ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အစုအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕တည္း၏ မူ၀ါဒ၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအေပၚ ဖက္တြယ္မထားဘဲ အေပးအယူ အေလွ်ာ့အတင္းမ်ားျဖင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းၿပီး ကြဲလြဲမႈမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားၾကရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ တုိက္တြန္း

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္က ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းတြင္ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ စကား၀ုိင္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကြဲလြဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးဖက္အစုအဖြဲ႕ အသီးသီး အေနျဖင့္ ဘက္တစ္ဘက္၊ အစုအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕တည္း၏ မူ၀ါဒမ်ား၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအေပၚ ဖက္တြယ္မထားဘဲ အားလုံးညႇိႏႈိင္းၿပီး အေပးအယူ အေလွ်ာ့အတင္းမ်ားျဖင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္း၍ ကြဲလြဲမႈမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားၾကရန္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာနဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟုိဌာန (၂) တြင္ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ၎က ထုိသုိ႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

“ပိုမုိကြဲလြဲေစႏုိင္တာကုိ သတိထား ေရွာင္ရွားၿပီး ပုိမုိဆုံစည္း၊ ပုိမုိစုစည္းေစႏုိင္မယ့္ အေျခအေနေတြကို ဦးတည္ၿပီးေတာ့ အားလုံးလက္ခံႏုိင္တဲ့ အေျဖတစ္ခုကုိ ၀ုိင္း၀န္းႀကိဳးစား ရွာေဖြေပးၾကဖုိ႔၊ အနာဂတ္မွာျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကုိ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ဘက္တစ္ဘက္တည္း၊ အစုအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕တည္းရဲ႕ မူ၀ါဒေတြ၊ ရပ္တည္ခ်က္ေတြအေပၚမွာပဲ ဖက္တြယ္မထားဘဲ အားလုံးနဲ႔ညႇိႏႈိင္းၿပီး အေပးအယူ အေလွ်ာ့အတင္းေတြနဲ႔ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းၿပီးေတာ့ ကြဲလြဲမႈေတြကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖုိ႔ အေလးထား တုိက္တြန္း ေျပာၾကားလုိပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

အေရးအႀကီးဆုံးမွာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အထူးအေလးထား အာ႐ုံစုိက္ၿပီး အစုအဖြဲ႕ အသီးသီးက ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကခ်ိန္တြင္ ပဋိပကၡေဒသရွိ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု၏ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ လူမႈစီးပြားအေျခအေန တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အစုိးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အသိေပး ေျပာၾကားသည္။

အားလုံးက လက္တြဲပူးေပါင္းၿပီး ေလွ်ာက္လွမ္းၾကမည္ဟု စိတ္ပုိင္းျဖတ္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရာတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ႐ုိင္းပင္း ကူညီရန္ အေရးႀကီးၿပီး ပန္းတုိင္တူ၊ လမ္းေၾကာင္းတူေနၿပီျဖစ္သည့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ တစ္ေက်ာင္း တစ္ဂါထာ၊ တစ္ရြာ တစ္ပုဒ္ဆန္းဆုိသကဲ့သုိ႔ ၀ိ၀ါဒကြဲျပားစရာ အေျဖရွာမႈမ်ား ေထြျပားလာမည္ဆုိပါက အားလုံးေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ရလဒ္ႏွင့္ ေ၀းကြာလာႏုိင္သည္ကို အထူးသတိျပဳၾကရမည္ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“အားလုံး ညႇိႏႈိင္းလက္ခံၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အခုတစ္မ်ဳိး၊ ေတာ္ၾကာတစ္မ်ဳိး အေနအထားေတြ မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚလာရင္ ယုံၾကည္မႈေတြ ပ်က္ျပားသြားေစႏုိင္သလုိ ငါ့ျမင္းငါစုိင္းဆုိတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔လည္း ၾကံဳေတြ႕လာရႏုိင္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ဖိအားေပးၿပီး ရယူႏိုင္တာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ နားလည္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ၾကရတာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

