၂၀၁၈ ခုႏွစ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းျပဳစုရာ၌ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၂ ေနရာတြင္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ငါးပတ္အတြင္း ၿပီးစီးႏုိင္ေသာ္လည္း မဲဆႏၵရွင္ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ရွိသည့္ ျမင္းျခံမဲဆႏၵနယ္၌ အနည္းငယ္ေနာက္က်ႏုိင္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းျပဳစုရာ၌ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၂ ေနရာတြင္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ငါးပတ္အတြင္း ၿပီးစီးႏုိင္ေသာ္လည္း မဲဆႏၵရွင္ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ရွိသည့္ ျမင္းျခံမဲဆႏၵနယ္၌ အနည္းငယ္ ေနာက္က်ႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္၊ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏုိင္က The Daily Eleven သတင္းစာကုိ ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာ၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားရွိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားအား ဧၿပီ ၁၉ ရက္မွစတင္ကာ သတ္မွတ္လ်ာထားခ်ိန္ ငါးပတ္အထိ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပဳစုရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ဦးျမင့္ႏုိင္က ဆုိသည္။

“အခု ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဧၿပီ ၁၉ ရက္က စၿပီးလုပ္ေနတယ္။ ငါးပတ္အတြက္ဆုိေတာ့ ငါးပတ္အတြင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတာ့ ၿပီးႏုိင္မွာေပါ့ေနာ္။ ျမင္းျခံကေတာ့ မဲဆႏၵရွင္ ႏွစ္သိန္းေလာက္ေက်ာ္တယ္။ ေနာက္မွလည္း လစ္လပ္သြားေတာ့ သူကေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ ေနာက္က်မွာေပါ့။ အဲဒီအေျခအေနေတြကုိ ၾကည့္ၿပီးေတာ့ အခ်ိန္မီေပါ့။ လုပ္သြားမွာပဲ။ အဲဒီ ငါးပတ္ျပည့္တဲ့အခါက်မွ ျပဳစုၿပီးတဲ့အခ်ိန္အခါမွ မဲစာရင္းကပ္မယ့္ရက္ကုိ လ်ာထားၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ” ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏုိင္က ဆိုသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေၾကညာရာတြင္ အိမ္ေထာင္စုအလုိက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဆုိထားသည္။

“မဲစာရင္းျပဳရာမွာ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ အခက္အခဲမရွိပါဘူး။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတာ့ မွန္းထားတဲ့ ငါးပတ္အတြင္းကုိၿပီးမွာပါ။ ျမင္းျခံတစ္ခုသာ မဲဆႏၵရွင္ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္တဲ့အခါက်ေတာ့ သူကေတာ့ နည္းနည္းေလးေတာ့ ေနာက္က်မယ္” ဟု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျမင္းျခံမဲဆႏၵနယ္၌ မဲဆႏၵရွင္ ၂၁၁၀၄၃ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ႏုိင္လုံးတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေလးေနရာ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ေနရာႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ရွစ္ေနရာျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ ကန္ပက္လက္မဲဆႏၵနယ္၊ လဲခ်ားမဲဆႏၵနယ္၊ တာေမြမဲဆႏၵနယ္၊ ျမင္းျခံမဲဆႏၵနယ္ တုိ႔ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါမဲဆႏၵနယ္၏ အက်ဳံး၀င္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ တုိင္းေဒသႀကီး လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ တမူးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အုတ္တြင္းမဲဆႏၵယ္ အမွတ္ (၁)၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ သပိတ္က်င္းမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) ႏွင့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမဲဆႏၵနယ္၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ မင္းဘူးမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဆိပ္ကမ္းမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) တို႔ျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မတူပီမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) တုိ႔ျဖစ္သည္။

ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ လႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳထားသည့္ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံကိုသာ သံုးစြဲမည္ျဖစ္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအား ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကဲ့သို႔ ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေျပာၾကား

ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ လႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳထားသည့္ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံကိုသာ သံုးစြဲမည္ျဖစ္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအား ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကဲ့သို႔ ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေမ ၉ ရက္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏိုင္က “၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို လာမယ့္ ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္မွ ျပဳလုပ္မယ္ဆိုတာ ေၾကညာၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ လစ္လပ္တဲ့ မဲဆႏၵေနရာကေတာ့ ၁၃ ေနရာ ရွိပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေလးေနရာ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာ၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာက ရွစ္ေနရာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ ရွစ္ေနရာမွာမွ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ပါတာေပါ့။ ၁၃ ေနရာ လစ္လပ္ရတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ တာေမြမဲဆႏၵနယ္ ေနရာက အခု သမၼတႀကီး ျဖစ္သြားေတာ့ လစ္လပ္သြားတာပါ။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးက တစ္ေနရာကေတာ့ ႏုတ္ထြက္သြားတာပါ။ က်န္တဲ့ေနရာ အားလံုးကေတာ့ ကြယ္လြန္သြားလို႔ လစ္လပ္ခဲ့တာပါ။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမယ့္ရက္ကေတာ့ ေၾကညာၿပီးၿပီေပါ့။ ဆက္ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တင္သြင္းရမယ့္ရက္ကို ေၾကညာခ်က္ ထပ္ထုတ္မယ္။ မဲစာရင္းေတြကိုလည္း ျပဳစုေနပါတယ္။ ဧၿပီ ၁၉ ရက္က စၿပီးေတာ့ ျပဳစုေနပါတယ္။ ငါးပတ္အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ငါးပတ္အတြင္း ၿပီးစီးမွာပါ။ တခ်ိဳ႕ေနရာကေတာ့ ရက္အနည္းငယ္ ပိုတာလည္း ရွိမွာေပါ့။ ျမင္းျခံမွာကေတာ့ မဲဆႏၵရွင္က ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ေလာက္ ရွိတယ္။ လစ္လပ္တာကလည္း ေနာက္ဆံုးမွ ကပ္ၿပီး လစ္လပ္တာဆိုေတာ့ မဲစာရင္းျပဳစုရာမွာ တစ္လေလာက္ေတာ့ အခ်ိန္ပိုယူရမယ္။ အခက္အခဲေတာ့ ဘာမွမရွိပါဘူး။ အခ်ိန္က လံုေလာက္တယ္။ အခုျပဳစုေနတဲ့ မဲဆႏၵနယ္ အားလံုးမွာ မဲဆႏၵရွင္အေရအတြက္ ျပဳစုရာမွာ အခက္အခဲေတာ့ မရွိဘူး။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာရွိတဲ့ မဲစာရင္းေတြကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ တိုးတာေတြ၊ ေလ်ာ့တာေတြ စိစစ္ေနတယ္။ အခ်ိဳ႕ေနရာဆို ကြန္ပ်ဴတာထဲ သြင္းတဲ့အဆင့္အထိ ေရာက္ေနပါၿပီ။ အခက္အခဲ မရွိပါဘူး။ မဲစာရင္းအားလံုးကို ေအာက္ေျခက စိစစ္ၿပီးၿပီဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က မဲစာရင္းကပ္မယ့္ရက္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာမယ္။ မဲ႐ံုမွဴးေတြကို သင္တန္းေပးဖို႔လည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ လစ္လပ္ေနတဲ့ မဲဆႏၵနယ္မွာ ဖြဲ႕ထားတဲ့ တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ေတြ၊ ခ႐ိုင္ဥကၠ႒ေတြ၊ ရပ္ေက်းေကာက္မရွင္ဥကၠ႒ေတြ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က တာ၀န္ရွိသူေတြ ပါမယ္။ သူတို႔ကို သင္တန္းေပးၿပီးပါၿပီ။၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ က်င္းပေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အခုလာမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း အဲဒီထက္ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဘတ္ဂ်က္ကိုေတာ့ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံကို လႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳထားတယ္။ အဲဒီတုန္းက ရွစ္ေနရာအတြက္ အတည္ျပဳေပးထားတာေပါ့။ အခုက်ေတာ့ ၁၃ ေနရာ ျဖစ္လာေပမယ့္လည္း အဲဒီဘတ္ဂ်က္အတိုင္း ျပဳလုပ္သြားႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ”ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ “ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ သတင္းရယူမႈအား ယခင္အႀကိမ္မ်ားကဲ့သို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူေတြ အားလံုးကို အေၾကာင္းၾကားမယ္။ ခြင့္ျပဳမယ္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ပဲ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းေတြအတိုင္း ခြင့္ျပဳေပးမွာပါ။ အဲဒီလို စီစဥ္ထားပါတယ္။ ပါတီ အေရအတြက္ကေတာ့ ၉၅ ပါတီ ရွိပါတယ္။၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး မွာ ပါတီ ကိုးခု မွတ္ပံုတင္ထားပါတယ္”ဟု ဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ သံုးေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါက ပါတီအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွစ္ေလးလံုးပါတီ အေနျဖင့္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ မက်ေသးေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားကို ပါတီမ်ားသို႔ ျဖန္႔ေ၀ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ က်မည္ မသိေသးသည့္အတြက္ ယခုၾကားျဖတ္တြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ျခင္း ရွိ မရွိ မေျပာႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ပါတီစည္း႐ံုးမ်ားကို ယခင္ကအတိုင္း ခြင့္ျပဳေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီစာရင္း တင္သြင္းရမည့္ရက္ ေၾကညာၿပီးပါက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္းတင္သြင္းျခင္း၊ စိစစ္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ စိစစ္မႈမ်ား ျပီးစီးပါက မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ားကို မည္သည့္ရက္မွ မည္သည့္ရက္အထိ ခြင့္ျပဳမည္ကို ထုတ္ျပန္ ေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ ေဟာေျပာခြင့္မ်ားကိုလည္း စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မဲေပးမႈ ပံုစံေျပာင္းလဲမႈ မရွိႏိုင္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ပါတီမ်ား အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းရာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ အသက္မည္မွ်၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ အသက္မည္မွ် ရွိရမည္ကို သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အတြက္ အသက္မည္မွ် ရွိရမည္ကို သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အနည္းဆံုး ၁၀ ႏွစ္ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း ရွိရန္ႏွင့္ မိဘမ်ားမွာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္ စသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းခ်ိန္တြင္ ယင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီပါက ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ကန္႔ကြက္မႈ မရွိပါကလည္း သက္ဆိုင္ရာ စိစစ္သူမ်ားက စိစစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ စိစစ္ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ မကိုက္ညီပါက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း မကိုက္ညီ၍ အပယ္ခံရပါက ယင္းပါတီအေနျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ထပ္မံတင္သြင္းခြင့္ မရွိေၾကာင္း၊ လူစားထပ္တင္၍ မရေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းရာတြင္ သတ္မွတ္ အရည္အခ်င္းမ်ား ႏွင့္ကိုက္ညီရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ကန္ပက္လက္၊ လဲခ်ား၊ တာေမြ၊ ျမင္းျခံျမိဳ႔နယ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္ေနရာသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၂ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္ေနရာမ်ားအျဖစ္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၁၊ တမူးၿမိဳ႕နယ္အမွတ္ ၂၊ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၁၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၁၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အမွတ္ ၂၊ မင္းဘူး ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၂၊ ဆိပ္ကိမ္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၂၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မဲဆႏၵနယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီအေနျဖင့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္အားလုံး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ ေလာေလာဆယ္ မဆုံးျဖတ္ရေသး

