ၿပီး လစ္လပ္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵအမွတ္ (၂) (အက်ဳံး၀င္ေသာၿမိဳ႕နယ္ ျမစ္ႀကီးနား) ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ လစ္လပ္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္ နယ္ လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ မတူပီ၊ တမူး၊ အုတ္တြင္း၊ သပိတ္က်င္း၊ ရေသ့ေတာင္၊ မင္းဘူး၊ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မဲဆႏၵနယ္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ဦးျမင့္ႏုိင္က “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ လြတ္လပ္ရမယ္။ မွ်တရမယ္။ အမ်ားျပည္သူ လက္ခံရမယ္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵအစစ္အမွန္ကုိ ေဖာ္ထုတ္မယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ႀကီးငါးခ်က္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတာေပါ့” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ အတုိက္အခံပါတီျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ က ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိၿပီး ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ၿပိဳင္သင့္၊ မၿပိဳင္သင့္ကုိ စဥ္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္း ပါတီေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။ မ်ဳိးမင္းထက္

၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္တြင္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၁၂ ေနရာအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ျဖစ္စဥ္ႏွစ္ခုစလံုးကုိ PEACE အဖြဲ႕ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည္

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္ ေျမ ၁၂ ေနရာအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ ကာလျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ ျဖစ္စဥ္ ႏွစ္ခုစလံုးကို  ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ PACE က ေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္ ၁၅ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Park Royal Hotel တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္၍ မီဒီယာမ်ားအား အသိေပးရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာထားေသာ္လည္း PACE အဖြဲ႕အေနျဖင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာမဲဆႏၵနယ္ (ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီး) ေနရာအတြက္မူ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈျပဳလုပ္သြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း PACE အဖြဲ႕၏ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးစုိင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားတာ ၁၃ ေနရာရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ၁၂ ေနရာပဲေစာင့္ၾကည့္မယ္။ တစ္ေနရာက ဘာလဲဆုိေတာ့ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးက ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ေနရာျဖစ္တယ္။ ဒီလုိျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ သေဘာသဘာ၀အရ သူ႕ရဲ႕မဲဆႏၵနယ္က မႏၲေလးတုိင္းတစ္တုိင္းလံုးျဖစ္တယ္။ တစ္တုိင္းလံုးဆုိရင္ ၿမဳိ႕နယ္ေပါင္း ၂၆ ၿမိဳ႕နယ္ရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာေတာ့ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား လံုးလံုးမရွိဘူး။ တခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ           ႏွစ္ေယာက္သံုးေယာက္ပဲရွိတာမ်ိဳးေတြ ွိ တယ္။ လူအရမ္းနည္းတဲ့ေနရာေတြဆုိရင္ မဲ႐ံုက ေကာ္မရွင္႐ံုးမွာပဲ လုပ္မွာဆုိတဲ့ ပံုစံေတြ ရွိတယ္ဆုိေတာ့ ဒါကို စနစ္တက်ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာဖို႔ တိတိက်က်မရွိဘူး။ ဆုိလုိတာက ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ မဲ႐ံုဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆုိတာ တိတိက်က်သိရေတာ့မွ ဒါကိုေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာလို႔ရမယ္။ အခုက်ေတာ့ အဲဒီသတင္း အခ်က္အလက္မသိရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးေနရာန႔ဲသက္ဆုိင္တဲ့ မႏၲေလးတုိင္းတစ္တုိင္းလံုးကိုေတာ့ ျခံဳငံုၿပီးေတာ့ မၾကည့္ႏုိင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဆက္စပ္တဲ့ေနရာမ်ဳိး ျမင္းျခံလုိေနရာမ်ဳိးဆုိရင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးအတြက္ မဲဆႏၵနယ္ပါမယ္။ တျခားမဲဆႏၵနယ္တစ္ခုပါမယ္ဆုိေတာ့ ဒီေနရာမွာ ေရာၿပီးေတာ့ၾကည့္သြားမယ္။ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးအတြက္ သီးသန္႔ႀကီးေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္သြားဖို႔ မရွိပါဘူး” ဟု ဦးစုိင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က  ေျပာၾကားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာမႈျဖစ္စဥ္တြင္ PACE အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈကို ၿမိဳ႕နယ္ ၁၂ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကာ လရွည္ၾကာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ ၂၃ ဦး ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ ကာလတုိေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူ ၆၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၂ ၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ PACE အဖြဲ႕သည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈႏွင့္ မဲေပးလုိစိတ္ အတုိင္းအတာတို႔ကို သိရွိႏုိင္ရန္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ သေဘာထားအျမင္စစ္တမ္းကို စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာ၌ ဥပေဒမူေဘာင္အရ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေစာင့္ၾကည့့္ေလ့လာခြင့္မျပဳသည့္အတြက္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းရယူႏုိင္ရန္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း ထုိ႔အတြက္ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းဆန္းစစ္မႈကို ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးစုိင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က ဆုိသည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ကာလမွာ မဲစာရင္း အရည္အေသြး မစစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ပယ္မဲစာရင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူလူထုေတြရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳကို ေကာက္ယူတဲ့ စစ္တမ္းတစ္ေစာင္ေကာက္ယူဖို႔ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ ေနာက္မွာေတာ့ မဲစာရင္းေၾကညာ ျပသမႈရွိမယ္။ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလ၊ ေနာက္ႀကိဳတင္မဲ၊ ႀကိဳတင္မဲဆုိရင္ မဲဆႏၵ နယ္ေျမအတြင္းမွာရွိတဲ့ ႀကိဳတင္မဲကိုပဲ ေစာင့္ ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ ဘာလုိ႔ဆုိ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပ ႀကိဳတင္မဲေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ဆုိတာကေတာ့ အခ်က္အလက္ေတြ အမ်ားႀကီးလုိတယ္။ ႏုိင္ငံျခားက မဲေပးတဲ့ပံုစံမ်ိဳးေတြရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္  မဲဆႏၵနယ္အတြင္း ႀကိဳတင္မဲကို ေစာင့္ၾကည့္ ဖို႔ရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက မဲအေရအတြက္ကို ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္” ဟု PACE အဖြဲ႕၏ အစီအစဥ္မန္ေနဂ်ာ ကိုဟန္စုိးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိကဲ့သို႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ PACE  အဖြဲ႕သည္ Sample-Based-Observation  (နမူနာေရြး ထုတ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း) စနစ္အသံုးျပဳ၍ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျပည္တြင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ PACE အဖြဲ႕သည္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္တြင္ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကိုကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ပိုမုိအားေကာင္းခုိင္မာလာေရးအတြက္ ရည္မွန္းကာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ကာလရွည္ႏွင့္ ကာလတုိ ႏွစ္ခုစလံုးကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ယေန႔ ေတြ႕ဆုံမည္ျဖစ္ၿပီး ၁၀ ပါတီတက္ေရာက္မည္မဟုတ္ဟု အေၾကာင္းျပန္ထားေၾကာင္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ေျပာၾကား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီက ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေတြ႕ဆုံခဲ့စဥ္