အေမွာင္ထုကုိ အေမွာင္ထုျဖင့္ ၿဖိဳခြင္းႏုိင္မည္မဟုတ္ဘဲ အလင္းတန္းျဖင့္သာ ၿဖိဳခြင္းဖယ္ရွားႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး NCA တြင္ ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္း မရွိေသးေသာ အင္အားစုမ်ား၊ ပုဂၢဳိလ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအေပၚ သစၥာေစတနာ ေစာင့္သိကာ ပါ၀င္လာရန္ ၎က ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္သည္ အားလုံးသိၾကသည့္အတုိင္း ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္း ဆက္ဆံေရး အေျခအေနမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး စုေပါင္းညီညြတ္စြာ ေနထုိင္ႏုိင္သည္ဆုိသည္ကုိ ျပသႏုိင္ရန္ အထူးလုိအပ္ေနၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ ပဋိပကၡမ်ားျဖင့္ ဆူဆူညံညံျဖစ္ေနသည့္ အေနအထားကို ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနထုိင္သူအားလုံးက ျပဳျပင္မွရမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီအခြင့္အေရးဟာ ဒီကေန႔ ဒီခန္းမႀကီးထဲမွာ ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ အင္အားစု အသီးသီးက ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ လက္၀ယ္မွာ ရွိေနပါတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ရဲ႕ ေနာင္လာမယ့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြအတြက္ အနာဂတ္ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ ထုဆစ္ပုံေဖာ္ဖုိ႔ သမုိင္းေပးတာ၀န္ဟာ ကြၽန္မတို႔အားလုံးရဲ႕ ပခုံးေပၚမွာ ေရာက္ရွိေနပါၿပီ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအစုိးရအေနျဖင့္ ပင္လုံညီလာခံ အစည္းအေ၀း ႏွစ္ႀကိမ္က်င္းပေပးၿပီး လက္ရွိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေနာက္ထပ္ ညီလာခံတစ္ႀကိမ္၊ လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ေနာက္ထပ္ ညီလာခံႏွစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း ညီလာခံသုံးႀကိမ္ က်င္းပႏုိင္ေရးႏွင့္ အဆုိပါ ညီလာခံသုံးႀကိမ္တြင္ အေရးႀကီးေသာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ား အၿပီးအျပတ္ခ်မွတ္ၿပီး အနာဂတ္ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား ခုိင္ခုိင္မာမာ တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကုိ ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ အားလုံးက ရပ္တန္႔မေနဘဲ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းေနရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခက္အခဲႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား မည္မွ်ပင္ ၾကံဳေတြ႕ေစကာမူ စိတ္မပ်က္ အားမေလွ်ာ့ဘဲ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုခရီးလမ္းတြင္ ခုိင္မာေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ လံုျခံဳေရးက႑ေအာက္ရွိ အေၾကာင္းအရာမ်ား အစုိးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အလြတ္သေဘာ ေရြးခ်ယ္

၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းတြင္ေဆြးေႏြးမည့္ လံုျခံဳေရးက႑ေအာက္ရွိ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ အစုိးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအလြတ္ သေဘာေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) ဒုတိယဥကၠ႒ ရဲေဘာ္မ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္ လံုျခံဳေရးက႑ဆိုင္ရာ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဗဟိုဌာန (NRPC) တြင္ ဇြန္ ၁၆ ရက္က  ျပဳလုပ္သည္။

လာမည့္ပင္လံုအစည္အေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ လံုျခံဳေရးက႑ေအာက္ရွိ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ယင္းအလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

“အဓိက,ကေတာ့ လံုျခံဳေရးက႑မွာ ေဆြးေႏြးမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြအတြက္ ျပင္ဆင္တာပဲေလ။ အေသးစိတ္ေျပာဖို႔ေတာ့ ႏွစ္ဖက္သေဘာထားအရေတာ့ အခက္အခဲရွိတာေပါ့ေနာ္။ လာမယ့္ညီလာခံမွာ လံုျခံဳေရးက႑အတြက္ ညႇိႏိႈင္းျပင္ဆင္္တဲ့အေနအထားေလာက္ပါပဲ။ အေၾကာင္းအရာေတြ သတ္မွတ္တာရွိတယ္။ လံုျခံဳေရးက႑အတြက္ ေဆြးေႏြးရမယ့္ကိစၥေတြရွိတယ္။ ႏွစ္ဖက္အျမင္ သေဘာထားဖလွယ္တယ္” ဟု ရဲေဘာ္မ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

လံုျခံဳေရးက႑ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳဘဲ ယခုလာမည့္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ စတင္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀း၊ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအစည္းအေ၀းႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတို႔ က်င္းပမည့္ရက္မ်ားကို မၾကာမီသတ္မွတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲေဘာ္မ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ေမလကုန္ပိုင္းကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးက႑ဆိုင္ရာ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းကို ဇြန္လကုန္သို႔မဟုတ္ ဇူလိုင္လဆန္းတြင္ျပဳလုပ္ရန္ ဘံုသေဘာထား စုစည္းႏိုင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းေတြ႕ဆံုၿပီးေနာက္ NCA ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ၿပီး ၂၁ ရာစု ပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းကို ဇူလိုင္လလယ္ တြင္က်င္းပရန္အတြက္ အစိုးရသို႔ စာေပးပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယ အစည္းအေ၀းတြင္ေဆြးေႏြးမည့္ က႑အလိုက္အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံုအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ က႑အလိုက္ေဆြးေႏြးမည့္ ေခါင္းစဥ္ငါးခုမွာ ႏိုင္ငံေရး၊ လံုျခံဳေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ေျမယာ ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္တို႔ျဖစ္သည္။

အစုိးရႏွင့့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕တို႔ ဇြန္ ၁၆ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ထပ္မံေတြ႕ဆုံမည္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း က်င္းပေရး ရက္သတ္မွတ္မည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕တုိ႔ ဇြန္ ၁၆ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေရႊလီလမ္းရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း က်င္းပႏုိင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) ၏ (၂၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္တြင္ ဇြန္ ၁၁ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါ အစည္းအေ၀းတြင္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ဇြန္ ၁၂ ရက္တြင္ အစုိးရထံ တရား၀င္ စာေပး ပို႔ထားသည္။

အစုိးရထံ ေပးပုိ႔ခဲ့ေသာစာတြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း က်င္းပမည့္ရက္၊ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပမည့္ရက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ အဆုိျပဳခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရက္ေတြကုိ ညိႇႏႈိင္းတဲ့အခါက်ေတာ့ PPST ကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအရ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးစဥ္မွာ ဇြန္ ၃၀ ကုိ ႏွစ္ဖက္လုံးက သေဘာထား စုစည္းခဲ့တဲ့ေနရာမွာ ဇြန္ ၃၀ မွာ က်င္းပႏုိင္ေရး ႀကိဳးစားမႈေပါ့။ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာက တတိယပင္လုံ အစည္းအေ၀း မတုိင္ခင္မွာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အႀကိဳညိႇႏႈိင္းမႈေတြကုိလည္း အခ်ိန္ေပးၿပီးလုပ္ဖို႔ လုိတယ္။ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီေတြမွာ အခ်ိန္ေပးၿပီး ညိႇႏႈိင္းမႈေတြ လုပ္ရမွာဆုိေတာ့ ဒီဇြန္ ၃၀ က ရက္က အေတာ္ကပ္သြားတဲ့ သေဘာရွိတယ္။ ရက္ကကပ္ေနေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္ကုိ အဆုိျပဳတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကုိ အခုလာမယ့္ အလြတ္သေဘာမွာ ရက္ညိႇတဲ့ကိစၥေပါ့ေလ။ က်န္တဲ့ကိစၥေတြ မပါပါဘူး။ အဲဒီရက္ညွိတဲ့ကိစၥ အဆင္ေျပရင္ ႏွစ္ဖက္အတည္ျပဳၿပီး ဆက္သြားၾကဖုိ႔ပါပဲ” ဟု ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲမထြက္ေရး၊ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲေရးစသည့္ ခက္ခဲေသာကိစၥရပ္မ်ား မေဆြးေႏြးရန္ PPST အစည္းအေ၀းက ဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

(၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းကို ယခုလကုန္ပုိင္းတြင္ျပဳလုပ္ရန္ အစုိးရဘက္မွ ျပင္ဆင္ထားေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားဘက္က အဆင္သင့္မျဖစ္ခဲ့ဟု ဦးေဇာ္ေဌး ေျပာၾကား