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီအေနျဖင့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္အားလုံး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ ေလာေလာဆယ္ မဆုံးျဖတ္ရေသးေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာထားသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီအေနျဖင့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ အားလုံး၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔က  The Daily Eleven သတင္းစာကုိ ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထံုးစံအရေတာ့ လစ္လပ္တဲ့ ေနရာတိုင္းမွာ ၀င္ၿပိဳင္ဖို႔ေတာ့ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ မူလက ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာအတိုင္းပဲ က်င့္သံုးမွာပါ။ အကယ္၍ ၂၀၁၈ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေ၀းက တစ္စံုတစ္ခု ဆံုးျဖတ္ရင္ေတာ့ ထူးျခားအစီအစဥ္ေတြ ရွိပါလိမ့္မယ္။ နဂိုမူအရဆိုရင္တာ့ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ကတင္ျပတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကို ဦးစားေပးရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီပုဂၢိဳလ္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ အရည္အခ်င္း ရွိ မရွိ၊ အကယ္၍ သူ႔ကို လိုအပ္လို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္ကို တာ၀န္ေပးရင္လည္း အဲဒီတာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ ရွိမရွိဆိုတဲ့ အရည္အခ်င္းျပည့္၀မႈကိုလည္း တစ္ခါျပန္ဆန္းစစ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္အရည္အခ်င္းခ်င္းတူရင္ လူငယ္၊ ေနာက္ အရည္အခ်င္းခ်င္းတူရင္ အမ်ဳိးသမီး၊ အရည္အခ်င္းတူ ရင္တိုင္းရင္းသားကို ဦးစားေပးရမယ္ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားတာရွိပါတယ္” ဟု NLD ပါတီ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအေနျဖင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကုိ မဆုံးျဖတ္ရေသးေၾကာင္းပါတီ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္က The Daily Eleven သတင္းစာကုိ ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မဆုံးျဖတ္ရေသးဘူး။ CEC ထုိင္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ၿပီးမွပဲ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးပါမယ္။ ေလာေလာဆယ္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မဆုံးျဖတ္ရေသးပါဘူး” ဟု ေဒါက္တာ နႏၵာလွျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရွစ္ေလးလုံးျပည္သူ႔ပါတီအေနျဖင့္လည္း တရား၀င္ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မက်ေသးသည့္အတြက္ ေလာေလာဆယ္တြင္ အေသးစိတ္ေျပာ၍ မရေသးေၾကာင္း ရွစ္ေလးလုံးျပည္သူ႔ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ဗဟုိဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးရဲႏုိင္ေအာင္က The Daily Eleven သတင္းစာကုိ ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ အေသးစိတ္ ေျပာလုိ႔မရေသးပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တရား၀င္ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မက်ေသးေတာ့ေလ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေမွ်ာ္မွန္းထားတယ္ ၾကားျဖတ္အမီ တရား၀င္ျဖစ္ဖို႔။ တရား၀င္ပါတီျဖစ္သြားရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီရဲ႕ စည္း႐ံုးေရး ဘယ္ေနရာေတြမွာ အားေကာင္းမလဲဆုိတာ ၾကည့္မယ္။ ၾကည့္ၿပီးေတာ့မွ ဘယ္ေနရာေတြမွာ ၀င္ၿပဳိင္မလဲေျပာလုိ႔ရမယ္။ အကယ္၍ တရား၀င္ပါတီအခ်ိန္မီ က်တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဥပေဒအရကုိ မျဖစ္မေန သံုးေနရာ၀င္ၿပိဳင္ရမယ္ဆုိတာ ရွိတယ္။ ၀င္ၿပိဳင္မယ္” ဟု ဦးရဲႏုိင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္မဲဆႏၵနယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ လဲခ်ားမဲဆႏၵနယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တာေမြမဲဆႏၵနယ္၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျမင္းျခံမဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ ကခ်င္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) တုိ႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္လ်က္ရွိသည္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌ ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)၊ တုိင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး တမူးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အုတ္တြင္းမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး သပိတ္က်ဥ္းမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) ႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) တုိ႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္လ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ၂၀၁၇ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ လစ္လပ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ကိုးေနရာ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ သံုးေနရာႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ခုနစ္ေနရာ စုစုေပါင္း လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ငါးေနရာ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ သံုးေနရာ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ေနရာ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ႏွစ္ေနရာႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေလးေနရာ၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာ၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာႏွင့္ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု ဒီမိုကေရစီပါတီ-ကယားျပည္နယ္ (ANDP) က ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တစ္ေနရာစီ အသီးသီးအႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းစတင္ျပဳစုရန္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၂ ေနရာရွိ သက္ဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ႕မ်ားအား ညႊန္ၾကားထား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ မဲ႐ုံတစ္႐ုံတြင္ ဆႏၵမဲမ်ား ေရတြက္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ၾကည္ႏုိင္)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းစတင္ျပဳစုရန္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္ (၁၂) ေနရာရွိ သက္ဆုိင္ရာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားအား ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး က်င္းပမည့္ရကိုမူ မထုတ္ျပန္ေသးေပ။