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တုိ႔ ယေန႔(ဇြန္ ၁၄ ရက္) တြင္ ေတြ႕ဆုံမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၀ ပါတီအေနျဖင့္  တက္ေရာက္မည္ မဟုတ္ဟု အေၾကာင္းျပန္ထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူဦးျမင့္ႏုိင္က The Daily Eleven သတင္းစာကုိ ေျပာၾကားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား ဇြန္ ၁၄ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားထံသုိ႔ ဖိတ္ၾကားထားၿပီး တက္ေရာက္မည့္ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားေပးရန္ ဖိတ္ၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ပါတီေတြအကုန္လုံး ဖိတ္ထားပါတယ္။ ၁၀ ပါတီကေတာ့မတက္ဘူးလုိ႔ ေျပာပါတယ္။ က်န္တဲ့ပါတီေတြကေတာ့ အဲဒီလုိ မတက္ဘူးလုိ႔ အေၾကာင္းၾကားတာ မရွိပါဘူး။ ၇၇ ပါတီကေတာ့ တက္မယ္လုိ႔ ေရာက္လာပါတယ္။ ၇၇ ပါတီဆုိတာ မေန႔ကအထိေပါ့ေနာ္” ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ဦးျမင့္ႏုိင္က ဇြန္ ၁၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အစည္းအေ၀းသုိ႔ မတက္ေရာက္မည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၀ ပါတီႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က အေသးစိတ္ကုိ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

“တက္ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ပဲ တက္မွာပါ။ အဓိကကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ လြတ္လပ္တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ပါပဲ။ အဲဒီအတြက္ကုိ ဦးတည္ၿပီး ေဆြးေႏြးသြားမွာပါ” ဟု ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာ မ်ဳိးညြန္႔က “အဓိကကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အဆင္ေျပေအာင္အခက္အခဲရွိတဲ့ ဟာေလးေတြကုိ ညႇိႏႈိင္းၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္လုိ႔ ရေအာင္ေပါ့ေလ။ ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အထစ္အေငါ့ျဖစ္ေနတာေလးေတြ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိတာေလးေတြ ေဆြးေႏြးၾကမယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ေခၚယူေတြ႕ဆံု၍ ထိေတြ႕ဆက္ဆံၿပီး ပါတီမ်ား၏ အသံမ်ားကို  နားေထာင္သင့္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ဇြန္ ၁ ရက္က ေတြ႕ဆုံကာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ႏုိင္ငံသားတုိင္း မဲေပးပိုင္ ခြင့္မဆံုး႐ႈံးေစေရးအတြက္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေစလုိေၾကာင္းႏွင့္ မဲစာရင္းမ်ား တိက်မွန္ကန္စြာ ျပဳစုေရးသည္အေရးႀကီးေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားထားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာတြင္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပဳစုရာ၌ ျမင္းျခံမဲဆႏၵနယ္တြင္ မၿပီးျပတ္ေသးေၾကာင္းႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကုိ ဇူလုိင္လပထမပတ္ ေၾကညာရန္ လ်ာထား

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာတြင္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပဳစုရာ၌ မဲဆႏၵရွင္ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ရွိသည့္ ျမင္းျခံမဲဆႏၵနယ္တြင္ မၿပီးျပတ္ေသးေၾကာင္းႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကုိ ဇူလုိင္လပထမပတ္အတြင္း ေၾကညာရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က The Daily Eleven သတင္းစာကုိ ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္၌ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာ၌ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းျပဳစုရာတြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၂ ေနရာ ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျမင္းျခံမဲဆႏၵနယ္မွာ က်န္ေနေသးေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ျပဳစုလ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းျပဳစုျခင္းကုိ ဧၿပီ ၁၉ ရက္မွစ၍ ျပဳစုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာတြင္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကုိ ဇူလုိင္လပထမပတ္အတြင္း ေၾကညာရန္ လ်ာထားေၾကာင္းလည္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ဆုိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကန္ပက္လက္ မဲဆႏၵနယ္၌ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမွာ ၁၁၄၈၄ ဦး၊ လဲခ်ားမဲဆႏၵနယ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမွ ၃၅၁၆၅ ဦး၊ တာေမြမဲဆႏၵနယ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ ၉၂၉၈၇ ဦး၊ ျမင္းျခံမဲဆႏၵနယ္တြင္ ၂၁၁၀၄၃ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ထုိ႔ျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) ၌ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမွာ ၁၇၈၅၇၉ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အတူ တမူးမဲဆႏၵနယ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ ၁၆၄၄၅ ဦး၊ အုတ္တြင္းမဲ ဆႏၵနယ္တြင္ ၅၅၂၄၉ ဦး၊ သပိတ္က်င္း မဲဆႏၵနယ္တြင္ ၄၇၆၃၃ ဦး၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မဲဆႏၵနယ္တြင္ ၃၉၅၉၉ ဦး၊ မင္းဘူးမဲဆႏၵနယ္တြင္ ၆၆၀၂၉ ဦးႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမဲဆႏၵနယ္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ ေထာင္ဂဏန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ လစ္လပ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ ကန္ပက္လက္၊ လဲခ်ား၊ တာေမြ၊ ျမင္းျခံတုိ႔ျဖစ္ၿပီး လစ္လပ္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵအမွတ္ (၂) (အက်ဳံး၀င္ေသာၿမိဳ႕နယ္ ျမစ္ႀကီးနား) ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ လစ္လပ္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ မတူပီ၊ တမူး၊ အုတ္တြင္း၊ သပိတ္က်င္း၊ ရေသ့ေတာင္၊ မင္းဘူး၊ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မဲဆႏၵနယ္တုိ႔ျဖစ္သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္မဲေပးရန္ ပုံစံ (၁၅) ျဖည့္စြက္၍ ဇူလုိင္ ၉ ရက္အေရာက္ေပးပုိ႔ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာျမန္မာသံ႐ုံး ထုတ္ျပန္

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္မဲေပးရန္ ပုံစံ (၁၅) ကုိ ျပည့္စုံစြာျဖည့္စြက္၍ သံ႐ုံးသုိ႔ ဇူလုိင္ ၉ ရက္အေရာက္ေပးပုိ႔ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံ႐ုံးက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးႏုိင္ေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာမဲဆႏၵနယ္ ျပင္ပေရာက္ဆႏၵမဲေပး ပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖည့္သြင္းရန္ ပုံစံ (၁၅) တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ေပးပုိ႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပုံစံ (၁၅) ကုိ သံ႐ုံး၏၀က္ဘ္ဆုိက္၊ Facebook တုိ႔တြင္ ရယူႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေကာင္စစ္ဌာနစိတ္တြင္လည္း ရယူႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာသံ႐ုံးက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား (ႏုိင္ငံေတာ္မွ တရား၀င္ထုတ္ေပးထားေသာ သက္တမ္းရွိ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ား) မွ ပုံစံ (၁၅) မ်ား ျဖည့္စြက္ရာ၌ ပုံစံပါ အခ်က္အလက္မ်ားအား ျပည့္စုံမွန္ကန္စြာ ျဖည့္စြက္ေပးႏုိင္ပါရန္ အထူးသျဖင့္ ေတာင္းဆုိသူ၏ အမည္၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ ေမြးသကၠ ရာဇ္ (အသက္)၊ ေက်းရြာ/ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တုိ႔ကို မွန္ကန္ျပည့္စုံစြာ ျဖည့္စြက္ေပးရန္ ျမန္မာသံ႐ုံးက ေမတၱာရပ္ခံထားသည္။

ထုိ႔အတူ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံ႐ုံးက ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ ျပည္ပေရာက္ ႏုိင္ငံသားမ်ားမွ အဆုိပါ ပုံစံ (၁၅) မ်ားကုိ မွန္ကန္ျပည့္စုံစြာ ျဖည့္စြက္၍ သက္တမ္းရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မိတၱဴ၊ အျမဲတမ္းေနရပ္လိပ္စာ၊ ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္၊ အီးေမးလ္လိပ္စာမ်ားႏွင့္အတူ စာတုိက္မွ မွတ္ပုံတင္ျပဳလုပ္ၿပီး ျမန္မာသံ႐ုံး တုိက်ဳိၿမိဳ႕သို႔ ဇူလုိင္ ၉ ရက္အေရာက္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံ အသိေပးေၾကညာထားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးမည့္ စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ပုံစံ (၁၅) ကုိျဖည့္စြက္ကာ ဇြန္ ၁၈ ရက္မွ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္အတြင္း ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးပြဲ၏ ေန႔ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္ကုိ ထပ္မံ ေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စင္ကာပူႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံ႐ုံးကလည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ လစ္လပ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ ကန္ပက္လက္၊ လဲခ်ား၊ တာေမြ၊ ျမင္းျခံတုိ႔ ျဖစ္ၿပီး လစ္လပ္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) (အက်ဳံး၀င္ေသာ ၿမိဳ႕ နယ္ျမစ္ႀကီးနား) ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ တုိင္းေဒသႀကီးလစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ တမူးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)၊  အုတ္ တြင္းမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)၊ သပိတ္က်င္း မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) ႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာ မဲဆႏၵနယ္ (ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာ၀န္ႀကီး)၊ မင္းဘူးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) တို႔ျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ မတူပီမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) တုိ႔ျဖစ္သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပည္တြင္းရွိ မဲဆႏၵနယ္ ျပင္ပေရာက္ေနသူမ်ား ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးႏုိင္ရန္ ပုံစံ (၁၅) ေရးသြင္းေရး အသိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ ဆႏၵ မဲလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အား ဇြန္ ၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၂၀၁၈ ႏုိ၀င္ဘာ  ၃ ရက္တြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ား၌ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ လစ္လပ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းရွိ မဲဆႏၵနယ္ ျပင္ပေရာက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးျခင္းႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္းၿပီး သက္ဆုိင္ရာသင္တန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု၊ အခ်ဳပ္ခန္း အႀကီးအမွဴးမ်ားသည္ မိမိတို႔ဌာနတည္ရွိရာ သက္ဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး ပုံစံ (၁၅) ကုိ ေတာင္းခံသြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ သက္ဆုိင္ရာ သင္တန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု၊ အခ်ဳပ္ခန္းအႀကီးအမွဴးမ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားမွ ျဖည့္သြင္းၿပီးသည့္ ပုံစံ (၁၅)မ်ားကုိ သက္ဆုိ္င္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားသုိ႔ ၂၀၁၈ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္ အေရာက္ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားသည္ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲလက္မွတ္ႏွင့္ စာအိတ္မ်ားကုိ သက္ဆိုင္ရာ သင္တန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု၊ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားသုိ႔ ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္ အေရာက္ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ သက္ဆုိင္ရာ သင္တန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု၊ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားတြင္ ေအာက္တုိဘာ  ၅ ရက္မွ ၁၂ ရက္အတြင္း သင့္ေလ်ာ္သည့္ရက္ တြင္ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ဆႏၵျပဳၿပီး ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲပါ စာအိတ္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားသုိ႔ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္ ညေန ေလးနာရီထက္ ေနာက္မက်ဘဲ အေရာက္ေပးပို႔သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု၊ အခ်ဳပ္ခန္း အႀကီးမွဴးမ်ားသည္ အပုိဒ္ ၂ (ဃ) ပါ ႀကိဳတင္ ဆႏၵမဲေပးမည့္ရက္အား မိမိဌာနတည္ရိွရာ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားသုိ႔ အနည္းဆုံး သံုးရက္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားၿပီး ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆး႐ံုမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ ရဲအခ်ဳပ္စခန္း၊ အက်ဥ္းစခန္းမ်ားတြင္ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေဆး႐ံုတက္ေရာက္ ကုသသူမ်ားႏွင့္ အခ်ဳပ္ခံေနရသူမ်ားရွိပါက သက္ဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲႏွင့္ ဆက္သြယ္ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ ျပင္ပတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ သင္တန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု၊ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားရွိ ႀကိဳတင္ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ား၊ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ မဆုံး႐ႈံးေစရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အႀကီးအမွဴးမ်ားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။