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းကုိ ယခင္လ်ာထားခ်က္အတုိင္း ယခုလကုန္ပုိင္းတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ျပင္ဆင္ထားေသာ္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားဘက္က အဆင္သင့္မျဖစ္ခဲ့သည့္အတြက္ ယခုလကုန္ပုိင္းတြင္ ညီလာခံျပဳလုပ္ရန္ အဆင္မေျပျဖစ္လာခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္း ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အစိုးရကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕တုိ႔ ေမ ၁၈ ရက္ႏွင့္ ၁၉ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) ၌ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ္္လည္း ညႇိႏႈိင္းမႈ အဆင္မေျပျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ညီလာခံက်င္းပဖုိ႔အတြက္ အစုိးရပုိင္းက အားလုံးျပင္ထားတာ။ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြဘက္ကလည္း ျပင္ထားတယ္။ ဒီလထဲမွာပဲေပါ့။ ညီလာခံက်င္းပဖို႔အတြက္ အလြတ္သေဘာ အစည္းအေ၀းၿပီးရင္ အေၾကာင္းျပန္မယ္လုိ႔ EAO ေတြက ေျပာတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ အလြတ္သေဘာ အစည္းအေ၀းမွာ ေဆြးေႏြးတယ္။ ေဆြးေႏြးတဲ့ဟာေတြကလည္း ဒုတိယ အစည္းအေ၀းကဟာေတြပဲ ျပန္ျဖစ္လာတယ္။ ျဖစ္လာေတာ့ EAO ေတြဘက္က အဆင္သင့္မျဖစ္ဘူး။ မျဖစ္ေတာ့ ညီလာခံက်င္းပဖုိ႔ ေမလကုန္ဆုိၿပီး စီစဥ္ထားတာဟာ အဆင္မေျပဘူး ျဖစ္လာတယ္ေပါ့ေနာ္။ အစိုးရဘက္က အဆင္သင့္ျဖစ္တယ္။ EAO ဘက္က အဆင္သင့္မျဖစ္ဘူး” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ဒုတိယအစည္းအေ၀းၿပီးသည့္အခ်ိန္မွ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း တစ္ႀကိမ္မွ် ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

၂၁ ပင္လုံညီလာခံအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အႀကိဳလႈပ္ရွားမႈအေနျဖင္႔ ေကာ့ေသာင္း-ရန္ကုန္ မုိင္ ၁၀၀၀ နီးပါးျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ ၂၄ ရက္ၾကာ Wheel Chair ရထားခရီးစဥ္ သြားေရာက္ခဲ့သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳ

ေကာ႔ေသာင္း-ရန္ကုန္ မုိင္ ၁၀၀၀ နီးပါးျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ ၂၄ ရက္ၾကာ Wheel Chair ရထားခရီးစဥ္ ဂုဏ္ျပဳပြဲျမင္ကြင္းကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ- ေနမ်ိဳး၀င္း)

၂၁ ပင္လုံညီလာခံအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အႀကိဳလႈပ္ရွားမႈအေနျဖင္႔ ေကာ႔ေသာင္း-ရန္ကုန္ မုိင္ ၁၀၀၀ နီးပါးျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ ၂၄ ရက္ၾကာ Wheel Chair ရထားခရီးစဥ္ သြားေရာက္ခဲ့သူမ်ားကုိ ဧၿပီ ၂၈ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ရန္ကုန္မ်က္မျမင္ေၾကာင္း (ခ၀ဲျခံ) ၌ ဂုဏ္ျပဳပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါခရီးစဥ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရစ္ယာန္မ်က္မျမင္မ်ား မိတ္သဟာယမွ ဦးစီးျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြဲလက္မ်ားအဖြဲ႕မွ Wheel Chair သမား ၁၀ ဦးႏွင့္ ၀န္းရံပါ၀င္သူမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၂၁ ၿမိဳ႕၊ မုိင္အားျဖင့္ ၉၈၁ မုိင္ကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၆ ရက္မွ ဧၿပီရွစ္ရက္အထိ ျဖတ္သန္းသြားလာခဲ့ေသာ ခရီးစဥ္ျဖစ္ၿပီး ျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ ျပည္/တုိင္းမ်ားမွာ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတို႔ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြဲလက္မ်ားက အခုေဆာင္ရြက္တဲ့ခရီးစဥ္ဟာ တတိယအႀကိမ္ ခရီးစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္ခရီးစဥ္ကုိ ျမစ္ႀကီးနားကေန ေနျပည္ေတာ္အထိ အားလုံး ၁၁ ရက္တုိင္တုိင္ မုိင္ေပါင္း ၅၇၇ မုိင္ ခရီးႏွင္ၿပီး ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယခရီးစဥ္လည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ အခုက တတိယခရီးစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ခ်စ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရကေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႀကီး ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေအာင္အထိ ျပည္သူလူထုအမ်ားနဲ႔ တြဲဖက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ပန္းတုိင္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြဲလက္မ်ား၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ စာေရးဆရာ ေဇယ်ာမင္းသွ်င္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ခ၀ဲျခံ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမွ အျမင္အာ႐ုံ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင္႔ အျခားမသန္စြမ္းသူမ်ား စုေ၀း၍ ခရီးစဥ္ျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္လ်က္ရွိသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ အဆုံးသတ္ရပ္စဲေရး တြန္းအားေပးရန္၊ တုိင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈစားပြဲ၀ုိင္းမ်ားတြင္ ညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာေစေရး တြန္းအားေပးရန္၊ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ေနသူမ်ားအား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ခြင့္လႊတ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသုိ႔ ဦးတည္ေစေရး တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအၾကား လူမ်ိဳးဘာသာမခြဲျခားဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစိတ္ဓာတ္ေပၚလြင္ ထင္ရွားေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္တုိ႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြဲလက္မ်ားအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလဆန္းတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အထိ ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္းအတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအျပင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း မတ္၊ ဧၿပီလမ်ားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္းႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