“မဲစာရင္းစၿပီး ျပဳစုဖုိ႔ လုပ္ဖုိ႔ေတာ့ ေျပာလုိက္ၿပီ။ ညြန္ၾကားထားၿပီ။ မဲစာရင္းေတြကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမယ့္ ရက္ေၾကညာၿပီးတဲ့ အခါက်ေတာ့ မဲစာရင္းေတြကပ္ဖုိ႔ ရွိတယ္ေလ။ အဲဒါသူ႔အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း သြားမွာေပါ့။ မဲစာရင္းေတြကုိ ဘယ္ႏွရက္ကပ္မယ္။ ကန္႔ကြက္မယ့္လူေတြ၊ ျပင္ခ်င္တဲ့လူေတြက ဘယ္လုိျပင္ဆင္ပါဆုိၿပီးေတာ့ အခ်ိန္ဇယား ထြက္လာမွာေပါ့” ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မုိးကလည္း ဧၿပီ ၁၉ ရက္မွစ၍ မဲစာရင္းျပဳစုေနေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာကုိ ေျပာၾကားသည္။

“Door to Door ေကာက္တာ မဟုတ္ဘူး။ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွာရွိတဲ့ ပုံစံ ၁၀ နဲ႔ ၆၆/၆ ကုိ ယူလုိက္မယ္။ ယူၿပီးသြားရင္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္တဲ့ လူကုိ ကူးထည့္မယ္။ ေသတဲ့လူေတြကုိဖယ္။ ၿပီးရင္ အဲဒီဟာကုိ မဲစာရင္းနဲ႔ သြားတုိက္ရမယ္။ ၂၀၁၅ မဲစာရင္းနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ တုိက္စစ္ရမယ္။ ၿပီးရင္ မိသားစုလုိက္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမယ္” ဟု ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မုိးက ေျပာၾကားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မဲစာရင္းေၾကညာရာတြင္ အိမ္ေထာင္စုအလုိက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ဆုိထားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ေနရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က “ပထမေတာ့ ၁၀ ေနရာရွိတယ္။ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ေနရာထပ္ေပၚတယ္။ ျမင္းျခံက တစ္ေယာက္က ကြယ္လြန္သြားတယ္။ တာေမြနဲ႔ဆုိ ၁၂ ေနရာေလာက္ ရွိတာေပါ့။ သုိ႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္ႏွေနရာ က်င္းပမယ္ဆုိတာေတာ့ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္၊ ဘာညာ၊ ဘာမွမရွိဘူးဆုိရင္ေတာ့ အကုန္က်င္းပေပးမွာေပါ့ေနာ္။ ဥပေဒအတုိင္း။ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ လုံျခံဳေရးအရ ဘာညာအဲဒါမ်ဳိးေတြနဲ႔ ဆုိရင္ေတာ့ တစ္မ်ဳိးေပါ့ေနာ္။ အခုေတာ့ ၁၂ ေနရာ လစ္လပ္တာေပါ့ေနာ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မဲဆႏၵနယ္စာရင္းလည္း ေၾကညာမွာပါ။ လစ္လပ္တဲ့ မဲဆႏၵနယ္ေတြ ေၾကညာမွာပါ။ ေၾကညာၿပီးေတာ့မွ ဘယ္ေန႔က်င္းပမယ္။ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ ဘယ္ေန႔မွာ လာစာရင္းသြင္းပါ။ အဲဒါေတြႀကိဳၿပီး ေၾကညာမွာပါ” ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္မဲဆႏၵနယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္လဲခ်ားမဲဆႏၵနယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တာေမြမဲဆႏၵနယ္၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျမင္းျခံမဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ ကခ်င္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) တုိ႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္လ်က္ ရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌ ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး တမူးမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အုတ္တြင္းမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး သပိတ္က်ဥ္းမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)ႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမဲဆႏၵနယ္တုိ႔မွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ သင္တန္းေပးထားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ေက်းေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားတြင္ ဆင့္ပြားသင္တန္းေပးရန္ ညြန္ၾကားထား

အသစ္ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ထားသည့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားမွ ဥကၠ႒၊ အဖြဲ႕၀င္ ၁၅၀ ခန္႔ကုိ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ သင္တန္းေပးထားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ေက်း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားတြင္ ဆင့္ပြား သင္တန္းမ်ားေပးရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က The Daily Eleven သတင္းစာ ကုိ ေျပာၾကားသည္။

တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားမွ ဥကၠ႒မ်ား၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ သင္တန္းကုိ ဧၿပီ ၉ ရက္ႏွင့္ ၁၀ ရက္တုိ႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ သင္ၾကားခဲ့သည္။

“သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္ေတြ ေပးလုိက္တယ္။ ေပးၿပီးေတာ့ အဲဒါကုိ ဆင့္ပြား သင္တန္းေတြေပးဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္တာေပါ့။ သူတုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္ေတြ၊ ရပ္ကြက္ေတြနဲ႔ ရပ္ေက်းေတြနဲ႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ သင္တန္းေပးဖုိ႔ေပါ့။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ရွိတဲ့ေနရာမွာ အထူးၾကပ္မတ္ သင္တန္းေပးၿပီးေတာ့ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ ေျပာထားပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ သင္တန္းဆင္းပြဲ၌ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္း က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ အဆင့္ဆင့္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ဥကၠ႒ ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား အသစ္ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ခန္႔အပ္ရာတြင္ ယခင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ ဥကၠ႒ ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းအခ်ဳိ႕ ပါ၀င္ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ အသစ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကသည့္အခါ ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ပိုင္းဆိုင္ရာတို႔ကို သိရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ယခုသင္တန္းအား ဖြင့္လွစ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လြတ္လပ္မွ်တမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈတို႔ ရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယံုၾကည္မႈရွိရန္အတြက္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း လမ္းညႊန္မ်ားကို ေက်ေက်ညက္ညက္ သိရွိထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ အဆင့္ဆင့္၏ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ သိရွိထားရန္လိုေျကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ မဲစာရင္းျပဳစုျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စိစစ္ျခင္း၊ မဲဆႏၵရွင္ အသိပညာေပးျခင္း၊ မဲေပးျခင္း၊ မဲေရတြက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့့္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထုတို႔ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းက မွာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ရပ္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ရက္ကုိ ႀကိဳတင္ ေၾကညာေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ဆုိသည္။

