၀ီကီလိခ္တည္ေထာင္သူ ဂ်ဴလီယန္အဆန္ဂ္ကို အီေကြေဒါက ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ျပဳ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၁၉ ရက္က လန္ဒန္ရွိ အီေကြေဒါသံ႐ုံး၏ လသာေဆာင္၌ မီဒီယာမ်ားအား စကားေျပာေနေသာ ဂ်ဴလီယန္အဆန္ဂ္ (Photo: AFP)

၀ီကီလိခ္တည္ေထာင္သူ ဂ်ဴလီယန္အဆန္ဂ္ကို ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အီေကြေဒါက ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆန္ဂ္အား သံတမန္ေရး အျပစ္ကင္းလြတ္ခြင့္ရေစကာ လန္ဒန္ရွိ အီေကြေဒါသံ႐ံုးမွ ၿဗိတိန္တို႔ဖမ္းဆီးရန္ ၿခိမ္း ေျခာက္ျခင္းမရွိဘဲ ေခၚထုတ္သြားႏိုင္ေစေရးအတြက္ အီေကြေဒါ၏ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈအတြင္း ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဖမ္းဆီးခံရမႈကို ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ အီေကြေဒါသံ႐ံုးထဲတြင္ ငါးႏွစ္ၾကာခိုေအာင္းေနေသာ အသက္ ၄၆ ႏွစ္အရြယ္ ဂ်ဴလီယန္အဆန္ဂ္သည္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္မွစၿပီး အီေကြေဒါႏိုင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အီေကြေဒါႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မာရီယာဖာ နန္ဒါအက္ပီႏိုဆာက ေျပာခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဖမ္းခံရမည္ကို စိုးရိမ္စရာမလိုဘဲ အီေကြေဒါသံ႐ံုးထဲမွ အဆန္ဂ္ ထြက္ခြာသြားႏိုင္ေစေရးအတြက္ အဆန္ဂ္ကို သံတမန္တစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ အီေကြေဒါသည္ ၿဗိတိန္အစိုးရကို ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ၿဗိတိန္တို႔က ျငင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း အက္ပီ ႏိုဆာက အီေကြေဒါၿမိဳ႕ေတာ္ ကြစ္တိုတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုအတြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆန္ဂ္ကို သံတမန္တစ္ဦးအျဖစ္လက္ခံရန္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္က ၿဗိတိန္ထံ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ရက္မွာပင္ ျငင္းပယ္ခံရသည္ဟု သိရသည္။ သို႔ေသာ္ႏွစ္ႏိုင္ငံ ၾကားတြင္ရွိသည့္ ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ အီေကြေဒါအစိုးရသည္ ယခု ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၿဗိတိန္ကို ဖိအားေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အက္ပီႏိုဆာက ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲ၌ မစၥတာ အဆန္ဂ္ကို သံတမန္ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ မၾကာေသးမီက အီေကြေဒါ၏ ေတာင္းဆိုမႈကို ၿဗိတိန္က ခြင့္မျပဳေၾကာင္း၊ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အီေကြေဒါႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားခဲ့သည္။

■ ေလးနက္မႈ မရွိျခင္း

အီေကြေဒါသည္ ၎တို႔သံ႐ံုးတြင္ကာ လရွည္ၾကာေနထိုင္ေနသည့္ ဂ်ဴလီယန္

အဆန္ဂ္၏ ကိစၥကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။ အဆန္ဂ္သည္ ၎အား မုဒိမ္းမႈစြဲခ်က္မ်ားအတြက္ စံုစမ္းရန္ ဆီြဒင္၏ အလိုရွိေနမႈ ကို  ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က အီေကြေဒါသံ႐ံုးသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ဆီြဒင္သည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အဆန္ဂ္အေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၿဗိတိန္ ရဲမ်ားက  အဆန္ဂ္ကို အာမခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီးေနာက္ တရား႐ံုးေရွ႕ေမွာက္သို႔ လာေရာက္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈျဖင့္ အလိုရွိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့ၾကသည္။

ယခုျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုင္တြယ္ရာတြင္ အီေကြေဒါအစိုးရသည္ ေလးနက္မႈ လံုး၀မရွိဟု  အီေကြေဒါႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဟိုေဆးအယာလာလက္ဆိုက စြပ္စြဲ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆန္ဂ္ကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္ က ခိုလႈံခြင့္ေပးခဲ့လိုက္သည့္ အီေကြေဒါ အစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ျပႆနာမ်ားက စတင္ႀကီးထြားေစၿပီး အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္အပါအ၀င္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၏ အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့မႈသာ ရရွိခဲ့သည္ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆန္ဂ္ကမူ ၎သည္ ၿဗိတိန္မွ တစ္ဆင့္ အေမရိကန္သို႔ လႊဲေျပာင္းခံရမည္ကို စိုးရိမ္ၿပီး သံ႐ံုး၏ အျပင္သို႔ထြက္ရန္ ျငင္းဆန္ေနခဲ့သည္။ အဆန္ဂ္သည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ ႏွစ္က အေမရိကန္စစ္ဘက္၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္အခ်က္အလက္မ်ား၊ သံတမန္ေရးေကဘယ္မ်ားကို ၀ီကီလိခ္မွ တစ္ဆင့္ ဖြင့္ခ်မႈျဖင့္ အလိုရွိခံေနရျခင္းျဖစ္သည္။