FPNCC အေနျဖင့္ အစိုးရ၏ တရား၀င္ဖိတ္ၾကားလႊာရရိွပါက ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းသုိ႔ အဖြဲ႕၀င္အားလံုး တက္ေရာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း FPNCC ထုတ္ျပန္

ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ (FPNCC) အေနျဖင့္ အစိုးရ၏ တရား၀င္ ဖိတ္ၾကားလႊာရရိွပါက ၂၁ ရာစု ပင္လံုတတိယအစည္းအေ၀းသုိ႔ အဖြဲ႕၀င္ အားလံုး စံုစံုညီညီ တက္ေရာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လံုျခံဳေရးအာမခံခ်က္ရိွေရး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ကူညီေပးရန္ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ FPNCC က မတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

FPNCC ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ အျမဲတမ္း ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကုိ မတ္ ၂၆ ရက္မွ ၂၈ ရက္ထိ “၀” ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ ပန္ခမ္း (ပန္ဆန္း) ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆုိပါေၾကညာခ်က္အား ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ သမၼတသစ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ဦး၀င္းျမင့္အား FPNCC မွ ႀကိဳဆိုၿပီး သမၼတသစ္၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာလ်င္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

FPNCC အစည္းအေ၀း၌ အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမွ မ်က္ေမွာက္ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ တိုးတက္မႈ အလားအလာအေပၚ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ပါ၀င္မႈသည္ ပိုမိုအေရးပါလာၿပီး ကင္းကြာ၍မရႏိုင္ဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းအေပၚ မည္သို႔သေဘာထားရိွသည္ကို ေသခ်ာေဆြးေႏြးသံုးသပ္ၿပီး FPNCC အေနျဖင့္ အစိုးရ၏ တရား၀င္ဖိတ္ၾကားလႊာကို လက္ခံရရိွပါက FPNCC အဖြဲ႕၀င္အားလံုး စံုစံုညီညီ တက္ေရာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္သည့္အခါ လံုျခံဳေရးအာမခံခ်က္ရိွရန္အတြက္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ခရီးစဥ္အတြက္ ဆက္လက္ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေတာင္းဆုိထားသည္။

သုိ႔ရာတြင္ FPNCC အေနျဖင့္ ဖိတ္ၾကားျခင္းမျပဳဘဲ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းဖိတ္ၾကားပါက တက္ေရာက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း “၀” ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ လား႐ႈိးဆက္ဆံေရး႐ုံးဒုတိယ တာ၀န္ခံ ဦးညီရန္းက မတ္ ၂၈ ရက္ ညပုိင္းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

FPNCC အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ “၀” ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP/UWSA)၊ မိုင္းလားအဖြဲ႕ (NDAA)၊ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (KIO/KIA)၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP/SSA)၊ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (AA)၊ တအန္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (TNLA) ႏွင့္ ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (MNDAA) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ဇန္န၀ါရီေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ထားသည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကို ေရႊ႕ဆိုင္း

ဇန္န၀ါရီ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကို ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအေျခအေနမ်ားအရ ၂၁ ရာစု ပင္လံု တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကို က်င္းပရန္ ယခုဇန္န၀ါရီလထဲတြင္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ျဖစ္သြားႏိုင္သည္ဟု ဦးေအာင္စိုးက ဆိုသည္။

ယခုလို ေနာက္ဆုတ္လုိက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ပင္လံုညီလာခံကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ျပည့္ျပည့္စံုစံုျဖင့္ အားလံုးပါ၀င္သည့္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု တက္လာႏိုင္ေရးအတြက္ျဖစ္သည္ဟု ဦးေအာင္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

“မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနကေတာ့ လက္ရွိအေျခအေနေပါ့။ အားလံုးျပည့္စံုႏိုင္ေအာင္ေပါ့။ UNFC အဖြဲ႕ကလည္း လက္မွတ္ထုိးဖို႔ အစီအစဥ္ေလးေတြရွိတယ္။ သူတို႔ထိုးၿပီးရင္လည္း ေရွ႕ဆက္လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ကေလးေတြလည္းရွိတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ပင္လံုတစ္ခုက အတတ္ႏိုင္ဆံုး ျပည့္ျပည့္စံုစံုေလး ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ အဲဒါမွ အားလံုးပါ၀င္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ အစိတ္အပိုင္းေလးတစ္ခု တက္လာႏိုင္ေအာင္ေပ့ါဗ်ာ” ဟု အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (RCSS/SSA) အေနျဖင့္ လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္ ရရွိထားေသာ္လည္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပခြင့္မေပးေသာေၾကာင့္ လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ ျပဳလုပ္မည့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ယာယီေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့သလို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပဳလုပ္မည့္ ကရင္လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အႀကိဳအျဖစ္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားကို ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ က်င္းပရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရာတြင္လည္း မရရွိခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား ရွိခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလည္း လုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အားလံုးေျပေျပလည္လည္ ျဖစ္ရန္မွာလည္း ပင္လံုအစည္းအေ၀းကို ေရႊ႕ဆုိင္းလိုက္သည့္အခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည္ဟု အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အရ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ခံရျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေျဖရွင္းရန္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္း အေျဖရွာၿပီးမွသာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ဆက္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု NCA လက္မွတ္ထုိးထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္း ရွစ္ဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံုသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ထူးျခားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း NLD ပါတီ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံုမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ထူးျခားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ ႏွစ္ (၇၀) ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသားလြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲလာခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ရွည္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ အၿပီးတိုင္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစၿပီး ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းရရွိေစေရးမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အဓိကဦးတည္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကို အေျခခံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွတစ္ဆင့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုထူေထာင္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ရန္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆက္လက္၍ စီးပြားေရး၏ အဓိက ေမာင္းႏွင္အားျဖစ္သည့္ ပုဂၢလိကက႑ကို အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရးဘ၀ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာရန္ ၀ုိင္း၀န္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းေပါင္းစံု စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကိုလည္း ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အဓိကထားလ်က္ လတ္တေလာ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းျပႆနာသည္ အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ရင္ဆိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ မူလခ်မွတ္ခဲ့ေသာ မူ၀ါဒႏွင့္ သေဘာထားမ်ားမွလည္းေကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းပါ ကတိျပဳခ်က္မ်ားမွလည္းေကာင္း မည္သို႔မွ်ေသြဖည္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုထူေထာင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္အတူ၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀၍ ကမၻာ့ဗိုလ္ဘံုအလယ္ ထည္၀ါခန္႔ညားေသာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္သစ္ဆီသုိ႔ ျပည္သူႏွင့္အတူ ခ်ီတက္ၾကရန္ ႏွစ္(၇၀)ျပည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔တြင္ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကို ဇန္န၀ါရီလ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ က်င္းပသြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းလူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအျဖစ္ ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕ျဖင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ား ေနထုိင္သည့္ေနရာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္သေဘာထားရယူမည္