လက္ရွိတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းမ်ား ျပဳစုလ်က္ရွိၿပီး မဲစာရင္း ေၾကညာရာတြင္ အိမ္ေထာင္စုအလုိက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္ မဲဆႏၵနယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ လဲခ်ားမဲဆႏၵနယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တာေမြ မဲဆႏၵနယ္၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျမင္းျခံမဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) တုိ႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္လ်က္ ရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္၌ ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)၊ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး တမူးမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အုတ္တြင္း မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး သပိတ္က်ဥ္း မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) ႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မဲဆႏၵနယ္တုိ႔မွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ရွစ္ေလးလုံးပါတီအား ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႕ပါတီ အမည္ေျပာင္းလဲၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထား

ရွစ္ေလးလုံးပါတီအား ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီ အမည္ေျပာင္းလဲကာ ဧၿပီ ၆ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားခ့ဲသည္။

ဦးကုိကုိႀကီးအပါအ၀င္ ပါတီတည္ေထာင္လုိသူမ်ားက ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္အား ရွစ္ေလးလုံးပါတီအမည္ျဖင့္ ပါတီမွတ္ပုံတင္ျခင္းကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ရွစ္ေလးလံုးပါတီအမည္ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒အပါအ၀င္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ဦးကိုကိုႀကီးဦးေဆာင္ေသာ ပါတီတည္ေထာင္လုိသူမ်ား မတ္ ၂၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ံုးတြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထုိသို႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ပါတီအမည္အား အသံုးျပဳျခင္းမျပဳရန္ ေျပာဆုိျခင္းမျပဳေသာ္လည္း ပါတီအမည္အေပၚ ကန္႔ကြက္မႈႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည္လားဆိုသည့္ အေျခအေနေပၚတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေနာက္ အဆိုပါအမည္ကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဧၿပီ ၁ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား စုံညီအစည္းအေ၀းက်င္းပခဲ့ၿပီး ပါတီအမည္အား ‘ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီ’ ဟု အမည္ေျပာင္းလဲ၍ မွတ္ပံုတင္ရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

“နာမည္ကို နည္းနည္းျပန္လည္ျဖည့္စြက္ဖို႔ဆိုၿပီးေတာ့ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ၁၀ ခုကေနၿပီးေတာ့ နာမည္တစ္ခုျပန္ေရြးတယ္ေပါ့။ အဲဒီေရြးတဲ့ဟာကို ျပန္လာတင္ေပးတာပါ။ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အသီးသီးရဲ႕ သူတို႔စိတ္ထဲမွာရွိတဲ့ သူတို႔အဆိုျပဳတဲ့နာမည္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က မဲစနစ္နဲ႔ေရြးခဲ့တာပါ။ နာမည္ေျပာင္းလိုက္တာက ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီဆိုၿပီး ျပန္ေျပာင္းတင္တာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က Vote နဲ႔ အားလံုးနာမည္ခုနစ္ခု ထြက္လာတယ္။ ခုနစ္ခုမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ့ ျပည္သူ႔ဆိုတဲ့ဟာကို ေရြးလိုက္တာ” ဟု ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဘ႑ာေရးတာ၀န္ခံ ဦးေမာင္ေမာင္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပသြားရန္ရွိေနသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ နီးကပ္သည့္အခ်ိန္က်မွသာ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္က်မည္ဆုိပါက ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားခြင့္အခ်ိန္ကာလ အခက္အခဲရွိမည္ကိုစုိးရိမ္ေၾကာင္း ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ဗဟုိဦးေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးမင္းေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲဲ႕မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဧၿပီ ၉ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆုံမည္

ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဧၿပီ ၉ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆုံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က The Daily Eleven သတင္းစာကုိ ေျပာၾကားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ႏုိင္က ဆုိသည္။

“အခု ဧၿပီ ၉ ရက္ ၁၀ ရက္လည္း အစည္းအေ၀းရွိပါတယ္။ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ေဆြးေႏြးဦးမွာေပါ့။ အဲဒီမွာလည္း အခုဟာက ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲအသစ္ေတြဆုိတဲ့ အခါက်ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာေတြ သိသင့္သိထုိက္တာေတြ ေဆြးေႏြးမယ့္သေဘာပါပဲ” ဟု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲဥကၠ႒မ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရာတြင္ ကုန္က်မည့္စရိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အကုန္အက် နည္းႏုိင္သမွ်နည္းရန္ စိစိစစ္စစ္တြက္ခ်က္၍ ေခြၽေခြၽတာတာ သုံးစြဲေစလုိေၾကာင္း၊ မဲစာရင္းကုိ မွန္ကန္ျပည့္စုံေစရန္ ျပဳစုေဆာင္ရြက္ရန္လုိေၾကာင္း၊ မဲ႐ုံမ်ားေဆာက္လုပ္ရာတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား အဆင္ေျပစြာမဲေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ မသန္စြမ္းမဲဆႏၵရွင္မ်ားရွိပါက ၎မဲဆႏၵရွင္မ်ားအဆင္ေျပစြာ မဲေပးႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ထားရွိရန္လုိေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစည္းအေ၀း၌ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းက ေျပာၾကားထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ မဲ႐ုံလုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ား အခ်ိန္မီ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္လည္း ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားရွိရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းက ေျပာၾကားထားသည္။

လက္ရွိတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္မွာ ၁၂ ေနရာအထိရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္အခ်ိန္ကုိ ႀကိဳတင္ေၾကညာေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္၏ မဲဆႏၵနယ္အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္သည့္မဲဆႏၵနယ္ ၁၂ ေနရာအထိ ရွိလာ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆႏၵမဲေပးေနသူတစ္ဦးအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-မ်ဳိးမင္းထက္)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရသည့္ မဲဆႏၵနယ္အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္သည့္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၂ ေနရာအထိ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ တာေမြမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္သည္ ယခုအခါ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသစ္အျဖစ္ စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ အလိုအေလ်ာက္ႏုတ္ထြက္ၿပီးျဖစ္သည္။

အဆုိပါ တာေမြမဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းက်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ျခင္းရွိ၊ မရွိေမးျမန္းရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္ျမင့္က “လုပ္ရမွာေပါ့။ မီေနတာပဲ” ဟု The Daily Eleven သတင္းစာကုိ ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္မဲဆႏၵနယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ လဲခ်ားမဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) တုိ႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္လ်က္ရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌ ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး တမူးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အုတ္တြင္းမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး သပိတ္က်င္းမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) ႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မဲဆႏၵနယ္တုိ႔မွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမင္းျခံမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေပါခင္သည္ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ကြယ္လြန္သြားေသာေၾကာင့္ ၎ေနရာသည္လည္း လစ္လပ္လ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲစာရင္းေၾကညာရာတြင္ အိမ္ေထာင္စုအလုိက္ မဲစာရင္းထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ၿပီး မဲစာရင္းျပဳစုရာတြင္ တစ္အိမ္တက္တစ္အိမ္ဆင္း (Door to Door) ေကာက္ယူမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားထားသည္။

မဲစာရင္းကုိ မွန္ကန္ျပည့္စုံစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္လုိေၾကာင္း၊ မဲစာရင္းမွန္ကန္ျပည့္စုံေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲအဆင့္ဆင့္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ႏွင့္ အဆင့္ဆင့္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လုိေၾကာင္း၊ မဲစာရင္းအခ်ိန္မီ ၿပီးစီရန္လည္းလုိအပ္ေၾကာင္း၊ ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းျပဳစုျခင္းသည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ မဲစာရင္းအတြက္ စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္ကက်င္းပသည့္ မဲစာရင္းျပဳစုျခင္းဆုိင္ရာ သင္တန္းဆင္း သင္တန္းသားမ်ားအား ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

လက္ရွိတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္ စုစုေပါင္း (၁၂) ေနရာအထိရွိၿပီး ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ရက္ကုိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသးေပ။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္က်င္းပခဲ့ၿပီး လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာအတြက္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းလစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာအတြက္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရာတြင္ NLD ပါတီကိုယ္စားျပဳ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး သတ္မွတ္ရက္မတုိင္မီ အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့သည့္အတြက္ NLD ပါတီအေနျဖင့္ ၁၈ ေနရာသာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရသည္။

အဆုိပါ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာအတြက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းခုႏွစ္ဦး အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ခုမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စုစုေပါင္း ၉၅ ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စာရင္းေပးခဲ့ၿပီး မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလ၌ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး ႐ုတ္တရက္ကြယ္လြန္ခဲ့သည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၉၄ ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ကိုးေနရာအနက္ ငါးေနရာ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ သံုးေနရာအျပည့္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ခုနစ္ေနရာအနက္ တစ္ေနရာ စုစုေပါင္းကုိးေနရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ က်ဳိင္းတုံျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ေနရာအား NLD ပါတီက ကန္႔ကြက္လႊာတင္သြင္းခဲ့သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က NLD ပါတီအား အႏုိင္ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီသည္ စုစုေပါင္း ၁၀ ေနရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