ရွမ္းလူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအျဖစ္ ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕ျဖင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ားေနထုိင္သည့္ေနရာမ်ားသုိ႔ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္မွ စတင္သြားေရာက္ကာ သေဘာထားရယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖဲြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီတြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၂) စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ထုိသို႔သြားေရာက္မည့္ အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕အနက္တစ္ဖဲြ႕သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ျပင္ပရွိ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ားေနထုိင္ရာေဒသမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေလးဖြဲ႕မွာ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ေနရာမ်ားခြဲကာ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါအဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕တြင္ ရွမ္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ရွမ္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ရွမ္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ (CSSU) ၏ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးရန္သတ္မွတ္ထားသည္ က႑ငါးခုအား ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ တာ၀န္ယူထားသူမ်ားက သက္ဆုိင္ရာက႑အလုိက္ အဖြဲ႕မ်ားခြဲ၍ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုထံ သြားေရာက္မည့္ အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္းတုိ႔အား ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ထပ္မံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ျပည္သူေတြနဲ႔ သြားေတြ႕ဆုံတဲ့ပြဲလုပ္ပါ့မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေရးဆြဲထားတဲ့မူ၀ါဒေတြ၊ ေပၚလစီေတြကုိ ျပည္သူေတြကိုခ်ျပမယ္။ သြားတင္ျပမယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ျပည္သူေတြ ျပန္ၿပီးအၾကံျပဳတာေတြ၊ အၾကံျပဳခ်က္ေတြ။ ျပည္သူေတြသေဘာထားေတြေပါ့ေလ။ အဲဒီသေဘာထားေတြေပါင္းၿပီးေတာ့၊ သတ္မွတ္ထားတဲ့ၿမိဳ႕ေတြကုိ သြားလုိ႔ၿပီးၿပီဆုိရင္ေတာ့ျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္ႀကီးမွာ ေနာက္တစ္ခါျပန္ေတြ႕မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ျပည္သူနဲ႔ေတြ႕ဆုံတုန္းမွာရရွိခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြျပန္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔စုေပါင္းၿပီးေတာ့ ေရးဆြဲထားတဲ့မူ၀ါဒေတြေပၚမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕သေဘာထားေတြ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕တုံ႔ျပန္မႈေတြအကုန္လုံးကုိ ျပန္ၿပီးေတာ့စဥ္းစားေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဒုတိယမူၾကမ္းလိုမ်ဳိး ျပန္လုပ္မယ့္သေဘာရွိပါတယ္။ မူ၀ါဒေတြကုိ ျပန္ျပဳျပင္သင့္တာေတြ ျဖည့္စြက္မြမ္းမံတာေတြ အကုန္လုံးေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒါေတြ ျပန္လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ၿပီးၿပီဆုိကာမွပဲ အႀကိဳပြဲလုိမ်ဳိးတစ္ပြဲျဖစ္ျဖစ္လုပ္မယ္။ ၿပီးမွပဲ အမ်ဳိးသားအဆင့္လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ပုံစံကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ အၾကမ္းဖ်င္းစီစဥ္ထားပါတယ္” ဟု စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) အၾကား လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ရွမ္း) က်င္းပမည့္ေနရာ အျငင္းပြားေနမႈအေပၚ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေ၀း (JICM) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၾကား၀င္ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေပးမႈအရ ရွမ္းျပည္နယ္ လင္းေခးၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့သျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ရွမ္း) က်င္းပခြင့္အား ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းမတုိင္မီကပင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပမည့္ေနရာအား တပ္မေတာ္ဘက္မွ မုိင္းပန္ၿမိဳ႕၊ မုံးေထာ္၊ မုံးထၿမိဳ႕၊ နမ့္ပန္ခြန္ၿမိဳ႕တုိ႔တြင္သာက်င္းပရန္ ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး RCSS/SSA က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ (သုိ႔မဟုတ္) ပင္လုံၿမိဳ႕၌ က်င္းပရန္ေတာင္းဆုိခဲ့သျဖင့္ အျငင္းပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ဦးေဆာင္၍ တရား၀င္ႏုိင္ငံေရးပါတီ ပူးေပါင္းကာက်င္းပခြင့္ရွိၿပီး လူမ်ဳိးအလုိက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ရွမ္း) က်င္းပရန္ RCSS/SSA၊ ရွမ္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပထားၿပီး မူ၀ါဒမူၾကမ္းမ်ားရရွိထားကာ ႏုိင္ငံေရးသိကၡာအရ ေတာင္ႀကီး (သုိ႔မဟုတ္) ပင္လုံတြင္သာ က်င္းပခြင့္ေပးရန္ RCSS/SSA က အစဥ္တစုိက္ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပရန္ သေဘာတူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းမတုိင္မီက အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရာတြင္ လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား (ခ်င္း)၊ (ပအုိ၀္း)၊ (ကရင္) သုံးပြဲ၊ ေဒသအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား (ပဲခူး)၊ (တနသၤာရီ)၊ (ရွမ္း) သုံးပြဲက်င္းပခဲ့ၿပီး အဆုိပါေျခာက္ပြဲမွရရွိထားသည့္ သေဘာထားစာတမ္းမ်ားကုိ စုစည္းကာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္းဆုံးျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (သုိ႔မဟုတ္) အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖုိရမ္ကုိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းမတုိင္မီက က်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း ညီလာခံသုိ႔ စာတမ္းတင္သြင္းခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း ေနျပည္ေတာ္၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ က်င္းပမည္

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ က်င္းပရန္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀း (JICM) အစည္းအေ၀းတြင္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) တြင္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ JICM အစည္းအေ၀းတြင္ သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း အစည္းအေ၀းအၿပီး ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ႏွစ္ဖက္တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက “ေနာက္လာမယ့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀း က်င္းပမယ့္ရက္ကိုလည္း အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့တယ္။ က်င္းပမယ့္ ရက္ကေတာ့ လာမယ့္ ဇန္န၀ါရီလ ေနာက္ဆံုးပတ္အတြင္းမွာ က်င္းပ ျပဳလုပ္သြားဖုိ႔ဆုိၿပီးေတာ့ JICM အစည္းအေ၀းက သေဘာတူညီခဲ့ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