က်န္မဲဆႏၵနယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမ္းမဲဆႏၵနယ္ေနရာတြင္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ၊ မြန္ျပည္နယ္၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခ်ာင္းဆုံမဲဆႏၵနယ္ေနရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးပါတီ၊ ေက်းသီးႏွင့္ မုိင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္ ႏွစ္ခုရွိ မဲဆႏၵနယ္ ေျခာက္ေနရာစလုံးတြင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) စသည္ျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာပါတီအသီးသီး ကုိယ္စားျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းျပဳစုရာတြင္ တစ္အိမ္တက္တစ္အိမ္ဆင္း (Door to Door) လုိက္ေကာက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ေျပာၾကား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္၌ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေနမႈကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-မ်ဳိးမင္းထက္)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းျပဳစုရာတြင္ တစ္အိမ္တက္တစ္အိမ္ဆင္း (Door to Door) လုိက္ေကာက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးေအာင္ျမင့္က  The Daily Eleven သတင္းစာကုိ မတ္ ၂ ရက္ က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၀ ေနရာရွိၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဆုိသည္။

“Door to Door မေကာက္ေတာ့ဘူး။ Door to Door က ကုန္က်စရိတ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္။ ဟုိတစ္ခါတုန္းက စမ္းသပ္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ Door to Door က ကုန္တယ္။ အခုက ဘယ္လုိလုပ္မလဲဆုိရင္ ကုိယ့္မဲ႐ုံအလုိက္ေပါ့ေလ။ မဲ႐ုံအလုိက္မွာ ေစာေစာက ခြဲထုတ္ထားတဲ့ မဲစာရင္းရယ္၊ အဲဒီမဲစာရင္းေပၚမွာ ရပ္ေက်းေကာ္မရွင္ရယ္ အဲဒီရပ္ကြက္က ရပ္ေက်းေပါ့။ အဲဒီမဲ႐ုံနယ္ေျမကေပါ့။ ေနာက္ အဲဒီမဲ႐ုံနယ္ေျမက ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴးေလာက္နဲ႔ အဲလုိပဲ လုပ္ေတာ့မယ္။ တစ္အိမ္တက္ တစ္အိမ္ဆင္းေတာ့ လုိက္မေကာက္ေတာ့ဘူး။ ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴးက သူတုိ႔မွာလည္း စာရင္းရွိတယ္ေလ။ သူတုိ႔စာရင္းနဲ႔ ဒီစာရင္းနဲ႔ အဲလုိကုိက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ယူမယ္။ လုပ္ယူၿပီးေတာ့ နည္းနည္းႀကိဳကပ္မွာေပါ့။ ႀကိဳကပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ရပ္ကြက္က လာၾကည့္တဲ့အခါမွာ လြယ္ၿပီေလ။ အိမ္ေထာင္စုအလုိက္ဆုိရင္။ လာၾကည့္ၿပီးေတာ့ လုိတာျပန္ျပင္လုိ႔ ရတာေပါ့” ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္ျမင့္က ဆိုသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲစာရင္းေၾကညာရာ၌လည္း မိသားစုအလုိက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္ေနရာမ်ား၌ ရပ္ေက်းေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားဖြဲ႕စည္းရာတြင္ အမ်ားစုမွာ ဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္ၿပီး အနည္းငယ္သာ ဖြဲ႕စည္းရန္က်န္ရွိေတာ့ ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“ရပ္ေက်းေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲေတြ ဖြဲ႕ေနတယ္။ ဖြဲ႕တယ္ဆုိတာက မဲစာရင္းေတြ ျပန္ၿပီးေတာ့လုပ္ရဦးမွာကုိ။ မဲစာရင္း ျပန္လုပ္ရဦးမယ္ဆုိေတာ့ အဲဒီၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲရွိမယ့္ေနရာေတြမွာ ရပ္ေက်းေကာ္မရွင္ေတြ ဖြဲ႕တယ္။ လုိက္ဖြဲ႕တဲ့အခါမွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားၿပီးတယ္။ တခ်ဳိ႕ နည္းနည္းေလးေလာက္ က်န္ေတာ့တယ္။ က်န္တာက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကလည္း ေရြးေနတာကုိ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြက”ဟု ဦးေအာင္ျမင့္က ဆိုသည္။

အဆုိပါရပ္ေက်း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီးပါက မဲစာရင္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္တုိက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္မဲဆႏၵနယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ လဲခ်ားမဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ ကခ်င္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) တုိ႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနသည္။ ထုိ႔ျပင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌  ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး တမူးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ၊  ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အုတ္တြင္းမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) ၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး သပိတ္က်ဥ္း မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)ႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မဲဆႏၵနယ္ တုိ႔မွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း က်င္းပမည့္အခ်ိန္ကုိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေပ။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္က ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့ၿပီး လစ္လပ္မဲ ဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာအတြက္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ မဲစာရင္းျပဳစုရာတြင္ တစ္အိမ္တက္ တစ္အိမ္ဆင္းစနစ္ျဖင့္ ေကာက္ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။