JICM အစည္းအေ၀းတြင္ အစုိးရဘက္မွ ႏုုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္းတုိ႔ ဦးေဆာင္ တက္ေရာက္ၿပီး NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားဘက္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) ေခါင္းေဆာင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖုိး ဦးေဆာင္ကာ အျခားတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအား အနိမ့္ဆံုးအေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္ႏွစ္ႀကိမ္ ပံုစံမ်ဳိးျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ႏုိင္မည့္ အေနအထားကို စဥ္းစားကာ ႏွစ္ဖက္ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ကာ အဆိုပါရက္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF) ဒုတိယဥကၠ႒ (၁) ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ေျပာၾကားသည္။

“အနိမ့္ဆံုးမွာ တစ္ႏွစ္ႏွစ္ႀကိမ္ဆိုၿပီးေတာ့ ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အားလံုးသိတဲ့အတိုင္း တိုင္းျပည္ရဲ႕အခက္အခဲ။ ရခိုင္ျပည္ရဲ႕ အခက္အခဲ။ ပထမအႀကိမ္ က်င္းပၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္း အားလံုးကို ျခံဳငံုၿပီးေတာ့ အေျခအေနအခ်ိန္အခါ အားလံုး သံုးသပ္ၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားလံုးအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြႊ႕ဆိုင္းတဲ့သေဘာ မဟုတ္ဘူး။ Negative ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရြႊ႕ဆိုင္းတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ အားလံုးက ဒီတုိင္းျပည္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ႏုိင္မယ့္ အေနအထားကို စဥ္းစားၿပီးေတာ့ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္းၿပီးေတာ့ အဲဒီေန႔ကို ေရြးတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယ အစည္းအေ၀းကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလက က်င္းပခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းကုိ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း က်င္းပရန္ အစုိးရဘက္က ဆႏၵရွိေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားဘက္က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ က်င္းပရန္ ဆႏၵရွိခဲ့ၿပီး ယခုကဲ့သုိ႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ က်င္းပရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

NCA ေရးထုိးထားသည့္ ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပရန္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ညီလာခံမွ သေဘာတူညီခ်က္ မရေသးသည့္ ဖက္ဒရယ္ဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ားကို ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးရဦးမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ တြင္ က်င္းပမည့္ ညီလာခံႏွစ္ႀကိမ္ အပါအ၀င္ ေနာက္ထပ္ျပဳလုပ္မည့္ ညီလာခံ သံုးႀကိမ္ေျမာက္တြင္ ဖက္ဒရယ္မူမ်ား အၿပီးအျပတ္ ခ်မွတ္ႏုိင္သည္အထိ ရည္မွန္းခ်က္ထား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ တုိက္တြန္းေျပာၾကားထားသျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ တတိယ အစည္းအေ၀းအား ၂၀၁၈ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းသုိ႔ ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၂၁ ပင္လုံ အစည္းအေ၀း ႏွစ္ႀကိမ္ထက္မက က်င္းပမည့္သေဘာ ရွိသည္။

ထုိ႔အတူ JICM အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခါ NCA အတုိင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဆုိသည့္အခ်က္အား ဆုံးျဖတ္ခ်က္ က်ခဲ့ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ဆုိသည္။

“ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္တဲ့အခါမွာ NCA အတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ ဆိုတဲ့ဟာက ဆံုးျဖတ္ခ်က္က်ပါတယ္။ သေဘာတူညီခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ အဓိက,ကေတာ့ NCA လက္မွတ္ ေရးထုိုးထားတဲ့ အစိုးရနဲ႔ EAO ၾကားမွာ ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလေက်ာ္လြန္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပန္လည္သံုးသပ္တယ္။ ျပန္သံုးသပ္ၿပီးေတာ့ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီတဲ့ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ကိစၥေတြလည္း အလုပ္အဖြဲ႕အစီရင္ခံစာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အားလံုးျခံဳၿပီး ေျပာလိုက္ရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ JICM အစည္းအေ၀းက အႏွစ္သာရျပည့္ျပည့္၀၀နဲ႔ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ စည္းလံုးညီညြတ္မႈေပါ့။ ဒီအေပၚမွာ ေပၚလြင္တဲ့ အစည္းအေ၀းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံု (ဒုတိယအႀကိမ္) အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၂၄ ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း (၁) အျဖစ္ စုစုေပါင္း ၃၇ ခ်က္ သေဘာတူညီမႈ ရခဲ့သည္။